Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.09.1953
  • Sıat hırsızı Dün Aydoğan Ayda adında bir genç Galata'da saat çalarken polis tarafından» suç üstünde yakalanmıştır.Resimde Aydoğan Ayda Emniyet Müdürlüğünde cröriilmektodir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1953
  • Parlâmento heyetimiz Amerikaya gitti Önümüzdeki aym 9 onda Vasington'da toplanacak olan Parlâmentolar Birliğini» senelik toplantısına katılacak parlaroento heyetimizin üyelerinden bir kısmı dün Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1953
  • Dumlupınar dâvası son safhada Çelebfoğlanun avukata 172 »ahifelik bir mttdafaaname hazırladı Dumlupınar dâvası son safhaya girmiştir.B.lindiği gibi geçen celsede Savcı iddianamesini serdetmlş* ve Core
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1953
  • Erzurumda dün büyük bir geçit resmi yapıldı Org)Zekâi Okan:Bu manevrada Türk ordusunun vatan müdafaasında yapacağı işlerin küçük bir misalini ve müstakil yaşamanın teminatını gördük dedi Erzurum 18 Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1953
  • Sunî kahve darlığı yaratanlar Ticaret Vekâleti ban fırınlara tahsisler yaparak piyasayı tanzim edecek SanAnhara,18 Milliyet)Bazı kahve tüccarlarının piyasa da suni bir darhk yaratarak fi-atların 17 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1953
  • «at:a Bir uçak kazasında 25 kişi öldü Bir Amerikan yolcu uçağı Albany bava alanına inerken sis yüzünden telsiz kulesine çarparak parçalanmıştır.Uçağın içinde bulunan 25 yolcu» kaza neticesinde ölmüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1953
  • Bugün şehrimizde havanın sabahleyin hafif sisli bulutlu geçe I cegi sühunet derecesinin ortaca gı t ahmbı edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1953
  • Amerikanyn yeni Ankara Büyük Elçîsf Avra Warren.Reisicumhur Celâl Bayar** fÖnıatnaroeNini takdim etmek üzere Çankaya'ya gidiyor Celal Bayar'ın Amerika seyahatine önem yeriliyor Dün Bayan Çanlcayada zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1953
  • randa vaziyet tekrar karışıyor Kaşgariler Musaddık fahliye edilmezse 70 bin askerle isyan edeceklerini bildirdiler General Zahidi,Musaddık taraftarlarının gönderdiği ültimatoma sert bir cevap verdi Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1953
  • Pahalılık mücadelesi ehlimizde bulunan Vekillerin de iştirakiyle Vilâyette toplantılar yapılmakta,mütemadiyen artan hayat pahalılığına karşı alınacak tedbirler tetkik edilmektedir.Büyük heyetlerin ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1953
  • Izmîrde yakalanan esrarkeşler İzmir Emniyet Kaçakçılık şubesi memarlan dün bir esrar tekkesini basarak üç kaçakçıyı soeüstünde yakalamıştır.Resimde» yakalanan kaçakçılar ve esrar marpuçlan görülmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1953
  • Kore'den 80 gazimiz daha yurda dönüyor Danimarka hastahana gemisiyle yurda dönen kahramanlarımız 1 ekimde şehrimizde oacak Ankara 18 A.A.Millî Sa-yo Umanından hareket edip 1 evunnıa Vekâleti temsil bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1953
  • Ankarada bir aile faciası Genç bir kadın intihara teşeb* bas etti Kocası da hastahaneye giderken otomobil kayasında yaralandı Ankara.18 Milliyet)Dün gece yarısı şehrimizde acı bir aile faciası olmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1953
  • İranlı azılı komünist Bükresteki komünist gençlik kongresinden dönen İran kızıllarından İsmail Şahap adlı bir isçi Cini-Zahidi kuvvetleri tarafından-Bender Pehlevî limanında tevkif edilmiştir.İsmail Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1953
  • Birleşmiş Milletlerde mücadele hararetlendi Salim Sarper,GJvenlik Konseyine yüzde yüz seçiiecağimizi söylüyor New York,18 AP)Birleş mlğ Milletler Teşkilatındaki Tür kiye baş temsilcisi Selim Sarper dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1953
  • Fiat artışını önliyecek esaslı tedbirler alındı Normal hadden fazla kârla mal satanlardan evvelâ ağır para cezası alınacak,tekerrüründe dükkânları kapatılacak ve ticaretten menedileceklerdir Şehir Mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1953
