Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.09.1953
  • Zonguidakto kasırga Beş dakika devam eden kasır" Kn esnasında bütün evlerin kiremitleri uçtu Zongnddak 6 Türk Pres)1 Bugün saat 19 20 de şehrimisde ani bir kasırga çıkmış ve beş da kika bütün şiddetiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1953
  • Kartvizit!i kibar hırsız Arşen Lüpen mukallidi bir hırsızı soyduğu evlere kart bırakı yor ve özür diliyor Şehrimizde girdiği evlere kart bırakan bir hırsız türemiştir.Zabıta tarafından aranan ve Arşen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1953
  • Mareşal Tito Italyaya sert bir cevap verdi Tito,Triyestenin milletlerarası hale konmasını ve hinterlandının da Yugoslavyaya verilmesini istedi İtalyan çevreleri:"Bsz çizme gürültüsünden korkmayı*,diye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1953
  • Milletlerarası idari ilimler Kongresi açıldı Fert haklarını va devletle münasebetlerini încelîyacek olan kongre 14 gün devam edecek Dokuzuncu milletlerarası ida-ı 14 eylül gününe kadar süreri ilimler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1953
  • unit» Başvekil Ankaraya avdet etti Menderes,dün Balıkesir iplik fabrikasının temel atma töreninde hazır balonda Ankara,6 Milliyet)Başvekil Adnan Menderes beraberinde Bayındırlık Ve kili Kemal Zeytinoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1953
  • Başvekil Adenauer reyini kullanırken kızılların tecavüzüne uğradı-Seçimlere iştirak nisbeti yüksek Bonn 6.Radyo)Batıl Almanyamn bütün eyaletlerin de bu sabah saat tam 3 de umumi seçimler başlamış ve g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1953
  • Beşiktaş,Beyoğlusporu 1-0 yendi Dün Şeref stadında yapılan Beşiktaş.Beyoğtuspor karşılaşın sı Beşiktaş'ın 1-0 galebesiyle neticelenmiştir» Besimde Beyo;Inspor kalecisi Simopulos bir sütü kornere çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1953
  • Bugün şehrimizde havanın ı mutniyetle bulutlu ve mevzu ya gmh geçeceği suhuuet derecesinin azalacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1953
  • m m Kraliçeliğe ea tada lftyik görülen Italy» güzeli Avrupa güzellik kraliçesi kim olacak Avrupa Güzellik Kraliçeliği ikinci seçimi müteakip» favori addedilen bazı güzellerin kazanma ihtimali ilk günl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1953
  • Korede 89 bin esir hürriyete kavuştu Mübadelenin son gününde kızıllar dört es?ri nîzi daha iade ettiler Panmunjom,6 AJL)Harp es ileri mübadelesi bu sabah so na ermiştir.Saat 10.50 de komünist makamlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1953
  • Dttn Tahrana avdet eden Kraliçe Süreyya)Kraliçe Süreyya İrana döndü Tahran 6. AP)iran'ın yeşli gözlü genç kraliçesi Süreyya bir gün sürgün ve 14 «Devamı Sat 7 Sü:7 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1953
  • İdam edilen bir mahkûm yine muhakeme edilecek Bir ingiliz mebusu yaptığı tetkiklerle Evans'm masum Hdia ediyor itham edilmiş ve mahkeme tara fından da idama mahkûm edile rek asılmıştı.Bu davada tek şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1953
  • tsmet İnönü Sarıyerde konularken nonu dun Sarıyerde bir konuşma yaptı Genel Başkan» Halk Partilileri ciddi çalışmaya davet etti* C.H.P,istanbul ili teşkilatına bağlı ocaklamı kongreleri dün den itibar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1953
  • Fransa ve Life mecmuası Dünyanın en fazla okunan mecmuası Life.müstemle keçileri ve müstemlekeciliği hiç sevmez.Bu yüzden Fransızlarla da arası açıktır-Her fırsatta haksız değil,fakat bazan insafsız b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1953
  • Yümnü Üresin bugün Ingtltereye hareket ediyor Ulaştırma Batetnı Yümnü Üre Bin,bugün sabah saat 0 da IngiJ Uz Havayollarına ait bir uçakla Lcaıdpaya gidecektir,Yümnü Üresin,dün kendisiyle görüğen bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1953
  • Askerî terfi kanununda değişiklik yapılıyor Yeni kanun tasarısında subayların terfileri ehliyetlerine göre yap îacajc Ainkara 6 Milliyet)Her sa,leme müddetleri tisttegmen,yüz bada inkişaf halinde bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.09.1953
  • Söndürülen meşale Dünkti gazetelerde Darüşg alakanın bir sanat okulu haline konulacağına dair ba beri okuduğum yaman hayretler içinde kaldım.Sıhhati yerinde bir sevgilinin ansızın ölümü insanın nasıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1953
  • Alacak meselesinden çıkan kavgada «bıçakla yaraladı TahtakaJede Tahmis sokağın da balıkçılık yapan Maiımnt Çaplayan adında biri,Yakup Şen adında bir sebzeciyi,bir alış verbs meselesinden ötürü bıçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1953
  • KISA HABERLER it Şehrimizde gittikçe artan imar hareketleri neticesinde cam stokları hiç denecek şekilde azalmıştır.Son defa Bulgaria tan ile Macaristandan taka» ve klering yoluyla bir miktar cam geti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1953
  • 'tt£2SB9taSm YAPI ve KREDİ Şube ve ajanslarının kırk dokuzuncusu İSTANBUL DA Şubesi Bugün hizmete girdi 7 EYLÜL 1953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1953
  • Sopa ile b-ş ndan yaraladı Kumkapıda Jsmail Sak« sokağında oturan Hüseyin GUlerli adında biri,Haseki haatahanesinde çalışan ve henüz hüviyeti tesb"t edilmyen bir gençle,bir kadın meselesinden Ötürü ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1953
  • Çarşı komiserliğine Çarşıkapıda Yeni Okul sokağında oturan Şemsteddin Güngör isimli Ur okuyu cumuz yazıyor:Şu geçtiğimiz 5 eylül cumartesi günü saat tam 15,30 da Kapalıçarşı'nın ana yolundan geçiyordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1953
  • Yeni bir ekmek tipi hazırlığına başland ŞshiHcrde çıkarılmakta olan ekmak hakkında yeni bîr protokol hazırlandı Ticaret ve Ekonomi Vekâleti,büyük şehirlerde Ofis yardımiy le çıkarılmakta olan ekmekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1953
  • Tehlikeli bir işportacılık İlâç işportasının mahzurları belirtiliyor Şehrimizin muhtelif semtlerinde gittikçe çoğalma istidadı gösteren ilâç işportacılığı mevzuunda.İl Sağlık Müdürü Abdurrahim Bayrakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1953
  • Adliyede yaz tatili sona erdi Bir aydan beri devam eden Adliye yaz tatili dün akşam sona ermiştir.Tatil yapan mahkemeler bu sabahtan itibaren normal çalışmalarına bağlıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1953
  • Meiro inşaatı projs-«imrı ihalesi Mecidiyeköy Yen i kapı arasmda yaptırılacak metro in şaatı projesi ile sondaj işini ihaleye çıkarmak için tetkiklere başlanmıştır-Mecidiyeköyden.Yenikapıya kadar 10 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1953
  • Otomobil temizlerken elini,yüzünü yaktı •Beyoğlu'nda Ömer Hayyam caddesinde bir otomobil tamir •hanesinde çalışan Fahrettin Sever adında bir çocuk,takım yıkarken,benzinin ateş almasından dolayı el ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1953
  • Dera4ere 28 eylülde ¦y başlanıyor İlk.orta ve liselerde yeniders yılı namzet öğrenci kay-dına devam edilmektedir-Bu ay sonunda nihayet bu-j lacak kayıtları müteakip 1953 19&4 ders yuma 28 eylül pa zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1953
  • Malarya eksperleri komitesi toplanıyor Malarya Eksperleri Komitesi yarın saat 10 dan itibaren Tak simdeki Verem Mücadele merkezinde çalışmalarına bağlıyacaktır.Her iki veya üe.senede bir top lanan Mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1953
  • Muhallebi fi atları Muhallebiciler yeni bir formül istiyor iki seneden "beri muhallebi eller fiatlarınin arttırılması için Belediyeye müteaddit vdefa müracatUa bulunmuştur-flBütün bu müracaatlar redde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1953
  • Bir çöpçü çöp kamyonu altında ezilerek öldii Mal tepede bir çöpçü,çöp kam yonu altında kalarak ölmüştür.Rıfat Kolcu adında bir şoförün idaresindeki «Maltepe 2» plâkalı kamyon çöp almak için manevra ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1953
  • Pl asada fotoğraf malzemesi yok Son günlerde piyasada fotoğ raf malzemeleri üzerinde hissedilir bir sıkıntı duyulmaktadır.Geçen ay içinde bazı karaborsacıların sun'î olarak ya ratmak istedikleri filim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1953
  • IvONFEKANS it 'Petagoji Cemiyetinin tertiple c!iği seri konferanslardan biri yatan saat «17.30 da *eski Eminö-nü halkevinde ŞUkrÜ Selcıtkoğ 1u tarafından «cRuh hastalıktarı-nın ^psikanaliz bakımından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1953
  • a a DO LEL' Şişmanlık her bakımdan zararlıdır-Onlar herkes gibi rahat çalışamaz,hayattan herkes gibi kâm alamaz,velhasıl fazla yer tutar,pahalıya mal olur ve az randıman verirler.Dr.RECEP FERDİ Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1953
  • KiziEcadaq hâlâ ilk okul hasreti çekiyor SALİM BAYAR Yazan 32 Saat 18 sıralarında Kızılcadağ ilçesine vardık.Vadiye yer yer gölgeler düşmüş ve gök morarmağa başlamıştı,Kızılcadağ,yeni teşekkü] etmiş b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1953
  • Hie.7 I Eylül RfL 28 25 Zllh.1953 Afrm.1372 Pazartesi 1360 VAK IT VASATİ EZANİ Güne Ş 5.33 10.59 ögto 12.12 5.38 îkiad İ 15.49 9.16 Ak*M m 18.33 12.00 Yaîsı 20.09 3.34 j tmsa k 3.49 9.15 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1953
  • Şefik Eîlkur Rom ey a gitti Romada yapılacak Milletlerarası istatistik enstitüsü ile Milletlerarası millî gelir ve servet araştırma enstitüsünün toplantısında memleketinizi temsil edecek olan İstatist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1953
  • POLİSTE ¦jlr Şakir Aktaş adında Boyabath bir tüccarın 250 lirası,Şeref stadı yanında zarfçılık suretile dolandırılmıştır.Suçlular aranmaktadır.¦jc Bakırköyde oturan Vahran « fmda biri,aynı semtte Asha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.09.1953
  • Avrupadan İngilterey cvhnmay^ı galenler Londra,6 Nafen)Avrupa kıtasında,mevcut kat!kanunlar yüzünden evlenemiyen bir çok çiftlerin şimdi İngiltereye gelmekte ve buradaki kanunlar sayesinde de süratle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1953
  • Emîr Abdul ah haremini ^akledivor Qdde 6 T.H.A.Cuudî Apabistam kralının kardeşi Emir Abdullah,haremini on seki»nci asırdaki IjıglUz şatolarına muşa bih bir şâtsya yerleştirmeye ka rar vermiştir Bu/sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1953
  • iir kadının 20 yaşında doğurması lazımmış Londra 6 Nofen)Burada yapılan bir tıp konferansında k.o nuşan Aberdeen üniversitesi pro fesürlerkıdea Dulgald Baard Regius kadınların y rmi yaşına ka dar beha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1953
  • Asyada komünizmin yayılmasını önleyici tedbirler Vaşimgtom 6 A.A.Salahiyetli kaynaklardan öğrenildiğine göre gelecek çarşamba gönü bu rada toplanacka olan Amerika Dışişleri Vekili Poster DuÜes^ Avustr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1953
  • Nasıl seslenecek,nasıl konuşacaktı?Kendini zorladı;önce sesi çıkmadı,sonra iki kelimeyi tekrarlamağa muvaffak oldu:Reşid bey,Reşid bey!Vakit gecenin üçte ikisini yutmuş bulunduğu halde,Reşidin kımılda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1953
  • Sahte altın para basan şebeke Tanca'da meydana çıkarılan şebekenin 2-600 sahte altın para bastığı BBİ^pİli Tanca 6.A.A)Milletlerarası bölge polisi» Tanca'ya 6 kilometre mesafede bir yerde sahte 10 fra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1953
  • K:sa harici haberler AMERİKA it Neşredilen resmi İstatistik lere göre,Birleşik Amerikada çalışmakta olan kimselerin sayı aı €3 buçuk milyona yaklaşmak tadır.Bu rakam,1952 yılındaki rakama göre bir mJy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1953
  • Amer kada sıcaklar bütün şiddetiyle devam ediyor New York,6 Nafen)Birle fik Amon.kaüa sıcak dalgası 12 »ci günüardedir# Yalnız New Yorkta çocuk ve ihtiyar olarak bin kişi bu giddetli ve beklenm* dik s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1953
  • Japon Veliahdı Avrupa seyahatini tamamladı Cenevre,6 AA.Japon veliahdî prens Akihito Avrupadakl seyahatinin son merhalesi olarak dün buraya gelmiştir.Yarın JLondraya hareket edecek olan prens,Washingt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1953
  • Siyasî İcmal İrana mail yardım İran Şehinşahı» kısa scyahatmdan döndükten sonra» Amerika hükümetine müracaat etmiş» memleketin mail ve iktisadi durumunu anlatarak yar dun istemişti* Başvekil General Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1953
  • Acele ediniz 3 Gün kaldı 10 Eylül 953 Perşembe akşamına kadar SÜMERBANK'da Açtıracağınız 150 Hralık hesapla Ankara'da Mithaipaşa Caddesinde Kaloriferli bu lüks apartmanın bir dairesi lie diğer çeşitli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1953
  • Bin yolcu taşıyacak uçan gemiler yap» acak Londra,6 Nafen)Bir îngrliz ilim adamının kaydettiğine göre,bu asrm «onundan evvel,bin yolcu taşıyabilecek uçan gemiler yapılmış olacak ve bunlar normal sefer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1953
  • Gl.Necip ingiltereyi savaşla tehdit ediyor Mısır Reisicumhuru,Süveyş meselesi halledilmeden batı İle anlaşma yapmıyacağını söyledi Bağdat.6 THA.Mısır Cumhurbaşkanı General Necip.Bağdat'ta intişar eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1953
  • İKTİBAS 1 Sarhoşluk yüzünden vuku bulan otomobil kazaları Son istatistikler yol kazalarının bilhassa sarhoş uk yüzünden artmaktı olduğunu belirten nefeslere varıyorlar Otomobil kazalarının her gün bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1953
  • FIKRA Tek pencere.Aydın kişi başlığını taşıyan yazımda,«bir parça paradoksal kaosa da» kültürün düşmanlarından biri de sanat ve sanatkardır» demiştim. I)Paradoks bir yana,«sanat ve edebiyata» kültür o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1953
  • Etibank'ın İstihsalini arttırma faaliyeti Ankara,6 A.A.Etibank Genel Müdürlüğü muhtelif işletmelerinde istihsali arttırmak için büyük tesis faaliyetine girişmiş bulunmaktadır.Halen bunların kısmı «iza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1953
  • Romanya'da vergiler indiriliyor Hükümet hususî ve kolleküf çiftlik üyelerinin vergi mükellefiyetinde yüz de 20 25 indirme yapmaya karar verdi Viyana 6. AA.Bükreş radyosunun dün gece bildirdiğine göre.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1953
  • Amerîkada bir komünist profesör azledildi Burlington,6 A.A.Birleşik Amerika dahili güvenlik komisyonuna komünist olup olmadığım bildirmekten kaçınan Vermont Üniversitesi Profesörlerinden A.lex B.Nivok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.09.1953
  • İngiliz güzeli favorilerden Avrupa güzellik müsabaka »ma İştirak eden ingiliz güzeli towelki gün Spor ve Sergi Sara yuıda yapılan ikinci elemede vücudunun şahane tenasübiyle dikkati çekmiştir-tik günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1953
  • MODEL KALMAKTA ÎSRAR EDEN GÜZEL Amerika da sinemaya İntisap «fenenta en kolay yollarından biri de modelliktir.Her yıl Hollywood yüzlerce güzel 'modeli sinesine çekmektedir.Fakat Bett Pix kendisine sin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1953
  • HEIÎGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Pompe,canım kurtarmak için hemen elbise değişti.Fdna bir p?rişan'ık başlamıştı,har Ş3yin tamamen kaybolduğu açıkça görüşüyordu.Pompa,bir er kıyafdtjyle doğru denize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.09.1953
  • Gözlükle oynıyacak futbolcu Londra,Nafen)Geçen Mart ayında bir futbol maçında gözünden sakatlanan George Brevvster'in,taraftarlarının geniş yardımı sayesinde yeniden oynıyabilecegt bildirilmekte dır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.09.1953
  • Yeşil-Beyazlılar Karagücünü 2-1 mağlup ettiler Dün Fenerbahçe stadında oldukça kalabalık bir seyirci kütlesi önünde Vefa,Istanbul Kara gücü amatör ve profesyonel ta kımları karşılaşmışlardır,Saat 16.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.09.1953
  • Istanbul atletizm birincilikleri bitti Cumartesi günü başlamış olan İstanbul ILL.ve IV.kategori atletizm birinciliklerine dün de Mithatpaşa stadında saat 1530 dan itibaren devam edilmiştiriki gün deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.09.1953
  • enerbahçe Eskişehirde Demirsporu 1 O yendi Baştan sona kadar hakim oynıyan Sarı Lacivertliler galibiyet gollerini oyunun ilk devresinin dördüncü dakikasında sol haf oynayan Basri vasıtasiyle yapmaya m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.09.1953
  • Jrıl** 0% Uli a fy II feŞ** Sis*** i »FT V ni r:Beşiktaşın Beyoğlusporu güçlükle 1 0 yendiği maçta kaleci Sirnopulos Şevketin bir Beşiktaş Beyoğlusporu dün güçlükle 1 0 Şeref stadında günün son ve en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.09.1953
  • Adalet,Taksim'i 4 O mağlûp etti Dün Şeref Stadında saat 14.30 da profesyonel lig beşincisi Adalet ile,üçüncü kümeden Taksim hususî bir karşılaşma yaptılar.Oyunun ilk devresinde tahmin ler hilafına Ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.09.1953
  • ı Istanbulspor Beykoz maçı yarıda kaldı Dün Beykoz sahasında iki sarı siyahlı kulüp Beykoz ve tstanbulsporlular ananevi dost luk maçlarını yapmışlardır-Amatörler arasındaki ilk karşılaşma Istanbulspor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.09.1953
  • Kanunun zevceyi zevcin zul münden kurtarabileceğini,kadına ayrılma hakkı vej-digini an lattım Hattâ mevzuubahis olan mesele ile alâkası bulunmayan v« adamın iş hayatına taallûk eden hususlara temas et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.09.1953
  • Hazıriajaa Ibrahim Diirea 1 2 34 567 89101112 So;dan sağa:1 Amerikanın eyaletlerinden liri.2 Nezretme;Bir 81 fat eki;Kırmızısı.3 Boru sesi;Akort.4 Başına bir har gelirse;Rusların azlettiği devlet adam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.09.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:AH Naci KARACAN Tazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Mudur:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.09.1953
  • Eroin saklarken yaka.a 3 Hırant Nikogosyan adında bir sabıkalı,Açık Hava Tiyatrosu civannda,gizli yerlerine dokuz paket erofa saklarken suçüstüyak atanmışı tır.Ayrıca,Neşet Afoglu,Sabahattin Düzova,Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.09.1953
  • 398» ^m^m sızı/VAHA GBNÇ I+VANA SÖZEL I MM A CAZİP *J_YAPA« Çamaşırlara yarayan beyaz sabun yerine cildiniz için KREMLİ PURO Tuvalet Sabunu kullanma Bol köpüklü Hefis kokain PURO 100 de 100 saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.09.1953
  • Düzmece MUSTAFA "Evvelâ tahtınızda uzun yıllar bahtiyar ve muzaffer olmanızı Cenabı Haktan dileriz,63 mm Valimizin kızını niçin ihmal ediyorsunuz,onun bütün ihtiyaçları derhal temin edilme lidjr.Genç,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.09.1953
  • I RÖPORTAJ Birbirinden arasında kraliçe kim olacak Umumi kanaate bakılırsa İtalyan güzeli 1953 Avrupa güzellik kraliçesi seçilecek.Amma tahminler neticeye uymaz ÜMİT DENİZ Hikayemiz cumartesi akvamı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.09.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ f CİNAYETLERE Nakledeni AZİZ OZBAY Aynı gecede bir Amerikalının geçirdiği kaza 8 ı Teğmenim,dedi;metin vm soğukkanlı olunuz ve lütfen ba yanın yatağa götürülmesinde bana yardım edini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.09.1953
  • L g Itsre AvusturyaJaki kuvvetlerini azaltıyor Viyana,6 A.A.İngiltere,Avusturya işgal bölgesindeki kuvvetlerinden bir kısmını geri1 çekeceg-ni ilân etmiştir.Avusturyadaki ingiliz yüksele komseri Sir H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.09.1953
  • Mısır Arnavutluk ila siyan?münasebet kuracak Kahire 6 A.A.Bir MıRır Dışişleri Vekâleti sözcüsüün bildirdiğine göre,fccmnünist Ama vu-tJuv hükümeti ile siyasi ınkna eebetı ycw.de*ı kuracaktır.Bir müdde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.09.1953
  • Hatıratların sağladığı s *rv*tler Londra 6 T.A.Mesf|;|f şahsiyetlerin hatıraları mühim paralar sağlamaktadır.Saturday Evening Pos*)gaze tesine göre,"bu gazete Dükünün zevcesinin hatıratımı elde etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.09.1953
  • Rüşvet vertrke ı yakalar&dı Küçükpazarda Arap Camili sokağında 33 numarada,otur ran Hüsamettin Eniç adındabir seyyar esnaf,caddeyi işgalden ötürü Eminönü merkezine getirilmiştir.Hüsamettin^ karakolda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.09.1953
  • AZ FAKAT OZYIYINIZ 100 gram ekmekte 270 kalori vardır.Halbuki 10 adet yani 100 gr.ARI BİSKÜİSİNÛE 470 kalori olduğunu unutmayınız.Sirkeci Mimar Vedad JJaddesı No 26 Tol:22615 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.09.1953
  • Başvekil Ânkaraya avdet etti riîaş tarafı birincide] meli bııpün saat 12 de yapılan bir törenle atılmıştır:Törende Başvekil Adnan Men deres,işletmeler Vekili Sıtkı Yırcalı,Bayındırlık Vekili Kemal Zey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.09.1953
  • Yümri Üresin bugün îngUtereye hareket ediyor [Baş taralı birincide^ ingiliz htikftmetinin davetli si olarak Londraya gidiyorum.Orada beynelmilel havacılık teşkilatının üç gün sürecek gösteri lerinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.09.1953
  • I,I RÖPORTAJ Kraliçe kim olacal Başta rafı 6 ncı sayfada* 22.44 de ikiaıcfc basliy*tr.Yine a.Vnı sırayı takiben güzellar teker teker piste çıkıyorlar,Aralarında yalnız Monte Carj lo ve "ttalyan güzell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.09.1953
  • save Başmakaleden d »vain)askerleri Hindi Çinî'ye gönderilmek üzere Marsilya ve Tou-lon'dan vapura bindirilirken yapılan mümayişler.grevler ve isyan başlangıçlarından kor kularak harp' sahasına Fransı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.09.1953
  • Milletlerarası idarî ilimler kongresi açıldı [Baş tarafı birincide]] rl Vekili Ethem Menderes,Ulaştırma Vekili YÜmnü Üresin,istanbul mebusları ve Istanbulda bulunan mebuslar,İstanbul Vali ve Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.09.1953
  • Demokratlar kazamyo [Baş tarafı birincide] ziyette olan Hristiyan Demok ratlar bu sefer Sosyalistlerin ö nüne geçmişlerdir-Nürnberg'de de Hristiyan Demokratlar Sosyalistlerden ilerdedirler-Her zaman M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.09.1953
  • Kraliçe Süreyya Irana döndü [Baş tarafı birincide*] gün de resmî bir misafir gibi kaldığı Romadan ayrılmış ve uçakla memleketine dönmüştür-Kraliçe Süreyya ile beraber ğah'm küçük kardeşi de İrana dönm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.09.1953
  • Mareşal Tito Italyaya sert bir cevap verdi [Baş tarafı birincide] şehrin hinterlandının da Yugoslavya'ya bağlanmasından baş ka çare yoktur.demiş ve bu hal suretinin Triyeste limanına sulh ve sükûn get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.09.1953
  • İnönü,dün Sanyerde konuştu [Baş tarafı birincide"] nı ismet İnönü de hazır bulunla,rak kongre hitamında bir ko nuşma yapmıştır.Muhalefet lideri gayet mutedil geçen bir konulmasında ezcümle şunları söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.09.1953
  • Askerî terfi kanunu [Baş tarafı birincide] liyakati kabul ederek harp akademisini başarı üe bitiren bu baylar kıdemi zamanlarından fay dalanarak g*aıç yasta yüksek t mevkie geçebileceklerdir.Evcice be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.09.1953
  • Kartvizitti hırstz [Baş tarafı birincide] miş ve 2000 lira kıymetinde bflr şamdanla muhtelif gümüş eşya çalarak kaçmıştır.Hırsrz evi ter kederken şamdanın yerine Uze rinde Evinize girdiğim ve bazı kıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.09.1953
  • Korede 89 bin esir hürriyete kavuştu [Baş tarafı birincide] lanndan birinin isminin,henüz bilinmiyen sebeplerden dolayı ko müıtfst listelerinden silindiğini g bildirmişlerdir.Bugünkü mübadelede kayda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.09.1953
  • İdam edilen bir mahkûm [Baş israfı birincide")1.ileceği ihtimalleri de belirmiş bazı parlamento üyeleri bu I tamyon şoförünün «masum» ola llecegini iddia etmişlerdi Fakat İçişleri bakanı bu mesele et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.09.1953
  • Avrupa güzellik kraliçesi [Baş tarafı birincide'] Evvelki geceki seçimden sonra,dün fikirlerine müracaat ett.gi-miz güzellerden bazilan sualimize cevap vermekten imtina et miş,bir kısmı da şunları söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.09.1953
  • ¦X!İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları 33000 ton nakliyat kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur» Bedeli 200.100 lira,geçici teminatı 11255 liradır.İhalesi 23/9/953 Çarşamba saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.09.1953
  • Istanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler PL)13.30 Küçük öğle konseri Pl.G.F.Haendel:Concerto Grossa.No.12 si minör Çalan:Arturo Toscanini id.NBC Senfoni Orkestrası 13.45 Şarkılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.09.1953
  • PimJHJIMII H.¦¦¦¦111!11171111 BIW.[¦¦¦Willi Sanayicilerin nazarı dikkatin a Istanbul Sanayi Odasından 5590 sayılı kanun gereğince,muharrik kuvvet kullanıp 5 işçi veya muharrik kuvvet kullanmayıp 10 iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.09.1953
  • Burdur V.daimi Ko Başkanlığından 1 Tefenni Hüyük Antalya yolunun 0+000 30-f 000 kim.arasında yapılacak 100000 lira bedeli keşifli ikinci kısım inşaatı 15 gün müddetle kapalı zarf usulüe eksiltmeye kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.09.1953
  • Leks Barker John Weimnuller'in beyaz' perdeden sekilmesin-den sonra tarzan filmlerinin hayranları bir hayli teessüre düştüler Fakat bu endişeleri kısa bir zamanda dağıldı» zira Hollytvoodun lanse etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.09.1953
  • Hollywood'un sevimli yıldızı:Janet Lei Kendisine çok kısa bir zamanda haklı bir şöhret yapan bu genç yıldız aynı zamanda sinema dünyasının en mesut kadınlarından biridir Hayat tesadüflerle doludur ama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.09.1953
  • İ Hedy Lamar i gözden düştü i «Samson and Da] i lan «Samson ve Daljla» nın unutulmaz Dalila'sı Hedy 4 Lamar'ın yıldızı sönmeye i başlamıştır Nedense Hollyv/ood'lu pro düktörler Hedy'ye her hangi bir f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.09.1953
  • Errol son filminde Errol İyileşti İkin gün evvel ayaklarına felc gelen yıldız İki günde yataktan kalktı Geçenlerde Venedikten gelen bir ajans telgrafında şu haber bildiriliyordu.Tanınmış si nema artis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.09.1953
  • Ankara Jandarma Satınalma Ko.dan Cinsi Flatı Muvakkat Miktarı i iç ve 1 Q8;teminatı adet Lira Lira Kr.350 dış 350 ip 11?633071 25 200 dış 200 ıq 124 1860 00 60 dış 60 iç 150 675 00 30 dış 30 iç 325 73
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.09.1953
  • r~s».ı.i.mraZxxim ADone şartları Ur.Kr.Ç,Senelik 42 00 Altı aylıh 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylîk 4 50 Ecnebi memleketle»* İki misildirhân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 hıci sayfa sant.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.09.1953
  • Kambiyo Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr Belçika Frisveç Kr.Fkırin Üret Drahmi Eskoudes esham e Açılış 280.30 281İ-0.81 64.03 5.6t 54.12.50 73.68.40 0.44.80 93.34 9.73.90 Kapanış 280.30 280
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.09.1953
  • Bayındırlık Vekâleti İzmir Su işleri Üçüncü Şube Müdürlüğünden Ahşap köprü yaptırılacaktır 1 Su işleri 3 üncü şube müdürlüğü bölgesindeki Bergama!ilçesi Ihça deresi üzerinde Dağistan köyü ahşap köprü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.09.1953
  • ilan Bayındırlık Vekâletinden j Eksiltmeye Konulan iş 1 Bursa Su işleri 1 inci Şube Müdürlüğü bölgesinde buV lunan M-Kemalpaşa deresi mecrası üzerinde yatak tahkimi işi olup tahmin edilen keşif bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8