Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.09.1953
  • Bulgarian-yeni bir sulh taarruzu Bulgar Savunma Vekili Türkiye ile iyi geçinmek istediklerini» bildirdi Paris.25 A-A.Bulgar Telgraf Ajansının bildirdiğine göre.Bulgaristan Savunma Vekili Pançevski.Ord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1953
  • Bugün şehrimizde havanın I umumiyetle bulutlu geçeceği,rüzgârların mutedil eseceği su.Iııınet derecesinin degişmiycceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1953
  • İkinci Ordunun manevrası Adana civarında yapılacak manevranın hazırlıkları tamamlandı Adana» 25 AA)İkinci ordu birliklerinin bölgemizde yapacakları tatbikatta hazır bulunmak üzere kara kuvvetleri Komu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1953
  • Alman terbiyecisi Albert Mer* Çocuklarda terbiye sistemi Tanınmış Alman pedagoftu dün bir basın toplantısı yaparak izahat verdi Darüşşaf&ka kültür müessesesinde tetkikler yapmak üzere şeh rimize gelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1953
  • Vali Strazburga gitti Vali ve Belediye Reisi Prof-Gökay,dün sabah eşi ile birlikte uçakla Strazburg'a gitmiştir-Gökay» bir hafta kadar Strazburg'ta kalacak ve başkanı bulunduğu Avrupa Mülteciler Birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1953
  • Karstaki yangın dün gece söndürüldü Ölenlerin sayısı 29 kişiye yükseldi.Belediye Reisi de yaralılar arasında Kars,25 Milliyet)Kars gün 29 a yükselmiş bulunmak Belediyesine ait gaz deposu-tadır-Yaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1953
  • Nato için 1 milyar dolarlık cephane siparişi yapıldı Avrupa fabrikalarında imal edilecek silâhların bedelini Amerika ödeyecek Paris,25 AP)Kuzey Atlar edilmiştirtik Paktı teşkilâtı konseyinin!Bu progra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1953
  • Elizabeth Taylor hastalandı Kopenhag.25 AP)Metro Goldwyn Mayer şirketinin bir temsilcisi,sinema yıldızı Elizabeth Taylor'un,anî bir rahatsızlık geçirdiğini ve tedavi altına alındığını söylemiştir-Sine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1953
  • Orgeneral Eyüp Han dün gitti Hükümetimizin davetlisi olarak on günden beri memleketimizde misafir olarak bulunan Pakistan orduları Başkumandanı Org«*wal Muhammet Eyüp Han,dtt 1 aaat 11.30 da Pakistan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1953
  • Mareşal Tito.Triyeste bölgesin de yaptığı teftişler «ırasında Triyeste ihtilâfında hakemliğimiz isteniyor Yugoslav Hariciye Müsteşarı dün Belgrat Büyükelçimizle görüştü Belgvad,25 AP)Yugoslav Hariciye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1953
  • Celal Bayar'ın Amerika seyahatine verilen önem Ziyaret programı henüz tesbit edilmemekle beraber hazırlıklara başlandı Bayarın Amerikan kongresinde nutuk söylemesi muhtemel Vaşington.25 AP)Eisenhower'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1953
  • h 0 M mm V or 1 i& ğlfe Ankara'dan Van'a gitmek Uzet e havalanan «Ege» isimli yolcu iFjyfr»"» düşüp parçalandıktan sonraki feci görünüşünden İki sahne Foto Milliyet—Adnan)Bir yolcu uçağımız düşerek p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1953
  • M.P.dâvasına bugün başlanıyor Muhakemenin selâmetle devamı İçin savcılık gerekli tedbirleri almış bulunuyor Ankara.25 Milliyet)Millet Partisi hakkındaki dâvaya yarın sabah 9 30 da 4 üncü Sulh Ceza Mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1953
  • Japonya'da tayfun Görülmemiş bir tayfını bütün Ja pony ay ı altüst etli Radyolar sustu Tokyo elektriksiz kaldı Tokyo,25 A.A.Japonya talihinin kaydettiği en büyük tayfunlardan biri bugün Osaka ve Kyota
