Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.09.1953
  • Muhtekir esnafa karşı yeni tedbirler alınıyor Ticaret ve Ekonomi şehrimize geldi ve Ekonmi ve Ticaret Vekili Fethi Çelikbaş ile Bayın'dırlık Ve» kili Kemal Zeytinoğlu dün uçakla İzmirden şehrimize gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1953
  • Kuzey Italyada sel felâketi Gecen Pazar Kuzey ttalyada vukubulan fi yağmur» büyük zararlara sebep olmuş ve lar altında bırakmıştır.Bir çok bölgelerde bir metreyi geçmektedir.Kesimde,seller binalar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1953
  • Itaiyada 6 milyon sanayi işçisi grev ilân etti Grev yüzünden bütün Itaiyada hayat durdu.Hiç bir gazete intişar etmyecek Roma,24 A.P.Bugün altı milyon kadar endüstri işçisi grev ilân etmiştir.Komünistl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1953
  • Dim şekrtorfse gelen Celâl Bayar Büyük Millet Meclisi Reisi Koraltan re BnavcUl Adnan Menderes tarafında* karşılanırken_Celâl Bayar şehrimizde ReİNİtumhurun yanacağı seyahat Amerikada se* vinçle karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1953
  • M.Kyes dün gitti Bir müddetten İşeri memleketi mizde bulunan Amerikan Savun ma Vek'l Yardımcısı Roger M.Kyes,dün sabah saat 9 da özıel bir uçakla Napoüye gitmiştir.Roger M.Kyes;hava alanında Askerî ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1953
  • Cavit Kepkebir hürriyete kavuştu Korede esir deşen askerlerimizden Cavit Kepkebirio kızıllar taralından iade edildiğini bildirmiştik.Cavit Kepkebir,büyük mübadele sırlımla acır basta oldneu için ¦akle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1953
  • Adliyede bir hâdise Bir genç hasmını Mahkemede tabanca ile vardn Ankam,24 Milliyet)Bugün saat 16.30 da Adliyede ente vesan,bir hadise cereyan etmiş davası görülecek suçlu bir genç hasmını tabanca Oe t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1953
  • KIYAFET KANUNUNA AYKIRI KlSVE Abdullah Erdoğan adında 1338 doğumlu birisi» dün kıyafet kanununa aykırı bir kisveyle sokakta dolaşırken polis tarafından yakalanmıştır-Kesimde Abdullah Erdoğan» garip kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1953
  • Sabık Mısır Başvekilinin idamı istendi İhtilâl mahkemesi» İbrahim Abdülhamidi yabancılarla işbirliği yapmakla itham ediyor Kahire,24 A.A.Resmî bir kaynaktan bildirildiğine göre.ihtilâl mahkemesine ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1953
  • Mareşal Montgomery ihtiram latasını teftiş ederken Mareşal Montgomery dün şehrimize geldi Nato kuvvetleri Başkomutan Yardımcısı yarın Ankaraya hareket edecek Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutan Yai'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1953
  • M.P.dâvasına yarın başlanıyor Alâka ile beklenen mahkemede,bazı hakikatlerin ortaya çıkacağı anlaşılıyor Ankara* 24 Milliyet)Gizli cemiyet kurmakı dini siyasete âlet etmek ve irticaî bir politika güde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1953
  • Sekiz aylık dış ticaret durumumuz Son sekiz ay zarfında 692 milyon 900 bin Liralık ihracatı buna mukabil 941 milyon 200 bm liralık ithalâtta bolunduk Ankara,24 A.A.istatistik Umum Müdürlüğünden verile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1953
  • Alman seçimleri ve neticeleri Alman seçimleri komünistleri huzursuzluk içinde bıraktığı gibi.bazı batı devletlerini de âdeta rahatsız etmektedir-Almanyalım,dostu ve düşmanı bir kere daha anladılar ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1953
  • Rita Hayworth dün evlendi Diefc Haymes'le evlenen Ritafen seferki evliliğinin devamlı olacağını söyledi Las Vegas,24 A.P.Şarkı cı Dick Haymes bugün burada «ski kansı Nora Eddington Hayme«'den resmen a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1953
  • Üzüm ihracında verilecek yeni fiat farkları Yeni karara göre» serbest dolarla yapılacak ihracatta kilo başına 18 kuruş fark verilecek Ankara,24 A.A.907 sayılı koordinasyon kara*'» ite ihdas edilmiş ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1953
  • TIRNAKÇILAR Muhtelif mağazalardan tırnakçı hk suretiyle para çalan.Iran tebaah iki beynelmilel tırnakçı dün polis tarafından yakalanmıştır.Resimde her iki sanık Emniyet Müdürlüğünde ifade verirken gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1953
