Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.09.1953
  • mu Bugün şehrimizde havanın sa-î bahlejrin deniz üstü puslu sonraları az bulutlu geçeceği,şuhu net derecesinin artacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1953
  • Hapishanelerde eroin satışı elan devam ediyor Zabıtaya bazı lüzumlu salâhiyetlerin verilmemesi yiizQnden morfinmanlarla gereği gibi mücadele edilmemektedir Biz uyuşturucu marfde olarak esrar,eroin,kok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1953
  • Hürriyete kavuşan askerlerimiz kucaklaşıyor Kore'de 33 sân devam eden esir mübadelesinden sonra 228 Türk kahramanı,hürriyete kavuşmuştur.Esaretten kurtnlan kahramanlanraız derbal Tokyo'daki askeri has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1953
  • KRALİÇE YİNE ŞAHLA BERABER İranın yeşil «ffzlü güzel Kraliçesi Süreyya,bundan bir kaç gün evvel.Mr gün sürgün.14 gün de resmî bir misafir olarak kaldığı Roma dan uçakla" Tahranla dönmüştür-Resimde Kra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1953
  • Nato birlikleri Almany ada atom tatbikatına haşlıyor Şimdiye kadar yapılan tatbikatların en büyüğü olan bu manevraya,175 bin asker iştirak edecek Frankfurt 10 AA)175 bası infilâk ettirilmiyecektir.müh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1953
  • Hasan Polatkan New-York hava alanında Türkiyeye yapılan yardım Dünya Bankası bize 9 milyon dolarlık bir kredi açtı Vaşington,10 AA)Milletlerarasi banka.Türkiyeye 9 milyon dolar yeni kredi açtığını bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1953
  • Musaddık,açlık grevi yapıyor Sabık Başvekil,vasiyetnamesini hazırlamak üzere avukat istedi New York,10 AP)New York Times bugün sabık İran Başbakanı Musaddıkm,Tahran civarında mevkuf bulunduğu [Devamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1953
  • ismet İnönünün yaptığı tenkidlere verilen cevap Emin Kalafat,muhalefet liderinin "zannediyoruz,hükmüne bağladığı tenkidlerin,memleketteki kalkınmayı gölgelemek hedefini güttüğünü,söyledi Ankara.10 AA)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1953
  • Kereden dönen hemşire Teğmen Emel Türkkan izahat verirken Hemşire Teğmen Emel Türkkan'ın konuşması Hsmşire,Japonyadaki Amerikan hastahanelerind* yaralılara gösterilen ihtimamı anlattı Bir b»çuk yıldan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1953
  • Kıbrısta dün şiddetli bir zelzele oldu Lflmasol,10 A.A.Bu aa bah saat 6 ya doğru Kıbrıs ada sının gtiîıey batı dahilinde düşen Pafos kesiminde bir deprem kay Devamı Sa:7 SU:7 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1953
  • Yeni ticaret rejimi ıı Takasın ticaret rejimimizin dışında bırakılacağı haberi mahiyeti yüksek olduğu için normal usullerle satılması imkânF bulunamayan mahsullerimizin ticaretiyle meşgul iş adamlarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1953
  • i Opera binası tamamlanıyor Dün yapılan bir törenle sahne kısmının temeli atıldı Yıllardan beri terkedilmiş bir bina iskeleti halinde duran Tak simdeki opera inşaatının tamam lanacagı hakkındaki rivay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1953
  • Necla Ateş evleniyor New-York'taki Turk dansözü Samiye Gaınal'ın eski kocası ile evlenecek Nev YorlflO A.A.Mısırh dansöz Samiye Gamalın koca sı Bheppard Abdullah)yakında karısını boşayarak Nev York ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1953
  • italya Triyeste hududundan askerlerini geri çekmiyor Yugoslav Hariciye Müsteşarı,İtalyaya karşı daha sert tedbirler alınacağını bildirdi Roma,10 A.A.İtalya bugün batılı müttefiklere müracaatta bulunar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1953
  • DEMİR PERDEYİ UÇAKLA YIRTAN BİR PİLOTUN İFŞAATI Hürriyete uçtum Polonyalı pilot teğmen Franciszek JarecWnin Rus tipi bir Mig-15 uçağıyla hürriyeti seçmesi dünya' efkârı umumiyesini uzun zaman işgal et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1953
  • Yeni bîr seyyare keşfedildi Cambridge 10 JUL)Har* vard rasathanesinden bu gün bil dirfldigine göre.gökte yeni k«Ş fedilen ffeyin bir kuyruklu yılcka Devamı Sa.7;SU.6 da)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1953
  • Bulgar sulh taarruzu Çervenkov'un beyanatının Balkan Faktım zayıflatmak hedefini güttüğü bildiriliyor Londra,10 Nafen)Londra siyasî çevrelerinde,Bulgaristamn,yeni tekliflerle diplomatik bir sulh taarr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1953
  • Vekiller Heyeti dün de toplandı Ankara 10 Milliyet)Ve kifter Mcyeü bugün saat 10 c^a Başvekil Adnan Menderesin riyasetinde toplanmıştır.Fasılasız olarak saat 15 e ka dar devam eden toplantıda daha ziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1953
  • %İTA DÖRDÜNCÜ DEFA EVLENİYOR Rita Hayworth ve Dick Haymes.Hollywood'un Las Vegas şehrinde evlenmek üzere hazırlık yapmaktadırlar-Şimdiye kadar üç defa evlenip ayrılan Rita,gazetecilere:«Dick Haymes'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.09.1953
  • ffir.11 Eylül Rw.2 29 Muh.1953 AflM.1372 Cuma 1369 VAKİT VASATİ KZAM Gttneg 5.36 11.09 •Ogle 12.11 5.44 ikindi 15.45 9.19 Akşam 18.26 12.00 Yatsı 20.01 1.33 imsak 3.54 9.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1953
  • GÜNÜN MESELELERİ Zeynep Kâmil Hastanesi a g a JNUN MESELELE ıep Kâmil Hastc Sadrazam Kâmil Paşa tarafından eşi Zeynep Hanım adına yaptırılmıştır Dr.Bzdi N.ŞEHSUVAROĞLU Son bûnlerda Zgyneb Kâmil ismi a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1953
  • KONGRE ft Türkiye Eski Muharipler Birliğinin yıllık kongresi,15 ey lüi saat 13 de Kadıköy Süreyya sinemasında yapılacaktır.GEZİ •ft Boğaziçini Güzelleştirme Derneği 13 eylül pazar akşamı yapılacak bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1953
  • Çemberlitaş yangını Yangıma çıkış sebeplerini tesbit ve suç uyu bulmak için tahkikat yapılıyor Evvelki gün vukua gelen bir yangın sonunda Sultanahmetteki Çemberlitaş Talebe yurdunun tamamen yandığı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1953
  • Ünivsrsite Tiyatrosu Eminönü Halk*vinde oynayacak Üniversite Talebe Birliği tarafından teşkil edilmiş olan Gençlik tiyatrosunun önümüzdeki sezon faaliyete geçeceği bildirilmektedir.Bu münasebetle Birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1953
  • ffultnaCaÇOlltim l|Mlf1| t I A I H A İT [8fc^ ir R A H A T B I R i Y U V A Y 1 s 1 z E a T ü R K 1 Y E fl 1 Ş 8 A N K A S 1 lî V E R 1 R V a 1953 yılmın son iki çekilişi 2 Kasımda 30 Aralıkta S BAHÇEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1953
  • HALKIN SES!Sinemaların bekleme salonları Beyoğlunda Tarlabaşında Fıçı sokağında oturan Ali Çetin isimli bir okuyucumuz yazıyor:«Sinemaların beklemâ salonları her bakımdan lüks gazinolara dönmüş 'bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1953
  • Emniyet amirleri arasındaki nakil ve tayinler Şehrimiz Emniyet Amirleri arasında yeniden bazı nakilîj&r» yapılmıştır.Bu cümleden olmak üzere,Be yoğlu Emniyet Amiri Şakjr Ka ra* ay,Üsküdar Emniyet Amir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1953
  • TAKVİMDİN ®k YAPRAK Talebe yurdları ve yangınlar Çemberlitaşda Talebe yur du olarak kullanılan konak bir görünür kaza yüzünden yandı kül oldu.Görünür kaza,diyorum,çünkü bu yangın,«ateşle pamuğun oyunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1953
  • KISA HAB ERLER Yeşilay Gençlik Kurumunun yıllık üzüm bayramı 27 eylül pazar günü Göztepe asma fi danlığmda yapılacaktır.Dün limanımızdan muhtelif memleketlere 1.127.669 lira değerinde çeşitli mal ihra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1953
  • Bölge sanayiciler toplantısına iştirak eden İstanbul delegesi İzmirde yapılacak «Bölge Sanayiciler» toplantısına iştirak etmek üzere,şehrimizde bulunan İç Ticaret Umum Müdür muavini Necmettin önder dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1953
  • POLİSTE if Gedikpaşa caddesi Cepha «leci sokak 16 numarada oturan Haçik Dönmez,Kumkapı Gerclanlı aokak 25 numarada Kirkor'a ait evin su borularını tamir etmekte iken iskeleden düjerek muhtelif yerleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1953
  • Eski İstan'u!savcısı gîtti Yargıtay üyeliğine tayin edilen sabık İstanbul Savcısı Nail Özkan yeni vazifesine başlamak üzere dün sabah motorlu' trenle Ankaraya gitmiştir.Nail Özkan'a yeni vazifesinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1953
  • Almanyaya çeşitli mal ihraç ediyoruz Memleketimiz ile Batı Alman ya arasındaki ticari münasebetler son günlerde memnuniyet ve rici şekilde inkişaf etmiştir.Bu cümleden olarak 9 haziran dan beri Bonn'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1953
  • Askerî depodan çalınan 90 bin çuval dün bulundu Emniyet İkinci Şube Müdürlüğü Hırsızlık maması memurları,Slfleymaniyede Fetva yoku şunda bulunan askeri depolarla Ayvansaraydaki depolardan çalınan cema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1953
  • Acaip bir yaralama Dün sabaha karşı Ortaköyde garip bir yaralama hâdisesi olmuştur.Ortaköyde Hasret sokağında oturan ve bir müddetten beri boşta gezen Kirkor Kaydesar adında bir amele gece yarısından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1953
  • Balık ve et kombinası için yapılan hazırlık Et ve Balık Kurumu dün bu hususta alâkalılarla bir toplantı yaptı Et ve Balık Kurumu Haliçte modern soğuk hava tesislerini havi bir balıkhane ile Zeytinburn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1953
  • Memleketimize gelen Yugoslav ticaret heyeti Yugoslav eski ticaret vekillerinden Osman Karapetroviçin başkanlığında,Yugoslav federal cumhuriyeti meclis azalan ve Yugoslav ticaret odaları reisinden müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1953
  • Konalizasyon çukuruna düşen otobüs Bakırköy Sirkeci hattında ça lışan Belediyeye ait 249 sayılı otobüs dün sabah Lâleli Tayyare apartmanları önünden geçerken tekerleklerinin burada açılan kanalizasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1953
  • Hububat ihracatı Dünya buğday piyasasına uymak için buğdaylarınızı ucuza satacağız Hükümet hububat ihracatımızla alâkalı olarak,yeniden bazı mühim kararlar almıştır.Buna göre dış piyasa şartları icap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1953
  • Bize,bol su için ff dediler "Beler'e kadar bulamazsınız Yazan SALİM BAYAR 36 bir radyo dinlidir şey yok Ba-Han.hir şelâlenin yambaşmda harap ve kerpiç b.binaydığe".âlenin nemen ö.une köşk de dikleri b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.09.1953
  • İstiklâl Cad leşimin taistiklâl caddesinin asfaltlan masra dev^m edi'mektedir.yo lun Taksimden Galatasaraya dog fu.sağ kısmının asfaltlnmasl b;mek üzeredir,ilgililer asfaltla,ma işinin ay sonuna kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1953
  • arasında anlaş Önümüzdeki haftalar içinde iki devlet arasında muhtelif anlaşnra imzalanacak Vaşington,10 A.A.Buradaki resmî diplomatik mahfillerin bildirdiklerine göre önümüzdeki 3 hafta zarfında Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1953
  • g e I i yo r Sabık Irak Kral Naibt cehrimizde tedavi gören amca zadesini ziyaret edecek Bağdat,10 TH.A.Sabık İrak Kral Naibi Abdülilâh.Istanbulda tedavi edilmekte olan sabık Ürdün kralı Tallalı ziyare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1953
  • Kral Pierre karısiyle buluşuyor Bieritz,Fransa 10 A.A.Eski Yugoslavya kralı bugün ka xi8ı prenses Aleksandra ite bura da buluşarak boşanma şartlarım görüşecektir.Kral Pierre burada arkadaşla rwun yanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1953
  • Yeni bV surest tecrübesi Kuzey Afrikada yapılacak denemede Neville Dnke'nin rekoru kırılmaya çalışılacak Londra» 10 A.A.inanılır bir kaynaktan bildirildiğine göre bir ingiliz tepkili süper deniz avcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1953
  • Washing ton:hapsshane~Bn J3 isyan çıktı Va'la,Vaşington 10 A A )Bugün Vaşington devlet hapjsha nesinde bir isyan Çıkmış ve man kûmlar hücrelerinde bulunan eşyayı parçalamağa başlamasınıdır.Daha ziyade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1953
  • Thesus uçak garnisinde bir kaza Atina 10 A.A.Bir avcı uçağı ingiliz Thesus u ak gemi sinin güvertesine düşerek parçalanmıştır.Londradaki amirallik dairesinden bildiriligine gflre u Çak gemisinin-güver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1953
  • Bir Polonya gazetesi kapatıldı Paris 10 A.A.Hükümet bugün komünist Poîonya gazete si Vychodestvo Polskıe'nin satışı m yasak etmiştir.Polonya hükû metinin organı olan gazete Pa riste basılmakta ve ikti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1953
  • Canım efendi,zarar falan yok!İşin doğrusunu istersen ben,kızım bizim Reiid için istemeğe gelmiştim.öî denberi gönlümden geçirirdim.Reşiade yazıyor.Belki;Ayfer de onu beklemektedir.Ne ise.kısmet değilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1953
  • w H,P.^a siel Başkan;G^t^vcrıya^ cfiaii^or C.I-I.P.Çatalca ilçesinin yeni binası önümüKdeki pazar günü saat lü da tören.e açılacaktır.Törende şehrimizde bulunan C H.P.gen^l.başkanı ismet inönü nün de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1953
  • Kendi kendimizeyiz işte» ne böbürlenmeye,ne de böbürlenmenin Ukalâsı olan tevûwıa lüzum var.Açıkça söyliyelim git sin:Bizim yangınların yeryüzünde daha bir eşi bulunmaz.İnanmıyanlar varsa aklıma gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1953
  • &sa.£ıarJc.j habere r AfllKIÜKA Diplomatik çevrelerde belirtildiğine göre Yeni Zelanda ve Avusuatya hükümetleri Koreda nüıai barış olde edlmeden Kir zil Çin'in tanınması veya Birleşmiş Milletlere alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1953
  • ransad Hırsızlar artık kasaları böyle delmeye lüzum dahi görmüyorlar Kasayı kırıp için do kini aşırmaktunsa* sırtlayıp^ gStitenaagii fexrcih edan yani bir hırsız sebakaai,Fransız polisini günlerde en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1953
  • cıeKTriK santrali a rmırt takviyesi Muhtelif isletmelerin İstihsalini arttırmak için 100 milyon liralık bir inkişaf programı hazırlanarak Ankara* 10 AA.Etibank Genel Müdürlüğü,muhtelif işletmelerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1953
  • Avustralya'da,yani bir uranyum yatağı Paris tt A-fc.Aarustral ya.radyosunun bildirdiğine gör« kuzey,arazisinde,P-crt Darvilnin 400 kilometre kadar güneyinde Nev Caperon civarında yeni bir uranyum yat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1953
  • Yeni bir hizmetimiz.İzmir Enternasyonal Fuarssıda Sayın halkım zsn hizmetine giren Bankacılık büromuzda Fuar müddeti zarfında,açtırılacak fen az 150.liralık tasrruf hesapları sahipleri arasuwla ı 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1953
  • Fransa'ya yeni bir yardım fonu Amerika Güvenlik Konseyi Hindicini harbini bitirmek için Fransaya yeni yardımda bulunacak Nevyork,10 AA.Birleşik Amerika Milli Güvenlik Konseyi Hindicini harbini bitirme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1953
  • Siyası İcmal Suıgar Başvekilinin nutku Moskov» radyosunun neşrettiği bir habere göre Bulgar Başvekili milli,bayram dolayısıyla irat eylediği bir nutukta Birleşik Amerika'nın 1950 yılında Buigaristanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.09.1953
  • Eileen Herlie Eileen Herlie 1920 yılında Glascow'da doğdu-Hakikî adi Eileen Herlihy olan sevimli yıldız kumral saçlı ve kahverengi gözlüdür.Hayata stenograf olarak atılmış ve bir gün bir rejisörün dik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAİİ'A 1834 yılında büyük dokuma tezgâhları getirilmişti 120 yıl önc3 Türkler fes kulîanmaya başlayınca,paranın yabancıya gitmemesi için b:r fabrika açıldı Feshane)fabrikas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1953
  • RESİMLE HADİSELER Motosiklet yarışlarında f *d bîr kaza Evvelki gün îngiltcrede motosiklet yarıkları yapılırken feci bir kaza olmuş ve motosikletlerden birinin benzin deposu patlayarak yanmıştır-İnfil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.09.1953
  • ısa Spor Haberleri ENOStS GELDİ İstanbul,A.A.Cumartesi ve pazar günleri Beyoğluspor ve Beşiktaşla iki karşılaşma yapacak olan Atina UçüncUsU Eno sis takımı dün saat 12,30 da,21 kişilik bir kafile hali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.09.1953
  • m Yunan i si an da bulunan Alman atletlerinden Futterer» Yunanistan 400 metre rekortmeni Sillis ve meşhur Haas Cumartesi ve Pazar günleri gehrimizde,Türk millî atletizm takımiyle karşılaşacak olan Alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.09.1953
  • İngiliz liginin en iyi takımı Bo yıl şampiyonluğu Albion Kulübünün alacağı zannediliyor Londra,10 Nafen)tngüterenm bu yıl futbol şampiyonluklarını West Bromwich Albion kulübünün alması ihtimalleri Uze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.09.1953
  • Yeni mevsimde kulüplerimiz:8 lıl Lâcivert beyazlıların bu seneki kadrosu Gündüz İngiltereye gitmezse menajer olacak Geçen yılın en centilmen takımı Haftada dört gün çalışma.Bu yıl Beykozdan Kasımpaşay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.09.1953
  • îngilterede yapılan futbol maçları Londra,10 A.A)Dün îngilterede yapılan futbol maçlarında aşağıdaki neticeler alınmıştır:Bolton Wanderes 2 Shit.I faeld Wednesday 1-Huddersfield Town 1 Manchester City
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.09.1953
  • taHHM m Sat *ito m9ki ma fewwE*» «'«fci W* 4r ^LbV^1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.09.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.09.1953
  • Idar?filmier Kongresindeki dli-ıku çalışmalar Milletlerarası 9 uncu idarî L limler konferansı,dün sabahki toplantısında m llî idarelerde amme hizmeti göran memurla Tın yetiştirilmesi konusundaki rapor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.09.1953
  • İLÂN Lâ!e Film Sinemacılık ve Filmcilik Türk Anonim Şirketi İdare Meclisinden:Şirketimizin hissedarlar umum!heyeti 28 Eylül 1953 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 11 de Beyoglunda İstiklâl Caddes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.09.1953
  • 18 Büyük akaçlarla çevr-ien bu küçük binanın bir cephesi köşk le karşı karşıya idi.Ces*Ji burada bulmuşlardı.Tren*,cinayetin işlendiği günü i sabahı,erken saatlerde uyanaı hizmetçilerden birinin,çatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.09.1953
  • YA7AJV cl^mıoJl £öM(mcAjOjıi^ Çelebi MusLfj,Yuvanoviçe hayran,hayran bakmaktan kendini alamıyordu 67 Cüneyd bey ciddiyetle söz a~ lar ak:Sultanlığı için gd»miş olsanız bile yanılmış sızılmazsınız,muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.09.1953
  • Arkso'oji müzesi tamir edilivor Istanbul Arkeoloji müzesinin bazı kısımlarının tamir ve tâdiline karar verilmiştir.Bu arada,müzenin ahşap tavam betona çevrilecek ve müzo binasi İle müştemilâtında;buff
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.09.1953
  • Emniyet Müdürlüğü kadrosu takviye ediliyor Emniyet Müdürlümü pcüs k&d rosunun yen den alınacak stajyer memurlarla takviyesine karar vermiştir.Alınacak memurların,lise ve* orta okul mezunu olmaları ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.09.1953
  • Bâr «esrarkeş üç sena hap^«* mahkû oldu Bir müddet evvel esrarlı siga ra i£2rken yakalanan sabıkalı esra îceş'erden Mahmet Sayrak tar dün 5 inci AsKye Cezada ya pılan duruşmasını müteakip 3 sene hapse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.09.1953
  • I işlsri Vekilinin şehwimixd»ki t^tkikîsrl idarî ilimler Kongresini aç mak üzere şehrimize gelmiş bulunan içişleri Vekili Ethem Mert deres dün Ankaraya dönmüştür.Vekil hareketinden önce Rumeli Kavağı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.09.1953
  • Sabun|:i Fabrikasının en.son;PURO TUVALET SABUNU BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU I ^fOQWe*1W ş#ftır:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.09.1953
  • arağı».h j»'iu ı,j«mıı.»nhju—ı Hazırlayan SAADET ÖZCAN 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan sağa:1 İbadetlerde birine,Bir ye meni nakısı 2 Acizler,Emanete yapılmaz.3 Bir peygam ber;Allah hepimize onun sabrım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.09.1953
  • S/Geldi Koreli tfehmt PİŞTAR ı i—Haydi uğurlar olsun!Allah selamet versin.Beriki hızla ilerledi.Horhor çeşmesine dönmemişti ki,tram vayın kaplumbağa burnu köşe den görülünce ıştihası bozuldu,kenara çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.09.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ NaklaJan:AZİZ OZBAY Facia yerliler tarafından bir ırk mücadelesi haline getiriliyor 11 Polis şefi bu suale ehemmiyet vermıyerak devam etti:Orada kuman Ak ıhuelo,1da ve Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.09.1953
  • Doğu Almanya'da grev hareketleri devam ediyor Son günler içinde komünist aleyhtarı 300 işçi hapsedildi Berlin.10 Nafen)Batı Almanyadaki genel seçimlerin Dr.Adenauerîin ezici galebesiyle nihayetlenmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1953
  • Farnborougfr hava gösterileri Farriborough,10 AJL)Bugüne kaadr gizli listede bulu nan ve yalanda Londra ile Yeni Zelanda arasında yapılacak uçak yarışına iştirak edecek olan cveliant» tepkili atom bom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1953
  • Bulgar sulh taarruzu [Baş tarafı birincide"!niyetiyle «bayram nutkunu» söy letf gi de belirtilmektedir.Daily Telegraph gazetesinin tefsirine gore,bu yeni diplomatik taarruzun iki ayrı deıefi vardır:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1953
  • Müezzine tabanca İla hücum ettiler Kazablanka 10 A.A.Dün sabah namaza çağırmak için Am Chok)camiinin minaresine çıkan Ben Habdur isimli bi* mü ezzln tabancalı tedhişçilerin ta~ arruzuna uğramıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1953
  • Opera binası [Baş tarafı birincide!Bîr temel atılnuştır,diğeri ne ne lüzum var,diyorlar.Evet arkadaşlar,temel üzerine bir te meT daha atıyoruz,Istırabın sesini kesen bir temel.Başlanılan işi bitirmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1953
  • Hemşire teğmen Emel Türkkan [Baş tarafı birincide!başlaması üzerine Japonyaya git miğtir.Oradaki fâaliyetleri hakkındal izahat veren hemşire teğmen,di yor ki:VazfTem,Korede yaralanan ve Tokyo hastahaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1953
  • Musaddık açlık grevi yapıyor [Baş tarafı birincide"!hapishane ^hücresinde açlık grevi yapmakta olduğunu yazmışta*.Gazeteye göre Musaddık.vasiyetnamesini hazırlamak üzere bir avukatla görüşmek istemişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1953
  • Necla Ateş evleniyor [Baş tarafı birincide] rak kastanyet de,demiştir.Samlye Gama] ile evlenmek fcin müslüman olan ve Abdullah ismini alan Teksaslı,yeni karısı da müslüman olduğundan adım ve dinini mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1953
  • Türkiyeye yapılan yardım [Baş tarafı birincide] Vaşington.10 AP)Dünya Bankasının Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası)Türkiyeye 9 milyon dolarlık yeni bir kredi açtığı ve ounun yakında resmen ilân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1953
  • İsmet İnönfin yaptığı tenkidlere verilen cevap [Baş tarafı birincide] sarruf,millî istihsal» malî itibar,dış ticaret ve ecnebi sermayesinden istifade gibi iktisadî hayatın başlıca unsurlarını teşkil e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1953
  • Pasifik Konseyinin kararları Vasington 10 AA.Yetki lf kaynaklardan bildirildiğine gö re,Pasifik konseyin teşkil eden Amerika,Avustralya ve Yeni Zelanda Dışişleri Vekilleri dünyaptıkLan toplantıda,hali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1953
  • Hapishanelerde eroin satışı elan devam ediyor [Baş tarafı birincide] Eroin ve esrar satışının halen durmadığını iddia etmiş ve bu yoldaki kanaatimizi isbata çalışmıştık# Birazda morfin mevzu unda dura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1953
  • İtalya Triyeste hu dudundan askerlerini çekmiyor [Baş tarafı birincide] beyanatta,İtalyanın Yugoslav hududuna gönderdiği askerî bir İlklerini geri çekmediğini bildir mistir.Bebler,Yugoslavyanra da «te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1953
  • Hillary,tekrar Evereste çıkacak Kalküta,10 A.A.Everes ti fetheden Sir Hillary bugün burada verdiği beyanatta Eve rest tepesine ikinci bir defa daha çıkacağını söylemiştir.Hillary,cBana müsaade verildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1953
  • Nato birlikleri Almanyada [Baş tarafı birincide] detmemiştir.ingiltere taşe Bakanının kaydettiğine görebirinci infilâk bir silâh olarakfakat ikinci infilâk» «bazı atom esrarını çözmeye yaraya* cak bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1953
  • Fatimî Bağdat'ta İranm sabık Dışişleri Vekili ailesine Bağdat'tan bir telgraf gönderdi Tahran 10 AJL)EsM îran dışişleri vekili Hüseyin Fatı minin ailesi bugün,Fatımi'nin sag ve saglim İrak'ta bulunduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1953
  • Âlmanyada Koalisyon Kabinesi Bonn,10 AP)Başbakan Adenauer*in Hiristiyan Demokrat Partisi bu gece.Batı Alman yayı son 4 yıldan beri idare etmiş olan ortaklarla birlikte,3 partiden müteşekkil bir koalis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1953
  • Mısırda rejime muarız şahıslar tevkif ediliyor Bazı kimselerin Gî.Nacip'le ihtilâl konseyi mensupları aleyhine çalıştıkları anlaşılıyor Kahire 10 CAP)Polis,Cum,ettiğini söylemiştirhurbaş*anı Muhammed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1953
  • j ÜZERİNDE G-E monogrami bultt nah Türk malı bir ampul» General Electric Şirketinin 75 senelik ilim ve tecrübe* sinin mahsulüdür.GENERAL 0 ELECTRIC k Bu memleketin ampulüdür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1953
  • Yeni bir seyyare keşfedildi [Baş tarafı birincide] bir astenor ve hatta uzun aa mangan beri aranmakta olan onuncu seyyare olması mümkün dür.Hk defa astronom Arend tara f ından görülen &u şeyin mahiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1953
  • Kıbrısta zelze'e [Bas tarafı blrinckle] dedilmisQr.Kıbrısta bugüne kadar vuku bulan en şiddetli deprem sonun da yapılan ilk tahminlere göre 35 kişi ölmüştür.Yüzlerce kişi yaralanmıştır.Binlerce aile e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1953
  • Korede iltica eden Leh'in anlattıkları Seul 10 A-A.Harp esirlerinin memleketlerine iadesi işi ile vazifeli tarafsız komisyonun tercümanlarından Polonya H Jan Kajukievicz dûn Korede birTSşnîIş milletle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1953
  • Yeni ticaret rejimi Başmakaleden devam)ya prim vererek getirebilecek,ihracatçı ise» hükümet tarafından prim verilmesi zarurî görülen malım satarken bankada birikau fondan bir nevi tazminat,nakdî yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.09.1953
  • İSTANBUL 1257 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Dana müziği Pl.13.45 Şarkılar Okuyan:Rıza Rlt 14.20 Dans ve caz müziği Pl.14.45 Şarkılar Pl.15,00 Kapanış.18.00 Açılış ve türküle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.09.1953
  • Ağrı Valiliğinden 1 Ağrı vilâyeti bayındırlık garaj ve atölye binasının birinci kısım inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuşsa da tayin olunan saatte komisyona zarf verilmemesi ve yapılan il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.09.1953
  • ULttttuet Aoone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Bir aylık »0 Ecnebi memleketlsM iki mislidir.Nân şartları 2 ve 3 üncü sayfa saat.4 T.L.7 ve 8 fcıci sayfa suit.2,50 T.L.Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.09.1953
  • Bayındırlık Vekâleti izmir Su işleri Üçüncü Şube Müdürlüğünden Ahşap köprü yaptırılacaktır 1 Su işleri 3 üncü şube müdürlüğü bölgesindeki Bergama ilçesi Ilıca deresi üzerinde Dağistan köyü ahşap köprü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.09.1953
  • Sümerbank Bursa Merinos vs Hareke Yünlü ve Halı Dokuma Sanayii Müessesesi Hereke Fabrikası Müdürlüğünden 1 İnşa edilmekte olan müdüriyet binamıza vahidi fiat esasına göre «kullanılacak her cins malzem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.09.1953
  • ilan Bayındırlık Vekâletinden Eksiltmeye Konulan iş 1 Bursa Su işleri 1 inci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan M-Kemalpaşa deresi mecrası üzerinde yatak tankirai işi olup tahmin edilen keşif bedeli fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.09.1953
  • Değişen otobüs güzergâhı:İ.E.T.T.Umum Müdürlüğünden istiklâl Caddesinin asfalt kaplanması dolayısıyla 10 Eylül 953 Farşembe sabahından itibaren;1 Atatürk köprüsü yolu ile istanbul cihetine giden otobü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.09.1953
  • Lüleburgaz Türkgeldi Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğünden 1 Çiftliğimiz yetiştirmesi 300 bag reforme koyun 29/9/953 Salı günü saat 14 te çiftlikte açık arttırma suretiyle satılmaktadır» 2 Satış 100 Ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.09.1953
  • SATIŞ tLANI İSTANBUL DÖRDÜNCÜ ÎCRA MEMURLUĞUNDAN 958/1963 Bir borçtan dolayı mahcuz ol lup satılmasına karar verüeıbir adet H.37203 plâka «ayılı 7 kişilik,Wo'ks Wagon marka kamyonet,bulunduğu Taksim K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.09.1953
  • İSTANBUL 8 lnc| ASLÎYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN:951/637 Kevork Hamalyan vq Kızı Nu vart tarafından Galata Mahmet Ali Paşa mahallesi 58 numara da mukim E&ya Çizmeciyarı aleyhine açılan davada:11/2/953 tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.09.1953
  • imar Durumları Mevcut Satıhk Emlâk İstanbul Defterdarlığından Dosya No* Cinsi Kıymeti Teminatı Lira Lira 5111—4531 Üsküdar.Bağlarbaşı.Icadiye mah-eski Edirneli Artin,Papaz Abraham,yeni Ahmet Dayı.Pala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.09.1953
  • r Denizcilik Bankası T.A.O.I istanbul Liman İşletmesi Müdürlüğünden İşletmemizin Sirkeci ve Galata rıhtımına konacak 220/380 volt portal vinçleri elektrik tesisatı kapalı teklif alma yolu ile yaptırıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.09.1953
  • izmir ili Daimî Komisyonundan Memleket Hastahanesine çeşitli ilâç iJe koyun eti ve ekmek alınacaktır Muhammen Muhammen Geçici O Miktarı fiatı tutarı teminat Cinsî Kalem kilo adet Krş.Snt* Lira Krş-Lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.09.1953
  • Burdur Bayındırlık Müdürlüğünden Tecrübesi olanlardan etüd işlerinde yevmiye 30)otuz lira ücretle bir mühendis veya fen memuru çalıştırılacaktır.Iftteklilerin Burdur Bayındırlık Müdürlüğüne müracaatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.09.1953
  • İSTANBUL A.SLİVE 15 inci HUKUK HAKİMLİSİNDEN:»53/522 İstanbul BüyÜKçarşı Asıarcı han alt kat No:21 de Saralım kızı Eleni,Yorgı oğlu Nikola,Anjel AllahverJi vekili avukat Mardiros Akı ılı tarafından al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.09.1953
  • Lokma.il Hekijv.Dr.HAFIZ C E M A I.Dahiliye MUtîhassnsı Pazardan başka her pün sabah saat 10.30-n.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de haata kabul eder.İstanbul Divanyoıvt No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.09.1953
  • ISTANBUL ASLİYE 3 mjf HUKUK HAKtMLİGtNilEN:î)5'J/689 Hazine tarafından açı'an ve hayat ve mematı belli o'madı.Kından malları on seneden fasa bir zamandan Deri kay.yum marifetiyle idare edilen Gaşina Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.09.1953
  • İstanbul Levazımı Amirliğinden varılan Askerî Kıtaat İlâhları Maraştaki kışlanın onarımı ihalesine talip çıkmadığından yeniden kapalı zarfla 1 G/9/1953 günü saat 11 de Adana As.Sa-Al-Ko-da ihalesi yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.09.1953
  • İİ^$!%X&M W^W^MtW^i Kv l Kambiyo e esham Kapanı* Açılış Kapanı*} Sterling 784.784_Dolar 280.3(1 280.50 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.6C 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8