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1953
  • MAREŞAL MONTGOMERY'NİN TETKİKLERİ İki günden beri şehrimizde bulunan Nato Başkomutan Yardımcısı Mareşal Montgomery,dün Birinci Ordu Komutanını makamında ziyaret ederek kendisiyle bir müddet görüşmüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1953
  • FSrarî Tevfik Erol Azılı firari yakalandı Biı müddet önce,tıç mahkûm* la birlikte Ankara hapisnan ^n den kaçan T-îvfık Eıoı admdaHl fiı*arî mahkûm da,dûn gahvimjai de yakalanmıştır,Ankara hapishanesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1953
  • ingiliz Harbiye Vekili Ankarayı ziyaret edecek Londra,25 A.A)ingiliz Harbiye Vekili Anthony Head beraberinde Ingilterenin Yunanistan Büyük Elçisi Charles Peake olduğu halde bir müddet istirahat etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.09.1953
  • POLİSTE *fr Dün Fatih Aksaray tram vayında bir âdise cereyan etmiş ve tramvay biletçisi Kadir Koç,Mevlût adındaki bir yolcu tarafından dövülmüştür.Sanık yaklanmış,tahkikata başlan mıştır.Sirkecide özd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1953
  • İstanbul'un kalkınması Kalkınma Derneğinin dünkü toplantısında bilhassa liman mevzuu üzerinde konuşuldu İstanbul Kalkınma Derneğinin tertip ettiği toplantılardan ilki dün saat 16 da Ticaret Qdası salo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1953
  • HALKIN SESİ Başıboş kedi ve köpekler İsim ve adresinin neşre,dilmesini istemiyen bir okuyucumuz yazıyor:Üniversite merkez binasının arkasında,Süleymaniye'ye camiine çıkan yolu kesen bir ara sokak vard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1953
  • Korede tetkikler yapan kızılay heyeti Bir müddet önce Koreye giden Kızılay heyeti başkanı Fikri Akurka] dün uçakla şehrimize dönmüştür.Fikri Akurkal Koredeki tetkikleri hakkında bir rapor hazırlıyarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1953
  • Havagazı ile zehirlendiler Tedavi altına alınanlardan biri dün öğleye doğru hastahanede öldü Dün sabaha karşı Beyazıt semtinde bir vatandaşın ölümü ve beş kişinin de zehirlenmesiyle neticelenen bir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1953
  • *1 ¦'"ir" r*i jH 1 i E a» j 1 BUSS *3 jfw-ÜH)m P 225 mm '•^*1 Yazan:William Oatis Ben ve üç Çek memuru,suçlu olarak mahkemeye çıkarıldık 13 Mahkemedeki sorulara vermem ic'abeden cevapları bana yazılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1953
  • Münir Nureddin diyor ki.İsmail Habibin Konservat nar Türk musikisi hakkındaki bir yazısına Münir Nureddin «Akşam» da mülakat tarzında bir cevab verdi,tsnıaü Habibin yazılarını lezzetle okuduğum halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1953
  • Kadıköyde yeni bir ilkokul açıiıyor Kadıköyde Koşuyolunda Belediye tarafından yaptırılan evler de oturan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir ilk okul açılmasına karar verilmiştir.Dün bura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1953
  • K I SA HA B E R L E R ¦Jr tvan Navurah ve t Tochiris adında iki Rus kuryesi;Bul garistan yoliyle,dün Moskovadan şehrimize gelmiştir.İstanbul milletvekillerinden bir grup,önümüzdeki hafta içinde Ticare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1953
  • Tekel umum müdürü istifa etti Uzun müddettenberi Tekel Umum müdür vekâletinde bulunan Kenan Yalter istifa etmiş,yerine şimdilik vekâleten Münir Karacık tayin olunmuştur.Kenan Yalter bilhassa tütün mub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1953
  • Hie.26 Eylül Ril 13 Muh.1953 Eylül 1373 Cumartesi 1369 VAKİ İT VASATİ EZANİ Gün» 5 5.51 11.50 ogle 12.05 6.04 îkind i 15.27 9.27 Aksa m 18.01 12.00 Yatsı 19.33 1.31 I îmsa k 4.12 10.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1953
