Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.09.1953
  • Demokrat Partinin dünkü açık hava toplantısından bir görünüş Meclis ve hükümet,memurların refahını temine çalışıyorlar Demokrat Parti İstanbul II başkanının İki yerde tertip ettiği açık hava toplantıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1953
  • Merzuka Akçamın kaçırmak istediği dolar ve tarihi altın sikkeler Kaçakçılığa teşebbüs ederken yakalanan Merzuka Akçan tevkif edildi Ankara.12 Milliyet)Dün Ankara hava meydanında Bey rut a eşya.kokain
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1953
  • Zavalh Gotten hastahaaede Mütecaviz Yaşar Kurt ve ftieluuel Odasında yatan genç bir kıza tecavüz edildi Kız» zorbaların elinden kurtulmak için otelin üçüncü katından kendisini aşağıya attı Ankara,12 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1953
  • •ffewfo Bugün şehrimizde havanın sabahleyin deniz fistü puslu sonraları az bulutlu geçeceği» şuhu net derecesinin artacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1953
  • Nato Güney Doğu Avrupa komuta heyetinde tayinler Gl.Behçet Türkmenin yerine GI.Suat Kuvaş getiriliyor Gl.Wyman ve muavini başka bir vazifeye tayin edilecek izmir,12 Milliyet)Nato*nun Güney Doğu kararg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1953
  • Almanya ile mevcut ticarî münasebatımız gelişiyor Türk Alman ticaret protokolü dün şehrimiz Ticaret Odasına tebliğ edildi Türkiye ile Federal Almanya kasarTî ve kasarsız pamuk mamu arasında imzalanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1953
  • Tarsus vapurunda bir kaçakçılık Tarsus vapurunda bir kaçakçılık hâdisesi meydana çıkarılmıştır.Tarsusun umanımıza son gelişinde» tertibat alan Muhafaza Başmüdürlüğü memurları geminin üçüncü mevki kısm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1953
  • Polatkanın demeci Maliye Vekili Vaşington'da Türk bütçesinin ilk defa olarak mutevazin bir bütçe mahiyetini aldığını söyledi Vaşington,12 A.A.Milletlerarası sekizinci para fonu konferansının kapanış c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1953
  • Başvekil kütahya ve Konyaya gidiyor Yarın uçakla yola çıkacak olan Menderes şeker fabrikalarının açılıjş törenlerinde bulunacak Ankara,12 Milliyet)Başvekil Adnan Menderes yarın sabah uçakla Kytahya ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1953
  • Türk Alman atletizm müsabakaları dü/ı başladı Türk Alman milli atletizm karşılaşmaları dünden itibaren Mithatpaşa Stadmda başlamıştır' İki gün devam edecek olan müsabakaların tafsilâtı SPOR sayfamudad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1953
  • Hürriyete uçtum m Demirperdeyi bir Rus uçağı ile yırtıp geçen Polonyalı bir subayın merak ve heyecan dolu ifşaatı Bugün başladık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1953
  • m •It V OATIS MAHKEMEDE 4 Temmuz 1951 günü tevkif edilen William Oatia evvelden hazırlanmış suç delilleriyle mahkemeye sevkedilmis ve mahkûm olmuştur.Temsilî resimde Öatis'in «temizlik mahkemesinde»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1953
  • Hüsnü Yamanın dünkü basın toplantısı Sanayi Odası Reisi yeni dış ticaret rejimi hakkında sanayicilerin görüşünü belirtti Sanayi Odası Reisi Hüsnü Ya man,dün bir basın toplantısı ya parak,sanayicileri*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1953
  • Demirperde zindanlarında yirmi dört ay Associated Press Ajansının Prag muhabiri William Oatis'in demirperde zabıtası tarafından tevkifi ve tasfiye mahkemelerinde on yıl hapse mahkûm olması son yılları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1953
  • KRAL HÜSEYİN LON-DRADA üadün Kralı Hüseyin ameliyat olmak üzere uçakla Londraya gitmiştir.Resim Kralı iki kardeşiyle birlikte göstermektedir.Foto AP)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1953
  • İzmirde dedikodu uyandıran bir nişanlanma izmir,12 Milliyet)Dün gece şehrimiz sosyetesinde dedikodu mevzuu olan bir hâdise vukubulmuştur-Izmirin tanınmış tacirlerinden milyoner R.S-nin kızı M.S.bundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1953
  • AVRUPA GÜZELİ TAÇ GİYDİ—Avrupa güzellik kraliçeliğini kazanan Miss İtalya dün gece taç giymiştir-Resimr kraliçeyi taç giydikten sonra V ali Gökay ile birlikte göstermektedir-Foto Milliyet)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1953
  • 9 ton altınımız üzerindeki rehin 30 eylülde kalkıyor Merkez Bankası Umum Müdürü dün geceki radyo konuşmasında memleketimizin malî meseleleri hakkında geniş izahat verdi Ankara.12 Milliyet)Türkiye Cumh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.09.1953
  • Şansöliye Adenauer'in seçim leri kazanacağı evvelden tahmin olunuyordu,fakat onun bu derece cüyük v?kai'î b:r muvaffakiyet oide edeceğini hiç bir kimse düşünemezdi.Muvaf fakiyetin büyüklüğü derecesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1953
  • ¦ifTîifflTCH KONGRE if Türkiye Eski Muharipler Birliğinin yıllık genel kurul top lantısı 15 eylül günü saat 12 rle Kadıköy Süreyya sinemasında yapılacaktır.GEZt Boğaziçini Güzelleştirme Cemiyetinin te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1953
  • Gecekondu Cemiyeti hakkında tahkikat Gecekonduları Güzelleştirme üerneginın Kapatılması ve mal larımn müsadere edilmesi hak kınöa alınan kararın infaz edil diğini dün yazmıştık.Son günlerde siyasî faa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1953
  • Yazan:Teğmen F-Jarecki BOfün hâdiseler 940 senesinde başlamıştı ı Bir Rus çavuşu amcamın kulübesinin kapısını yumruklai'ken Vstavai kalk)odevaisya tgi yin)d ye bağırıyordu.Bu hikâye işte böyle başladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1953
  • Dünkü taşıt k azal a rı Muhtelif yerlerde beş kaza oldu ve beş kişi yaralandı *24 saat içinde şehrin muhtelit semtlerinde beş vesait kazası ol muştur.Ahmet Dönmez adında bir goforün idaresindeki Malte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1953
  • idarî İlimler Kongresi delegelerinin gezisi Istanbulda toplanan ve çalış malan dün sona eren 9 uncfcı milletlerarası idarî ilmler kong resi delegeleri dün sabah Ata türk Bulvarındaki Şehir Müzesi ni,F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1953
  • Şehri pisletenlerie mücadele hızlanıyor Diğer taraftan tem için yeni sıhhî Belediye Temizlik işleri Müdür lüğü,muhtelif ihtarlara rağmen sokağa çöp dökenlerle yapmakta olduğu mücadeleyi hızlandırmış b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1953
  • Maçka parkında haraç alırken yakalandı Mustafa Şahin adtnda biri,ken dişine polis süsü vererek Maçka Parkında dolaşmakta olan çift lerden haraç isterken suçüstü ya kalanmıştır.Deniz yollarında mavnacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1953
  • Öç bin liralık çalışmış hırsızlık eşyası Emniyet ikinci Şube Müdür lügü hırsızlık masası memurları tarafından ele geçirildiğini yazdıgımız 300 bin lira kıymetinde askeriyeye ait 90 bin çuvalın Gölcük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1953
  • Kıbrıslılara çekilen telgraf Kıbrısm geçirdiği* zelzele felâ keti dolayıslyte istanbul Vali ve Belediye Reisi Lefkoşe Belediye Ra'si ile Kıbrıs Türk Kültür Bir ligi başkanına birer telgraf gön dererek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1953
  • Türk-İngiiJz ticareti fngiltereye buğday ve hububat satmak için imkânlar aranıyor ingiltere ile memleketimiz ara suıdaki ticari münasebetler bü yük mikyasta gelişme istidadını göstermektedir.Bu arada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1953
  • HALKIN SESİ Dilencilere dair Fatih'de,îskenderpaşa mahallesinde,Balipaşa cad desinde oturan okuyucularımızdan Kükneddin Bağdan yazıyor:«İstanbul Belediyesinin di lencilere karşı açtığı pek ye rinde mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1953
  • RAIA» SĞUBeriEK Altına hücum!Yine güzellik müsabakası Bir senbol Aitına hücum Muhalefet organı,iktidara hücum için Altına Hücum etti:«Altınlarımız ne oldu?Bilmek istiyoruz.dedi.Bunun üzerine Başvekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1953
  • Zengin ikramiyeler için acele ediniz 18 Eylül Cuma akşamına kadar Garanti Bankasına 100 lira yatınraanız.30 Eylülde zengin ikramiyeler keşidesine iştirak edebilirsiniz-Bu keşidede apartıman dairesi,ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1953
  • KISA HABERLER Mecidiyeköyde Sakızağacta oturan Emel Biricik adında bir kadın,komşusu Boşsoh Yaparın 500 lirası ile tabancasını çalarak kaçmış ve yakalanmıştırjc Bundan iki ay kadar önce Eminönünde Gan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1953
  • c.13 Eylül ı:u.4 31 Mulı.1953 A£u».1872 Pazar 1369 VAKİ İT VASATİ EZANİ Göne j 5.38 11.15 Ogle 12.10 5.46 îkind i 15.46 9.20 Aksa m 18.22 12.00 Yatsı 19.58 1.33 j Imsa Ic 3.57 9.33 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1953
  • Üniversitede kaytlar başladı istanbul Üniversitesinin muhtelif akülte ve okullarına öğrenci kayıtlan,15 eylül 1953 sah gü nü sabahı başlayıp 15 ekim perğembe günü saat 17 de sona ere çektir.Kayıt ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1953
  • Dört kişi kahvede kumar oynarken yakalandı Mehmet Tekbacak adında biri nin,Kasımpaşada uvakkıtha ne caddesinde 1 numaralı kahvede kumar oynattırdığı tesbiı edilmiş,yapılan baskında Sala hattin Iyigöre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1953
  • Taksi parası yüzünden yaralama Fatihte Tesdereciler sokağında 30 numarada oturan Turan Beler admda bir inşaat kalfası 2217 plâkalı taksinin şoförü Mehmet ile münakaşaya tutuşmuştur.Şoför bir ara,yumru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1953
  • Haset kitabevinden bin lira çalan hırsız yakalandı istiklâl caddesinde Piyer Merise ait Haset.Kitabevine giren meçhul bir hırsızın 1000 lira para çalarak kaçtığını bildirmiştik.Yapılan tahkikat sonund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1953
  • İtalyan okul gemisi dün limanımızdan ayrıldı 7 eylül pazartesi gününden be ri istanbul limanında misafir bu lunan italyan bahriyesi okul gemisi Americo Vespucci dün sa ban Istanbuldan ayrılmıştır.Gemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1953
  • "Mollaaşkî,gençlik kulübü soyuldu Ayvansai'ayda Mollaaşkî mahallesinin gençleri tarafından Kurulan ve Tevfik GenÇ admda birine ait kahvede faaliyete ge çen Mollaaşkı Gennçlik Külü bü)meçhul bir hırsız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1953
  • Rus sefirinin eşi Moskovadan geldi Rusyanın Ankara BÜyüelçisi Lavrişetm eşi dün Bulgaristan yoliyle oskovadan şehrimize gel mistir.Madam Lavrişef yakında An koraya giderek kocasına mülâ ki olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1953
  • Şüpheli bir şahıs yakalandı GaJatada Azapkapıda kahveci Hk yapan Avni Baş adında "biri,dün sabah yolcu salonu içinda dolaşırken,polis memurları tara maan şüpne üzerine' çevrilmiş ve üzerinde bir adet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1953
  • Avusturya tUtüjı rejisi umum müdürü geliyor Avusturya tütün rejisi umum müdürü ve refakatindeki heyet şali günü Ankara vapuru ile Is tafiûula gelecektir.Heyet Istan,bulda ve Izmirde tetkikler yapa cak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.09.1953
  • 13 EYLDL 1953 MILLITET SAYFA 3 Siyasî İcmal Fas Sultanına suikast Faşta tabip edilen siyaseti dürüst ve Fransanın şerefine uygun görmediğini söyliyerek İstifa eden bir vekilin kabine toplantısındaki i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.09.1953
  • • ATTA t MİLLİYE* 'g ÎS EYLÜL 1953 i TSS.T m j!Kt3imLt HAUiıılCLCK ü kinci dünya harbinin acı hatıraları 4-İrkaç gün önce Kuzey Afrikanm meşhur El-AJemeyn çöllerinde on bir yıl önceye Vfcfcii İkinci D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.09.1953
  • Türkiye yüzme birinciliklerinde başarı gösteren İki geng yüzücü antrenörleri ile Yüzme yarışlarında iki rekor daha tesis edildi Türkiye birinciliklerinin ikinci günün Güldereıı Grin ve Engin Ünal reko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.09.1953
  • Arsenai yine mağlup Londra 12 T,H.A.Bugün ingiltere lig maçlarına devam edilmiş Arsenal sekizinci maçın da da Sunderlanda 3-1 mağlup olmuştur.Böylece Arsenal 8 maçtan hiç galibiyet almadan iki beraber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.09.1953
  • Bugünkü maçlar Yeni futbol mevsimine hazırlık olmak fizere bugün şehrimizin muhtel'f saltalarında futbol karşılaşmaları yapılacaktır.Profesyonel küme 5 incisi Ada letüler Şeref Stadında saat 9 da Kurt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.09.1953
  • Günlerden beri heyecanla beklenen Türk-Alman atletizm müsabakaları başladı I ün yapılan 110 engelli koşusundan güzel bir görünüş Müsabakanın ilk gününde Alman takımı 58,Türk takımı 37 puan aldı Cahit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.09.1953
  • Enosis,ilk karşılaşmasını bugün Beşiktaş ile yapıyor Atletizm müsabakalarını müteakip yapılacak karşılaşmanın zevkli geçeceği umulmaktadır Avrupanın en kuvvetli atletizm takımlarından Alman* lan dün M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.09.1953
  • Fenerbahçe izmir'de Küiiürsporu 4-0 yendi Sarı-'fclvertliler bugün izmlrspor AitixordJ muhtelitiyle karşılaşacaklar izmir 12 Milliyet)iki maç yapmak "üzere şehrimiz© gelen profesyonel lig şampiyonu il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.09.1953
  • i lexei ueneı mucsurııugu iianian Sohnabı» Komisyonu Baçkcnlrâmdan Cinsi ve miktarı Teminat» Tarihi Günü Saati 50-ton Hubhm 39137 TL.12/10/953 Pazartesi 10 ltW0 kilo asit sitrik.1^3 TO*.30/9/953 Çarşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.09.1953
  • Bankaların,Tüccarların ve Bî umum İş Adamları ile iyi b'r rand temin etmek istiyenlerin dikkat nazarlarına:tzalei şüyu suretiyle satılık 3 adet kıymetli gayrr menkıil:1 Beyoğlu İstiklâl Cad.65/67 numa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.09.1953
  • NİMET ERİM AİLE BİÇKİ DİKİŞ VURDU TALEBE KAVDIN A BAŞLADI Yıllarca yurd idare etmiş,tanınmış ve tekdir edilmiş olan NİMET ERİM.tecrübesi ve en ileri metodu ile biçki,dikiş el işleri» şapka,korse,çiçek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.09.1953
  • İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden 1 Sarayburnu Salacak arasındaki denizaltı telefon kablosunda vukubulan arızanın ıslahı için işin hitamına kadar tahminen on beş gün müddetle ve elektrik idaresine ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.09.1953
  • izmir Belediye Başkanl.Halilrifatpaşa caddesi üzerinde Mithatpaşa parkı içinde mevcut şark kahvesi önünde kârgir taraş,mutfak ve jmüteferrik tesisat işleri,Fen İşleri Müdürlüğündeki keşif ve şartlaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.09.1953
  • İM Dedet Havayolları Umum Mödüd üğ ünden 14 Eylül Pazartesi günü Ağrı ve 18 Eylül Cuma gününden itibaren Istanbuldan Bandırma ve Çanakkaleye günlük uçak seferlerine başlanacaktır-'Hareket ve ücret tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.09.1953
  • istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Abdullahağa îs.er.iEğt-Mrk-binalarının onarımı pazarlıkla 21/9/953 Pazartesi saat 15.45 te İzmir Kışla As-Sa-Al-Ko-da eksiltmesi yapılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.09.1953
  • 500kilo sülfat striknin alınacaktır Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Umum Müdürlüğünden Satın alınacak 500 kilogram sülfat striknin için TJmum Müdürlüğümüzce İstanbul ve İzmir şubelerimizden alınacak te-k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.09.1953
  • İçme sû tesisi için filtre ve klorlama tesisi satın alınacak İi5er Bankasından:1 Karadeniz Ereğlisi şehrinin içme su tesisatı için fennî şartnamesinde yazılı evsafta filtre ve klorlama tesisi satın al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.09.1953
  • Diyarbakır Doğu Bölgesi Yapı İşletme Müdürlüğümden i Açık eksiltme ifânı 1 Eksiltmeye konulan iş:Hakkâri Vilâyetinin merke-zinde mukavelesi feshedilen müteahhit namı hesabına yapılacak sağlık merkezin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.09.1953
  • ISTAWBtIL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Baz •erleri ve oyun havaları 13.30 Orhan Avşar tango orkestrası Söyleyen:Selçuk Kaskan 14.00 Şarkılar.Okuyan:Saf iye Ayla 14.30 Ne arzu ederseniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.09.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açıhs Kapanış sterling 784 784 Dolar 280.50 280.50 Fr.Frangı 0.81 0.80 ¦İsviçre Fr 64.03 64.03 Belçika Fr.5.6t 5.60 isveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68r40 Üret 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.09.1953
  • Eskişehir Valiliğinden 1 Sarıköy köprüsü ikmal inşaatı işi 101097-33 liralık keşfi mucibince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur 2 Kksiltme 24/Ö/953 Perşembe günü saat 15 te hükümet konağında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.09.1953
  • Burdur Bayındırlık Müdürlüğünden Tecrübesi olanlardan etüd işlerinde yevmiye 30)otuz fora ücretle bir mühendis veya fen memuru çalıştırılacaktır-İsteklilerin Burdur Bayındırlık Müdürlüğüne müracaatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.09.1953
  • Ağrı Valiliğinden 1 Ağrı vilâyeti bayındırlık garaj ve atölye binasının1 birinci kısım inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konüh muğsa da tayin olunan saatte komisyona zarf verilmemesi ve yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.09.1953
  • Bayındırlık Vekâleti Aydın Su İşlen!4 üncü Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş:1 Aydın su işleri 4 üncü şube müdürlüğü bölgesinde bulunan Akçay Bozdoğan mahmuzları 4-cü kısım inşaatı ve Bozdoğan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.09.1953
  • UI/V UX t/iJIM,0\IO/Oft iBir ^borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen muhtelif cins lüks otel eşyaları «avize,koltuk,frijider,karyola,masa,sandalye vesaire» Pendikte Palmiye o-teli gazino
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.09.1953
  • Lüleburgaz Türkgeldi Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğünden 1 Çiftliğimiz yetiştirmesi 3.00 baş reforme ioyun 29/9/953 Salı günü saat 14 te çiftlikte açık arttıcma suretiyle satılmaktadır-2 Satış 100 lü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.09.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk PKMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.09.1953
  • 1=Oatis anlatıyor DEMİRPERDE zindanlarında 24 ay Amerikanın İstiklâl bayramı günü yani 1951 yılının 4 temmuzunda Prag'da dünyanın başıma yıkıldığını zannetmiştim.Çünkü çalıştığım büroda bulunan diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.09.1953
  • İSKENDER MİRZA Pakistan Millî Savunma Vekâleti Genel Sekreteri Mirza bugün bir Pakistan askerî heyetiyle şehrimize gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.09.1953
  • Meclis ve hükümet memurların refahına çalışıyorlar [Baş tarafı birincide] maktadır.Halk Partisi tekrar iktidara gelebilmek iğin çırpınmakta ve bu gayesine erişebilmek için her hareketi mubah addetmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.09.1953
  • Tarsus vapurunda bir kaçakçılık [Baş tarafı birincide] dir-Geminin manifestosuna dahil olmıyan bu kavulun içinden» 1547 adet muhtelif cins kolye,488 adet madalyon ve çeşitli eşya çıkmıştır.40 bin lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.09.1953
  • İstanbul Sular idaresinden İdaremiz şebeke servisinde sayaç takma ve çıkarma işle1 rinde usta olarak çalıştırılmak üzere 3)işçi alınacaktır.İlk okul mezunu ve askerliğini yapmış olup «30» yaşım geçmem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.09.1953
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Şehir Hatları İşletmesinden 14 Eylül 1953 Pazartesi sabahından itibaren gezi seferleri değiştirilmiştir.Değişiklik iskelelerdeki ve gemilerdeki tairfe levhalarında ilân olunmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.09.1953
  • PURO SABUN FABRİKASININ en son imalâtından PURO TUVAUT SABUNU BOL KÖPÜKLO NEFİS KOKULU PURO 100 de 100 saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.09.1953
  • 9 ton altınımız üzerindeki rehin kalkıyor [Baş tarafı biriocMe] j yeniden tesis etmeğe çalıştı-ğını biliyorsunuz.Bunlardan bazıları kısmen muvaffak oldu» bazıları da hiç muvaffak olamadı.AVRUPA VE BİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.09.1953
  • DIŞ TİCARET REJİM t EK KARARNAMESİ ÇIKTI Yeni Dış Ticaret rejimi tatbikine ait ek kararname bugün resmi gasetede neşredilerek meriyete girmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.09.1953
  • Iran hükümetinde yapılıyor Yeni Iran kabinesinin dış siyasette ortalama bir yo!tutacağı anlaşılıyor Diplo-susunda Lloy€ Henderson'un Tahran.12 A.A-malik çevrelerde.Zahidi hükümetinin bünyesinde mühim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.09.1953
  • Kraliçe seçiminde çıkan hâdise Avrupa güzellik müsabakasının finalinde,iki gazetecinin po lisler tarafından hakarete mâruz kalışları ve dövülüşleri,umuml bir teessür uyandırmıştır.İstanbul Valisi ve E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.09.1953
  • Odasında yatan kıza tecavüz etti [Baş tarafı birincide] Hâdise şu şekilde cereyan etmiştir:Anafartalarda Şeref otelinde kalmakta olan Gülten Çetin adında genç bir kız dün gece odasında uyurken kapısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.09.1953
  • îzmirde dedikodu uyandıran bir nişanlanma [Baş tarafı birincide] ce milyonerin kızı ev halkı uyuduğu bir sırada sokağa çıkarak sevgilisiyle buluşmuş ve birlikte Tenis Kulübüne gitmişlerdir* Bir müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.09.1953
  • Amerikanın Fransayo yardımı Paris,12 AP)Buradaki Birleşik Amerika Büyükelçisi Douglas Dillon dün Fransa Baş bakam Joseph Laniel ile bir görüşme yapmıştır.Douglas Dillon'un bildirdiğine göre bu görüşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.09.1953
  • Nato Güney-Dogu Avrupa komuta heyetine tayinler [Baş tarafı birincide] 175.000 askerin iştirak ettiği tatbikatın hedefi atom silâhlarına karşı savunma şekillerinin tespitidir.Ordu sözcüsünün bildirdiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.09.1953
  • Polatkanın demeci [Baş tarafı birincide] git tutarak bu yatırımlara â dilâne bir muamele tatbik etmek için alınan tedbirleri de açıklamış ve şöyle demiştir:«En az on beş seneden beri ilk defa olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.09.1953
  • Almanya ile ticarî münasebetimiz [Baş tarafı birincide] teşkil etmektedir.Diğer taraftan bir müddet fin ce Almanyaya giden icaret neye timiz dönmüş bulunmaktadır.Heyetin başkanı Şükrü Kerim zade temas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.09.1953
  • Hüsnü Yaman [Bag tarafı birincidel masından memnunluk duyduk-Hükümet muayyen meseleler etrafında» vatandaşları yakın dan ilgilendiren bütün hususlar da müşterek duygu,görüş ve fikir birliği etme prens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.09.1953
  • İKTİBAS Evlenmeden evvel insanın neler düşünmesi lâzımdır?Baştaraft S üncüde)niz sarışın bir insanla evlen ece ğim diye daha ^oi küçükken aklınıza koyduğuna* sayan ta-naraen boş o'dugsnu biliniz.Eşini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.09.1953
  • Hazırlayan:İBRAHİM DÖKEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 i 1 1 2 3 1 r 1 4 5 i ı 1 ı 1 8 9 H 1 "1 I 1 1 S«!da* sağa:1 Atatürkün göğsüne îstik |âl harbinde kurşun isabet eden mevki,Bir müzisyenimizin lâka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.09.1953
  • Merzuka Akçan tevkif edildi [Baş tarafı birincide] Akçan bunların kendisine ait olmadığını söylemişse de daha sonra itirafa mecbur kalmıştır' Merzuka Akçan ilk sorgusunu müteakip derhal tevkif edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.09.1953
  • ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİYELERİ yılının son.iki çekilişi t 2 KASIM BAHCELİİEV!30ARALIKÖ BAHÇELİ EV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan