Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.09.1953
  • Rita yine dünya evine girdi Beyaz perdenin şuh yıldızı Rita Hayworth'un Diek Haymes ile Las VeSas'ta evlendiğini bildirmiştik.Resimde» Ritanm jki küçük çocuğu Yasemin ve Rebekayı annelerinin evlenme t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1953
  • Suriye,İsrail'e sert bir nota gönderdi Ürdün nehrinin mecrasını değiştirmek için Israiiin giriştiği teşebbüs durdurulmazsa Suriye silâha başvuracakmış Şanı 26 AP)Bugün bura-tinin,Urdun nehrinin mecras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1953
  • TENİ İNGİLİZ ELÇİSİ Ingilterenin Ankara Büyük Elçisi Sir Knox Helni emekliye ayrılmış ve yerine Sir James Bowker tayin edilmiştir.Resim yeni Büyük Elçiyi göstermektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1953
  • Dünya hova sür'ot rekoru tekrar kırıldı Evvelki gün,IJbya'dn 1183 kilometre yapan Michael Lithgow.dün kendi rekorunu tekrar kırdı Castel Idris 26 AA.ingiliz pilotu Michael dün saftte 1183 kilometre il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1953
  • Trakya manevralarının hazırlıkları tamamlandı Orgl.Nuri Yamut ve yüksek komuta heyetine mjnsup generaller manevraları takip etmek üzere bugün şehrimize geliyorlar 30 eylülde bağlıyacak ve 8 gün devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1953
  • Basan şehrimizde havanın sabahirsin sisli sonraları az bulut lu jğsçecBgi,sühunet derecesi nih degişmiyeopği tahmin edilmistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1953
  • İNÖNÜ'NÜN ZİYARETLE-Rİ Şehrimizde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü» dün Hasköy ve Sütlücedeki gençlik lokallerinin açılış törenlerinde bulunmuştur-Başkan» bilâhare Akşam gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1953
  • M.P.dâvasına dün Ânkarada başlandı ı ı ı m [J Sanıklar,kapatılma kararının kaldırılmasını ve dâvanın ağırcezada görülmesini istediler-lki taleb de reddedildi Dünkü duruşmada sanıkların reddi hakim bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1953
  • Donanma haftası Donanma haftası bütün yurtta bu sabahtan,itibaren butlan maya başlıyor.Bu vesile ile dün İstanbul Boğazlar ve Marmara komutanlığı na bağh üç filotilladan kil bir donanma birliğimiz,Mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1953
  • Papagos Romadan ayrıldı Yunan Başvekili Kalyadaki temasları hakkında gazetecilere izahatta bulunda Roma 26 AP)Yunan Başvekili Papagos,3 günlük resmi bir ziyaret ve italyan idarecile f Devamı Sa.7 Sti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1953
  • İngiltere Hariciye Vekili geliyor Atina,26 AP)İngiltere Harbiye Vekili Anthony Head bugün 10 gün sürecek gayri resmi bir ziyaret için buraya gelmistir.İngiliz devlet adamı 5 ekimde Ankaraya gidecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1953
  • Koreden 198 kişilik bir kafile geliyor Esir ve yaralılardan ibaret bulunan kafile Galata rıhtımında törenle karşılanacak Korede esir mübadelesinde 29 Ağustos tarihinde Koreden teslim alınan 179 kişi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1953
  • Musaddık tekrar sorguya çekiliyor Bir aydan beri kaçak buluşan Fatımî'yi yakalayana yüz bin riyal verilerek Tahran 26 A.A.Musad-«hk'ın yargılanmasını hazırlama ga memıu* komisyona,Şahın tam selâhiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1953
  • Yeni bir Landru Fransa'da-evlenme ilanıyla tanıttığı kadınları tecavüz ettikten sonra öldüren bir Çiftçi yakalandı Nice» 26 AP)Alma Lutge Varney isminde bir Alman kadınını,burada Siagno nehrine atarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1953
  • FRANSIZ GİTTİ Şehrimizde yapılan Avrupa Güzellik Kraliçeliği müsabakasına iştirak eden ve ikinciliği kazanan Fransız güzeli SylViane Carpentier.dün Tarsus vapuruyla Fransaya hareket etmiştir.Resimde S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1953