  • Rusyada yeni atom denemesi Atom komisyonundaki âlimler yeni tip atom bombalarının infilâkını tabit karşıladı Moskova,18 AP)Moskova radyosu tarafından bu sabah yayınlanan bir habere göre son bir&aç haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.09.1953
  • Kahve babında Bizim matbaanın kahvecisi bütün cesaretini toplayarak:Etendim,dedi» kahveyi bugünden itibaren on iki buçuğa çıkardık.İsabet ettiniz,dedim» bundan daha haklı,dana meşrd bir zam tasavvur e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1953
  • K PSA HA BERLER ft Hayırsever bir vatandaş tarafından Rami Taşlıtarla göç wen mahallesinde bir cami yap tırılacaktır.Bu teşebbüs göçmen vatandaşlarımız arasında memnuniyet uyandırmıştır.•ft Yeni inşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1953
  • Ilic.19 Eylül R.ı 10 6 MulL 1953 Eyltti 1373 Cumartesi 1369 VAKİT VASATt WZANl Güneş 5.44 11.31 ogle 12.08 5.55 îkindi 15.36 9.25 Akşam 18.13 12.00 Yatsı 19.47 1.32 1 îmsak 4.04 9.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1953
  • Bakırköyde bir kız ka-ırı'dı Bakırköye bağlı Bağcılar köyünde oturan Hanvfi Aralan admda bir genç,ayni köyden Sa niye Topçu adında 17 yaşında bir genç kızı kaçırmıştır.Hadiseye jandarma el koymuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1953
  • umtı*maı*m ÜNÜN MESELELERİ Lr Sovyetlerde kolektivizmin iflâsı JNUN İMİ LELE lerde kolektivizmin Rusyada mülkiyet ve serbest teşebbüs haklarına nail olmadığını gören huylu» pasif mukavemete geçmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1953
  • Yazan:Teğmen F.Jareckl Alaylı bir sesle "StGİine i'âç getirmeye kaçıyorum» dedim Odama dönerek bir saat zartında,mektuplarımı,evralfcmı ve arkadaşlarımın isimlerini ihtiva eden takvimleri yırttım.Çünk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1953
  • Et tanzim satışları Ay başından itibaren başlayacak olan satışlara et ve balık kurumu da yardım edecek Belediye uzun etüdlerden son ra et tanzim satışları yapmağa karar vermiştir.Tanzim satışlarına Ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1953
  • Pa lıyan dinamttlsr kazava S3b»p oldu Beykozun Akbaba köyünden Mehmet Baltaya alt taş ocağın da,Ali özekin adında Trabzonlu bir amele tarafından doldurulmakta o'an bir dinamit lâğımı ânî olarak patlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1953
  • 2830 lîra çalan hırsız Eminttnünde Katırcıoğlu handa ticaret yapan Leon Karasu' nün yazıhanesine giren meçhul bir hırsız,2650 liralık bono ile 200 lira,para çalarak kaçmıştır.Hırsız aranmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1953
  • Su çekerken kuyuya düştü Eyüpte Oluklubayır sokağında 21 numarada oturan Emine Can yüksel.Kara Süleyman Tekke sokağındaki havuzdan su alırken ayağı kayarak düşmüş ve boğulmuştur.Hâdiseye Eyüp C.MUddei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1953
  • Metro taklitleri i tcol *«Ivor Şehrimizde kurulması düşünü len metro için gimdiye kadar ya pılmış olan teklifler ve müracaatlar ilgililerin iştirakiyle teşekkül eden bir heyet tarafından ince'enmeğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1953
  • istanbulun Kurtuluş Bayramı programı 6 ekimde taksi/ti meydanında yapılacak o an törene mehtar takımı da katılacak istanbulun kurtuluş yıldönü-mü 6 ekim 1953 günü kullanacaktır O gün bütün resmi ve hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1953
  • HALKIN Yumurta fîatfarı «Yumurta Hatlarının birbirini tutmadığından şikâyet eden bir okuyucu mektubuna Kelen cenabı neşrirediyoruz:«cSaym gazetenizin «1/0/953 tarihli nUshasmdaki cYu murta fiatlarj bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1953
  • Kız kaı-deşins takılanı yaraladı Yakacıkta oturan Sabri Gülmez,12 yaşındaki kızkardeşi Fevziyeye lâf atan Kenan Üstüner adında "bir çobanla kavgaya tutuşmuştur.Kenan Üstüner kavgayı yatıştırmak için a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1953
  • Donanma günü programı h**z rlandı Her yıl olduğu gibi bu sene de 25 eylül ile 28 eylül arasında donanma günU merasimle kutlanacaktır.Bu seneki Donanma gününün geçmiş sene'erden daha mükemmel olması iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1953