  • Musaddık'ın sorgusu dün gece tamamlandı Sabık Başvekil sorulan suallerin bir kısmına müdafaasını mahkemede yapacağını bildirerek cevap vermedi Tahran,24 A.A.Askeri savcılardan bivi Dr.Musaddık'ın duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1953
  • Maliye Vekili dün gece geldi Hatfm Polatkan Amer ikadaki temaslarından çok memnun olduğunu belirtti Bir müddetten beri Amerikada bulunan Maliye' Vekili Hasan Polatkan ve beraberindeki heyet,dün gece s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1953
  • Kars'ta çıkan yanp hâla devam ediyor Facia sırasında ölenlerin sayısı 26 ya yükseldi 28 i ağır olmak üzere 48 yaralı var Kars,24 Milliyet)Dün,Kars Belediyesine ait gaz deposunda tenekelerin lehimlendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1953
  • Mig uçağını kaçıran pilot Noh Kem Sok Mig 15 uçağı iade ediliyor Uçağm iadesine rağmen.Kuzey Koreli pilota 100 bin dolarlık mükâfat verilecek Vasington,24 AP.Amerika bugün bir Kuzey Koreli pi lot tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1953
  • Yunan italyan görüşmeleri Mareşal Papagot» dön ile İtalyan Başvekiliyle muza kerelerde bulundu Roma,24 A„A.Yunanistan Başvekili Mareşal Papagos ve Dışişleri vekili Stefanopulos ile İtalya Başvekili G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.09.1953
  • K t SA HA •jr Dün limanımızdan muhte.lif memleketlere 814.628 lira değerinde sünger,ham afyon,yap rak tütün,kepek,halı,bağırsak ve.iç f*ndık ihraç edilmiştir.¦jfc-Beynelmilel Gözlükçüler konferansı 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1953
  • POLİSTE Emniyet îkinci Şube Müdürlüğü ahlâk,zabıtası şefi değiştirilmiş,bu vazifeye tkinci Şube birinci kısım komiser muavinlerinden Osman Aksu getL ıilmiştir.^c Üçkulak namiyle tanınan Necdet adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1953
  • KOKTEYL PARTİ Teşvikiye Gençlik Kulübü nün tertip ettiği ve bir çok sürprizleri ihtiva eden kokteyl partisi 26 eylül cumaresi günü saat 16-20 arasında Maçka Şark kahvesi salonlarında yapılacaktır.RAJL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1953
  • Yazan;William Oaiis Mukavemetim kırıldıktan sonra istediklerini bana yazdırdılar 12 Tevkifimden,takriben bir ay sonra,har zaman isticvab edildiğim odada,bir polis yüzbaşısı ile karşılaştım.Beni karşıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1953
  • Vali bugün Strazburga gidiyor Vali ve Belediye Reisi Profesör Gökay,1 ekimde Strasburg' ta toplanacak olan «Avrupa Göçmen ve Mülteci Meselesi İnceleme Birliği» kongresine Türkiye delegesi olarak iştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1953
  • KUçtlk Bakkal köyü e çittiler İstanbul mebus'arı dün Vali Millî Eğitim,Sağlık,Bayındırlık Müdürleri,Kadıköy Kaymakamı,Şehir Meclisi Üyeleri ve Parti temsilci'eri ile birlikte Kadıköyün yegâne köyü ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1953
  • Limanda iki büyük antrepo yapılıyor Tahmil ve tahliye tırmak için ted İstanbul limanının tevsii işine devam olunmaktadır-Bu hususta,yetkili bir zat kendisiyle görüşen gazetecilere şu izahatı vermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1953
  • TAKVİMDEN &K x t,YAPRAK Kartal çorbası Şehir Tiyatrosu bu seneki Tiyatro mevsiminin «edebi ziyafeti» listesini Edmon Hoştan)in Aiglon.Eglon» yani «Yavru Kartal» adlı manzum piyesiyle açıyor.Ziyafet li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1953
  • Ölümle biten iki kaza oldu Dün şehrimizde ölümle neticelenen iki feci kaza olmuştur:Kumkapı da Çakmaktaşı sokağında 48 sayılı evde oturan Li man Tahmil ve Tahliye amelelerinden Abdullah Demirçalı,Hali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1953
  • Hie 25 Eylül Kıı.16 12 Muh.1953 Eylül 1373 Cuma 1369 VAKİ IT VASATt EZAN!Güne 9 5.50 11.47 ogle 12.06 6.03 tkind i 15.28 9.27 Aksa m 18.02 12.00 Yatsı 19.35 1.31 tmsal 4.11 10.07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1953
  • General Eyüp Han bugün gidiyor Bir müddettenberi hükümetimizin misafiri olarak memleketi mizde bulunan Pakistan orduları başkomutanı general Eyüp Han,bu akşam uçakla PaJtistana dönecektir.General Eyüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1953
  • Sünnet d JğUnende rezalet çıkaran sarhoş Eyüpte de dün gec yapılan bir düğünde kanlı bir hâdise cereyan etmiştir.Büyükfıstıklar sokağında 7 numaralı evde yapılan sünnet düğününde,Fahri Arı adında sarh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1953
  • Dün üç fecî kaza oldu Büyükdere,Kadıköy ye Edirnekapıda vukubulan kazalarda 6 kişi yaralandı Dün şehrimizde üç vesait kazası olmuştur.Ali Rıza Uymaz idaresindeki 2792 plâka sayılı taksi ile Zincirliku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1953
  • HALKIN SESİ Kaldırım eczaneleri Beyazıt,Vezneciler,Vidinli Tevfikpaşa caddesinde oturan okuyucumuz Hansan Tannsay yazıyor:Şu manzaraları sık sık görüyoruz:Üstü delikli bir takside dikilmiş bir adam ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1953
  • Şahrimize gelecek hacılar enterne edilecek Sağlık Vekâleti,hastalık aşılamaları muhtemel yabancı hacılara karşı Gümrük ve Sahil mu hafaza müdürlüklerince tedbir alınmasını alâkalılara tebliğ etmiş bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1953
  • Donanma Bayramı için program hazır land;Her yıl,yalnız istanbul.îzmir ve Gölcükte kutlanmakta olan «donanma günü» bu sene daha geniş çapta kutlanacaktır.Bu münasebetle 26 eylül cumartesi günü için Boğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1953
  • 20 nci asırda her ilim jubesi birdenbire geniş bir ilerleme sahasına kavuşmuş bulunmaktadır,Medeniyec.n temelini teğ kil edan bu gelişmeler fizik,kimya,harp sanayii ve endüstride olduğu kadir tababet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1953
  • İki ilkokul daha açıldı İslâmbey e Saraçhanebaşı ilkokullarının açılışı münasebetiyle törenler yapıldı Eyüpte yeni inşa edilmiş bulunan îslâmbey ilkokulunun açılışı münasebetiyle dün saat 12 de bir tö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1953
  • Şehir Meclisi 1 ekimde toplanıyor ÎI Genel Meclisi altıncı seçim devresinin dördüncü yılı ekim toplantılarına 1 ekim 1953 perşembe gününden itibaren başlıyacaktır.Meclisin o günkü gündeminde başkanlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1953
  • Kereste ithalâtı çoğaldı Son günlerde piyasaya Avusturya,Yugoslavya,tsveç ve Finlandiyadan bol miktarda ke reste gelmiştir.Eldeki «stoklar da gözönünde tutularak bu malların inşaat mevsiminin sonuna k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.09.1953
  • Bir yüzücü ayakları bağlı olarak Manş'ı geçecek Şam,24 Naf en)Rateb El MaaJoııf adında 'bir yüzücü,«a-yakları bağlı» olduğu 'şekilde Manş denizini yüzerek geçeceğini bildirmiştir.Şimdiye kadar hiç bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1953
  • Al manyada gizli sergi Hususi davetiye ile gezilebilecek olan bu sergide yeni model silâhlar teşhir edilecek Bonn,24 A.A.Batı Almanya Federal Ekonomi Vekili Profesör Ludwig Erbard'm daveti üzerine,müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1953
  • Fransa'da greve karşı tedbir alınıyor Paris,24 A.A.iyi haber Han siyasi çevrelerden hildiril_«gine göre,Fransız hükümeti hukukçuları,yeni hir işçi hareketi vukuunda âmme hizmetleri ¦in sekteye uğramam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1953
  • Fırtınanın Fran şada yaptığı tahribat Paris,24 A.A.Fransa'nın batı sahillerinde esen fırtına şimdiye kadar Uç balıkçının ölümttne sebebiyet vermiştir.Bir çok balıkçı gemisi el'an sahil açıklarında güç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1953
  • Tunusta 19 kişi ağır hapse muhkûm oldu "Tunus,24 A.A.Bir-TYan sız askerî mahkemesi 1952 ocak ayı isyanında suçu görülenlerden hir Tunustuyu 20 yıl ağrr hizmete,15 kişiyi de iki üç sene arasında hapis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1953
  • Fötr şapka fiatları artacakmoş Amsterdam,24 AA.Hollanda şapkacıları Avrupada hüküm süren tavşan hastalığı salgını yüzünden bu yıl fötr şapka fiatlarmda bir yükselme olması ihtimalinden bahsetmektedirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1953
  • Mareşal Papagos'un italya seyahati Yunanistan'ın değerli Başvekili Mareşal Papagos» eski Italyan Başvekili de Gasperi*-Bin Ocakta Atinaya yaptığı »yareti iade için Komada bulunmaktadır-Mareşal Papagos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1953
  • Bir kotra Manş denizinde kay a oldu Margate,24 A.A.İçinde bulunan sekiz kişi ile birlikte Manş denizinde kaybolduğu bildirilen 18 metrelik bir yatm aranmasına dün de devam edilmiş,fakat hiç biri bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1953
  • Faruk'un serveti Sabık Mısır kralının 5 milyon 125-000 sterlin serveti» buna makabil 4.612.000 sterlin borca var Kahire» 24 AA.Vergi dairesinden yapılan bir tahmine göre» eski Kral Faruk'un Mısırdaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1953
