Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.09.1953
  • VH& f*m mu Bugün şehrimizde havanın umumiyetle az bulutlu geçeceği,rüzgarların hafif eseceği,şuhu net derecesinin artacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1953
  • Rüştü Dıktürk intihar etti Çarşıkapıda Gülhan apartımanmda oturan ve bir lâstik mağazasının sahibi olan iş adamlanndan Rüştü Diktürkt dün evinin yüz numrasında» tabancayla kalbine ateş etmek suretiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1953
  • DEMİR PERDEYİ UÇAKLA YIRTAN BİR PİLOTUN İFŞAATI Hürriyete uçtum Polonyalı pilot legmen Franciszek Jarecki'nin Rus tipi bir Mig-15 uçağıyla hürriyeti seçmesi dünya efkârı umıımiyesini ı uzun zaman işga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1953
  • İzmir'in 31 inci kurtuluş yıldönümü izmir,9 Milliyet)îzmi-rin düşman istilâsından kurtuluşunun 31 inci yıldönümü bugün coşkun tezahüratla kutlanmıştır-Sabah saat 8 de Izmire girecek olan heyetler Bolk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1953
  • Kadri Dağın muhakemesi Dünkü danışmada gazeteci Kadri Kayabak Galatasaray Umum!Kaptanının sözlerini hafifleterek neşrettiğini söyledi Galatasaray Kulübü Kapta* nı Kadri Dağ aleyhine Çanakkale kupası m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1953
  • 'Jim'*' m Malatya snikasdl sanıkları dünkü duruş maları sırasında-Malatya suikasdi davasına dün Ankarada devam edildi Necip Fazıl,Ahmet Emin Yalmanla eski vekillerden bazılarının şahit olarak dinlenil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1953
  • Yurdun bir çok yerine karyağdı Uludağda tipi yüzünden,üç amele boğuldu Bursa,9 Milliyet)iki günden beri Uludağ'da devam eden kar fırtınası bazı hadiselere sebebiyet vermiştir.DUn zirvedeki Volfram mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1953
  • i F.Köprülü,i S.Simaviyi dâva ediyor Bazı makalelerde Köprü-lüniin şahsına ve Vekâlc-tin manevî şahsiyetine tecavüzkâr bir dil kullanılması davarım mevzuunu teşkil ediyor Dışişleri Vekili Fuat Köprülü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1953
  • etimize yapılan yardım artırılıyor Milletlerarası imar ve kalkınma bankasından temin edilecek kredilerle Samsun ve iskenderun liman tesisleri tamamlanacak Vaşington,9 AP)Dünya Bankası ile Milletlerara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1953
  • Ardıçoğlu 2 sene 14 aya mahkûm oldu Millet gazetesi yazı işleri müdürü de 1 sene 13 ay hapse mahkûm edildi Ankara,9 Milliyet)Millet gazetesinde çıkan «Bir Millet partiliye mektup» serle vhalı baş maka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1953
  • înönü Maksimdeki toplantıyı takip ederken inönü,Maksimde bir konuşma yaptı C.H.P.nln 30 uncu yıldönümü münasebetiyle tertip edilen toplantıda Genel Başkan İç ve dış meseleler hakkında partisinin görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1953
  • Neriman,Faruk'u dâva ediyor Sabık Mısır Kraliçesi bocasından ayda 14 350 dolar istiyor Kahire.9 AP)Sabık Kraliçe Neriman,bugün kocası Faruk aleyhinde bir boşanma dâvası açmış ve avukatının bildirdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1953
  • Çemberlitaş Talebe Yurdu tamamen yandı Dört katlı binanın tamamen yanmasına yurtta çalışan halamlar sebep oldu Çemberlitaş muhiti dün büyük Uvreşmiştir,bir yangın tehljkes» atlatmış,can Halk arasına»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1953
  • Kızılların elindeki esirler Müttefikler,kızıllardan 5 i Türk olan 3-404 esirin ne olduğunu sordu Munsan,3 AP)Müttefik Kuvvetleri Mütareke Heyeti Baş kanı bugün komünistlere bir muhtıra vererek Birleşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1953
  • Atatürk'ün doğduğu ev müze oluyor Atatürk'ün nâşının Anıt-Kabir'o nakli için hazırlıklara,başlandı Selanik,9 T-H-AO Türki Reisicumhuru Celâl Bayarın ziyaretini müteakip,müze haline getirilmesine karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1953
  • 1952 Avrupa gtizeH Günseli Başar Beğdeş)1953 Avrupa güzeli Ellfosa Cianni'ye kraliçelik kurdelesini takıyor* Kraliçenin sağında Fransız güzeli» solunda ise İngiliz güzeli bulunmaktadır.Avrupa kraliçel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.09.1953
  • TAKVİMDEN Sft,YAPRAK insan Gazetelerde her gün okuyoruz:Filân vilâyette Hd otomobil çarpışmış;bilmem kaç kişi ölmüş,kaç kişi ağır yaralanmış.Yahut falan yerde bir otobüsün freni patlamış,koca araba uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1953
  • ^m Elmalının güzelliğini hiç bir yerde bulamazsınız Yazan SALİM BAYAR Sokaklar bakımlıydı zaten Elmalılar Belediye Rehinden pekmemnundular.Şehre ^i-er gir rnez gözümüze Osnu ila/zam a aından,1019 oa y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1953
  • 10 Eylül 1953 Perşembe 28 Ağus.1369 1 Muh.1.1 V2 VAKİT VASATt rZAM Güne?5.37 11.07 öfle 12.10 5.45 tkindi 15.44 9.20 Akşam 18.24 12.00 Yatsı 19.59 1.33 imsak 3.56 9.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1953
  • KISA HABERLER Düa limanımızdan muhtelif memleketlere 610.143 lira değerinde keçi kılı,kuzu derisi,yaprak tütün,çekirdek,iç fınditk ve halı ihraç edilmiştir.¦fr Şehrimizde bulunan muhtelif memleketlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1953
  • Atatürk'ün 15 inci ö)Om yıldönümü Atatürkün ölümünün 15 inci yıl dönümü ve anıt kabrin açılması münasebetiyle Anfcarada yapılacak törene Universitelile rin kalabalık bir kafile halinde iştirak etmeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1953
  • HALKIN Adalar temizmiş Adaların temizliğine itina edilmediğinden şikâyet* Sİ olan okuyucularımıza aşağıdaki cevabı sunuyoruz:«Sayın gazetenizin 18 8-953 tarihli sütununda «Halkın sesi» sütununda «Adal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1953
  • İdarî İlimler Kongre* i davam ediyor Milletlerarası idarî Iiltnlex Kongresi çalışmalarına devam eılheTctedir.Dürikü toplantıda Fransız degesi Prof.Henry Füget'in hükû met işlerinde iktisadî idare ve i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1953
  • Karayel fırtınası Hava'ar düzeldi ve Karadenizdeki şiddetli fırtına kısmen hafifledi Uç günden beri Kar&deaızde hüküm süren ve bazı kazalara sebep olun şiddetli karayel fır ti naşı dün hafiflemiş t:r.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1953
  • Bir kadın kazaen düşüp ö'di Usküdarda oturan Lona Füisoî adında bir kadın,evinin tara çasında çamaşır asarken düş muş ve kaldırıldığı ilk Yardım Hasathanesüde ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1953
  • İstiklâl Caddesi seyrüsefere açılıyor istiklâl caddesinin Agacamü ci hetinâeki kısmının asfalta çevril mesi iş* mhayete ermiştir.Caddenin diğer taraflarında asfâuîSma işinin süratte ikmali için bugünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1953
  • Bıçak taşıyanlar tevkif ediliyor Dün gece şehrin muhtelif semt lerinde ylîpilan umumî aramada 16 kiş nin üzerinde bıçak bir kişi de de tabanca bulunmuştur.Suçlular Ad'iyeye verilmiş ve tevkif edilmişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1953
  • TÖREN if Taksimde yapılacak olan Opera binasının •bininci kısım inşaatına başlanması dolayısiyle,bugün saat 12 de bir tören yapılacaktır.KONFERANS Pedagoji cemiyetinin Eminö nü öğrenci lokalinde terti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1953
  • Son aylarda matbuat ve Mec liste ehkimlerin ağır ithamlar altında ezildikler müşaheâe edilmektedir.umumi efkârı 1ğgal eden ve birçok hakbın vatandaşların dimağların ia çözülmesi,açıkça tavazzuh e ime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1953
  • HALICIOGLU AJANSIMIZ 14 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ Muhterem iş adamlarımızın ve halkımızın hizmetine giriyor Türk Ticaret Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1953
  • Ölümle sona eren otomobil kazası Leventte ölümle »ona eren bir taşıt kazası olmuşaır.11658 plâkalı taksi Leventte Asri mezarlık önünden geç arken inşaatta çalışan ismail Oz adında Cldeü bir ameleye ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1953
  • Hapishanelerde mahkûmlara ders verilecek xxapishaneleiimizdeki mahkûm larm likren ve antken cemiyete faydalı vatandaşlar olarak yetiş rırîimesini temin maksadiyle Adale,"bakanlığı,Mil'î Eğitim Ba kanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1953
  • A.ma t Başpiskoposu valiyi ziyaret etti Harpten sonra memleketimize ilk defa olarak gelm ş bulunan Alman Başpiskoposu Hermann Haeberle,Vali ve Belediye Reisi Prof Gökayı makamında ziyaret etmiştir.Ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1953
  • Ehiî hayvanların ısiahına çalışılıyor Memleket gelir kaynaklarımızın en önemli!er.rulon biri o.im ehil hayvanlarımızın islah ve üremesîni temin ve halkı bu ba kımuâfTteşvik gayesüe Veteriner Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1953
  • ihracat mevzuunda değişiklik yapıldı Sanayîcilar yeni di?ticaret rejiminde bazi tadîlât yapılmasını istiyorlar Yeni dış ticaret rejimi ile alâ bi masraflar kambiyo murakabe kah olarak ortaya atılan sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1953
  • ilköjretim İerinin toplantısı İlköğretim müfettişleri dün sa at 15 de Mili' Egidm Müdürlü,ğtfhde toplanarak ilk öğretime ait meseleler üzerinde müzakere de bulunmuşlardır.Diğer taraf tan şehrimizdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1953
  • Fındık f safları Yeni mahsul fındığın mubayaa fıatı tesbit ve ilân edildi Ekonomi ve Ticaret Vekâleti bu yıîîci tmdık mubayaas fiatlarj nı lesb-t ve ilan etmiştir.Buna göre 1953—54 yılı fınd.k alımlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1953
  • POLİSTE jlr Ahmet,Kâmil,ve Hasan adında üç kişi,Eminönünde Fuat paşa caddesinde Metin hanından I çaldıkları bir çuval pamuğu,evlerine götürürken yakalanmışlar dırif Beşiktaşta Levent caddesin de 11 n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.09.1953
  • Siyasî İcmal Yine İskenderun hikâyesi Suriyeli dostlarımız artık faz la olmaya başladılar.Biz Türkler şakayı severiz,fakat tuhaflık yapmak isterken gülünç ve iğrenç olanalardan da hiç hoşlanmayız.Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1953
  • Şili dem rpurde garîsina bskır satacak Sant'ago,9 A.A.Amerika ile müzakereler müsbet şekilde neticelenmediği takdirde Şili hükümeti elinde bulunan 100.000 ton bakın dem rperde gerisi memleketlere satm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1953
  • Pakista~dı bir nehir kazasında 40 kişi boğuldu Karaşi,9 AA.Bahawlpur devletinde Sulej nehri üzerimle dün 40 kişi boğulmuştur.Bir düğüne gitmekte olan davetliler içinde bulundukları geminin kuvvetli ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1953
  • Syrtgman Rhea Eisenhowers iki ayı gönderdi Washington,9 A.A.Güney Kore Cumhurreısi Syngman Rhee'nin Başkan Eisenhovver'e hediye ettiği iki ayı dün buraya gelmiştir Washington hayvanat bahçesine verile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1953
  • Eisenhower tenkid ediliyor Nevyork.9 AA.Demokrat liderlerden Adlai Stevenson «News Week»dergisine verdiği bir mülakatta Cumhu riyetçi hükümetin politikasına hücum etmiş ve demokrat hükümetler tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1953
  • Bîr sinema b lonu rö^lü 6 kSşi ö'd'.î Logrono,9 A.A.LogTono vilâyetinde bir sinemada bir bal konun çökmesi üzerine vukua gelen felâket sjnsında 6 kişi ölmüş ve birçok seyirci de yara lanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1953
  • R.Hay worth Hollywooda dönmüyor Columbia şirketi de Ritadönmediği takdirde bir daha film çevirmesine müsaade edilraiyeceğini bildirdi Las Vegas.9 AA)Tanınmış yıldız Rita ¦Hayworth.Columbia Film şirket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1953
  • Geleceğim,takla ya**oBte değilim ya!Kız inanmadı;za*en Reşid de söylediğine inanmamıştı.HeJe »on kelimeleri anrfei-nıek gafletine,zaafına düşüşten âdeta mahcup olarak sessizce uzakla?t4.Arkasından bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1953
  • İKTİBAS ingiltere sosyete san gözlü kaplan merakı Son aeğiş.k.ikler neticesinde ülkesinin büyük bir kısmını kaybeden bir mihrace I giliz av meraklılarından pıra sız ırmanın yolunu bulmuş böylece eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1953
  • FIKRA Mevsimin eşiğinde Tarık BUĞ Güneşten ve yaprak yeşilinden daha bir bayii nasıbi-miz var ama* sn son yağmur I ve tiyatro haberleri kıştan j selâm getirdi:Şehir Tiyatrosu'nun sadece Komedi» Dram v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1953
  • Xisa harici haberler İNGİLTERE if Türk ye,ve Romayı ziyaret etmiş bulunan Ürdün Kralı Hüseyin dün gece uçakla Londraya gelmiştir.Kral Hüseyine iki kardeşi refakat etmekted.r.İSPANYA if Tarihî Toledo ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1953
  • Bulgaristan Amerika siyasî münasebetleri Bulgar Başvekili,Amerika ile yeniden siyasî mıinasebat kurmak istediğini bildirdi Paris.9 A.A)Moskova radyosunun bildirdiğine göre.Bulgar Başvekili Çervenkofmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1953
  • Son gündür 10 Eylül 953 Perşembe akşamına kadar SÜMERBANK'da Açtıracağınız 150 liralık hesapla Ankara'da Mîthatpaşa Caddesinde Kaloriferli bu lüks apartmanın bîr dairesi İle diğer çeşitli para ikramiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1953
  • "Temizliğe,uğrayan Eki Romanyalı meydana çıktı Ebadra 9 A,A,BUkreşten bu raya gelen diplomatların bildir diklerine göre,geçen mayıs aym da hükümeti tarafından temizliğe uğradıkları iddia edilen iki li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.09.1953
  • mııılı)ıı:ınıiftT~r VJtt!^ftttT ftT1tflf'.'f\t!^f—Güzellik müsabakası nihayet sona erdi Aylardan beri dedikodusu yapılan Avrupa Güzellik karlı çeliği müsabakası nihayet dün gece sona ermiştir' Müsabak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1953
  • Haliçteki tersane Istanbulun fethinden sonra kurulmuştu Cumhuriyetten önce tezgâhların en iyi ve mütekâmil zamanı,Abdîilmecld devri idi m derya Ateş Mehmed paşa)iyi görüşüyle işi eline alrt\Iyı 757 ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1953
  • X K îy •NT W W-iS m*mm ar SONBAHAR MODELLER!Mevsimin başlamasıyla beraber moda saıonmnn/a mevsim modalarının teşhirine başlanmıştır.Gelen haber ve resimlerden anlaşıldığına göre bu mevsim modasında sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.09.1953
  • Atletizmde Fransa Finlandiyaya yenildi Helsinki,Fransa Finlandiya atletizm müsabakaları neticelenmiş ve Fransa,128 86 yenilmiştir*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.09.1953
  • Alman Atletizm Federasyonu Başkanının son beyanatı Max Danz:Alman atletleri en büyük başarılarını 1954 Avrupa atletizm şampiyonasında göstereceklerdir,demiştir önümüzdeki hafta İstanbul'da yapılacak o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.09.1953
  • Fener bahçenin antrenörlüğünü kim yapacak Fenerbahçe bakımı idareci antrenör ihtilafı yüzünden ğu an da antrenörstiz kalmıştır.Lig maç arının yaklaştığı ğu günler de Sarı Lacivertliler bu dertlerini s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.09.1953
  • İNGtLTEREDE FUTBOL MAŞLARI Londra,Dün gece burada yapılan birinci küme lig maçlarında şu neticeler alınmıştır:Blackpoll Portsmouth:1-1 Burnley Tottenham:4-2 Sheffield Vennerday Cardiff:0-1 Wolverhampt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.09.1953
  • manya atletizm müsabakası önümüzdeki hafta içinde yapılacak i" Alman atletleri bu mevsim yaptıkları milî temasları açık farkla kazandılar Bu sme yapılan Türkiye Mısır milli atletizm karşılaşmasının 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.09.1953
  • Amerika tenfs şampiyonası Nevyork.9 THA.Forest Hills'te devam etmekte olan Amerika tenis şampiyonası finalistleri belli olmuştur.Üçüncü turda Davidson A.LarsenH 1/6.3/6.6/1.6/4.6/4;Rosewall T-Brown'u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.09.1953
  • RÖPORTAJ Meğer aramızda nezle ve gripi sevenler de varmış!Bun.a.in başında eczacılar,mahalle bakkalları,takal bayileri,kömürcüler,talebeler,memurlar vs alacaklısını savmak isteyen borçlular gelir.Heps
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.09.1953
  • Hayvanlar üzerindeki •ncilemsbr Madison 9 A.A.Bugün burada toplanan ilmî bir kongrede söz alan Dr# M.Sctüen şunları söy'emiştjr:Yapılan incelemelerden anlaşıldığına gî»re,birçok 7tayvanlar sebepsiz ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.09.1953
  • 17 Trent muvaffak olursa cWde^ aevineceğ ni sdy eji.fakat dt rin derin jüşünmekt^r d« ken d ıi alamıyordu.Nihay v tered düdünün sdeoebini aa!a:j.Bil-mediği bir iş olduğu ir;n çekin dibini söyledi,Faka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.09.1953
  • Hazırlayan Cea&z Anakök 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12 Sodan sağa:1 Sonsuzluk;Fransada bir nehir.2 Ağaç yavrusu;Demokrat Partili bir millet vekilinin soyadı.3 Bağa bir harf ilâvesile,Zeminin;Bir soru.4 Sarho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.09.1953
  • İKTİBAS ingiltere sosyetesinin san gözlü kaplan merakı Baştarafı 3 üncüde)tarafından halledilmekte seyahat n terdbi şi ie avlad?klan kaplanların,postlarını şatolarının duvarlarına asan ve merak Ulara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.09.1953
  • İngiliz elektrikçileri atılanw»aya saramadılar fonS'aS A,A,ingiltere,deki elektrikçiler grevi nrcsale sind görüşmek üzere toplanan elektri'/iler cemiyeti ve send.ka temsilcileri hiç bir anlaşmaya varm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.09.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.09.1953
  • Dünyanın en eski jpu u buîundtı Klaganfurt 9 AA,Bir evin çakında bulunan va üzerinde 26 haziran 1838 tarihli damga olan hû-pulun dünyanın e*ı eski piıuT olduğu iddia edilmektedir Pul,Ferdinand Mahe m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.09.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ Tatyo,karakolda mütecavizlerle karşılaşınca bayılmıştı 10 Fakat mütecavizler bu takip ve tevk-fe pek,ehemmiyet vermiyor görünüyorlardı.Kendilerine isnad edilen suç,çok çok iki üç gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.09.1953
  • Düzmece MUSTÂFA HAZANs Limni adası Yuvanoviç'in 66 Evet,evet.Şimdi vakit geçirmeden sarayı gidelim.Tabanlara ku/v^ verip yürü düler.Yorgan olduklarından halsizdiler.Bununla ıerab-T im paratorun yatmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.09.1953
  • YOzOnüz çamaşır defilldlr 3 Çamaşır ve bulaşığa yarayan beyaz sabun yerine cildiniz için krem/PURO TUVALET SABUNU 0UW* PURO Tuvalet Sabunlan 100 de 100 safbr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1953
  • Ardıçoğlu mahkûm oldu [Baş tarafı birincide] gır Ceza mahkemesindeki muhakemeleri bugün sona ermiştir.Bugünkü cesede mahkeme kararı tefhim etmiş ve Nurettin Ardlçoglu*mı 2 sene 14 ay hapse ve 2 sene B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1953
  • izmir'in 31 inci kurtuluş yıldönümü [Baş tarafı birincide'] ziz şehitler yâdedilmişler ve bir manga er tarafından havaya üç el ateş edilmek suretiyle hürmet tazimi yapılmıştır.Bilâhare askerî birlikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1953
  • BUTUN AĞRILARA KARŞI GRİPÎN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1953
  • Kadri Dağın muhakemesi f Baş tarafı birincide*)Kadri Kayabal dinlenmiş va ezcümle şöyle söylemiştir:Çanakkale kupası maşlarının umumî efkâr tarafından gördüğü alâkayı dikkate alarak.Galatasaray Kulübü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1953
  • Atatürkün doğduğu ev müze oluyor [Baş tarafı birincide] Atatürk'ün doğduğu zamandaki şekle tamamen sadık kalmak maksadiyle.Ebedî Şefin hemşireleri Makbule Atadanm verdiği malûmattan da geniş ölçüde is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1953
  • lO milyon franklık mücevher ça'ındı Nice 9 AA.Mücevher hır sızları dün gece kont Jean de Mar guenat'nın villasından 10 milyon frank kıymetinde mücevherat çalmışlardır.Polis,hiç bir sebep ileri sürmede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1953
  • Çemberlitaş talebe yurdu yandı [Baş tarafı birincide] sivilce,malına güvenme bir kivılcım yeter,derler.Meğer ne kadar doğru imiş.Millî Eğitim Vekâleti Yüksek Öğretim Yurdu o dört katlı canım bina göz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1953
  • Pakistanda bir müze yağmur yüzîfffden yıkıldı Karaşi,9 A.A.Dünyamn en eski medeniyetlerine ait bana biçilmez eşyalarla dolu bu lunan bir müze devamlı yağmur lar neticesinde yıkılmıştır.Müze 5.000 sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1953
  • Malatya suikasti dâvasına dün devam edildi [Baş tarafı birincide] olduğu halde 26 sanığın sorguları yapılmış ve bunlardan 13 U tahliye edilmişti.Bugün mahkeme heyeti Emin Ali Dazıroğlunun riyasetinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1953
  • Neriman,Faruk'u dâva ediyor [Baş tarafı birincide] FARUK'UN SÖZCÜSÜ NE Dİ YOR?Roma.9 AP)Faruk'un bir eözcüsü bu akşam gazetecilere verdiği beyanatta,Kraliçe_Nerimanm Kahirede açtığı boşanma dâvasına t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1953
  • Avrupa kraliçeliğine italyan güzeli seçildi [Baş tarafı birincide] rikulade güzel bir rob de soir giymiş.Hareketleri de çok asıl.Günseli Beğdeş'in önünde çok güzel bir reverans yapıyor,teza hürat dehş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1953
  • İnönü Maksimde bir konuşma yaptı fBaş tarafı birincide] ismet inönü uzun süren fakat umumiyetle gayet mutedil bir konuşma yapmıştır inönü,C,H,P,nin kuruluşundan itibaren uzun müddet iç ve dig tehlikel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1953
  • F.Köprülü Sedat Semaviyi dâva ediyor [Baş tarafı birincide*] da bitti maşaallah».«Mareşal Papagos'a açık mektup» ve «Mareşal Papagos'a ikinci açık mektup» başlıklı beş tanesinde şahsına;«illallah» ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1953
  • Yurdun bir çok yerine kar yağdı [Baş tarafı birincide] Ekipler tarafından yapılan arama sonunda üç amelenin boğulmuş cesetleri buulnmuştur.ŞARKIŞLAYA KAR YAfini Şarkışla,9 AA.24 saatten ber devamlı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1953
  • Kızılların elindeki esirler [Bas tarafı birincide] Müttefiklerin bu esirlere ait tertib ettikleri listelerdeki isim ler gizli tutulmaktadır.BtR KIZIL DİPLOMAT İLTtCA ETTİ Seoul.9 AP)Tarafsız Devletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1953
  • ünlerinde ör#na 100 fram ekmekt» 270 kalori vardır.Halbuki 10 adet yani 100 gram ARI BİSKÜİSİNOE 470 kalan olduğunu unutmayım*.KALORİ Hayat Sıhhat Enerjidir.«i'ıveoi lijuctrveuuid cauuesi No:26 Tel:22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1953
  • Memleketimize yapılan mali yardım artırılıyor [Baş tarafı birincide"!mevsiminde işe yarayacak tarzda ve gecikmeye mahal verilmeden yola çıkarılmaktadır-Diğer taraftan Haydarpaşa ve Sahpazarında yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.09.1953
  • Gaziantep Belediyesinden Kütüphane binası ve parke kaldırım inşası 1 «4770718* lira kesif bedelli Balıklıda yaptırılacak kütüphane binası ile «32.037-83» lira keşif bedelli İnönü caddesinin Bahgelievl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.09.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanıp Açılış Kapanış Sterling 784 784_Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.81 O.80 tsviçre Fr,64.03 64.03 Belçika Fr.5.61 560 İsveç Kx.54.12.50 64.12.50 Florin 73.68.40 73.6840 Üret 0.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.09.1953
  • Konya Valiliğinden 1 Hadım kazan sağlık merkezi birinci kısım inşaatı 16 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Kesif bedeli 108034-04 lira olup ge^Çfci teminatı 6651-70 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.09.1953
  • Ağrı Valiliğinden 1 Ağrı vilâyeti bayındırlık garaj ve atölye binasının birinci kısım inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuşsa da tayin olunan saatte komisyona zarf verilmemesi ve yapılan il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.09.1953
  • Kırıkkale Belediyesinden 1 Belediyemize ait 25-000 lira keşif bedelli yol inşaatı açık eksiltme suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.2 İhale 21/9/953 Pazartesi günü saat 15 te Belediye komisyonunda yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.09.1953
  • 500 kilo sülfat striknin alınacaktır Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Umum Müdürlüğünden Satın alınacak 500 kilogram sülfat striknin için Umum Müdürlüğümüzce İstanbul ve Izmir şubelerimizden alınacak tekn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.09.1953
  • Har yarde ASTRA Entertip ve stereotipi metalini mnyma-ADRES• TODOKI TAŞÇIOGLU Nuruosmaniye.Şeref Han No-58/2 Bahçeiçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.09.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Kars Hâfızpaşa bölgesindeki pavyonların onarımı işi pazarlıkla eksiltmeye konmuştur.Keşif bedeli 135932.69 lira,peşin teminatı 16093.26 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.09.1953
  • i.E.T.T.İşletmesinden Şişli garajı yanındaki sahada yaptırılacak 54860655 lira keşif bedelli idare binaları pisikanalız ve yemekhane binaları inşaatına ait ilânın 4.cü maddesi aşağıdaki şekilde değişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.09.1953
  • Koruma Tarım İlâçları A.Ş İdare Heyeti Başkanlığından:Şirketimiz Ortaklar Ger.el Kurulu Ticaret.Kanununun ve ana sözleşmesinin bükümlerine tevfikan» şirket sermayesine 200000.TL-sı daha ilâve hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.09.1953
  • Bayındırlık Vekâleti izmir su işleri 3.üncü şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş;1 İzmir su işleri 3-üncü şube müdürlüğü bölgesinde bulunan Manisanin dış mahalle deresi taşkınlarından ve Horoz köy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.09.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Oyun havalan Pl.13.30 Dans mü zigi Pl.13.45 Şarkılar.Okuyan:Afife Edibeğlu 14.20 öğie konseri Pl.Hugo Wolf:İtalyan serenadı,Çalanlar:Paul Stamitz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.09.1953
  • Değişen otobüs güzergâhı:I.E.T.T.Umum Müdürlüğünden istiklâl Caddesinin asfalt kaplanması dolayısıyla 10 Eylül 953 Parşembe sabahından itibaren:1 Atatürk köprüsü yolu ile İstanbul cihetine giden otobü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.09.1953
  • Hatay Vilâyeti Daimi Encümeninden Kapalı zarf usulü ile eksiltme ı.am 1 Altınözü Rerbeyaz yolkavşağı Babatorun yolunun 0+000—6+370 kilometreleri arasında bloka.ib şose yapımı 1 Ekim 953 Perşembe günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.09.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Eksiltmeye konulan iş 1 Elâzığ su işleri 61 inci şube müdürlüğü bölgesinde bulunan Tunceli Ovacık ovası haritasının alınması işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiat birimleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.09.1953
  • aeama.ıı iiimi iiiihh i—mxt^ SUmerbank Bursa Merinos va Hareke Yünlü ve Halı Dokuma Sanayii MIisssesasi Fabrikası Müdürlüğünden 1 İnşa edilmekte olan müdüriyet binamıza vahidi fiat esasına göre «kulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.09.1953
  • İL A N İstanbul Emniyet Müdürlüğünden 1 Boyu 1-64 ten aşağı olmıyan:2 Yası otuzu bitirraiyen lise ve orta okul memulları arasından Emniyet Teşkilât Kanununda gösterilen evsaf ve şeraiti haiz olanlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.09.1953
  • Gümrük Muhafaza Genel Kumandanlığı İstanbul 2 No.lu Satınalma Komisyonu Başkanlığından Hasköyde bulunan 60 sayılı takip motoru için,ihalenin müteahhide tebliği tarihinden itibaren dört ay zarfında tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8