Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.09.1953
  • Yeni adil yıhn açılması dolayısıyla Ankara Hukuk Fakültesindeki törende kulunanla* Temyiz Reisi Bedri Köker Yeni adlî yıl dün merasimle a Ankara Hukuk Fakültesinde yapılan törende Temyiz Reisi mahkeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1953
  • İtalyan mektep gemisi geldi Albay Luciano Sotgiu kumandasındaki Amerieo Vespaci isimli İtalyan mdıtep gemi dün limanımıza gelmiştir» Istanbnlu 21 pare top atımıyla selâmlayan gemi Dolmabalı* önünde de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1953
  • KEP GİYEN HEMŞİRELER Dün Şişli Çocuk Hastahaneslnde yeni hemşireler törenle kep giymişlerdir-Resimde dün kep giyen hemşireler bir arada görülmektedir.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1953
  • Musaddık'm muhakemesine başlandı Pijama ile askeri mahkeme huzuruna çıkan sabık Başvekil» dört defa baygınlık geçirdi Londra,7 AA.«Daily Express» gazetesinin Tahran muhabirinin bildirdiğine göre.Dr-Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1953
  • Ahmet Osman ile Asım Gelin oğlu adındaki bu İM yarama Bursa'dan kaçıp şehrimize gelmişlerdir.Yakalanan çoeul lar yarın ailelerine teslim edileceklerdir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1953
  • Bu günkü teşkilât eroincileri mücadeleye kâfi gelmemektedir Yeni kanun muvacehesinde tabiye değiştiren eroin imalâtçıları,değişik usullerle faaliyetlerin a devam ediyor Karar,eroin,kokain ve morfin I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1953
  • EVEREST PATfHt EV-LENDİ Everest fatihi Sir Edmund Hillary 3 Eylül günü Lady Louise Rose ile evlenmiştir-Resim genç evlileri nikâh merasiminden sonra kazmalar arasından geçerken göstermektedir Foto AP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1953
  • m k Bugün şehrimizde havanın umumiyetle bulutlu ve mevzii ya gıglı geçeceği suhunfct derecetdnin azalacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1953
  • Rita Hayworth Rita Hay worth yine evleniyor Ki ta,şarkıcı yıldız Dick Ilaymes'i sevdiğini ve fakında evleneceklerini söyledi' Las Vegas 7 AP)Hollyvood yıldızlarından Rita Hay vorch bugün Nevada eyalet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1953
  • Adenauer,seçimlerde zici bir zafer kazandı SİYASI ÇEVRELER4 BATI ALMAMADAKİ SEÇİMLERİ MOSKOVANIN HEZİMETİ OLARAK KABUL EDİYOR Bonn,7 Radyo)Batı Almanya seçimleri Dr.Adenauer ve partisi olan Hıristiyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1953
  • Dün 1645 Kore gazisi daha izmire geldi Yurda cfönen kahramanlar arasında hürriyete kavuşan 12 esi izmir» 7 A.A-Kore üçüncü değiştirme birliğinin son kafilesi,bugün saat 12 de Banksitt adlı taşıt gemis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1953
  • Altın stoku Maliye Vekâleti yayınladığı bir tebliğde altın mevcudumuzun 127 ton 500 kilo olduğuna bildirdi Ankara,7 A.A.Maliye Vekaletinden tebliğ edilmiştir:Mevcut altın stoklarımızın tamamiyle elden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1953
  • isveç hükümeti bize yeni bir nota verdi Evvelki gün vsrilen notada Naboland süvarisi Lorenfzon'un Stockholm 7 AP)Isvefc Türk hükümetine gönderdiği yeni b.ı notada Dumlupınar denizaltismm baonası facia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1953
  • Güzelleri seçecîk komite azaları arasında istifalar Reşid Saffet Atabinen ile Günseli Beğdeş şeref komitesinden istifa ettiler Avrupa güzellik müsabakasının dedikoduları elan ehemmiyetini arttırarak d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.09.1953
  • TAKVİMDEN 8ft,YAPRAK Silinen hatıralar Ramide Hâmid Paşa koş i yanmış.Susuzluktan eli ığlı kalan itfaiye hiç hır y yapamadığı için bu üç itli koca ahşap bina yort saatte yanmış kul oluş.Bu Hâmid paşan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1953
  • O L I S T Kurtuluşta oturan Selim uman,Enver Konca ve Şe onca adında üç kişi,aüeçimsizlik yüzünden kavgntuşnıuş ve birib'rlerini san ile yaralamışlardır.Bakırköyde Osmaniyede caddesinde 2 numarada o-M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1953
  • K E SA HA BERLER Üsküdar Bostancı arasın jlemekte olan halk tramnnın eskiyen raylarının de ilmesine devam edılmek-Bu maksatla Almanya'ya s edilen raylardan ikinci i bu hafta içinde şehıimirlecektir.Ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1953
  • «o t 1369 1?11.0i" 5.40 II r-o oo r-0_M rj OS IN' H Oİ a,CO Of CO r-i 00 H N O M O IB co 195 Scl t w» US N in oo 6 •e rt s 5 «ll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1953
  • Türkiye her bakımdan Amer.kanın ıkli-saci ve askeı 1 işbyliği iv'»r.tecrübeler* piri* tiğı diğer memle üstlerle s"vındirıcj bir lezad teşk I etmek* e dir.Altı seneden ber!Türk kuv vetlerini modernleşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1953
  • Köylerde sigara içmek niçin zordur?Yazan SALİM BAYAR S3 Tekekoz ağacı köyü,fcok enteresan arkeolojik eserleri muhle,vi bir yerde kurulmuştu.Orası eski devirlerin mesut insanları nın yaşadıkları,gülüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1953
  • ğ L Â Sayın Tüccarlarımıza 14 Eylül 1953 gününden itibaren bankamız şube ve ajansları tarafından istanbul dahili.İzmir dahili ve İstanbul İzmir karşılıklı senetlerin tahsili hiç bir bir masraf îılmmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1953
  • HALKIN On kuruşluk posta pulları nerede Beşiktaş'ta Selüstiin'de oturan okuyucularımızdan Nizamettin Uyguner yazıyor:«Şehir içine gönderilen mektuplara bilindiği üzere on kuruşluk pul yapıştırılır-Biz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1953
  • Taksitle ev yapanlar Ş hrimizdeki birkaç firma hakkında kannnı takibata geçildi Şehrimizde taksitle ucuz ev yapıldığını ilân eden bazı müesseseler hakkında halk tarafından vukubulan şikâyetler son gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1953
  • İla "yan okul gemisi dün imanımıza g fdi ıia.yan bahriyesine mensup A.iıer.£o Vespucct okul gemisi,dua sahalı limanımıza gelmiş i:Gsmi komutana albay Locuao Sotgnı saat 13.30 da Vilâyete ge.Je^ek Valv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1953
  • Kurulacak süt İtâli î in haızırhk^r w^pili^or Bc-e f.iye iktisat Müdürlüğü ıie Y.et Sag'ık Müşavjn şdİi r i-çînâe ve dışında bulunan mandıra ite süthanelen tetkika başla Yeni ^kurulacak süt hali n haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1953
  • Elektriğe kapılan tir ö i i E.vüpTe Kuru Kavak caddesin de 9 numarada oturan Niyazi Akahn âdında 30 j-aşmc'a bir bir genç.evinjn kömürlüğüne kok kurriTTru koyarken,elektr.k cereyanına kapılarak ölmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1953
  • Denizlerde sert bir farlına hüküm sürüyor H:vsfariîi bozması üzerine hâfik sayfiyelerden şehre inmeye bsşlarTı anormal durum,bir veya iki Bir kaç günden beri havalar birdenbire soğumuş ve ortalık bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1953
  • Mahrukat satışları Tanzim satışı için Belediyece yapılan hazırlıklar sona ermek üzere Mahrukat sat ıslarında ki canlılık devam etmektedir-Bu arada Belediye İktisat Müdürlüğü odun satışlarını kontrol i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1953
  • İdarî l'iın'er KoTîgrasİtiİîi çal şmalari M ''letlorarası idarî ilimler ta Ja gresi caymalarına devam ediı mek\d,7 Dün sabah,idari i'imler *e titüsü idtvre heyeti Prof.Se;n grube»" ta.kanlığında tcpl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1953
  • Bir kolej ta!cbasi îniîhor eti!Cihangirds Tüfekçi Salih s~-kağında 7/5 numarada oturan ve Amerikan Kolejinin yüksek kısmında okuyan Atıf Enson adm da 21 yaşmda bir genç,kendisini balkon kapısının sürg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1953
  • 50 Şube ve Ajanslarımızın ellincisi ve ilk köy şubemiz UMURBEY VARIN Dokuzuncu yılımızı tamamlarken 9 Eylül 1953 de hizmete giriyor YAPI ve KREOİ BANKASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1953
  • TÖREN fa Tapu ve Kadastro Umum Mü dürlüğü İstanbul Tapulama kur su 1952-53 yılı mezunlarının dip loma tevzii töreni 10 eylül per şembe günü sant 17.30 da Yıldız Teknik Okulunda yapılacak tır.BAJLO •fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.09.1953
  • Siyasî İcmal to»ureşal ı.to.ma nutku Mareşal Tito,merakla» hattâ bazı muhitlerde endişe ile» beklenen nutkunu pazar günü söyledi-Nutkun heyeti umumiyesinde sert ve kırıcı ifade yoktur-Bilâkis Yugoslav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1953
  • *ıs3 haricî haberler if Yalnız Birleşik Amerikanın değil,bütün dünyanın en büyük müesseselerinden biri olan «Du Pont de Memurss» firmasından,Amerika Ha zinesi,1953 yılı ilk altı ayı için,233 milyon do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1953
  • Delikanlı belâyı defetmek,ya but bir genç kızın kalbini daha çok incitmemek için olacak,ita at etti.Şükran onu,biraz da mahmurluğundan fayda'jınarak bir çocuk gibi soydu;geceliğini giydirdi.Tam yatıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1953
  • Afgan kabinesi istife ettî Kanaşi 7 A.A.Bu sahi burada öğrenildiğine göre,Af{ nistan Başvekili Serdar Şah M;mut Han k-abines n}n istifası dün altşam kral Zahir Şah'a U dîm etmiş-ticfKral istifayı kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1953
  • Japonyada beyaz kadın ticareti Tokyo 1 A.A.Polis makamlarından bildirildiğine gore,genç işçi kızlarını fuhuş için sa tan 10 kişilik bir çete yakalan,mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1953
  • Bir yoJcu uçağı daha parçalandı Amerİkada vuku balan kazada 29 kişi ağır surette yaralandı Vaşington T lAP)North Vest Airlines)sirketine alt Constellate tipi bjr yolcu uçağı dün burada iniş yaparken d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1953
  • renklerden karekter tahlili Sarı renk,açık ık vs muhabbet;kırm zı,hararet ve canlı ıfc;mavi ise kabiliyet ve zekâ ifade eder.Bunlarm karışımından hasıl olan diğer dört renkte ise üçünün hususiyeti kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1953
  • Barbara Stanw ek Uç juu "u filmde rol ad HoWyvoord 7 Nafen)Eski yıldızlardan Earbara il* defa olarak üç buudlu bir filmde rol atmaktadır.Bu filmi artist Vamer Bross şirketi i'çin çevirmektedir.Pllm çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1953
  • Vietnam'da siyasî toplantı Milliyetçi liderler yaptıkları toplantıda takip edilecek müşterek siyaseti görüşecekler Saygon 7 AP)Hindi Çim harbinin başından beri İlk defa olmak üzere dün komünist aleyh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1953
  • Japonya'da büyük bir ordu teşkil ediliyor Beş sene İçinde 210 bin kişilik kara,145 bin tonluk deniz 1400 uçaklık hava kuvveti kurulacak Tokyo 7 A.A.Millî Gü venlık idaresi tarafından tesbit I olunan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1953
  • Muğla'da bir kamyon uçuruma yuvarla idi Muğla 7 T.H.A.Burada feci bir kamyon kazası olmuş tur.Tavas plâkalı şcför Osman idaresindeki 121 plâka sayılı 'kamyon,Tavas'tan yüklediği buğdayı Muglaya getirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1953
  • Acele ediniz 2 Gön kaldı 10 Eyllil $53 Perşembe akşamına katlar ı SÜMERBANR'da Açtıracağınız 150 liralık hesapla Ankara'da Mthatpaşa Caddesinde Kaloriferli bu lüks apartmanın bir dairesi İle diğer çeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1953
  • Türkiye'de kaç otobtis vardır dersiniz?Fakat biz tahmin im izi bir yana bırakıp önce verilen rakamı yazalım:Memleketimizde* şehirler içinde ve şehirler arasında iş J iyen otobüslerin sayısı on sekiz b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.09.1953
  • BE5 1 M Am srigo Vespucci şehrimize geldi İtalyan okul gemisi Amerigo Vespncci dün sabah limanımıza Mektep gemisinde Albay Lociano Sotgin idaresinde 300 e yakın talebe bulunmaktadır.Resim bir korsan g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1953
  • BERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Sipahi Yakup Beyin dört kahraman ve yiğit oğlu Eftâk scfarinden dönen Fatih Galiboluda topladığı bir ordu ile Midilliye yürüyüp burayı almış ve adaya muhafız olarak b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1953
  • ¦¦WW w:i!DONNA REED Hollywood'on en sevilen artistlerinden biri de muhakkak ki Donna Reed'dir-Sesi ve kibar tavırlarıyla kendisine oldukça geniş bir muhit teinin eden Donna şimdiye kadar yirmiye yakın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.09.1953
  • Yeni fikstüre göre Mithatpaşa Stadında haftada 3 maç yapılacak Tertip komitesinin kararma göre bu yıl maçlar yalnız Mithatpaşa ve Şeref Stadlarında yapılacak 1953-54 profesyonel lig maçları tertip kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.09.1953
  • Florance Chadvick Manşı tersine geçti Florance bu mesafeyi 14 saat 42 dakikada yüzerek yeni bir rekor tesis etmeye muvaffak oldu Meşhur Amerikalı kadın yüzü cÜ Florance Chadvick cuma güf nü Manş deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.09.1953
  • giliz spor münekkidleri vui'ün aleyhinde bulunuyorlar Spor muharrirleri futbol icf ar esinin daha sıkı bir kontrol altına alınarak bu gibi hareketlere son verilmesini istiyolrar ingiliz spor muhabirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.09.1953
  • İngiltere lig maçları Arsenal bu hafta yine mağlûp oldu Bu hafta îngiltere.de yapılan lig maçlarında aşağıdaki netice ler alınmıştır:B/rfcıci Küme:Arsenal:2 Wolverhampton:3 Blackpool:3 Huddersfield:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.09.1953
  • Zirq-mos dün memleketimizden ayrıldı tki defa Manşı gcçmiye muvaffak olan ve geçen hafta Anadolukavağmdan Yalovaya 31 saatte geçen Yunan yüzücülerinden binbaşı Zirganos dün Pireye müteveccihen vapurla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.09.1953
  • 14 MAYIS KULÜBÜNÜN TOPLANTISI 14 Mayıs Gençlik kulübünün se nelik kongresini 12.9.953 cumar tesi günü 20.30 da Aksaray Ah mediye caddesindeki kulüp lokalinde yapacağı öğrenilmiştir.ATLETİZMDE YENÎ KİK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.09.1953
  • «MİLLİYET» bir yenilik olmak üzere bugünden itibaren «Haftanın Kesimli Spor Haberleri» başhğı altında haftada bir spor aktüalitelerini resimli olarak takdim edecektir İ Haftanın resimli spor haberleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.09.1953
  • Huzmece MUSTÂFA VAZANz Helen bir minderin üzerinde yarı çıplak ve yarı uzanmış olarak düşünüyordu 64 Söyleyin,merak etmesinler,her vakit şimdiye kadar olduğu gibi yapacağız.Ancak bizim de kendilerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.09.1953
  • Kurulmasına karar verilen koopera' ifler Şehrimizde gıda maddaleri fi-•ablarım düşürmek ve halka ucuz fiatla gıda maddeleri satmak maksadiyle kooperatifler kuru lacaktır.Bu kooperatiflere muhtelif gıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.09.1953
  • Tütün!3rim1ze rajb&t gilt kça fazlalaşıyor Yabancı memte&otlevden tütün Jerim ze yapıla» talepler devam etmektedir ve rağbet artmaktadır.Bu arada Avusturya tütün rejisi £encl direktörü Dr.Risnırd 'laS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.09.1953
  • Kendilerine poüs sürü vermişler Poljs »e Jandarma,kendilerine polis süsü vererek gazinolardan haraç isteyen »ltj zorbayı a^ maktadır İ Polis memurluğuna ait gömlek üzer ne sivil bir ceket giymiş olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.09.1953
  • İstanbu!Şile yoJu b îrfaat vaziyette ğehjr yoi'arının tamirine davara olunmadadır.Bu arada Şile yo lunun asfaltlanmasına da baş lannuştiT^ Bu yolun il^ tesviyesi yapılmış ve bir kısmına asfalt dö külm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.09.1953
  • Tabanca ve altın meraklısı hırsız Kİsiklıda Namazgah Nuvibey sokağlnda 6 numarada oturan Kâmil ozeiın odasına giren bir hırsız,38 adet Reşat altıttı ile bir taFan^a çalarak kfjgnrustır.Kâmil,hırsızlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.09.1953
  • Hazırlayan Salih NURCAN 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan sağa:1 îstanbulda bir semt;İntikamı.2 Bir kadın ismi;Da ya?n.3 Bir erkek ismi;Ka badayıiar,4 Malûl,Bir hayvanın feryadı;Şef.5 Üçte.6 Basma bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.09.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ııl Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.09.1953
  • KUPUKIAJ J stanbulun tarih eski bir derdi:Di Şehrimizin en popüler simalarından biri de dilencilerdir ÜMİT DENİZ Çok zama."bedenî milletiz,der işin içinden çıkarız.Ha bu ki medeniyet ve dilencilik tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.09.1953
  • Fakat bütün bunlar karilik,kadın tevazuu ve mahcubiyetile ifadeleri zayıflamış bir haldedir.Onun asrının çocuğu olmadığına eminim.Siz karımı tanımadınız Trent,Mabel her çeklıle onun kızıdır.T*ent,dost
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.09.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ,^CİNAYETLERİ Vak'aya Ploş'un Nakledatn AZİZOZBAY dair rapor şef eline geçiyor Olgun yaşa basmış bulanan Homer aşağı yukarı kendi yaşına yakın bir cağdaki eşi Me birlikte Kraysler mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.09.1953
  • Temizlik işleri müdürlüğü lâjved liyor ğehrin temizlik mevzuunda vl Jûj etçe kaymakamların da sorum lu tutulması kararlaştırılmışıni3\x se^^plo Belediye işleri Müdürlüğü,emrindeki mo tcrlü vasıtalarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.09.1953
  • Yeni adlî yıl dün açıldı merasim t [Baş tarafı birincide] I Büyük Türk milleti adına a- Ûalet tevzii vazifesini yerine ge tirmekte olan mahkemelerimiz kanunî tatü müddeti bittiğinden bv^iin yeni fa J.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1953
  • beyaz saeun yerine Kremli PURO Kullanınız Kremli PURO Tuvalet Sabunu cildinizin muhtaç «Iduğu 1 müstahzarıdır?Bol kopuklu Nefis kokulu Tuvali!Sabunu 100 d* 100 taH»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1953
  • Cerrahpaşa hastahanesi tfct'iyar muhacir ancak o kadar «iöyli.ycİHİiyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1953
  • Eroincilerle mücadele teşkilâtı kâfi gelmiyor [Baş tarafı birincide"] rindedir,Ancak bugünkü şart ve imkân^r içinde ciddi bir mücadele yapılmasına imkân yoktur ve olmamalıdır.Imalci,satıcı ve içicinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1953
  • Altın stoku Baş tarafı birincide'} nasebetiyle yapılan beyanat ta Kayaerj ve Elâzıgda kurul ması mukarrer olan iki çimento fabrikasının teknik hazırlıklarının henüz bitirilmediği ifade edilmişti.Ş'nvf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1953
  • isveç hükümeti bize nota verdi [Baş tarafı birincide] etmiştir.İşvece göre,avulcat duruşma swasroda,kaptan.Lorentzonun bîr Kızıl ajan olduğunu ve Sov yet Rusyadan aldığı emirler üze rine den-zaltı gem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1953
  • Rita Hayword yine evleniyor [Baş tarafı birincide] lemistir.Rita demiştir ki:Halen içerisinde bulunduğu müşküllerde Dick'i yüzde yüz desteklemekteyim,kendisini seviyorum ve mümkün olur olmaz onunla ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1953
  • Eisenhower Dulles j görüşmesi Denver.7 AP)Dişileri Bakanı John Foster Dulles.Colorado'nun bu şehrinde istirahat etmekte olan Cumhurbaşkanı Eisenhowerle yaptığı bir görüşmeyi müteakip gazetecilere devl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1953
  • Ulaştırma Vekili Ingiltereye hareket etti Yümnü Üresin İngiltere'de havacılık sergilerini gezecek Ulaştırma Vekili Yümnü Üresin dün sabah beraberinde Ve&a» let hava müşaviri Muhiddin Asral ve Devlet H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1953
  • Bir boksör iki arkadaşım yaraladı Ankara,1 Milliyet)Dün gece şehrimizde feci bir yaralalama hâdisesi vuku bulmuş ve öaiin Saygılı adında bir boksör kadın yüzünden iki arkadaşını ustura ile ağır surett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1953
  • Dün 1645 Kore gazisi İzmire geldi [Ba$ tarafı birincide] letlere olan bağlılığını da belirttiniz-Varolun evlâtlarım» demiştir» Bunu müteakip indirme ameliyesine başlanmış,yaralı ve hasta erlerimiz ask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1953
  • Bir batında altı çocuk Meksiko 7 A.A,Pazarları yayınlanan Novedades)gazete,sinin bildirdiğine göre,Meksikonun 300 Kilometre uzağında bir Çiftlikte bir yerli kadın birkaç gün evvel altı çocuk birden dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1953
  • Musaddık'ın muhakemesine başlandı [Baş tarafı birincide] emrine mugayir olarak Başvekillikte dört gün fazla kalması;3 Şahın babasına ait heykellerin ve diğer dinî mahiyet taşıyan resiaueriu imhası nus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1953
  • Uludağ'a kar yağıyor Bursa 7 AA.Bir haftadan bert bunaltıcı dereceye gelen sıc aklar bugün sona ermiş ve ha va birden serinlemiş ve şehrimi,ze yağmur yağmaya başlamış tır.Uludaga da bu sabahtan itibar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1953
  • Adenaur seçimlerde zafer kazandı l Baş tarafı birincide] tebrik mesajı göndermesi beklenmektedir.Geçenlerde verdiği bir demeçte;Batı Almanya halkına,Adenauer'in uğrayacağı bir mağ lûbiyetin felâket ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1953
  • Ankarada dün üç zelzele oldu Ankara 7 Milliyet)Bu safrah ~şehrimizde sabaha karşı kısa fasılalarla devam eden bi rf şiddetli olmak üzere üç sarsın ti olmuştur.Saat 6,30 da hissedilen ze-'zaie henüz uy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1953
  • Maden arama ruhsatı alanlar Ankara 7 Milliyet)Sanayi istihsalimizin bir kolu denileb le cek olan madenciliğimiz günden güne "gelişmektedir Geçen yıl mâaen aramak üzere ruhsaıtna me aTaniarın sayısı 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1953
  • Arap Birliğinin müracaatı Kahire,7 AP)Arap Birliği bugün Birleşmiş M Metlere resmen müracaatla Dünya Teşkilatının Fransayı «Faslılarla Tunusluların meşru emellerini is'af etmesi iç:n zorlamasını» iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1953
  • RÖPORTAJ İstanbulun tarih derdi:Dilencilik Bafterafı 6 acıda)denmiş.25 senedir de Eyüpte otururmuş.s Peki neden dileniyorsun T Bak dinç bir kadınsın sen.Beyim ben çamaşıra tan taya filân giderim aslın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1953
  • italya,Yugoslavya ile anlaşmak istiyor İtalya,önümüz Jeki günlerde Yugoslav hududundaki kuvvetlerini çekecek Tiryeste.7 AA.Italyanm bir kaç güne kadar Yugoslav hududundaki takviye birlik ve tanklarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1953
  • Güzelleri seçecek komite azalan fBaş tarafı birincide)«fiyasko» ile neticeleneceği düşüncesine istinat etmektedir-Hattâ,bazı Avrupa memleketlerinde bu dedikodular;e-hemmiyetini daha da arttırarak» «se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1953
  • Vali Gökay faktır name aldı Ankara 7 Türk Pres* Devamlı ve mtistemir çalışmaları ile Milli Eğitim sahasında okul inşiaatı hususunda bilhassa gös TeTdigi üstün çalışmalarından do layı icra Vekilleri He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.09.1953
  • ZAYİ Istanbul Emniyet fineı şubeden almış olduğum 23003 sicil No h şoför ehliyetimi zayi ettim Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Ahmet Şeraf ettin Pah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.09.1953
  • İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden i 1 Anatomi Enstitüsünde yapılacak 19,500 on dokuz bin beş yüz)lira keşif bedelli kadavra asansörU kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır-Muvakkat teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.09.1953
  • Konya Valiliğinden 1 Hadım kazası sağlık merkezi birinci kısım inşaatı 16 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır* 2 Keşif bedeli 10803404 lira olup geçici teminatı 6651-70' lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.09.1953
  • Orman Başmüdürlüğü Kereste Fabrikası Bolu Müdürlüğünden 1 Fabrikamız istif yeride mevcut düşük evsaf köknar keresteleri 32942 adede denk 828.628 M3 kereste 8 parti halinde 6.9-953 tarihinden itibaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.09.1953
  • Bayındırlık Vekâleti izmir su işleri 3.üncü şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş-1 İzmir su işleri 3-üncü şube müdürlüğü bölgesinde bulunan Manisanin dış mahalle deresi taşkınlarından ve Horoz köy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.09.1953
  • Kırıkkale Belediyesinden 1 Belediyemize ait 25000 lira keşif bedelli yol inşaatı açık eksiltme suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.2 İhale 21'9/953 Pazartesi günü saat 15 te Belediye komisyonunda yapjlaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.09.1953
  • ilan Bayındırlık Vekâletinden Eksiltmeye Konulan iş 1 Bursa Su işleri 1 inci Şube Müdürlüğü bölgesinde bt* lunan M-Kemalpaşa deresi mecrası üzerinde yatak tahkimi işi olup tahmin edilen keşif bedeli f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.09.1953
  • istanbul Belediyesi İâ yıları Hizmet otomobili,el vinci,kamyon yedek maSzemesi alınacak,katalog tabettirilecek 1 Kimsesiz Çocukları Yetiştirme Yurdu için Station Wagon tipinde 7 kişilik hizmet arabası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.09.1953
  • Tekel G*nel Müdürlüğü ilânları Satırtafma Komisyonu Başkanlığından M-İhale Malın cinsi Miktarı teminatı tarihi günü saati Fosfos kırmızı 18 ton 4266.TL 1910953 Pertesi J0 ts siyahı baca isi)8 ton 336-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.09.1953
  • Eskişehir su işleri 9.cu şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş:1 Eskişehir su işleri 9-cu şube müdürlüğü bölgesinde bulunan Sivrihisar Sakarya bentleri I-ci kısıra inşaatı işi olup tahmin edilen ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.09.1953
  • Kambiyo Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes «sham ve Açıhş 280.30 •281_0.8C 64.03 5.61 64.12.50 73.68.40 0.44.80 93.34 9.73.90 Kapanıl} 28U 30 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.09.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türkü ter.PL)13.30 Dans müziği Pİ.13.45 Şarkılar Okuyan:Hamiyet Yüceses 1420 öğle konseri PI.Franz Schubert:İtalyan üslûbunda uvertür,Çalan:Malcol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.09.1953
  • Odun Alınacak İstanbul Üniversitesi Re ktör lüğünden 1953-1954 kış mevsimi için üniversitemiz ihtiyacını karşılamak üzere,650 ilâ 700 çeki yarı yarıya meşe ve gürgen odu^ nunun kapalı zarf eksiltmesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.09.1953
  • Mütercim alınacaktır Müessesemiz merkezinde çalıştırılmak üzere askerlisini yapmış en az lise derecesinde tahsil görmüş.Türkçeden lngi-Hzceye.îngilizceden Türkçeye tercüme yapacak bir mütercim alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.09.1953
  • ZAYİ İstanbul Emniyet 6ncı şubeden aldığım 24259 sicil Noli şoförlük ehliyetimi zayi ettim-Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Jirayr Ortaayvaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.09.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Aşağıda miktarı yazılı 3 parti sığır eti hizalarında yazılı gün ve saatlerde Balıkesir Lv.Â.Sa.Al.Ko,da kapalı zarfla satın alınacaktır-Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.09.1953
  • Gaziantep Belediyesinden Kütüphane binası ve parke kaSdınm inşası 1 «47707-18» lira kesif bedelli Balıklıda yaptırılacak kütüphane binası ile «32.037-83» lira keşif bedelli İnönü caddesinin Bahçelievl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8