Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.08.1953
  • Adres:Nuruosmaııjye Türbedar Sokak No:18 I S T A N B V L Tc Iff rai:MİLLİYET İstanbul YIL;4 SAYI:1187 Fosta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİATI 15 Kuru»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1953
  • 30 Ağustos Harb zaferleri,ne kadar büyük ve kati olursa olsunlar,sırf askerî mahi-yef te kaldıkça ondan istifade edilmemiş olur-Halbuki» bir millet kan dökerek kazandığı bir harb zaferinden,bütün zekâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1953
  • *v®^0£f GÜRELLER İSTANBULTJ GEZİYOR Aırnpa Güzellik müsabakasına iştirak etmek üze-*e şehrimize gelmiş bulunan güzeller dün müze ve camileri gezmişlerdir-Resimde,Soltanalr metft* kuşlara yem veren söz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1953
  • Havaî faciası Dünyanın aşk cenneti ola-K rak vasıflandırılan Havvai adalarında genç ve güzel bir kadın uğrana işlenen 'cinayetlerin hakiki hikâyesidir HAWAI FACİASI bir müddetten beri heyecan ve merak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1953
  • Yeni dıs i ticaret rejimi Yarın itanı beklenen dış titicaret rejimi vekiller heyetinin dünkü toplantısında bir kere daha gözden geçirildi Ankara,29 Milliyet)Ve killer Heyeti bu sabah saat 10 30 da Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1953
  • malî görüşmeleri sona erdi Yabancı sermayeden,daha geniş ölçüde mutabakata varıldı Bütün istihsal sahaları yabancı sermayeye açılacak,serbest rekabet ve kazançların naklinde kolaylıklar temin edilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1953
  • Triyeste ihtilâfı tekrar alevlendi İtalya Başvekili,Yugoslavyamn zor kullanmasından endişe ediyor Rama 29 A,A.Triyeste me selesinin kaydettiği son gelişmeler ve bu arada Yugoslav hükû metinin,serbest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1953
  • CESUR PİLOT Marian Hart adlı 61 yaşında amatör bir kadın pilot tek motorlu uçağı ile 13 saatte Atlantiği geçmiştir-Besimde cesur pilot Marian İrlanda'da tayyaresinden inerken görülmektedir* Foto A.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1953
  • İranda siyasî af bekleniyor İngiltere ve Amerika Irana yardım için müzakerelerde bulunuyorlar Tahran 29 AA.Öğrenil dîğine göre dinî reislerin arzusu üzerine,Şah bugün çok şümullü bir siyasî af ilAn ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1953
  • KIRDIĞI ATA-TÜRK HEYKELt Ankara» Zafer Meydanındaki Atatürk heykelinin muhtelif yerlerîı bundan iki yıl evvel bîr ticani tarafından kırılmıştı* Heykel» Ankara Üniversitesi Talebe.Birliği tarafından ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1953
  • Deniz Harb Okulunun yeni mezunları kmmz^m^P0^ Deniz Harb Okulunnn 177 nci senesi mezunlarının diploma tevzi ve and içme töreni dun Heybeliada'daki okul binasında Yapılmıştır* Foto:Milliyet flami öneml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1953
  • Tümgeneralliğe yükselen Tümgeneralliğe yükselen Ethem Akat Vahit Gögen Ordu terfi listesi Ek bir kararname ile beş albay daha generalliğe yükseltildi Ankara,29 Milliyet)Binbaşılığa yükselen hava Dün y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1953
  • Parlâmentolar birliği konferansı Ankara 29 MiUiyet)Beyi nclmilel Parlâmentoiar Birliği Konferansı 9 ekim tarihinde Vıq şingtonda toplanacaktır.Bu konferansta Türkiye Bu yük M.Meclisini şu zevattan rnt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1953
  • Korede üc subayımız hürriyete kavuştu Bugün yapılacak mübadelede kızıllar dört askerimizi daha iade edecek Panmunjom,29 AP)Esirler mübadelesinin 25 inci günü olan bu sabah komünist ler ilk defa olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1953
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun Zafer Bayramı,bugün bütün yurtta törenle kutlanıyor 30 Ağustos Zafer Bayramının 31 inci yıldönümü bugün,bütün yurtta olduğu gibi şehrimizde de törenle kutlanacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1953
  • Brıgün şehrimizde havanın sabiihleyin gfeli sonraları bulutla göçeceği sühunet derecemde mut bir düşüklük alacağı tahıün edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.08.1953
  • MM» tmbm not İki münteha birleşiyor mu Güzellik müsabakaları dostu olmaz düşenin iki münteha birleşiyor mu tnsanlar eskiden bir birlerine saldırıp yumruk,tekme,ısırma,tırmalama ile dövüşürle rmiş.Sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.08.1953
  • Memurlara ikramiye Birer maaş nisbetinde ikramiye verileceği haberi tekzip veya teyit edilmiyor Ankaradazı alınan ve kısa zamanda şehrimizde şüyu bulan bir habere göre;29 Ekim Cumhuriyet Bayramında du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.08.1953
  • Daimî Komisyon seçimine hazırlık Belediye Daimî Komisyonu ite diğer komisyonların seç.mlerİ 1 eylül salı günü yenilenecektir.Bu münasebetle bir müd:at evvel Şehir Meclisi azaları abasın da başlayan Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.08.1953
  • Almanya ithalâtı serbest bıraktı Alâkalılara gelen haberime gö re Batı İmanya hükümeti 5 bin marka Tcadar yapılacak ithalâtı tamamen serbest bırakmıştır.Bu miktardaki ithalâta remi ma kamlar hiçbir şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.08.1953
  • Yumurta fiatları yükselmsya başladı Son günlerde yumurta piyasasında canlılık müşahede edilmek tedir.Bu yüzden fiatlar bir mik tar yükselmiştir.Halen taze mal larm sandığı 825,etraf nauan da 800 lirad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.08.1953
  • Sağlık Vekili dün tetkiklerde bulundu Bir müddetten beri cehrimizde bulunan Sağlık ve Sosyal Yar dim Vekili dün sabah Sağlık Mü dürlügüne gelerek tetkikinde bu lunmuş ve şehrin sağlık durumu ı hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.08.1953
  • Üç kişinin yaralanması ile neticelenen kaza Ali Çetinkaya adında bir şeftrenin idaresindeki marşandiz katarı,Kumkapı istasyonunda manevra yaparken,karpuz bo şaltmakta edan vagonlara çarpmıştı^ Kaza so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.08.1953
  • Sıhhî imdat arabası birine çarptı Mahmut Ercan adında bir şoförün idare ettiği «Kartal 2» plâkalı sıhhî imdat otomobili,hasta götürürken,Küçüyah mevkiinde Abdi Yorulmaz adın da birine çarpmış ve ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.08.1953
  • Hie.30 Ağustos Ra.20 17 Zilli.1953 Ağus.1372 Pazar 1369 VAKİT VASATİ KZANİ Güneş 5.25 10.38 öğle 12.15 5.28 1 İkindi 15.57 9 11 Akçam 18.46 12.00 1 Yatsı 20.24 1.36 İmsak 3.38 8 51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.08.1953
  • Büyük Zaferin yi numu c Zaferin yi i 30 Ağustos Zaferi,Türk milletini» h jrriyet ve istikbâl idealinin ölmez bir abidesidir H.EMİR ERKİLET 31 sene evvel,30 Ağustos 1922 de,Afyonkarauisarın 50 Km.batıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.08.1953
  • Halk kredisi kong r es i Otuza yakın devletin katılacağı kongre çarşamba günü şehrimizde toplanacak 2 ve 3 eylül tarihleri arasın da Teknik Üniversitede.5 ve 6 eylül tarihlerinde da Ankara Üniversites
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.08.1953
  • Yunanlılar Denizli için mukaddes şehir demişlerdi Yazan SALİM BAYAR U izmir Denizli arasındaki tren seferleri çok muntazam ve yolculuğu da çok rahattı.Bindiğimiz ikinci mevki ^agon kuşet li,kompartıma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.08.1953
  • KISA HABERLER Sar'a hastalığı ile mücadele birliği milletlerarası kongTesi önümüzdeki ay içinde Lizbonda toplanacaktır.Kongreye Vali Göka.y da davet edilmiştir.¦fc Kachköy Gazhane arasında işlemekte o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.08.1953
  • POL 1ST Nuruosmaniye caddesinde Mengene sokağında Atlas Yayın Limitet şirketine ait Kfiikkan.il giren meçhul bir hırsız,kasanın içinde bulunan 800 lirayı çala.rak kaçmıştır.îstanbulda belirli bir ikam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.08.1953
  • KONGRE if Beşiktaş Dikilitaş Gençler Birliğinin yıllık genel kurul toplantısı bugün saat 21 de Diki litaş ilk okulunda yapılacaktırif İstanbul P.T T çiler Cemiyetinin yıllık genel kurul top lantısı bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.08.1953
  • Şoförler zam talebinde bulunmamışlar Son günlerde şoförlerin otomo bil yedek pança ve lâtiklerinin pahalı olduğunu ileri sürerek zam talebinde bulundukları şayi olmuştur Dün bu mevzuda ken dişiyle gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.08.1953
  • Bir traktörle bir kamyon çarpıştı İzzettin Yılmaz adında birinin idaresindeki traktör SüiVrlnin Selimpaşa köyünde henüz plâka Sı tesbit edilemiyen bir kamyona çarparak hendeğe yuvaıîanmıgtı*\Kaza s.on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.08.1953
  • Tropikal hastalıklar ve malarya kongresi Beşinci Milletlerarası Tropikal Hastalıklar ve Malarya Kongre si çalışmalarına dün de Yıldızda ki Şale köşkünde devam eidlmış Ur.Çalışmalar sabah saat İ dan 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.08.1953
  • Sünnet düğününde kaniı bir hâdise oldu Bir kez yüzünden çıkan kavga sonunda iki genç bıçakla yaralandı Evvelki gece saat 24 den son ye verilmiş ve sorgusunu mü ra Karagümrükte kanlı bir hâ teakıp tevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.08.1953
  • Gazino ve Lokantalardan şikâyet fazlalaştı Son zamanlarda bazı lokanta ve gazinoların mevcut tarifeye riayet etmeyip fazla ücret alchk lan ve yemeklerin yapılmasında da kötü malzeme kullandıkları yolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.08.1953
  • Kazaen düşen bir kadın öldü Tarlabaşmda 113 numarada oturan Angeliki Çalido adında bir kadm kapınm ipini çekerken evin hol kımma düşerek agır su rette yaralanmıştır.Yaran kaldırıldığı Şişli Çocuk Hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.08.1953
  • um.B*»e HALKIN SESİ V Şapka Kanununa riayet etmeyenler Kadıköyde,Söğatluçeşme yazıyor:i mevkiinde oturan okuyucularımızdan İrfan Bayraktar Bilmem dikkat ettiniz mi Son günlerde şapka ve kıyafet kanunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.08.1953
  • Siyasî kmal Toft ve helefî Taft'ın ölümünden bahseden Amerikan gazeteleri büyük siyaset adammın nisanda hasta landığını ve kurtulmasına hiç bir ümit olmadığını derhal an ladığını yazıyorlar-Bütün aile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1953
  • Nato'nun savunma kudreti General Gruenther,«Rusyanın Doğu Avrupada'ki kuvvetleri Nato ordularını mağlûp edemez» diyor Kopenhag,29 A-A-Bu gün beyanatta bulunan Atlan tik Paktı Orduları Başkomuta nı Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1953
  • Pravda gazetesi an'anesini bozdu Moskova 29 A^A.Sovyet Komünist Partisinin organı Pr av da gazetesi bugün an'anesini bozarak tanınmış kapitalistlerden,Amerikanın çelik krallarından Veirîn hazırlamış o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1953
  • Bir İsveç gemisi aramaya tabi tutuldu Stokhalm 29 AA.Lishens ka Orient Linien şirketi 16 agus tos tarihinde vukubulan hâdise hususunda Lübnan hükümeti nezclinde teşebbüse geçilmesini Dışişleri Vekâlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1953
  • Mısırda içinde mumya olan eski bir mezar keşfedildi Kahire 29 A.A.Ölmek üjcere bulunan bir adamın vasiye ti üzerine Mısırın büyük Keops ehramı civarında define aramağa başlayan arkeologlar eskj bir me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1953
  • Mısır hükümeti Mau-MaularSa alâkası olmadığını bildirdi Kahire 29 A.A.Mısır Dış jşlerj Bakanı Mahmut Fevzi,Mı ar hükümetinin ingiliz toprak 1 armda başgösteren tedhiş hareketlerini teşvik etmediğini v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1953
  • Bir Rus kadınına daha çıkış müsaadesi verildi Moskova 29 AA.Bir ingiliz tebaası ile evli bulunan Rus madam Clara Hail bu sabah Ber üne müteveccihen Moskovadan hareket etmiştir.Madam Hail Berlinden Ott
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1953
  • Yunanistanda yeniden zelzele oldu Atina 29 A.A.Basın Ve katetmce alınan bir telgrafda dün gece Argostolide saat 22.40 da bir sismik sarsıntı kaydolun duğunu bildirmektedir.Bu gem sarsıntı,şehirde henü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1953
  • Margaret evleniyor Prenses iki sene daha fikrinden caymazsa evlenmesine mü saade edilecek New York,29 A-A-Daily News gazetesinin bildir^ diğine göre,Prenses Margaret ile hava yüzbaşısı Peter Townsend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1953
  • Yunan Yugoslav Yunanistan,Makedonyadaki Yugoslav azınlığını imhaya çalışmakla itham ediliyor Belgrad,29 A.AO Yarı resmî Yugopress Yugoslav Ajansı» dün gece Yunanistanı Makedonyalı azınlığı imhaya çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1953
  • Sudan çıkan yanar dağ Kkudor sahilleri açıklarında bîr yanardağ sudan çıktı ve şiddetli bir zelzele olda Guayaquil Ekuador)29» AP.Ekuador sahillerinin 800 mil kadar açıklarında bulunan gayri meskûn Ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1953
  • Batı Almanya'ya yani Amerikan yardımı Bonn 29 A.A.Amerika Federal Batx Almanyaya yeni den 15 milyon dolarlık bir meblağ tahsis etmiştir.Bu pana ile Doğu Almanya ve Doğu Berlin,sen Batıya iltica edenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1953
  • Roma tarihinde görülmemiş yağmurlar Roma 29 Nafen)Bu per gembe günü Roma tarihinde en Jkuvvetli yağmuru görülmüştür,iki saat zarfında Roma üzerine 20 santim yağmur yağmıştır.Bundan evvel Atalyada kayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1953
  • Nil nehri taştı Kahire 29 A,A.Nü nehrinin mevsimsiz ve ani kabarışı güney Mısırda feyezanlara yol açmış ve Bayındırlık Vekâletimden verjlen malûmata göre Ahu Kurkas kesiminde 700 kadar ev harap olmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA Geçen pazartesi günü Washington'a gelen Yugoslav askeri heyeti ile Amerikan,Fransız ve İngiliz askerî uzmanları arasındaki müzakereler son bulmuş tur_Bu ^müzakereler 953-9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1953
  • Arjantinde bir fırtınada 14 asker öldü Buenos Aires 29 A.A.Ar jant in.ordu dairesinden bildi rilgine göre,gefeealerde Andes dağlarına vuku bulan bir kar fırtınası esnasında,ski talimi yap makta olan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1953
  • Siyamda isyan teşebbüsü Hükümet darbesini hazırla yanlar arasında yüksek rütbeli hava ve deniz subaylarının bulunduğu bildi riliyor Bangkok Siyam)29 AJP-Polis makamla rınm dün gece açıkladıkla rina gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1953
  • Rusyanin-film festiva line gönderdiği film Venedik 29 AA.Binbir gece masallarını hatırlatan bir aşk filmiyle Venedik film festiva Üne katılan Rasya,münekkitleri hayrete gargetmiştir.Milletlerarası Ven
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1953
  • İKTİBAS iki memleketin arası bir sahtekar yüzünden açıldı İstediği boy ve sakilde elmas imal edeceğini iddia edip Alman sanayi krallarını dolandıran Hermann hâdisesi meydana çıkınca İngiltere,Batı Alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1953
  • FIKRA Okuma mecburiyeti Tarık BUĞU Her mecburiyet,karşılığında birşeyler vermeli,me^our ede no değil Juy şeyden ünce mecbur tutulana faydalı olmalıdır.Ben insanlığın bu pek tabii olan icabını hatırlad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1953
  • Bunu biliyorum anne,ben sıkıldığımızı anıaınıak istiyovam Şu şirin meniiaket bana bir azab kaynağı oluyor.Bu adam gelmezse bütan yj burada mı kalacağız?Hem bakalım a* namazda bir anıaşma olacak im?Eğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.08.1953
  • FRANSIZ ÖĞRETMENLER GİDİYOR Bir müddetten beri memleketimizde gezi re tetkiklerde bulunan Fransız öğretmenleri dün vapurla memleketlerine hareket etmişlerdir-Güney Doğu Anadolu ve Ege bölgesinde arkeo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.08.1953
  • DEBRA PAGETIN YENt VtlMİ Hollyvood'ıın kısa zamanda kendisini sevdirmiş yıldızlarından biri olan Debra Paget yeni bir film için mııka vele imzalamıştır-Bu filmde Debra Pagetı dansöz olmak İçin evini t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.08.1953
  • BEKGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK' ine çok kızmıştı!Huzura çağırılan v»zir Mustafa Paşa işin içyüzünü anlayınca:Bu kadarcık bir iş için bana devlet işlerini bıraktırmak d uğru mudur dedi ray dilsizleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.08.1953
  • 1.Ordu futbul şampiyonası Birinci ordu futbol şampiyo naşı maçlarına dün Şeref Stadın da İstihkâm Okulu ile 61.Tümen arasındaki karşılaşma ile devam edilmiştir.Hakem Bülent Akkurtun idare sindeki müsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.08.1953
  • Beşiktaş İzmirde 4 O galip izmir 29 Milliyet)Muhtelif maçlar yapmak üzere şehri mize gelmiş alan Beşiktaş takımı bugün ilk karşılaşmasını Altmorduya kar,şı yapmıştır.Beşiktaş:Ergun,Kâmil,Vedil,Eşref,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.08.1953
  • İstanbul Enternasyonal tenia birinciliklerini seyredenlerden bir grup İstanbul VIII.enternasyonaljeniş tur^vasmch Remy rakibi Ampon'u yenerek finale kaldı İtalyan Merloda Filipinli Deyroyu 8-6,6-2,6-2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.08.1953
  • tızm birincilik arı dün yapıldı ill.kategori engellide 16 Atletizm Federasyonu tarafın dan tertip edilmiş olan Türkiye AUeizm Birinciliklerinin 21yıl müsabakaları dün Mithatpaşa statîında 3-400 ü geçm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.08.1953
  • sezonu bu çe Beyoğlusporla Defans ve forvetini yeni elemanlarla takviye eden Sarılâcivert tekimin bu sene daha üstün neticeler alacağı tahmin ediliyor Yeni futbol mevsiminin mü him karşılaşmalarına bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.08.1953
  • RÖPORTAJ Yeşilköyde memurlar mum ışığı altında Yeşikköyün gümrük antreposu bfşiı başına bîr âiemJir.Ayrı bir bina için hazırlıklara başlanmıştır,amma bunun ne zaman tamamlanacağı bilinmez.ÜMfT DENİZ G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.08.1953
  • Ucuz matbaa metali Avrupa ayarında kalıp İ halinde satışa hazırdır-Adres:Todori Taşçıoğlu.I Nuruosmanıye Şeref Hnn jg£ No-58 2 Bahçe içi Istan I bul-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.08.1953
  • mm**—NlANDfiVİS-ASI Yazan:E.C.Bentley 6 Çeviren F-Nevruzoğlu Williams bir anda ortadan kayboldu Sıra kurşun kalemi elinde bekleyen Figgj3'e gelmişti-Sir James ona döndü,atlat,maya başladı.Bloknofun sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.08.1953
  • 100 gram ekmekte 270 kalori vardır.Halbuki 10 adet yani 100 gram ARI BİSKÜİSİMDE 4 70 kalori olduğunu unutmayınız,KALORİ Hayat Sıhhat Enerjidir.Sirkeci Mimar Vedat Caddesi No-26.Tel:22615 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.08.1953
  • Hazırlayan Ahmet Üçgiil 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 "Ti m hH ih 4 5 6 y 8 9 10 j HH i 11 "~b£i3j 1 81 kişilik mezara;2 Sü;Asker;Kader hattı ordadır.3 Bir nota;Başına bir harf gelirse eski bir içki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.08.1953
  • Düzmece MUSTAFA Derin derin iç çeken Yuvanoviç,hemen yere,çelebinin ayaklarına kapandı 55 Evet,O dahi kazA'.ıdıg'imız bir dosttu.Hayatın en acı tarafı bu işte,Cüneyd bey yerinden kalktı,«adam sendele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.08.1953
  • Bütünleme imtihanlarına yarın başlamıyor Lise,orta ve meslek okulları tjhanlanna yarın sabahtan iti* nın eylül dönemi bütümeme imbare başlanacaktır.Diğer taraftan,Erkek TçkniM Öğretini okuJları yeni ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.08.1953
  • Mü]î Piyango bugün çekiliyor Milli piyangonun 33 ağustos çekilişi bugün saat 13.30 da An* karada yapılacak ve ikramiye kazanan numaralar gecj s ıa* 23 te Ankara radyosu ile yayı»* 1 anacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.08.1953
  • TLokman Hekin» Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassıs* Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-17.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabuJ eder.İstanbul Div anyota No.104 awurmjwuıw.ııwıjwidii'i iihjii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.08.1953
  • EKİ KORKUNÇ CİNÂYEItER^ Nakleden:AZİZ OZBAY nu—m—'iifi ı.in o Spor ve dans meraklısı bir genç kadın Taîya 1 Yer yüzü sakinlerine aşk cenneti gibi görünen Havay adalarının merkezi Honokuu'dayız Günlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.08.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdttr:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı;yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 30.08.1953
  • Ordu terfi listesi Tuğgeneralliğe yükselen Abdurrahman Ertem te Tuğgeneralliğe yükselen İrfan Saner [Baş taralı birincide] tan,Rauf Çeleasu,Nevzat Aikuç,Sadi Oktay,Nihat Aytek» Cemal Ersever,Ali Uçan,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.08.1953
  • Türk Amerikan iktisadî ve malî görüşmeleri sona erdi [Baş taralı birincide] tin bu ziyareti esnasında yapılan müteaddit toplantı ve görüşme,ler bugün sona ermiş bulunuyor.Devlet adamlarımızla Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.08.1953
  • NİMET ERİM AlLE BİÇKİ DİKİŞ YURDU TALEBE KAYDINA BAŞLADI Yıllarca Yurd idare etmiş,tanınmış ve takdir edilmiş olan NİMET ERİM.tecrübesi ve en ileri metodu ile biçki,dikiş ev işleri,şapka,korse,çiçek,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.08.1953
  • Jandarma komutanlar arasında değişiklik Jandarma komutanları arasın da bazı nakil ve tayinler yapılmıştır.Bu arada,îstanbulda bir kısım semtlerin jandarma komu Çatalca jandarma komutanı tanları değişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.08.1953
  • iltere hükümetinde Eden'in başvekil yardımcılığına getirileceği,dışişleri vekâletine de yeni bir şahsın tayin edileceği zannediliyor Londra 29 AA.inanılır kaynaklardan bildirildiğine göre ingiltere Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.08.1953
  • 30 Ağustos Başmakaleden devam)için memleketin Birinci Cihan Harbinden sonra içine düşmüş bulunduğu iç ve dış güçlük ve karışıklıkları hatırlamak ve iç ve dış durumumuzu az çok dü zeltmek için ne büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.08.1953
  • Trieste ihtilâfı tekrar alevlendi [Baş tarafı birincide] Yugöslavyamn Triyeste serbest bölgesini ilhakı kargısında italya mn alacağı vaziyeti görüşmüş.tür,PeUa,aynı zamtaada ingiliz ve Amerikan Büyüke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.08.1953
  • Yeni dış ticaret rejimi [Baş tarafı birincidel rejiminin bir defa daha gözden geçirildiği anlaşılmaktadır-Vekiller Heyeti yarın da top lanarak bu husustaki mesaisi ne devam edecek ve yeni dış ticaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.08.1953
  • Korec'e 3 subayımız hürriyete kavuştu [Baş tarafı birincide!4 Türk.3 Fransız.3 Güney Af rikah.110 Amerikalı ve 250 Güney Koreliyi iade edecekle rini bildirmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.08.1953
  • İranda siyasî af bekleniyor [Baş tarafı birincide] ingiliz dergisi Economist Irana yardım hususunda gecikilmemesini,Şahın çok büyük güçlükler karşısında ve başarmış olduğu darbenin siyasî ihtimalleriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.08.1953
  • Karısının aşığını tabanca ile vurdu Dün,Feriköyde kanh bir hadişe olmuş,bir şahta karısının aşığım tabanca jfle ağır surette yaralamıştır.Hadisenin tafsilâtı ştfyledir:Feriîcoyue" Oğullu çıkmazında 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.08.1953
  • Köprünün çelik aksamı da yenilenecek Galata Köprüsünün ortasında,iki geçit arasındaki büyük duba geçen hafta içinde değiş tirilmSştir.Bu duba.köprünün inşa tari hinden beri hiç değiştirilmemiştir.Diğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.08.1953
  • Tütün rekoltesi hakkında tahminler Yabancı memleketlerden tü tünlerimize yapılan talepler de vam etmektedir-Birçok ecnebi firmalar bugünlerde şehrimize gelerek mubayaada bulunmak üzere istihsal bölgel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 30.08.1953
  • î^^g Xv.[3 »J II** t M Kambiyo ve esham Kapanış Sterling Dolar Pr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Frîsveç Kr,Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış 784_280.50 0.81 64.03 5.6C 54.12.50 73.68.40 0.44.80 93.34 9.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.08.1953
  • SİN wv\VWKf rimwt MUNHAHR ITHALATCJSI MEHMET KAVALA GALATA TAHİKHAti İSTANBUL 1953 izmir Fuarındaki pavyonlarımızı ziyaret ediniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.08.1953
  • KAYIP 1st-6 ncı Şube den aldığım 31609 sayılı şoför ehliyetnamemi kaybettim.Ye nişini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur-Ahmet Arslan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.08.1953
  • ADcne şartları Ia\Kr.Senelik 42 OD Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.Elan şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa 2,59 T.L.İlanlardan mesu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.08.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları 26 ton sığır eti kapalı zarfla 4/9/1953 cuma saat 15 de Bandırma As-Sa-Al,Ko.da satın alınacaktır-Kilosu 185 kuruş,tutarı 48100 lira.geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.08.1953
  • Gölcük Deniz İkmal Merkezi Müdürlüğünden 1 Fenni şartnamelerine göre 3 adet aspiratör ile 2 adet deniz tipi benzin motörü alınacaktır-2 Fenni şartnameleri her gün İstanbul Kasımpaşa Dz.İkmal Grp-Amirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.08.1953
  • Bayındırlık Vekâleti Samsun Su işleri 8 inci Şube Müdürlüğünden 1 Çorum Mecitözü İkipınar bataklığı kurutulması işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Tahmin edilenkeşif bedeli birim fiat es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.08.1953
  • Ordu terfi listesi Baştarafı 7 ncide)Binbaşılığa yükselen abip yüzbaşılar Turgut Tınaz,Muzaffer Odu ralp,Nurettin Onuralp,Sami Ak manlar,Turgut Işm,Kenan Bay aa)Şecui Seçkin,Avni Güpör,Mefattet Salman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.08.1953
  • 1257 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Malalarımız,Çalan:Riyaseticumhur Armoni Müzikası,Şef:ihsan Künçer 13,30 Oyujı havaları 13.45 Bir uvertür ve iki marş PI.Ludwig.Van Beethoven:Türk marşı,W.A.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8