Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.09.1953
  • Bııgttn şehrimizde havanın sabahleyin hafif sisli boratla geçe,eeğf snhanet derecesinin arfaa* fi tahmin edilmiştir.fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1953
  • Batı Almanya büyük bir donanmaya kavuşuyor Bu hususta varılan anlaşma gereğince Amerika,iki uçak gemisi vermeyi kabul etti Stockholm.19 Hususî muhabirimiz Orhan Türel bildiriyor)Emin kaynaklardan Stoc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1953
  • Londra tetkik geziş nd 3iı dönen Ulaştırma Vekilinin beyanatı Yümnü Üresin:«Ulaştırma 13 leri mevzuunda müsbet neti* çeler elde edileceğine inanıyorııın» dedi Ulaştırma Vekili Yümnü Üre sinf beraberin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1953
  • Şehrimizde takman Yunan Enosîs takımı dim Mlthatpasa Bevozlım mr sı h± ^»«»de dünkü laSkimSSÎL^ rtlmektedir.Mae» tafsilâtı ve diğer haberler spor sayfam»SdırT^ mj\g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1953
  • ĞaSi **S*İ| Kayıp İngiliz diplomatı ve eşinin birlikte eefcİlmlfl Mr resmi Kayıp İngiliz diplomatının kaybolan eşi bulunamadı İki İngiliz gazetesi,Mac Lean ailesi hakkında haber verene 100 bin lira mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1953
  • PT"V Demirperde zindanlarında 24 ay Amerikalı gazeteci Wiiliam Oatisin hâtıralarım bugmı de 2 noi sayfamızda bulacaksınız.Resim.William Oatw'i,Çekoslovak gizli polisi taraf »ulan sorguya çekilmek üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1953
  • Bu da bir nevi şaka Cleveland.19 AA.Mrs.Octavio Gıovadnadic adında bir kadın ustura ile-traş olan kocasını 'gıdıklamak isteyince bog bulunan ve birdenbire sıçrayan kocanın elindeki ustura,köprücük kem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1953
  • Avrupa konseyi toplantısı İngiltere delegeleri Almanyanın beş yıl müddetle silâbiandırılmamanım istiyor Strasburg,19 A.A.Avrupa Konseyinin dün geceki oturumluda delegeler,Almanyanin birleştirilmesi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1953
  • İstanbulini et ihtiyacı karşılanıyor Şehrimizde bulunan bahriye birlikleri et ihtiyaçlarını.Et ve Balık Kurumu tarafından Erzurum ve Ankara'dan frigo* ratif vagonlarla gönderilen etlerle ''karşılamakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1953
  • Ayten Akyol Londraya davet edildi Haber aldığımıza göre önümüz deki ay içinde yapılacak dünya güzeli Miss Univere)seçimine Devamı 8a.7;8ü.6 da)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1953
  • Mısırda ihtilâl Mahkemesi yarm faaliyete geçiyor İsimleri listeler halinde neşredilecek suçlular arasında birçok eski vekil ve paşa bulunuyor Sabık Kral Farulcun da birçok suçlarla itham edilmesi bekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1953
  • Tramvay faresi Tramvay faresi diye anılan sabıkalı yankesicilerden Süleyman Hergünaç dün Bebek tramvayında bir yolcunun parasını çalarken genç bir işçi tarafından yakalanmıştır.Resimde 9} inci suçunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1953
  • Rita Hayworth bu hafta içinde evlenecek Dick Haymes'iıı.aldığı boşanma kararının bir sene müddetle olması evlenme iyini güçleştiriyor Las Vşgas Nevada)19 A.A.Rita Hayvorth ile Arjantinli şarkjcı Dick
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1953
  • Polatkanın Amerikadaki temasları Maliye Vekili.Harold Stasseo ve muavini ile görüştü Vaşington» 19 AA.Türkiye Büyük Elçisi Feridun Erkin ve refikası 10 gündenberi Vaşington'da temaslar yapmakta olan M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1953
  • i »F jH?a V k D.P.Beyoğlu merkez binası dün açıldı Demokrat Partinin SıraselvHerdeki yeni Beyoğlu merkez binası dttn saat 14-30 da «renle açılmıştır.Resimde,toplantıda bulunanlardan bir kısmı görülmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1953
  • Zahidî hükümeti aleyhinde Tahranda gösteriler yapıldı Kaşgarf kabilesi ile Başvekil Zahidî arasındaki münasebetler gerginliğini muhafaza ediyor Tahran 19 AP)Bu akşam Iran başkentinde yer yer Zahidhükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1953
  • Çanakkale ve Bandırma hava meydanları açıldı Kazalara kadar yayılmaya başlıyan hava sefer» köylerede teşmili İçin çalışıldığı belirtildi ÇaiSaKRale 19 Milliyet)Adalet Vekili Osman ŞevM ça Bu£Vn Çanakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1953
  • Korede bir esirimiz daha iade edildi Onbaşı Cavitin büyük mübadele sırasında ağır hasta olduğu anlaşıldı Munsan,19 A.A Komünistler bu sabah,bir Türk ve ^12 Güney Koreli esiri da* ha iade etmişlerdir.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1953
  • Neville Duke ikinci dünya rekorunu kırdı Meşhur ingiliz pilota dan.saatte 1141 kilometre sürat elde ederek kendi rekorunu kırdı DunsfiekL 19 AA)Geçen gün Hawker Hunters avcı uçağıyla saatte 726-6 mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.09.1953
  • Itıc 20 1 Eylül Ba.11 7 Mufa.1953 Uylüi 1878 Pazar VAX İT VASATI fÇZAVİ Güne 9 5.45 11.84 Öğle 12.07 5.56 İkind i 15.35 954 Aksa m 18.11 12.00 Yatsı 19.45 1.32 İmsa k 4.05 8.53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1953
  • Rus ve Bulgar banş taarruzlarına dair I Q no JNUIN MI i ı ~ı I ı ılgar banş taarruzla] Kuşlar eğer bizimle ve hür dünya ile hakikaten barış ve karşılıklı «maiyet içinde yaşamak İstiyorlarsa.İlk önce b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1953
  • Cemiuef kokteyl rasat Teşvikiye denglîk ÜûrtKibiinüıı tertip ettiği kokteyl parLi,26 eylül 1DD3 cumartesi glinü saa 16-20 arasında Maçka Şark kahvesinde yagotf'acaktır.ŞmXm.wtaamâam fa Yeşilay Gençlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1953
  • P O 1 I S Tî Şişlide oturan Salâhattin İDagdeviren ve îLtttfi Taşkent ajflında iki kişi,iş yüzünden kav gaya tutuşmuş ve birbirlerini bj çakla yaralamışlardır.Tfc Kazlı çeşme de kâğıt fabrika atnda şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1953
  • Ki S A HABERLER Bir aydan beri «çık bulunan İzmir Entema-syonal Tattan ifeu gece saat tA te kapattacak tır.jfc-Batj Alman MHcûmetinüı dâ vefcltsi olarak bir müddetten *be ati AJtananyafla ibulunan tst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1953
  • »N DAN W ARINDA?Yazan:William Oatis Diplomatik pasaportuma rağmen tevkif edildim Yabancıyı suüı itcı tanımama imkân yoktu,Nineye:sen kimsin diye sordum.Ben teletype makinelerini rami*,eden teknisyenim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1953
  • İlci randa vü evi t asıldı Lili Sanaveçin adında birlka-i dinin,Taksimde Kazaııcı yokuşunda üfnumara'U apartmanın zemin Katında randevuculuk ya^TSl lesbit «adilmiş ve alınan tertibat neticesinde iki ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1953
  • Siimerbank müdü.ü dö rfü ©ir müddetten fceri Ankara-4a ixuhman Sihnerbank Aharı Salım Müessesesi Müdürü Faruk Gönel şehrimize dönmüştür,Faruk Gönel Ankara'da SümeVbank Fabrikaları müdürlerinin iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1953
  • rrjm—HALKIN Vapur büfaBeri Bu mevzudaki bir şikâyete aşağıdaki cevabı aldık.Hayırlı neticeler temennisi ile neşrediyoruz:^ayin gazetenizin 3/9/953 tarihli nüshasradaki Halk vapurlardaki büfelerden şik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1953
  • T.H.K.p.â ör kursunu bilire ^er Hava Kurumunun Yük sek Planör kampı çalışmalarım bitirmiştir.Kampa iki devrede "£atılan Iise ve yüksek okul genç terinden 113 ü O)%4ü B)brövesi a^ağa muvaffak olmuş lar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1953
  • Umumî mağazalar yakanda acılıyor Bu yerlerde halka ucuz fiatlsı yiyecek ve mahrukat satılacak Belediyenin yiyecek ve yakacak Hatlarında müşahede edilmekte olan fiyat artışlarına önlemek maksadıyle büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1953
  • Su dâvası hal yolunda Bayındırlık Vekili dün Elmalı bendi inşaatının hızlandırılması için ilgililere direktif verdi Şehrimizde bulunan Bayındırlık Vekili Kemal Zeytinoğlu bayındırlık işleriyle alâkalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1953
  • Kumkapı c i nay ati dâvası «sile ale »di Bir müdciat ön©e Kumkapıâa feci bir cinayet işlenm.ş,Mustafa Marangoz admda fciri,kemlisi ne teslim olmayan Sabahat adm da bir Kjzı boğarak öldürmüştü.Kaatıl A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1953
  • 6 kumarbaz suçüstü yakalandı Ahmet Atalay,Ali Atalay,Sa Iahattin Çoruh,Mustafa ST;a*fcci,Ismail Yüks3İ,Talisin Bektaş,adında altı kişi Kasımpaşada Mescit sokağında ivüştü Altınta şa ait kahvede kumar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1953
  • Bir kadı m?1400 I Iras j çalındı Şehrem ininde Lütuf pa&a sokağında ıo numarada oturan Havva öüuag adjnda bir kadın,polise müracaat edsrek,Beyler beyince oturan Mehmet Çaîcır aüınûa biranın,Kendisini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1953
  • rai» toumun Kâhinler ve kehânetler Evâ lîk mektebi Ay Dedeyi temellük Kâhinler kehâneti ar ve «Hürriyet» in sahibi ve başmuharriri Sedat Simav!üstadımızın başmakaleleri günden gü ne şekerleşmektedir.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1953
  • Türk Iran dostluk cemiyeti kuruldu Bir müddetten beri teessüsü düşünülen Türk Iran dostluk Cemiyoti dün teşekkül etmiştir.Bu münasebetle saat 15 te Ca gakjğlundaki lran konsolosluğun d;yapıan toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1953
  • Millî Savunma Vekili şehrimize!*s Millî Savunma Vekili Kenan Yılmaz dün sabahki ekspresle şehrimize gemisidir.Vekil b.rkaç gün şehrımızac Kaiarak tetkik lerde bulunacak,bu arada Istan bula gelmesi bek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1953
  • Yeni yollar yapılıyor Belediye önümüzdeki aylarda inşa edilecek yollar için yeni raakinaler sipariş etnrig bu ıtnuyar Şehrimizde yapılan ve yapılmakta olan yollara ilâve olarak 'Belediye bu yıl büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1953
  • Bir ırz düşmanı tevkif eâiidi îîadıkoyde oturan Reşat Tez kögar admda bir genç,sevişmek te olduğu Sevim adında 14 ya$ı» da *îr kızı Fenerbahçe açıklarm da b r sandal gezintisi esnasında kirletmiştir.V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1953
  • Öğretmenlerin yap scaklars evler Profesör Ziyaettin Fanri Faa.dıkc£lunun riyasetinde Muallina-îcr birliğinden b.r lıeyet dün Va li G-ökayı makamında ıfrnu&t der-k Birliğe yapmjğ olduğii yar dunlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1953
  • Bir ayî k sıhhî ıru akabe 15 ağustos 1853 âea 15 eylül1 1953 grününe kadar istanbul vilâyeti dahihnde 1507 müessese sıh hat murakjpİHrı tarafından rol «diJmiş ve bunların mühim bir kısmına *4frr Para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.09.1953
  • Paklstanda bir rasathane kurulacak Paris,19 A.A.Birleşmiş Milletler eğitim,kültür ve ılım teşkilâtının bugün bildirdiğine gö re,Pakistanın Quetta şehrinde bir manyetik rasathanenin inşa sına başlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1953
  • Mısırda çiçek salgını başgösterdi.Kahire,19 A.A.Mısır'ı bu günlerde çiçek haftalığı sal gını tehdit etmektedir.Hicazdan gelen Mısırlı hacılar arasında yüzden Cazla vak'a tes bit olunmuştur.Halkın aşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1953
  • Alman harp mücrimi serbest bırakıldı Bonn,19 A.A.Nazi çalışma kamplarında 20 den fazla müttefik askerini öldürmek suçundan harpten sonra 20 seneye mahkûm edilen Bruno Mueller isimli bir nazi 8 sene ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1953
  • FIKRA Esnaf mı istanbul'un meşhur Kapa-t hçarşı'sından geçiyoruz.Ana y Wva.ortalarında bir gürültü,bir kıyamet.Naralar» yuhalar,düüüt'ler.yaşşa ve bravolar.Sonra derin bir sessizlik ve tırtıllı bir se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1953
  • Limanımızdan yap lan bir günlük ihracat Son 24 saat içinde İstanbul limanından muhtelif memleketlere 1.024132 lira değerinde kimyon,kuzu derisi,mahlep,keçi kılı.tiftik ve kereste ihraç edilmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1953
  • Yalovada kurutacak sıhhat merkezi Yacvada inşası kararlaştırılan sıhhiye merkezi inşaatı önümüz deki günlerde ihaleye çıkanlaeak tır.Yeni sıhhiye merkeal yasa kadar tamamlanmış olacaktır.Ayrıca yine Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1953
  • Kıbrısta dün şiddetli bir zelzele daha oldu Lefkoşe,19 A.A.Dün ge ce yansına doğru Batı Kıbrıata vukubulan yeni bir deprem,evvelce hasara uğramış olan evle rin yıkılmasına sebebiyet ver mistir.Deprem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1953
  • Faşta sulkasdler devam ediyor Rabat,19 A.A.Dün gece Faslılara iki suikast yapılmış tır.Muhammed Ben Boumediene isimli bir bakkal,dükkanında öldürülmüş,Abdülaziz Ben îdris acîmda bir şahıs da hafif yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1953
  • Kısa haricî haberler AMERtK A Atom silâhlarının orduda ehemmiyetli bir yer işgal etme 3i dolayısile ordu,mütehassıs yetiştirilmesi için hususî kurslar açmayı kararlaştırmıştır.KANADA if Kuzey Atlantik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1953
  • Ürdün Kralı Hüseyin İyileşiyor Londra.19 AA.Dün bir Londra kliniğinde sinüzit ameliyatı geçiren Ürdün KraJı Hüseyinin sıhhati düzelmektedir.DilnkÜ ameliyat 19 yaşındaki Kralın geçirdiği ikinci ameliya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1953
  • ingiliz otom denemeleri Avustralyada yapılacak tecrübelerde kobalt bombası patlatılmıyacak Londra» 19 Nafen)Gelecek ay Avustralyada Woomera tecrübe sabasında yapılacak en büyük âtom infilâklarında haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1953
  • italyada gene!af ilân edilmesi bekleniyor 20yılı aşan hapisler az olan cezalar t Roma,19 AA.Giu-seppe Pella hükümeti» ikinci Dünya Harbinden sonra tevkif edilmiş bulunan 500 siyasî mahkûmun tahliyesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1953
  • Esrarengiz bir hırsızlık Rodiıı'in bir heykeli müzeden çalındı» sonra iade edildi Londra,19 Nafen)Londralı meçhul bir güzel sanatlar talebesi.Fransız heykel traşı Kodin'in eseri bronzdan yapılmış bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1953
  • Siyasî İcmal İranda isyan hazırlıktan Dünkü ajans telgrafları arasında» maalesef beklediğimiz,can sıkıcı bir haber vardı-İran Şahı merhum Rıza Pehlcvî,memleketin büyük kabilelerinden Kâşgarî'lerin rei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1953
  • Beynelmilel talebe kongresi 36 memleketin iştirak edeceği kongre 5 Ocakta şehrimizde Şâle köşkünde toplanacak Ankara.19 A.A)Hüı ve bağımsız dünya milletleri talebe federasyonlarının birleşerek meydana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1953
  • İtalya'da grevler Matbaa işçileri de greve katıldığından bugün İtalya'da gazeteler çıknııyacak Roma.19 AP)Matbaa işçilerinin bu akşam başlayacakları 24 saatlik grev yüzünden yarin Pazar gazeteleri bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1953
  • Kıskançlık yüzünden üvey onlunu yaraladı Pontiac Michigan)19 A.A.Kıskanç bir üvey baba,askerden dönen oğluna karısı fazla itibar gösterdiği için üvey oğlunu yaralamıştır.Bir tâlim tüfeği ile oğlunu al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1953
  • Ağlama!dedi,benim olan her şey gülecektir.Hemen tstan bula gidelim;köşkün de,otomobilin de hazır!Reşid,sevgilisi Ayferin evlenmiş olduğunu haber ahnca ümidlerini kaybetmişti.Mektepte,odasında hep bunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1953
  • Yeni bir hizmetimiz İzmir Enternasyonal Fuarında Sayın halkınvzm hizmetine giren Bankacılık büromuzda Fuar müddeti zarfında açtırılacak ta az 150.liralık tasrruf hesapları sahipleri arasında 100 ALTIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1953