  • İktisadi kalkınmamıza bankalar da katılıyor Millî bankalar umum müdürleriyle yabancı bankalar temsilcilerinin dünkü toplantısında Başvekil ve şehrimizde bulunan vekiller de hazır bulundular Millî Bank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1953
  • Evvelki gün Van's gitmek üzere hava meydanından kalktığı sırada anî bir arıza ile mecburi iniş yaparken düşerek parçalanan «Ege» ocağında ölen yolcu ve personelin cenazeleri dün Ankara'da hazin bir tö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.09.1953
  • Yazan;William Oatis Çekosîovakyada hapisanede yatmak diri diri mezara gömülmektir 14 Vladimir Komareck isminde bir Çek mültecis.ni taradıklarını,bu adamın zaman zaman Çe koslovakyaya girip çıkarak şüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1953
  • İkinci vergi taksiti Gelir ve esnaf vergilerini ödeme müddeti Çarşamba günü sona eriyor Gefir ve Esnaf vergisi ikinci taksitlerinin ödeme müddeti çar samba günü akşamı sona erecek ti-r.Son iki günden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1953
  • Tarsus vupuru dün batı Andenize gitti Batı Akdeniz seferini yapmak ta olan Tarsus vapuru dün saat 1 de 29iT yolcu Ue limanımızdan ayrılmıştır.Giden yolcular arasında,tatilini geçirmek üzere şehrimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1953
  • Arapça ders verirken yakalandı Fatihte Çarşarnba caddesindft oturan Pakize Durusun adında bir kadının bazı küçük çocuklara Arapça ders verdiği haber alınımştır.Zabıtaca yapılan bin-baskın sonunda Paki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1953
  • ilk ve Orta okullarla liseler acılıyor Bu sene talebelerin okul dışında ki durumları ile daha yakından ilgilenilecek Şehrimizdeki İlk ve orta öğretim müesseseleri yarın sabahtan itibaren yeni ders yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1953
  • İstanbulda bir kamyon fabrikası kurulacak Tanınmış bir Amerikan firması memleketimizde bir kamyon fabrikası kurmak için alâkalı ma kamlar nezdinde teşebbüse geçmiştir.Bîr anlaşmaya varıldığı tak dirde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1953
  • riic.27 Eylül 1953 Pazar Rtı.18 Muh.1373 14 Eylül 1369 VAKİT VAHATt KZAVİ Güneş 5.53 11.53 Ogle 12.05 6.05 İkindi 15.26 9.27 Akşam 17.59 12.00 Yatsı 19.32 1.31 İmsak 4.13 10.13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1953
  • Hırsızlık yapan bekçi Yirmi çuval buğday satan Toprak Mahsulleri Ofisinin bikçisi yakalandı Zabıta hırsızlık yaptığı anlaşılan,bir müessese bekçisi hakkında takibata geçmiştir.Birkaç gece ewvel Salih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1953
  • Piyasada fotoğraf malzemesi bulunamıyor Piyasada fotoğraf malzemesi bulunamamakta ve alâkalılar bu yüzden büyük zorluklar çekmek tedirler.Belirtildiğine göre,yeni dış ti careCrejTminde bu malzemelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1953
  • Çatclcada ehli hayvan sergisi açıldı Veteriner Müdürlüğü,köylüyü hayvan yetiştiriciliğine teşvik etmek gayesiyle Çatalca kaza merkezinde bir ehlî hayvan sergisi açmıştır.Bundan önce de Şile,Yalova,Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1953
  • TÖREN 1t Türkiye iş Bankası Pangal ti ajansının açılı?töreni yarin yapilaoaktü\TOPLANTILAR Elektrik,Gaz ve MotörlÜ Taşıt işçileri Sendikasının yıllık genel kurul toplaaıtisi bugün sa at 10 da Tepetoaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1953
  • Bil at karaborsacıları faaliyete geçti Sinema mevsiminin başladığı bugünlerde bilet karaborsacıları da her sene olduğu gibi faaliyete geçmişlerdir.Daha şimdiden sinema gişelerinden bilet temin etmek m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1953
  • Terzilik okulu lâğv edilmiyecek Tepebaşmdaki Erkek Terzilik Okulunun lağvedileceği hakkında ki şayialar,dün Millî Eğitim Mü dürü MıSnTCtîri Akdifc tarafından yalanlanmışlar.Ancak Erkek Terzilik Okulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1953
