Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.09.1953
  • Berianın Rusyadan kaçtığı iddia ediliyor Senatör McCarthy,sabık polis şefinin üç kızıl liderle birlikte bitaraf bir memlekette bulunduğunu söylüyor Berianın Eisenhowerle görüşmek istediği ve Kremlinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1953
  • Gn.Eyüp Han şehrimizde Hükümetimizin davetlisi olarak bir müddetten heri memleketimizde bulunan Pakistan Kara Kuvvetleri Başkumandanı Orgeneral Kyüp Han» dün sabah Ankaradan şehrimize gelmiştir.Resim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1953
  • Babıâüde bir hanın ek inşaatı çöktü Çöküntü sahasının umumi görünüşü okla gösterilen yerden ölü olarak bir ceset çıkarılmıştır)Vilâyet binası karşısında bu.bir inşaat kattası baton kalıplar lunan izze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1953
  • Fenerbahçe,Enosis'i 4-0 mağlûp etti Atina üçüncüsü Enosis takımı şehrimi/deki üçüncü ve son karşılaşmasını dün Mithatoag^ Stadyomunda Fenerbahçeye karşı yapmış ve 4 O mağlûp olmuştur.Bu maçın tafsilât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1953
  • Sovyetler,kızıl Kore ile pakt imzaladı ıı ı ı ^B Malenkov,Kore heyetine verilen ziyafette A m er ikayı Uzakşarkta harp tehlikesi yaratmakla itham etti Batılılar,Moskova ve kızıl Kore arasında imzalana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1953
  • pv Tali Göfaay Sona Kan Te İnil Biretf takdim ederken Suna Kan ve fdil Biret dün birer konser verdi Küçük ve dâhi sanatkârların dünkü konseri coşkun tezahüratla dinlendi Fransada müzik tahsili yapan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1953
  • F.Chadwick Cebelüttarıkı geçti Tarif a,20 AP)Amerikalı k'adm yüzücü Florence Chadvick bugün Avrupadan Afrikaya yüze rek Cebelüttank boğazım geçme rekorunu kırmıştır.Chadvick Arjantinli yüzücü Devamı 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1953
  • Iranda bir komünist tertibi meydana çıkarıldı Kaşgarî kabilesi adına yayınlanan beyannameyi kızılların hazırladığı anlaşıldı Tahran 20 A.A.Hükümet aleyhtarı dokümanlar ele geçiri] ve Kâşgari kabilesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1953
  • BM"MnBBBBaanBIHBHMR Atlas dağlan çiçekleniyor Fransıaiar tarafından Fa sa davet edilen bir İsviçreli muharrir oradaki imar hareketlerini ballandıra ballandıra anlatıyor.«Faşta çölün çiçeklendiğini gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1953
  • D.P.iler dün Beyoğlunda siyasî bir toplantı yaptı Söz alan hatipler malî durumun ve altın stokunun geçen yıllarla mukayese edilmîyecek derecede fazla olduğunu belirttiler Demokrat Parti Beyoğlu Oca gı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1953
  • Kızıl Çin'de temizlik hareketleri Maliye Vekili ve birçok devlet adamları azledildi Beam!dairelerde büyük değişiklik ya-Hong-Kong,20 AP)Komünist Çin hükümet dairelerinde girişmiş olduğu,18 daireye tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1953
  • Esrar kaçakçısı Bir müddet evvel esrar kaçakçılığı yaparken yakalanan Gorgi Morisis'in muhakemesi dün sona ermiş;3 sene hapis ve 1000 lira da para cezasına mahkûm edilmiştir.Esrar kaçakçısı Gorgi Mori
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1953
  • Tuzlada bir uçağımız düştü Bir gedikli şehit oldu Denize düşeni bir üsteğmen de balıkçılar tarafından kurtarıldı Evvelki gün Tuzla civarında,tur pü9t başgediklinin şeBit ol mas y le som eren bir uçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1953
  • Avrupanın müdafaası Her riot,dört büyüklerinderhal toplanmasını ve ne tiee alınmazsa Avrupanın birleşmesini istiyor Aix Les Bains,20 AA.Dün açılan Radikal Sosyalist Parti kongresi geceye ka.dar devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1953
  • Üzüm satışlarında tanzim mubayaası yapılacak Fethi Çeiikbaş üziim müstahsilinin Ziraat Bankasına o!an borcunun bir yıl tecil e fi i I d i ğ i n i bildirdi izmir 20 A.A.Ekonomi ve Ticaret Vekili Fethi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1953
  • NATO Başkomutan yardımcısı Montgomery Montgomery Ankaröya geiiyor Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutan Yardımcısı perşembe günü uçakla Ankaraya gelecek Atina 20 A.A.Avrupada ki müttefik kuvvetleri ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1953
  • kuk mu Bugün şehrimizde havanın sa-bahleyin hafif sisli bulutla geçe ceği sühunet derecesinin artaoa ğı tahmin edilmiştir.^J^^O* *MM "«¦iitflBV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.09.1953
  • TAKVİMDEN g% YAPRAK O Gülistan solmasın ULUNAY Sa'dinin vatanında suriş var.İranda dahiü siyasetin bir aralık aldığı sekil üzeri ne memleketini terke icbar edilen İnan Şahı yine dahili siyasetteki değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1953
  • POLİSTE Galata Vekilharç sokağmd 27 numarada oturan Kemal Ka raca adında biri;polise müracaat ederek ayni yerde oturan Aysel Tuncay adında bir kadın tarafından dövüldüğünü bildirmiştir.Tahkikata başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1953
  • KISA HABERLER ^r Elektrik,Gaz ve Motorlu taşıt işçileri sendikasının yapı kooperatifi teşekkül etmiştir.Ko operatif,1 ekimden itibaren fa aliyete geçecektir.Kırımlı mütefekkir İsmail Bey Gasparlı'nm 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1953
  • Likör ve kanyak işçileri sendikası idare kurulu İstanbul Likör ve Kanyak isçileri Sendikası yeni idare heyeti seçilmiştir.Yapılan vazife taksiminde başkanlığa Zühtü Ço ğal,muhasip veznedarlığa Haydar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1953
  • Rusya ve Al manyaya tütün satıyoruz Memleketimizle Sovyet hükü m eti arasında yapılan bir ticari anlaşmaya göre Ruslar bu yıl bizden milyon kilo tütün alacaktır.Bu husustaki muameleler tekemmül ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1953
  • Mum alevi ite tutuşan ah-r Sütlücede Pay mahallinde Sıtkı Kangan'a ait ahırda yan gın çıkmış ve ahır tamamile yanmıştır-Yangının,ahırda yatıp kalkan Ahmet Kaplan ve Hüseyin Elmas adında iki çobanın ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1953
  • Hie.21 Eylül 1953 Pazartesi Tîu.12 Müh.1378 8 Eylül 1369 VAKİ İT VASATİ KZANI Güne Öğle İkind Akşaı Yata îmsal 5.46 12.07 1 15.34 m 18.09 19.43 t 4.06 1136 5.57 9.24 12.00 j 1.31 9.56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1953
  • t-Tütünün panzehirleri a JJNIUN MESIELEL t_ünün panzehiri Rakının mezesi olduğa gibi tütünün de bazı çerezleri vardır ki.bunlar nikotine karsı panzehir gibi tesir ederler Dr.RECEP FERDİ Her Firavunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1953
  • BALO İT Bir müddet evvej teşekkül eden İstanbul Basın muhabirleri Derneği önümüzdeki perşembe gecesi Tarsus vapurunda bü yük bir balo tertib etmiştir.Balo,şahaba kadar devam edecek Ur.GEZt •ğf Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1953
  • ^rî "ÜN DAN t AI?INDÂ2^t'A* ^S*L Yazan:William Oatls 23 Nisan günü benim için bir felâket olmuştu ^8 İKt StYAII GÖLGE Otomobilden iner inmez arka ma baktım,Tatı.ap'au uzanta durmuştu,ilenil sokağı geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1953
  • Donanma Bayramı Oç gün sürecek bayramın iyi katlanması için donanma komutanlığı geniş program yaptı Preveze Zaferinin 415 inci yıldönümü münasebetiyle tertip edilen «Donanma bayramı» 25 eylül akşamınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1953
  • Kunduracı bıçağı ile adam vurdu Beyazıtta iskender Boğazın da Yolgeçen handa 7 numara da s?*yacılık yapan Halil Bayrakçı,Çarşıkapıda Şerbetçi han da 9 numarada kunduracılık yapan Mustaf ayla bir alaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1953
  • Sebze ve meyva fiatları arttı Son günlerde sebze ve mey va fiatları anî olarak yül~,jımeğe başlamıştır-Bu arada bir kaç gün evveline kadar pi yasada gayet bol bulunan şeftalinin kilosu birden bire 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1953