  • Kadın katili Christie yine kendinden bahsettiriyor Başv kii Churchill,har işi bir tarafa bırakıp bir adiî hataya kurban gittiği iddia edilen Evans'ın dosyasını bizzat tetkik etmek lüzumunu duyduingili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.09.1953
  • RESİMLE HADİSELER Stevenson,"SoSuk harp kazanılmıştır,diyor Amerikanın Demokrat Parti Reisicumhur adayı Adlai Stevenson,altı ay devam eden Mr dünya seyahatinden sonr3 Amerikaya dönmüş ve ilk nutkunu C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1953
  • Siyah gözlü sarışın dilber Culifornia'da foto-nıodellik yapmakta olan Pat Hali'ın bir adı da «Siyah gözlü sarışın dilber» dir.Texas'h bir çiftçinin kızı olan Pat Hail.cana yakın,sıcakkanlılığını âdeta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1953
  • DERGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Domuz çobanını vezirlik payesine yükselten padişah Avusturya Sefiri,Sinan Paşanın önünde eğildi,gülerek:"Türk Padişahı bîr domuz çobanını vszir ettikten sonra,dedi Üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.09.1953
  • Istanbul genç atletlerinden birisi yüksek Dedeağaçta bulunan istanbul genç atletizm takımının istanbul genç atletleri ilk günkü karşılaşmalarda 8 puan farkıyla mağlûp Arkadaşımı* Salâhattin Yü-Cirit a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.09.1953
  • Atina maçının revanşını bugün İngiltere seyahati arefesinde Fenerbahçenin,Enosise karşı yapacağı maç büyük ehemmiyet taşımaktadır.Bunun için sarı lacivertliler bütün gayretleriyle çalışmalıdırlar Fene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.09.1953
  • F.teşebbüsünü feh!r etti Tarifat 19 A.A.Amerika lı kadın yüzücü Florence Chadwick,hava muhalefeti yüzünden Cebelüttarık'ı geçme teşebbüsünü 24 saat tehir etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.09.1953
  • ARSENAL BERABERE KALDI Londra,19 T.H.A.Bugün devam edilen İngiltere lig maçları esnasında Arsenal,Manches ter City ile 2-2 berabere kalarak,yeniden kümenin sonunculuğuna düşmüştür.Middlesbrough ise Sh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.09.1953
  • Kadın güreşçiler,erkeklere meydan okumaya başladı Kadınlar,her şeyde olduğu g.bi güreşin de serbest stili-ıi tercih ediyorlar.Bakalım,erkekler meydan okuyan kadın güreşçilerle karşılaşmak cesaretini g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.09.1953
  • Şehrimizde bulunan Enosis takım:lün Beyoğiusporu 2-1 mapp etti âvoâfuSDOrllliar.rakinlarina Irareı h 6r!Bâyoğîusporlular,rakiplerine karşı beklenilen oyunu çıkaraılar ve böySeiikle kazanabileceklsri b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.09.1953
  • Bu haftaki filmlerin çoğunu komediler teşkil ediyor LÂLEMe Filmin bani:ölüm işareti To morrow IS Another Day)Baş rollerde:Rotta Roman,Steve Cochran.Bir Amerikan Tamer Bros filmi,Rejisör:Felix Ferst.On
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.09.1953
  • Yalnız ceketim değiştirmişti.Kütüphanede bulundukça,îngiliz zevfci çin fazla göl alıcı olan açık renk tweedde» yapılmış eski Mr ıvcı ^keti gi yerdi.Beni çağırdı fi zaman ar kasında yine o c^kat vu-dı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.09.1953
  • H:z riayan Ayşe» 2 34 56 7 8910 1112 Saldan sağas 1 Uluslar arası.2 Cefa yap iki kelime)ihtisas;Gözünü çevir,3 Bir mabııcl;Sıva sın bir ilçesi;4 Emreden;Bir kalem markası;5 Bahriye askeri;Sopalı Peyga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.09.1953
  • Yeni bir orkide nev'i bulundu Kingston,19 A.A.Jamal ca nebatat müzesi müdürü George Proctor,adanın en yüksek tepelerinden birinde bilinmeyen bir orkide nevi keşfettiğini söyle iniştir.Orkide mütehassı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.09.1953
  • Bir katil 7 sene hapse mahkûm oldu Bir müddet ewei Beyazıt ta,karısı Sultanı öldüren Osman Kuş'un ikinci Agırceza Mahfceeinde yapılmakta olan duruşma.8ı dün sona ermiştir.Mahkeme Osman Kuşu 7 yıl,4 ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.09.1953
  • Bir komünist tasSagr mahkûm oldu Komünizm propagandası yap mak suçu üe mahkemeye veriten prnan Umanın bir yıl haps ne ve btr yıl da umum!emniyet nezaretinde bulundurulmasına,dün İkinci Ağır Ceza Mahke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.09.1953
  • Op ara inşaatında yeni tadilât ikinci kısım inşaatına bir k~3$ gün evvel başlanmış olan' opera binasının sahne kısmı projesinde yen'den bazı tadilat yapılması düşünülmektedir.Bu yeni tadilat la inşaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.09.1953
  • PURO] KULLANINIZ PURO 1 GÜZELLİK VE CAZİBENİZİ ARTTIRIR 100 de 100 saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.09.1953
  • İARİHIİKİ KORKUNÇ Nakleden:A^ıZ UZBAY 17 Mahkeme,te£mcn Massi'yl on yıllık ağır napiı cezasına çarptırdı.Ha vay adaları Genel Valisi,kanunun tendisine tamdığı salâhiyete a»ynnarak ba cezayı.blr gümuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.09.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Mödör Turhan AYTUL Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.09.1953
  • Düzmece MUSTAFA VAZANS Mustafa,sev başını koymuş 75 Manoel şaşırmışa,kekeledi,durdu,neden sonra sevinç hareketlen göstcrersA Helene:Nasıl olmuş dedi,isabet,hemen gelsin,ge^r rfizelim.Helen kıvrım ıtjv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 20.09.1953
  • Demirperde zindanlarında 24 ay Amerikalı gazeteci William Oatis'in hâtıralarını jmgünden itibaren ikinci sayfada bulacaksınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.09.1953
  • Avrupa konseyi toplantısı [Baş tarafı birincide'] 2 Almanya'da hür seçimlerin yapılması ve tek bir Alman hükümetinin ihdası* Almanya'da da Avustraiya'daki gibi şartların yaratılması» 3 Almanya'ya ekon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.09.1953
  • Sahte pasaport hazırlayan şebeke Vagington 1» A.A.Ameri lean Mülteci Teşkilâttı Kanada Birleşik Amerika hududunda büyük çapta milletlerarası Sir şebekenin Amerikaya sahte pasa port tanzim etmekte oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.09.1953
  • Korede bir esirimiz daha iade edildi [Bas tarafı birincide] binmişlerdir-Cavit Kepebir isminde bir onbaşı olduğu anlaşılan Türk askeri,karşılama merkezinde hasta olduğunu bildirince derhal Seoul'de bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.09.1953
  • Balkan Paktı daimi sekreterliği hazırlandı Sekreterlik gdlecek ay faaliyete geçecek Üç devlet askeri heyetleri yakında Belgrat'ta toplanacak Atina,19 A.A.Belgratta bir ay kadar kaldıktan sonra bu raya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.09.1953
  • Yunan Hava Genel Kurmay Başkanı gitti Gnl.Relaidis.Türk hav» kuvvetlerinin çok yüksek bir morale sahip olduğunu söyledi Türk Hava Kuvvetlerinin da vetlısi olarak memleketim se gelerek Ankara,izmir vs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.09.1953
  • J.Laniel,30 eylülde geliyor Paris 1» AP)Bagvekiı Joseph Lantel ile Dış şleri VekiH 3eorges Bidaultun Türkiyeyi res mea ziyaret için SO eylülde Paris ten ayrılacakları ve ayni gün uçakta Istanbula var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.09.1953
  • Kayıp Iıgİliz diplomatının eşi [Baş tarafı birincide!bert yaşamakta oldukları İsviçreden 8 gün evvel ortadan kaybolmuşlardır.İngilizler kadının,ıdemir perde gerisinde kocasına iltihak etmek üzere izin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.09.1953
  • Rusyada yeni tayinler Londı» 19 A.A.Sovyet Tass Ajansının bildirdiğine göre Sovyet ğûrası üyelerinden Cabiraf,Afganistan hududunda bu ûıan Tadzjik Cumhuriyeti yük sSk şûrası reisi ğine tayin edil mist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.09.1953
  • Kızıl Cinde tevkifler Paris,19 A.AJ Moskova radyosu,Sin Ven Jeu Pao)Çin gazetesine atfen verdiği haber de,ijlanghad güvenlik servileri nin ihtilal aleyhtarı)birgrupu tevkif att'klerini bildirmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.09.1953
  • Çanakkale ve Bandırma hava meydanları açıldı [Baş tarafı birincide] km l!İf zamanda Denizci k Ban kası Ue Yapı Kredi Bankasının bireF şubesinin açılacağını,bir çimento fabrikasının kurulacağı nı,keza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.09.1953
  • Attlee,dörtleriu derhal toplanmasını istiyor Muhalefet lideri gerginliğin izalesi için İ ıgîSterenin teşebbüse g3 ç*îi9Sflr»î istedi hale düşeceklerini söylemiş ve Londra,19 AA.Bugün bir beyanat veren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.09.1953
  • Akdeniz manevralarına büyük önem veriliyor Sicily adan,Ana doluya kadar uzanan manevra sahasında 5 Nato devletinin kuvvetleri müştereken çalışacak Londra,19 T.HA.29 ey lûlde bağlıyacak olan Weldfast t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.09.1953
  • Zahidi hükümeti aleyhinde [Baş tarafı birincide] Tahran muhabirine göre,bu yol daki haberler tahmin hududtlarım •aşmamaktadır.Diğer taraftan Kafigari kabile el ile general Zahidi arasmdaki münasebetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.09.1953
  • iltica eden Polonyalı diplomat Nev York 19 A.A.Ameri kaya iltica etmiş olası Polonyfî heyeti birinci başkan yardımcısı Marek Korovicz,Polonyadaki ha yat şartlarına dair sorulan suale Polonya milleti ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.09.1953
  • Mısırda ihtilâl mahkemesi [Baş tarafı birincide] il'lilere kargı açılan harpte A' rapların mağlûp olmasına sebebiyet veren Mısır ordusuna kusurlu silâh dağıtılması meselesinde suçlandırılacağı bek len
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.09.1953
  • Batı Almanya [Baş tarafı birincide] Su mevzuda» alman en mühim karan harp içinde inşası yarım kalan süratli kruvazörlerin tamamlanıp Almanlara verilmesidir.Bu kruvazörler 7800 deplasman tonluk olup sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.09.1953
  • Rita Hayword ev'eniyor IBaş tarafı birincide")Kaliforn ya mahkemesi bayan Haymes'a cuma günü bir boşanma il&mı göndermiştir.Fakat ilâmdaki hüküm bir sene sonra katiyet kesb3decektirt Bu yüz den derhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.09.1953
  • Neville Doke [Bas tarafı birincide] tnıştır.Eski rekor 1129 kilometre ile Amerikalılara ait bulunmaktaydı.BİR YOLCU UÇ ACI DA REKOR KIRDI Londra,19 A.A)Bugün Madritten Londra hava meydanına inen «Oome
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.09.1953
  • Polatkamn Ameri kadaki temasları [Baş tarafı birincide] ğer zevattan başka dış yardım teşkilâtı Başkanı Harold Stasten.Deniz Kurmay Başkam A-1 miral Carney» Hariciye Neza-reti Yakın Şark işleri müste-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.09.1953
  • Ayten Akyol [Baş tarafı birini?ide!katılmak üzene 1953 Türkiye Gü 23İlik kraliçesi Ayten Akyola bir davet vaki olmuştur.Ancak Ayten Akyol halen İzimi do bulunduğundan vaziye' kendisine telgrafla haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.09.1953
  • Mukadderatın önüne geçilmez Belding,Amerika)19 A.A.Pred Schuitz adında 76 yaşında bir adam gece yarışma doğru motosikletle evine giderken bir otomobille çarpışmış ya rasız bereaiz atlattığı bu kazadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.09.1953
  • Mareşal Montgomery bugün AtidVda bulunacak Atina 19 AA.Avrupada ki müttefk kuvvetler başkomutan muavini mareşal Montgomary,Yugoslav hükümetiyle te maşlarını müteakip yarın Belgrad'tan buraya gelecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.09.1953
  • Doğu Almanyadd tevkifler Berlin,19 APJ Kuzey Batı Alman radyoları istasyon iarı NWDR)tarafından yayınlanan haberlere göre,"Doğu Al manyada Komünist idaresi «Jehovah Witnesses» isimli dini' Hristiyan c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.09.1953