  • Macaristanda kollekttf %1rhytlwrtn durumu fena Viyana,24 A.A.Macar işçi sendikalarının organı olan Hepszava "gazetesi,Macar ziraat vekili Andros Heredues'in kolektif çiftçilerin gayet fena vaziyette o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1953
  • Kanal bölgesinde yaratanan kız İyileşti Oxford,24 A,A.îskenderlyede yapılan askeri manevra,lar sırasında bir kurşunla başından yaralanan İtalyan tebaalı 6 yaşındaki Ginette 'Cohen bura da yapılan amel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1953
  • Churchill resim yaparak dinleniyor Cap Dail,24 A.A.La Cappocina villasında istirahat etmekte olan Churchill bu sabah ta vaktini resim yapmakla geçirmiştir.Fransız içişleri vekili Deplat ile Alplar val
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1953
  • FIKRA Tanınmış aile Tarak BUÖ*4 Şehrin dışındaki otellerden birinin fuhuş yatağı» haline geldiği haber alınmış-bunun üzerine yapılan baskında da altı çift «uygunsuz vaziyette» yakalanmış.Olur böyle şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1953
  • Ayfer kırıtarak atıldı:Daha doğrusu ben düşünüldüm gaüba.Sizden uzak kalımyayım,üzülmeyeyim dive böyle oldu.Hatice hanım merriniftîdu:Ne kadar s^/möim dedi,Allah ta sizleri sevliıdirsin.Naciye hanım o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1953
  • Hiroşimanrn bombatanışına dair film Tokyo,24 A.A.Japon muallimler birliği Hiroşima'da patiıyan atom bombalarını tasvir eden bir film hazırlamıştır.Fakat sinemacılar Amerikan aleyhtarı olması itibariyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1953
  • Elektrikli çorap imal ed İdi New York,24 Nafen)Illinois de bir "firma,soğuk ha» va'arâa ayakları sıcak tutmak,maksadiyle elektrikli battaniyeler sistemi üzerine elektrikli çoraplar imâl etmeye başlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1953
  • Baş litre ş^ırap içip öldü New York,24 A.A.Bir bahis neticesinde üç dakikadan az bir zaman zarfında beş lit-re şarap içen 38 yaşında Willie Owns adında bir zenci kendini kaybederek ölmüştür.Mesleği ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA ^r Başkanın nutuklarını ve raporlarını hazırlamakla görevli Emmet Hugues'un istifa ettiği Beyaz sarayduan bildirilmekte* Ör.İNGİLTERE if «Hawker» uçak fabrikasın da «çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1953
  • Seri halinde hidroj*n bombası imalâtı Washington,24 A.A.Yet kiJi *ir Amerikan kaynağının bildirdiğine göre,Amerika seri halinde hidrojen bombası imal edecek duruma girmiş bulunmaktadır.Ayni kaynak hid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1953
  • Türkiyenin tütün istihsali_Amerikan İtenin Vekâletince hazırlanan bir raporda Türkiyenin tütün istihsalinde yüzde 33 nisbetinde artış olduğu belirtiliyor Vaşington.24 AP)Amerika Tanm Vekâletinin dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1953
  • ingiliz atom denemesi hazırlıkları sona erdi Yakında yapılacak tecrübelerde fki büyük bir seride küçük bombalar pattatftacak Sydney» 24 AA.Yakında Woomera bölgesinde yapılacak olan tecrübelerde iki bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1953
  • Hindicini cephesinde savaşlar Kızılnehir boyunca taarruza kalkan Fransız kuvvetleri şiddetli bir mukavemetle karşılaştılar Hanoi,24 A.A)Bu saban.Hanoi'nin 60 kilometre mesafesinde Hungyen'de.Kızılnehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1953
  • Doğuya keçırılmak istenen stratejik maddeler Roma,24 A.A.İtalyan polisi İsviçre hududunda,doğuya kaçırılmak istendiği tahmin edilen iki tondan fazla kobalt ile diğer stratejik maddeleri hâ« mil iki ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1953
  • İKTİBAS Geveze kadınların diline evvelce kilit vurulurdu Ingiltarada bulunan vesikalar ve bazı garip âletler iki asır evvel bu memlekette geveze kadınların diline kilit vurulduğunu meydana koymaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.09.1953
  • RESİMLE HADİSELER v Montgomery şehrimizde Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutan Yardımcısı Mareşal Lord Louis Montgomery dün sabah hususî uçağı ile tinadan şehrimize gelmiştir* Mareşal» kendisini karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.09.1953