  • Dün yakalanan bacak ve tabancalar Şehirde yapılan son arama taramada,Temel Sevim ve Semih Şercin adında iki kişinin üzerinde tabanca ve beş kişinin üzerinde de bıçak bulunmuştur-Ayrıca,Emirgan'da rıht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1953
  • istanbul sinemacıları kötü taktik kullanıyor Lüks mevkilerini artıran bazı sinemalar hakkında zabıt tutuldu sezonunun açılmış olması dolayısiyle Belediye,sinemaların mütekâsif bulunduğu yer-lerde husu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1953
  • Akşam reffiklmfz 36 yaşında Şehrimizde intişar etmekte olan «Akşam» refikimiz dünkü 17577 inci sayısiyle 36 ncı yüına basmıştır-Akşam refikimizi tebrik ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1953
  • Belgrat elçilik baş kâtibimiz gitti Mezuniyetini geçirmek üze-j re bir müddetten beri şehrimizde bulunan Belgrat Elçilik Başkâtibi Salih Reşat evvelki;gece Belgrat'a gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1953
  • Foci bir intihar ikmal i m t,hanlarında kazanamayan bir genç üzüntü ile kendini trenin altına attı Bakırköyde Zeytinlik mahallesinde Odabaşı sokağımda 15 numarada oturan irfan Ki zılırmak adında bir g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1953
  • Dünkü otomobil vo kamyon kazaları Nuri Erdoğan adında bir şo förün idaresindeki 12824 plâkalı taksi.Haseki caddesinden geçerken,Ahmet Kırmacı adında birine çarpmış ve adamın iki ayağının kırılmasına s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1953
  • İnşaat işçilerinin bir tavzihi istanbul Umumî İnşaat İşçi leri Sendikası adı altındaki bir teşekkül etrafında toplana rak komünizm propagandası yapmağa teşebbüs eden 11 fco münist taslağının yakalanar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1953
  • HALKIN SESİ Hiç değilse haber verilse Kadıköy'de» Kurbağalı dere caddesi,Şair Sururî sokağında oturan Ur oku yucumuz yazıyor;«Bugün.20 eylül,pazar gününe uyanan Sögütlüçeşme'liler musluklarının ölü gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.09.1953
  • Atom silâhlarında SÖnüllü asker kullanılacak Vaşüıgton 20 A.A.Ameri kan ordu dairesi dün akşam atom silâhları için gönüllü er fcabul edilmeğe başladığım bildir mistir.Namzetler gerekli işlamler yaptık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1953
  • Tensing tekrar Himalayalara tırmanıyor Kalktita 20 A.A.Everest tepesi fatihi Sberpa Tensing,Himalaya dağlarında bugüne ka dar fethedilmemiş Pandim tepesine tırmanmak iç;n sekiz kişilik bir heyetle bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1953
  • TÜRK TİCARET BANKASI istanbul Şubesinde Yeni tesis edilen KİRALIK ÇELİK KASALARIMIZ Kıymetli evrak ve mücevheratınızın en emin muhafızıdır Yıllık icarı on liradan başlar TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1953
  • Alkol,kanser hastalığını belli ediyor Belirsiz vakalarda hasta alkol aldığı zaman vücudunda ağrılar peyda oluyor Londra.20 Nafen)British Medical Journal dergisinde kaydedildiğine göre.geç teşhis oluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1953
  • İtalyada şiddetli yağmurlar Roma 20 A.A.Şiddetli yağmur ve dolu,dün kuzey ve orta italyada seller husule getir mis,birçok yerlerde lelefon ve elektrik hatlarını koparmıştıritalyan Alpleri is* kalm Wr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1953
  • Manisa borsasında üzüm vo pamuk Manisa 2D Milliyet)Ağus tos sonlarında açılan Manisa bor sasında,üzüm fiatlan,dün p yasasına ayak uydurma mecburiye ti dolayısiyle,son zamanlarda bir miktar düşmüştür.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1953
  • Ucuz halk lokantaları arttırılryor Belediye» ilki Eminönünde açılmış olan ucuz halk lokantalarım çoğaltmaya karar ver mistir.Eminönündeki lokanta büyük bir rağbete mazhar olmaktadır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1953
  • Siyasî İcmal Kızıl Çin karışıyor Cinden haber almak o kadar kolay bir iş değildir.ÇinU dünyanın en kapalı insanıdır-Düşüncesini saklamak» hakiki vaziyeti anlatmamak hususun daki mehareti onu tanıyan A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1953
  • Londra sokaklarından birinde ol bombası Londra,20 A,A.Londralın en büyük caddelerinden b.ri «lan Oksford Street de fener direğine asılı çöp sepetinde bir el bombası bulunmuştur Bomba sepetten ahmp pol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1953
  • Amerika'da cürümler Yayınlanan bir istatistiğe göre her 14-9 saniyede bir cinayet işleniyor Vaşington.20 AA.Federal Tahkikat Bürosu Müdürü M-Edgar Hoover'in dün ak şana beyan ettiğine göre Amerikada 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1953
  • Londradaki İspanya sefaretinden evrak çalındı Londra 20 A.A.Londradaki ispanya sefaretinden çok mühim ve gizli evrak çalınmış olduğu hakkında dûndan beri dolaşan söylentiler hakkmda Scot land Yard söz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1953
  • Uludağ köylerinin kalkınması Uludağin Ormanlık mınta basındaki köylerin kalkın ması için beş yıllık bir plâ nın tatbilona başlandı Ankara.20 TH.A)Tarım Bakanlığı.Bursa,Uludağ ormanlık mmtakasmdaki köy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1953
  • İKTİBAS Olivia de Haviland aradığı kocayı nihayet elde etti Paris Match mecmuasının Hollywood muhabiri Pierre Qalante,kadın ruhuna nüfuz etmesini bilen bir erkek olduğunu bu büyük başarısıyla bîr kere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1953
  • Hocam,hani band oir pan «iyon vaadetmiştiniz?Otellerde sürünmek niç ta iyi şey değil!Şerif Dey neşeli,neşe1' kadehini kaldırarak:Reşidin pansiyonu şerefi-Dedi ve içtiler.Bıyıklarını »ilen Mehmet A.bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1953
  • FIKRA Devlet Havayolları Tarık B^Uâl Bandırma,ve Çanakkale ha va alanları aynı günde» kalkın katılışı yüzünden mânala rı genişleyiveren törenlerle iş letmeye açıldı.Bandırma hava seferlerine kavuşan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1953
  • İngilterede pasif korunma mektepleri açılıyor Londra 20 A.A.Ingi'i2 Pasif Korunma Umum Müdürü Sir John Modsoll,dün geoe ver diği beyanatta,yakında ingiltere,imparatorluk camiası ve Nato memleketlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1953
  • Kısa harjci haberler AMERtKA ir Miami sahil muhafızlarının bildirdiğine göre evvelki gece Jorjia açıklarında kaybolan B29 keşif uçağı mürettebatından 9 kişi daha kurtarılmıştır.Bunlar uçağın düşmesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1953
  • Arnavutluk eski kralı Kshireyi terkediyor Kahre 20 A.A.1945 den beri karısı,çocukları ve 60 kişlik maiyeti ile Mısıra iltica etmiş olan eski Arnavutluk kralı Zogo,Mısır hükümet nin burada,ki kralî Arn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1953
  • Bir genç kızın fedakârlığı 14 yaşında bir zenci kız kardeşini yangından kurtarmak için hayatını feda etti Şikago,20 AA.14 yaşında bir kız dün evinde çıkan bir yangında 16 kişinin kurtul masına büyük ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1953
  • Yunan Kralı büyük bir seyahate çıktı İtalya,Avustury ve Aimanyayı ziyaret edecek olan Paul mlitoakiben Amerikaya gidecek Atina,20 A.A.Dün gece Navarin destroyeri ile Brindizi' ye hareket eden Yunanist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.09.1953
  • mm PLAJ MEVSÎMÎ SONA E-RtYOR Long Beach ve Riviera sahillerinde artık mevsi miıı son kahkahaları yükselmektedir.Resimde denize tekrar hasret kalmanm üzüntüsü nü her haliyle belli eden iki güzel görülü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A mparatorun emriyle yapılan gemi,gülmesi için batırıldı Gaiîgula:"Haydi bakalım diye bağırdı,ben iyileştim,sizler de adaklarınızı yerlerine gstîrin Roma «mrarator'a-ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1953
  • RESİMLE HADİSELER Pariste Tül ve desenli modeller yine rağbette İşte Parisli kadınların şapka modelleri Fransadaki moda meskenlerinde sonbahar mo deUerinin teşhirine başlanmıştır.Bilindiği gibi elbise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.09.1953
  • yaşı oldukça İlerlediği halde İngilizler onu rakibsîz millî takım santraforu olarak göstermektedirler îngilterenln tanınmış futbolcu yerini işgal etmek iğin sıkı Mr lanndan Tommy LaKvton yeni antrenma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.09.1953
  • I *w y Fenerbahçe Enosis maçının en heyecanlı anı.Enosis kalesi yukarıda görüldüğü gibi karıştığı bir arada top kaleye doğnı yuvarlanırken Burhan kaleci ve takılarak yere düşüyor ve bu arada da top el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.09.1953
  • İSTANBUL SPOR ESKİŞEHİR'DE GALİP Eskişehir,'D A.A.Bu gün Demirspor takımı ile ikinci karşılaşmasını yapan İstanbul spor takımı maçı 3-2 kazanmış tır.GALATASARAY İZMİRDE GALİP İzmir.20 A.A)Bugün Al tın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.09.1953
  • İstanbul genç atletleri Etnikos'u 81 80 yendi Genç atletlerimiz,sırıkla atlama,800 mstre,3 adım atlamada,çekiçte 4x400 bayrakta birinci oldu-ar Arkadaşımız Selfthnttin Yıldız bildiriyor.istanbul genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.09.1953
  • ha Ü4JMII Kagjt Geuç 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 Soldan cağa:1_EhH olmıyan bir hayvan.2 Sefaret memuru;Mahiyetim.3 Bir nota;Mukarenet 4_Sırt;Bir çeşit ödeme.5 Her Türk vatandaşının borcudur;Tavır.6 Hocan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.09.1953
  • tip EN VERİMLİ ÇALIŞMA Sabahları yiyeceğiniz ARI BisKüiLERi ener-HALİS TAZE SÜTLE YAPILMIŞ jinizi arttırır.Çünkü 10 »del yeni 100 gram)AM BİSKÜİSİNDE 420 kalori vardır.Halbuki 100 gram ekmekte ancak 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.09.1953
  • Düzmece MUSTAFA VA7AJV:j Çelebi Mustafa,benim hakikatli sevgilim,diye Yuvanoviçin dudaklarından hararetle öptü 76 Şu hayat ne zaman sona erecek te kUiid'.acağ:z?Bir ço ban olayım,beş koyunum bulunsun,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.09.1953
  • TARJHIpKI ^CİNAYETLER A^ Nakleden:1\€ÂL UZBAY Helen Jegadonun ilk yıllarda gösterdiği sertlik 2 Helen Je^aao W«H y:'mda Fransanin Ren bdl^resiude ugursuz ayağım toprağa basmış ti.Çbcuk yedi yaşımda he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.09.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Aiî Had KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Turhan AYTUL Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.09.1953
  • I RÖPORTAJI Şöhret şımarıkları yüzünden asude yaşanmaz oldu Pol.sin bu şehirde çekindiği birtakım insanlar vardır ki,bunlar ne berduş takımıdır,ne de sabıkalılar zümresidir.için asıl felâket,şöhret şı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.09.1953
  • Ha,şunu da.ilave edeyim ki,bunun çok ao-r oir iş clduğunu tecrübe ile Özenli m Meselâ Martin'i istintak ettiğim müddetçe mütemadiyen ieVpçe $esi duyar g»oi oldum ve dudakla fuunzın meş'um t.söyledikie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 21.09.1953
  • Tuzlada bir uçağımız düştü [Baş tarafı birincide'] lîEçılar tarafından kurtarılmış,başçavuş Aşir Tuna ise bütün aramalara rağmen bulunamamıştır.Askeri makamlar,bu fect kaza hakkına^ tetkikler yapmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.09.1953
  • Otomobil lâstiği kara borsaya düştü Otomobil lâstikleri ve yedek parçaları,son günlerde karabor saya düşmüştür.Bize verilen malûmata görebir kısım otomobillerin yedek parçalarım piyasada bulmak ka bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.09.1953
  • Bir tramvay tutuştu Necati Baykal adında bir vat manın idaresindeki Harbiye Fatih tramvayı t dün saat 14.30 sıralarında Şişhane yokuşundan inerken,elektrik motorunda va kua gelen kontaktan anide tutuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.09.1953
  • Sovyetler Kızıl Kore ile pakt imzaladı [Baş tarafı birineide"| Bu münasebetle dün akşam Moskovada müşterek bir tebliğ neşredilmiştir-Tebliğde ezcümle,müzakere ler esnasında iki memleket arasmdaki dost
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.09.1953
  • Kızıl Çin'de temizlik [Bag tarafı birincide"!Cssir olasılar,merkez haı'k htikû meti konseyi genel sekreteri lâ Vei Handır,Yerine eğitim komisyonu başkan muavini Hsi Cnung Sun tayin edilmiştir.Maliye V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.09.1953
  • Avrupanın müdafaası [Baş tarafı birincide] uıüsbet bir netice almmıyacak olursa Avrupa müdafaa camiası kurulması yoluna gidilebUecsği fikrinde olduğunu beyan etmiştir.M.Herriot bumdan sonra Avru Pa mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.09.1953
  • Ut.Lv.Amirliğinden Kapalı zarfla Zir Poligonu termostat binası inşaatı yaptırılacaktır.Keşif bedeli 29584.86 lira.geçici teminatı 2219 liradır-İhalesi 5/10/953 Pazartesi saat 11 de Ankara M-S.V.4 No.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.09.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Eksiltmeye konulan iş 1 Elâzığ su işleri 61 inci şube müdürlüğü bölgesinde bulunan Tunceli Ovacık ovası haritasının alınması işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiat birimleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.09.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Eksiltmeye konulan iş 1 îzmir su iğleri 3 üncü şube müdürlüğü belgesinde bulunan Turgutlu Ahmetli sağ ve sol sahil sulaması 1 inci kısım inşaatı işi olup tahmin edilen keşif b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.09.1953
  • Hububat ihjaç fiatlan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:1 Harice satılacak yumuşak buğdayların ihraç fîatının tesbitinde Kansas City «U-S.A.borsası 11 No.lu Hard Vinter buğdayının F-O.B.fiat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.09.1953
  • Atlas dağları çicekleniyor Başmakaleden devam)anlaşılır.O zaman aenci kadın sahibinin müstefrişesi idi.şim di de yabancı lejyon neferleri fırsatlar icad ederek evlere Sİ riyor.her yaşta kadına tecavüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.09.1953
  • İLLER BANKASINDAN 1 Aşağıda isimleri,tali mini bedelleri ve geçici teminatları yazılı kasabaların içmesu projeleri yaptırılacaktır.Talimini Geçici bedeli teminatı Kasaba adı İli Lir» Lira Datça tçmesa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.09.1953
  • mmt.5EĞ\U0\RpP*o zbun en so° »malâtıncian I VANA6ENÇ VAM6ÖZEL VAHACAZİP YAPAR Çamaşırlara yarayan beyaz sabun yerine cildiniz İçin KREMLİ PURO Tuvalet Sabunu kuHanınıı böTmİsI^ puro 100 de 100 saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.09.1953
  • Suna Kan ve İdil Biret konser verdi [Baş tarafı birincide] tarafından takip edilen konserle rin ilkini Suna Kan vermiştir.Coşkun tezahürat arasında sah neye çıkan Suna Kan Jlk olarak Eclesin'in keman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.09.1953
  • F.Chadwick Cebelitarık'ı geçti [Baş tarafı birincide^ Jorge Sugdens'« alt olan rekoru bir saat 53 dakika flark'a kırmış ir.Chadviok,boğazı 5 saat 6 da kikada geçmişt'.r.Afrika sahilinde karaya Çıkar k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.09.1953
  • D.P.liler dün bir toplantı yaptı [Baş tarafı birincide] ayflüdığı bildirilmiş doğu illerinin ihmal edildiği rakamlarla belirtilmiştir.İstanbul milletvekillerinden Hadi Hüsmen de,altın stoku mevzuunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.09.1953
  • Üzüm satışları [Baş tarafı birincide] D.P,bölge müfettişi,Aydın mebusu Dr.Namık Gedik,izmir Va l;si tlLuzattw Goksenwi,Aydın Valisi Dilaver Argun,Ticaret ve sanayi odaları başkanı,ticaret müdürü taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.09.1953
  • Altı yaşında katil oldu Cleveland Amerika)20 A.A.6 yaşında Nelson isimli bir çocuk kovboy luk)oynarken 3 yaşındaki kız kardeşi Patsy'yi tabanca ile vurarak öldürmüştür.Hâdiseyi müteakip Nelson 32 mili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.09.1953
  • Berianın Rusyadan kaçtığı iddia ediliyor [Baş tarafı birincide] tir.Bu haberi veren şahıs,komisyonun emrinde çalışan gizli polis memurlarından birinin ken dini Beria diye tanıtan bir şahısla temasta o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.09.1953
  • Babıâlide bir hanın ek inşaatı çöktü [Baş tarafı birincide!dökülen beton kalıplatın mesnet Terinin mukavemetsiz olmasın dan meydana gelmiştir.Çöken beton kalıpların tesirite binanın üst katını çevrele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 21.09.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türkülef Pl.13.30 Küçük öğle konseri Pl.Zoltan Kodaly:Ga lanta'dan danslar,Çalan:Victor de Sabata id Berlin filarmoni)orkestrası 13.45 Şarkılar.Ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.09.1953
  • TASFİYE İLANI Anthony Bernard Tubini ve ortakları hisseli komandit şirketinin 21.Eylül-1953 tarihinden itibaren tasfiyesine karar verilmiş olduğundan alacaklı ve borçluların bir sene içinde Galata,Üny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.09.1953
  • Millî Eğitim Vekâletinden Yabancı Memleketlere Öğrenci gönderilecek 1 M-T-A.Enstitüsü hesabına,1416 sayılı kanun hükümlerine göre,tahsil için.yabancı memleketlere müsabaka imtihanı ile öğrenci gönderi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.09.1953
  • iler Bankasından Hidroettrik ve inşaat tansisatı yapılacaktır 1 Aşağıda adları yazılı belediyelerin Hidroelektrik tesislerinin malzeme» montaj ve inşaat işleri» tesisat işler vaziyette teslim edilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.09.1953
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yakacak ile yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün.ve saatlerde ayn ayrı kapalı zarfla Selimiye As.Şa.Ah Ko.da satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.09.1953
  • M.S.V.I No.Lu.Sa.Al.Kom.Baş.dan:Ankara Askerî Birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecekler kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.İhaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.09.1953
  • Kırklareli Daimî Komisyon Başkanlığından 1 Eksiltmeye konan iş:Vize Midye yolunun 0 000^—10+000 kilometreleri arası tesviyei türabiye büz ve sınaî imalâtıdır.2 Eksiltme 30/9/953 Çarşamba günü saat 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.09.1953
  • Eskişehir Valiliğinden 1 Sarıköy köprüsü ikmal inşaatı işi 101097-33 liralık keşfi mucibince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 24/9/953 Perşembe günü saat 15 te hükCK met konağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.09.1953
  • İstanbul Orman Başmüdürlüğünden:Cinsi Miktarı Muhammen bedeli ¦I I I 1—I f« Gösterici sinema makinesi 1 adet 3600.lira 1 Cins ve miktarı yukarıda yazılı ihtiyaç açık eksiltme usulü ile satın alınacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.09.1953
  • Afyon ViEâyeti Daimî Encümen Reisliğinden 191503 lira 84 kuruş keşif bedelli Afyon îscehisar Bayat Emirdağ yolunun 0+000—52 000 kilometreleri arası toprak tesviyesi ve sanat yapıları inşaatına ait iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.09.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784 784_Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.8t 0.80 İsviçre Fr 64.03 61.03 Belçika Fr.5.6t 5.60 isveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.09.1953
  • rMUtn ?t Abone şartları Lr.fir.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir ayhk 90 Ecnebi memleketle»* iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 kıci sayfa sant.2,30 T.L.ı—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.09.1953
  • Lokman Hekin».Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassıs i Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-17.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.Istanbul Divanyom No.104 mwi —
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.09.1953
  • Bayındırlık Vekâleti izmir Su işleri Üçüncü Şube Müdürlüğünden Ahşap köprü yaptırılacaktır 1 Su işleri 3 üncü şube müdürlüğü bölgesindeki Bergama ilçesi Ilıca deresi üzerinde Dağistan köyü ahşap köprü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8