  • Ulaştırma Vekilinin beyanatı [Baş tarafı birincide] «İngiliz tayyare imalatçıları derneğinin ve bütün dünyadaki havacılık terakkiyat ve tekemmülâtım gösteren sergiyi ziyaret etmek üzere İngiliz sivil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 20.09.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eser leri ve oyun havalan 13.30 Dana müziği Pl.Çalan orkes trajar:Canaro,Machito,Cugat,Tuebols Warner 14.00.Şarkılar.Okuyan:Perihan Sözeri 14.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.09.1953
  • a Done şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir ayltk 80 Ecnebi memleketle»* iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 uncu sayfa saat.4 T.L.7 ve 8 İnci sayf m s*nt.2,50 T.L.İlânlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.09.1953
  • Lokman Hekin».Dr.HAFIZ OBHAL Dahiliye Mütehassıs* Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-11.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.09.1953
  • Hatay Vilâyeti Daimî Encümeninden Kapalı zarf usulü ile eksiltme itanı 1 Altınözü Kerbeyaz yolkavşağı Babatorun yolunun 0+000—6+370 kilometreleri arasında blokajlı şose yapımı 1 Ekim 953 Perşembe günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.09.1953
  • TÜRKİYE MÜNHASIR İTHALATÇISI t MEHMET KAVALA GALATA TAHİKHAN İSTANBUL t',W63 4İ7Û7 TEL6RAF*İAMEPlfl 1953 İzmir Fuarındaki Pavyonlarımızı ziyaret ediniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.09.1953
  • KlMET ERİM AlLE BİÇKİ DİKİŞ YURDU TALEBE KAYDINA BAŞLADI Yıllarca yurd idare etmiş» tanınmış ve takdir edilmiş olan NİMET EKİM.tecrübesi ve en ileri metoda ile biçki,dikiş el işleri» şapka» korse* çiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.09.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Eksiltmeye konulan iş 1 İzmir su işleri 3 üncü şube müdürlüğü bölgesinde bulunan Turgutlu Ahmetli sağ ve sol sahil sulaması 1 inci kısım inşaatı işi olup tahmin edilen keşif b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.09.1953
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından I Konya iline bağlı Beyşehir kasabası Hidro elektrik santralında mevcut 130 Pc.lik türbin gnıpunun yanına yedek olarak aynı takatta ikinci bir grup mub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.09.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanı j Açılış Kapanış Sterling 784 784.Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.8t 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.6t 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.09.1953
  • Adana Belediye Başkanlığından:1 Şehrin muhtelif semtlerine döşenmek üzere 100 mmlik 4000 Mt-80 mm-lik 2000 metre AMBUV ANTLI FONT boru alınması işi Ivpalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.2 İşin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.09.1953
  • Eskişehir Valiliğinden 1 Sarıköy köprüsü ikmal inşaatı işi 10109733 liralık keşfi mucibince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 24/9/953 Perşembe günü saat 15 te hükümet konağında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.09.1953
  • Bayındırlık Vekâleti Aydın Su işleri 4.Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş 1 Aydın su işleri 4 üncü şube müdürlüğü bölgesinde bulunan Akçay Bozdoğan mahmuzlan 4* cü kısım inşaatı ve Bozdoğan dere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.09.1953
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen askerî kıtaat İlânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı muhtleif malzeme hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla izmit Dz,Ik.Mrk.S a-Al.Ko,da satm almacaktır,Şartna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.09.1953
  • Bayındırlık Vekâleti İzmir Su işleri 3 üncü Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş:1 İzmir su işleri 3-üncü şube müdürlüğü bölgesinde bulunan Manisanin dış mahalle deresi taşkınlarından ve Horoz köy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8