  • A Glen Elizabeth Glen Elizabeth de bir kraliçedir,ama İngiltere İmparatorluğunun kraliçesi değildir.O.Amerikan bale sahnesinin kraliçelik tacını giymiştir.Aslen Ohio'lu olan Glen.küçüklüğünden beri ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.09.1953
  • «GÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAKA Belgrad sarnıçlarında isyan eden yedi kişinin akıbeti Kale dizdarı,asîleri güzellikle ele geçirince heman kazığa oturtulmalarını emretti.Kalenin paşası da ona aynı cazay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.09.1953
  • TÜRK FUTBOL HAKEMLER DERNEĞİ KURULUYOR Beden Terbiyesi Genel Müdür,lügünden aldığımız malûmata göre,Türk futbol hakemlerinin iştirakiyle bir «Türk hakemler Derneği» kurulması kararlaştırılmıştı^.Bu hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.09.1953
  • Bu haftaki spor hareketleri 2.VE 3-KÜME MAÇLA-RI TEHİR EDİLDİ Kulüplerimizin müracaata üzerine 26-27 Eylül 953 tarihlerinde yapılacak 2nci ve 3 üncü küme maçları tehir edilmiştir-BU HAFTA YAPILACAK MA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.09.1953
  • Greko-Romen birincilikleri bu hafta yapılıyor 26.27 Eylül 1953 tarihlerine Eest Kazancı.Kâmil Ydh müsadif Cumartdi ve Pazar man.Ahmet Yener,Yusuf A»günleri Teknik Üniversite sa-lan.Yaşar Erkan,Celâl E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.09.1953
  • Kırılan va kmlmıyan Geçenlerde bir arkadaşımız,atletizm meraklı* lannı yakından alâkadar edeceğine kani olduğu bir haberi.Mithatpaşa Stadının mikrofonundan bildirdi.Budapeştede yapılan Rus Macaristan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.09.1953
  • Macarlar 4x1500 metre bayrak yarışında dllnya rekoruna yaklaştı Hamburg,24 AA)Batı Almanya haberler ajansının bildirdiğine göre.dün İngiliz milli takımının 4X1500 metre bayrak yarışında dünya rekorunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.09.1953
  • Türk atleti A.Pirinçci Makabîyatlarda üçüncü oldu Tel-Aviv,T.H.A.Dördün oü Makabiat oyunları atletizm müsabakaları esnasında 10 bin metre yarışında î*ürk atleti Avram Perniçi üçüncü olmuştur.Birincili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.09.1953
  • Macar futbolunun iki ası:Puşkaş ve Kocsis Macarlar Avrupa takımına oyuncu vermek istemiyorlar Amsterdam'da yapılacak karşılaşmaya «kaçarlar» kor* kuşu ile iştirak etmiyen Macarlar «Wembley» e hazırlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.09.1953
  • Dedeağaçtaki atletizm karşılaşmasından notlar Genç atletlerimizin Dedeağaçt» yaptıkları karşılaşma hak tunda dün çıkan yazımızın devamını bugün aşağıda bulacak,siniz:400 metrede YunanLstanın millî atl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.09.1953
  • Makabiat oyunlarında Amerikalı atletler Tel-Aviv T.H.A.Makabiat oyunlarına el'an devam edilmektecfir.Bu müsabakalar beklenildiği kaadr parlak neticelerle cereyan etmemekte ise de Amerikalı dünya rekor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.09.1953
  • '%^Si^,Jii;^V ^4^?f**r •rfj^İ ii ik,i\Mithatpaşa »tadının «Texas t ribünü» tâbir edilen kısmının üstündeki bina yıkılmaktadır Buraya numaralı tribün inşa olunacaktır.Numaralının yerine açık tribün inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.09.1953
  • Camera film çevirecek New York,A.A.Dünya eski ağır sıklet boks şampiyonu Primo Canera film çevirmek üzere dUn gece Romaya hareket etmiştir.Camera,ayni zamanda Avrupada bir güreş turnesi yapmak tasavvu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.09.1953
  • Fenerbahçe bugün Ankaraya gidiyor İngiltere turnesine çıkmadan evvel Sarı lacivertlilerin yapacakları bu son maçlara ehemmiyet veriliyor Ankara 1953 1954 futbol mevsimini hakikaten büyük ve enteresan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.09.1953
  • Osman Coşgül-Cahit Önel dâvasında tutulacak yol Birini korumak için diğerinin zaferini gölgelemeye kalk&mak* hakikati gizlemekten başka İbir netice vermez Türk Alman millî ateletizm temasının tatlı ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.09.1953
  • Sporting geliyor Yunan istamn kuvvetli basketbol takımlarından Srnrting bugün şehrimizde beklenmektedir.Sporting,ayın 27 simle başlayacak olan Fenerbahçe» Kadıköyspor ve Beyoğluspor'uB iştirak edecekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.09.1953
  • I RÖPORTAJ I 260 lira ile geçinen bir memurun hayat dramı Ticaret Odası endekslerine göre dört kişilik bir ailenin ancak iiç,dört yttz liraya geçinebileceği tesbit edilmiştir.Fakat İşte misali,birçokl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.09.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.09.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ îf CİNAYETLER/Nakleden:AZIZ OZBAY Helen'in seksenlik hanımı ve beğendiği ot çorbası 5-Öldürmek bu kaaar mj kolay olmalı idi!Bir tavlanı boğmak,bir tavuk veya ördeğin baş mı kesmek bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.09.1953
  • faam KONGRE hh^ Üsküdar Haik Musikisi Derneği Başkanlığından:4/10/963 Pazar günü saat 10 da olağanüstü kongre yapılacağından azaların teşrifleri rica olunur.İdare Heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.09.1953
  • ADone şartları L,r.fir.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 50 Üç aylık 12 00 Bir ayhk 4 80 Ecnebi memleketlere iki m telidir.İlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa saat 4 T.L.7 ve 8 mei sayla aant.2,30 T.L.İlanlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.09.1953
  • Prof.Albert tâerz gazetecileri 8 görüşecek Darüşşafaka kültür müessese sinde tetkiklerde bulunmak üzere şehrimize gelen tanınmış Alman terbiyecisi Albert Merz,bu gün saat 16.30 da gazeteciler cemiyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.09.1953
  • Tuvalet masadı vazifesi göten komodun üzerini tekrar göz den geçirdi.BlKün bur.lan yaptıktan sonra boş sandalyaya olurdu,başım ellen araşma aldı,bir kaç dakika ha'aya bakarak bu vaziyette kaldı,gördük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.09.1953
  • Düzmece MUSTÂFA Koraks,birinci adımını atmıştı ki Çelebi Mustafa ile yüz yüze gelmekle donakaldı 80 Yalnız Koraks» mahpesinde ümit etmeyi,her şeyden habersizce beklemekteydi.Leontariyüs,verdiği sözü m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.09.1953
  • Suriye'de genel seçim hazırlıkları sona erdi Namzet kaydı dün sona erdi Seçimi Edip Çiçeklinin kazanacağı zannediliyor Şam.24 Nafen)9 Ekim-melerini istemektedirde Suriyede yapılacak genel seçimler içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.09.1953
  • Hazırlayan Sadi BORAK 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 a 2 3 W 1 4 m 6 7 B 8 9 10 11 12 8a 1-et.2 met ve gı tekra ¦da da güzel 6 rengi komi 8 tan a mayi bir m Bir r,dat.3 yerleı 1dan Bağ Kâ peri.3 übi gt rl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.09.1953
  • Musüikhk'ın sorgusu dün gece tamamlandı [Baş tarafı birincide] manini verdikten bir kaç saat sonra Şahın memleketten ayrılması sebebiyle bu fermanın doğ ruluğunu)tahkik imkânını bula madiğim söylemişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1953
  • RÖPORTAJ 260 lira ile geçinen bir memurun hayat dramı Baştarafı 6 ııcıda)nıZ^Hîn liradan az olmamalı.1 Memur Ya öyle mi Zatışleri Müdürü Evet,hem yanılmıyorsam şayet üzerindeki ingiliz kupon kumaşında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1953
  • Avrupa savunma plânı giriyor Foster Dulles,Korede devamlı bir sulhun tesisinin mümkün olduğunu söyledi Saint Louis,24 A.A.Amerikan işçi federasyonu huzurunda söz alan Amerika Dışişleri Vekili John Pos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1953
  • Maliye Vekili dün gece geldi [Baş tarafı birincide] dişiyle görüşen bir arkadaşımıza şunları söylemiştir:Korede bir yıl kadar kal dim-Memleketime döneceğim sırada.Amerikalıların daveti üzerine 15 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1953
  • Sabık Mısır Başvekilinin idamı istendi [Baş tarafı birincide let güvenliği ve millî ihtilâl esasları aleyhine faaliyette bulunmak ve bu maksatla yabancı ajanlarla temasa geçerek memlekete ihanet etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1953
  • Üzüm ihracı [Baş tarafı birincide] kuru üzümün b2her safi kilosu hesabik serbest d-cîar mukabili ihracında 18 kuruş,sterling ve FJ.P.ir paraları mukabili ihracında 16 kuruş.Diğer kliring anlaşma paral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1953
  • İtalyada 6 milyon işçi grev ilân etti [Baş tarafı birincidel Hayatî ehemmiyeti haiz olduğu tesbit edilen servisler çalışmaya devam edeceklerdir.Buna göre havagazı,elektrik,su,tele fon,süüıane v.3 devl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1953
  • Atom topçu taburu hareket etti Wilmington,B.Amerika)24 AP)Amerikanın,atomik mermiler atabilecek iktidarda toplarla mücehhez ilk topçu bir ligi bugün Kuzey Carolinamn bu mevkiinden Batı Alnıanyaya hare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1953
  • Muhtekir esnafa karşı [Baş tarafı birincide*] dek parçası ithal eden tacirlerle görüşmüş,dilek ve şikâyetlerini dinlemiştir.Vekil konuşmalar sonunda bu hususta rastlanan zorlukların en yakın bir zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1953
  • a!Montgomery şehrimize geldi [Baş tarafı birincide] «Memleketinize,askerî şeflerinizle görüşmek ve son ziyaretimden beri elde edilen inkişafları gözden geçirmeye gelmiş bulunuyorum.Yunanistan ve Yugos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1953
  • Alman seçimleri ve neticeleri Başmakaleden devam)nin azaltılacağı iddiası da ortaya atılmaktdır.Görülüyor ki Adenauer*in seçim muvaffakiyeti Fransa ile Italyayı müşkül anlarında acele kararlar almak m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1953
  • Celâl Bayar [Baş tarafı birincide] I mebuslar.Ankara Valisi ve 1 Emniyet Genel Müdürü Kemal Aygün,Boğazlar ve Marmara Komutanı Korgeneral Rıdvan Koral.Partililer,basın mensupları ve kalabalık bir halk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1953
  • Karsta çıkan yan gm devam ediyor [Baş tarafı birincide] lâklar olmuştur-Yapılan ilk tahkikata göre yangına,lehim sırasında yere dökülen benzinlerin tutuşması sebep olmuştur.Ancak yangın elan devam ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1953
  • Adliyede bir hâdise [Baş tarafı birincide*)Celâl Artıran isminde bir suç lu jandarma nezaretinde mahke meye getirilmiş suçlu yerine otu Tacagı sırada içeri,giren Sadul lah ismindeki davacıya tabanca i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1953
  • Rita Hayword dün evlendi [Baş tarafı birincide*] fltlarım alırken gazetecilere ft-çok sinirli)olduğunu söylemiş ve bunun daha ziyade heyecandan ileri geldiğini bildirmiştir.Diğer taraftan Dick Haymes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1953
  • FETHİ ÇELİKBAŞItf İZAftRDEKl KONUŞMASI İzmir,24 Milliyet)Ticaret ve Ekonomi Vekili şehrimizde bir basın toplantısı tertip ederek ihracat mevzuunda hükümetin aldığı kararları izah etmiş ve muhtekirlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1953
  • Mig 15 uçağı iade ediliyor IBaş tarafı birincide*] m meşru sahibine)iadeyi teklif etmiştir.Uzak Doğudaki Amerikan Silahlı Kuvvetlen Komutanlığının bw sözcüsü ucağm,evvelâ aidiyetinin tesbit edileceğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1953
  • Mesut bir evlenme Büyük Millet Meclisi Reisi Hefik Koraltanm oğlu Oğuziıan Koraltan ile Süheylâ Bereket'in evlenmeleri münasebetiyle dün akşam Tarabyactoki Konak oteli salonlarında seçkin bir toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1953
  • İsmet İnönü 70 yaşına baste CHP Genel Başkanı İsmet inönü dün 69 yaşını bitirmiş ve 70 yaşına basmıştır.Bu münasebetle CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek înönüye şu telgrafı göndermiştir-«İnönü'nün 70 in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1953
  • Dörtlü sulh konferansı toplanıyor Strasburg,24 A-A)Avrupa konseyi siyasî komitesi» bugünkü oturumunda,dört büyüklerin en kısa bir zaman içinde toplanarak Avusturya ve Almanya meselesini görüşmelerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1953
  • Sarkıntılıkla mücadele Emniyet Müdürlüğü bilhassa kız talebelere sarkıntılık yapılmamasını önliyecek İlk,ortaokul ve liselerle sanat okullan önümüzdeki pazartesi günü yeni ders yılma başlıya,çaktır.Em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1953
  • Alba dükü dün öldü Lozan îsviçre)24 A.A.ispanyanın eski Londra Büyük elçisi Alba Dükü bugün 75 yaşın da olduğu halde burada ölmüş,tür.Kendisi uzun zamandan beri rahatsız bulunmakta idi.Alba dükü üçünc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1953
  • italyan Yuj Belgrat.24 AP)Belgrattaki resmî Yugoslav radyosunun dün bildirdiğine göre bir italyan uçağı Yugoslavya toprakları üzerinden uçarak Yugoslavyanın toprak bütünlüğüne tecavüz etmiştir.Radyo i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1953
  • 8 aylık dış ticaret durumumuz [Baş tarafı birincide] gösterir rakamlar teabit edilmiğ bulunmaktadır.Buna göre,sekiz aylık ihraca timiz 692 milyon 900 bin.lira,ithalatımız ise 941 milyon 200 bin liradı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1953
  • Beria'nın İspanyada olduğuna inanılmıyor Bu hususta katî bir açıklama yapılmadı» ğından hâdisedeki esrarlı durum bozulmadı Madrit,24 A-A-Lavrenti Beria'nın İspanyada bulunduğuna dair «ABC.gazetesi tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.09.1953
  • iTer Bankasından Hidroelfrik ve inşaat tansssatı yapılacaktır 1 Aşağıda adları yazıl;belediyelerin Hidroelektrik tesislerinin malzeme,montaj ve inşaat işleri,tesisat işler vaziyette teslim edilmek üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.09.1953
  • Orman Başmüdürlüğü Kereste Fabrikası Bolu Müdürlüğünden 1 Fabrikamız istif veride mevcut düşük evsaf kökna* keresteleri 32942 adede denk 828.628 M3 kereste 8 parti halinde 6.9-953 tarihinden itibaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.09.1953
  • Gümrük Muhafaza Genel Kumandanlığı İstanbul 2 No.lu Satmalına Komisyonu Başkanlığından Hasköyde bulunan GO sayılı takip motörü için.ihalenin müteahhide tebliği tarihinden itibaren dört ay zarfında tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.09.1953
  • Adana Belediye Başkanlığından:1 Şohrin muhtelif semtlerine döşenmek üzere 100 mmlik 4000 Mt-80 mm-lik 2000 metre AMBUVANTLI PONT boru alınması işi ipah zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.2 tşin muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.09.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784.784 Dolar 280.50 280.30 Fr.Frang;«ı.bi 0.80 İsviçre Fr 64.03 64.03 Belçika Fr 5.61 5.60 İsveç K.r.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.09.1953
  • Kırıkkale Belediyesinden 1 Beleâiyemizce yaptırılacak olan 25.000 kesif bedelli yol inşaatına talip çıkmadığından açık eksiltme suretiyle ihalesi on gün uzatılmıştır-2 îhale 1/10/953 Perşembe günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.09.1953
  • FSTA'JTUL 12 57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Karışık hafif müzik P1.13.45 Şarkılar.Okuyan:Mustafa Kovancı 14.20 Dans ve caz müziği Pl.14.45 Şarkılar PL)15.00 Kapanış.1S.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.09.1953
  • İdil Suna Konseri bu akşam Teknik Üniversite Radyosundan t2krar!a iyor İki hârika kızımız İdii Biret ile Suna Kan'm Pazar Künü.Yapı ve Kredi Bankasının 9 uncu yıldönümü dolayısıyla Taksim Gazinosunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.09.1953
  • Hatay Vilâyeti Daimî Encümeninden Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilânı 1 Altınözü Kerbeyaz yolkavşağı Babatorun yolunun 04-000—6+370 kilometreleri arasında blokajlı şose yapımı 1 Ekim 953 Perşembe gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.09.1953
  • Kırklareli Daimî Komisyon Başkanlığından 1 Eksiltmeye konan iş:Vize Midye yolunun 000—10 000 kilometreleri arası tesviyei türabiye büz ve sınaî imalâtıdır.2 Eksiltme 30/9/953 Çarşamba günü saat 16 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.09.1953
  • ist.Lv.Amirliğinden veri'en askerî kıtaat i ânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı muhtleif malzeme hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla İzmit Dz-Ik'.Mrk.S a-Al.Ko da satın alınacaktır.Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.09.1953
  • Hububat ihraç fiatları Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:1 Harice satılacak yumuşak buğdayların ihraç fiatının tesbitinde Kansas City «U-S.A.borsası 11 No.lu Hard Vinter buğdayının FO.B.fiat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.09.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ C T:M A L Dahiliye Mtttehastaffl Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-17.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabuJ eder.İstanbul Divanyoıu No.104 ıWıı«lWjMiııı.mtı»«uwım Win
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.09.1953
  • Diyarbakır Doğu Bölgesi Yapj İşletme Müdürlüğünden Açık eksiltme «ânı i Eksiltmeye konulan iş:Hakkâri Vilâyetinin merkezinde mukavelesi feshedilen müteahhit namı hesabına yapıla" cak sağlık merkezinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.09.1953
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından I Konya iline bağlı Beyşehir kasabası Hidro elektrik santralında mevcut 130 Ps.lik türbin grupunun yanına yedek olarak aynı takatta ikinci bir grup mub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan