Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.09.1953
  • Bu haftaki filmler Sinema mevsimi açıldı-Yeni filmler beyaz perde-de görünmeye başladı.MİLLİYET,bu günden iti-baren her Pazar okuyucu-lanna yeni bir sinema sü-tunu-takdim ediyor» İlk yazıyı bugün altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1953
  • Menderes,dün Balıkesirde C.H.P.nin ileri sürdüğü tenkidlere rakamlarla cevap veren Başvekil:"Altın stokumuz azalmamış,artmıştır.Dış ticaret açığımız 1950 de gelirimizin yüzde 73.6 sini teşkil ederken,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1953
  • Triyeste ihtilâfında gevşeme Mareşal Tito'nun bugünkü nutkunda Triyeste hakkımla,bazı taleplerde bulunacağı zannediliyor Belgrat,5 AA)italyan Yugoslav münasebetierinde gevşeme işaretleri çoğalmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1953
  • Venedik film festivalinin neticeleri Birinciliği Japon,ikinciliği İtalyan* üçüncülüğü de bir Amerikan filmi kazandı Venedik,5 AA.Resmen öğrenildiğine göre,pülletlerarası Venedik film festivalinde göst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1953
  • Devrim Ocaklan Cihat Kentmen'i protesto ediyor Güzellerin baloya iştiraki hususunda mutabık kalınmış iken Kentnıen vaadini yerine getirmemiş Avrupa güzellik kraliçesi organizasyon komitesi İstanbul te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1953
  • Dün gelen Vekiller içişleri,Çalışma Vekilleri ekspresle» Ulaştırma Vekili de uçakla şehrimize geldiler Çalışma Vekili Hayrettin Erkmen ile İçişleri Vekili Etem Menderes dün sabahki ekspresle Ankaradan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1953
  • Sağlık Vekili dün yeni tesisleri açtı Akıl hastahanesinde İnşa olunan nöroloji kliniği De verem pavyonu ve diğer tesisler dün Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili Ekrem Hayri tistihıdağ tarafmdan a^ılmsştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1953
  • Korede esir mübadelesi sona erdi Kızıllar dün sabaha karşı 4 erimizi daha iade ettiler Panmunjom» 5 AA.Korede komünistlerin ellerinde bulunan son müttefik harp esiri bugün sabaha karşı serbest bırakıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1953
  • |Hr^ ^S HI ASS ftp 1 la.J I Ik I J Hr f Hfc iaP' la J ¦3 r V^:Dün gece yapılan elemeye Iştirab eden güzelle» Ur arada Güzellik müsabakasının ikinci elemesi dün yanıldı İtalyan,İngiliz,Alman ve Avustur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1953
  • Musaddık'ın hastalığı gittikçe ağırlaşıyor Amerikan hükümeti dün İrana 45 milyon dolar yardım yapılacağını bildirdi Tahran 5 A.A.Bugün olmak Özere Mr doktor tayin et alınan haberlere j6re eski İran mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1953
  • Dün köprü üstünde fecî bir kamyon kazası oldu Otomobilin sadmesine uğrayan bir emekli,karşıdan gelen bir otomobiiin altında kalarak parçalandı Dün Köprü üstünde vukn bulan kamyon kaşanma kurban giden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1953
  • Batı Almanyada genel seçimler bugün yapılıyor Rus ajanlarının seçimleri sabote etmesine karsı tedbir alındı-Adaneurln kazanma şansı kuvvetli Alman seçimlerine katılan Sosyal Demokrat Partinin propagan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1953
  • 1 i Dış ticaret rejiminin tatbikatı Ek kararnamenin flnttmüzdeki hafta nı ah temel Ankara,6 Milliyet)Teni Dış Ticaret Rejiminin tatbikına ait ek kararnamenin hazırlanmasına bu gün de Ekonomi ye Ticare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1953
  • CbUOl Bugün şehrimizde havanın umumiyetle a» bulutlu geçeceği,sühunet derecesinin degişjmiyeoeği tahmin edilmektedir.7^^^^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.09.1953
  • KONGRE Türkiye Eski Muharipler Birliği,Kadıköy şubesinin senelik kongresi,15 eylül salı günü saat 13 te Kadıköy Süreyye sineması salonunda yapılacaktır.GEZİ fr Boğaziçini Güzelleştirme Ca miyeti 13 ey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1953
  • Şehrimizde bir süt haü kuru ujfor Şehrimizde bir süt halinin ku ruiması için t^ebbüse geçilmişti^ iktisat Müdürlüğü bu mak •ratla tetkikler yapmaktadır.Böyle bir eşkîlât kurutduğuj takdij-de şehirde i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1953
  • İl*** HALKIN SESİ Küçükayasoffya caddesi İçin Sultanahmetfde,Küçüktayasofya caddesinde oturan okuyucumuz Hüseyin Rıza Akkoyunlu yazıyor:c—Caddemizin yürekler a cısını belirten,üstelik isabet li bir gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1953
  • Üniversite gençliği p-a«fantoryomu açıldı Beykoz kasrında tesis olunan-Uruvresıle Gençliği p-i.ava.nU 1" ı-ı mu dün saat 17 de eğilmiştir.Bu münasbetle yapılan törende Vali ve Belediye Reisi,hekim ler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1953
  • MSA» tGUBETLER Güzel.ik müse bekası Kibrisin papazı ve eşeği sut yağmuru Güzellik müsabakası Avrupa Güzellik Müsabakasının ilk gecesi pek kalabalık olmamış.Bu meraklı yarışı seyre gelenlerin adedinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1953
  • VAKİT Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak Eylül 1953 Pazar VASATİ KZANt 5.32 12.12 15.50 18.35 20.11 3.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1953
  • Çöplerden su yi i gliLra imal edilecek Tanınmış bir Fransız firması,Ticaret Pdasına müracaat ede rek,ğehir çöplerini,ii'\nî gübre imalinde kullanmak satm almak isfcedig-ini bildirmiştir.Va ziyet Beled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1953
  • Hırsızlığa teşebbüs ederken yakalandı ismet Şengül adında bir kadın Yenişehirde Bayram yerince Hü seyin Us adında bir tüccarı jn/4000 lirasını soymaya teşebbüs ederken suçüstü yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1953
  • Bir kız intihara teşebbüs etti Lâlelide Hergün apartmanında 5 numaralı dairede oturan Ayten admda 22 yaşlarıda bir kız,aile sinin teyzesinin oğlu ile evlen sine müsaade etmemesine müLe-j easir olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1953
  • Bir köşk bekçisini bıçakla yaraladılar Yakacıkta oturan Mustafa.Ak son adında bir köşk bkefcisı dün sabah saat 5 sıralarında,ayni smette oturan Ekrem Demirbaş adında diğer bir kö\şk bekçisinin odasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1953
  • Bir karyolacmın üç bin lirasını çaldılar Beyazıtta Çadırcılar caddesin.de 63 numarada kur/olaeılık ya pan Talât Tektas adında birinin dükkânına giren meçhul bir hı-r sız,çekmecede tmlunan 3000 lirayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1953
  • Bir kunduracı ustasını bıçakla yaraladı Dün.sabah Çemberlitaşta kani1 bir hâdise olmuş ve bir kuııdu-j racı kalfası ustasını bıçakla ağır surette yaralanıştır.Çemberlitaşta,imaret sokağın da Eminpaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1953
  • Adliyede tayinler Mahkemeler yarın sabahtan itibaren normal çalışmalarına başlıyacaklar Bir aydanbexi dveam etmekte "olan Adliye yaz tatili bu akgam sona erecek ve mahkemeler yarından itibaren normal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1953
  • odun ve kömür f iatSarı birdenbire yükseldi BeSe^syece yapılacak tanzim sataşlarma önümüzdeki günler içinde başlanacak Kış mevsiminin yaklaşması do satılırken 16 lira üzeninden veril layısiyle şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1953
  • Yatılı okullara Bu yıl lise ve orta okv.lta n yatılık ısımlanna büyük rağbet gösterilmektedir.Bir çek resmî okulların kadroları şimdiden dol muştur.Dizelerinin ki de dol mak üzeredir,ikmali bulunan t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1953
  • Zeytinburnunda bir zorbaSak hâdisesi Zeytinburnunda bir zorbalık hâdisesi olmuştur.Vilâyet kararı ile yıktırılan 17 gecekondunun bakiyesini te mizlemek için emir alan amele ler,yıkılan gecekondu sahip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1953
  • Yeni verem p a v yon u Akıl hastahanesinde inşa edilen pavyon ve klinik dün törenle açıldı Bakırköy akıl ve sin1* kasalık ları hastanesinde inşa olunan Nö roloüi khiği ile verem pavyc/u ve diğer tesis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1953
  • I İleride asar göreceğiz orada çok kalırız dedi Yazan SALİM BAYAR 31 Sabah alaca karanlıkta Manay dan ayrıldık.Şalvarlı kadınlar ellerinde birer sopa,ıslıklar ve daha hu,gri,gri)sesleriyle davarlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1953
  • POllST P ^t-Küçükpazarda oturan Mustafa adında birinin 245 lirası,otobüste,henüz hüviyeti tesbit edilmiyen bir kadın tarafından yankesicilik suretile çalınmıştır,Tİr Edirnekapıda oturan Selâ hattin ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1953
  • KISA HABERLER Önümüzdeki günlerde hal ka,tifo ve tifüs aşısı tatbikine başlanacaktır.Bu husustaki hazırlıklar devam etmektedir.^r Bir Alman heyeti bugünlerde şehrimize gelecek ve tütün mubayaasında bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1953
  • LATA 5UBEMİZ BÜTÜN SERVİSLERİYLE EMRİNÎZDEDlR.Bu şubede hesap açtıranlara mahsus 500 ALTINLIK Hususî keşide AKBANK Karafctty Palas karşısı 92 94 Tel:44782 44783
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1953
  • oluda kullanılan gizli diller uda kullanılan gizli Şifre Kara Metenin kitabı Erkiletin gizli dili Prof-Ahmet Caferoğlu'nun kitapları Erkilet «dilce»sinin mahiyet,inkişaf ve hal-i hâzin.H.EMİR ERKİLET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.09.1953
  • FIKRA Makyaj'a dair Tarık BU6l\Zenginin nıalı züğürdün senesini,kadınların makyajı da erkeklerin çenesini yorar-Biz erkekler makyajlı kadınlardan hem makyajı farketmiyecek kadar hoşlanıra» hem de maky
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1953
  • Acele Ediniz 25.000 Lira,Emrinizde Bekliyor 200 LİRALIK BİR HESAPLA 3 EKİM KEŞİDESİNİN BÜYÜK İKRAMİYE ŞANSINI KAZANAiBİIlRSlNlZ.SELANİK BANKAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1953
  • Fransa'da grevler hâlâ devam ediyor Ilavr'da 24 gündür işbaşı yapmıyan işçiyi desteklemek üzere 700 işçi daha işi terketti Havr,5 A.A-8500 ü maden sanayii.6500 ü de inşaat işçisi olmak üzere ceman 150
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1953
  • Ürdün veliahiı/ın Avrupa seyahati Amman.5 AA)Basın bürosunun yayınladığı tebliğde.Ürdün veliahdi Prens Muhammedin 9 Eylülde uçakla Avrupaya hareket edeceği bildirilmektedir-Prense küçük kardeşi Prens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1953
  • Hindistanda dokunulmazlar meselesi Yeni Delhi,5 A-A)İçişleri Vekili Dr-Katju Mecliste beyanatta bulunarak Hint hükümetinin dokunulmazlığı ortadan kaldırmak ve Hint anayasasında derpiş edildiği veçhile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1953
  • Yeni bir hizmetimiz İzmir Enternasyonal Fuarında Sayın halkınızın h zmetîne giren Bankacılık büromuzda Fuar müddeti zarfında açtırılacak en az 150.liralık tasrruf hesaplan sahipleri arastada 100 ALTIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1953
  • Amerikada büyük orman yangınları başgösterdi Toronto,5 A.A)Yer yer düşen yıldırımlar ve yakıcı bir güneşten Kuzey Ontario nun zengin ormanlık bölgesinde büyük orman yangınları başlamıştır-Orman 118 ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1953
  • Almahyada bir kadın katili yaka'andf?Recklinghausen Ruhr)ı 5 A-A)Beş yıldan beri Ruhr bölgesine dehşet salmakta olan bir kadın kaatili Gladbeek polisi tarafından,genç bir kıza tecavüzünün akabinde yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1953
  • Almanyada feci bir yol kazası Berchtesgaden.5 AA)Dün Berchtesgaden civarında vukua gelen bir yol kazasında dört kişi ölmüş.12 kişi de ağır yaralanmıştır-Salzbourg'da bir şirkete ait olan bir otobüs 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1953
  • Dulles'in demeci sert tenkitlere maruz kaldı Amerika Dışişleri Vekilinin son sözlerinin tedbirsizlik olduğu iddia ediliyor Londra.5 AP)Amerika'da Dişileri Bakanı Dulles'in Almanya seçimleri hakkındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1953
  • Kanadanm Avrupa'ya yardımı_Kanada,Atlantik Paktı mensubu Avrupa devletlerine geniş çapta askerimalzeme sevkedecek Ottawa.5 AA.Kanada ordu sözcülüğünden bildirildiğine göre bu ay içinde 7 gemi Kuzey At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1953
  • Siyasî icmal Yeni General Bulanger Askerlerin siyasetle uğrasanları hiç bir yerde hoş görülmez-Şimdiye kadar tecrübeler göstermiştir ki bu gibi müdahaleler sonunda muhakkak memleket müdafaasmm aleyhin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA İt Birleşmiş Milletler sözcüsü dün,Keşmir Rjebisiti için Birleşmiş Milletlerden bir temsilci istenmediğini bildirmiştir.İNGİLTERE İt Süveyş Kanalı bölgesinin istikbali hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1953
  • Çekirgeyi canavar zanneden kadın Dallas.5 A-A-Dün bir kadın polise telefon ederek e~ vinde müthiş bir canavar bulunduğunu haber vermiş» dev bir tahtakurusuna benziyen bu mahlûktan kurtulmak için yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1953
  • Reşid,Şükranın bir mektup aldığını farketti,yine müdahale de bulundu!O mektubu kimden getiriyorsun?Ve buna benzer bir takım mâ nasız sözler yumurtladı.Şükran,eline tutuşturulan zarfa dikkatle bakarken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1953
  • iktibas i Sırf karısını hoşnut etmek için Manş'ı yüzen şarkıcı MUksiko barlarında şarkı söylemesinden karısının memnun olmadığını gören Damıon isminde Meksikalı bir şarkıcı Manş'ı yüzerek geçmiş fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1953
  • Samiye Gamal'ın kocası Mısıra gitmekten vazgeçti Nevyork» 5 AA)Mısırlı dansöz Samiye Gamıl'in kocası Mısıra giderek karamı geri getirmek tasavvurundan vaz geçtiğini bildirmiştir.Kızıl saçlı Teksaslı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.09.1953
  • RESİMLE HADİSELER GUzeller dün gece yen bir imtihan geçirdi Avrupa güzellik kraliçeliği müsabakasının ikinci elemesi dün gece Spor ve Sergi Sarayında yapılmıştır-Bu suretle müsabaka son safhaya girmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1953
  • Keşfinden önceki yeni dünyaya toplu bir bakış Bugünkü insanlığın vahşet devri diye düşündüğü Amerikanın eski ha'i pek parlaktı.Heykelleri altındandı Amerika kıtasının Kristof Kolomba kadar geçen binle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1953
  • İSVİÇRE GÜZELİ Elianna Pade minyon yapılı,sarışın bir dilberdir.Uzun ve narin yüzünde iki siyah ben var-Biri alt dudağının aağ tarafında,diğeri de sol kaşının bitim yerinde-Nar çiçeğini andıran ağzınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.09.1953
  • 3.ve 4.kategori İstanbul atletizm birinciliklerine dün başlandı Beyoğlusporlu atletlerin en çok puan aldığı yarışmalara bugün de devam edilecek Dün saat 15.30 dan itibaren Mithatpaşa stadında istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.09.1953
  • Türk Alman yarışmaları Ankara,A.A.Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden öğrendiğimize göre,12.13 eylül 1953 de yapılacak Türk Alman karşılaşmasının müsabaka programı:12 eylül cumarteatt 15.30 Açılış 15.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.09.1953
  • Kadıköyspor Kurtuluş basketbol maçları Bu gece Kadıköyspor açıklıava basketbol sahasında Kadıköy spor ve Kurtuluş takımları iki karşılaşma yapacaklardır.Saat 20.30 da.genç,21,30 da A)takımları karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.09.1953
  • Tramples Ur gürünü* Dün nihayete eren yüzme birinciliklerinde bir Türkiye rekoru kırıldı Engin Ünal 200 m.kelebak kurbağalamada yeni bir rekor tesis etti.Müsabakalarda en çok puan Yüzme İhtisas Kulübl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.09.1953
  • Bugün Beyoğlusporla karşılaşacak olan geçen yılın profesyonel lig ikincisi Beşiktaş Bugün muhtelif sahalarda yapılacak futbol maçları g;i 'y^tİy^ V:V X "i S:Taksim ile Şeref Stadında karşılaşacak olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.09.1953
  • BARSELONA'DA YA-BANCI FUTBOLCULARA KARŞI YAPILAN PRO-TESTO HAREKETİ Barselona,A.A.Dün Bar selona'da,milli spor federasyonunun geçenlerde aldığı bir kararı protesto için halkı yedi ey lül pazartesi gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.09.1953
  • Arsanel kulübünün gelirleri azalıyor Kulüp idarecileri bu seneki varidatın geçen seneye nazaran yüzde elli noksan olduğunu belirtiyorlar Londra.5 Nafen)İngil-milyon Türk lirasından fasla terenin tanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.09.1953
  • Bir kadının parasını çaldılar Leventte Sümbül sokağında oturan Hatice Günaçar adın da bir kadın polise müracaat ederek;140 lirası ile 800 lira de g-erinde elmas yüzüğünün,Yani KaraJcaş adında bir maki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.09.1953
  • 155 Faslı serbest bırakıldı Marakeş.5 AA.15 Ağustosta vuku bulan ^fcanlı hâdiselerde tevkif edilmiş olan 155 Paslı,durumları incelendikten flonra serbest bırakılmıştır-Mechouar nümayişlerine iştirakte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.09.1953
  • 1914 tarihli bir mektup sahibini buldu Lüle,5 AA)Pierre Dubois isminde bir kadın,bugün.15 Ağustos 1914 tarihinde oğlu tarafından yazılmış bir mektup almıştır-Kadının Fransız ordusunda asker olan oğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.09.1953
  • Yunanistan'da yeniden şiddetli bir zelzele oldu Atina.5 AA)Partras şehrinde' bu sabah yeniden şiddetli bir zelzele olmuştur-28 dakika süren sarsıntı aynı zamanda Kefalonyada Argostoli'de de şiddetle h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.09.1953
  • Fransada bir soygunculuk Nice 5 APj Poll bugün Amerkalı film prodüktörü Jack Varnerin Rıveyeradaki köşkünün soyulması nâdısesiyle ilgilolarak modellik yapan bir îngi liz kjzı ile bir tng.îiz yat kapta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.09.1953
  • Pakistan ordusu komutanı I tarcbu'a geliyor Karachi 5 AP)Türk hükümeti,Pakistan ordusu başko mutan-ı general Munammed E yub Hani Türk ordusu birlikleri ve askeri telisleri ziyarce da vet etmiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.09.1953
  • Lokman Hekin».Dr.HAFIZ C E M A I,Dahiliye Mütehassıs* Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-1 "Î.OO öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyoiu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.09.1953
  • BAŞ AĞRILARINA KARŞI basan İle kullanılır.GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.09.1953
  • Lâle Sinemasında oynayan «Batı Geçidi» isimli filmden bir sahne-Besimde Soldan sağa)filmin baş rollerinde oynayan aktörlerden J-Carrol Naislı.Laure EUiot Edmond O'brien.Dean Jagger görülüyor-Bir çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.09.1953
  • Iztırap çektiğini ona hissettirmek istemediği anlaşılıyordu.Gururu buna mânidi.Mr.Cupples içini çekerek ilâve etti:Azizim Trent,hayat İşte böyle muannit sükûtlar ve devam ettirilen anlaşmazlıklarla do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.09.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Afi Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.09.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ Nakleden:AZİZ OZBAY Hayır,hayır,beni hastahaneye değil evime götürün 7 Kadınlar onu dinlerken şaşar mışlar,dehşet ve heyecandan sararmışlardı.Bir kaç kere gayrı ihtiyari başlarını çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.09.1953
  • Hazırlayan Hakkı ERELIiAY 2 3 4 5 6 7 8 910 1112 Sel Jan sağa* 1_1525 de ölen meşhur Osmanlı coğrafyacılarından,2 Sinirli;Bağ eki;Riski ihtiyarların baston yerine kullandıkları uzun sopa.3—Uzağı işare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.09.1953
  • Düzmece MUSTAFÂ Hel en."Seni gördüm ve sevdim Kalbim suçludur,bense günahsızım 62 Vüzeramn maksadı da buydu zaten,derhal tastık ettiler:Her aide padişahımız,mübarek kalbinizin rahatı için bu ¦tfhet te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.09.1953
  • r^.î,ft BB beyaz sabun yerine *W kremi PURO |ğ KULLANINIZ PURO GÜZELLİK VE CAZİBENİZİ ARTTIRIR 100 de 100 saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1953
  • KAYAK MÜSABAKALARI Ankara* A.A)Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden aldığımız malûmata görekayak mevsiminin yaklaşması dolayısıyla Dağcılık ve Kış Sporları Federasyonu 1953 54 çalışma programını hazır"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1953
  • Batı Almanyada genel seçimler bugün yapılıyor [Bağ tarafı birincide] İdarecileri,doğu Almanyadan gönderilen komünist ajanların yarın seçim sandıkları etralaxin karışıklıklar çıkarmalarına raaa)i olmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1953
  • Triyeste ihtilâfında gevşeme [Baş tarafı birincide] göze çarpmakla 'beraber,asabiyet havası esmemektedir-Diğer taraftan tahmin edildiğine göre yarın Okroglica'da vereceği demeçte Mareşal Tito.Triyeste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1953
  • Korede esir mübadelesi sona erdi [Bas tarafı birincide] Aynı zamanda,komünistler vaadettiklerinden 283 Amerikalı ve 24 İngiliz olmak üzere daha fazla esir iade etmiş olmaktadırlar-Fakat yine de bu rak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1953
  • Dün köprü üstünde bir kaza oldu [Baş tarafı birincide] mıştır.Muvazenesini kaybederek yere düşen Fuat Ejrtekinbu defa karşı istikametten gelmekte olan şoför Abdül Ekicinin idaresindeki Kartal 54 plâka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1953
  • Devrim ocakları Cihat Kentmen'i protesto ediyor [Baş tarafı birincide'] etmiştir.Gecenin daha mükem mel olması düşüncesiyle,Avrupa güzellik müsabakasına iştirak için muhtelif memleketlerden gelen güze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1953
  • Yeni Fas Sultanı ıslahat tedbirleri almağa başladı Sultan yayınladığı bir tebliğ* de Fas'ı modern bir devlet yapmaya çalıştığını bildirdi Meknes 5 A.A)Fas sulta nı dün gece halka hitaben yayınladığı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1953
  • Van Fleet dün izmire gitti Evvelki gün şehrimize gelen Koredeki sekizinci ordu.eski Komutanı General Van Fleet dün bazı temas ve ziyaretler* de bulunduktan sonra saat 16 buçukta hususî bir askerî uçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1953
  • Dış ticaret rejiminin tatbikatı fBaş tarafı birincide'] larını öğrenmek için müracaat ettiğimiz Türkiye Ticauet Odaları,Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği İdare heyeti reisi Üzeyr Avunduk bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1953
  • Manşı geçmek pahalıya mal oluyor Londra.Nafen)Son 25 sene zarfında Dr-George Brewster» Manşı geçmek için 16 defa teşebbüste bulunmuştur-Bundan üç sene evvel Dr-George Brewster doktorluk vazifesini bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1953
  • nderes dün Balıkesirde mühim bir nutuk söyledi [Baş tarafı birincide] ettik ve ediyoruz.Mücadele eb* tigimiz zihniyet muhalefetten başlıyarak,iktidara gel digimiz ilk günden itibaren mut laka iktidard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1953
  • Dün gelen Vekiller [Baş tarafı birincide"] 16-30 da ugakla Ankaradan şehrimize gelmiştir-Vekil bugün muhtemelen saat 9 da bir ingiliz uçağı ile Londraya müteveccihen şehrimizden ayrılacaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1953
  • Ping Pong müsabakası Ankara,A.A.Beden Tet biyesi Genel Müdürlüğünden aldığımız malûmata göre,6 eylül pazar günü 19 mayıs stadyomun da Ankara eskrim kulübünde Zafer kupası namı altında Ping pong müsaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1953
  • Musaddığın hastalığı [Baş tarafı birincide] kın başucundi bir hastabakıcı bulundurulmasını tavsiye etmia tir.Musaddıkm muztarij olduğu heniiz anjalılamanufitır.İRANA AMERİKAN YARDEVa Tahran 5 Aİ*)Başb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1953
  • Güzellik müsabakasının ikinci elemesi yapıldı [Baş tarafı birincide] hassa italyan güzeli giydiği orijinal plaj kıyafeti ile.Fransız güzeli tenis kıyafeti ve ingiliz güzeli de giydiği çok zarif bir sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1953
  • Esenboğa Hava Meydanı inşaatı hızla ilerliyor Saatte 30 uçağın inip kalkmasını sağlıyacak meydan 20 milyon liraya ma o'acak Ankara 5 A.A.Bayındır Iık Vekâletinden aldığımız ma lûmata göre.Ankara'nın 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1953
  • Venedik film festivalinin neticeleri [Baş tarafı birincide"] mükâfatlarını şu filmler kazanmıştır:«Ugestsu Monoghtasi» Japon)«Viltelloni» İtalyan)«Little Fugitive» Amerikan)«Moulin Rouge».«Tunç Arslan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.09.1953
  • R A D Y O Istanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri ve oyun havaları 13.30 Faruk Akel ve arkadaşların dan dans müziği 14.00 Şarkılar Safiye Ayla)14.30 Ne arzu ederseniz Pl.15.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.09.1953
  • Orman Başmüdürlüğü Kereste Fabrikası Bolu Müdürlüğünden 1 Fabrikamız istif yeride mevcut düşük evsaf köknar keresteleri 32942 adede denk 828.628 M3 kereste 8 parti halinde 6.9-953 tarihinden itibaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.09.1953
  • D.H.Y.U.Md.lüğünden İdare ihtiyacı için açılan AJPİŞ müsabakası neticelenmiştir-Jüri heyeti karariyle:1 10101 rumuzlu Namık Bayık'a ait projeye birinci mükâfat;82570 rumuzlu Şükrü özaltan'a ait projey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.09.1953
  • Yeşilköy Hava Meydanı Otobüs Servisi i.E.T.T.Umum Müdürlüğünden Yeşilköyde yeni yapılan ve işletmeye açılan hava meydanı ile şehir arasında irtibatı temin etmek ve şHndilik muvakkat mahiyette olmak üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.09.1953
  • Konya Valiliğinden 1 Hadım kazası sağlık merkezi birinci kısım inşaatı 16 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Keşif bedeli 10803404 lira olup geçici teminatı 6651-70 lirad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.09.1953
  • Sanayicilerin nazarı dikkatin» İstanbul Sanayi Odasından 5590 sayılı kanun gereğince» muharrik kuvvet kullanıp 5 işçi veya muharrik kuvvet kullanmayıp 10 işçi çalıştıran bütün sanayi müesseselerinin o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.09.1953
  • Tekel Genel Müdürlüğü İlânları Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 İstanbul Bomonti Bira fabrikası eski tahammür dal* resi çöken çatı işleri açık eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltmesi 14/9/953 Pazartes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.09.1953
  • Gaziantep Belediyesinden Kütüphane binası ve parke kaldırım inşası 1 «4770718» lira kesif bedelli'Balıklıda yaptırılacak kütüphane binası ile «32.037-83» lira keşif bedelli İnönü caddesinin Bahçelievl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.09.1953
  • Bayındırlık y^kâleti izmir su işleri 3.üncü şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş:1 îzmir su işleri 3-üncü şube müdürlüğü bölgesinde bulunan Manisanm dış mahalle deresi taşkınlarından ve Horoz köyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.09.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 280.30 280.30 Dolar 281.280.30 Fr.Frangı 0.8t 0.80 İsviçre Fr 64.03 64.03 Belçika Fr.6.61 5.60 İsveç Kr.54.12.60 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Lire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.09.1953
  • T.C.ZİRAAT BANKASI VADELİ,VADESİZ TASARRUF' HESAPLARI 28 Ağustos çekilişinde ikramiye kazananlar Ankarada Bahçelievler'deki Apartman dairelerinden biri Kuşadası'nda No:975 hesap sahibi Kaban'a,diğeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.09.1953
  • NİMET ERİM AİLE BİÇKİ DİKİŞ YURDU TALEBE KAYDINA BAŞLADI Yıllarca yurd idare etmiş* tanınmış ve takdir edilmiş olan NtMET ERİM.tecrübesi ve en ileri metodu ile biçki,dikiş ev işleri» şapka» korse» çiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.09.1953
  • i Har yerde ASTRA Entertip ve stereotipi metalini arayım» ADRPS• TODORI TAŞÇIOGLU Nuruosmaniye.Şeref Han No-58/2 Bahçeiçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.09.1953
  • ADöne şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketler© iki mislidirilân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 TL.7 ve 8 inci sayfa «uıt.2,50 T.L.İlanlardan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.09.1953
  • TURK MALI BU AMPUL senedenberl dUnya 1 elektrik sanayiinin Önderi General Electric Şirketinin markasını taşır.GENERAL^ ELECTRIC Bol ışık verir-Fazla dayanır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.09.1953
  • 1st.Lv.Amirliğinden verlien askerî kıtaat üfinlare Aşağıda keşif bedelleri ve belge miktarları yazılı inşaat işleri hizalarında yazılı glin ve saatlerde kapalı zarfla Eskişehir As.Sa-Al-Ko.da ihaleler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.09.1953
  • İçme su tesisi için filtre ve klorlama tesisi satın alınacak İller Bankasından:1 Karadeniz Ereğlisi şehrinin içme su tesisatı için fennî şartnamesinde yazılı evsafta filtre ve klorlama tesisi satın al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8