  • D.P.nin Koca tep s ocağı dün açıldı D.P.nin Beyoğlu,TaJimhane caddesinde,Lâmartin caddesindeki Kocatepe ocağı dün saat 18 de törenle açılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1953
  • Evli bir kadın intihara teşebbüs etti Anadoluhisarında Setüstü sokağında oturan Hüseyin adında birinin eşi Melek,bir sinir buhranına kapılarak kendisini Bebek civarında denize atmış ve boğulmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1953
  • Bir kaza sonunda iki kişi yaralandı Yeşilköyde oturan Ayhan Ayanoğlu ve Yani adında iki genç motosikletle şehre gelirlerken motörü bozulan motosiklet yolda devrilmiş ve üzerindekiler bir hendeğe yuvar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1953
  • Donanma günü törenle kutlanacak Bugün Marmarada bir tatbikat yarın da Taksim ve Beşiktaşta tören yapılacak Donanma günü.bugün saat 13 te radyo ile verilecek bir açılış nutku ile başlayacak ve yarın ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1953
  • 27 Eylül akşamına kadar açtıracağınız 150 LİRALIK HESA3 Size aşağıdaki ikra uıiyeleri kazandırır* Her 150 liraya bir kur'a numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1953
  • Stalinin ölümünden ve Beria'nın feci hezimetinden sonra Gürcistanda başlayan tasfiye,bir kaç bakımdan manalı görüldüğü için,Üzer!nde dikkatle durulmaktadır Her şeyden önce bu hâdise,Rus Bolşevikleri U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1953
  • TOPLANTI Türkiye Tıbbî Müstahzarat Laboratuarları derneğinin senelik toplantısı 3.ekim 1953 cu martesi günü saat 15 te Cagaloğlu Etıbba Odası salonunda yapılacaktır.ÜZÜM BAYRAMI Yeşilay Gençlik Kurumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.09.1953
  • Hür Asya devletleri birleşiyor Senatör Knowland.Asya devletlerinin komünizme karşı birleşmenin zaruretini anlamış bulunduklarını söyledi Karaşi,25 AA)Bir dünya seyahatine çıkmış olan Amerikan senatosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1953
  • İndiler,otomooiln kapılarını kilidlerken sorarak saatine bak tv Daha gelmemişlerdir değil mi?Salih bey güzei Şükranın koluna girdi,onu kırılacak eşya gibi itin» ile hana sokarken ce-*ap verdi:Geldiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1953
  • İKTİBAS Lex Barker,Lana Turnerin dördüncü kurbanı oluyor Çevirdiği filmlerdeki erkeklere benzeyen bir koca bulmak ümidiyle durmadan evlenip boşanan Lana,bakalım bu defa arzusuna erişecek mi Artistleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1953
  • Dörtler konferansı ve Spaak Strasbourg'da toplanan Avrupa konseyinde» Belçikayı temsil eden M.Paul Henri Spaak Sir Churchill tarafından teklif edilen dörtler konferansı fikrini çok ağır bir şekilde te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1953
  • Yeni Tunus genel valisi bugün işs başlıyor Sfaks,Tunus,25 A.A.Ya rin burada vazifeye bağlıyacak cflan Fransa'nın Tunus Genel Va Jisi Pierre Voizardo ya vazifeleri hakkında hükümet tarafından ta limât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1953
  • Türk Ticaret Bankasından 25 Eylül 1953 Perşembe günü İstanbul 2.nci Noteri huzurunda yapılan ikramiye çekilişi İstanbul şubesinden 9405 hesap ve 46808 sıra numaralı MİHRİSAH FARUK OSMAN-OGLUna 100 ALT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1953
  • Londra'da sis uçak seferlerini aksattı Londra,2T A.A.Bu sabah şehri Saran kesif bir sis tabakası birçok uçakların gecikmesine ve buradan hareket edecek olanlann seferleri tehir etmelerine sebep olmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1953
  • Rus idarecileri zirai buhrana çare arıyor Bir zamanlar gözden düşmüş olan Lyssenko tekrar İş başına getirildi Şahıslardan çoğunun tasfiye Londra» 25 Nafen)Sovyet idarecilerinin,ziraati içine düştüğü b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1953
  • Beynelmilel kaçakçılık şebekesi Italyadan Çekoslovakyaya stratejik madde kaçıranlar polis taralından sorguya çekildiler Roma,25 A.A)italyan polisi,Çekoslovakyaya kaçırılırken yakalanan stratejik madde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA Amerikanın sesi neşriyatı,nı da ihtiva eden Amerikan istihbarat servisleri,Amerikairfn,neşriyatı Rusya'ya tevcih edilmiş olan en kuvvetli verici istasyonunun işlemeğe haşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1953
  • Tüy lor i bsyaz bir bıldırcın avlandı Par's,25 T.H.A.Saint Gunien bölgesinde Marcel Mouhciid adında bir avcı,bütün tüy leri tamamen beyaz öten bir bil chrcın vurmuştur.Kuşun sadece gaga ve ayakla rı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1953
  • FIKRA Ham f iüm yokluğu Tank BUSl* Şimdi siz.bu bilgileri de e dindikten sonra ham film yokluğuna isterseniz döv ünü nüz-Biz gelince» biz bu duru ma üzülmek için öç beş nok tanın aydınlanmasını bekliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.09.1953
  • RESİMLE HADİSELER ıı».DUUMIW.IJlli ı İt ıııfT»mılj)Jıl.mim.ı,j|i;«MJ^ Ankarada fecî bir uçak kazası oldu Ankara Van hava seferini yapmak üzere bu sabah saat 10.10 da Ankaradan havalanan »Ege» uçağı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A "Bir zındık divanımızı alt üst etmeye cesaret eder de„ Kanunf sordu Cezası ne oJa?ibni Kama!ca*ap verdi Elbette ki katli vaciptir sultanım!İranlılar öteden beri memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1953
  • Bu da bir yuzucu Bu mevsim Fransız Rivierasında yapılan kadınlar arası mukavemet müsabakasını son derece mütenasip bir vücuda sahip olan I-'sa Hanson kazanmıştır,tki buçuk saat mütemadi surette krawl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.09.1953
  • Yunanistanın Sporting basketbol takımı bugün şehrimizde bekleniyor Sportingliler ilk karşılaşmalarını yarın Beyoğlusporla yapacaklar Kadıköyspor kulübünün davet Jisi olarak bugün şehrimize gelecek ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.09.1953
  • Fenerbahçe Ankarada Ankara,25 Milliyet)Profesyonel lig şampiyonu Fenerbahçe futbol takım» 16 futbolcu ve iki idareciden müteşekkil bit kafile halinde bu akşam saat 18,50 de motorlu trenle şehrimi ze g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.09.1953
  • Sporun irticai Bilmem neden,bazı spor muharrirlerimize arız oldu:Takım forma girmeden bu maç alınır mıydı?Mevsim başında bu müsabaka yapılır mıydı?Bizi haydi haydi götüreceği muhakkak olanbu takımla k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.09.1953
  • Cezıııi Or kupası yarışmalarına 2 Yunanlı atlet davet edildi İstanbul,25 A-A-3 ve 4 Ekim tarihlerinde Olimpiyakos maçlarından önce Mithatpaşa stadında yapılacak olan Cezmi Or kupası yarışmalarına Yuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.09.1953
  • Meşhur isveçli atlet Jolıııy Lardy Atletizm mevsiminde alınan neticeler Almanya,İsveç,İngiltere,Finlandiya,Yugoslavya ve Fransa klasmana girdiler 1953 atletizm mevsimi nihaye Meşhur İngiliz atleti Ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.09.1953
  • Kısa Spor Haberleri FENERBAHÇE TAKIMI DÜN ANKARAYA Profesyonel lig şampiyonu Fenerbahçe takımı dün sabah motorlu trenle 16 futbolcu ve 2 idareciden müteşekkil bir kafile halinde Ankaraya hareket etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.09.1953
  • Îngiltere-Macaristan millî futbol karşılaşması rVerableyde yapılacak bu futbol maçına büyük önem Yeriliyor Macar millî takımının,İngilte re milli futbol takımı ile 25 kasımda Vembley'de yapacağı futbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.09.1953
  • İdarecilerimizin tembelliği Daha evvel varılan karara göre ikinci ve üçüncü amatör küme karşılaşmalarının bu haftadan itibaren başlaması gerekiyordu.Ancak bölgeden gelen tebliğden anlaşıldığına göre b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.09.1953
  • Adalet Taksim futbol maçı Önümüzdeki pazar günü saat 13 de Fenerbahçe stadında Ada let Taksim profesyonel takım ları hususî bir karşılaşma yapar camlardır.Bilindiği gibi bundan evvelki maçta Adalet,kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.09.1953
  • Bocky dünya faapiyonlu&ıı kemeriyb Marciano,La Starzayi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.09.1953
  • Marciano,La Star zayi dün teknik nakautla yenmeye muvaffak oldu 44562 kişinin seyrettiği maçın hasılatı 435817 doları buldu NevyoiK,25 Dün gece bura da yaptıkları karşılaşmada Roland La Starza'yı tekn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.09.1953
  • Manşı geçecek bir kadın yüzücü daha Londraı 25 Nafen)Ingilterenin güneyinde bulunan Wight adaeıdan Solent denizini yüzerek ingiltere sahiline geçmiş olan Miss Helen Woodhouse ismindeki 18 yaşında Port
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.09.1953
  • Türkiye otomobil yarışları Yarış 2228 kilometre üzerinden yapılacak ve 20.000 lira ikramiye verilecektir Kasım ayuı3a yapılacak TiirEÎ ye birinci mukavemet otomobil yarışları için dün sabah Beynel müe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.09.1953
  • Büfün ağrılara karşı başarı ile kullanılır 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1953
  • Kazablankada bir polis müfettişi öldürüldü Kazabîanka,25 A.A.Polis Müfettişi Larbi bu sabah evinden çıktıktan biraz sonra saat 5 te Mollayı Kabir)camii önünde meçhul bir şahıs tarafın dan tabanca ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1953
  • PURO Sabun Fabrikasının en son imalâtından KğS3^ PURO TUVALET SABUNU BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU PURO 100 de 100 saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1953
  • İsrail kanal açmaya dsvam edecek Tel "Aviv 25 A.A.Israi)Dışişleri Vekili,General Bennifee e verdiği cevapta.Ürdün hududundaki nehirde kanal açma me selesini israil'in Birleşmiş Millet l«r Güvenlik Kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1953
  • Rodos adasında uranium bulundu Atna,25 T.H.A.Rodos adasında tetkiklerde bulunan yabancı âlimlerin bildirdiklerine gö re,burada uranium madeninin bulunduğuna delâlet eden gayet bariz emarelere rastlanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdör:Faruk DEMlRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1953
  • Nakleden:AZIZ OZBAY Kendisine yol verene Helen'in takdir ettiği ceza:Olü m 6 Ne demek istiyorsunua?Sizi zehirlemeğe kalkıştığın»» mı sanıyorsunuz?Böyle bir şüpheniz varsa yamnında bir gün bile eğlenen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1953
  • Düzmece MUSTAFA İmparator:Rumeli'de propaganda yapılsın,Yuvanoviçte adım adım takip edilsin „dedi 81 Koraks hemen Çelebiyi etekledi.sonra Yuvanoviçin elini öptü teşekkür elti:Beni bahtiyar ey^diuz.Ege
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1953
  • Stsvenson plâkasız araba kullanıyormuş Bontiac,25 A,A.Motorlu polis devriyeleri dun yeni bir otomobili durdurup şcföre araba nm niye plâkasız olduğunu sor* dukian zaman kullanan şahsın Demokrat Partin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1953
  • Hazırlayan Sadi BORAK 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 13 &olsan safa:1 Merdiven,2 Turne'in birinci adı;Elektrikte bir kanun.3 Fasıl heyetindekinin kucağındaki;Su;Elinden fırlat.4_Hava kadar lâzım;Yabancı;Kemale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1953
  • Zaten bozulmuş sinirlerini teskin için bir i eyler anla* mak ve söylemek iht.yacı duyu yordu.Arkadaşları derd yanma ya başladıkça dinlememişler;bil hassa hassas bir kaJın olduğu-nu göstermek için ojna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1953
  • 0 Yiyecek hırsızları Çcriren:Ziya G.KpRKÇO Umulmadık insanların hırsız-j lık yaptıklarını gördükçe hayret etmemek mümkün değildir,iki ay evvel Şrkagolu bir polis memurunu tevkif ettm.Gömleğinin altınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1953
  • Meksika'da kadınlara eşit hak tanındı Meksiko,25 A.A.Meksikalı kadınlar erkeklerle eşit siyasî haklara nihayet sahip olmuşlardır,Filhakika Senato'aıarn öğleden sonra,anayasanın vatan daşlığa dair madd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.09.1953
  • Musaddık'ın dâvası salı günü başlıyor Sorgu sırasında sinirlenen sabık başvekil,mahkemede konuşacağını söyledi Tahran,25 A.A.Eski Başvekil Musaddık ile dig er sanıkların muhakemesi pazartesi veya salı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1953
  • Celâl Bayar'ın Amerika seyahatine verilen önem [Baş tarafı birincide] başlamıştır-Derhal faaliyete geçen Millî Basın Cemiyeti.Türk Devlet Reisine,Vaşingtonu ziyareti sırasında Amerikan milletine hitap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1953
  • Azılı firarı [Bay tarafı birincide] kûmlardan Erolun şehri mize geldiğini haber alan 2.şu be memurları,mahkûm olan Tevfik Enolü Kasımpaşa a sak landıgj bir evde sıkıştırmışlar ve an!olarak yaptıktan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1953
  • TREN HIRSIZI Halepten şehrimize gelmekte olan trende Erdem adında bir yolcuya soyarak kaçan Suriye tebaalı Abdülfaamit adında biri dfin polis tarafından yakalanmıştır-Resimde tren hırsızı Emniyet Müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1953
  • Harstaki yangın [Baş tarafı birincide] tur.Belediye Reisi Baki Gündoğdu da kurtarma faaliyeti sıra sı ada tehlikeli surette yaralandığından memleket hastahanesine kaldırılmıştır.Yangın bu gece yarısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1953
  • Bulgarların yeni sulh taarruzu [Baş tarafı birincide')yaptığı beyanatta» «Biz kimseyi tehdit etmiyoruz.Bulgar milleti,bütün milletlerle ve bilhassa Türkiye,Yunanistan ve Yugoslavya ile barış halinde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1953
  • Florence Chadwick» Cflbelüttarık'ı geçtikten sonra ispanya sahillerine çıkarken Florence Chadvick tstanbula geliyor Çanakkale boğazını geçecek olan rekortmen kadın yüzücü» burada antrenman yapacak Mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1953
  • Nato için 1 milyar dolarlık cephane [Saş tarafı birincide] Program gereğince.Batı Av rupadaki müttefik memleketle* fabrikaları Atlantik Paktı üye si devletlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geniş ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1953
  • Bir yolcu uçağımız düşerek parçalandı [Baş tarafı birincide] Cif şekilde yaralanmışlardır.Saat 10.12 cje vukua gelen ha diseye ilk şahit olan bostancı Mustafa Tekeli tayyarenin hava da anîden alevlend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1953