  • Unesco mümessili tetkiklerine başladı Sanayi müesseselerinde tetkik ler yapmak üzere şehrimize gelen Unesco mümessili Paul Tıystrau çalışmalarına başla nuştır.Mutahassıs Tikkiyedeki sanayi hayatının i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1953
  • HALKIN SESİ Kuşatılan kapı Lâleli'de Zeynep Kâmil sokağında oturan Hüseyin Yenilmez ya' zıyor:«Kapalıçarşımn Çarşıkapı tarafına açılan kapısının önü artık bir fecaat halini almış bulunuyor.Bir zaman i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1953
  • Çiçekdağ,tetkiklerine devam ediyor Şehrimizde bulunan Adalet Ve kili Osman Şevki Çiçekdağ tet kiklerine devam etmektedir.Vekil dün de Toptaşı cezaevini teftiş etmiş,Kadıköy ve Uskü dar Adliyelerine gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1953
  • Lâstik buhranı gittikçe fazlalaşıyor Piyasada,bir müddetten beri görülen otomobil lâstiği buhraıt1 hergün biraz daha artarak de vam etmektedir.Her ebattaki lâstiğin fiyatları yüzde 20 30 artmıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1953
  • Bayındırlık Vekilinin dünkü İncelemeleri Şehrimizde bulunan Bayındırlık Vekili Kemal Zeytinoglu be-rîfiTer.nde Liman inşaat Bölge Müdürü,Toprak Ofisi Müdürü ve Denizcilik Bankası Müdür muavini ile diğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1953
  • pavae tmm*tuk Mızıkçılık!Atom ve korkusu cürüm ve mübalâğa Mızıkçılık Kore harbinde Amerikalılar,her hangi bir komünist püot Rus tipi tepkili bir Mig)uçağını ka çırıp müttefiklere teslim eylediği tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1953
  • KISA HABERLER ir Türk iyenin Paris Büyükelçisi Numan Menemencioğlu.dün gece Pacisten şehrimize gelmiş «tir.Numan Meenmencîoglu birkaç gün sonra Ankaraya gidecektir.İT Dün limanımızdan muhtelif memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1953
  • POLİSTE •ft Dün gece Kumkapıda bit hâdise cereyan etmiş ve Ahmet Sönmez adında bir apartman ka pıcısı Murtaza Ozdemîr adında ki arkadaşını bira şişesiyle bağndan yaralamıştır.Suçlu yakalanmış takibata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1953
  • Dört yüz on beş yıl önce bu gün,yani 27 Eylül io3S senesinde,Preveze Ayamavro Pakso müsellesi isinde vukubu lan ve Preveze deniz muharebesi)adı veriien Düyük Türk deniz savağının yıldönümünü kutluyoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.09.1953
  • AI man yad 3 sun* i bir kalp yap İdi Bonn,26 T-H.A)Kölndeki sıhhat müzesi bir buçuk senelik bir mesaiden sonra» hazırlana'bilen sun'î bir kalbi teşhir etmeye başlamıştır.Normal kalbden 500 defa büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1953
  • Al manyada kuyuda gömülü kalan iş-iler Bssen.26 AA)Essen yakınında Steeleiberg*da toprağın 250 metro derininde bir kuyuda yer kayması netıcesin-•4e 8 işçi gömülü kalmıştır.Maden işçilerini kurtarmak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1953
  • ispanya,batı savunma sistemine katıldı A meri kay a askerî üsleri kullanma imkânını veren anlaşma dün imzalandı Madrit,26 AP)Burada iyi haber alan çevreler tarafından ısrarla söylendiğine göre bugün i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1953
  • Avrupa siyasî birliği Koma'da toplanan Dışişleri Vekil muavinleri Avrupa parlâmentosu hakkında bir karara varamadılar Roma,26 AA.Dışişleri Vekil yardımcıları konferansına yakın çevrelerde belirtildiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1953
  • Tayfunun tahrbafı Japonyadaki son tayfunda 24 kişi öldü» 127 kişi de kayboldu.İki şehir sularla kaplı Tokyo.26 AA.19 seneden beri görülmemiş şiddette bir tayfun Honshu bölgesinde geniş tahribat yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1953
  • Uranyum kaynakları Atom enerjisi komisyonu «yeleri seyahatleri sonunda Afri Juuia muazzam miktarda uranyum boktular Vaşington,26 AP)Atom enerjisi ayan ve kongre müşterek komisyonu üyeleri Güney Afrika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1953
  • FIKRA Temizlik Tarık BU3?Meselâ biz temizliği suda gör ınüsüz,onlar kokuda ve renkte Yâni onlar dört beş basamak geride kalmışlar-Kendilerinden dinliydim bunu:Bu öteden beri böyle olagelmiştir.Kraliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1953
  • DSvme'i or kekler ku-I jbüne katılan kadın Londra,26 Nafen)Bristol'de «Dövme yaptırmış erkekler kulübü» ne 26 yaşında Betty Coles isminde genç bir kadın üye olmuştur-Bu kulübe üye olanların kol bileği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1953
  • Hindicimde tifüs salgını başgösterdi Yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan sel âfetinden sonra şimdi de hastalık başgösterdi Saygon,26 AA.Annamese sahili auntakasmda yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1953
  • 38 sene evvel kaybolan adam butundu Londra.26 Nafen)Bundan 38 sene evvel Birinci Cihan Harbinde «kayıp» olarak tahmin edilen Fred Walker isminde 62 yaşında bir ihtiyar bir hastahanede meydana çıkmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1953
  • Man Mauların garip bir tehdidi Nairobi,26 A.A)Man Mauların otobüse binen bütün Afrik ahları öldüreceklerine dair savurdukları tehdit üzerine dün bütün otobüsler boş olarak çalışmış,bazı servisleri kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1953
  • İKTİBAS Hakikat seromu üzerinde yeni münakaşalar başladı Bir insana istemediği şeyleri söyletmek için sar o m tatbik etmeye medenî cemiyetlerin hakkı var mıdır,yok mudur?Sosyologlar ve hukukçular bunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1953
  • Kısa harJcj berberler AMERİKA Amerikanın boşanma şehri clan Renoda dün akşam şiddetli bir zelzele olmuştur.Maddi ha:sar ve insan kaybı kaydedilme mistir.ALMANYA Hükümet makamlarının bil dirdiklerine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1953
  • Şükran îçm kafi Wr hükme varamıyordu ama,Ayferin eır geç kocasından ayrılarak kendi sine koşacağına inanıyordu.Bu düşünceyle her günkü g -»i mektepten çıktı,yola düştü.Tam pansiyonun sokağı ağzına gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1953
  • Sayın Tüccarlarımıza Bütün Şube ve Ajan s'Ianmızda ta lı sil senetlerinin masrafsız olarak muamelelerine devam edilmektedir* Fazla tafsilât için gişelerimize müracaat edilmesi rica olunur.DOĞU BAN K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1953
  • Eski bir turdan balık ele geçirildi Tananarive.26 A-A)Ev velki gece Aanjouan açıklarında avlanan Coelacanthe bir cins balık)ı incelemekte olan profesör Millot verdiği beyanatta balığın,evvelce bildiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1953
  • Franseda «lav bir balina teşttir ediliyor Paris» 26 A.A.«Jonas» »di verilen dev balina dün öğleden sonra Pariste teşhir edilmeğe başlamıştır-Ahali,bu hayvanı görmek için kuyruk halinde beklemektedir.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1953
  • Endonezyada 300 asi tevk*f edildi Cakarta» 36 A_A)Achen vilâyetinin merkezi Kutaraca şehrindeki Endonezya ordusu genel karargâhından bildirildiğine göre,Pa zar günü Achen'de çıkan karışıklıklar sonund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1953
  • Siyasî İcmal Tunus tavizi Fransızlar Fas Sultanını kal'ederek bendeleri Merakeş valisinin bir bendesini tahta çıkardıktan,bu suretle Şimalî Af »ikaya karşı bir kudret ve kuvvet nümayişi yaptıktan son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.09.1953
  • Bir İngiliz güzeli Yerleşmiş bir kanaat vardır:İngiliz kadınları güzel dcğild'.r» fakat aralarından güzel çıktığı zaman da onunla kolay kolay boy ölçüşülemez.Bir dans yıldızı olan When Mina.hu hususta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1953
  • HEIİGLİN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Şeddad bin Âd,Âllahlık iddiasında bulunmuştu.İnsanları inandırmak için dünya yüzünde koca bir cennet vlicuda getirmişti.Bahçe hurilarle dolmuştu.Adem oğullarının ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1953
