Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.08.1953
  • Adres:Nuruosmaniye TUrbedar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI:1186 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİATI 15 Euruı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1953
  • BİRLİĞİMİZİN İLK KAFİLESİ YURDA DÖNDÜ Üşüjıcn Kore le*tşm-nte birli&i-mesup 1697 kişiden müteşekkil ilk kafile evvelki gün vapurla Koreden jzmire gelmiştir.Resim kaiıramanlaranzı vapurdan inerlerken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1953
  • DÜN YAKALANAN EROİNCİLER Evvelki gece şehrimizde* uyuşturucu maddeler mevzuunda* iik olarak genel bir arama yapılmıştır.Bizzat Emniyet Müdür Vekili Mehmet Ali Alpsarm idare ettiği aramada birçok uyuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1953
  • Ordu terfi listesi dün tasdikten FevziMengüçorgeneralliğeJahsin Çelebican,İhsan Orgun ve Asım Uçar korgeneralliğe terfi ettiler mı 36 hava,deniz ve kara albayı da generalliğe yükseldi Ankara,28 A.A.Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1953
  • k;A ¦s;$ğ M.Randall Çankaya köşkünde Amerikan iktisat heyeti ile mühim bir toplantı yapı Muhtelif şehirlerden gelen iş adamlarımızın katıldığı toplantıda iktisadî meseleler görüşüldü!Ankara 28 A.A.Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1953
  • Bagân şehrimizde havanın u-mumiyetle bulutlu geçeceği sühunet derecesinin biraz artacağı tahmin edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1953
  • Dün toplanan Malarya kongresinden bir görünüş Tropikal hastalıklar kongresi dün başlad Sağlık Bakanının bir nutku ile açılan kongre bu gün da çalışmalarına devam edecek Beşinci Milletlerarası tropikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1953
  • ı t ^a a.A A a,fcAAi^M if Iran Şahı j taç giyecek Şalım milletine tekrar ka-vuşnıiRj olması dolayısiyle 1 taç giyme töreni yapılma-j sı isteniyor Tahran 28 AP)Iranın iş adamları,tüccarlar jgahm mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1953
  • Iran Başkonsolosluğunun bir mektubu Iran BaşfconaolöKİıığımdain aşa ğıdaki"yazıyı aldjk,arausvınıaı uyarak satımlarımıza geçiriyoruz Sayın gazetenizin dünkü 27.[Devamı Sa.1 Sû.1 dej
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1953
  • J 7 güzel dün şehrimize geldî 2 5 ve 9 eyhıl tarihlerinde yapılacak Avrupa Güzellik mır saba-kasına iştirak etmek üzere dün gece uçakla şehrimize 7 güzel gelmiştir.Gelen güzeller şunlardır;S-Carpentî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1953
  • Kaçak tabanca taşıyan bir kadın 4 aya mahkûm oldu Bıçak taşıyan Uç kişi de yeni kanun gereğince üçer ay hapis yatacak Dün Suçüstü Mahkemesi,üzerinde tabanca bulunan genç bir kadını tevkif etmiştir.Gül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1953
  • Raman petrolleri rafineri tesisleri ihale edildi Bir Amerikan firması tarafından 35 milyon liraya yapılacak olan tesisler 1955 yılında işletmeye açılacak Ankara,28 Milliyet)Raman dağındaki petrol* ler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1953
  • D.P.Genel İdare Heyeti toplandı Vekiller Heyeti dün de 3 saat süren bir toplantı yaptı Ankara,28 Milliyet)Demokrat Parti Umumî idare heyeti bu akşam saat 17 de Başvekil ve Demokrat Parti Reisi Adnan M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1953
  • Ami.Fechteler Türkiyeye geliyor m,Nat© komutanlığı Ankara ve I/mirde tetkik ve teftişlerde bulunacak Ankara 28 A.A.Amiral Ro bert Carneyln yerine,Atlantik Plaktı Kuvvetleri güney bagku mandanhgıııa ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1953
  • İzmir Valiliğine tayin edilen General Muzaffer Gökseııin Valiler arasında nakiller Orgeneral Muzaffer Göksenin İzmir valiliğine tayin edildi £H£ara 28 Milliyet)Öğrendiğimize göre Valiler arasında yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1953
  • Demokrat Partiden ihraç edilenler Şehir Meclîsi azası Ertttğrul Adak,Ada-Ear teşkilâtından Erdoğan Adalı,Salahattin Savaşkan partiden Miraç edildiler Parti içerisinde hizipçilik yapmak,parti nüfuzunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1953
  • Bugün 3 esirimiz hürriyete kavuşuyor Fanihunjom 28 A.A.Ko,rnüııisiler bugün birleşmiş najl letlere ait 400 hıarb esirini datıa iade etmişlemı»*.Bunlardan 4 ti ingiliz 2 inci Güney Af rjkalı,144 ü Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.08.1953
  • T&KV.MMN YAPRAK Bir tasavvuf bahsi UtUNAY Benim,Pendikte oturan hem ismi hem kendi aziz bir ©kuyucuna var;yazılarımı» bilhassa dini mevzulara temas eden makalelerimi takip eder ve o mevzu hakkındaki d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1953
  • KISA HABERLER Dün limanımızdan muhtelif memleketlere 533.587 lira değerinde çeşitli mal ih*aç edilmiş tir. fr Son 20 gün içinde limammj za ecnebi ve Türk bandıralı 107 vapur,103.188 ton eşya getirmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1953
  • Tramvay ve otobüslerde sahte paso kullanan dört kişi dün yakalanarak Savcılığa teslim edilmiştir.POL 1ST E Erenköyde Hacı Hakkı sokağındaki 1 numaralı evin ban1 çe duvarı dibinde,bir haftalık terkedil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1953
  • Mudanyaya yapılan vapur s Denizcilik Bankası,Mudanya hattında tatbik edilecek olan kıs tarifesinin hazırlıklarına başla mistir.Halen bu iskeleye haftada 9 sefer yapılmaktadır.Yeni taı~fede bu seferler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1953
  • Hie.29 Ağustos Ku.19 16 Zilb.1953 Ağus.1372 Cumartesi 1369 VAKJ tT VASATt EZAM Güne ş 5.24 10.35 Öğle 12.15 5 27 îkind i 15.58 9 10 Aksa m 18.48 12.00 Yata L 20.26 1.37 îınsa k 3.36 8.48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1953
  • İrandaki Kaşkay Türkleri a a a a JflMUN IMI LEL.Jaki Kaşkay Tüı Kafkasya ve İran üzerinden Basra körfezine ve Kind denizine ulaşmak isteyen Kusyanın.daha Çarlar devrinde-Kaşkayların dil» folklor,tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1953
  • BA1X)if Türk Devrim Ocaklarının tertip ettiği balo,5 eylül per şembe günü Taksim Belediye ga zinosunda yapılacaktır.GEZİ:Yükseltme Cemiyeti,30 ft* gustos pazar günü akşamı b*r mehtap gezisi tertip etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1953
  • izmfrîn kuruluşuna îkâ meieksebepof muştur Yazan SAÜM BAYAf?23 Izmirde de gecekondular alabildiğine uzanan bir sahayı kap lamış.«Bayraklı» nın ilerisinde «Ye ni mahalle» adı ile anılan gecekondular ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1953
  • Bayaz peynir fiatları Bazı vurguncular fiatları anormal bîr şekilde yükseltmeğe başladılar Son günlerde toptan beyaz peynir fiatları birdenbire yük selmiş ve teneke başına 3 "4 H' ra arasında zam yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1953
  • Beyoğlu bir yangın tehlikesi geçirdi Bey oğlunda istiklâl caddesinde Hohtif Nikcdaidis'e ait Elişi mağazasında,sabaha kargı bir yan gın ¦çıkmıştır.Yangın çabucak gelişmiş oldu ğu için yetişen itfaiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1953
  • Telefon şebekesinin genişletilmesine çalışılıyor Istanbulun telefon ihtiyacını karşılamak üzere hummalı bir fa aliyet gösterilmektedir,Mayısta faaliyete geçen 1200 lük otomaıtik santral için evvelce m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1953
  • İstanbul Çanakkale uçak seferleri Bir eylülden itibaren istanbul ile Çanakkale arasında uçak seferleri yapılacaktır.Muntazam olarak hergün yapılacak olan uçak seferlerinde ücret gitme 25,gidip gelme 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1953
  • Habeşistanlı bir talebe intihar etti Heybeîîaelada Ruhban Okulunda okuyan Vahan TaŞit adında Habeşistanlı bir genç,ayaklarına taş bağlayarak kendisini denize atmak suretiyle intihar etmiştir.Vahanın c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1953
  • Yeni bir hizmetimiz Izmir Enternasyonal Fuarında Sayın halkçım zır» hizmetine gören Bankacılık büromuzda Fuar müddeti zarfında açtırılacak ¦en az 159.liralık tasrruf hesapları sahipleri arasında 100 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1953
  • Bir çoban arkadaşım bıçakla öldürdü Evvelki gün Silivride bir cinayet işlenmiştir.Silrvrinin Yayalar köyünde otu ran Hasan Basrj adinde bir ço ban,koyunları sulama mesele sindtem ötürü,aynı köyden Gaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1953
  • Kahve fi attan gittikçe y ilksel i yor Piyasada kahve fjaıtları devam lı olarak yükselmektedir.Bazı toptancı tüccarların fazla kâr temini maksadiyle ellerindeki kahveleri satışa-çıkarmadıkla n ve bu y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1953
  • Blok evier inşaatı Belediye bu mevzuda Emlâk Bankası ile müzakerelere başladı Emlâk Bankası Atatürk Bu] varının iki tarafındaki boş ar salara blok ev ve apartıman yaptırtmak için harekete geç-miş ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1953
  • tmnm mm HALKIN Vazifesini ciddi* ye almayan komiser Kadıköyde Nemllzade sokak 26 numarada oturan Ata met adında bir okuyucumuz yazıyor:Üç gün evvel işim düş tü,Beyoğlu Emniyet Amirliğine gittim.Muamel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1953
  • Zafer Bayramı yarın tören te kutlanacak Merasime fetih yılı münasebetiyle teşkil olunan levent ve sipahi bölüğü ile mehter takımı da katılacak 30 Ağustos Zafer Bayramı yarm şehrimizde de parlak bir ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.08.1953
  • TURK TİCARET BANKASINDAN 28/ağustos/1953 euma günü İstanbul İkinci Noteri huzurunda yapılan ikramiye çekilişi CEYHAN Şubesinden 118 Hesap ve 10265 sıra numaralı SOLMAZ KURT'a 1 TRAKTÖR Tarsus Şubesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1953
  • Sû beş memleketin her tarafında geçen seyyah çekleri müşterilerirmizin emrine amadedir.lîİRfi TİCARET BANKASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA fa Dışişleri Bakanlığından dün gece bildirildiğine göre Sovyetler Birliği Uzak Doğuda geçen 29 temmuzda Ruslar tarafından düşürülen bir Amerikan uçağı hakkında Amerikanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1953
  • Mahrukat sıkıntısına karşı tedbir alınıyor Tarım Vekâleti vilâyetlere gönderdiği bir tamimde gerekli tedbir alınmasını istedi Ankara,28 T.H.A.Önümüzdeki kış mevsiminde şehir ve kasabalarımızın her han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1953
  • Uzak Doğu hava tatbikatı Tokyo,28 AP)Bu hafta İptidalarında harp devrini har tıriatan bir gizlilik havası içinde B.Amerikadan Japonyaya sevkedilen B-36 tipinde tepkili dev Bomfbardwuan uçaklarının yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1953
  • Siyasî İcmal Amerikanın frana yardımı Tahrandan bildirildiğine göre başvekil general "Zahidi Bir leşik Amerika sefirini çağıra* rak bir saat konuşmuş» İranın mal!ve iktisadi vaziyetini anlatmış» memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1953
  • ingiltere beyaz ekmeğe kavuşuyor Londra,28 AAJ İngiliz halkı 11 seneden beri ilk defa o tarak gelecek hafta beyaz ekmek yiyebilecektir.Değirmenler üzerinde hükümet kontrolü yarın gece sona er mektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1953
  • Birbirlerine sanılar,öpüştüler.İçleri boşalmıştı:ikisi de gözlerinin taşkınlığıma hâkim olamıyorlardı.Bu hareket,hıçkırıklar arasında bir kaç kere teki arlandı;sonra bavul ve kü.Çük yiyecek sepeti kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1953
  • FIKRA İlk öğrefim Tarık BUĞ?Bir gazete haberinden Öğdik:İlk öğretim sistemini tamamen değiştirecek bir kanun tasarısı hazırlanıyormuş-Bizim ezelî dâvalarımızdan biri de işte bu «ilk öğretim sis temi»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1953
  • Lübnan ithalâtı tahdit adiyor Beyrut,28 A.A.Lübnan Başvekili Abcflil El Yaffi,memleketi ekonomik buhrandan kurtarmak için hükümetin ilk tedbir olarak ithalâtı tahdit edece ğini bildirmiştir.Başvekil,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1953
  • İKTİBAS Koca bulmak günün mühim meselelerinden biri oldu Faslı kadınlar koca bulmak ve bulduk arı kocayı elden kaçırmamak için türlü büyülere baş vuruyorlar,iddiaya göre bu usûl çok verimli neticeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1953
  • Tun usta kaynaşma Siyasî suikastüerm »rtıjşı mesul makamlar taraf mdan endişe ile takip ediliyor Paris,28 A.A.Tunus'ta devam eden ve Fran sa taraftarı şahısların katliyle neticelenen suikastler,mesul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1953
  • İngiliz atom araştırma merkezinde grev Londra,28 A.A.Capenhurst Atom Araştırma Merkezinde dün öğleden sonra ani ola rak bir grev başlamış ve 500 işçi cuma sabahına kadar işi dur durmuştur Merkez müsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1953
  • Kenyaya da takviye gö^dsrilsyor Londra,28 AA.İngiltere Harbiye Bakanlığından resmen bildirildiğine göre,Kenya'da tethişçilere karşı girişilen,tenkil hareketini hızlandırmak maksadiyle pek yakında yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1953
  • Amerikada yakalanan kızıllar Sanfrancisco,28 A.A.Fe deral Tahkikat Bürosu memurla rı uzun zamandan beri ortadan kaybolup Californiada dağlık arazide gizlenmekte bulunan New York komünist partisinin me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.08.1953
  • Bu kahramanlar dün Koreden İzmire geldiler »On sabah General Blatdford vapuru ile Kore birliğimize mensup 104 subay,97 astsubay ve 1496 erden müteşekkil ilk kafile yurda dönmüş ve merasimle karşılanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1953
  • İtalyan filmciliğinin en güze!y,ldızlarından Ciovanni Luisaçok güzel bir vücuda sahip olmasının sebeplerini şöyle izah ediyor:«Her gün muntazaman spor yaparım,bunu yaz,kış ihmal etmem-Güneş banyosu da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1953
  • HERGtİN TARİHTEN MERAKLI BlR VAK'A Eşkiya seym Faşa.Hüsrev Pasa,Hüseyin Paşayı ele ga zamanında sJâhmı ona çevirdi,fakat Üçüncü Mehmet zamanıydı.Batıda Tiryaki Hasan paşa Kamje müdafaası için boğugüyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.08.1953
  • Beşiktaş takımı dün İzmire gitti Begiktaş profesyonel futbol ta kimi dün karşılaşmalar yapmak üzere İzmire hareket etmiştir.Beşiktaş profesyonel futbol ta kiminin santrforu Şevket Yorul maz mazeretsiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.08.1953
  • Zırganos bugün yüzecek Yunanlı uzun mesafe yüzücüsü Zason Zırganos bugün avaklardan suya girerek Yalovaya kadar yüzecektir.Htırlarda olduğu üzere Zır-"ganos bir müddet önce aynı mesafeyi denemiş 28 sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.08.1953
  • Galatasaray dün tsraile hareket etti Galatasaray profesyonel futbol takımı dün 8.30 da kalkan bir uçakla Israile hareket etmişlerdir.3 maç yapacak olan San Kırmızılılar tsraile Hapo elin davetlisi ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.08.1953
  • V ahbi Emre Ânkarada bir basın toplantısı yaptı Güreş federasyonıi başkanı bugün ve yarın Ânkarada yapılacak karakucak güreş birinciSikleri hakkında izahatta bulundu Ankara 1Z8 A.A.Güreş Federasyonu B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.08.1953
  • Türk Yugoslav bisiklet yarışmaları Adapazan,28 A»A )An kara istanbul arasındaki 480 kilometrelik mesafede Türk ve Yugoslav bisikletçüerile yapılan yarışmalara bugün Bolu Adapazan arasında devam edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.08.1953
  • Ordu futbol şampiyonası maçlarına dün devam edildi 8.Tümen 1.Zırhlı Tugayı 6-3 61.Tümen 33.Tümeni 3-1 yendi 1.Ordu Futbol Şampiyonasına dün Şeref Stadmcfa devam edilmiştir Bu karşılaşmalarda ğu netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.08.1953
  • İngilizlere karşı çıkacak dünya karması seçiliyor Amsterdam,28 A-A-21 ekimde Ingiltdreye karşı oy nayacak olan dünya futbol karması FlFA ya bağlı hususî bir komite tarafından seçilecektir-Bu seçim içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.08.1953
  • Alman millî atletizm takımı 11 Eylülde şehrimize geliyor İstanbul 28 AA)Haber aldığımıza göre Alman millî atletizm takımı 11 eylül cuma günü şehrimize idareci ve atlet olarak 45 kişilik bir kafile hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.08.1953
  • Sporcularımız yazı nasıl geçirdiler 1 Hasretle beklediğimiz yaz mevsimi de geldi ve geçiyor.Futbolda «Ölü mevsim» tabir edilen bu aylarda sporcularımızın hemen hepsi meşin topun peşini bırakarak kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.08.1953
  • Bugün dömi—final maçlarım oynıyacak olan fkl Fransız balan tenisçi' Solda:Suzanne Beh Unit,sağda* Jacqueline Kermmo Bu hafta yapılacak spor hareketleri Bu hafta yapılacak spor hare ketleri arasında 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.08.1953
  • Sir Jameg istemeye istemeye elini uzatarak ahizeyi aldı,ku* vetli sesile «Alio?deüikten sonra dinlemeye başlad;Evet benim.Patronuna dikkatle bakmak ta olan kâtibi Silver,onun yüztiade korkunç bir hayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.08.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:AK Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdör:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer;Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.08.1953
  • Qrdu terfi listesi dün tasdikten çıktı yüzbaşıları:Münir Minican,Kemâl Turda kui,Yaşar Uludağ:Veysel Günenç,Sami ongen,Kemâl Bora,Nuri îlseven,Cevdet İnsel,Ali Atasoy,Nihat Akınsal,Hasan Günaşan,Kadri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.08.1953
  • TARİHTİK!KORKUNÇ ^CİNAYETLERE Hakleden:AZİZ OZBAY Tropman kısa adımlarla giyotine doğru ilerlemeye başladı 13 Onun o andaki halici görenler nasıl o]up da kalb sektesine uğramadığım,yahut hiç değilse b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.08.1953
  • Hazırlayan Kaşıt Herim GKNÇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S* ol tsan sa^a:1 Azmi.olmıyan;Tabiî bir tatlıdır,2 Simitin süsüdür;Tut,3 Bir nida.Müstecir,4 Sabilere bazan öyle denir Ye ter mânasına da gelir)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.08.1953
  • İstanbul şoförler ve otomobilciler istihlâk,istihsal satış ve yardımlaşma kooperatifinden Kooperatifimizin senelik adî toplantısı 18/8/953 günü,nir sap olmadığından-akdohmamamıştır-2 nci toplantı 14/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.08.1953
  • Nurcular hakkındaki tahkikata devam ediliyor Bir mücMet önce gizli ola I ak teşekkül eden ve bir din devleti kurmayı hedef tutan Nurcu lar)cemiyeti mensupları hak kında asılan tahkikata-elan dev vam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.08.1953
  • Denizin meçhul bir noktasından acı aa bir kadın sesi duyulmaya başladı 54 Konuşmuyorlardı,bazan bir birlerine dilsizler gibi işafot et tikleri görşlüyordu.Böylece çok tenha elan bir kıyıya indiler-Bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.08.1953
  • Amerikan iktisat heyeti ile bir toplantı yapıldı [Bag tarafı birincide] flTürkîye Ticaret ve Sanayi pda-Üarı Birliği idare heyeti ve Milletle rara&ı Ticaret Odası Türkiye Millî Komitesi,Türkiye Tütünc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1953
  • Kahvecinin katilleri Bursa soSaf ında 59 numaralı evinde ölü olarak bulunan kahve d Ali Ekber'in kaatüleri dün ya kalanmıştır.Bunlar,Yılmaz,Coşkun ve Sa ip adında üç gençtir.Tahkikatla meşg-ul olan Ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1953
  • Tropikal hastalıklar kongresi [Baş tarafı birincide] rafc,kongre'dolayısiyle Türk hü kûmetune teşekkür etmiş ve mü teakibeaı başkanlık divanı seçimi yapılarak Reisliğe Prof.Dr.Tevfik Sağlam getirilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1953
  • İran Şahı taç giyecek [Bag tarafı 1 incidel m&sini temenni etmeye başlanışılardır.Resmî "taç giyme merasimi şimdiye kadar bizzat Şaluaı İsrarı Üzerine müteaddit defa geri bırakılmıştı,ğah o tarihlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1953
  • Valiler arasında nakiller [Baş tarafı birincide] kanlığına Eski Hava kuvvetleri Komutanı Muzaffer Göksenin izmir Vahîîgîne,Antalya Valisi Sabrı Çağhyangil Çanakkale Valiğine,Çanakkale Valisi Saf aet t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1953
  • 7 güzel dün şehrimize geldi [Baş tarafı birincide] landa)M.Sandklef İsveç)E-Patfe İsviçre)Degehet Belçika)L-Lose Felger Avusturya)Müsabakanın en kuvvetli namzetleri 18 yaşındaki Fransız güzeli ile 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1953
  • İran Başkonsolosluğunun bir mektubu [Baş tarafı 1 incide] «•1953)tarihli nüshasında Tür biyedeki Iran Elçisi memleketine ûönüyıoo")başlıklı Sefaret ve Baş konsolosluk erkân ve memurları azledildikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1953
  • Ami.Fechteler Türkiyeye geliyor [Baş tarafı birincide] karargâhını da teftiş edecektir.VAN FLEETTE GELİYOR Seoul 2B AA.Amerika aın Kore heyeti azası srfatiyle buraya gelmiş oUm sekizinci «rr du eski k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1953
  • Lise mezunları ortaokul öğretmeni olabilecek 1853-54 ders yılında orta öğre tim müesseselerine imtihanla öğ retmen alınacaktır.Müsabaka imtihanlarına,res mî lise veya buna muadil diğer özel Türk ve Ec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1953
  • Yugoslav sefiri memleketimizden ayrılıyor Memleketimizden ayrılmakta olan Yug-oslafvyanın Ankara Btt yükeHçîsi' Mr.Radovanoviç dün şehrimize gelmiştir.Ekselans Mr.Radovanoviç,bir müddet şehrimizde kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1953
  • Çavuş üzümü ve şeftali satışı Bu sabahtan itibaren Belediye nin bütiînTanzim satış yerlerinde standarfûfce edilmiş çavuş üzümü ile tanesi 300 grama yakın iril* te şeftaii satışa arzedileCöktir.Üzümün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1953
  • idari ilimler kongresine katılacak delegeler 6 ilâ '14 eylül tarihleri arasında istanbul Üniversitesi salonlarında toplanacak olan 9 uncu Milletlerarası idarî ilimler Kong resj hazırlıkları bıtmefc üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1953
  • Fazla para alan bir gazino kapatılıyor Büyükadada Neptün isimli bir gazinonun,jiü ecnebiden bir gecede 350 lira almasından doğan şikâyet üzerine,Belediye muraı kıpları tarafından yapılan kont roîda bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1953
  • Türk Belçika ticareti gelişiyor Belçika ile ticarî münasebetle rimizde büyük bir geligme kay de dilmektedir^ Öğrendiğimize gore T eîç'*a fabrikatör ve ithalâtçıları mevcut münasebetleri daha da inkiga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1953
  • Fransız reisicumhuru 69 yaşına girdi Paris,28 A.A.Cumhurbaşkanı Vincent Auriol cTün 69 uncu doğum yıldönümünü ailesi efradı arasında kutlamıştır.Vin cent Auriol,eşi,oğlu ve gelini ile beraber yediği y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1953
  • Sudan seçimleri kasımda yepılacak Hartum,28 A.A.Sudanın ilk Parlâmento seçimlerine hazırlanan Sudan milletlerarası seçim komisyonu iki aylık aradan sonra dün burada bir toplan ti yapmıştır.Müşahitleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1953
  • Şam Başkonsolosumuz Ziya Akbil vefat etti ğam2& A.A.Türkiyenin Şam Başkonsolosu Ziya Akbil 26 ağustosta burada vefat etmiş tir.Mermim Ziya Akbilin naşı 1 eyHilffe Şam elçiliğinde yapılacak bir töreni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1953
  • OH MA AA 0 rdu terfi listesi tBaş tarafı 6 ncıda)Aydın,Selim Tünel,Muzaffer Öz,Mehmet Erdoğu,Mustafa Tunca,Faik Özyurt,Ekrem öncü,Burhanettin Alpanlı,Nuri Çemş,İsmail özer,Mustafa İlhan,Mehmet Türkân,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1953
  • Emniyet Müdürlüğü Aiımet Tekelioğlundan boğa lan Emniyet Müdürlüğüne bir müddetten beri Müdür Muavinle rinden Mehmet Ali Alpsan vekâ let etmekteydi.MehmeTAli Alpsarın bu vazife ye asaleten tayin edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1953
  • C.H.P.Gsnel Merkez binası ASîîtara 28 Milliyet)Şeh riimz Ulus meydanındaki eski C.H.F.genel merkez binası Ma liye Vekâleti tarafından inkılâp müzesi olaırak hazırlanmaya baş lanmvştır.Hatırlarda olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.08.1953
  • Bing Crosby 5 bin kostüm satırı aldı Amerikan şarkıcı Bing Crosby* artık bir Fransız tüccarı olmuştur.Kendisi 5000 kostiim* den mürekkep bulunan liamiîsnin tiyatro kostümü koleksiyonunu satın almıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.08.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları 7/Eylül/1953 cumartesi saat 17 de Balıkesir Lv.A.Sa-Ko-da kapalı zarfla Balıkesir Ağ.Bak.Tam-Fbda erat mutf^ duş.hela ve çamaşırhanesi inşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.08.1953
  • Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden Çankaya kazasının Maltepe semtinde yaptırılacak ilkok0" binasının inşası işi kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmlS' tıra Keşif bedeli 192.437 lira 54 kuruş olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.08.1953
  • Niğde Vilâyeti Daimî Encümen Reisliğinden 13/8/953 perşembe günü ihale edilmek üzere kapalı zarî usulile eksiltmeye çıkarılan Niğde Nevşehir yolu 17 000 82 00 km-1er arasında yapılacak sınai imalât il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.08.1953
  • İçme su tesisi için filtre ve klorlama tesisi satın alınacak İller Bankasından:1 Karadeniz Ereğlisi şehrinin içme su tesisatı için fen* nî şartnamesinde yazılı evsafta filtre ve klorlama tesisi satıtf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.08.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784—780_Dolar 280,50 280.30 Fr.Frangı 0.81 U.üÜ İsviçre Fr.64,03 64.03 Belçika Fr.5.6C 5.60 İsveç Kr,54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.08.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve progran^ 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar Okuyan:MuaJlâ Gökçay 14.00 Karışık hafif müzik Pl.14.15 Gitar topluluğu İdare eden:Cooü Buhagiar 14.30 Saz eserleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.08.1953
  • Ucuz matbaa metali Avrupa ayarında kalıp İliklinde satışa hazırdır» Adres:Todori TaşçıoğİH Nuruosmaniye Şeref Han No.58/2 Bahçeiçi İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.08.1953
  • NİMET ERİM AİLE BİÇKİ DİKİŞ YURDU TALEBE KAYDINA BAŞLAtI I Yıllarca Yurd idare etmiş,tanınmış ve takdir edilmiş I olan NİMET EKİM.tecrübesi ve en ileri metodu ile biçki.M dikiş ev işleri şapka,korse,ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.08.1953
  • İstanbul Belediyesi ilânları Hastane tesisatı yaptırılacak,soba ve malzemesi alınacak 1 İstanbıılda Haseki Hastahanesinde yapılmakta bulunan ilâve pavyona lüzumlu tesisat işleri 122068.30 lira keşfi ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.08.1953
  • Güzel sesli yıldız Deanne Durbin sinemayı terk etti Durbin,artık film çevirmiyeceğini.zira çocuklarının sinemadan çok mühim olduğunu söyledi Genç bir kız iken sinema dün-olmaktır,demiştiryasının meşhu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.08.1953
  • Tanınmış artistlerden Sonja Henie'in idaresindeki «Hollywood Buz Revüsü» hâlen Norveçte bir turne yapmaktadır-Aslen Norveçli fakat Amerikan vatandaşı olan Sonja Henie Norveç Kraliyet ailesine mensub P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.08.1953
  • Errol üç buntllu film çeviriyor Meşhur Amerikan film yıldızı Errol bu defa Almanya'da güze] Alman film yıldızı Waltraut Haas ile «Romantik Macera» isimli renkli bir film «çevirmeye başlamıştır-Filme d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8