  • İstanbulini kurtuluşa törenle kutlanacak Istanbulun kurtuluş bayramı 6 ekim salı günü yapılacak törenlerle kutlanacaktır.O gun bütün resmi ve hususi binalar,ticarethaneler ve müesseseler geceleri aydı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1953
  • Elizabeth Taylor hasta'andı [Baş tarafı birincide!da gribe tutulmuştur,Stockholmdan Kopenhag hava alanına vardığı zaman başağrılanndan şikâyet etmiş ve bir basın toplantısında' rahatsızlığı fazlalaşmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1953
  • M.P.dâvasına bugün başlanıyor [Baş tarafı birincide] ı «Sanıklara isnat olunan suç:I Gayrı kanunî hedef ve gaye-1 leri takip ederek idare ettikleri partiyi kanunsuz yollara sürüklemek,onu gayesi ve fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1953
  • Maliye Vekili dün tetkiklerde bulundu Öğleden sonra F,oryaya giden Polatkan Başvekille bir müddet görüştü Evvelki gece Amerikadan dönen Maliye Vekili Hasan Polatkan» dün sabah Defterdarlığa giderek te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1953
  • Ayrancı barajı ihale edildi Ankara.25 A-A-T Konya Vilâyetinin Karaman ve Ereğli ilçeleri arasında Ayrancı civarında 22 metre irtitamda bir toprak barajın inşaatı müteahhidine ihale edilmiştir.Keşif be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1953
  • ingiliz harbiye vekili [Baş tarafı birincide] mistir:«Türkiye Millî Savunma Vekili ile görüşeceğim,fakat resmî müzakerelerde bulunmıyacağım.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1953
  • Japonyada tayfun [Baş tarafı birincide] Meteoroloji istasyonlarının neş redilen raporlarında,tayfunun Japonyanın Pasifik sahillerini da harap etmesi ihtimalinden bahsedilmektedir.Tayfun yüzünden kabar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1953
  • HVN'DfÇINIDJE JSEL İVE FIRTINA Saygon,25 A~A.Vietnam uı merkez bölgesinde artık yağmur kesilmiş olup sular çekilmektedir.Akşama doğru buraya gelen haberlerde sellerden birçok kimsenin öldüğü anlaşılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1953
  • Triyeste ihtilâfı [Baş tarafı birincide] ve etmiştir:«iyi haber alan mahfiller böyle bir görüşmenin yapılmasını beklemekteydiler.Zira bu meseleyle ilgili yeni ge işmeler karşısında Yugoslavya,Balkan P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1953
  • Orgeneral Eyüp [Baş tarafı birincide] sorulan muhtelif sualleri cevap,landırmıştır.Türk basın meosuplariyle tanışmaktan mütevellit memnuniyetini belirten Eyüp Han ezcüni le şunları söylemiştir:Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1953
  • İkinci Ordunun manevrası [Baş tarafı birincide"!île Ordu Komutanı Orgeneral Abdülkadir Seven şehrimiz© gelmişlerdir.Diğer taraftan tatbikatta Tazife alacak olan jet uçakları da şehrimize gelmiş bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1953
  • Kahve Hatlarının düşmesi bekleniyor Ekonmj ve Ticaret Vekâletr gümrük depolarında bulunan •kahvelerin miktarını ve sahip,lerlnl tesbite başlamıştır.Bo kahveler derhal piyasaya cıkarv tılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1953
  • Çocuklarda terbiye sistemi [Baş taraf/birincide] Albert Merz,dün saat 16.30 da Gazeteciler Cemiyetinde bir basın toplantısı tertip ederek Co cuklar üzerinde terbiye sistemi nasıl olmalı)mevzuunda bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.09.1953
  • Millî Eğitim Vekâletinden Yabancı Memleketlere Öğrenci gönderilecek a M-T-A.Enstitüsü hesabına,1416 sayılı kanun hükümlerine göre.tahsil için.yabancı memleketlere müsabaka imtihanı ile öğrenci gönderi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.09.1953
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından 1 Konya iline bağlı Beyşehir kasabası Hidro elektrik santralında mevcut 130 Ps.lik türbin grupunun yanma yedek olarak aynı takatta ikinci bir grup muba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.09.1953
  • NİMET ERİM AİLE BİÇKİ DİKİŞ YURDU TALEBE KAYDINA BAŞLADI Yıllarca yurd idare etmiş» tanınmış ve takdir edilmiş olan NİMET ERİM.tecrübesi ve en ileri metodu ile biçki» dikiş el işleri» şapka» korse» çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.09.1953
  • İSTAKPUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar.Okuyan:Mııallâ Gökçay 14.00 Karışık hafif müzik Pl.14.15 Gitar kuarteti,İdare eden:Coni Buhagiar 14.30 Saz eserleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.09.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784—784.Dolar 280.50 280.30 Fr.Frangı f».8l 0.80 İsviçre Fr,64.03 64.03 Belçika Fr!5.61 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73 68.40 Liret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.09.1953
  • Turyağ Türk Anonim Ortaklığından Şirketimizin tamamen ödenmiş olan 800.000)lira sermayesinin 1-200 000)liraya çıkarılması hususunda görüşerek karara varılmak üzere umumî heyetimizin 13 Ekim 1953 Salı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.09.1953
  • I II III^U^OW^—Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassıs* Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-lT.fK)öğleden sonra 14.30-17.00 de haata kabul eder.İstanbul Divan-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.09.1953
  • Devlet Orman işletmesi Balıkesir Müdürlüğün Jen 1 İşletmemiz Edremit ve Ilıca istif yerinde mevcut 5 parti 225-271 metreküp çam sanayi odunu ve $am tomruğu 17/9/953 tarihinden itibaren 15 gün müddetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.09.1953
  • Diyarbakır Doğu Bölgesi Yapı İşletme Müdürlüğünden Açık eksiltme i ânı i Eksiltmeye konulan iş:Hakkâri Vilâyetinin merkezinde mukavelesi feshedilen müteahhit namı hesabına yapılacak sağlık merkezinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.09.1953
  • Aoone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 ^İti aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 SO Ecnebi memleketlere iki mislidirilân şartları 2 ve 3 Uncu sayfa aant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa aant.2,50 T.L.Hânlardan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.09.1953
  • İstanbul Gazeteciler Sendikası Yapı Kooperatifinden:Kooperatifin nizamnamesi tasdikten gelmiş olduğundan,kongremiz 9/10/1953 Cuma günü saat 14 te Gazeteciler Cemiyeti salonunda yapılacaktır.Ortakların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.09.1953
  • iller Bankasından:Elektrik Tesisatı Yaptırılacaktır 1 Aşağıda adları yazılı Belediyelerin elektrik tesislerine lüzumlu makine vesair elektrik teçhizatı fennî şartnamelerinde* ki esaslar dairesinde sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.09.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Kapalı zarfla 8000 kilo litarj ile 8000 kilo minium sülyen)7 Ekim 953 Çarşamba saat 16 da îzmit Dz.lk.Mrk-Sa.Al-Ko-da satın alınacaktır.Bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.09.1953
  • Gümrük Muhafaza Genel Kumandanlığı İstanbul 2 NoJu Satmalına Komisyonu Başkanlığından Hasköyde bulunan 60 sayılı takip motörü için.ihalenin müteahhide tebliği tarihinden itibaren dört ay zarfında tesl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.09.1953
  • Adana Belediye Başkanlığından:1 Şehrin muhtelif semtlerine döşenmek üzere 100 mmlik 4000 Mt-80 mm-lik 2000 metre AMBUVANTLI PONT boru alınması işi tpalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur 2 işin muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan