Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.09.1953
  • Yugoslavya,dün Kalyaya şiddetli bir nota daha verdi İtalya,Triyeste hududundaki askeri gösterilerine son vermezse Yugoslavya mukabil askeri tedbirler alacak Belgrat» 4 AP)Yugoslavya bugün îtalyanın Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1953
  • KOBE GAZİLERİ GELDİ Kore gazilerimizden bir kısmı dün sabah bir Amerikan gemisiyle îzmire gelmiştir-Resim gazilerimizi vapurdan inerken gösteriyor Poto vEge Ajansı)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1953
  • Fechteler izmîrde Nato Komutanı Ankarada tertip ettiği basın toplantı-sında Türkiyenin ehemmiyetini tebarüz ettirdi îzmir,4 A.A.Nato Güney Avrupa Müttefik kuvvetleri başkomutanı Oramiral Fech [Devamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1953
  • Sivasta 27 dükkân yandı Erzurumda da et kombinalarına ait bir depo yandı Sivas 4 A,A,Bu gece sa at 1,30 da Kopçeü mevkiindeki Oduncular ve Keresteciler çarşı-Devamı Sa.7;SU.6 da)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1953
  • Bugün şehrimizde havanın umumiyetle az bulutlu geçeceği,sühunet derecesinin değigmiyeceği tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1953
  • Ticaret va Ekonomi Vekili yeni rejim hakkında Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği mümessilleriyle görüşürken Dış ticaret rejiminin tatbikına ait ek kararname hazırlanıyor Ticaret Vekâletince hazırlanmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1953
  • Fransa güzeli d tiııkü kokteylde.Avrupa güzeli seçimine bu akşam devam edilecek Güzeller dün FJoryada dsnize girdiler ve Valinin verdiği kokteylde bulundular Avrupa Güzellik Kraliçeliği verdiği koktey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1953
  • Ürdün Kralı dün Romaya hareket etti Bir müddetten beri şehrimizde bulunan Urdun kralı majeste HÜ şeyin,dün sabah saat 7 de ie|i uçag'-ylp Romaya müteveccihen şehrimizden ayrılmıştır.Ürdün kralı majest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1953
  • 25 gazeteci dün Almanyaya gitti IİP1Ü Batı Almanya Federal Ohmıh nriy etinin davetlisi olarak muhtelif gazeteleri temsilen 25 kişilik bir basın heyeti dün saat 12 de «Ankara» vapuruyla şehrimizden ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1953
  • Ulaştırma Vekili Yümnü Üresin Ulaştırma Vekili İngiltereye gidiyor_Bugün Londraya hareket edecek olan Yümnü Üresin» tngilterede tetkiklerde bulunacak Ankara» 4 AA)ingiltere sivil havacılık teşkilâtı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1953
  • Eski Kore komutanı Van Fleet şehrimizde Koreye yardım toplamak üzere seyahate çıkan General yarın Atinaya gidiyor Koredeki S inci Amerikan or duşunun eski kumandan-gene rai Van Fleet American Coreean
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1953
  • İstanbulda bulunan bir matador şehrimizde boğa güreşi yapmak istiyor Sinyor Salvador Juarez:«Türk seyircisi huzuruna çıkmak benim için müstesna bir şeref olacaktır» diyor İspalyanın 'omnmış Doğa gû oa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1953
  • Adliyede yaz tatili bitiyor Ankara 4 Milliyet)A-Ilıyenin yaz tatili yavm akşam so na ermektedir Faaartesi günü saat 11 de Hukuk Fakü'te.vnde yapılacak merasimle Temyiz Reisinin konuşmasıyla yeni Aaa l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1953
  • Dumlupmar dâvasının dünkü celsesinde Savcı,Çelebioğlunun beraetini ve Lorentzonun tecziyesini istedi ihsan Yarsuvat müdafaa İçin 20 gün mehil isteyince Lorentzon sinirlenerek bunun İçin bir haftanın y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1953
  • Yeni dış Ticaret rejimi VENİ ticaret rejiminin hazırlanması hayli uzun sürdü-Hükümet her nokta üzerinde büyük bir hassasiyetle durdu-Yersiz isticallere lüzum görmedi,vaktiyle üç umum müdürün bir araya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1953