  • Çanak kal» ve Bandırma unak seferleri Çanakkale ve Bandırma hava meydanlarüıı işletmeye açılması do'ayısiyle bugün törenler yapılacaktır.Törene iştîrak edecek olan davetliler bugün saat 9 da uçakla Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1953
  • D.P.nin tertip ettiği siyasî tonlıntılar Demokrat Parti Vi'âyet İdare Heyeti bugün saat 16 30 da Cer rahpaşa'da Kooamustafapaşa D.P.ocağında bir siyasî toplantı tertib etmiştir.Bu toplantıda İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1953
  • Doçent Mehmet Güngör mahvûm o'du Beyoğlu Emniyet âmiri İhsan Tuğcu tarafından Teknik Üniver site doçentlerinden Mehmet Gün gör aleyhine açılan dâva sona ermiştir.Mehmet Güngör,altı ay hapis cezasına m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1953
  • POLİSTE Divanyolunda İnzibat Subaylığının önünde duran.Yılmaz Yazıcı'ya ait 8837 plâkalı hususî otomobil,meçhul bir şahıs tarafından çalınmıştır.Üsküdar'la Beşiktaş arasında çalışan Denizcilik Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1953
  • BALO İstanbul Muhabirler Yardımlaşma Cemiyeti;24 eylül perşembe gecesi,Tarsua vapurunda sabaha kadar devam edecek bir balo tertip etmiştir.KONGRE Diş hekimleri yı'lık genel kurul toplantısı,21 eylül p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1953
  • Universale hazırlıkları Rektör Fahir Yeniçay dün yapılan ve yapı'acak olan işler hakkında izahat verdi istanbul Üniversitesi Rektörü Prof,Dr.Fahir Yeniçay,ün.vereitedeki faaliyet.hakkında gaze teciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1953
  • Bir gene karako d a dövüldü Müddeiumumilik,yeni bir karakolda dayak iddiasının tah kikatına el-koymuştur.İddiaya göre Üsküdarda İm rahorda Doğancılar caddesinde 144 numarada oturan Cemil Ak soy oğlu a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.09.1953
  • Sıyaşl İcmal Suriye/e Tiirkiye alehtarlığı Bir ajans telgraf ı,umumî mahiyette olarak Suriyede TOrkiye aleyhinde propaganda yapılmadığını,esasen keçim hazırlıklarına henüz başlanmadığını,mebus namzetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1953
  • İngllterede bir kadın fdam edildi İrfmdra,18 A.A.Son 17 sene içinde ikinci defa olmak üzere bugün îngilterede bir kadın asılmıştır.79 yaşındaki ma dam Sarah Rickettsi öldürmek «ocuyla Manchester mahke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1953
  • 28 Ama Lâzın dermanı kn^rnmıştı;yediği darbelerin acısile kıvranıyordu.Kız Tundan faydalanarak sofaya jıkfr.Çığlık üstüne çığiık kopardı:Yetsin!öldirüy ırlatî.Bu yaygaranın üstünden bir dakika geçmedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1953
  • San Fransisko Polis Müdürü Gaflet,polis müdürleri beynelmilel birliğinin altmışıncı yıldönümünde bir tebliğ yayınlamıştır.Tebliğin bildirilen esasım çocuk suçlarındaki artışın sebepleri teşkil etmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1953
  • İskoç/a 3a bir gemi karaya oturdu Londra,18 AA.Dün ge ce îskoçya'mn Kuzeyinde Auchenhil açıklarında kayalara oturan 350 tonluk «Hassett» balıkçı gemisinden imdat işaretleri alınması üzerine,îskoçyadak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1953
  • Kısa hard haberler AMERİKA Amerikan hazine dairesinden bildirildiğine göre içinde bulunduğumuz senenin ikinci dört ayı zarfında yabancı memleketler Amerikadan 128.200.000 dolar kıymetinde altın satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1953
  • Japonya,Birleşmiş Milletlere giriyor Japon Dışişleri Vekili,yardımcı ilye olmak üz?re bir p'âı haz rlandığım söyledi Tokyo.18 AA.Japonpa Dışişleşi Vekili Katsuo O kazaki bugün verdiği bir beyanatta Ja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1953
  • Paristen ir etkeye yaya gidsn hacı Tunus,18 AJL)Pariaften Mekke'ye yaya gitmiş olan hacı Muhamed Aziz,Fransa'ya dönmek üzere Tunus'a gelmiştir.Fransız yürüyüş birliğine men sup olan Aziz,Sus ile Tunus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1953
  • Japonya üzerinde meçhul bir uçak Tokyo.18 A.A.Japonya polisi,hüviyeti tesbit edi'emiyen fakat Sovyetlere ait olduğu sanılan bir uçağın dün aksam Sovyet «Kunashiri» adası istikametinden gelerek Hokkado
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1953
  • Bermuda'da kasırga Saatte 100 mil süratle esen kasırga büyük hasara sebep olda Bermuda.18 A.A.Dün gece güney batıdan gelen bir kasırga ve tufanâsâ yağmurlar bu İngiliz Balayı adasında büyük hasarlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1953
  • Alta Mau Mau daha teslim oldu Nairobi,18 A.A.Bir ordu sözcüsünün bildirdii£ne göre,Kenyada Mau Maul ara karşı girişilen temizleme hareketi kar şısmda dün altı tedhişçi daha hükümet kuvvetlerine yeşil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1953
  • Yiyec k paketlerini alanlar partiden C'k^rı'acak Berlin,18 A.A.Doğu Almanya Demokrat Parti Genel Sekreteri Herbert Treshner.Amerikan yiyecek paketlerini alan partililerin partiden ihraç edileceklerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1953
  • Üçlü hava anlaşması imzalanıyor Türkiye Yunanistan ve Yugoslavya arasındaki anlaşma Rodosta imza edilecek Ankara,18 AA-Bir müddet evvel memleketimizin teklifi üzerine Türkiye» Yunanistan ve Yugoslavya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1953
  • İKTİBAS I Dünyada olan her kötülüğü şeytandan bilen mezhep Her sahada olduğu gîbf mezhep ve tarikat bolîuğu bakımından da başta gelen Amerikada yeni ve çok garip bîr mezhep tür adi Köyünden kaçan Emma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1953
  • Doğu Alman 'a halkını* ış^ık elbise v*rî1ec«V Washington,18 A.A.Bil dirildîgine göre Amerika hükümeti önümüzdeki kış içinde Doğu Almanyadak fakir ha'ka kıç hk elbise dağıtmak üzere büyük bir kampanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1953
  • Gazeteye mayolu resmini gönderdiği için karısını boşadı Martinez California)18 A.A.Bir İngiliz gazetesine mayolu bir resmini gönderdiği için kansı aleyhine boşanma dâ vasi açan eski bir subay dâvayı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1953
  • Amerikalı y*»|rşık kardeşleri sıhhati düzeliyor New Orleans,18 A.A.Dün tarihi bir ameliyat geçirerek birbirlerinden ayrılan Siyam lı yapışık kardeşlerin yaşama ihtimalleri bugün daha fazla artmış bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1953
  • İngilizler yeni bir sürat deneme*!vapacak Londra.18 Nafen)îngilterenin sesten süratli tepkili iki modern uçağı,gelecek hafta Libya çölü semalarında dünya sürat rekorunu bir defa daha kırmaya teşebbüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1953
  • Fransız lor Hindicimde ilerliyor Saigon,18 A.A)Umumiyetle iyi haber alan kaynaklardan bildirildiğine göretank» uçak ve topçu birlikleri ile takviye edilmiş Pranaız birlikleri.Hanoi'nin 40 kilometre ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1953
  • Kalbi-ıe tığ saplayarak İntihar etti We'lington Teni Zelanda)18 A-A.Lorna Pearse kârada 42 yaşında bir kadın bir yün tığını çekiçle kalbine saplamak suretiyle intihar etmiştirönce kalb krizinden öldüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1953
  • Eisenhower,K^nadava dâv^t erJFdi Ottawa,18 A.A.Kanada Başvekili Louis St.Lourent Eisenhower'in bu sonbaharda Ottawa'yi ziyarete davet edildiğini bildirmiştir.Başvekil dün yaptığı bir ba sın konferansı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1953
  • GregoryPeck boşanıyor Artistin karısı Greta Ktee boşanmak için henüz teşebbüste bulunmadığım söyledi Hollywood.18 AP)Dün burada beyanatta bulunan tanınmış sinema artisti Gregory Peck'ın karısı geçen s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1953
  • Kuduz'a karşı yeni bir serum Teni serum sayesinde hastalıkla mücadele çok daha kolaylaştı Roma.18 AA.Roma'da toplanan Dünya Sağlık Teşkilâtı kuduza karşı savaş komitesi» kuduza karşı yeni bir serumun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1953
  • Gandinfn oğlu efffi gün hapis yatacak Johannesburg,18 A.A.Büyük Hint lideri Mahatma Gandı'nin oğlu 61 yaşındaki Manilftl Gandi,Güney Afrikada ırk tefriki kanununa karşı kampanya açmak «uçundan elli gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.09.1953
  • Bayan Nehru Birleşmiş Milletler başkanı olriu Birleşmiş Milletler yeni toplantı devresi münasebetiyle seçimlere başlanmıştır-Bu münasebetle Genel Kurul Başkanlığına da Bayan Nehru seçilmiştir.Resim Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1953
  • Rom**ntîk güz*f Butty Ellison modellik yaptığı fotoğrafçılar arasında bu isimle anılmaktadır* Ilakitatte de Butty'nin yüzü tmamen romantik bir ifade taşımaktadır,H:*şan fotoğrafçı William Garlson bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1953
  • HERGIN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A ki Roma imparatorluğunun korkunç taht kavgası İmparatorlar eflldrine geçirdikleri esirleri ve muhaliflerini arslantarın ö;ıüne atmaktan zevk alırlardı Roma imparatoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.09.1953
  • İstanbul genç atletizm takımı dün trenle Dedeağaca hareketinden once Foto:Milliyet S-önemli)İstanbul genç atletizm takımı dün hareket etti Türk Yunan atletleri arasında Dadeağıçta yapılacak kar* sıvaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.09.1953
  • u mevsim yapac miliî ve ecnebi temaslar Profesyonel futbol takımlarımız şöyle böyle 2 aya yaklaşan çalışmalarıyla yeni mevsime girdiler.Geçen hafta pazar günü Enofiis Beşiktaş maçı ile mevsimin ilk ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.09.1953
  • Ordu spor müsabakalarına bir bakış Yakın bir zamana kadar,ordu da spor,sadece Ankarada teşek kül ederek kökleşmiş olan bir kaç askerî gücün faaliyetine lnhi »ar etmekte idi.f Vakıa bu güçler,hakiki bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.09.1953
  • E.Parten?r ve V.Yılmaz dün tahsil için Almanyaya gittiler Galatasaray ve millî basketbol takımının değerli oyuncusu Erdoğan Partener ve Fanerbahçenin genç kalecilerinden Vildan Yılmaz tahsillerini tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.09.1953
  • Yunan takımının şehrimizdelci ikinci maçı yoğluspor Müsabaka iki sene önce Atinada Enosise 7-0 yenilen sarı-siyahlılar için revanş mahiyetindedir Geçtiğimiz hafta profesyo nel lig ikincisi Beşiktaşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.09.1953
  • 2.ve 3.küme maçları 26 eylülde başlıyor ikinci v» üçüncü küme tertip komiteleri tififta arasımla toplanarak yeni futbol mevsimi faaliyet programını hazırlamışlardır.2.ve 3.amatör kümelerin lig maçları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.09.1953
  • Bir müddet daha ten sonra ilâve etti* Umum yetle Mr Mandcrson evin kapısından jî'-'er,şapkasını medhaıdfcU* portmantoya asar,şuradan geçecek kiitiipha neye girerdi.Her *ıa!de acele telefon etmek isled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.09.1953
  • BULMACA Hazırlayan Sadi bOKAft 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sodaı sağa:1_Meşhur Fransız hikayecisi;Bir zeytin cinsi.2 Büyük!Gidip gelme.3 Bir ders;Fransada bir şehir.4 KUşat eden;Güzellik.5 Bir sosyoloji
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.09.1953
  • Mebusların yapacağı ziyaretler Büyük Mil'et Meclisinin tatile girmiş olması münasebetiyle şeh rimizJe.bulunan İstanbul mebusları önümüzdeki pazartesi gününden itibaren vatandaşların dertlerini tesbite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.09.1953
  • Bir sağlık heyet/Avrupaya gitti Sağlık Vekaletinden bir heyet Birleşmiş Milletler teşkilâtının daveti üzerine îngi'tere,Fransa ve îsviçrede tetkiklerde bulunmak için dün uçakla şehrimizden ayrılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.09.1953
  • çai değ* faal beyaz sabun çamaşır içindir Kremli PURO cildiniz içindir PURO sizi güzelleştirir Bol Köpüklü Nefis Kokulu PURO Tuvale)Sabunu 100 de 100 saftı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.09.1953
  • TÂftİHgKİ KÖRKUjNf Nakleden;AnÜd OZBAY Buik marka otomobilde bulunan yerli cesedi 16 Genç kız gelenlerin birer polis memuru olduKla* nj anlayın ca şaşaladı:Nasıl olur,dedi,nasıl olur?Bugün,sabahın »"k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.09.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Nad KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdûn Turhan AYTUL Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.09.1953
  • RÖPORTAJ yüzünden mahalleler susuz kalıyor Susuzluk de/inca haman kabahat Su Jar İdaresine vaya belediyeye yükleniyor.Fakat işin aslı tawamen başkadır Bizde maruf bir söz vardır;Bıçakta verilen bir ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.09.1953
  • Kanal bö gssinde yaralanan kız Londra,18 AP)Bir kaç gün evvel Mısır ordusunun bir tatbikatı sırasında serseri bir kurşun isabetiyle başından yaralanan Ginette Cohen adlı 6 yaşındaki bir İtalyan kızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.09.1953
  • Düzmece MUSTÂFA imparator Manoal,Laşinsinin getirdiği ters cevap karşısında şaşırıp kaldı 74 Diye hitap etti.Tercümanın tercümeaile Laşinsi,saadetler sıhhatler,m uzaffer ı.etler temennisinde oulunduV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.09.1953
  • Beynelnflel Tsleba Kongresi toplanıyor Hür ve bağımsız dünya millet leri talebe federasyonlarının bir leşerek meydana getirdiği «Bey ne'milel Talebe Koordinasyonu Sekreterliği» «Cosec» in tertip ettiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 19.09.1953
  • Birleşmiş Milletler [Baş tarafı birincide!Polonya şimdiden rekabete baş lam ıslardır.Türkiye İki sene evvel Orta Doğu temsi'cisl olarak seçilmişti.Fakat Selim Sarper Türkiye tün yalnız bir Asya devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.09.1953
  • Bisk Haymes karı» smctan borandı Los Angeles.18 A-A.Nora Peddington bugün Dick Haymesden boşanmak için aç tığı dâvayı kazanarak talâk kararı almıştır.Mahkeme kararına göre Dick Haymes sabık karısına e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.09.1953
  • İşçi evlerinin yapılacağı yerler İlgili Belediye Reis Muavini ve Müdiirleri ile İşçi Yapı Kooperatifleri mümessillerinden müteşekkil bir heyet dün sabah vilâyette toplanarak tstanbu'da yapılacak 2000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.09.1953
  • Samiye Cemal boşanmak için para istiyor Mısırlı dansöz,kocası boşanmaya kalktığı takdirde 8 bin İngiliz lirası istiyeceğini söyledi Kahire,18 AP)TexasTi petrol kralı Sheppard King'ın karısı dansöz Sam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.09.1953
  • Fiat artışını önleyecek tedbirler [Baş tarafı birincide"!faturası da ilâve olunacaktır.Bu suretle alış-veriş yapan vatandaşların,müesseseleri bizzat murakabe etmeleri mümkün o» lacağı gibi bir maun no
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.09.1953
  • Tuntısta İstiklâl Partisinin tasfiyesi devam ediyor Rabat,18 A.A.Dün gece yerli mahallesinde «İstiklâl» hareketi ileri gelenlerinden 9 kişi tevkif edilmiştir.Geçen hafta da İstiklâl partisi liderlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.09.1953
  • Bidault Nato Konseyine Başkan oldu Paris,18 A.A.Nato konseyi başkanlığım bir yıl ifa etmiş olan Danimarka Dışişleri Vekili Bjorhkraft'ın yerine bugünden itibaren Fransız Dışişleri Vekili Georges Bidau
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.09.1953
  • İranda vaziyet tekrar karışıyor [Baş tarafı birincide'] ri kabilesinden bir sözcü,kabile Reisi Nasser Han'ın güneye gıımekte olan bir hükû met temsilcisine,talepleri kabul edilmediği takdirde 70 bin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.09.1953
  • Tepecikte bir esrar t«»kk«»si basıldı İzmir.18 T,H.A)Emniyet İkinci Şube memurları sabaha karşı Tepecik semtinde bir esrar tekkesi basmışlardır.Yapılan baskında esrarkeşler nargileleri ve kabakları il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.09.1953
  • Pakistanda İlâç buhranı Kanişi' 18 Nafen)Pakistan Sıhhiye Bakanı* memlekette ilâç buhranının halk arasında mühim miktarda ölüme sebebiyet verdiği hak;kındaki şayiaları kuvvetle tek zip etmiş ve bunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.09.1953
  • Pahalılık mücadelesi Başmakaleden devam)kaç gün fiyatları durdurmaya yaramış-fakat nedense ilkin iyi mal satılan bu yerlere sonraları bir memurun rivayetine göre daha ziyade fakirlerin ihtiyacı düşünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.09.1953
  • Koreden 89 gazimiz daha geliyor [Baş tarafı birincide] hasta nakliye gemisi «Jutlandla» ile yurda sevkedilen hasta yaralı ve esaretten dönen personelin üstesi aşağıdadır:HASTAHANEDEN YURDA SEYREDİLENL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.09.1953
  • BU HAPTAKİ HAZIRLIK MAÇLARI Vefa.stftdı 10.30 Vefa Profesyonel)K Gücü 12.30 Vefa amatör)Defterdai 14.30 Ergenekon Diaçspor 16.30 A'tmav Küçükpazar F.Bahçe stadı 10.30 Fenerbahçe amatör)Gf lata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.09.1953
  • FENERLİ LEFTER VE KAMİLE VERİLEN CEZA tatanbul,A.A.Haber aldığımıza gföre.Fenerbahçe kulübü tdare heyeti son toplantısında takım ctisip'inine aykırı hareketlerinden dolayı Lefter Küçük Aıvfonyanidis'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.09.1953
  • Oatis anlatıyor ı DEMİRPERDE zindanlarında 24 ay Bir kas gün sonra beni gördüğünde,verdiği ipucundan bir havadis çıkararak harice gönde rip göndermediğimi sordu:Kul lanmadım)dedim,Size yardım olsun di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.09.1953
  • Ankarada bir aile faciası [Baş tarafı birincide] lıydı:«Yalnız sana bağlıyım» bunu zamanla anlayacaKSin-Sana olan kusurlarımı affet.Tayfuna iyi bak.Evlenirsen annemin yanına gönder-Serap Kalabalık has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.09.1953
  • F.'orance Chi zf w:eh Cebelitarıkı geçiyor Cebelüttank.18 AP)Amerikah kadın yüzücü Florence Chadwik bugün gazetecilerle yaptığı konuşmada.9 mil genişliğindeki sert akıntılı Cebelüttank boğazını yüzeı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.09.1953
  • Dumlupmar dâvası [Baş tarafı birincide] dırlar,Suat Tahsin Türk'ün Çanakka le Ağır Ceza Mahkemesine 172 sahifeden müreKkep Oir müdafaa name vereceği naöer alınmıştır.Bize bıld.rildiğine göre Çelebi oğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.09.1953
  • İki Fransız genci oto stop il a T i bete gidecek Parte.18 TELA.Manuel Brave ve Jean Partoleau adında 22 ve 19 yaşlarında itt Fransız genci» Tibet'e kadar oto-stop)yaparak gitmek özere Patisten hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.09.1953
  • Celâl Bayarın Amerika seyahati [Baş tarafı birincide*] him Zend'i kabul etmiştir.Büyükelçi İran Şehinşahı Majeste Muhammad Rıza Pehlevî'nin gön derdiği cevabî mesajı Reisicumhur Celal Bayar'a takdim e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.09.1953
  • Sun'i kahve darlığı yaratanlar [Baş tarafı birincide!ralık kahve girdiğini tesbit etmiştir.Vekâlet 952 yılında ithal edilen 22 milyon liralık kahve ile bu sene memlekete giren kahve meydanda olduğuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.09.1953
  • ıı| A I ıı Eğridir regülâtörünün temeli dün atıldı Regülâtör sayesinde 8 bin kilovattık eldktrik santralı çalıştırılacak 20 bin dönüm bataklık arazi kurutulabîlecak Eğridir.18 A.A)Eğridir gölü kenarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.09.1953
  • Ankaradaki kaçakçılık Merzuka Akçam He işbirliği edenleri meydana çıkarmak için şehrimiz polisi harekete geçti Ankaradan Beyruta 100 bin lira diğerinde kokain,altın ve çeşitli antika eşya kaçırırken y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.09.1953
  • Erzurumda büyük bir geçit resmi yapıldı [Baş tarafı birincide!raman piyade alaylarımız,motorlu birliklerimiz geçmişler ve son olarak da Üçüncü orduya bağlı muhabere,İstihkâm,jjıhhı ye birliklerimizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.09.1953
  • Fransadı işçilere yapılan zam az görüldü Paris.18 A.A)Amme hizmetlerinde en az ücret alan memur ve işçilerin ücretlerine 3000 frank'a kadar zam yapılması hususundaki hükümet kararlan üç merkez sendika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.09.1953
  • URUGUAY MİLLİ TAKIMININ GALİBİYETİ Porto Alegro.Brezilya)A.AJ Uruguay milli futbol takımı bugün burada yüz bin kişi «nünde yaptığı maçta cPort© Alepro Gremio» takımını 4-1 ma£lûp etmiştir.Bütün spor m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.09.1953
  • TOMMY LAWTOV ARSKNALE GEÇTt Londra,A.A.Eski înffi-Hz millî takım santrforu Tommy Lawton bugün Arsenate transfer olarak kontratını imzalamış tır Lawton yarın,Arsenalin Man rhester City'e kHrşı oynayaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.09.1953
  • DÜNYA YÜKSEK ATLAMA ŞAMPİYONU PROFESYONEL BASKETBOLCE Filftdelfiya,A.A.Dünya yüksek atlama rekortmeni W.Oavis.«PhPâdelpnia Warriors» basketbol takımına profesyonel olarak yazılmıştır.22 yaşında buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.09.1953
  • Rusyada yeni atom denemesi [Baş tarafı birincide] taki demecinde şöyle demiştir:«Moskovadan şimdi verilen haberler,bizim.31 ağustosta yaptığımız açiKİamayı teyit et mektedir.Hatırlarda olduğu üzere At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 19.09.1953
  • İSTA JFUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği PL)13 30 Şarkılar.Okuyan:Zeki MÜren 14.00 KU çtik orkestrası İdare eden-Orhan Bor ar 14 30 Saz eserleri 14,60 Dans orkestraları geçid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.09.1953
  • Kambiyo Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes esham ve Açıhş 784 281_0.81 64.03 5.61 54.12.50 73.68.40 0.44.80 93.34 9.73.9(1 Kapanış 784_280.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.09.1953
  • İ tanbul Orman Başmüdürlüğünden:Cinsi Miktarı Muhammen bedeli Gösterici sinema makinesi 1 adet 3600.lira 1 Cins ve miktarı yukarıda yazılı ihtiyaç açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır.2 Eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.09.1953
  • Bayındırlık Vekâleti İzmir Su işleri Üçüncü Şube Müdürlüğünden Ahşrp köprü yaptırılacaktır 1.Su işleri 3 üncü şube müdürlüğü bölgesindeki Bergama ilçesi Ilıca deresi üzerinde Dağistan köyü ahşap köprü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.09.1953
  • Eskişehir Valiliğinden 1 Sarıköy köprüsü İkmal inşaaü işi 101097-33 liralık keşfi mucibince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 24/9/953 Perşembe günü saat 15 te hükümet konağında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.09.1953
  • Hububat ihracatçılarının dikkat nazarına Toprak Mahsulferi Ofisi Genel Müdürlüğünden İhraç edilmek üzere satışa çıkarılmış bulunan 70 100 bin ton cenup sert buğdayı ile 2600 ton siha buğdayına ait 2/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.09.1953
  • İzmir Belediye Başkanlığından Halilrifatpaşa caddesi üzerinde Mifhatpaşa parkı içinde mevcut şark kahvesi önünde kârgir taraş,mutfak ve müteferrik tesisat işleri» Fen İşleri Müdürlüğündeki keşif ve şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.09.1953
  • iller Bankasından 1 İhalesi 30 Eylül 1953 ve 4 Kasım 1953 tarihlerinde yapılacağı ilân olunmakta bulunan elektrik tesislerine aît her iki ilânın 7 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:«İha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.09.1953
  • NİMET ERİM AİLE BIÇKI DİKİŞ YURDU TALEBE KAYDINA BAŞLADI Yıllarca yurd idare etmiş,tamnmış ve takdir edilmiş olan NİMET ERİM.tecrübesi ve en ileri metodu ile biçki,dikiş el işleri,şapka,korse,çiçek,bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.09.1953
  • Hububat ihraç fiatlaır Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:1 Harice satılacak yumuşak buğdayların ihraç fiatınm tesbitinde Kansas City «U-S.A.borsası 11 No.lu Hard Vinter buğdayının FO.B.fiatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.09.1953
  • Lokman Heki.v Dr.HAFIZ C E M A T.Dahiliye Mütehassıs,Pazardan başka her pür» sabah saat 10.30-n.no ü&!oden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.Istanbul Divanyoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.09.1953
  • A d eme şarttır ir.Senelik 42 GO Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 »0 Bir ayhk 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirflân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.t.7 ve 8 inci sayıraannt.2,50 T.L.İlanlardan mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.09.1953
  • Kırklareli Daimî Komisyon Başkanlığından 1 Eksiltmeye konan iş:Vize Midye yolunun 0 000—10 000 kilometreleri arası tesviyei türabiye büz ve sına!imalâtıdır.2 Eksiltme 30/9/953 Çarşamba günü saat 16 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.09.1953
  • Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğünden 1 Umum Müdürlüğümüz merkez meteoroloji istasyonu sahasında tesbit edilecek mahalde iki adet rasat âlet ve malzeme muhafaza barakası kapalı zarf usulü ile y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.09.1953
  • ilan Bayındırlık VekâUfinden Eksiltmeye Konulan iş 1 Bursa Su îşleri 1 inci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan M-Kemalpaşa deresi mecrası üzerinde yatak tahkimi işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.09.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddeleri pazarlıkla 24/9/953 Parşembe günü yazılı saatlerde Ankara M.S-V.1 No.iı Sa-Al.Ko da satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8