Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.08.1953
  • Adres:Nunıosma-aiye Turbedar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:BtÜLlİYET istanbul 1*1 YIL:4 SAYI;1188 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 Fİ ATI î 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1953
  • Avrupaya yapılan yardım artırılıyor Rusyanın hidrojsn bombasına sahip olması yardımın artmasına sebep oluyor Paris,30 A.A.iyi haber alan Amerikan çevrelerinden dön bildirildiğine göre,Birleşik A* meri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1953
  • Hava Harb Okulu İlk mezunlarını verdi Eskişehir Hava Harb Okulu nun sancak verme» diploma ve bröve tevzi töreni dün yapılmıştır-Besim» General Fevzi Uganer'in Reisicumhur adına Alay Sancağını Okul Kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1953
  • Mudanya asfaltında feci bir kaza oldu Bursa,30 Milliyet)Bugün Mudanya asfaltında ölüm le neticelenen çok fecî bir ka za olmuştur-Ziraat mektebi civarındaki yol kavşağında Gürsu 69 plâkalı bir kamyon i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1953
  • Ali Ekberin katilleri İranlı kahveciyi parasına tamaen öldürdüğü sanılan Yılmaz yakalandı Beyoğlunda Bursa sokağımda 59 numarada oturan kahveci Ali Ekberin katillerinden olduğu tes» bit edilen Yılmaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1953
  • Birleşmiş Milletler ve Fas dâvası tff| 914 senesi ağustosunun ü-II çüncü günü ingiliz sefirinin getirdiği ilânı harb notasını alırken Başvekil Beth mann Hollweg,İngilterenin vaktile nasılsa imza edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1953
  • GÜZELLER RESMİ GEÇİDİ Şehrimizde yapılacak Güzellik Kraliçeliği müsabakasının elemelerine yarından itibaren başlanacaktır Bu cazip müsabakanın arefesinde güzeller şehrimizin görülecek yerlerini gezmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1953
  • Bayramı kara,hava,deniz birliklerimizin muazzam geçit törenleri yapıldı Şehrimizde yapılan törene yeniçeri,levend sipahi ve mehter takımları da katıldı Dünkü geçit resminde yeniçeriler 30 Ağustos Zafe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1953
  • Bugün şehrimizde havanın sabahleyin sisli sonraları bulutlu geçeceği sühunet derecesinde hafif bir düşüklük olacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1953
  • yapıyor Yugoslavyanin karşı İtalyan Triyeste'yi ilhak etmesi ihtimaline ordusuiîa "hazjroL emri verildi Tito.Italy ay a sert bir cevap verecek Roma 30 A.A.Dün gec« bildirildiğine göre/Yugoslavya j mn.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1953
  • Telefon şebekeleri tevsii ediliyor Ankara,30 Milliyet)P.T T-Genel Müdürlüğü memle-r ketimizdeki telefon şebekelerinin bilhassa şehirler arası hat larınm tevsii için teşebbüse geçmiş ve bu iş için Alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1953
  • W I ¦s.k.KOBE GAZİLERİNİ ZİYARET Bir kaç gön önce tzmi-Te gelmiş olan Kore bahramaularımızflan bazıları İzmir Askerî Hastahanesine kaldırılmışlardır.Gazilerimiz burada bir müddet istirabatten sonra me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1953
  • Askerî terfi listesi 30 Ağustos terfi listesini neşre devam ediyoruz Ankara 30 A.A.Jandarmaya mensup 30 ağustos 1953 tarihinde yükselen subay,askeri memur ve astsubayların isim-İerî aşağıdadır:Jandarm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1953
  • Ali Yücel gene kız kaçırdı Sabıka rekortmeni Ali» güreş gösterilerinden dönerken bir kızı zorla kagirdi Eski millî güreşçilerimizden AM Yücel,bir kaç gün önce gü reş gösterileri yapmak üzere,arkadaşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1953
  • Futbol mevsimi açıldı Futbol mevsimi dün Fenerbançe Beyoffuspor takımları arasmda oynanan maçla açılmıştır-Fenerbahçe stadında oynanan bu maçın ilk vuruşunu Yunan Güzeli yapmış ve_Sarı Lacivertliler 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1953
  • Dün 4 Türk esiri daha iade edildi Müttefik esirler Komünist» ferin iki Türk ailesini meçhul bir yere sürdük ferini «söylediler Panmunjom,30 LVA-A-P.Harb esirlerinin iadesine bugünde devam edilmiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1953
  • Batı Almanyada iki bin kızıl ajan tevkif edildi Komünistlerin umumî seçimi bozmak için yapacakları baskın akim bırakıldı Bonn,30 AA.Batı Almanya hükümetinin 100.000 kişilik polis kuvveti,6 eylül umumî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.08.1953
  • Zavallı Boğazda oturan hısım ak rabayı ziyaret için evvelki gün Boğaza kadar uzandım.Nakil vasıtası olarak da otomobilden,otobüsten gına getirdiğim için bilhassa vapuru tercih ettim.Şöyle güverteye ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1953
  • Dünkü fûşıt kaza îa r ı Düd bir kişinin ölümü,on kişinin de yaralanmasiyle neticelenen on taşıt kazası oldu Son yirmi dört saat 4çinde şeh rimizde,biri ölümle sona eren,on taşıt kazası olmuştur.Tacett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1953
  • mmma HALKIN SESİ Kadıköydeki araba vapuru İskelesinin meydanı Kadıköyde Yeldeğirmeninde oturan Ali Oğuz adında bir ofcuyucumuz bize gönderdiği mektupta diyor ki:Kacuköyünün bir aıraba va puru İskelesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1953
  • Millî piyangoda kazanan numaralar 30 ağustos Zafer piyangosu çekilişi dün Ankara'da saat 13.30 da yapılmıştır,ikramiye kazanan numaraları aşağıda bildiriyoruz:476756 numara 300.000 lira 024964 numara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1953
  • Sokak ortasında kamalı tabancalı bir döğüş Hasköyde Kumarhane caddesinde benzinci yanında çalışan Halid iCasap adında bir sabıkalı aym caddede kahvecilik yapan Bilâl île kavgaya tutuşmuştur.Halid,bjr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1953
  • Sadeyağ piyasasındaki gelişmeler Bir müddetten beri durgum gi den sadeyağ piyasası son gün lerde hararetlenmiştir Bilhassa Kars ve Ardahan yağlarının satı şı çok olmaktadır.F.atlarda mü him bir değişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1953
  • Esrarkeş bir kadınla erkek yakalandı Kumkapı sahilinde şüpheli bir vaziyette dolaşırlarken çevrilen Antranik Ohanneayan adında bi riyle Nuran Tekoglu adında bir kadının üzerlerinde 2,5 gram es rar bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1953
  • POL 1ST»:Fatih Yüksek Talebe Yurdunda kalmakta olan Erdoğan adında bir üniversite talebesinin,Fevzipaşa caddesinde bir muhal lebjci dükkânında yediği tatlının bedeli olarak verdiği bir gümüş liranın s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1953
  • KISA HABERLER Toprak Mahsulleri Ofisi ta rafından Kartalda inga edilen silo tamamlanmak üzeredir.Gelen haberlere göre bu yüki tncir rekoltesi geçen yıla nazaran yüzde 10 bir fazlalık göstermektedir Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1953
  • TÖREN ^r «Kızılay Hemşire Okulu» nun diploma töreni 4 eylül cuma gü saat 16 da yapılacaktır.SÜNNET DÜĞÜNÜ M.S.V İşçileri Sendikası İstanbul şubesi;5 eylül cumartesi günü,sendika menfaatine Çifte Saray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1953
  • Hie.31 Ağustos 1953 Pazartesi Ru.21 Zilh.1372 18 Ağus.1369 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 5.26 10.41 öğle 12.14 5*30 1 İkindi 15.56 9.11 Akşam 18.44 12*00 Yatsı 20.22 1*36 tmaak 3.38 8.54 f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1953
  • Toprak Ofisin hububat mubayaası Toprak Mahsulleri Ofisi Istan bul boiges'nöen yaptığı hububatı mubayaasına devam etmektedir.Şimaîye "kSaar satın alman hu ı bubat bedeli olarak sahiplerine 1 milyon Tîr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1953
  • I ı insan sebepsiz hasta olmaz JNÜN M LEL n sebepsiz hasta olı Vücudumuza sinen mikroplar bize duru» dururken zarar vermezler.Onları tahrik edip faaliyete geçiren bizim uzviyet mukavemetini kıracak fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1953
  • Şehirdeki elektrik tesisleri takviye edilecek ŞehrimTzdeki elektrik tesisle»! nin takviyesine karar verilmiş tir.Bu cümleden olarak StlâMaraga fabrikasının elektrik istihsalini artıTmak üzere dört buç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1953
  • Harabeler üzerine kurulan şirin bir kasaba:Gölhisar Yazan SALİM BAYAR yahâtimiz şimdi başlamıştı,Yamadı köyü vaktiyle bir çiftlikmiş ve Hilmi Tavask'ya aitmiş.Hilmi Tavaslı'nm çocukları burasını 200 b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1953
  • Bütünleme imtihanları Lise,orta ve meslek okullarında bu sabahtan itibaren bütünleme imtihanları başlıyor Lise,aita ve meslek okulların da.eylül dönemi bütünleme imtihanlarına bu sabahtan itibaren baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1953
  • Dün iki kişi İntihara teşebbüs etli TûEsimde Kırlangıç sokağında 22 numarada oturan Densan Şensarı adTnda bir kadın,intihar maksadiyl^" kedisini ikinci kat pencereden bahçeye atmış ve a gır yaralı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1953
  • Moda plajında hırsızlık Moda plajında denize girim Hulusi bir gencin kabine de bıraktığı elbiselerinin cebin den 85 lira parayla bir adet cep saati çalınmıştır.Yapılan tafikikat »omunda hırsızın,Nazım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1953
  • Bir genç boğuldu Kızıltoprakta oturan Nevzat adında 21 yaşlarında bir genç dün denize girmiş ve iyi yüz me bilmediğinden boğulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1953
  • Sinemalarda sarkıntılık artıyor AH Kemal adında bir genearkadaşlarile birlikte Sirkecide bir sinemaya gitmiş ve yanında oturmakta olan Behzat adında bir çocuğa,sarkıntılık etmeye başlamıştır-Durumu gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.08.1953
  • Siyasî İcmal Rftâe'nin son nutku Cenubî Kore Reisicumhura Syngman Khee.Amerîkadan gelen yardım malzemesi Pusan limanına çıkarılırken irad ettiği nutukta» sulh konferan sı Kore yarımadasının bir kül ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1953
  • Pyle masum,o kadar temiz bir ha.]i ve okuyuşu vardı ki,gözlerimden de İlamla,damla fış kıran yaşTar penbe yanaklarını ıslatara k" akıyordu.Onu bu tavrile görenler,bir mâ bette ibadet eden âbit zaımede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1953
  • Güney Afrika'da karışıklık T Gerginlik günden güne ar tıyor-Birçok mıntakala rda polisle de tethişçiler arasın da çarpışmalar cereyan ediyor Johannesburg,30 A.A)Nyasaland'da Chiradzulıı şehrinde vukua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1953
  • Kaybolan Kanada uçağı bulundu öttava 30 A.A.Kanada hava kuvvetlerinden bildirildiğitJ göre bir hafta ewel kaybol dugu bildirilen bombardıman uçağı Hudson körfezi üzerinde Churchill kalesinin 300 kikon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1953
  • Türkiyede bir nikotin fabrikası kurulacak Ankara,30 T.H A.Türkiyede nikotin istihsal eden bir fabrika kurulması hususunda yapılmakta olan etüdler,hayli iler lemistir.Bilindiği gibi,ihrakiyelik tü tünl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1953
  • 11 sene sonra suçunu itiraf etti Rev York 30 AA)Albert Romano isminde 43 yasında bir ¦otel hademesi,11 sene evvel ot» le girmeye çalışan bir hırsızı öl dürerek cesedi yaktığını söylemiş ve adli makaml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1953
  • Bir yılda 54 milyon otomobil Vaşington 30 A.AJ Birleşik Amerika Millî Yollar Dairesi 1953 yılında Amerikada 54 mifeyon 700 bin motorlu vasıtanın kaydedildiğini bildirmiştir.Sayıları 45.035.OtTD e yüks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1953
  • Bir tepkili uçak efenize düştü Valetta 30v A.A.Bugün Avrupadam Trablus'a haneket eden bir Amerikan tepkili ujçağı Malta yakınlarında parçalanarak denize düşmüş ve pilotu ölmüştür.BilHîrîldifine göre p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1953
  • Sineklerden kaçan arslanlar Ahmedabad Hindistan)30 Nafen)Alınan bi rhabere ga re,bir köyle hücum eden «TS'anlarjn sineklerden İtaçtığı öğrenil mistir.Yağan yağmurlardan do layı mağaralara gi*en sinekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1953
  • Çocukları kurtarırken kendi boğuldu îunus 30 A.A.Birleşik Amerikanın konsolos yardımcısı Lebı^ttm 3un burada konsolos Nelsonun iki çocuğunun hayatımı kurtarmak isterken kendisi bo gülmüştür.Çocuklar s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1953
  • 2000 kişi açlık grevi yapıyor Greve Yunan İstan d a mültecilerin zelzele bölgesine sevkedil meleri sebep oldu Atina,30 AA.Yunan adalarında zelzele felâketine uğ rayan 2.000 mülteci dün Patras'da hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1953
  • Erkekler de bikini mayosu giyiyor Londra,30 Nafien.Ingültefede erkekler kadınlar gibi Bikini mayosu giymeye baş.'jamığ lardır.Fransadan sonra İngiltereye de gutun bu Bakini modası memnunlukla karğılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1953
  • Rita-Ali Han an tasması ı Rita ve Ali Han'ın avukatları anlaşmaya vararak boşanma meselesini hallettiler New York,30 A-P.New York Daily News gaze tesinin bildirdiğine göre Rita Hayworth'un ve Alî Han'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1953
  • Fas sultanının 26 haremi ortada kaldı Parfs,30 Nafen)Sabık Fas Sultanının 26 karısının olacağı Fransız makamlarını meşgul etmektedir.Bidayette Sidi Muhammedin hareminde 42 kadın vardı.Fakat Sultan hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1953
  • İki buçuk milyon dolar sahibini bekliyor Buenos Aires 30 A.A.Arjantin Millî Piyangosuınıun 60 in cı yıl dönümü münasebetiydi 23 aralık günü yapılacak çekilişte Güney Amerikanın şimdiye tea dar en büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1953
  • İKTİBAS Fethiye açıklarında denize inen Fransız yolcu uçağı Uçağın hostes'î Simone Raspars sutyen ve kilottan ibaret libasiSe denize atladı ve beş aylık bir çocuğu kollarına alarak kurtarıcıların gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1953
  • FIKRA Yağmur ve rüzgâr Tarık BUS?Hani hocanın öderler» iki oğlu varmış:Biri çiftçi» öteki çömlekçi» Hoca» bizim oğlanlar ne yaparlar diye bir bir yanlarına varmış* Çiftçi olan herşey mükemmel ama şu g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA ¦fr Amerikan öğretmenler Federasyonu Amerikanın muhtelif yerlerindeki şubelerine,zencilerin federasyona üye olarak alın malarına müsaade ettiğini bildir mistjr.İNGİLTERE ^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1953
  • Amerikada sıcaktan ö en er fazlalaşıyor Şikago,30 A.A.Beş gün den beri devam eden boğucu sıcaklar Amerikada mahsulü ten dit etmeye başlamış M yalnız Filâde'fiyada 35 kişinin ölümü nıft sebep olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1953
  • Venedik film festivals } nedik 30 A.A.Venedik milletlerarası film festivalinde Macaristan dün renkli b;r film göstermiştir.Bu millî kahraman lık filminde,ge^ıen asırda Avusturyaya karşı ayaklanan ve h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1953
  • Eden Pirede İngiltere Dışişleri Vekili Eden nekahet devresini geçirmek üzere İngiliz harp gemisi Surprise ile Pire'ye gelmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1953
  • İngiltere atom taktik m deneyecek Avustralya da yapılacak denemelerde bazı gizli sîBâhlarda tecrübe edilecek Londra,30 Nafen)öon baharda Avustralyada yapılacak olan ikinci İngiliz atom tecrübeleri esn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.08.1953
  • BERGMAN HÂLA GÜZEL Geçenlerde İtalya'ya gîden ve ha arada Bergman'la konuşan bir Amerikan sinema yazarı.«İnÇrid Bergman hâlâ güzel» diyor ve şunları ilâve odiyor:«Bu kadar çok çocuk yetiştirmesine ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A III.Mehmet,oğlunun ordu komutanlığı isteyişine şaştı.Evhama kapılan III.Mehmet,oğlunun talebi karşısında söylendi:Asayişi düzenli yecek kadar büyük bir ordu?Onları te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1953
  • is i.Mm Wf$^E$$ ş?fil i 31 yıl önce kazanılan büyük zafer dün bütün yurtta törenlerle kutlanmıştır.Bu cümleden olarak dün sabah şehrimizde de mu r\azzam bir geçit töreni yapılmıştır.Mehter ve yeniçeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.08.1953
  • Beşiktaş 4-0 galip Izmirde bulunan V^Şİktaş futbol takımı ikinci karşılaşmasını dün Izmirspora karşı yapmıştır.Siyah Beyazlılar bu karşılaşmayı 4-0 kazanmışlardır»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.08.1953
  • Vefa güzel bir oyunla Taksimi 10-1 yendi Dün Vefa Stadında Vefanın riyle iddialı baş Uyan Galata kugehç.amatör v» profesyonel ta-lübü de İstiklâli 3-0 mağlûp et„ kımlarj üç karşılaşma yapmış m-ştirlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.08.1953
  • w.w.w »T-W.W.W.Fenerbahçe 4 S»B3SffijW ^:S8s5w«ttwSS^ nünkü maçtan heyecanlı bir an Beyoğluspor:1 Sarı Lacivertliler birinci devre oynadıkları şaheser oyuna mukabil ikinci devre çok durgundular.Beyoğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.08.1953
  • Fenerbahçe,1953 Türkiye atletizm şampiyonluğunu kazanmaya muvaffak oldu İki günden beri devam «den Türkiye Atletizm Birincilikleri dun yapılan müsabakalarla sona erdi İstanbul Bölgesi 128 puanla bölge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.08.1953
  • Ne yardan,ne serden geçebiliyoruzi Nejat ALT AV Bidayette İnönü,bilâhare Mithatpaşa Stadı ismini alan,halk arasında ise ekseriya Dolmabahçe Stadı namiyl.e anılan şehrimizin başlıca futbol temaşa alanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.08.1953
  • tenyasının tek e ini Remy kazandı Tek kadın,cîft erkek ve muhtelit finalleri bugün o y n a n ı yor 1953 istanbul Enternasyonal tenis şampiyonası tek erkekle* şampiyonluğunu kazanan Fransız Paul Remy 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.08.1953
  • RÖPORTAJ I Florya treninin ak seferlerindeki alem 19.15 trenindeki kalabalık Sirkeci g^rındaki bira safası Yasaklar ve tatbiki Satıcılarla dilenciler Alaminüt çapkınlara gün doğurtan istasyon Elektrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1953
  • Olgun insan kimdir Rochester Üniversitesinden İ r-Kohn Romano'ya,göre.ol gun insanda aşağıdaki karak terietik vasıflar görülür;1 Yüksek derecede bîr intibak kabiliyeti 2 Lâzım olduğu zaman istifade ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1953
  • SaKip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mea'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERE Nakleden:AZİZ OZBAY Talyanın yolunu kesen otomobil ve beş meçhul şahıs 2 Bayan Talya'mn ince zekâsı bu farklılığı seziyor mu Suale doğrudan doğruya evet demek biraz güç.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1953
  • Eğer hâdise yerinde bir muha-Iririmiz.bulunsa ye yarınki nüshaya yefcjçecek bir yazı göndsreMbe idi şüphesiz daha iyi o» lurdu.Matmazel Morgan bunıarı anlatırken Mr Silver doamiş yerine oturmuştu.Sir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1953
  • nâ Hazırlayan 0.Yecdet EKİZ f 2 3 4 5 6 7 8 9 fO 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 e WPM 10 111 I2[ 1 Soldan sağa:1 Yolsuz veya emeksiz elde etmek 2 Sayı;Ateş;Hayvan ölüsü.3 Bir renk;Bir iskambil oyunu.4 İki yüzl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1953
  • Düzmece MUSTAFA "Aşkımı,âşığımı mahvettin mezarcılar gibi toprak mı 56 Ya.Peki nasıl oldu da bu esir kafilesinin içine düştün?ı—jOnu da anlatırım,biraz dinleneyim,yiyeyim.IX YENİ MACERALAR.Helen,o güz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1953
  • ADone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 50 Üç ayhk 12 »0 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki misildir.İlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,80 T.L.İlânlardan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1953
  • Yugoslavya Ticaret Afeşemiz dün Belgrada gitti Mezuniyetini geçirmek üzere bir müddetten 1 i ri şehrimizde baîunaR BeTgrad elçiliği ticaret ataşemiz Kemal Oğuz,evvelki gün vazifesine başlamak üzeı-a B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1953
  • fVla.û] aycıklarının d ğıtmına başlanıyor Bmekfi,flul ve yet.nıleiin üç aylıkları yarından itiai'en yenle-ktir.Emlâk Kredi Bankası ta rafından yapılacak olan tevziatın günleri ilân olunmuştur,ilk ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1953
  • Trakyada tabiî havagazı aranıyor E.j.x'.Affetmeıeri umum Mi* düriüğj,gehrm hararet enerjisi ııı Utjuû kasnaklardan lemin rnek ve iabriskaya lüzum kalma dan selise tabı* hava gazı vere bilmen makaadıyı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1953
  • D.P.Şshir Meclisi Grupunun topSantısı Belediye Daimî Komisyonu ile diğer komisyonların seçimleri ya'i'ıtn yenilenecektir.Bu münasebetle Şehir Meclisi üyeleri aiasmda W* müddet önce başlayan seçim prop
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1953
  • Tünel arabaları tek mevkili olacak Tümel arabalarının tek mevki haline getirilmesi düşünülmektedir.Böylelikle Belediye pereonel ha kımınûan büyük tasarruf sağla mığ olacaktır.Bu husustaki tetkiklere d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 31.08.1953
  • ingiltere Süveyşi terk etmeyi Jkabul ediyor İngiltere ve Mısırın Eylül ayında bir anlaşma imzalı yacağı zannediliyor Kahire,30 AP-Resmî diği bildirilmişti-bir kaynak tarafından bugün bildirildiğine gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.08.1953
  • Zafer Bayramı törenle kutlandı [Baş tarafı birincide] nümü her yerde olduğu gibi şehrimizde de parlak bir şekilde kutlanmaktadıri Bu münasebetle sabah saat de Zafer ve Ulus Meydanla riyle Etnografya M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.08.1953
  • Ali Yücel gene kız kaçırdı [Baş tarafı birincide'] ğı Saniye adında genç bir kızı zorla arabaya alarak kaçır mıştır.Genç kızın annesi Müddeiumumiliğe müracaat ederek du rumu bildirmiş ve kızının aranm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.08.1953
  • Dün dört Türk esiri daha iade [Baş tarafı birincide] zey Koreli askerler tarafından Seul'de esir edilen Türh ahalîsinden küçük bir gurupun son iki ay içinde ortada görün mez olmuşlardıriade edlen Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.08.1953
  • Batı Almanyada iki bin kızıl ajan [Baş tarafı birincide!schweiz yakınlarındaki toplama kampına sevkedilmişlerdir.Alâkalı makamlar,her trenle yüzlerce komünist getirildiğini söylemiş ve şu izahatı verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.08.1953
  • İtalyan ordusu Triestede harp hazırlığı yapıyor [Baş tarafı birincide] İtalyan subaylarının hususi olarak açıkladıklarına göre,bu hareketler tamamen Yugoslav J y&mn İmak kararı üzerine aim mış tedbirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.08.1953
  • Fatımî hayâtta Tahran,30 AA.lö a&u» tostan beri firar halinde* bulunan* Musaddık hükümetinin Dışişleri vekili Hüseyin Fatimî dün karı' Sına telefon ederek sıS&atte ol-duğunu ve bulunmağına irakân olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.08.1953
  • Hava Harp Okulu dün ilk mezunlarını verdi Ankaradakl Kara Harp Okulunda da dün diploma tevzi töreni yapıldı Eskişehir 30 Milliyet)Ha va Harp Okulunun sancak ver j m»,diploma ve bröve tezvi töreni bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.08.1953
  • Avrupaya yapılan yardım artırılıyor [Baş tarafı birincide] Amerikanın müdafaa sipariş* lerini Avrupaya,Rusların bem barâîman uçakları menzili dahi lindeki memleketlere yapması,Ruslarm hidrojen bombası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.08.1953
  • Ali Ekberin katilleri [Baş tarafı birincide!nayeti müteakip Irana kaçtığı' orada isim Ve tebaa değiştirerek uzun müddet kaldığı,tahkikatı-mız sonunda anlaşılmıştır.Bii-kiîç senedgn beri Beyoglunda Hoc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.08.1953
  • Telefon şebekeleri [Baş tarafı birincide] Diğer taraftan Almanya ile telefon muhaberatı önümüzdeki ay içiade başlıyaeaktır.P.TT-Umum Müdürlüğü İstan* bul.Ankara ve İzmir büyük şehirlerdeki tıkanıklığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.08.1953
  • Mudanya yolunda fed bir kaza [Baş tarafı birincide] tikleri için çarpışmışlardır.Çarpışma esnasında kamyon da bulunan Ilyas Taşçan.mak;nist Nuri Ziya Göktaş isimle rindeki şahıslar derhal ölmüş lerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.08.1953
  • Ordu ter [Baş tarafı birincide!Jandarma yarbaylığına yükse Ion binbaşılar:Cevat Özay.Jandarma binbaşılığına yükse len yüzbaşılar:H.Hasan Öngel,Münir Çelenk M.Ali tzbul,Ali Riza Onursal,M.Müfit Tarkan,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.08.1953
  • Romanyada temizlik Viyana 30 A.A.Büfcreş radyosu bugün ilk defa olarak* tasfiye edilmiş olan eski Dışişle ri vekili Anna Paukerden bahset mistir.Romanya komünist parti sinin organı olan bir gazetenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.08.1953
  • ¦¦İm Köprülünün beyanatı Belgrad,30 A.A.BeJgrad radyosu dün akşam Türkiye Di»' şişleri Vekili Prof.Fuat Köprü-lünün "Bîr beyanatını yayınlamıştır.Prfio^ Köprülünün bu beyanatında,Balkan Paktının her i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.08.1953
  • Birleşmiş Milletler ve Fas davası Başmakaleden devam)dr bizden memnundur.Komünist olan istiklâl taraftarlarile onların yardakçısı Sultan yalan söylüyorlardı» diyebilir Bu Fransa hesabına belki bir tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.08.1953
  • Açık arttırma ile çam tomruk satışı Tavşanlı Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden 1 Aşağıda yazılı mallar açık arttırma suretiyle satışa konmuştur-Malm cinsi Çam tomruk Bulunduğu depo Hisarkoy Balı kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 31.08.1953
  • A^WW "I Bir Boğaz gezintisi L Mehmet PİŞTAR V\ı Lüks boğaz vapurları akşam saatlerinde Usküdara uğramaya tenezzül eder.Birinci mevki ağız ağıza idi.Fakat herkes bir kere salonun sonuna kadar gidiyor,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.08.1953
  • Dünyada neSer oluyor?GECE YARISI PARİS Avrupalılar Parisc ışık şehri âerier,bu izlerinde ne kadar haklı olduklarını şu resim ne kadar güzel gösteriyor.Zafer Abidesine giden yolda hiç kimse olmamasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.08.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13 00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Küçük öğle konseri Pl.Peter Çaykovski:Uyuyan güzel bale süiti,Çalan:Malcolm Sargent id Royal Opera Orkestrası 13.45 Şarkılar.Oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.08.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Kapalı zarfla.Etimesgut garnizonundaki binaların onanını işi yaptırılacaktır-Keşif bedeli 20891-75 lira.geçici teminat» 1570 liradır.İhales
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.08.1953
  • M S.V.2 no sa al ko başk dan Anka.a Askeri birlik ihtiyacı için 60 M3 m3 küp gürgen dişbudaŞ satın alınacaktır-9 eylül 1953 çarşamba günü saat 1130 dal Ankra 2 No-lu Komisyonda yapılacaktır.Şartnamel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.08.1953
  • M.S.V.2 no lu sa,al,ko,başk dan Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için 100 M3 köknar kereste vfl lata satın alınacaktır.Muhammen bedeli 22056 lira olup.geçici teminatı 1655 liradır-İhalesi 8 eylül 1953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.08.1953
  • Kambiyo ve esham Kapamg Açılış Kapanış* Sterling 784—784—Dolar 280.56 281—Fr.Frangı 9.81 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.0$ Belçika Fr.561 ö.'JOı İsveç Kr.54.12.50 54.12.50)Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0,4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8