  • Musaddık ağır hasta Eski Başvekilin hastalığı yüzünden bugün bağlıyacak olan muhakemenin tehir edileceği zannediliyor Tahran 4 A.A.Yetkili kaynakların bugün bildirdiklerine göre,eski Başvekil Musaddık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.09.1953
  • Ahretten şada Bizini gazetede meraklı röportajlar yapan Ümid Deniz «Milliyet» de gayet alaka uyandıracak bir röportaj daha neşretti.İnsanlar,henüz sırrına vâkıf olmadıkları öbür dünyaya ait haberlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1953
  • Hie.5 Eylül 1953 CyifHirtesi Ro.26 1172 23 Atm.1369 VAKfT VASATİ KZAVİ Güneş 5.31 10.54 öfle 12.13 5.36 İkindi 15.51 9.15 Akşam 18.36 12.00 Yaün 20.13 l!s5 3İ46 9.09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1953
  • a a a a JNUN MIESELEL bolşevik,olabilir m Musaddık muvaffak olmamış bir Kerenskiy sayılabilir-Genç hükümdarın vaktinde a ldığı karar ve tedbir ve General Zahidinin azimli icraatı.İranın Boise viklesme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1953
  • if Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü İstanbul Tapulama kursu 952 53 yılı mezunlarının diploma tevzi töreni 10 eylül perşembe günü yapılacaktır.BALO Avrupa Güzellik Kraliçesi şerefine,12 eylül cumartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1953
  • Belediye dul ve yetimlerin maaşını veriyor Mal Müdürlüklerinden maaş a'ran emekli,dul ve yetimle?{n maaşları,her üç ayda bir ve ay başında verilmektedir.Buna mu kabil belediyeden maaş alan emek li,dul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1953
  • Köyün birinde bizi tevkif ettiler Yazan SALİM BAYA» 30 Osman Kalfalardan Ali Falı rettin köyüne gibedilmek için bitmek tükenmek bilmeyen bir yokuş tırmanmak lâzım geldi.Çıkıyor,çıkıyor fakat yolu niha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1953
  • Motosiklet kullanan kız kaza yaptı Ayten adında genç bir kız,ida iresindeKi 885 plâkalı motosiklet' le Atatürk Bulvanndan geçerken Nihat Kıhnçgören adında dokuz yaşında bir çocuğa çarpmıştır.Muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1953
  • HALKIN Bir banliyö treninden yapılan şikâyet Davut paşada otunan Muvaffak Eınsen adında bir okuyucumuz yazıyor:Her gün sabahları Çekmeceden saat 7.59 da hareket eden banliyö treni,Yenimahalle ile Yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1953
  • Dış ticaret piyasadaki Şehrimiz tacirleri bir memnunluk Hân edilmiş yeni dış ticaret re jimi ticarî mahfillerde umumî,bir memnunluk uyandırmıştır.Kendüeiyle temasa geçtiğimiz pj yasanın tanınmış şahsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1953
  • San yard a bir kız kaçırma vak'ası Sanyefde Balaban Derede otu Fan Veysel Eker adında Rişoft bir &enç,aynı muhitte otura»' Havva adında 14 yaşında bir kj«ı kaçırmıştır.Hâdiseye zabıtaca el konulmu'ütu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1953
  • A.Hisarı vapuru bir sandalı batırdı Anadoluhisan vapuru,Kabataş açıklarında,Usküdara gitmekte olan meyva yüklü t ir san dala çarpmıştır.Kaza sonunda sandal parçala narak batmış ve Mustafa Gürel adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1953
  • Pamuk ihracı içîn hazırlığa başlandı Pamuk piyasasında büyük bir canlılık görülmektedir.Bugünkü f iatl&r sağlam kabul edilmekte ve tacirler bu esasla*' dahilinde iş yapmaktadırlar.Diğer taraftan borsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1953
  • Nezle ve grip salgını Avrupadan ithal olunan bazı ilâçlar karaborsaya geçti •Şehrimizde bir müddet önce başhyan ilâç buhranı halen bü tün şiddetiyle devam etmekil* dir.Bilhassa asprin,asprone enisa li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1953
  • İhracat mevsimi Mevsimin yaklaşmış olması münasebetiyle piyasada bir can iı iık başladı ihracat mevsiminin yaklaşma sı dolayısiyle piyasada büyük bir canlılık başlamıştırt Bu yıl tütün,incir,üzüm le y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1953
  • KISA HABERLER Avrupa Konseyi toplantısına iştirak etmek üzere gidecek Türk heyeti,7 eylül pazartesi günü şehrimizden ayrılacaktır.ti veteriner müdürlüğü tarafından hazırlanan ehli hayvan sergilerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1953
  • Hastahanedetı kaçan eroinman yakalandı Dün veremli bir eroinci Fatih te,Çarşamba çocuk bahçesinde âni olarak kriz geçirmiş ve kendini yerlere atmaya başlamıştır.Yapılan tahkikat sonunda bu eroincinin,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1953
  • İlkokul öğretmenlerinin kadrosu hazırlanıyor Millî Eğitim Müdürlüğü övİJl müzdeki ders yılında il dahilinde ki ilk okullarda vazife görmekte olan öğretmenlerin kadrosunu tanzim etmeğe başlamıştır.Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1953
  • P O L 1 S T Cibalide Düibütün sokağın da oturan Sıdıka Sarmaşık adında bir kadın,ayni sokakta otnran Havva Ekli adında bir kadını taşla başından yaralamış tır.Yarah hastahaneye kaldırılrmş suçlu yakal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1953
  • Yeni prevantoryum bug "Sn açılıyor Yıllarca,çok harap bir halde bırakılan.Beykoz kasrı Eaf k Vekâleti tarafından prevantor yum olarak kullanılmak üzere tamir ve restore edilmiştir.Bey koz yüksek tahsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1953
  • San yer cinayetinin faili gazeteci imiş Küçükpazarda oturan Hasan isminde bir memur,iç'şleri Vekâ letine müracaat ederek,Sarıyer cinayetj failinin akşam gazetele rinde çalışan bir gazeteci olduğu mu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1953
  • Helvanın üzerine eski yazı yazmış îstinyede.Çapari sokağında 52 numarada oturan Demir Ali Kaya adında bir helvacının,ika metgâhında imâl ettiği kâğıt hel valan üzerine arap harfleriyle «Buyurun efendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1953
  • Maltepede boğulanların cesedi bulunamadı Maltepe açıklarında boğulan dört kadının cesetleri henüz bulunamamıştır^ Marmara ve Çanakkale Boğazı kıyılarında cesetlerin aranması işine devam edilmektedir.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1953
  • Kızılay Htmşire O^u'undı tören Hasekideki Kızılay Hemşire okulunda diploma tevzi töreni ve okulun kurucusu Dr.Ömer Lûtfi Etinin okul bahçesine dikilen büstünün açılış töreni dün saat 16 da yapılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.09.1953
  • Eski Alman harp ecirlerimin tahliyesi Saarbruck,4 AA)Sovyet makamlarının hâlâ W «yada bulunmakta olan eski Alman harp esirlerini yakında «erbest bırakacaklarını bildirmeleri üzerinde.Saar bölgesi Kızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1953
  • FIKRA Aydın kişi Aydın kişi lafı münevver deyimine karşılık tutuluyor» Karşılar veya karşılamaz ayrı mesele» Her şeyden önce bu laf Türkçe değiL yapısı bozuk» yanlış:Haydi işin bu taraf mı bırakıp gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1953
  • Altıntaş'ta sellerin tahribatı Şiddetli yağmar ve dola harmanlarda büyük zarara sebep olda Altıntaş,4 AA)Yağan çok şiddetli yağmur ve dolu neticesinde meydana gelen sellerden harmanlar zarar görmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1953
  • Kısa haricî haberler AMERtKA it Amerikan müdafaa seferberlik dairesi dün milli müdafaa iptidai madde stoku mubayaalarının İktisadî sebepler yüzünden biraz kısılacağını bildirmiştir.İNGİLTERE it Kömür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1953
  • Kore-Rusya arasında savunma anlaşması Kuzey Koreli liderler,Moskova'da bir anlaşma temini için çal.şıyorlar Londra.4 AP)Müttefik diplomatlarının tahminlerine göre Kuzey Koreli liderler Moskovaya gider
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1953
  • Rusya İngilter dert elekirik malzemesi alıyor Londra.4 AA)ingiliz elektrik sanayicileri grupu direktörü Sydney Lane.Moskova ile üç milyon sterlin tutarında bir ticaret anlaşması yaptığını ve lisans iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1953
  • Diye toparlandı,Mehmet Ali bey masanın baş iskemlelerin den birine oturdu.Şükran gelmiş,emir beklemekteydi;onun yüzüne bakarak hocaya sordu:Kahve,çay.Ne emredersiniz?Mehmet Ali bey gözlerini süzerek d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1953
  • I "V Acele ediniz 5 Gün kaldı 10 EyIUI 953 Perşembe akşamına Kadar SÜMERBANK'da Açtıracağınız 150 lira!ık hesapla Ankara'da Mithatpaşa Caddesinde Kaloriferli bu lüks apartmanın brr dairesi be diğer çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1953
  • Tunusta mahkûmiyet kararları Tunus,4 AA-Tunus;askerî mahkemesi Hamaraat nümayişçileri hakkındaki kararını dün gece bildirmiştir-Bahis mevzuu nümayişler 952 Ocak ayında milliyetçi liderlerin tevkifini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1953
  • General Necib'in yeni seyahatleri Şam,4 AA)Mısırın Şam Büyük Elçisi General Ali Necip dün Kahireye hareket etmiştir-«Al Zaman» gazetesinin Kahireden aldığı haberlere istinaden bildirdiğine göre» bu se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1953
  • İKTİBAS Meşhur Sicilyalı haydut Giuliano'nun son aşkı Maddelena ismindeki bu çok genç ve çok güzel kıza,Gıulianonun bütün servetini verdiği ve bir çok sırları açıklıyacak vasiyetnamesini de ona teslim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1953
  • Siyasî İcmal Uıriyeden akseden maval İki gün evvel gazetelerde Mısır Gumhurreisi General Necibin Suriyeli meslekdaşına gönderdiği bir mektubun sureti neş redildi.General Necip,Çiçekliye Türkiye ile ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1953
  • Amerikanın dış ticaret politikası İktisadî himayeciliğin Amerikanın realitesine uymıyan bir politika olduğu iddia ediliyor Madison Wisconsin)4 A-A)Dün Wisconsin Üniversitesi bankacılık mektebinde 776
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.09.1953
  • y adınd^ShuAcGU,MREı^;îtalya?fiImciIi&in ^ yepyeni bir yıldız parlamıştır-Elsa Aguîrre le^annl kız bilhassa vücudunun güzelliği ile dikkati çekmektedir-Film mttni kip g"mektedWeraû tarafmdan FraûS1Z °
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.09.1953
  • RESİMLE HADİSELER HİNDİSTAN PAKİSTAN DOSTLUĞU iki komşu memleket arasında uzun bir zamandan beri devam eden ihtilâf nihayet sona ermiş ve Keşmir dâvasının karşılıklı anlayış içinde halledilmesi hususu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.09.1953
  • HEIİGÜN TARİHTEN MERAKLI BlR VAK'A Cellâtlar paşayı soydular,boğacakları ipi getir Veziriazamın boğulacağını anlayan kızlara j3S,hemsn yerinden fjnadı,sarhoş pa üşanın ayaklanna kapandı Af buhurunuz d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.09.1953
  • Miss Chadweck'in evvelki denemelerinden biri sırasında çekilmiş resmi.Floreince Chadwick Manşı yüzerek geçt Manş mutahassısı bu sahilden diğerine 14 saat 42 dakikada geçerek yeni bir rekor tesis etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.09.1953
  • İtalyan kulüpleri hükümeti dâva ediyor Roma,Nafen)İtalyan ga zetelerinin bildirdiklerine göre,futbol kulüplerinden bazıalrı hü kûmet aleyhinde dâva açmaya karar vermişler ve avukatlarla müzakerelere b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.09.1953
  • Türkiye birinci Ankara 4 A.A.Beden Terbi yesi Genel Müdürlüğünden aldığı nuz malûmata göre 953 yılı Tür kiye ferdi yüzme ve atlama birin eilikleriyle Türkiye" su topu birin cıligi 11/12/13 eylül 953 c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.09.1953
  • AImanyada parlak neticeler alan Japon atletleri geçen sene memleketimizi ziyaretleri esnasında Yeşilköy hava alanında.Japon atletlerinin Almanyada muvaffakiyet Saarbrucken,Almanya)Mman,Japon,Belçikalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.09.1953
  • Dünyada en çok oyuncusu olan spor M ng-pong Ping-pong bir vücut oyunu olduğu kadar bir kafa oyunudur da.O/uncunun bunda muvaffak olabilmesi için dikkat edecaği noktalar nelardîr Memleketimizde hemen h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.09.1953
  • Amerikan boks organizatörleri kazanç için yeni yeni şeyler icadetmektedirler-Şimdi de küçükler arası profesyonel boks maçları» yaptırmaktadırlar» Resim* küçüklerarası bir boks maçında Teksaslı Billy*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.09.1953
  • İstanbul yüzme birinciliklerinde Engin Ünal yeni bir Türkiye rekoru yaptı Müsabakalar bugün sona erecek 1953 İstanbul Yüzme birinciliklerinin üçüncü günü müsabakaları dün sabah saat 10 da Lido yüzme h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.09.1953
  • V 1t&^.K#l&İ!Günün en mühim mevzua olan Szekelly'nin Fenerbahcedenaynlması bakalım ne şekilde bir sonuca bağlanacak.Szekelly'nin Fenerbahçe antrenörlüğünden istifa etmesi muhte mel Ortalıkta dolaşmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.09.1953
  • GRİ Pi N faydalıdır BÜTÜN AĞRILARA KARŞI GRİPİN 4 saat ara.ije günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.09.1953
  • Yolda konuşamadık ama onu tanıyanlar hiç te sempatik feftr edarn olmadığım söylüyorlardı.Zaten umumi efkarda bıraktığa tesir d© pek ayade aleyhin* 1?idi.Sualin,yapacağım tahkikat üze rinde tesiri olab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.09.1953
  • İKTİBAS Meşhur Sicilyalı haydut Giuliano' nun son aşkı Başttırnfı 3 üncüde)Fakat pois Antjllo'da olduğunu biliyordu,kendisini takip etti ama yakalamadı.Nihayet bundan 15 gün evvel Giuliano'nun annesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.09.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Afi Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.09.1953
  • WWM 2 4 Mayıs Türkçesi Ziya G.KÜRKÇÜ J Baş garson Jules masalarına yaklaşırken EUıot sözünü keserek bekledi.Julea,Affedersiniz mösyö,dedi.Bir yanlışlık oldu,|gok müteessirim.Garson sözüne devamla bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.09.1953
  • Zabıta bir hırsızl k iddiasını inceliyor Esat Martini adında birine ait,21 ayar altın Kuranı Kerim muhafazası,kalmakta olduğu Sirkecide,Trabzon Palaa otelindeki odasından çalınmıştır.Esat,failin,garso
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.09.1953
  • Ruslar,Kafkasyada büyük temizlik yapıyorla Gürcistan,Azarbaycan ve Ermenistanda yeni tasfiye hareketleri bekleniyor Münih 4 Nafen)Burpdfa,ha etmişlerdir.Çefcenler gibi Kal neşredilen bir dergide verid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.09.1953
  • NÎMET ERİM AlLE BIÇKI YURDU TALEBE KAYDINA BAŞLADI Yıllarca yard idare etmiş» tanınmış ve takdir edilmiş olan NİMET ERİM,tecrübesi ve en ileri metoda ile biçki» dikiş ev işleri» şapka» korse» çiçek» b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.09.1953
  • Sultan Murat,iyi bir padişah olacağını her türlü hareketiyle isbat ediyordu 61 Merak etmeyin,kız bara dadir.Ben kendisini hiç tanımam.Şimdi gidelim,tanıtıra yım.Bücür adam sahf« yaltaklan malar ile ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.09.1953
  • Hazırlayan Ahmet ÜÇGÖL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 So'dan sağa:1 Ezan vaktine mahsus;Vaz geç^ 2 Her vakit;Famil ya ile.3 Edepler;Nesep cihetile münasebeti bulunanlar.4 Mağara'nın kısa deyimi;Mazi edatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.09.1953
  • tarihteki korkunç Nakleden:AZIZ OZBAY Sabahın ilcisinde Talyaya rastlayan otomobil yolcuları 6 Üstelik Şevrolen-in plâka numarasını da büiycrtfu:58805!Ah,hele bir y-u geçse de kendisini hastahaneye ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.09.1953
  • Kore kahramanlarımızın bir kısmı yurda döndü aşekkıl gazilerimiz mle karşılandı ye çıkarak kafile komutanına or du ve Türk milleti namına heğ geldiniz)demişlerdir,Kendilernie Cevap veren kafile komuta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1953
  • Gayri menkul sctış ilânı İstanbul Emniyet Sandığından Hatice Muzaffer Türker A-7948 hesap No-h borç senedi ile sandığımızdan istikraz ettiği 2500 liraya mukabil Büyükada'da Karanfil mahallesinde Lalah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1953
  • Yeni dış ticaret rejimi Başmakaleden devam* lere yan çizmekteki kaba cesaretiyle ölçülebilirdi-Fakat bu adam o haliyle dört beş sene evvel bazı Vekillerin candan dosta geçiniyor,Türki yede satın aldığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1953
  • ^^Adirx-Uai beyaz sabun çamaşır içindir Kremli PURO cildiniz içindir PURO sizi güzelleştirip Bol Köpüklü Nefis Kokulu PURO Tovalel Sabunu 100 de 100 saf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1953
  • İstanbulda bulunan bir matador [Baş tarafı birincide] desi demektL-İspanyanın âdeta ananevi bir sponı ^an bu gü resin Türkiyede,bahusus îstanbulda tutulmamasma imkân yol;tur.Yalnız işittiğime gtfre ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1953
  • Dış ticaret rejiminin tatbikine ait ek kararname ?Baş tarafı birincide] wis O.Douglas'm Dış Ticaretle ilgili olarak ileri sürdüğü tavsi yeleri öven bir mektubunu bulmuştur.Douglas,Cumhurbaşkamna arzet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1953
  • Fechteler Izmirde [Baş tarafı birincMe"| teler bugün saaj 15 de beraberindeki eevatla birlikte Ankara* dan şehrimize gelmiş,Cumaovası hava alanında Vali muavini,Belediye reisi,emniyet müdürü,askeri er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1953
  • Musaddık hasta [Baş tarafı birincide] Bugün kendisini ziyaret eden doktorların kanaatine göre,«ski Başvekilin yarın başlaması kararlaştırılan yargılanması tehir edilecektir Londra,4 Nafen)Buraya gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1953
  • Sivasta 27 dükkân yandı [Baş tarafı birincide] m tamamen yanmıştır,Yangının bir dtlkk&ada zuhur eden bir elektrik koatagjndan İleri geldiği zannedilmekle berf ber kati sebep nea3z tesbit edi İçmemişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1953
  • ERZUIİUMDAKİ YANGIN Ankara 4 Milliyet)Btı sa battun erken saatU*rinde et ve bs lık kurumunun ErzurumâTkı et kombinasında sebabi henüz bilinmeyen bir yangın çıkmıştır.Askerî birliKleıie Kızanım itfai y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1953
  • Ulaştırma Vekili [Baş tarafı birincide] davet üzerine Ulaştırma Vekili General Yümnii Üresin beraberinde Vekâlet Hava Müşaviri Muhittin Arsal ve Devlet Hava Yolları Fen Heyeti Reisi Yük-Müh.Alâaddin S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1953
  • Savcı,Çelebioğlunun beraetini ve Lorentzo'nun tecziyesini istedi [Baş tarafı birincide] tarafından verileni Naboland gilebinin armatörü Swenska Orient-Line şirketi adına Sabri Çelebioğlu aleyhindeki d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1953
  • Yugoslavya dün ıtalyaya şiddetli bir [Baş taralı birincide] «Yugoslva hükümeti,italyan hükümetinin hudutta anormal durumu idame ettirdiğini tesbit edecek olursa,tedbirler almak zorunda kalacaktır.İTAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1953
  • Eski Kore Komutam Van Fleet [Bag tarafı birincide] demiştir*.«Korcde dokuz g*ln «firen ov tetkik seyahatinden dSneıken yolumuz üstünde Î3tanbulao9 Da rayarak Korede bizlerle eraWr savaşmış olan Türk s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1953
  • Ürdün Kralı [Baş tarafı birincide] YeşR£qy haya alanında,Reisi cumhur Celâl Bayar ve başvekil Adnan Menderes adına Vsji ve Be'ledi e Reisi Prof.Gökay,fim niyet Müdür muavini,Ürdün,M] sır,Lübnan,Suriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.09.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Plt)13.30 Şarkılar.Okuyan:Perihan.Sözeri 14.00 Radyo salon orkestrası konseri.İdare eden:Semih Argeşo 1 Offenbach:Orfe Cehennemde,uver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.09.1953
  • ADone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 İO Üç ayhk 12 00 Bir aylık 4 80 Ecnebi memleketlere iki misildirflân şartları 2 ve 3 UncU sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 taıci sayfa aunt.2,59 T.L.İlanlardan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.09.1953
  • ı ı*m*mm i m Lokman Hekin» Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassıs» Pazardan başka her glin sabah saat 10.30-11.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.istanbul Dlvanyoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.09.1953
  • Yaps işi ilânı Tunceli Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Pazarlığa konulan iş:Tunceli Vilâyeti Nazimiye kasası «161668-79 lira keşif bedelli sağlık merkezi,doktor evi ¡e garaj inşaatı isi olup talip zuhur e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.09.1953
  • Kirahk gayrimenkul)Istanbul Defterdarlığından Senelik bira Dosya No-Cinsi bedeli 519—1951 Kadıköy.Merdivenköy,Kara-1250 man çiftliği yolunda 753 ada.5 parsel 16920 M2 eski.5 yeni,14 kapı yine ayni mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.09.1953
  • İstanbul Konservatuar Müdürlüğünden öğrenci alınacak 953 954 senesi için kompozisyon Piano Orkestra »e bando sazları Türk musikisi nazariyat Tiyatro ve bale folklor ve şan kısımlarına öğrenci kayıt ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.09.1953
  • Burdur V.daimî Ko Başkanlığından 1 Tefenni Hüyük Antalya yolunun 0+000 30-f 000 kim.arasında yapılacak 100000 lira bedeli keşifli ikinci kısım inşaatı 15 gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.09.1953
  • Yozgat Vilâyeti Daimî encümeninden 99970 lira keşif bedelli Boğazlıyan Çayıralan yolunun 22+000—26 000 kilometreleri arasında toprak tesviyesi sanat yapıları ve stablize kaplama işi eksiltmesine talip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.09.1953
  • Karadeniz Ereğli İcra Dairesi 952/581 Kırmacı köyünden olup Süley manlar mahallesinden Halil Çevik HUseyine olan masraf hariç 504 Ura vermeğe borçlu olduğu nuzdan ve adresinizin de tesbit edilememiş b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.09.1953
  • MO^ C^ vcP pA s v.A^fı* f^TefA **£5«.e» a^SK**' OA*» 9« I»6 ÜM?sü^"eİAp c 2* «t w^ Mm 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.09.1953
  • İstanbul Belediyesi İlânları Yol Yaptırılacak 1 İstanbul Üsküdarda Alemdar Reşadiye yolu toprak tesviyesi ve stablize fersiyatınm 53.441.15 lira keşfi çevresinde yaptırılması-İlk teminatı 392206 lirad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.09.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğindeı 1600 ton balyalı kuru ot kapalı zarfla 18/9/1953 cuma günü saat 15.30 da Eskişehir As.Sa* Al.Ko-da satın alınacaktır-Bedeli 192000 lira,geçici teminatı 10850 liradır.Şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.09.1953
  • izmir Vilâyeti Bayındırlık' Komisyonundan Bornova nahiyesinde yapılacak veteriner kontrol ve araştırma enstitüsü lojman binası inşaatı 30628 lira 26 kuruş keşif bedefi üzerinden 5/9/953 tarihinden iti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.09.1953
  • Kambiyo Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr# Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes esham ve Açılış 784—281_0.81 64.03 5.61 54.12.50 73.68.40 0.44.80 93.34 9.73.90 Kapanış 784_280.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8