Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.09.1953
  • 12 Eylül 1953 Cumartesi Adres:Nuruosmaniye Türbedar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:MîfcLÎYET İstanbul YIL:4 SAYI:1200 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:2 9 614 FİATI 15 Kurug Milli M Ü S T A K f t S İ Y A S Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.09.1953
  • TAKVİMDEN f$k YAPRAK İhti Şu.son günlerde intihar en bir muhteris son neferi vermeden:İhtiras çok fena bir ydjr;ben onun kurbanı-Tlmis.Bn adamın bu sözü rlü türlü mevzular doğur i.Hattâ müntehirin bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1953
  • K I SA HA B E R L E R Denizcilik Bankası sefer ığl yabancı limanlara îstanaktarması olarak sevkedilefındıklar için hususi bir ten yapmayı kararlaştırmıştır.Ekonomi ve Ticaret Vekâithalâtm tahdil tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1953
  • O L S T E Tophanede Boğazkesen cad de 66 numaralı börekçi dük kanında çalışan Ali acında bir işçi,ayni yerde çalışan Mehmet adında birini bıçakla yaralamıştır.Suçlu yakalanmıştır.¦jç Küçük Mustafapaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1953
  • emiqef M BAYRAMI Yeşilay Gençlik Kurumuyıllık üzüm bayramı,27 eyaasar günü Göztepedeki aaidanlıgmda yapılacaktır.ORE Altınay kulübünün yeni ida »yeti seçimi kongresi yarın 10 da yapılacaktırt Çamhoayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1953
  • 12 Eylül Ru.30 1.1953 Afu».2 Cumertosi 1369 MJT VASATİ EZANİ ıcş 5.36 11.07 e 12.11 5.42 idi 15.46 9.19 jam *8.28 1200 M 20.03 1.33 j 3*.53 9.24 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1953
  • Ananevî Rus eruper/aîizmini tahakkuk ettiren ifız l Moskov.anm içerideki Ruslaştırma,tehcir ve imha,siyâseti ile,dışarıdaki yayılma ve genişleme hamleleri karşısında muhaceretteki beyaz Rusların şöven
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1953
  • Türk sigaraları Amerikava ihraç edilecek Haber aldığımıza göre,hususî bir firma Tekelden aldırı 140 bin paket sigarayı Amerikaya ihraç edecektir.Her birinde 40 ar sigara bulunan kutuların ihracına yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1953
  • Randevuculuk eden bir apartıman kapıcısı daha yakalandı Mehmet Mertoğlu adında biri nin,Şişlide Şair Nigâr sokağında 54 numaralı apartmanın zemin katında randevuculuk yaptığı tesbit edilmiş,ahlâk zabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1953
  • Kavga eden üç genç bıçakla birbirlerini yaraladılar Eyübe bağlı Ağaçlı köyünde oturan Hüseyin Çelebi.Osman Atan ve Halil Gür3gl adında üç genç geçimsizlik yüzünden kav gaya tutuşmuşlar ve birbirlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1953
  • Harice satılacak ham pikler Karabük demir ve çelik fabrikaîari pik imalâtını dış piyasa,lara,satmak için teşebbüse geçmiştir.Yabancı memleketlerle yapılacak olan anlaşmaya göre,mlu olarak muayyen bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1953
  • f HALKIN SESİ I Müsbet bir cevap Kadıköydeki araba vapuru iskelesinin meydanı şikâyete konu olacak bir halde bulunmaktadır* Bu durum için bir ikaz mektubu alıp neşretmiştik-Yakın ve müsbet bir alâkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1953
  • Ateşli silâhlar için yapılan müracaatlar Sivri uçlu bıçaklar imalâtçılardan parası verilmek suretîla toplattırılıyor 15 ağustostan itibaren yürür lüğe giren Ateşli Silâhlar ve Bı çaklar Hakkındaki Kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1953
  • Küçük baş hayvan derileri piyasası çok yüksek Küçük baş deri piyasasında son günlerde umumî bir durgun luk müşahede edilmektedir.Buna rağmen küçük baş hayvan derileri,ecnebi memleketler fiat lafına na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1953
  • Asma köprü teklif ieri Bir Alman firması i!milyon dolara bu köprüyü inşa edeceğini bi dirdi istanbul ve Anadolu yakasını birleştirecek olan asma köprü üzerinde çalışmalar devam et mektedir.Son olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1953
  • Belediye,mahrukat tanzim satışlarına basli"0' Şehirde ma"hrukat fiatlanmn artması Üzerine Belediye WTun ve kömür tanzim satışlarına önü müzdekî pazartesi sabahından itibaren başlayacaktır.Kumkapı ve C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1953
  • Almanya ile aramızdaki ticarî anlaşma 9 haziran 1953 tarihinden itibaren Almanya ile Bonnda cere yan eden karma komisyon müzakereleri neticelenmiş ve batı Almanya ile memleketimiz arasında ticarî müna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1953
  • Ha r man yangınları Bakırköy köylerinde çıkan iki yangında külliyetli miktarda hububat yandı Bakırköy köylerinde iki harman yangını olmuş ve külliyetli miktarda hububat ve saman yan mıştırîSûrilardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1953
  • Evlenme dairelerine dadanan yankesiciler Evlenme dairelerine musallat olan yankesiciler,son günlerde,faaliyetlerine hız vermişlerdir.Bundan on beş gün kadar ön ce Beyoğlu evlenme dairesinde bir vatand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1953
  • Rusyaya ihraç edaceğimiz mallar Ticaet ve Ekonomi Vekâleti tarafından ilgili makamlara gön derilen bjr yazıda,Rusya ya ne ğih* malların ihraç edileceği ve mukabilinde neler ahna cağı bildirilmiştir.Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1953
  • ingiltsre kuru meyva kontrolünü kaldırdı Kurutulmuş meyveler ve kuru üzüm üzerinde,bundan bir müd det evvel Ing.İtere tarafından ya pıla"h kontrollar son alınan bir kararla kaldırılmıştır,ilgili çevre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1953
  • Adana Kıbrıs hava hattı açıldı Devlet Havayolları idaresinin dış hatlara tfçak işletmek hususundaki ilk teşebbüsleri müsbet neticeler vermeye başlamıştır.Bu meyanda Adana Kıbrıs hava hattı da rağbet g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1953
  • Deniz kazasında boğu!an1ann cesetleri bu undu Bundan c/n gün önce Burgaz adası alıklarında vu\üta gelen müessif kazada boğulan dört ka dından ikisinin cesedi dün sabah Karacaboye bağlı Kurşunlu köyü a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1953
  • Şshrin su ihtiyacı için yanılacak yeni tesisler Terkos tesislerinden şehrin Istanbul semtine verilmekte olan günde 45 bin metre nvkâp su,ihtiyacı karşılayamamakta,dır.Bu sebeple suyu günde 120 bin met
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1953
  • Köylü,yolsuzluktan şikâyet ediyorlar Yazan s SALİM BAYAR 37 sırtta,çamlar aracında bira.dinlendik.Aşağıda iki üç haao,Ük Kozağacı mahades» oyunca* bir köye oenziyordu.Aşağıclıi/bize sesleniyorlardı,Ul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1953
  • "Turistik be'g?alacak eğlence yerleri tesbit ediliyor Son günlerde bir çok gazino ve eğlence mahalli sahipleri Turizmi Teşvik kanununun temin ettiği kolaylıklardan istifade etmek üzere «Turistik belge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.09.1953
  • Irak'ta siyasî buhran Şimdiki halde Başvekillik için yegâne namzedin parlâmento çoğunluk lideri Nuri Sait Paşa olduğa anlaşılıyor Bagdad,11 A.A.Savunma VekUi Nuri Said Paşanın buraya dönmesiyle 10 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1953
  • Japon Veliaht!Dulles şerefine ziyaf ît verdi Washington,11 A.A.Amerikada bulunan Japon veliahtı Ak-hito tlün gece Sheraton Carlton otelinde Amerika Dışişleri Vekili şerefine bir ziyafet vermiştir.Misa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1953
  • Eski Yugoslav Kralı boşanıyor Biaritz,11 A.A.Eski Tu goslavya Kralı Pierre ve Prenses Alexandra,dün yaptıkları görüşmeyi müteakip basma yap tıkları açıklamada boşanmağa karar verdiklerini bildirmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1953
  • Trene binişinin r/htyet o^ıuacu dakikasınua nareld e hldi.Kaciye hanmu.çok vMculuk yapmışlara has «#öwaa »tle der bal bir arkadaş buldu;derdini açtı.Reşidle ayf" arasındaki garip hâdiseyi anlatmağa Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1953
  • Siyasî İcmal İhtiyati tedbir meselesi Komşularının sükûn ve emniyetlini ihlale hazırlandıkları kendi neşriyat ve beyanlarından anlaşılan,etrafa tecavüz için çete teşkilatı kurduklarını ilan eden insan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1953
  • BOROHUZ •jf FUAR mUddetince Sayın halkımızın hizmetindedir.Hususi FUAR keşidemizde FETİH ALTINLARI ve Zengin Para ikramiyeleri dağıtılacaktır.¦jîî Her 100 Liraya bir kura numarası,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1953
  • Bir işc'rrn fedakârlığı Bir işçi parlayan petrol borularının üstüne atlayarak atoşr söndürdü Viyana 11 A.A.Bu gece Avusturya petrol havzası işçilerinden biri hayatını tehlikeye atarak büyük bir felâke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1953
  • Matı Mau aleyhtarı kuvvetler tahkim ediliyor Nairobi,11 A.A.Kenyadaki Mau-mau aleyhtarı kuvvet leri takviye için gönderilecek olan 1200 kişilik İngiliz birliğinin ilk partisi bugün uçakla îngiltereden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1953
  • FIKRA Medeniyet sevinci Görünürde hiç bir sebep yokken bir de bakıyorsunuz düşünceniz binlerce kilometre uzağa ve senelerce» senelerce geriye uçmuş» konmuş» hattâ tünemiş* Bütün bunlar için bir sâlise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA ¦jt Demokrat senatör Hubert H.Humphrey,dün gece Yunan Kralmı önümüzdeki ay için Amerikada yapacağı seyahat esnasında Minnesota eyaletini ziyarete davet ettiğini bildirmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1953
  • ingiltere,Pasifik paktına alınmıyor Avustralya,Yeni Zelanda ve Amerika arasında yapılan üçlü toplantı sona erdi Washington,11 A.A.A-tedir:vustralya,Yeni Zelanda ve Birleşik Amerika Dışişleri Vekilleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1953
  • Otomobil sllrat rekoru kırıldı Wendover,Utah)11 A.A.Dün yapılan bir tecrübede bir Austin Nealey otomobili bir mil özerine yapılan yarışta dünya sürat rekorunu kırmıştır.Ame rikan otomobil cemiyetinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1953
  • Fransada vergi kaçakç'farıyla mOcadele Paris,11 A.A.Mali makamlar,vergi kaçakçılıklarına karşı girişilen mücadelenin ilk on günü zarfında yakalananlardan beş yüz milyon franktan fazla vergi tahsil edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1953
  • Birleşmiş Mi Jetler Anayasasının tadili Birleşmiş Milletler.11 A.A.Mısır heyeti,Birleşmiş Milletler teşkilâtı anayasasının ka rorlaştırıldığı veçhile 1955 de gözden geçirilmesi işi ile ilgili bir tekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1953
  • Üçüncil kattan düştü ve kurtuldu San Francisco,11 AP)Buradaki Pakistan konsolosunun dokuz yaşındaki kızı Emine Hüseyin oturdukları apartmanın üçüncü katındaki bir pencereden kaza ile aşağıya düşmüş fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1953
  • Vezüv'ün i n di f aı Dokuz seneden beri indifa etmeyen yanardağdan kesif dumanlar yüksel m iye bağladı Napoli,11 A.A.Mütehas sısl&nn bugün haber verdikleri ne göre,dokuz' senedenberi indifa etmeyen Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1953
  • İKTİBAS Tıp ilmi kansere karşı ilk zaferini elde etmek üzere Streptomisin kâşifi Doktor Wiksman,ka/ısari yanec h aktinomisin isminde yani bîr ilâcın bulunduğunu ilimi bir kongrede açıklıdı Jûünyanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1953
  • İtalyada bir fabrikatör kaçırı'dı iki hafta evvel kaçırılan bir avukat,ailesi haydutların istediği parayı vermediği için öldürüldü Palermo,11 AJL)İtalyan polisi dttn gece sayfiye evinden kaçırılan 38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1953
  • Kahire hapishanesinde esrarengiz bir m.îvkuf Kahire,11 A.A.Dört aydan berj Kahire hapishanesinde bulunmakta olan olan esrarengiz bir mevkufun hüviyeti hâlâ tesbit edilememiştir.Bilinen tek şey,adamın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.09.1953
  • W%i Sahra of al!Sahra oteli lskenderlyenfaı en mükemmel eğlence yerlerinden biridir.Çöl ortasında bulunmasına rağmen otel 20 nci asrın bütün konforunu haizdir-Bunun en güzel delili Fransız ve İtalyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1953
  • RESİMLE HADİSELER f,m m ı «ıiı I Elizabeth Taylor Istanbula geliyor Sevimli artist Elizabeth Taylor ve kocası Michael Wil ng evvelki gün uçakla Avrupada büyük bir seyahate çık ıslardır.Elizabeth Taylo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1953
  • HEKGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Preveze zaferinin 411 inci yılını idrâk ederken.Barbaros,120 parçalık fiîosîe bütün Hıristiyanlık âleminin 202 parçalık deniz kuvvetlerini perişan etmişti.Akdenize Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.09.1953
  • Fenerbahçe dün İzmire gitti 1952-53 Profesyonel lig şampiyonu Fenerbahçe profesyonel futbol takımı iki maç yapmak üzere 23 kişilik kafile halinde dün saat 19 da uçakla İzmire gitmiştir.San-lâcivertlil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.09.1953
  • Almanya atletizm rekorları 100 metre 200 metre 400 metre 800 metre 1500 metre 5000 metre 10000 metre 110 m.eng 400 m.eng-Uzun atlama Yüksek atlama Üç adım Sırıkla atlama Gülle atma Dist atma Cirit atm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.09.1953
  • Türkiye yüzme birinciliklerine 150 müsabıkın iştirakiyle başlandı İlk gün yapılan müsabakaların 400 metre ve 4X100 karışık bayrakta İki Türkiye rekoru tssis etlildi Su sporları federasyonu tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.09.1953
  • Bir futbol maçında meydan kavgası Buenos-Aires,11 T.H.A.Burada Belediye stadyomunda RiverlPlata ve Ferrocarril takımları arasında yapılan futbol maçında çıkan kavga sonunda seyircilerden 50 kişi yaral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.09.1953
  • M WT *3&M Önümüzdeki ay içersindo seyredeceğimiz enternasyonal basketbol tarananının geçen yıl karşılaşmalarından bir görünüş Millî basketbol takımı namzetleri seçildi Ankara,11 A.A)14-29 Eylül arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.09.1953
  • Bugün Mithatpaşa Stadında alkışlayacağımız Alman atletizminin iki büyük ası:Dünya rekortmeni L» Lııeg sağda gözlüklü)ve 400 m* Almanya rekortmeni Haas solda)Türkiye Almanya millî atletizm karşılaşması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.09.1953
  • Türkiye atletizm rekorları 100 metro 10.6 10.6 10.6 200 metre 221 22.1 400 metre 494 800 metre 1 521 1.500 metre 3.531 3.000 metre 8 28-8 5000 metre 1436.2 10.000 metre 30 42-4 110 m' eng.14.7 400 m-e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.09.1953
  • İtalyan Mektep gemisi S-O mağlûp oldu Şehrimizde misafir bulunan Amerigo Vespucci italyan mek tep gemisi futbol takımı dün Fenerbahçe stadında Deniz Harb okulu takımı ile husus!bir kar şılaşma yapmış,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.09.1953
  • Başkomiser yerinden kalkü,gülerek kapıya doğru ilerıedi.Sizi »ekliyordum Mr.Trent istediğiniz ribi,tamamile muammadan ibaret olan bu İçi kaçırmıyacağınıza e w indim.Trent,kutuphaueye girerken baskomis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.09.1953
  • KOLAY VE PRATİK BİR GÜZELLİK MÜSTAHZARI Krem I i PURO Tuvalet Sabunu Cildinizi besler,korur,Uumuşatır.tazeleştirir ve güzelleştirir r i Bol köp'UklU Nefis kokulu Ü!l 100 de 100 saftır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.09.1953
  • Ağabeysine kızıp tantürJiyot içen ki* Fjruzafa mahallesinde Hacıoft lu sokağında 2 numarada otu ran Mürvet Kaya adında bir genç kız,tenttirdiyot içmek sure tile inüTîâra Feşobbüs etmiş tedavi altına a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.09.1953
  • Para çalan meçhul h rsızlar Fatihte BaHpaşa caddesinde" 113 numarada oturan *îkrem Durumay adında birinin evine giren bir maçhul hırsız,1300 lira parayla btr kol saati çalarak kaçmıştır.Bundan başka,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.09.1953
  • Elmalı bendi için bir Fransız mütehassısı davet edildi AnaOulu yakasının su ihtiyacı nı tamamiyle karşılayacak olan Elmah bendinin inşaatı hızla de vana çimektedir-Sular idaresi mühim ve muhtemel aksa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.09.1953
  • Eskişehir gemisinde vazife alacak makinistler isveç tezgahlarında İnşa edilen TJenizcüik Bankasının Eskişe fcir)şilebinin seyir tecrübelerin-"TTe hazır bulunmak ve memleketimiae getirilecek olan gemid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.09.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.09.1953
  • svtfLiriVJaiia?Nakieoen:AZIZ OZBAY Yerli ve sarı trie gazetelerine göre hâdiseyi Talya tertipilemş 12 mm Eminim.Mü^cavizlerim den birinin o olduğunu ta içim den hissediyorum.Fakat bir insanın boynuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.09.1953
  • D.P« nin bugün yapacağı siyasî toplantı Demokrat Parti Beşiktaş ilçesi merkez bucagj bnjrii" saat 17 de Barbaros meydanında bir adkhava siyasî toplantısı tertip etmiştir.Bu toplantıda Tutanbul Mebus l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.09.1953
  • "Osmanlı,imparatorluğu,sizlerin ve diğer şehzadelerin kendilerine teslimini iltiyorlf 68 îki murahhas Jİafc'aım,savdılar,aralarında gizlice müzakereye gniştiıer,Laş nf*:Osmanlı tahtını ele geçilme zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.09.1953
  • Bazirlayai:SADKTTİN URU»,f 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 I 2 3 m 4 5 ı 6 7 8 9 10 nm 121 Saldan sağa:1 Bası iğneler oradan yapılır;tnan.2 Beldek;Şimdiki zaman.3 Bir cins cam;Çeviklik timsali ona aittir.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.09.1953
  • RÖPORTAJ Radyo programları bir türlü düzeltilemiyor Uzun zamandan beri radyo bir eğlence vasıtası mıdır yoksa etlğlm,kültür vasıtası mi diye kendi kendimize münakaşa edip duruyoruz.Fakat hftlen radyod
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.09.1953
  • Ereğli Kömürleri işletmesinden Kuru fasulye alınacak f Hususî şartnamesinde gösterilen evsaf ve müddetlerde teslim şartiyle satın alınacak olan 350 ton kuru fasulyenin 28/9/953 Pazartesi günü saat 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.09.1953
  • Bir eroin şebekesi meydana çıkarıldı [Baş tarafı birincide] rumu polise bildirmiş ve hâdiseye el konularak Halil paketle birlikte Emniyet Müdür lüğüne getirilmiştir.Yapılan inceleme sonunda,paketin iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.09.1953
  • Bir memur karısı esrar kaçırırken yakalandı [Baş tarafı birincide'] idi-Bir kaç gün evvel Beyruta gitmek üzere pasaport alan Merzuka'nın bu seyahati de polis tarafından şüpheli görülmüş ve bugün hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.09.1953
  • ingiltere Harbiye Vekili 3 ekimde Türkiyeye geliyor [Baş tarafı birincide!tirahat edecektir.Bu ziyaret esnasında kendisine hâlen İngiltere Kurmay Okulu Komutanı ve Parlâmentoda hususî sekreterliğini d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.09.1953
  • Kıbrısta zelzele [Baş tarafı birincide] troyeri derhal yardım için Kıbrısa göndermiştir.Zelzele hakkındaki aşağıdaki resmî tebliğ neşredilmiştir;Dün vuku bulan zelzelede en fazla hasar gören kısım Str
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.09.1953
  • Orta Doğu savunması [Baş tarafı birincide] teşkilâtı kurulmasını kararlastır mışla"f3ır t Şimdiye kadar ne askeri lider ler ne de siyasetçiler,gerek orta doğu devletleri gerek Birleşik Amerika tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.09.1953
  • Antalyadaki orman yangını söndürüldü 16-17 yerde çıkan muhtelit yangınlar neticesinde fundalıkla* yandı Antalya,11 AA)Bir kaç günden beri şiddetle esmekte olan poyraz rüzgârının tesiriyle Antalya hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.09.1953
  • Millî Eğitim Vekâletinden-Yabancı Memleketlere Öğrenci gönderilecek 1 M-T-A.Enstitüsü hesabına» 1416 sayılı kanun hükümlerine göre.tahsil için.yabancı memleketlere musaba* ka imtihanı ile öğrenci gönd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.09.1953
  • Antony P.Sagredo ve Ortakları Eslıanıh Komandit Şirketinden:Şirketimizin hissedarları 30 Eylül 1953 tarihli Çarşamba günü saat 11 de Feriköy Fırın sokak 3-5*7 No-da kâin şirket merkezinde olağanüstü o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.09.1953
  • Bankaların,Tüccarların ve Bilumum İş Adamları ile iyi b'r rand temin etmek istiyenlerin dikkat nazarlarına:İ/alei şüyu suretiyle satılık 3 adet kıymetli gayrimenkul:1 Beyoğlu İstiklâl Cad.65/67 numara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.09.1953
  • Kireç kuyusuna düşerek ölen yavru Samatyada.Birahane sokağın da 20/7 numarada oturan ibrahım Kurşunlu'nun dört yaşında kj kızı selma civardaki kireç kuyusuna düşerek ölmüştür.Tahkikata müddeiumumilikç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.09.1953
  • Balkanlı dostların geçimsizliği Başmakaleden devam)ı se bile yine üç komşunun birbirlerinin gözlerini oymaya kalkışacaklannı beklemek gülünçtür-Dünya siyaset adamları bizim aramızda artık böy-le bir ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.09.1953
  • Türk Yunan tatbikatı Baş tarafı birincide] kadar bir sahada yapılacak kara,deniz ve hava manevraları ekim ortalarına kadar devam edecektir.Manevralara kara,deniz ve hava olmak üzere 750.000 den fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.09.1953
  • Yabancı sermayenin teşvikine çalışılıyor [Baş tarafı birincide] xnı Genel Direktörü Haydar Ork rekafat etmiştir.DÜNYA BANKASI TUHAFINDAN AÇILAN KKEDt 10 eylül 1953 günü Washingtonda Milletlerarası İma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.09.1953
  • Fransız güzeli [Baş taralı birincide] de aynı müsabakaya iki Fransız güzelinin girmiş olacağını ileri sürmüşler buna tstanbula çeldik leri ilk gündenberi itiraz etmiş olduklarını ilâve etmişlerdir.Bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.09.1953
  • Churchill Zafarullah Han ile görüştü Londra,11 A.A.Pakistan Dışişleri Vekili Zafirullah Han,bugün Başvekil Winston Churchill ile bir görüşme yaparak Süveyş mevzuunda iki memleket* arasında mevcut ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.09.1953
  • Triyeste ihtilâfını hal için teşebbüse geçildi [Baş tarafı birincide"} üpi.uonatik temsilcilerin fuarın a çılış töreninde bulunmak üzere başkentten ayrılmaları Yugoslav ya ile italya arasında bir had
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.09.1953
  • Bina vergisine zam yapılmıyor [Baş tarafı birincide] Eylül 1953 tarihli Cumhuriyet gazetelerinde intişar eden bir havadiste,şimdiki bina vergisine yüzde 100 zammı derpiş eden bir kanun lâyihasının Mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.09.1953
  • Fas Sultanı {Baş tarafı birincide] Hayvanın bir ayak bileği kırılmıştır.Bildirildiğine göre bu sırada vazifeli olmayan fakat te sadüfen bu civarda bulunan bir muhafız kıtası mensubu otomobilin çamurlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.09.1953
  • Bayar'ın mesajı [Baş tarafı birincide!kendisini tebrik ve meşrutî reji min takviyesi ile memleket *efa lııitı.u gelişmesi hususunda te mennileri ihtiva eyljyen Türkiye Cumhurreisinin mesajım,tevdi etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.09.1953
  • Gecekonduları güzelleştirme derneği kapatıldı [Baş tarafı birincide] ve şubeleri,Eminönü ikinci Sulh Ceza Yargıçlığının kararı jle ka patılmıştır.Alâkalılar,derneğin muvakkat bir zaman için kapatıldığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.09.1953
  • Gezi seferleri programı tadil edildi Yaz mevsiminin sonuna yaklaşması neticesinde husule gelen saat farklarının yolcu haraketle rjnde husule getirdiği değişiklik dolayısiyle Şehir Hatları İşletmesi ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.09.1953
  • NİMET ERİM—AİLE BIÇKI DİKİŞ YURDU TALEBE KAYDINA BAŞLADI Yıllarca yurd idare etmiş,tanınmış ve takdir edilmiş olan NİMET ERİM.tecrübesi ve en ileri metoda ile biçki dikiş el işleri,şapka,korse,çiçek,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.09.1953
  • İstanbul Belediyesi İlânları İnşaat malzemesi,Telefon ve Elektrik malzemesi ile banko yaptırılacak 1 Tanzim satışları için yeniden inga edilecek altı adet kulübe için malzeme satm alınacaktır-Muhammen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.09.1953
  • Ankara Jandarma Satmalıma Ko.dan Cinsi Fiatı Miktarı ÜS ve I dış adet Lira 600X16 oto lâstiği 350 dış 350 iç 117 700X16 oto lâstiği 200 dış 200 iç 124 700X15 oto lâstiği 60 dış 60 iç 150 750X20 oto lâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.09.1953
  • İstanbul Levazıtı Âmîr'îğînden verilen Askerî Kıtaat hânları 97406 lira keşifli 12241 lira kesin teminatı olan onarım işi pazarlıkla eksiltmeye konmuştur.İhalesi 16/9/953 te Kayseri As.Sa-Al-Ko-da yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.09.1953
  • İSTANBU1 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dana mü ziği Pl.13.30 Şarklar.Okuyan:Alâettin Yavaşça 14.00 Opera ve operetlerden fanta ziler Pl.14.30 Saz eserleri 14.50 Dans orkestraları geçidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.09.1953
  • Açık eksiltme usulile onarım yaptırılacak İstanbul Defterdarlığındın Keşif bedeli Teminatı Galata Muamele vergi dairesi Lira Rrş-Ura Krş-onarımı işi-520—5421 Eminönü ve Fatih Sulh Hu-2433 50 182 51 ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.09.1953
  • Mütercim alınacaktır Müessesemiz merkezinde çalıştırılmak üzere askerliğini yapmış en az lise derecesinde tahsil görmüş.Türkçeden İngilizciye.Ingilizoeden Türkçeye tercüme yapacak bir mütercim alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.09.1953
  • Aoone şartları Lr.fir.Senelik 42 Altı aylık 22 Üç aylık 12 Bir aylık 4 Ecnebi memleketlere iki mislidirhân oo 50 00 50 şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sunt.2,50 T.L.İlanlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.09.1953
  • Dûdük/ü Tencerede bufunön bâzı hususiyetler:O Kapağında bulunan yem icatVşeM/ndefalâstiğibubar iazy/tini tamamen nwfiafaza eder.Düdük/ü supap yemek/ere göre ayar/an/0 Saf Alüminyümden prese/enm/ş oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.09.1953
  • Gayrî menkul satış ilânı istanbul ikinci icra Memur'uğundan 951-6549' Bir alacaktan dolayı hacizli olup.paraya çevrilmesine karar verilen Fatih.Eski Ferhat,yeni Kırkeeşme mahallesinin eski:Zeyrek,yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.09.1953
  • Kırıkkale Belediyesinden 1 Belediyemize ait 25000 lira keşif bedelli yol inşaatı açık eksiltme suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.2 İhale 21/9/953 Pazartesi günü saat 15 te Belediye komisyonunda yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.09.1953
  • Hububat ihracatçılarının dikkat nazarına Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden İhraç edilmek üzere satışa çıkarılmış bulunan 70 100 bin ton ctnup sert buğdayı ile 2600 ton siha buğdayına ait 2/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.09.1953
  • Konya Valiliğinden 1 Bozkır kazası merkezinde yaptırılacak ilk okul binası inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 îşin kegif bedeli 9872037.muvakkat teminatı 6186 liradır-3 İhalesi 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.09.1953
  • Eskişehir su işleri 9.uncu şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş:1 Eskişehir su işleri 9-cu şube müdürlüğü bölgesinde bulunan Sivrihisar Sakarya bentleri I-ci kısım inşaatı işi olup tahmin edilen k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.09.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784 784.Dolar 280.50 280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr,64.03 64.03 Belçika Fr.5.6t 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8