Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.09.1953
  • Bugün Hill hill inli ı havanın MM lwiikpto a* bulutlu sonraları açık geçeceği,sühunet dereees*-nin dogfaytiyeceti tahmin edilmistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1953
  • «dr yan imimiz Necmettin Sadak Necmettin Sadak'ı dün kaybettik Büyük fikir ve yazı adamımız dün,Amerikada tedavi edilmekt e olduğu hastahanede kanserden öldü Necmettin Sadak,63 yaşında,daha memlekete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1953
  • Türk diş hekimleri kongresi dün sabahtan itibaren eski EminSntt Halkevi salonunda çalışmalarına başlamıştır.Vali Profesör Gökay taraf mdan açılan kongrede diş hekimliğini alâkadar eden meseleler görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1953
  • 4 Ş v Avrupa güzellik kraliçesi Roma'da Cehrimizde yapılan güzellik müsabaka sun kazanarak Avrupa Güzellik Kraliçesi seçilen İtalyan güzeli Kloisia Cianni geçenlerde uçakla memleketine dönmüştü-Resimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1953
  • Senatör McCarthy nişanlısıyla bir arada Berianın akıbeti henüz bilinmiyor Rusya da B er say a benzeyen bir şahsın kaçtığı muhakkak ise de,bunun Beria olup olmadığı katî olarak anlaşılamadı Vaşington.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1953
  • Voroşilov ağır hasta Sovyet Reisicumhurunun son samanlarda biç bir toplantıya iştirak etmediği bildiriliyor Londra,21 Nafen)Mosko vadan galen raporlara göre,Sov y«t Rusyada Reisicumhur mev künde bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1953
  • i Korede,bir Mig uçağı i iltica etti i Teslim alan pilot» hangi millete aeosop olduğu fiili 'tetalıyor SeuoL 21 AP)Bu sabah mahalli saatle 09-24 te Seoul civarındaki Kimpo hava alanına MİG-15 tipi bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1953
  • İtalyan Başvekili fotinizdeki ay Ankaray» resmen ziyaret edecek Roma.21 Radyo)italyan Başvekili ve Dışişleri Vekili.Giuseppe Pella» Türk hükümetinin daveti üzerine Ekim ayı içinde Ankaraya resmi bir z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1953
  • Ticaret Vekili,dün Izmirde mühim bir konuşma yaptı »ı ı ı Ma m m ı Fethi Çelikbaş sanayicilerle yaptığı toplantıda istediğiniz tedbirleri söyleyin,alalım dedi izmir,21 A.A)Pazar gününden beri şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1953
  • Birleşik Amerika sanayicileri ikaz ediliyor "Amerikan özel sermayesi Türkiyeye gitmelidir,New-York ve Washington gazeteleri,Türkiyeye para yatırmanın faydalarını belirten makaleler yazdılar Maliye Vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1953
  • İngiltere'nin Ankara büyük Elçisi değişti Tekaüde sevbedilecek olan Sir Knox Helm'in yerine Sir James Bowker tayin edildi Londra,21 AP)İngiltere hükümeti bugün Sir James Bowker'i Ankara Büyükelçiliğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1953
  • Adliye Vekilinin dünkü tetkikleri Şefimizde bulunan Adalet Ve kili Osman Şevki Çiçekdag,dün sabalî adliyeyi teftiş etmiş ve flgililerle temaslarda bulunmuş,tur.Vekil bilahare yamnda İstanbul Cumhuriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1953
  • Rusya atom silahlarının yasak edilmesini istedi Vishinsk,y dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda silâhların yasak edilmesi için yeni bir teklif yaptı New York,21 AP)Sovyet ler Birliği bugün Birleşmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1953
  • Amerika Savunma Vekil Muavini Ankaraya geliyor Dön Amerikaya gelen Rogers Kyes* Nato memleketlerine yapılan yardımın geciktirilmiyeceğini söyledi Atina,21 AF)B.Amerika Savunma Vekil Muavini Rogers Kye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1953
  • Vali Gökay Siüvride Vali Gökay dün Silivriyi ziyaret etti Vali ilçe ve köylerde yol» sn okul ve tarım işlerini gözden geçirdi Vali ve Belediye Reisi Gökay dün beraberinde Şehir Meclisi azalan,il Bayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.09.1953
  • KİSA HABERLER Şam ataşemiliterl iğine tayin edilmiş bulunan Millî Savun ma Temsil Bürosu Başkam Kur may AJbay Cemal Yıldırım per şembe günü,yeni vazifesine baş lamak üzere şehrimizden ayrılacaktır.Son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1953
  • Hie.22 Eylül Ra.13 9 Midi.1953 Eylül 1,373 Salı 1369 VAK İT VASATİ KZANİ Ones 5.47 11.39 Ogle 12.07 5.59 tkind i 15.33 9.25 Aksa m 18.08 12.00 Yats t 19.41 1.31 9.59 Imsa k 4.07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1953
  • Çıadııf TÖREN Stiron Türk Kültür Beme-¦ği;Kırımlı nnütefekkir İsmail bey Gaspralı'nm 39,ölüm yıldö nümü münasebetiyle 24 eylül perşembe günü saat 2D de,Ak saraydaki Türk Ocakları konferans salonunda b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1953
  • Beş kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı Emin Erdoğdu,Salih Lulu,Süleyman Seyrek,Yusuf Sütlüoğlu ve Cemal Azak adında beş kişi,Tophanede Karabaş mahal leşinde Tulumbacı Sıtkı sokağında Ethem'e ait 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1953
  • IV.milletlerarası talebe konseyi Türkiye MUU Talebe Federasyonunun daveti üzerine,Hür ve Bağımsız Milletler talebe bir İlklerinin İştirak edecekleri dör d üncü milletlerarasının memleketimizde toplanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1953
  • Çocuğuna bisikletle çarpanı kes&rfie yaraladı Feriköyde Darülaceze civarın da 52 numarada oturan Salahatlin adında biri,bisikletle evinin önünde dolaşırken,komşusu Yusufun çocuğuna çarpmış tır.Durumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1953
  • TAKVİMDEN S% YAPRAK Tarih eğlenceleri ULUNAY Tarih bir iüiııdir.İlen bilgiye istinad eder,Biz,tarihi ilim almaktan çıkardık;masal yaptık,eğlence yaptfk.Okuyan,okumayan ak lina ne gelirse tarihe mal ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1953
  • Heybelide iki ev yandı Kumkapıda çıkan bir yan gında da üç kişi muhtelif yerlerinden yandı Dün sabah HeylıeUadada,mu hiti heyecana veren bir yangm çıkmış ve iki ev tamamiyle yan mistir.Adanın Refah şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1953
  • Beyazıt Çarşıkapı asfaltı varın pçıleyor Bir müddetten beri yer altı tesisleri trotuvarlar aîtma alınan ve kanalizasyon işleri fk-j mâl edilec3k beton asfalt icaplanan Çarşıkapı-Beyazrt yolunun1 inşaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1953
  • Trenden kaçarken düşüp yaralandı Üsküdarda Şair Ruhi sokağın da 27 numarada uturan Ali "îRj-^a Tokay adında biri,"Bakırköyde Veliefen'di tren köprüsünden geçerken,Sirkeciye doğm gel-mekte olan trenden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1953
  • Türk diş hekimleri kongresi toplandı Vali Gökay açılış nutkunda diş hekimlerinin ehemmiyetini tebarüz ettirdi 6 ncı Türk Diş Hekimleri Icon gresi dün saat 9.30 da yapılan bir töreni müteakip eski Emin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1953
  • Üniversite talebeleri "tek şebeke,kullanacak Her Üniversitenin talebesine ayrı bir şebeke kartı vermesi ve bir şehirde muteber şebekenin diğer bir şehirde hükümsüz sayılması bir çok güçlükler doğurduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1953
  • Yeni ekmek çeşnisi kabul edildi Ekonomi ve Ticaret Vekâletin den gelen müsaade üzerine dün yeni ekmek çeşnisi tecrübe edi lenekti T'akat Istanbul finnctfari Belediye iktisat Müdürlüğü rafından kendile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1953
  • Polislerden biri "Sen casusluk Kertenkeleninkileri hatırlatan gözlertlnden tanıdım.«Patron» un tâ kendisiydi.Kasımda,ika met tezkeremi yenilemek bahia mevzuu olduğu sıralarda görüştüğüm garip adam.Ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1953
  • Hastahane hekimliği dâvası a a JIS3UN MESELELE iane Anadolu hastahanolcrinin vaziyetini pek bilmiyorsam da İstanbul hastahanclcrinde ilmi bakımdan bir çok noksanların bulunduğunu katiyetle ifade edebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1953
  • Tarsus vapurunun avdeti Tarsus vapurundan alman tel siz haberine göre;bugün İstan limanında olması icap ederken makinalannda vukubulan bir arıza yüzünden 23 eylül çarşamba günü gelebilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1953
  • POLİSTE •jç Beşiktaşta Şehitasım caddesinde yatıp kalkan Yılmaz Keleş ve Mehmet Işıklı adında iki boyacı Jkavgaya tutuşmuş ve biribirlerini ispartilâ ile yaralamışlardır.jfc-Hüseyin Güler ve Arslan ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1953
  • HALKIN İstanbul mudağ başı mı?Fatîh'd» ki Sinanağa mahallesinin Kaâıçeşme sokağı sakinleri adına kaydı ile okuyucularımızdan Kecep Taııdemir'den bir mektup didik:«Fatih'in Haliç tarafında,Kadıçeşmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1953
  • Olgunluk imtihanı Liselerde olgunluk imtihanlarına dün sabahtan itibaren başlandı Liselerin Devlet olgunluk" im tihanlarjna dün sabahtan itibaren başlanmıştır.İmtihanların birincisi Edebiyat Kolu tale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1953
  • Metin Yirmidörtoğlu dün yakalandı Bir müddet evvel,Kadıköyde Kuşdili karakolu polis memurlarından Lemi Gazaloğlu'nu tabanca ile yaralıyarak firar eden Metin Yirmidörtoğlu adında bir deniz eri,dün yaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1953
  • Sahte ilâm tanzim edenler mahkemede Ortaköyde oturan Hatice adın da bir kadının arsalarını sahte ilâm tanzim ederek zimmetlerine geçirmekten sanık Ali,Burhan,Mehmet,Lûtfiye ve Aydın adında beş kişinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.09.1953
  • Reşid bir kıza,bir do arr.esine bakıyordu r;'nr»naakı fark,yaştan ibaret» lk« kur dun içine düşüyoruz» diye düşünürken,Mehms*.A.bey tanıştırma merasimini tamamladi.Ve.Ma'iSgdı kınaca anlattı.Kadın ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1953
  • Sanat haberleri tdil Biret'imizin pazar gü nü Taksim Belediye Gazinosunda verdiği konser ile Maya Galerisinin açıbftı san'at mevsiminin girişine başlan gıç oldular-Zaten perdelerin açılmasına bir haft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1953
  • Kimyagerlik oynamak isteyen çocuklar New York,21 JUL)Kimyagerlik oynamak için giz lice mektebin lâboratuvanna g ren iki talebe lâboraturan ate şe vermiş,kendileri de ciddi surette yaralandıkları için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1953
  • Bir otomobil kazasında 10 kişi öldü Baker Colifornia)21 AP)Las Vegas civarındaki bir otomobil şosesinde vukua gelen bir otomobil kamyon çarpışma smda 10 kişi derhal ölmüştür.Otomobilde bulunanlar aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1953
  • Operaya alınan fırıncı çırağı Bora»,21 T.H.A.Lübeck şehrinde bir fırıncı çırağı Opera'da mühim bir angajman almıştır.Sesi güzel olan bu genç çırak,arkadaşlarının tavsiyesi üzerine,kazandığı cüzi para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1953
  • Gl.Eyüp han dün valiyi ziyaret etti Hükümetimizin davetlisi olarak bfrlraftadan Beri memleketi mizde misafir bulunan Pakistan Orduları Başkumandanı Örgene rai Muhammet Eyüp Han,Pakistan Millî Savunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1953
  • Yol kazalarına karşı yeni bir tedbir Londra,21 Nafen)Birmingham'da yol kazalarını a aaltmak için yeni yeni tedbirler alınmaktadır.Otobüsler önüne ccrübe mahiyetinde demirden ör me kafesler yerleştiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1953
  • Rusya'yı olan Amerikalılar hareket etti New York,21 A.A.Rusya'da bir seyahat yapmak üzere Sovyet hükümetinden mü saade alan üç lise gazetesi yazarı Moskova'ya gitmek üzere dün gece uçakla hareket etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1953
  • Kanadada iki yolcu vapuru çarpıştı quebec,21 A.A.Samaria ve Casa Bi anca adında iki yolcu gemisi sis yüzünden St.Lawrence nehrinde çarpışmışlardır,îyi bir tesadüf neticesi cid di surette yaralanan olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1953
  • Churchill 'in öldüğü hakkında çıkan haber Başvekilin öldüğüne o'a.ı heberin asılsız Cap D'Ail Fransa)21 A P)ingiltere Başvekili Sir Winston Churchill oldukça ilerlemiş yaşına rağmen istirahat etmek üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1953
  • Suriye İsrail anlaşmazlığı Suriye» Ürdün nehrinin mecrası değiştirildiği takdirde nehri besliyen derelerin suyunu keseceğini bildirdi Şam.21 A.A-Resmen bildirildiğine göre» Suriye makamları,Ürdün nehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1953
  • İtalya'da doktorlar da grev yapıyor Roma,21 A.A.Romalılar bugün gazits o uyıbİ!ecek lerse de yemeklerini pişirecek havagazı bu'anııyalaklardır Mü retteiplerin 38 saatlik grevi dün akşam nihayet buımaj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1953
  • Kıbrıs zelzele fe!âketze deleri kötü durumda Roma,21 JLA.Son zel zeleierden evsiz barksız kalan Batı Kıbrıslı binlerce kişi dün ilk yağmurlarla beraber kötü bir duruma düşmüşlerdir.Akşam olunca bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1953
  • ftalyada su baskınları Yağmurlar büyük tahribat yaptı* Po vadisinde seller 5 köprüyü sürükledi Roma.21 AP)Memleketin kuzey bölgelerinde vukua gelen su baskınlarında yedi kişinin öldüğü tesbit edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1953
  • Bir Rus gazetecisi Amerikadan çıkarılıyor Washington,21 A.A.Bu gün Adalet Vekâletinden bildirild ğine göre,Amerika'da Rus ça olarak yayınlanan «Russky Golos» adlı gazetenin başyazarı Boris Sklar,memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1953
  • Tevkif edilen İsveçli denizci Stockholm,21 AP)Bir Is veçli ş:lebin ikinci kaptanının Polonyada tevkif edildiği bugün İsveç hariciyesinden bildirilnvş tir.Bu denizci,bazı Polonyalılara,memleketlerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1953
  • Siyası İcmal BerSa'nift firarı Birleşik Amerikanın bacı resmi kaynaklarından teyit,bazıları tarafından da tekzip edilmeyen bir habere göre Rusyamn eski siyasi pons şefi ve da.İnliye vekili Beria,tie a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1953
  • Avrupa Ordusu projesi Altı memleketim temsilcileri bugün Komada toplanarak Avrupa ordusu pro* jesi etrafında görüşecekler Roma.21 Nafen)Avrupa ordusuna dahil altı memleketin temsilcileri yann burada t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1953
  • Danimarkada seçimler Bugün yapılacak seçimlerde 179 mebus seçmek üzere 2 milyon 700 bin kişi rey kullanacak Kopenhag.21 Nafen)Yarın 2.700000 Danimarkalı seçmen rey sandıkları basma gitmeye davet edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1953
  • Kaynanası tarafından hapsedilen kadın Londra,21 Nafen)Eva Macmanus adında bir kadın,kay nanası tarafından kapatıldığı odasından bir hafta uğraştık ton sonra nihayet kaçabilmiş ve mahkemeye başvurarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1953
  • tısa harici haberler AMERİKA Amerikan piyes muharriri ve romancısı Percival Wilse bir kalb krizini müteakip kaldı nldıgı hastahanede ölmüştür.Müteveffa 66 yaşında idi.İNGİLTERE ¦fa Ürdün kralı Hüseyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1953
  • İKTİBAS Zsa-Zsa un annesi hatıralarını anlatıyor Budapest3de bir milyon dolarlık servetini bırakıp beş parasız A Tier i kay a kaçan Madama Jolie Gabor,neşBSi ve canlılığı sayesinde yin* büyük bir kuyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.09.1953
  • Jl RESİMLE HADİSELER İngilterede yapılan son sistem uçaklar bir sergide teşhir edildi Ingilterede uçak imalâtçıları tarafından Farnborugh'ta tertiplenen senelik havacılık gösterilerinde* İngiliz sanay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1953
  • I1EKGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A XVI.Lui'nin karısı şunun bunun metresliğini yapardı XVI.Lui gayet kılıbık bir adam olduğu için Strasburg darphanesi onun boynuzlu resmini taşıyan para basmıştı.XVT.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1953
  • rî «i.Bnf t m.JL^J Jt)ZEU Grenlerde Kuzey Afrifemm en buyu* otellerinden bili olan Otel Sahara da bir plaj güzellik müsabakası yapılmıştır Otelin yüzme hJuzu^ deli^ edilen bu müsabakayı aslen Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.09.1953
  • Türkiye Yelken birincilikleri Türlüye yelken ve şarpi birincilikleri bu hafta tzmirde yapılmış ve ferdî tasnifte İstanbuldan Erzin Demir 267 puanla birinci.İzmirden Müfit Yılmaz 145 puanla ikinci.Koca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.09.1953
  • Yunan Sporting takımı ilk maçını 27 eylülde yapacak Kadıköysporan tertiplediği basketbol tnrniftsiBa Fenerbahçe,Sporting,Beyoğluspor ve Kadıköy spor iştirak ediyorlar Kadıköy Spor kulübünün teşetobüsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.09.1953
  • Galatasaray bugün İzmirsporla karşılaşıyor Galataearayın Izmir maçlarında Altay kalecisi,Relıanın Ur akınmı önlüyor îzmire üç maç yapmak üzere giden İstanbul profesnoyel küme üçüncüsü Galatasaray takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.09.1953
  • ms 'm 5|r *n£tfQt$i 3*VV* M ir^ Disiplinli çahşmalariyle birinci kümeye terfi eden Elekti İk Futbol Kulübü futbolcuları Alpulluya yaptıkları seynhalt eki kadrolanyla-Yeni mevsimde kulüplerimiz:10 ELEK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.09.1953
  • İstanbul enternasyonal basketbol turnuasında takımların durumu Bundan evvelki seneler,Türkiye,Yugoslavya bîrinciiikleriyie nihayetienmişti.Bu üç takımdan Sultan Mehmedin at üzerindeki güzel heykelinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.09.1953
  • HAVAGÜCÜNÜN MUVAFFAKİYETİ Ankara.21 A-A-Muhtelif karşılaşmalar yapmak üzere Ordu ve Samsuna gitmiş olan Ankara şampiyonu ve Türkiye ikincisi Havagücü takımı Ordu idmanyurdunu 4—0 yenmiştir.Ordudan Sam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.09.1953
  • Macaristandaki Uzun atlamada güzel bir derece Budapeşte.21 TH.A.Burada yapılan atletizm müsabakasında Macar atleti Fondessy uzun atlamada 7 in 66 gibi güzel bir derece elde etmiştir.MACAR KADINLARI AT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.09.1953
  • wwmiww m vmmfs*m0*w&w0tA »WWW\»AM*AW D ü r r i y e L i Mehmet PİŞTAR Komşusuna sealeadi pencere den:LAtfrye Jiaoun Hakkı mek tepten geldi Bir masuiiyeti y iksa tabu.Hayrola komşu?Bayı' namdoisun oğlum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1953
  • Dr.Ali Harput'u Almanyaya gidiyor İşçi Sigortaları Kurumu Sultanahmet Hasts^atesi Başheki mi Dr.Ali Harputlu bu sabah Semplon ekspresi ile Almanya ya gidecektir.Ali Harputlu Almanyada bir ay kadar kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1953
  • Bebek sahillerinde bir ceset bufuftcfu Dün saat 14 sıralarında Bebek sahilinde)Galatasaray kulübü civarında henüz hüviyeti tesbit edilemiyen bir erkek cese di bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1953
  • İstanbul mebusları tacirlerle görüşe ce't İstanbul mebusları ticari hayatımızda son gelişmeleri göz önünde tutarak Istanbul Ticaret Odası salonunda 29 eylül salı günü saat 16 da ithalâtçı tacir lerle,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1953
  • Katil Ali Örmenin duruşması başlacfı Beyog-lunda,bir içki sofrasında arkadaşı Necatiyi bıçakla yarabyarak ölümüne sebebiyet veren Ali örmenin duruşması dün üçüncü ağır ceza mahkemesinde başlanmıştır.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1953
  • beyaz sabun yerine f(remfı Kremli PURO Kullanınız Kremli PURO Tuvalet Sabunu cildinizin muhtaç müstahzarıdır.Bol köpüklü Nefis kokuh PURO 7wva!tl Sabunu 100 d» 100 «hır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1953
  • gıitlaga bir mü cadele netıc?«rinde,neye mal olursa olsu" djcajınt-kurtarmak isteye" rar^iz ftijndersori'u öldürmüş Diabiiır.S» s.buna ne dersiniz Diyeceğimi tahmin ettiğinize eminün Murjh Her şeyden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1953
  • vm MAI!61HERAtmilCCTRI€ Bol ı$ık"W$£ failâhââyatnp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1953
  • Lokman Hekin».Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassıs!Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-17.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de harta kabul eder.istanbul Divanyoiu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1953
  • Atlantikte bir gemi batıyor Londra.21 A.A)Lloyd kumpanyasından alman bir habere *5re.6323 tonluk ûGreenvüle» adlı Liberya gemisi Atlantik denizinde imdat işareti vermiş ve biraz sonra da «gemiyi terke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1953
  • Bir veteriner karakolda dayak yedim diyor Bir başveteriner,savcılığa mü racaat ederek,karakolda dayak yediğini iddia etmiştiriddiaya göre Pendikte oturan.Belediye hayvan hastahane si başveterineri Sam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1953
  • Silâh satan iki kişi yakalandı Kasımpaşada Bahriye cadde,sinde 64 numaralı dükkânda si lah tamirciliği yapan Mehmet SOrsal ve Osman Yücel adında iki kişi,ateşli silahlar ve bıçak lar hakkındaki kanuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1953
  • Romanya'da tasfiye areketleri başladı Başvekil yardımcısı Vidrasco azledildi Diğer bazı komünist liderlerida temizlen acek Londra,21 Nafen)Roman yada da tasfiye başlamıştır,BüJkj reş radyolunun verdiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1953
  • Güney Afrikada kargaşalık devam ediyor Durban.21 AA.Hintlilere ait bir otobüs bir Afrikalıyı çiğneyip öldürdüğünden.Cato Manor bölgesinde bir kaç Afrikalı,otobüsü ve dört Hint mağazasını ateje vermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZIZ OZBAY Helen zehrini öz kardeşi Anna'ya da sunuyor 3 Sonbaharın kasvetli günlerinden biriydi.Hava kapalıydı.Yağ mur pencerelerin camlarına çarparak parçalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Turhan AYTUL Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1953
  • Düzmece MUSTAFA 11 Bendeniz de hareminde k 77 m*.Nereye gidiyorsun?Çelebi Mustafayı görmeğe.Güle güle!Leontariytis ayrılırken durala yıp,sordu:Yiyeceğin,içeceğin yolunda mı?Bak!İnkâr edemem,doğrusu bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1953
  • Meraka Akçam hakkındaki dâva devam ediyor Anfeaa,21 Milliyet)Beyrnta kokain ve kaçak eş ya götürürken hava meydanında suçüstü yakalanan Merzuka ve Sedat Akçam hakkında açılmış olan tahkikata bugün de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1953
  • Beş baş komiser emekliye ayrıldı Şehrimiz Emniyet teşkilatından beş başkomiser emekliye ay rılmıştır.Emekliye ayrılan başkontise* ler şunlardır:Hasan Yıbnaz,Os man Nuri Elez,Hilmi Ağan,Ek Tem Yurdakul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1953
  • Eski Eminönü Halkevi tamir edilecek İstanbul Şehir Tiyatrosu Emi nönü bölümünün temsiller vermeke olduğu eski Eîminönü kah kevinin,Şehir Tiyatroları bütçesinin tamir faslından onarılmasına karar veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.09.1953
  • Ticaret Vekili dün tzmirde!mühim bir konuşma yaptı [Baş tarafı birincide]* ganfeasyon sakatlandığından ileri gelmektedir-Onun için biz evvelâ organizasyondaki bu sakatlığı kaldırmak suretiyle ihtikârı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1953
  • Korede bir Mig «cağı iltica etti [Baş tarafı birincide] Bözcüaü komünist pilotunun haber alma subayları tarafından sorguya çekilmekte olduğunu bildirmiştir-Diğer taraftan Amerikan beşinci hava kuvvetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1953
  • Voroşilov ağır basta EBaş tarafı bl rincMe] kalmış son komünist askerî şef ferdgR biridir,StalinIn ölümünden sonra,Malenkov ona biç bir tem fcu^niUm sahip etaniyan Sovyet yüksek ğur& bAfkantagı ûs get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1953
  • İngilterelin Ankara büyük elçisi değişti [Baş tarafı birincide] veçhe vermiştir.Böyle bir zamanda Ankaraya tâyini,tngilterenin,Türkiyenin Avrupa ve Yakındogudaki siyasi rolüne atfettiği önemi belirt-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1953
  • Mısırda geniş ölçüde tevkifler vaoılıvor Sabık başvekillerden Nahas Paşa ve eşi ile 12 kişi tevkif edilerek ihtilâl Mahkemesine verildi Kahire,21 AP)Bu sabah resmen açıklandığına göre;eski Veft partis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1953
  • İngiltere Macaristan atletizm maçı merakla bekleniyor Tundra,T.H.A.Bn aene hararetli bir şekilde geçen atletizm mevsimi sonuna yaklaşmış bulunmaktadır.Aldığı de recelerle Avrupanın sayılı takımlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1953
  • G.PelIaTürkiyeye geliyor [Baş taralı birincide] tanlığımızm davetlisi olarak memleketimize gelmiş bulunan italyan hava erkânı harbiye reisi Korgeneral Aldo Urbani.bugün saat 16 30 da Millî Savunma Vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1953
  • Adapazarında,bir İcadın yapışık İkiz doğurdu Adapazarı,21 T.H.A.Kazamızın Yahyalar mahallesinden olup Ziraî Donatan Fabri kası işçilerinden Mustafa Akyol'un eşi 'bugün öğleden sonra sırtları yapışüc b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1953
  • Amerikan özel sermaye si [Baş tarafı birincide] tirmektedir-İlk ve en mühim nokta» Türkiye'nin yabancı sermayeyi celp hususunda rol oynayacak olan kanun tasarısını yakında Meclise sevketmek kararında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1953
  • Başkan,düşmana karşı koyabilmek için her türlü tedbirin alınacağını söyladi Boston,21 AP)Amerika Cumhurreisi Eisenhower bu akşam Boston da verdiği bir demeçte,en 'korkunç tahrip silâh-lariyle mücehhez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1953
  • Rusya atom silâhlarının yasak edilmesini istedi [Baş tarafı birincide"] da Amerikayı şiddetle tenkit etmiştir.Dünya gerginliğinin Amerikanın başının altından çık tığım ileri sürmüştür.Vishinsky bu ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1953
  • Amerika Savunma vekil muavini İBaş tarafı birincide'] malzeme teslimatını hiçbir suretle geçiktiremiyecegiai söyle mistir.Kendisine Savunma Veka leti yardımcılarından Frank Nash,Ha vac ılık müsteşarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1953
  • Bir müddet evvel Fas Sultam atla Cuma namazına gittiği sırada bir suikasde maruz kalmış ve bir yerli eski bir otomobille üstüne saldırarak sultanı çiğnemiye teşebbüs etmiş* muvaffak olamıyacağını anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1953
  • Necmettin Sadak'ı dün [Baş tarafı birincide} edilir edilmez evvelâ îsviçrede,sonra Istanbulda,nihayet Amerikada kurtarılması için her çâreye baş vurulan Necmettin Sadak,İsviçrede Operatör Nissen taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1953
  • Doğu Âîııanyada yeni isyandan Komünist l^arti^i Ganal Sakrat;İsyanların tekrarından övüş» ®iild\ğjin\bildirdi Bertin.21 A.A.Doğu Almanya komünist p*rtisi merkez komitesinin İö ncı toplantısı vesilesiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1953
  • Adliye Vekili [Baş tarafı birincide!laanbula gelen Osman Şevki ÇS çekdağ,şehrimizde bir kaç gön daha kalaraTFteUcik ve temaai&r-da bulanacak ve bu arada bir de ba«ua toplantı** yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1953
  • Vaii Gökay Silivriyi ziyaret etti [Baş tarafı birincide*] Eğitim ve basın mensupları ol duğu halde Sflivriye gitmiştir.Vali,Silivri köylerinin yol,su,okul ve tarım işlerini gözden ge çirmiş,köylülerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1953
  • Berianın akıbeti bilinmiyor [Bâş tarafı birincide^ ve Rus murahhasının kendisine Berianın kaçışını haber verdiği teyit edilen emekli Albay Julius Amos,harp esna* sında gizli Amerikan casusluk ve mukab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.09.1953
  • ADone şartları ir.Ki.Senelik 42 00 Altı aylık 1 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 30 Ecnebi memleKetleve iki misildir.İlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 kıci sayfa sant 2,00 T.L.Hanlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.09.1953
  • fliCTRO» DüdükTü Tencerede bu/unân ûdz/hususiyetler-Kapağında tu/undn yem' fcât Vşetl/ndeki lâstiği ât/far tözy/fo'/7İ tamamen mut?âfaza eder.Ûüdük/ü supap yemek/ere çâre agar/am.W Saf Alüm/ngümden pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.09.1953
  • Hububat ihracatçılarının dikkat nazarına Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden İhraç edilmek üzere satışa çıkarılmış bulunan 70 100 bin ton cenup sert buğdayı ile 2600 ton siha buğdayına ait 2/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.09.1953
  • BaTAMAU^ CffiYAMİ Radyoiamn a+ÜTMESİ ÜNUTAAAYINIZKİ:AGA RADYO RADYOLARIN AĞASIDIR 5ATIŞ OâPOSUı JAK ÖMNBefiG Al£fl£& ftupaşa otuşu M/âs â/t stânâı/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.09.1953
  • Bayındırlık Vekâleti Aydın Su Iş eri 4.üncü Şube Müdürlüğünden ti Eksiltmeye konulan iş:1 Aydm su işleri 4 üncü şube müdürlüğü bölgesinde bulunan Akçay Bozdoğan mahmuzları 4-eti kısım inşaatı ve Bozd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.09.1953
  • istanbul Belediyesi İlânları Rıhtım ve parke inşaatı yaptırılacak,Mahmutpaşa hamamı kiraya verilecek,Bitüm alınacak 1 İstanbul Yalova ilçesindeki rıhtım inşaatının 54-998-64 lira keşfi çevresinde ikma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.09.1953
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen askerî kıtaat Tanları Aşağıda cins ve miktarı yazılı iki kalem yiyecek maddesi ayrı ayrı kapalı zarfla hizalarında yazılı gün ve saatlerde Bursa As.Sa-Al-Ko-da satın alınac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.09.1953
  • M.S.V.I.No.lu.Sa.Kom.Bşk.dan Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile 160 ton nohut ihale edilecektir-Evsaf ve şartlar her gün komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.09.1953
  • Devlet Orman işletmesi Balıkesir Müdürlüğünleı:1 İşletmemiz Edremit ve Ilıca istif yerinde mevcut 5 parti 225-271 metreküp çanı sanayi odunu ve çam tomruğu 17/9/953 tarihinden itibaren 15 gün müddetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.09.1953
  • RA D YO İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Habeler 13.15 Türküler Pl.13.30 Dans müziği Pl.1345 Şarkılar.Okuyan:Şükran özer 14.20 öğle konseri Pl.îgor Stravinski:Bale sahneleri,Çalan:Bestekârın id.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.09.1953
  • Kambiyo ve esi an Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784 784_Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı OM 0.80 İsviçre Fr# s 64.03 64.03 Belçika Fr.5.61 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8