Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.09.1953
  • Rat ip Tah rîn muhakemesi Dünkü duruşmada müddeiumumi iddianamesini okudu CH.Partisi tarafından Sarıyerde tertiplenen siyasî toplantıda» sarfcttiği sözlerden ötürü.Millî Selâmet Kanunu gereğince» mahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1953
  • Mühendis Sun Turner Rüşvet alan mühendis İmar Müdürlüğümle çalışan bir yüksek mühendis 100 lira rüşvet alırken suçüstünde yakalandı imar Müdürlüğü Harita kısmında çalışan Sun Turner adında bir yüksek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1953
  • Türk Yugoslav ticarî münasebatmda inkişaf Fethi Çeükbaş dün Yugoslav Ticaret Bakanı Osman Karabegoviç ile aörüştü Ekonomi ve Ticaret Vekiîi Fet lav tfcaret heyeti İle Birlikte Ei Çelikbaş,izmir entern
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1953
  • Kazaya kurban giden seyrüsefer memuru Kartal'da vuknbulan bir motosiklet kasasında ölen seyrüsefer memura Osman Knr'ıt» eenazesi dün fcaUfanhmahr-Resimde defin merasimi görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1953
  • Pendik dün bol suya kavuştu PencVkte 800 bin lira sarfryla vücude getirilen yeni içme suyu tesisleri asılmıştır.Resimde Vali Göfcay yeni tesisleri geserkcn görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1953
  • Istanbul inşaat sendikasına mensup 11 işçi dün tevkif edildi işçiler komünist propagandası yapmaktan sanık bulunuyor istanbul Umum inşaat işçileri Sendikası üyelerinden 11 kişi komünizm propagandası y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1953
  • Avrupaya atom topu veriliyor Aimanyaya yerleşecek olan Amerikan tabura General Gnıentherin emrine girecek Vaşington,16 AP)Amerika Orda Bakanı Robert Stevens'in dün burada açıkladığına göre çok yakında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1953
  • WMk.Bugün şehrimizde havanın sabahleyin hafif sisli bulutlu geçe ceği sühunet derecesinin ortaca)£ı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1953
  • Yabancı sermayeyi teşvik için yeni kararlar akıyor Maliye Vekili Hasan Polafkan,Vaşinglonda verdiği demeçte,Türk petrollerinin yabancı sermaye için en önemli saha olduğunu bildirdi New-York,16 A.A)Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1953
  • Faruk'un kız kardeşi dün şehrimize geldi Sabık Mısır Kralının hızkardeşi ve İran Şahmın eski karısı Prenses Fevziye» dün uçakla şehrimize gelmiştir.Resimde Prenses Fevziye uçaktan inerken görülmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1953
  • Wf 1 vf r 1 f İİT f 4 D^mirp^rde zindanlarında 24 ay Amerikalı gazeteci William Oatis'hı demirperde zindanlarında geçen günlerini anlatan hâtıralannı bugün de 7 nci sayfamızda bulacaksınız.Besimde» ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1953
  • Aurupa güzeli bu gün gidiyor Avrupa güzellik kraliçeliği" ne seçilmiş olan italyan güzeli Eloisa Cianni bu sabah saat 10 da uçakla şehrimizden ayrılacak tır.Eloisa memleketimizde gördü gü hüsnü kabulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1953
  • Kırmızı kuvvetlerin jet uçaklarının desteği altında yaptığı taarruz muvaffak oldu-Harekât müşahitler tarafından takdirle karşılandı Erzurum,16 AJL)Dün durdurulan mavi kuvvetlere karşı-kırmızının gende
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1953
  • Turda dönen Kore gazilerimiz bir anı Esir mcbade'esinde iade edilen Bir kendisini karşılayanlarla kucaklaşırken 11 subay ve erimiz daha yurda döndü Dün uçakla şehrimize gelen gaziler sevinç gözyaşları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1953
  • Türkiyeye verilen tepkili uçaklar Brendizi,16 AP)Ameri* kan «Tripoli» uçak gemisi bugün buraya 40 tepkili uçak daha getirmiştir.F—84 tipindeki bu tepkili av uçaklan NATO ittifakına dahil Türk.Yunan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1953
  • Celâl Yardıma,Ağrı'da muhalefete cevap verdi Devlet Vekili gerçekleşen kalkınma muhalefetin tıekadar haksız olduğunu gösterir d adi Karnköse,16 A.A.Şehri mizde,dün Ağrı'nın kazalarından gelen heyetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1953
  • Dün teslim olan İtaatli Sadullah Karısını keserle öldüren katil dün teslim oldu Çorapçı SatfuUah:"T *vhideyi kıskançlık yüzünden öliurdü n.Çok pişmanım„ diyor Siliv^tikapıda karısı Tevhideyi keserle b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.09.1953
  • TAKVİMDEN g% YAPRAK Rumelihisarının tamiri ULUNAY Rumelihisarını ziyaret eden Sayın Cumhurreisl hamaset destanımızın kapak sabitesini teşkil eden bu âbidenln tamiri arzusunu İzhar buyurmuşlar.Bu temen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1953
  • Afyon satan bir ka Jın yakalandı Sabıkalı afyon ve eroin satıcılarından «Kör Ali» namı ile maruf Ali Bayrak'ın karısı Makbule,dün Tophane'de 40 gram afyon satarken suçüstü yakalanmıştır.SuqIu kadın dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1953
  • Hac seferleri sona erdi Son hacı kafilesi de istanbul vapura ile Ciddeden şehrimize hareket etti Devlet hava yolları idaresinin tertip ettiği hususî hac seferleri sona e.ımiş bulunmaktadır.Bu seneki s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1953
  • Avrupa muhacir kongresi 1 ilâ 3 Ekimde Strazburk'ta yapılacak Avrupa göçmen v© mülteci meselelerini inceleme birliği kongresine memleketimizi temsil en birlik Reisi Prof Gökaydan başka Süreyya A~ ğaoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1953
  • İzmir liman işçilerinin talepleri Izmir liman işçi'eri ile denizcilik bankası müteahhidi arasın da uzun zamandan beri devam etmekte olan anlaşmazlığın halli için îzmire gitmiş bulunan Ban ka Genel Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1953
  • İki intihar t-ş b' ü-ûi Teşvikiye caddesinde 47 ntr raarada oturan Siizan Eroğlu adında bir kadın,fakirliğinden müteessir olarak tentürdiyot içmiş ve tedavi altına alınmıştır.Bundan başka.Hasekide Çuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1953
  • Yeni açılacak ilkokullar Teni ders yılının başlaması münasebetiyle îstanbulda iki sene içinde yapılmakta alan 34 ilkokul arasında bulunan Büyükdere ilkokulu 23 Eylül günü saat 12 de,Kadıköydekı Kozyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1953
  • Bir seyrüSif 3r memuru ezildi Kartalda bir seyrüsefer memurunun ölümüyle sona eren bir taşıt kazası olmuştur.Üsküdar araba vapuru is kelesinde görevli bulunan Osman Kur adında bir seyrüsefer memuru,is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1953
  • Şehir M celisi 1 ekimde toplanıyor İl Genel Meclisi Ekim dönemi mutad toplantılarına 1 Ekim Perşembe gününden itibaren başlayacaktır.Meclisin Ekim ayında yapacağı toplan» tılarda ilk olarak riyaset di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1953
  • Pendik ve civarı dün bol suya kavuştu 600 bin lira sarfiyie yapılan tesisi3r Vaîî Gökay tarafından törenle açıldı Pendikte 600 bin lira sarfiyle ikinci bent inşasını tetkik etmiş su tesislerinin ikmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1953
  • Yalman Şeyh Nursî dâvası Saidi Nursî tarafından Ahmet Emin Yalman aleyhine açılan neşren hakaret dâvasına,dün Toplu Basın Mahkemesinde devam edilmiştir.Duruşmada.Vatan gazetesi neşriyat müdürü Melih Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1953
  • Sümerbank satıştan Sümerbank alım satm müessesesinin 14 satış şubesinde ve merkezde 953 yıb başından dün akşama kadar 204 milyon 589160 liralık sataş yapılmıştır.Geçen yılın aynı devresi içinde yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1953
  • içki âleminde çıkan kavga Fatihte İtfaiye caddesinde Kendir sokağında 20/1 numarada oturan Fahri Karabatak,arabacı Sami.Sabri Cömert ve İsa adında dört kişi.evlerinde tertip ettikleri bir içki âlemind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1953
  • Suriyenln yeni İstanbul konsolosu Suriyenin yeni İstanbul konsolosu Müeyyet Azen dün uçakla,şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1953
  • SÜNNET DÜĞÜNÜ İç Üsküdar Düşkünlere Yardım Cemiyetinin tertip ettiği Sünnet Düğünü yann akşam cAile gazinosu» nda yapılacaktır.GÜREŞ MÜSABAKASI C.H.P.Gelibolu ilçe teşkilâtının tertip ettiği güreş rat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1953
  • inc.17 'îw 8 Eylül 4 Midi.1953 Eylül 1373 Perşembe 1369 VAKfT VASATt TO5ANİ CİÜneş 5.42 11.26 öğle 12.08 5.52 Ikın* 15.38 9.22 Akşam 18.18 12.00 Yatsı 19.50 1.S2 İmsak 4.01 9.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1953
  • Yeni telefon şebekeleri Önümüzdeki yıl faaliyete geçecek 4 santral 8000 abonenin ihtiyacını karmayacak Günden güne artan telefon ihtiyâcını karşılamak için yapıl makta elan çalışmalar ilerlemek tedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1953
  • HALKIN SESİ Veznecilere dikkat Fen Fakültesi kaleminde galışaa bir okuyucumuz yar zjyor:«Vezneciler yokuşu yayalar ve vesait bekleyenler için daimî bir tehljke hâlinde durmakta devam ediyor.Bu tehlike
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1953
  • Yazan:Teğmen Jarccki Seçimlerde gizli oy vermek büyük bir felâket olurdu 5 Seçfm gününden en beş gön evvel Millî Cephe Merl-z Komitesi tarafından ıasıl "ey vereceğimize dair oize taliraof e r İdi.Seçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1953
  • Taksim Galatasaray arası asfaltlandı Beyoğlu İstiklâl caddesinin Taksim ile Galatasaray arasın daki kısmın asfalt kaplanması işi dün nihyete ermiştir.Normal kalınlıktan 2 santim daha kalın olarak kapl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1953
  • Süt dâvamız ve yavrularımız ı a a a JNUN MESELEL vamızveyavrul Süt mesele»!bn memleketin ezeli dertlerinden biridir.Bugün birkaç pastörizasyon fabrikamız varsa da dava halledilmiş değildir Dr.B»di N.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1953
  • Cihangirde ev yandı Cihangirde Somuncu sokağında Mehmet Erdinç'e ait evin çatı kısmında yangın çıkmış ve çatı tamamıyle yanmıştır-Yangının,çatı arasında bulunan kâğıtları temizlemek için ev sahibi Meh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1953
  • POt İS T^ it Agop Garip admda bir karpuzcu,Taksimde Duvarcı Adem sokağında oturan Harun Taşer adında bir sucuyu bıçakla başın dan yaralamıştır.Kocamustafapaşada oturan îsmaU ve Vural Çinlioglu adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1953
  • İstanbul limanından yapıdan ihracat Dün İstanbul Umanından muh telif memleketlere 624.011 lira değerinde iç.fındık,s'gara,yapağı,tiftik,haşhaş tohumu,ham afyon,gramofon plağı,kereste,salep,zeytin ve f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1953
  • KJSA HABERLF R Dün limanımızdan muhtelif vüâyetlere 624.011 lira değerindo sigara,iç fındık,yapağı,ham afyon ve kereste ihraç edilmiştir.¦fc Şehrimizde bulunan Tekel ve Gümrük Vekili Emin Kalafat dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.09.1953
  • Siyasî İcmal Mısırda ihtilâl mahkemeleri Mısırda muhaliflerin öteden beri alttan atta faaliyette bulundukları,hükümeti müşkül bir duruma düşürmek,mukabil bir IhtAlâi hareketi lie vaziyete hakim olmak,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1953
  • Fakat çok yüzsüz bir adamdı Her gelişte Şükrana,he» kes ten çok ağır sarkıntılık yapardı.Bunun için görünmeden dönmek istedi,lâkin o gördü:Güzelim,at ^i ^y^e dedi,avans para »sUyorsan vereyim.Ve yerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1953
  • FIKRA Değişen kader Bir düzüne çimento fabrikası,üç şeker fabrikası» et kombinaları,artan traktör sayıları ve toprak dağıtmaları.evet Türkiye'nin kaderi değişmiştir.Türkiye'nin kader değişmesi Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1953
  • Çırpı köyü plebisiti neticelendi İzmir,16 T.H.A.Memleketimizde ikinci defa o'arak ya pılan Bayındır Kazasının Çırpı köyünde Belediye Teşkilâtı kurulması hakkındaki plebisit müs bet bir şekilde neticel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1953
  • Adapazarı şeker fabrikası yakında faaliyete geçiyor Adapazarı,16 T.H.A.Geçen sene eylül ayında temeli a» tılmış olan şeker fabrikasının inşaatı bugünlerde ikmal edilecektir.Fabrika bu ay sonunda dene»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1953
  • Bursada memnu bıçakların sayısı 50 bin adet Bursa,16 T.ELA.Ateşli silahlar kanunu gereğince Bursadaki esnafın elinde mevcut siv ri uçlu ve oluklu bıçakların,Em niyet Müdürlüğünde,teşekkül eden bir hey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1953
  • Japonya Irandan 11OO0 ton petrol daha aldı Tokyo 16 A^A.Idemitsu petrol şirketine ait bulunan Ko e i Muru)tankeri bugün içinde 11000 ton Iran petrolü olduğu halde Kavasaki limanına vasıl olmuştur.Gemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1953
  • Sovyetlerin Çine yardımı Bas yardımiyle Cinde a.ır sanayi kurulmasına çalışılacak San Fransisko,16 A.A.Pekin radyosunun dün San Fran şişkoda zaptedilen neşriyatına göre,Sovyet Rusya,komünist Çin ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1953
  • Londra ila Brezilya arasında tepkili uçak servisi Rio de Janeiro 16 A,A,ingiltere denizler aşı.a hava yol ları müdürü Sir Miles Thomas,bugün basına verdiği beyanatta,pek yakında Londra Ue Rio de Janei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1953
  • Türkiyenin buğday Utihsali Amerikan Tarım Vekâleti Türkiye'deki ekmeklik hububat rekoltesinin Asya memleketlerinin en İyisi olduğunu bildirdi Washington,16 AP)B.Amerika Tarım Vekâleti tarafından yayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1953
  • Japonya da bir Amerikalı asker hapse mahkûm oldu Toledo 16 A,A#)Taegudaki Amerikan askerî mahkemesi,Amerikalı Armstrongu,müşahitler heyetin n Icveçli üyesi yüzbaşı Kari Larssona karşı oebir kullan mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1953
  • K;sa harici haberler AMERİKA if Montana Demokrat senatörü Mike Mansfield tran ve Hindiçini'de tetkikler yapmak üzere dün gece uçakla Paris'e müteveccihen New Yorktan hareket etm:ştjr.KANADA if Ticaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1953
  • Uzak Şarkta zelzele Fiji adalarındaki zelzele devam ediyor Sava adasında volkanik sular fışkırıyor Londra.16 A.A.Avustralya radyosu dün Fiji adalarında yeni depremler oldu ğunu bildirmiştir-Pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1953
  • Pakistan'a Amerikan yardımı Pakistan,açılacak olan bu kredi ile muazzam bir hidroelektrik tesisi kuracak Vaşington,16 A.A.Yetkili kaynakların bildirdiklerine göre» resmi Amerikan şahsiyetleriyle yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1953
  • Amerikan turistlerinin Avrupaya dolar yardımı Geçen yıl 1 milyar dolar açığı 59 7 Strasburg,16 A.A.Bugün öğleden sonra Avrupa konseyine 15 devlet temsilcisi tarafından müzakere edilecek olan iktisadi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1953
  • Yapışık kardeşlerin sağ kalanı 2 yas nda Şikago 16 A.A.Başların dan yapışık olup geçen aralık ayında yapılan bir ameliya'/a ayrılan Sıyamh ikizlerden hayat ta kalan Rodne bugün ikinci yıl dönümünü pas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1953
  • Elektrik direğine tırmanen aiam Bombay 16 Nafen)Bombayda Kennedy köprüsünde bir elektrik direğine çıkan orta yaşlı bir adam uzun zaman polisi uğraştırmış ve halkın köprünün ortasına toplanmasına sebeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1953
  • Pencereden inen düğün elayı Milano.16 AP)Bugün ililânonun bir caddesinden gelip geçenlen ihtimamla giyinmiş kadınlı erkekli bir grupun,bir apartmanın beşinci kat pencerelerine dayalı itfaiye merdiven
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1953
  • Churchill'in Fransa seyahati Londra,16 A.A.Başvekil Sir Winston Churchill yarın sabah yanında kızı ve damadı olduğu halde uçakla Fransa'ya gi decektir.Başvekil Nice civarında cCap d'aü» da Lord Beaver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1953
  • Kobra yerine arkadaşını vurdu Bohad Hindistan)16 Nafen)Fidan Hüseyin Bekhusi adında bir iş adamı evinde bir kobra yılanının dolaştığını görmüş,fakat yanında hiç bir silâh bulunmadığından yan evde bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1953
  • Zenci kolejinden m«zun olacak beyaz kadın Arkansas 16 A,A,Arkan Zenci Kolejinden ilk defa bir be yaz lz55 de mezun olacaktır.Irk tefrikine karşı tek başına mücadele ett ğüü söyl-eyen 31 ya şında Dorot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1953
  • İKTİBAS Kadınların cinsi hayatı hakkında mühim bir eser Dr.Kinsey'in 6 sene çalışarak hazırladığı kitap daha neşredilmeden önce Anglo Sakson memleketlerde büyük bir fırtına kopardı Amerikamn Indiana ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.09.1953
  • Na efsunkâr imişsin ah ey di darı hürriyet.Esiri aşkın olduk,gsrci kurtulduk esaretten Kore'de üç yıla yakın bir zaman kızılların elinde esir kalan on bir kahramanımız dün uçakla yurda dönmüşler ve as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1953
  • Hedy Lamarm eşi Şikago'da foto-mpdellik yap* makta olan Marge Faherty'd arkadaşları bu lâkabı takmış* hırdır-Hakikaten Hedy Lamar'a son derece benziyon Marge ise bundan memnun değildir.Zira bu benzerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1953
  • 1 ıı.ı Haydarâbad Nizamı Osman,para sesine bayılır.Ona paranın sesini duydurdunuz mu,uyanırdı.Hasisliği şöhretidir,Haydarânad Nizam/çok zengin bir ariannUı,Dedesi Hazreti Muhammedln kayın pederi ve il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.09.1953
  • I Galatasaray,içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarılmalıdır Cem BAŞAR »un zamanlarda Galatasaray cam Iduğu kadar bütün spor severleri üzen hâdise» şüphesiz ki memleketimizin bu eu eski ve mazisi parl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.09.1953
  • I Junior şampiyonası bu i|j I yıl Almanyada yapılıyor Geçen sene Brüksel'de yapılan şampiyonadan bir görünüş:Gençlerimiz İspanya ile oynarlarken Bu yıl Belçikanm başşehri Brüksel'de oynanan genç takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.09.1953
  • Yunanistan yüzme şampiyonası Atina 16 T.H.A.1953 Yfc nanıstan yüzme şampiyonası bu bu haftanın sonunda yapılacak tır Bu müsabakalara 580 yüzücınün katılacağı bîîâlrnmektedDf*.Kürek şampiyonasına da 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.09.1953
  • Amerika şampiyonasında T.Trabertfe mağlûp olan Vic Seixas solda)Danimarkalı Nlelsonla Davis Kupasının en kuvvetli favorisi AMERİKA Bu sene yapılacak olan Davis kupası maçlarında.Amerikayı temsil edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.09.1953
  • 4.Makabiath kafilesi Tel-Avive hareket etti 10 basketbolcu,4 güreşçi 2 ailet,2 ping-pongcu ve 2 idareciden müteşekkil kafilenin başkanı:"iyi netice almaya çalışacağız,dedi Israilde,Musevi sporcular ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.09.1953
  • Amerikalı afetler kaza geçirdi ıLondra 16 A,Af)Israilde ki M kabifiht olimpivadlâ una gitmekte olan.58 Amerikalı atletin bindiği uçak Londra hava alanından kalktıktan iki saat scmna' motörü arıza yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.09.1953
  • Kısa Spor Haberleri BEŞİKTAŞ BU HAFTA ESKİŞEILLRE GİDİYOR Son haftalarda büyük futbol hareketlerine sahne olan Eskişehir bu cumartesi ve pazar gün leri de Beşiktaşlıları alkışlamıya hazırlanmaktadır.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.09.1953
  • Enternasyonal basketbol sporumuza yeni bir devir açmıştır İstanbul Enternasyonal Basketbol turnuası müsabakaları l«îkim ayı içinde yapılacak 4.yıl karşılaşmalarıyla sona erecek ve mükûfat olarak konul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.09.1953
  • «air i.w~a-Kulüplerimize düşen vazi ffe Najat ALTAV Güzel Türkiyemizin dört bfo tarafı denizle çevrili,yani bir deıuz memleketi olmamıza rağ men yüzme sporu bizde daima ihmal edilmiştir,Uerhyememlş 07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.09.1953
  • Era ideal ev kadını 29 Yaşındaki 9 çocuk annesi Miss Anne Spada;Amerika,nm New Jersey eyaletinin 953 senesinin en ideal ev kadını unvanını kazanmıştır.M:ss Anne Spada'nın çocuklarının yaşları 8 ay ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.09.1953
  • Martin hafifoe eğilerek Trent'iseîamTadı,ressamın bir centil men olduğunu anlamıştı,fakat tam manâsile bu sıfata lâyık siduğuna kanaat getirinceye ka dar ihtiyatlı davranmayı terciı ederdi.Yavaş ve öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.09.1953
  • Hazırlayan ZEKİ ESENER 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 w Soldan sağa:1 Para gibi iş görenkâğıt parçası;Motorlu vasıtaların gece gözleri.2 Verene değil;İki şey aj'asındaki muvazene farkı.3_Baki olmayan;Ufak u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.09.1953
  • Genç bir mühendisimiz kıymetli bir alet lead etti Ankara,16 T.H.A.Zurich Po'.itecnique^ Fecl6ral Okulundan mezun Selâhattin Genç adında bir Yüksek Elektrik Mühendisi miz dünya trafik sisteminde yep ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.09.1953
  • tarihteki korkunç CCİNAYETIİRF Nakleden:AZİZ OZBAY Adalar jandarmalardan başka gönüllü birliklerle takviye ediliyor 15 Bu hâdise karşısında yemlerin hiddet ve şiddeti biraz:dana kabarırken beyazlar,iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.09.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Turhan AYTUL Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.09.1953
  • Düşenler EKOL EKK 1/Bir çay toplantısında t anı» tu lar Erkek,u^un boylu kumral bir delikanlı,idi.insanı okşıyan yumuşak bakışları,gergin yüz hatlarındaki keskin ifadeyle tam bir tezat teşkil ediyordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.09.1953
  • *m KOLAY VE PRATİK BİR GÜZELLİK MÜSTAHZARI k remli PURO Tuvalet Sabunu Cildinizi besler.korur,yumuşa tır,tazeleştirlr/J ve güzelleşUrir.Uyu,N«l*.kokul** ufm 1P0 tOO »oflııi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.09.1953
  • Etimesut'a diiş^n balon Ankara,16 A.A.Dün ba zı gazetelerde,bir tahrip bombasının balona bağlı olarak Eti mesut civarına düştüğü hakkında çıkan haberler üzerine devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdür lü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.09.1953
  • Dünya sürat rekoru denemesi Londra.16 AP)Bir İngiliz uçak fabrikası,imal ettiği üstün süratli tepkili uçaklardan birini.«Supermarine Swift» tipinde bir uçağı gelecek hafta yeni bir dünya sürat rekoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.09.1953
  • Ya terzi yahut ka ap olacakmış Tahran.16 A.A.14 yağında bir kıza bugün erkek olmak üzere geçirmek mecburiyetinde kaldığı dört ameliyattan ilki yapılmıştır.Adı Feride iken Ferhad'a çevrilmiş olan erkek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.09.1953
  • ferinde talaka* m ep 100 gram ekmekte 270 kalori vardır.Halbuki 10 adet yani 100 gram ARI BİSKÜİSİNOE 470 kalori olduğunu unutmayınız.KALORİ Hayat Sıhhat Enerjidir,eiSKU(L£Ri Srkeci,Mimar Vedat Caddes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.09.1953
  • Laşinsi:"Size memnun edici haberler getiremediğimden dolayı müteessirim dedi 72 dedi.Katiyen üzülme.XH MANOELİN KORKUSU.Helenle başbaşa diler;dereden tepeden konuşuyorlardı.Helen artık nayatmdan memnu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.09.1953
  • 11 subay ve erimiz yurda döndü,[Baş tarafı birincide] I lâde ihtimam,onları adeta yeniden hayata kavuşturmuş ve sıhhatlerini iade etmiştir.Gelen grup;Koreye ilk giden kafileden olup,hemen hepsi de «Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.09.1953
  • 11 işçi dün tevkif edildi TBsş tarafı birincide!Kadri îyişel.Cavit Vardar' Kamber Denairkao «e Hasan Güçdem.j Son günlerde komünizm pro p^gandası yaptıkları tesbit e-dilen bu isçiler,haklarında tanzim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.09.1953
  • Avrupa güzeli bugün g'diyor [Baş tarafı birincide] Nişanlım bu müsabakaya girmeme daima itiraz etmiştir onun arzusu hilâfına yaptığım bu işten her ne kadar şimdilik pişman değilsem de bu senelik muvak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.09.1953
  • Pakistan Ataşesinin suaresi Ankara,16 A.A.Pakistan asked ataşesi ve bayan İsmail Han,hükümetimizin davet tisi olarak memleketimizde bulunan Pakistan kara kuvvetleri başkomutanı Orgeneral Eyüp Han ve P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.09.1953
  • Avrupaya atom topu veriliyor [Baş tarafı birincidej fred M.Gruenther'in komutası altında bulunacaktır-Yine Ordu Bakanı tarafından bildirildiğine göre Avrupaya göadenlaeek ilk «iıirlik Neoratuta'da For
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.09.1953
  • babana sermaye [Baş tarafı birincide"| geçirilmiş ve şu mütalâa belirtilmiştir:1952 iptidalarında dünya ticaretinde beliren dacalmg meyline rağmen ödemeler durumu umumiyetle 1951 e kıyasen çok daha iy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.09.1953
  • Yümnü Üresin Almanya'da Londradan Bonn'a gidon Ulaştırma Vekili Alman Reisicumhuru taralından kabul edildi »onn» 16 A.A.Ulaştırma Vekili Yümnü Üresin ü'ûn Londradan Bonn'a gelmiş ve hava alanında Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.09.1953
  • Üçüncü ordu manevraları [Baş tarafı UhüıUdc^ muvaffakiyette cereyan etmiştir-Filolar hafinde yapılan bu saldırmalarla havacılarımızın yüksek kabiliyetleri,bir defa dana 'tebellür etmiştir.ÜÇ günden be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.09.1953
  • Balkan Paktı askerî toplantısı Londra,16 AP)Belgrat radyosu bugün Türk.Yunan ve Yugoslav asker!şeflerinin.müşterek müdafaa meselelerini müzakere için yakında yeni bir toplantı yapacaklarını bildirmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.09.1953
  • Rüşvet alan mühendis [Baş tarafı birincide!Nuruosmaniye caddesinde 62 numarada kağıt ticareti yapan Nusret GUleser,Yeniköyde Köy lasını inşa ettirirken,müteahhit başı caddesinde 176 numaralı vil le ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.09.1953
  • On iki yaşında anne olcfu Torino.16 AA.12 ya* grada bir kadın buradaki kliniklerden birinde öç küo ağırlığında bir erkek çocuk dünyaya getirmiştir.Doktorlar be begin seaeryaa ile alındığınıçocuğun ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.09.1953
  • Bir uçak kazasında 25 kişi öldü Bir Amerikan uçağı sis içindeki meydana inmeye çalışırken telsiz kulesine çarparak parçalandı I Albany New-Yorki.16 A P)Amerikan hava yolları-na ait bir Oonvair yolcu u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.09.1953
  • Ratip Tabirin muhakemesi [Baş tarafı birincide!üç avukat tarafından müdafaa edilen Ratip TaMr.o-Icunan zapta itiraz etmiş ve:«Sea mahkemeye Sanyerde yaptığım konuşmadan değil:35 seneden beri çizmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.09.1953
  • Birleşmiş Milletlerde seçimler Güvenlik konseyi seçimlerinde Amerika Türkiyeyi destekliyor Nev York 16 AF)Beieika delegesi' Fernand Van Langen have bugün B.M lletler siyasi komisyonu başkanlığına seçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.09.1953
  • Atom uçaklarına karşı yeni fair radar bulundu Tamamen otomatik olarak çalışan cihaz uçakların adedi va cinsi hakkında kâfi maânat verebilecek Washington,16 AA.Bugün öğrenildiğine göre,Amerikan ordusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.09.1953
  • Karısını keserle öldüren kaatil [Rağ tarafı birincide} Karun uyumuştu.Onu oır an,kıskançlık hısierile âoîup taşa rak seyrettim.İçimde Tevludeyi öldürmek için bir arzu uyandı,Bıf arzuyu yenemedim t« pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.09.1953
  • Celâl Yardımcı Ağrı'da muhalefete cevap verdi [Baş tarafı birincide] turnası bu işlerin eserlerindendir.HALK PARTİSİNİN TENKİTLERİ Hakikat bu merkezde iken Halk Partisinin bazı sözcüleri I memleketin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.09.1953
  • Oatis anlatıyor DEMİRPERDE zindanlarında 24 ay Tefrika No:4 Fakat bütün bunlar sahne arkasındadır.Çekoslovakyadakl inübalarımda bunlara dair hiç bir emare görmemiştim.İLK KABUL,Dışişleri Bakanlığı bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.09.1953
  • Stevdnson askeri yardımın artırılmasını istiyor Eisenhowerin rakîoî Türkiye Orta Doğuda ist krar unsurulur detH Chicago 16 AP)Dün gece burada,radyo ve televizyonla ya yinlanan nutkunda Demokrat Pa 'ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.09.1953
  • Türk-Yugoslav ticarî münasebetinde inkişaf tBas tarafı birincide!sebetlerin inkişafı hususu muza kere edilmiştir.Bu görüşmede Yugoslav ticaret odala b.rügi reisi ile Yugoslav Büyükelçiliği ticaret müş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.09.1953
  • Kambiyo Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes ve esham Açılış 784.281—0.8C 64.03 5.6L 54.12.50 73.68.40 0.44.8ü 93.34 9.73.90 Kapanış 784 280.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.09.1953
  • İzmir Belediye Başkanlığından Halilrifatpaşa caddesi üzerinde Mithatpaşa parkı içinde mevcut şark kahvesi önünde kârgir taraş,mutfak ve mütefenik tesisat iğleri,Fen İğleri Müdürlüğündeki keşif ve şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.09.1953
  • Ankara Jandarma Satmalına Ko.dan Cinai Miktarı adet 600X16 oto lâstiği 350 dış 350 700X16 oto lâstiği 200 dış 200 iç 700X15 oto lâstiği 60 diş 60 iç 750X20 oto lâstiği 30 dış 30 i 125X20 oto lâstiği 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.09.1953
  • ADone şartlın Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhle 22 50 Üç aylık V2 00 Bir aylık 4 60 Ecnebi mfcıAieıtetleve iki mislidirilân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 kıci sayfa «ant.2,50 T.L.ilanlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.09.1953
  • iller Bankasından 1 İhalesi 30 Eylül 1953 ve 4 Kasım 1953 tarihlerinde yapılacağı ilân olunmakta bulunan elektrik tesislerine ait her iki ilânın 7 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:«İha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.09.1953
  • Diyarbakır Dolu Bölgesi Yapı İşletme Müdürlüğünden Açık eksiltme i ânı 1 Eksiltmeye konulan iş:Hakkâri Vilâyetinin merkezinde mukavelesi feshedilen müteahhit namı hesabına yapıla* cak sağlık merkezini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.09.1953
  • ilan Bayındırlık Vekâletinden Eksiltmeye Konulan iş 1 Bursa Su işleri 1 inci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan M-Kemalpaşa deresi mecrası üzerinde yatak tankimJ işi olup tahmin edilen keşif bedeli fia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.09.1953
  • İstanbul Levazıtı Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Kapalı zarfla Etimesgut garnizonundaki binaların onarım işi yaptırılacaktır.Keşif bedeli 20891-75 lira geçici teminatı 1570 liradır-İhales
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.09.1953
  • Eskişehir Su işleri 9 uncu Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan İ9:1 Eskişehir su işleri 9-cu şube müdürlüğü bölgesinde bulunan Sivrihisar Sakarya bentleri L ci kısım inşaatı işi olup tahmin edilen k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.09.1953
  • Istanbul ı 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Oyun havaları Pl.13.30 Dans müziği Pl.13.45 Şarkılar.Okuyan:Radife Ertem 14.20 ög le konseri Pl.Vincent Bir Fransız dağ şarkısı Üzerine senfoni,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.09.1953
  • Eskişehir Valiliğinden 1 Sarıköy köprüsü ikmal inşaatı işi 101097-33 liralık keşfi mucibince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 24/9/953 Perşembe günü saat 15 te hükümet konağında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.09.1953
  • Hububat ihraç fiatlan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:1 Harice satılacak yumuşak buğdayların ihraç fiatmın tesbitinde Kansas City «U-S.A.borsası 11 No.lu Hard Vinter buğdayının F-O.B.fiatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.09.1953
  • Burdur BayındırhkMüdürlüğünden Tecrübesi olanlardan etüd işlerinde yevmiye 30 otuz lira ücretle bir mühendis veya fen memuru çalıştırılacaktır-İsteklilerin Burdur Bayındırlık Müdürlüğüne müracaatları-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.09.1953
  • İstanbul Orman Başmüdürlüğünden:Cinsi Miktarı Muhammen bedeli Gösterici sinema makinesi 1 adet 3600.lira 1 Cins ve miktarı yukarıda yazılı ihtiyaç açık eksiltme usulü ile satın Pİınaeaktır.2 Eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.09.1953
  • Hatay Vilâyeti Daimî Encümeninden Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilam 1 Altınözü Kerbeyaz yolkavşağı Babatorun yolunun 0 000—6+370 kilometreleri arasında blokajlı şose yapımı 1 Ekim 953 Perşembe günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.09.1953
  • Hububat ihracatçılarının dikkat nazarına Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden İhraç edilmek üzere satîşa çıkarılmış bulunan 70 100 bin ton cenup sert buğdayı ile 2600 ton siha buğdayına ait 2/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.09.1953
  • Kara Kuvvetleri Kumandanlığından Kara ordusu ihtiyacı için teknisyen astsubay adayı alınacaktır-Aranacak şartlar şunlardır.Türk vatandaşı olmak,sanat orta okulu mezunu olmaksıhM muayene raporu sağlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8