  • RESİMLE HADİSELER Millet Partisi duruşmasına dün başlandı Dini politikaya âlet etmek,lâyiklik ve Atatürk inkılâplarma karşı faaliyetlerde bulunmak yüzünden Millet Partisi muvakkaten kapatılmış ve mes'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.09.1953
  • İstanbul greko romen birincilikleri)İstanbul grcko-romen güreş şampiyonası karşılaşmalarına dün Teknik Üniversite Spor salonunda başlanmıştır-Müsabakalara 18 kulübe mensup 125 güreşçi iştirak etmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.09.1953
  • 'i v.^mmmmim^ Geçen mevsim oynanan Galatasaray Vefa maçında Garbi s ve Muzafferin mücadelesi Bugünkü karşılaşmayı hangi taraf m kazanacağı merakla beklenmektedir* Mevsimin ilk büyük maçı Sarıkırmızılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.09.1953
  • Orta sıklet boks şampiyonu Turpin idmanlarına başladı New York.26 AA)21 Ekimde dünya şampiyonluğu için Madison Square Gardeade Hawaii'li Bono Olson ile karşılaşacak olan Randy Turpin.New-York civarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.09.1953
  • il^V^ #T VMf m i¦ if *Ş O—0 beraberlikle neticelenen Türkiye İspanya mili!karşılaşmasında Şevket ve İsmet gol atmaya çalışırlarken Türkiye ispanya millî futbol karşılaşması İspanyollar son başarıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.09.1953
  • Fransızlar İstanbul turnuvasına giremiyor Paris.26 Fransız basketbol takımının beş oyuncusuna askerî makamlar 23 günlük izin vermediklerinden.Fransız basketbol federasyonu bir tebliğ neşrederek takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.09.1953
  • ingiltere Avrupa maçını Griffiths idare edecek Milano,26 A.A.Beynelmilel futbol federasyonu teknik komisyonunun bugün bildirdiğine göre,21 ekimde Londranm Wembley stadyomunda yapıla cak olan İngiltere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.09.1953
  • Basketbol maçları bu gece başlıyor Yunanistanın Sporting basket takımı ilk karşılaşmasını Beyoğlusporla yapacak Neticede Sporting veya Beyoğ Bu akşam saat 20 den itibaren Kadıköysporun açıkhaıvıa saha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.09.1953
  • Galatasaray A)dün Şişliyi 5 2 mağlûp etti Maç,sayısı 150 yi geçmeyen seyirci önünde zevksiz şekilde cereyan etti S tad:Dolmabahçe.Maç:Galatasaray A)Şişli:5—2 3—0)Seyirci:150-Hakem:Mustafa Güventürk Go
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.09.1953
  • Fenerbahçe,Ankara'daki ilk maçını 4-2 kazandı Karagücüne karşı oynıyan Sarı-Lacivertlilerin gollerini Cemal ve Niyazi attı Fenerliler bugün Hacettepe ile karşılaşacaklar Ankar,26 A.A.Hacettepe kulübün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.09.1953
  • İV BU HAFTAKİ FİLMLER "Hayat yürüyor,son yılların en güzel filmlerinden biridir MELEK'te Filmin ismi:Hayat Yürüyor Wat'tU the Son Shines Neshs)Baş rollerde:Dawid Wayne,Jean,Hugh Marlowe,Albert Dnkker.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.09.1953
  • Düzmece MUSTAFA Koraks:Ah ğim,yahut d şu,Yuvanoviç!Ya ölecea onu öldüreceğim dedi 82 KORAKS YUVANOVİÇ Çelebi Must af ayı %öt 'irecek olan on kadirğa oirdan demir aid 1ar.Limni limanını isldu-j ran bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.09.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Alî Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAS_Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.09.1953
  • Trent,kendisine talebe iken mektep sahnelerinde oynadıkları komedileri na~ır a*an bu garip sahneye sert bir hareketle nihayet verdi:Rica ederim Ce 'estine bu trajadi sahnesine niniyet verin.Sizden îfö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.09.1953
  • BULMACA Hazırlara» Sadi BORAK 1 11 2 a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 Hj jfll 3 ¦H J 4 J 5 6 GHI ¦L 7 ti 8 H S 10 II ÎT 12 |H Solaan safa:1 Sual;Havf.2 Niyaz eden;Bir renk.3 Bir sayı;Futbolda bir mevki.4 Enim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.09.1953
  • Annesini döven biri komşusunu cfa bıçakladı Evvelki gece Küçükayasofyada kanlı bir hâdise olmuştur.Bu semtte Su terazi s i sokağında otu ran Osman Yalçın adında biri küçük bir mesele yüzünden annesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.09.1953
  • İhtikâr yapan esnaf tecziye ediliyor Beyoğlu Kaymakamlığı tarafmdan son 15 gün içinde 1390 esnaf ve müessese kontrol edilmiştir.Bunlardan belediye yasaklarına riayet etmiyen veya ihtikara teşebbüs ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.09.1953
  • Halka tifo ve çicsk aşısı yapılacak Vilâyet Saflık Müdürlüğü her sene olduğu gibi bu yılda halka tifo ve çiçek aşısı tatbik edecek tir.Bu husustaki hazırlıklara devam olunmaktadır.Bu arada mektep tale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.09.1953
  • Teknik Üniversitede yapılacak yenilikler İstanbul Teknik Üniversite-Rektörü Prof.Ahmet özer,önü müzdeki.ders yılında üniversite de yapılması düşünülen yenilik ler hakkında gazetecilere şu ma lûmatı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.09.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ OZBAY Ölüm kasırgası bütün şiddetiyle devam ediyor 7 Buna rağmen Helen,o aa için ruhunda köpüren intikam arzusunu dizginüyemcii.Ham «ımdan bir gece,ya'iniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.09.1953
  • Ürdün Ana Kraliçesi isviçreye gitti Londra,26 AA)Ürdün ana kraliçesi beraberinde ÜÇ çocuğu olduğu halde tedavi edilmek üzere bugün Cenevreye hareket etmiştir.Kral Hüseyin de Fransaya yapacağı kısa bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.09.1953
  • Trakya manevraları [Baş tarafı birincide] miye ikinci Reisi Orgeneral Zekâi Okan da manevralar dolayı,siyla birkaç günden Deri şehrimizde bulunmaktadır.Erkanı Harbiyei Umumiye Reisi Örgeneral Nuri Yam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.09.1953
  • General Urbani şehrimizde Türk hava kuvvetlerinin misaf iri olarak memleketimizde bu lunan italya hava ordulara kur «may başkam korgeneral Aldo Urb'ani.beraberinde eşi ve Türk bava kuvvetleri komutanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.09.1953
  • Prens Dhanini dün geldi Tayland Bakanlar Kurulu Baş kanı Prens Dhanini Vat Knimanun Bedyaiabh ve hemşiresi dün sabah şcjhr3nîze gelmiştir.Prensin gelişi sabadan erken saatlerine tesadüf ettiği için,vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.09.1953
  • Yeni bir Landru [Baş tarafı birincide")çıktığından Fransız polisi şimdi bu Alman çiftçisinin yalnız bir kadım mı.yoksa 10-15 kadını im öldürdüğünü tesbit İçin araştırmalara başlanmıştır-Aslen Alman ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.09.1953
  • Sirkteki hayatını unutmayan Mr at Amsterdam.26 T.HA.Holla ndanın Ommen kasabasında bir seyyar meyvacı.yeni aldığı bir atla garip tecrübeler geçirmiştir.At.pazara her çıkışında,kalabalığı görünce,arka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.09.1953
  • Musaddık tekrar sorguya çekiliyor [Baş tarafı birincide] FATIMİ HALA ARANIYOR İleri gelsn bir polis idarecisi bugün,Îrandaki blltün emniyet kuvvetleri tarafından araştırılan sabık dışişleri vekili Hüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.09.1953
  • Bir prof 3Sörün otomobil İle yaraladığı adam öldü Ajıkara 26 Milliyet)Geçen hafta Cebeci caddesinde,Gulha ne HastaManesi Profesörlerinden Şerif Cankanın otomobille çarpa rak yaraladığı Faik ismindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.09.1953
  • Montgomery dün pitti Bir müddetten beri şehrimiz de bulunan Nıato Kuvvetlen ttas kumandan yardınısıcı mareşal Montgomery dün oabah aaat If da hususî tayyaresiyie Napoiiye gitmiştir.Mareşal Montgomery,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.09.1953
  • Suriye İsrail [Baş tarafı birincide!durmasini istemiştir Haberlere g&re öTFîmatOTnda bu inşaat dur madiği takdirde bünyenin Kuvvet ısfrrıaTîne mecbur kaiabiiec* gi kaydedilmiştir Bildirildiğine göre S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.09.1953
  • İktisadî kalkınmamıza bankalar da katılıyor [Bas tarafı birincide] karara varmış olan bankalarbu maksatla teşebbüsü tahakkuk ettirmek şeklini tayin etmek üzere bir komite seçmiş bulunmaktaydılar.Mesai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.09.1953
  • Avrupa müdafaa camiası' Bonn,26 AA)Batı Almanya nezdinde güvenlik meseleleri müdürü Theodor Blank dûn öğleden sonra bir tebliğ neşrederek.Avrupa müdafaa camiasının Alman kon" tenjanı için gönüllü kayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.09.1953
  • Dünya sürat hava rekoru [Baş tarafı birincide"] çölü üzerinde IngUiz Süpermarine tipi tepkili bir uçakla bu rekoru tesis eden teğmen Mike Litngov uçağının deneme sıra sında arıza yapmasına ragmen bu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.09.1953
  • Doğu Almanyada yeni tevkifler başladı gönderilen tarafından Batıdan Ruslar BerlUı,26 A.A.Doğu Almanya makamları,Batıdan günderilen paketlerin komünizm aleyhtarı propagandaları ihtiva ettiğini ileri sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.09.1953
  • Serbest bırakılan Alman esirler Kassell,26 A.A.Rusların memleketlerine iade ettiği 468 eski Alman harp e siri Haieshausen'de hudut hattını geçerek Federal Cumhuriyet topraklarına girmiştir-Bunların 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.09.1953
  • BtR AMERİKAN GAZETESİNİN İDDİASI New York» 26 A.A.Bugünkü sayısında New York Post gazetesi,ispanyada gizlenmekte olduğu iddia edilen esrarengiz komünistin Beria olmayıp,Doğu Almanya propaganda vekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.09.1953
  • Amerika,Inglltereye atom sırrı veriyor Melbourne Avustralya)26 A.A.önümüzdeki hafta so nunda,Woomera tecrübe sahasında yapılması muhtemel olan 2 Amerikan B-29 üstün uçanka leşi pazartesi günü buraya v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.09.1953
  • Papagos Roma-dan ayrıldı [Baş tarafı birhrcide} Tiyle başbuğa görülmeleri müteakip bugün Roaıroaıdan ayrılmış *ırt Papagos,hareketinden evvel verdiği dec*eçte,italya ile Yu-ZLanistanüı Balkanlarda ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.09.1953
  • Beria,hâdisesi hâlâ esrarını muhafaza ediyor Baltimore 26 A.A.Harp zamanında Amerikan stratejik servisinde çalışmış olan,halen de hususi bir itihbarat ajansı Tftn müdürü bulunan Ulio Amas,memleket dış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.09.1953
  • Rusya yeni tedbirler alıyor ı Mos&ova 2tf AP)Rus köy lüsünü memnun etmek için Ma* lenKov hükümeti bugün yeniden bazı tedbirlere başvurduğunu açıklanmıştir.Sovyet bakanlar Kurulu mer kez komitesinin ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.09.1953
  • Koreden 198 kişilik kafile geliyor [Baş tarafı birincide] bir subay tarafından kendilerine yurda hoş geldiniz denilecektir.Aynı gemide Yunanistana ait Koreden dönmekte olan esir,hasta ve yaralılar da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.09.1953
  • ingiltere lig maçları Londra.26 A-A.Ingilterede bugün yapılan lis maçlarında aşağıdaki neticeler alınmıştır:Aston Villa 4 Sheffield United 0 Burnley 1 Newcastle United 2-Cardiff City 0'—Arsenal 3 Char
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.09.1953
  • M.P.dav Ankarada [Baş tarafı birincide] sorun suçumun ne olduğunu anlatın» size cevap vereyim» *fcedi.Hâkim ise:«iddianameyi dinlediniz-Burada yazılı hususları cevaplandırmanız kâfidir» dedi-Bunun üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.09.1953
  • Günün spor hareketleri Futbol Saat 1030 Beşiktaş Elektrik Şeref Stadı)Saat 1300 Adalet P Taksim P)F.Bahçe Stadı Saat 16.00 G.Saray P —Vefa(P)Dolbahçe Stadı)Yüzme:Saat 10-30 Barbaros yarışmaları Lido
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.09.1953
  • Gl.Necip aleyhtarlarının muhakemesine başlandı İhtilâl Mahkemesinde yargılanan eski başveklllerdan Abdiiihadi suçsuz olduğunu iddia etti Kahire 26 AP)Mısır ihti-"TETmahkemeleri bu sabahtan iti baren f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.09.1953
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz e-3erleri ve oyun havaları 13.BO-'Faruk A kel ve arkadaşlarından dans müziği 14.00 Şarkılar.Okuyan:Perihan Sözeri 14.30 Ne arzu ederseniz Pl.a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.09.1953
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından I Konya iline bağlı Beyşehir kasabası Hidro elektrik santralında mevcut 130 Ps.lik türbin grupunun yarıma yedek olarak aynı takatta ikinci bir grup mub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.09.1953
  • imalâtında Demir Kullanan Sanayicilere İstanbul Sanayi Odasından Üç ayda bir dağıtılan Karabük demirini imalâtında kullanan İstanbul Vilâyeti dahilinde mevcut müesseselerin 30 Eylül 953 Çarşamba akşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.09.1953
  • TASFİYE İLÂNI i—Anthony Bernard Tubini ve Ortakları Hisseli Komandit Şirketinin 21 Eylül 1953 tarihinden itibaren tasfiyesine karar verilmiş olduğundan alacaklı ve borçluların bir sene içinde Galata»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.09.1953
  • Koryağ Türk Anonim Ortaklığından Şirketimizin tamamen ödenmiş olan 800.000)lira sermayesinin 1-200 000)liraya çıkarılması hususunda Körü şerek karara varılmak üzere umum!heyetimizin 13 Ekim 1953 Salı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.09.1953
  • Millî Eğitim Vekâletinden-Yabancı Memleketlere Öğrenci gönderilecek 1 M-T-A.Enstitüsü hesabına,1416 sayılı kanun hükümlerine göre,tahsil için» yabancı memleketlere müsabaka imtihanı ile öğrenci gönder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.09.1953
  • Kara Kuvvetleri Kumandanlığından Kara ordusu ihtiyacı için teknisyen astsubay adayı alınacaktır.Aranacak şartlar şunlardır:Türk vatandaşı olmak,sanat orta okulu mezunu olmak,sıhhî muayene raporu sağla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.09.1953
  • Diyarbakır Doğu Bölgesi Yam İşletme Müdürlüğünden Açık ek si£ t me i ânı 1 Eksiltmeye konulan iş:Hakkâri Vilâyetinin merkezinde mukavelesi feshedilen müteahhit namı hesabına yapıla-câk sağlık merkezin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.09.1953
  • Etibank Genel Müdürlüğünden İnşaat İşleri Yaptırılacaktır.1 Evvelce 22/9/1953 tarihinde ihalesinin yapılacağı ilân edilen İskenderun şube binası inşaatı eksiltmesi» görülen lüzum üzerine talik edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.09.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları İs.Er.Egb Mrk-için 230 adet dört kişilik demir ranza pazarlıklı yaptırılacaktır-Keşif bedeli 49886-30 lira.kesin teminatı 748005 liradır.Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.09.1953
  • iUUliuct Abone şartlan Lr.Kr.Senelik 42 00 AKı aylık 22 10 Üç ayhk 12 00 Bir aylık 4 00 Ecnebi memlekette»* iki misildirilân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.I* 7 ve 8 inci sayfa sant.2,00 T.L.İlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.09.1953
  • İstanbul Belediyesi İlâmları Malzeme,Ses Kaydetme Cihazı Ve Dişçi Koltuğu Alınacak 1 Bayındırlık Müdürlümü atölyesi için ti kalemdeki ibaret malzeme ve atölye takımının 9962 lira muhammen bedel çevres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.09.1953
  • İstanbul Asliye 10 mien Hu-^j kıık Hâkimliğinden:953/562 Saliha Örscü:Kazlıçeşme gecekondular 4fi ncı sokak.r?o.3.Kazlıçeşme.gecekondular 46 cı sokak.No.3 te davacı Ali örsçü tarafından aynı adreste k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.09.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanı 4c«Uş Kapanış Sterling 784.784.Dolar 280.50 280.30 Fr.Frangı.0.8i 0.80 isviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr!5.6C 5.60 İsveç Kr.o4.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan