Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.09.1953
  • Türkiyenin Güvenlik Konseyine seçilmesi kuvvetle muhtemel Birleşmiş Milletlerde yapılacak seçimlerde Sovyetlerin bize muhalefet edeceği anlaşılıyor New-York Birleşmiş Milletler)17 AA.Türk çevreleri,üy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1953
  • Şişhanedeki fecî otomobil kazası Dün Sece sabaha karşı Şişhanede bir kadutm ölümüyle neticelenen feci bir otomobil kazası olmuştur-Resimde kadının ölümüne sebep olan ve hâdiseden sonra elektrik direği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1953
  • Mısır ihtilâl mahkemesi Savunma Veftrlinin riyaset edeceği mahkeme,idam dahil her türlü cezayı verebilecek Kahire.17 A.A.General Necibin Başkanlığındaki ihtilal konseyi dün gece yayınladığı teb ligde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1953
  • Motosikletli canbazbar Haas Eİ *born ve Badi Boehme adlı iki Alman cambazı Amerikanın sayfiye şehri Long Beachlda insan havsalasının ahnıyacağı derecede gösteriler yapmaktadırlar-Resimde bn m cambaz.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1953
  • Rekor bütçe Gelir tahsili şimdiki tem-poyu muhafaza ederse midat yekûnu 2 mü-yarı bulacak Ankara,17 Milliyet)Maliye Vekaletinden aldığı-mız malûmata göre ağus-tos sonu itibariyle altı aylık devlet gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1953
  • Yugoslavyada sonbahar manevraları Hırvatistanda yapılacak manevralarda Türk ve Yunan askerî müşahitleri de hazır bolunacak Balgard,17 A.A.Türkiye ingiltere ve Yunanistanm yüksek rütbeli subayları,Üçlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1953
  • Boyar,ocak ayında Amerikaya gidecek Reisicumhur Celâl Bayar,Eisenhoverin Büyükelçi Avra Varren vasıtasiyle yaptığı resmî daveti kabul etti 27 ve 29 ocak tarihleri arasında Beyaz Sarayda misafir edilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1953
  • Arkadaşımız Faruk Demirtaş Berlinden bildiriyor Alman Devlet Vekili Doktor Vockelin "Milliyet,e beyanatı İki memleket arasında her hususta anlaşmaya varılabileceğini söyleyen Dr.Vockel,Aimanyanın ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1953
  • i-L E **fl m A:T^S;V« ¦Mğ f~yİ İ'ÜB,•JBik S u$E$ i*?üs V^-ıra*/D2!inirp3rde z:inian!arında 24 ay Amerikalı gazeteci William Oatis'm hâtıralarını bugün 4e 7 nci sayfamızda bulacaksınız.Besimde Oatis Çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1953
  • İtalyan gttzeli uçağa binmeden evvel Yeşilköyde Avrupa güzeli Roma da Roma,17 A.A.İstanbul yan güzeli E»oiso Cianni,bugün da yapılan müsabaka sonunda uçakla Romaya gelmiş ve hava Avrupa güzeli seçilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1953
  • Evvelki günkü rüşvet iddiası Dünkü nüshamızda resmini dercederek Belediye mühendislerinden birisinin yüz lira rüşvet aldığım yazmıştık.Yaptığımız mütemmim tahkikata göre hâdisenin Belediye ile hiç bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1953
  • Cuhurchill Nice'e gitti Başvekilin tamamen iyileştiği anlaşılıyor Londra,17 AP)Başvekil Churchill Fransız Riviyerasinda bir tatil geçirmek üzere bugün uçakla Londradan ayrılmıştır.Bu gibi seyahatlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1953
  • Çocuk meselesinden çıkan kavga Dün Fatihte Sakine Okul ve Naciye Turan adında iki kadın çocuk meselesinden kavgaya tutuşmuşlardır.Kavga sırasında Naciye Turan Sakine Okııl'u hafif surette yaralamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1953
  • Musaddık'in muhakemesi başlıyor 15 güne kadar başlayacak olan muhakemede sabık Başvekille birlikte 50 kişi daha yargılanacak Tahran,17 A.A.Musaddıkm aleni olarak muhakeme edi leceği bu sabah emin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1953
  • İki yapışık kardeş ameliyatta ayrıldı New Orleans.17 A.A.Amudi fıkarîlennden birbirind yapışık olan iki kızkardeş bu sabah New Orleans hastahanelerinden birinde ameliyatla birbirinden ayrılmıştır-Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1953
  • Uzun vadeli tesisler için bankalar arasında bir teşekkül kuruluyor GsdiZf Kızılırmak,Yeşiiırmak ve Büyük Menderes baraj va hidroelektrik santrallerinin finansmanı ön plâna alınacak Dün saat 16 da Ekon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1953
  • Bugün şehrimizde havanın sabahleyin hafif sisli bulutlu geç© ceği sühunet derecesinin ortaca ğı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.09.1953
  • POLİSTE Fatih Sinanaga.mahallesi eski Atpazan sokanında 7 sayı'ı evde oturan Sakine Okul adında bir kadın,ayni evde oturan Naciye Turan ile kavga etmiş ve bu kavgada Naciye kolundan ağır yaralanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1953
  • K ISA HA B E R L FR if Üçüncü Turizm Danışma Kurulu 28 eylül 1B53 tarihinden itibaren Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinde çalışmalarına başlryaeaktır.Üçüncü Turizm Danışma Ku ruluna İstanbul Be'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1953
  • Turistik belge alacak gazinolar Tunzm Teşvik Kanununun temin etugi faydalardan istifade etmek için birçok gazino sahipler Turistik Belge)almak için ilgililere müracaat etmektedir leröu müesseselerin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1953
  • me.18 i Eylül 1953 Cuma IÎU.9 MA IS7S 5 Eylül 1389 AKIT VASATİ «OZANI Quaes 5.43 11.28 Uf!12.08 5.53 İktedi 15.37 9.22 Akgam 18.14 12.00 Yataı 1948 1.32 İmsak 4.03 9.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1953
  • GEZİ İç Türkiye Turizm Kurumu tarafından tertip edilen gezilerden üçüncüsü,20 eylül pazar gü nü yapı'arak;Topkapı sarayının harem ve hazine daireleriyle Ayasofya müzesi gezilecektir.TÖRENLER ¦fc Yenid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1953
  • Bu gün son gün Bugün akşama kadar Garanti Bankasına 100 lira yatinrsaniz 30 eylülde apartman dairesi,arsa ve para ikramiyeleri keşidesine iştirak edebilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1953
  • Limanımıza gelen g^rri^e* Scoı aylar iç'nde limanımıza gelen yabancı gemilerin miktarı artmıştır.Bir kısmı ithal malı ile gelen bu gemiler yüklerim boşalttık tan sonra Istanbudan muhtelif memleketlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1953
  • Yazan:Teğmen F* Jarceki Artık firar için gereken hazırlıklara başlamıştım 6 4 Mart sabahı neffıangi bir eğ tini uçuşu ysktu Je bu sebepten odamda Kailim.Oda av kadaşım aima hazır vaziyette tutulan dör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1953
  • Üniversite Yönetim Kurulu toplantısı İstanbul Üniversitesi yönetim kurulu yeni ders sezonunun ilk toplantısını dün yapmıştır.Yöne tim kurulu dünkü toplantısında,öğrenci kayıt meselelerini gözden geçir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1953
  • HALKIN SESİ Bir çöp derdi daha Üsküdar'da.Şemsi pasa caddesi» Bostan sokağında oturan bir okuyucumuz yazıyor:Bugün 17 Eylül 953-Şemsipaşadaki Bostancı sokağına çöpçünün uğramayışı beşinci gün oluyor.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1953
  • İdil Biret ire Suna Kın konseri Pransada müzik tahsil etmek te olan tdil Biret ve Suna Kan tatillerini geçirmek üzere yurdu muzda bulunmaktadırlar.Genç sanatkarlar 1953-64 sanat hareketlerinin başlama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1953
  • Metro için yeni bir teklif Öün bir ingiliz firması istanbul v'lâyetine müracaat ederek,Istanbulda yapılması taaawur edilen metro iç.n teklifte bulun,muştur.Şimdiye kadar Ingilterede ve dünyanın birock
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1953
  • TAKVİMDEN YAPRAK Orman dâvası ve ayılar ULUNAY Ayı.kabalığın» ve «Tarth-i tabii» kitablarında vali şt diye zikredilmiş olmatun* rağmen sempatik bir hayvandır.Her vesileden istifade ederek insanlara so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1953
  • Denizyolları kış tarifesi Hazırlanan Akçeniz yolcu seferleri programı 17 ekinden itibaren tatbik edilecek Denizyollarının,şimal Akdeniz ve doğu güney Akden.z hatları kış seferleri programı,işletmece h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1953
  • Gıia maddeleri tüzüğünün incelenmesi «sot*» Istanbul Ticaret Odasında,g\m da maddelerine dair İncelemeler 3e bulunmak üzere teşekkül eden ve üç aydan beri bu mevzu üzerinde tetfeikler yapan hususi ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1953
  • Sa'gın hayvan hastalıkları io mücadele Salgın hayvan hastalıkları ile mücadele mevzuunda ysni bir karar alınmış ve ehemmiyeti iti bariyle ilgililere tamim ed-lmiş Bu karara göre,vilâyetlerde zaman zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1953
  • Şöhrin bir aylık sağlık durumu istanbul Saflık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü tarafından Istan bul şehrinin sağlık durumunu ve sari hastalıkları gösterir bir istatistik hazırlanmaktadır.Bu istatistiğe gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1953
  • Türkiye Belçika odama anlaşması Iıîkonomi ve Ticaret Vekaletin den bildirildi^ ne göre Türkiye Belgika ödeme anlaşmasının meriyet müddeti 30 haziran 953 ta r "hinden itibaren bir sene müddetle uzatılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1953
  • Mezbahada bir haftalık k^sîm Bildirildiğine göre Belediye mezbahasında son bir hafta zar fında 8585 baş karaman koyunu kesilmiş ve toptan olarak 237 308 kuruş arasında satılmıştır.Aynı mMdet zarfında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1953
  • Üniversite inşaatına talip rikmarti İnşaatı seneltrdenberi devam etmekte olan BeyaxiLtaki Üniversite binalarının Edebiyat ve Fen öğrenci bloklarının tamamlanması işi dün ihaleye çıkarılmıştır.Ancak 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1953
  • Kocasını zehirlemek isteyen gene kadın Konyalı bir fabrikatör dün mahkemede karasının kendisi i zehirlemek istediğini söyledi Dün Ikincj Af ir Ceza Mahkemesinde enteresan bir dâvaya başlanmıştır.Dünkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1953
  • Pamuk kontrol nizamnamesi Pamukların tağşişine engel ol mak ve ihracatta murakabeyi sağlamak maksadiyle hazırlanan pmuk kontrol nizamnamesi resmî gazetede neşred.lmişiir.Nizamname neşrinden 15 gün son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1953
  • Yugoslavvad^n 664 turift «ı^ldî Muhtelif meslek sahibi 664 kişiden müteşekkil bir Yugoslav turist kafilesi dün şehrimize gel mistir.Hususi b»r Yugoslav treniy'e gelen turistler,şehrimizde 15 gün kalac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1953
  • Birkaç gün evvel La Haya'da dünyanın dört oir tarafinaan gelen yüzlerce hekimin Iftirak ettiği Dünya Hekimler Birli,g.yedinci asamblesi caltşmıiarına başlamış bulunmakladır Bu teşekkülün ruznamesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1953
  • Anıt Kabire gidecek üniversiteliler Atatüricün aziz na*ının anıt kabire nakli münasebetiyle yapılacak törene katılacak olan Uni vers teHlerin sayısı gitt kçe artmakta.Dûn üniversite!1er bu yol culuK s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1953
  • Es*i Vi yani Suriye konso'oslari vs'âyatte Suriyenin yeni Istanbul Baş konsolosluğuna tayin edilen Müeyye* Azem,ile Sur.yeain eski TZTzfîou.Başkonsolosu dün vilâyet makamında istanbul Vali ve Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1953
  • Yeni ekmek çeşnisi 80 randımanlı andan mamul ekmeklerin tecrübesi pazartesi günü yapılacak Son üç yıl zarfında hububat isTıhsal mızın tahminlerin fevkin de bir artış kaydetmesi,memleketimizin iktisadi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.09.1953
  • Bu lâflar Şükrana bin bir gece masalları kadar tarti,fakat taanllmaz gelmeli.Ak-jamki yorgunluk ve bezginlerden eser kalmayan vücudu ş'mdi bambaşüa âlemlerin haberietile yumuşayordu.'3erda*Hık,bileşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1953
  • Japonya Dünya Bankasından 40 milyon alıyor Washington,17 A.A.Dünya Bankası ile Japonya ara sında 40 milyon dolarlık anlaşmayı imzalıyacak olan Japon Kalkınma Bankası Müdürü bugün Washington'a gelecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1953
  • ingiltere bankası faiz ntsbetini indirdi Londra,17 A.A.tngiltere Bankası bugün yayınladığı bir tebliğde,faiz nisbetlerini yüz de dörtten yüzde üç buçuğa indirdiğini bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1953
  • Mağarada bulunan silâhlar Alplerde tetkikler yapan mütehassıslar bir mağarada külliyetli miktarda silâh ve cephane buldular Grenoble,17 AP)Buralardaki mağaralarda ilmî tetkikler yapan mağara ve yeralt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1953
  • BERKE GELENBEĞ ile HALÛK KESKİNGİL evlendiler 17/9/953 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1953
  • T^pkPI yolcu uçağı Rio de Janeiro,17 A.A.Pazartesi günü Güney Atlantik te ilk ticarî uçuşu yapan tepkili uçak bugün tekrar Londfraya dö necektir.İngiliz «Connet» uçağı Londra Rio yolunu 12 saatte yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1953
  • Senatör Mac Carthy evleniyor New York,17 A.A.«Mirror» gazetesi Washington muha birine atfen yayınladığı bir haberde,Senatör Joseph Mac Cart hy'nın bugünlerde Miss Jean Kerr ile nişanlanacağı bildirilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1953
  • O ulett^ Colbert otomobil kazasında yaratandı Cannes,17 T.H.A)Tanınmış Amerikan sinema yıldızı Claudette Colbert.Cannes'a doğru otomobiliyle giderken karşı taraftan gelen diğer bir otomobille çarpışmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1953
  • Âmerikada vergiler indiriliyor Ocak ayından itfbaren vergilerde yüzde on nispetinde bir indirme yapılacak Vaşington,17 AA.Millî basın kulübünUn yemeğinde söz alan Amerikan Hazine bakanı George Humphre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1953
  • Bir kamyon uçuruma yuvarlandı iki kişi öl iü Muğla,17 TA)Şoför Osman idaresindeki Tavas Belediyesine kayıtlı 121 plâkalı kamyonla Muğlaya buğday getirmekte iken Kaşılorak mevkiinde freninin patlaması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1953
  • Amerikan donanması kuvvetleniyor Washington,17 A.A.Amerikan donanmasından açıklan lığına göre,1954 senesinde bir uçak gemisi,3 destroyer ve 162 ufak gemi tezgâha konulacaktır.Bu programın tahakkuku iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1953
  • Fransadaki grevler Paris,17 A.A.Çarşamba akşamı saat 20 ile 21.30 arasın da Doğu garında,21 ile 21.30 arasmda da Saint Lazare,Lyon ve Kuzey garı posta tevzi servis leri ile telgraf santralında posta m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1953
  • ihtilâller diyarı Asya Birleşik Amerika Cumhurreisi geçimimle General Eisenhower'in rakibi olan Stevenson yaptığı dünya seyahatini anlatırken Asyaıım bir ihtilâl devresi geçirdiğini,dünyanın bu mıntak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1953
  • Kıbrıs zelzelesi Lefkoşe,17 AJV.Uzak bölgelerden Pafos'a gelen haber lerden anlaşıldığına göre,geçen perşembe günü tamamiyle harap olan kasabalar listesine 6 kasabanın daha ismini ilâve et mek lâzımdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1953
  • İzmirde büyük bir bu t f *ıbrlk*»*ı v**pılıvor izmir.17 TH.A.Belediyenin modern buz depo ve fabrikası inşaatı tamamlanmak üzeredir-1954 yılı Mayıs ayı bidayetinde faaliyete geçecek olan fabrika 1 mily
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1953
  • Batıya kaçan iki Rus bale artisti Pariste çalışacaklar Paris.17 T.H.A)Bir müddet evvel Rusyadan kaçarak Londraya sığman Rus baleşinin iki tanınmış dansözü pek yakında Parisin «l'Empire» adlı tiyatrosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1953
  • Danimarka Başvekili uçak kazası g çîrdi Kopenhag,17 A.A.İçinde Danimarka Başvekili Erik Ericksen'in bulunduğu ufak bir uçak bugün Jutlanddan,Kopenhaga gitmek Üzere havalanırken yere dUşerek şiddetle h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1953
  • 19 Mau Mau fesim oldu Bn teslimlere uçaklarla atılan beyannamelerin sebep okluğu anlaşılıyor Nairobi,17 A.A.19 tet bişçi Mau Mau geçen ay hükümet tarafından yapılan teklifi kabul ederek,yeşil dallan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1953
  • Evlilik mektebi Bir Alman psikologu boşanmaları azaltmak için bir «evlilik mektebi» açmaya karar verdi Duiaburg,17 A.A-Bir Alman psiKOİoğ.boşanmaların son derece çoğalması karşısında bir evlenme mekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1953
  • italyan Bahriyesinin Tilrkiy^ye t ş^kkürli Roma,17 A.A.ttalyan Bahriye Vekâleti dün,mektep gemisi Amerigo Vespucci'nin Türk sularında bulunduğu sırada sıcak ve dostane karşılanışı dolayısiyle şükranla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1953
  • Ktsa harici haberler AMERİKA Pakistan Büyükelçiliği.Princeton Üniversitesinin tertip ettiği islâm Kültürü konferansı na Pakistan Millî Eğitim Vekili Dr.Hüseyin Kureşi'nin iştirak edeceğini bildirmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1953
  • İKTİBAS Rita Hayvorth'a aşık olmak çok pahalıya mal oluyor Şarkıcı Dick Haymes,itibarını yükseltmek için Ritaya aşıkmış gibi davranırken ateşli kadına sahiden gönü!kaptırdı.Şimdi ne yapacağı merakla b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1953
  • Ava Gardner ile Frank Sinatra barıştılar New York,17 A.A.Frank Sinatra ve Ava Gardner uzun süren bir dargınlıktan sonra bu gün barışmış ve birlikte evlerine dönmüştendir.Ava,kocası İle olan anlaşmaz l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1953
  • Dördüncü kattan düşen çocuk sağ salim kurtuldu New York,17 AA.Bir apartmanın dördüncü kat penceresinden sokağa düşen İki yaşında bir çocuk sağ salim bir amelenin kucağına inmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1953
  • Mısırın yeni Rus elcisi Londra,17 A.A.Moskova radyosu bu sabah Mısırın yeni Moskova ortaelçisi Aziz El Mısrl'nin itimatnamesini dün Kremlinde Şûralar Başkan Veki li Karasov'a verdiğini bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1953
  • FIKRA Zavallı Kırk yıl hocalık yapnuşı jürilere» edebî heyetlere girmiş ve yaşadığı günler kadar yazı yazmış olan bir zat bir gün.bir tenkid yazısında ilk kitabını cihardı,her satırında türüm türüm he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1953
  • Orta-Doğuda bir pakt kurulması isteniyor Wiley,Orta Doğuda da Atlantik Paktı tarzında bir teşkilâtın kurulmasını teklif etti New-York,17 A.A.Ayan dış münasebetler korniş-yonu başkanı Alexander Wi-ley
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.09.1953
  • RESİMLE HADİSELER Yugoslav Ticaret Vekili şehrînrzien ayrıldr Bir müddetten beri memleketimizde bulunan Yugoslav Ticaret Vekili Osman Karabego-Yİç başkanlığındaki ticaret heyeti dün şehrimizden ayrılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1953
  • mmm k mm'-Birincî'sk kazanan fotoğraf Kalifornia fotoğrafçılar Mrliği tarafından açılan müsabakada Henry Buttein bu resimle birinoUiği kazanmıştır.Fotoğrafın movlelligini Mamie Cristopher fldh 16 yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BlR VAK'A ahramanı Yahya anın acı ölümü Zaman zaman "Ata,kahr^ratntı b5r çesTse İstiklâl harbi yeni başlamış,bütün hızıyla devam edijordu.Bu savaş aynı zamaudc.iki kuvveti bird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.09.1953
  • Milyonerler kulübünde yenilik Futbol seyircüerf» oynncularm maçın haftayımında Be yaptıklarını merak ederler.Bu memleketlere göre değişir-Meselâ bizde haftayımda oyuncular ya limon yerler veya çay içe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.09.1953
  • Fenerbahçenin geçen mevsim yaptığı maçlardan birisinde Burhan gol atmaya çalışırken Fenerbahçe İngiltere turnesi hazırlıklarına haftaya haşlıyor Sarı-lâcivertl muhtelif şehir Evvelce de haber verdimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.09.1953
  • Gürültü yep my an yarış otomobili yapıldı Londra,17 Nafen)Gürül tü yapmıyan bir yarış otomobili nin hazırlandığı bildirilmiştir.Şimdiye kadar gürültü yapmıyan yarış otomobiUeri hazırlanmış fakat bunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.09.1953
  • iki sporcumuz Almanyaya tahsile gidiyorlar Vildaıt Yılmaz İle Erdoğan Partaner Frankfurtta spor yapmaya devam edecekler iki kıymetli sporcumuz tahsil lerinl tamamlamak üzere bugün M 12 de Ankara vapur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.09.1953
  • Kısa Spor Haberleri YUNANİSTANDA DA FUTBOLDA PROFESYO-NELLİĞİN İLÂ N EDİL-MESİ HAKKINDA BtR CEREYAN VAR Atina,T.H.A-Bu seneki transfer ayında Yunan futbolcularının yüksek para mukabilin da gizli olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.09.1953
  • atletizmde Fransayı mağlûp etti Finlandiyalı atletler bu hafta Atinada Yunan millî atletizm takımıyla karşılaşıyorlar Bugün atletizmde çok ilerlemiş memleketlerden birisi de şüp hesiz Finlandiyadır.Fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.09.1953
  • 8 maçta 7 mağlûbiyete uğrayan şöhretli takım Arsenal Daha başlarda olmasına rağmen ingiltere lig maçları Cumartesi günü yapılan karşılaşmalarla en hâd devresine ulaştı-Hepsi klâsik birer lig mücadeles
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.09.1953
  • Italyada yapılan tenis maçları Modena italya)17 AP)italyan Fausto Cferdlni dün burada yapılan tenis maçlarında rakibi aslen Çekoslovak Janoslav ilk defa olarak yenme ye muvaffak olmuştur.Netice 2/6,6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.09.1953
  • KÜPÜKTAJ Fransız güzeli hala Avrupa kraliçesi olmak ümidinde Müsabaka oldu bitti,italyan gizJi kraliçelik tacını giydi amma,Fransız güzeli,kendisinin kraliçe olduğunu iddia ediyor ve taç giymeden Istı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1953
  • VAECA »m 24 içki onun için bir itiyat değildi,sabahlan bardağını yıkamak Özere ofse götürdüğü zaman,dflc kat eden,içinde ekser ya biraz ao •a kaldığını anlardım,Zaten viski içtiği zaman da bardağa pek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1953
  • PURO Sabun Fabrikasının en son 2 imalâtjndan PURO TUVALET SABUNU I BOL KÖPÖKLÖ NEFİS KOKULU 100 de 100 Saftır^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1953
  • Kahve fîatları normale irecek Dön öğleden sonra Vilâyette ilgililerin ve kahve ithalâtçıları üe toptancılarının iştirakiyle bir toplantı yapılmıştır.Bu toplantıda kahve fiatlannın artma sebeplerini iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Turhan AYTÜL Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1953
  • Afyon Vi âyeti Daimî Encümen Reisliğinden 191503 lira 84 kuruş keşif bedelli Afyon îscehisar Bayat p:mirdağ yolunun 0+000—52 f 000 kilometreleri arası toprak tesviyesi ve Banat yapıları inşaatına ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1953
  • Şu garip dünyada neler oluyor?lO bin yıl evvel yaşamış bir İnsan Iskeleti-Pancereyi kapan alarak kullanan kadın-Televizyonun meydana getirdiği tesir 10.000 YIL EVVEL TTAŞAMIÖ BİR tNSAN İSKELETİ Columb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1953
  • Düzmece MUSTÂFA VAZANz II.Sultan Murad,bozuk d devlet işlerini düzeltmeye 73 O ne demek?Çelebi Mustafa kenesin» istirahate muhtaç görmüş.Diye başlarından geçenler,kısaca anlattıktan sona:Eğer lâyık ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1953
  • Serbest bırakılan Japon balıkçıları Tokyo,17 A.A.Komünist Çin tarafından el konulup geçen lerde serbest bırakı'an 24 Japon balıkçı gemisinin 195 kişilik mü rettebab dün beş gemi ile Şang haydan ayrılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1953
  • Hazırlayao;Döudar 6ULQIAN Soldan sağa:1 İstanbul kulüplerinden biri.2 Aksaklık;Bir uzvumuz Partilere seçimi kazandıran şey.3 Bir nota;Askerlikte bir izin.4 İnsan;Vazgeçen 5 Her hangi bir şeyin nasıl y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.09.1953
  • Fransız Alman görüşmesi Bonn,17 A.A.Başvekil Adenauer,Dışişleri Vekâleti siyasî işler servisi müdürü Herbert Blankenhorn tarafından Fransa Dışişleri Vekili Georges Bidoult'ya verilen mektubunda Sarre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1953
  • Bayar ocak ayında Amerikaya gidecek [Baş tarafı birincide'] «Bugün Reisicumhur tarafından kabul edildiğimde kendilerine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve Bayan Eisenhower'in Amerikayı ziyaretleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1953
  • Mısır ihti âl mahkemeli [Baş tarafı birincide] kümleri kabili temyiz olmıyacak tır.Mahkemeye Mısır Savunma Vekili Abde'lâtif riyaset edecek tir General Necip dün halka hita ben yaptığı konuşmada bu ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1953
  • Oatis anlatıyor ı DEMİRPERDE zindanlarında 24 ay Bu sözleri müteakip benim kongreyi takip ederken şüpheli bazı faaliyetlerde de bulunduğumu imâ etti.Bu ye/siz itham karşısında kongrede şüpheyi davet e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1953
  • Yugosiavyada sonbahar manevraları [Baş tarafı birincide} larak iştirak edecek'erdir.Hırvatistanda,Zagreb jehr' civarında yapılacak manevriiar bir kaç gün sürecek ve Yugoslavlar ¦arafından bugüne knîsr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1953
  • Uzun vadeli tesisler için bir teşekkül kuruluyor [Baş tarafı birincide] çin gerekli finansmanın temi-ni hususunda bankalar prensip kararına varmış ve toplantıda ele alınmış olan mevzuları şimdiden org
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1953
  • Amerikan ordusunun kuvveti artırılıyor Savunma Vekili ilkbaharda ayda 37 bin kişinin askare alınacağını sö/ledi Vaşington.17 AA-Savunma Vekil Yardımcısı John Hannah dün verdiği beyanatta gelecek ilkba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1953
  • Kore sulh konferansı için hazırlık yapılıyor Amerika ve harbe katılan 15 devlet temsilcileri dün gizli bir toplantı yaptı New York,17 AP)Birle 1 Dün yaptıkları gizli toplantı şik Amerika ile Kore harb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1953
  • Evvelki günkü rüşvet iddiası [Baş tarafı birincMe'l fından ehli vukuf tâyin edilmiş ve ehli vukuf ücreti az olduğundan bu ücrete yiis lira daha ilâvesini raporunda talep etmiştir.Davacı,raporu alırken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1953
  • Churchill Nio3" g'tti [Baş tarafı birsncidef da.uçağa binerken pek zinde gö rünmekteydi.Fakat bu sefer meşhur purosunu dudaklarına sıkıştırmamıştı.Kocasını hava ajanına getirmiş o'an Lady Chur chill d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1953
  • BAŞ AĞRILARINA KARŞI GRiPiN taşan İla kullanılır.GRiPiN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.?999995
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1953
  • Musaddık n muhakemesi başlıyo [Baş tarafı birin rid e "i partileri temsilcileri tarafından imzalanmış olan binlerce beyan,name tîag itil m ıştır.Bu beyanna melerde Tudeh part sine.Zahidi hükümetine Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1953
  • iller Bankasından 1 İhalesi 30 Eylül 1953 ve 4 Kasım 1953 tarihlerinde yapılacağı ilân olunmakta bulunan elektrik tesislerine ait her iki ilânın 7 nei maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:«İha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1953
  • Milliyete beyanatı [Baş tarafı birincide'1 hakkında geniş izahlarda bulun muştur.Türk Gazetecileri ile yaptığı görüşmeyi müteakip Dr.Vockel den «Milliyet için hususî bir beyanat rica ettim.Bu teklifi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1953
  • Kanal Bölgesinde bir hâdise Kahire,17 AP)Mısır ile ingiltere bugün küçük bir kızın hayatını kurtarmak için aralarındaki Süveyş kanalı münazaasını unutmuş ve sıkı bir işbirliği kurmuşlardır-Dün tskende
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1953
  • Amerikanın otom stoku Washington,17 A.A.Ayan meclisi demokrat üyelerin den Senatör Richard Russell bugün verdiği bir beyanatta,Amerikanın elinde mütecavize karşı kullanılmak üzere,kafi miktarda uçak v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.09.1953
  • ramı ve kapanış.12.00 18.30 ASKER SAATİ:12.00 Memleketten selâm 12.15 Memlekete selâm 12.30 Peşrev,semai ve şarkılar.Okuyan:Bedia Yaltırak Bektaş 13.00 M.S.Ayarı ve haberler 13.15 Norman Cloutier orke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.09.1953
  • Konya Valiliğinden 1 Bozkır kazası merkezinde yaptırılacak ilk okul binası inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır-2 İşin keşif bedeli 98720-37» muvakkat teminatı 6186 uradır-3 İhalesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.09.1953
  • Pazarlık ilânı Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünden 1 Aşağıda cin 3 ve miktarı yazılı rasat âletleri 28/8/953 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlığa çıkarılmıştır.2 Muhammen bedeli 20 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.09.1953
  • İstanbul Belediyesi İlânları lik okul mobilyası,palto ve elbise yaptırılacak,çelik saç alınacak 1 tstanbulda yeniden inşa olunan ilkokullar için rnuJp* tazi 14 kalem mobilyanın 180.416 lira muhammen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.09.1953
  • Diyarbakır Doğu Bölgesi Yapı İşletme Müdürlüğünden Açık eksiltme i ânı 1 Eksiltmeye konulan iş:Hakkâri Vilâyetinin merKö» zinde mukavelesi feshedilen müteahhit namı hesabına yapılacak sağlık merkezini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.09.1953
  • Eskişehir Su İşleri 9 uncu Şube Müdürlüğünden:Eksiltmeye konulan iğ:1 Eskişehir bu işleri 9.uncu şube müdürlüğü bölgesinde bulunan Bilecik Bekdemir ve Aşağı köy dereleri ıslahı işi olup tahmin edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.09.1953
  • Hububat ihracatçılarının dikkat nazarına Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden İhraç edilmek üzere satışa çıkarılmış bulunan 70 100 bin ton cenup sert buğdayı ile 2600 ton siha buğdayına ait 2/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.09.1953
  • İ Wmevva l VİKİŞ fECİÜBt?JMITISAS,LVB.6AYRETLBW NETİCESİDİR MİNERVA I».fiN MtMMEL UİHİ» IE NW!JlAKlNASIDÎRJ »•¦¦İV!Hdmiasia Uw*iAicish MEHMET KAVALA Galata.TaJ r Han ^tetanüu)telguMAMET UUrtuT t«W»5r4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.09.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassıs* Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-ll.no öğleden sonra 14.30-1^00 de hasta kabul eder.İstanbul Divan- oıu No.104 IHI»*WlLLWimii 1 III II.IMII'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.09.1953
  • Kambiyo Kapanış» Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes ve esham Açılış Kapanış 784.784—281—0.81 64.03 5.61 54.12.50 73.68.40 0.44.8ü 93.34 9.73.90 280.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.09.1953
  • Bayındırlık Vekâleti Aydın Su işleri 4.Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş 1 Aydın su işleri 4 üncü şube müdürlüğü bölgesinde bulunan Akçay Bozdoğan mahmuzları 4-cü kısım inşaatı,ve Bozdoğan dere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.09.1953
  • Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden:Sandığımızdan şiandiye kadar ıemekli.adî malûl,vazife malûllüğü,dul ve yetim aylığı ve aylık şeklinde bağlanan son hizmet zammı alanlarla bundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.09.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Eksiltmeye konulan iş:1 İzmir su işleri 3 üncü şube müdürlüğü bölgesinde bulunan Turgutlu Ahmetli sağ ve sol sahil sulaması 1 inci kısım inşaatı işi olup tahmin edilen keşif b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.09.1953
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen askerî kıteet Kânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yakacak ile yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde ayrı ayrı kapalı zarfla Selimiye As.Sa.Al-Ko.da satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8