Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.08.1953
  • Piyano çalma rekoru kırıldı Kiel Almanya)25 A.A.Düsseldrof lu Heinz Arıııtz bu sa balı verdiği beyanatta 70 ^lat durmadan çalmak suretiyle yeni bir dünya piyano çalma rekoru te ais ettiğini iftiharla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1953
  • Avrupa güzellik müsabakası Şehrimizde yapılacak Avrupa Güzellik müsabakasının hazırlıkları tamamlanmış bulunmaktadır.Müsabakaya iştirak edecek olan güzellerin hepsi cuma günü şehrimize gelmiş olacakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1953
  • Çalışma Vekili Zonguldakta Hayrettin Erkmen işçilerin mesken ve ücret meselelerinin halledilmekte olduğunu söyledi Zonguldak 25 A.A.Şehri,m izde bulunan Çalışma Vekili Hayrettin Erkmen bu akşam saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1953
  • Komünistlerin kargaşalık çıkarması üzerine Zahidi;İran Ordusuna Hazır ol emri verdi Tude Partisi halkı ayaklanmaya davet etti Dün yeniden yüzlerce komünist tevkif edildi Londra.25 A.A-Buradaki siyasî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1953
  • İngiltere kuru yemiş ithalindeki tahdidi kaldırdı İaşe VekiIL bu müsadenîn Tür kiye ve Yunanistan'ın menfaat leri hesaba katılarak verildiğini bildirdi Londra» 25 A-A.ngiliz iaşe Vekili binbaşı Gwilym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1953
  • Son hâdiseler üzerine Faşta sflâh taşınması kati surette yasak edilmiştir-Bu arada Fransız Lejion askerleri herkesin üstünü aramakta ve buldukları silâhlan müsadere etmektedir-Resim;Fransız askerlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1953
  • 4/ttHi&nm\i Sgf Bugün şehrimizde havanın bu luilu ve mevziî yağışlı geçeceği,sühunet derecesinin biraz artacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1953
  • MANİTACILAR YAKALANDI Boyayarak yeni hale soktukları eski bir halıyı,Tebriz mab diye,300 liraya;taşralı bir tacire satmak istiyen,jandarma Mehmet Donar,Hüseyin Pan,Kemâl Özaslan,Hüseyin Ceylan admda 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1953
  • Kadıköyde altı zorba bir polisi bıçakladı Tecavüze maruz kalan polis memuru da mütecavizlerden bîrini tabanca İle yaraladı Kadıköyde,mahiyeti itibarile üzücü bir hâdise olmuş,vazifesi esnasında bir sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1953
  • Bir kadın tevkif edildi Aksanayda oturan Eleno Trilova adında bir kadm,Türklüğü tahkir edici sözler sarfetmekten sanık olarak adliyeye verilmiş ve yapılan sorgusunu müteakip 1 tevkif edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1953
  • Ürdün Kralı îstanbula geliyor Kral Hüseyin» şehrimizde tedavi gören babası Sabık Ürdün Kralı Tallal'ı ziyaret edecek Amman.25 AP)Ürdün Kralı Hüseyin ve Ana Kraliçe Zeyn bu ayın sonunda eski Kral Talla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1953
  • ¦A A A A,A A Ordu terfi listesi Şimdiye kadar neşredilen isimlerin tahmin hududunu geçmediği ve bir çok yanlışlıkları ihtiva ettiği anlaşıldı 30 Ağustos ordu terfi listesi üzerindeki çalışmalar sona e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1953
  • ML P.hakkında açılan tahkikat neticelendi Dini siyasefe alet eden parti genel idare kurulu ile bazı üyeler mahkemeye veriliyor Savcılığın iddianamesi sorgu hakimliğine verildi Muhakemeye önümüzdeki gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1953
  • 'W«m 3W& Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kore snlh konferansına iştirak edecek memleketler meselesi müzakere edilirken Foto:AP)400 müttefik esir esareti tercih etti Hindlstanın sulh konferansı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1953
  • D.P.den ihraç edilenler İki Şehir Meclisi üyesi partiden çıkarıldı Haysiyet ivaıu 17 ağustos günü yaptığı toplantıda Şehir Meclisi üyelerinden Necmettin Günersel ve Mehmet Ercağ'm Parti nüfuzlarını şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1953
  • tş Bankası bugün 30 yaşma bastı 30 sene evvel 250 bin lirayla kurulan bankanın sermayesi 62 milyon 900 bin lirayı buldu Millî bankalarımızdan Türkiye Iğ Banisi bugün 29 uncu ya şını bitirerek 30 yaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1953
  • Açıkhava tiyatrosunu» bazı kısımları çöküyor Bloklar arasında bir buçuk sene evvel başlayan çatlaklar gün geçtikçe genişliyor Yüzbînlerce lira sarfiyla vücu da getirilen bir çok sosyal tesislerimiz,ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1953
  • Hudutta yakalanan Bulgar Bir casus olduğu tahmin edilen Peter Askerî Savcılığa verilmiştir Bir müddet önce Kemerburgaz'da devriyeler tarafından Pe ter Povoiç adında şüpheli bir genç yakalanmış ve şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1953
  • Bayar'm tetkikleri Reisicumhur dün Balıkesir ve Sındırgıyı zivaret etti Balıkesir,25 Milliyet)Reisicumhur Celâl Bayar» bu gün beraberindeki zevatla bir Jikte şehrimize gelmiştir-Büyük bir kalabalık ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.08.1953
  • Hie 26 Ağustos 1953 Çarşamba rtn.16 Zilh.1572 13 Ağus.1369 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 5J21 10.28 öğle 12.16 5.23 İkindi 16 00 9.08 Akşam 18^52 12.00 20.31 1.38 imsak 3.32 839
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.08.1953
  • KISA HABERLER Belediye şube müdürleri orasında yapılan yeni tayin ve sakiller gergince Tahakkuk MU cürlügüne tayin edilen Şinasi Aygün ve Tahsil Müdürlüğüne tayin edilen Ali Korkut dünden itibaren yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.08.1953
  • Yankesiciler evlenme dairesine dadandı Fatihte oturan Medina Esencan adında bir kadm.bir tanıdığının nikâhında bulunmak üzere Beyoğlu evleme dai resine gitmiş ve tören esnasında içinde 385 lira para b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.08.1953
  • TÜRKİYE «ıraıf 30 UNCU YILINA BASTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.08.1953
  • KONFERANS Pedegoji Cemiyetinin tertip ettiği konferansların 33 üncüsü bugün saat 14.30 da Yılc.'ız Sağır İar okulunda «isteri konusu üze rinde psikanalist» olarak Şükrü Selçukoğlu tarafından verilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.08.1953
  • Amasranın kıymeti,Kapriyi gördükten sonra anlaşılır Yazan SALİM BAYAR ı 20 daldı,elleriyle tuttuğu bir pavur yayı sandaldan kendisine uzanan arkadaşına verdi.Lüks lâmbasiyle denizin dibini aydınlatan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.08.1953
  • İstanbul milSetvokâllerürciı toplantısı istanbul milletvekilleri bugün saat 15 de Demokrat Parti II merkezinde bir toplantı yapacaklardır Toplantıda çeşitli iş ler hakkında konuşulacaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.08.1953
  • Zabıta bir hsrsazlık İddiasını inceliyor Galatada,Muni'hane caddesinde mren Çikolata fabrikasında gece bekçiliği yapan Şevket Aydoğdu adında biri polise müracaat ederek;fabrika fş çilerinden ismet ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.08.1953
  • Sağhk Vekâleti 46 asistan alacak Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti fou sene muhtelif branşlarda ihtisas yapmak üzere 46 asistan alacaktır-Vekâlet vilâyete bir tamim göndererek isteklilerin 16 ekimde ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.08.1953
  • İhtikârla mücad©!Bir komisyon bazı lokanta ve gazinoların durumunu inceleyecek Belediye Daimî Komisyonu dün saat 10 da Vali ve Belediye Reisi Gökayın başkanlığında.Belediye reis muavinleri ve ilgili m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.08.1953
  • IMW tmm HALKIN SESİ Türkçe konuşmamak demokrasi icabı mıdır?Taksimde oturan okuyu cidarımızdan Selâma Ergiider,bize gönderdiği bir mek tupta sjöj ie demektedir:Hukuk tahsiü yapmış bir ineanım Bu sebep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.08.1953
  • Gerıeâ Mecîîss üün bir toplantı yaptı Şehir Tiyatroları Taiimatnamssfnîn yemden tetkikına karar variSdi H Genel Meclisi gündeminde bulunan müstacel işleri görüş mek üzere dün saat 15-30 da Reis vekill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.08.1953
  • fJUCVSMMü YAPRAK Gönül istiyor ki.Hükümet otoritesinin teessüsüne,devlet kanunlarının tatbikına şiddetle taraf tarım.Fakat öyle anlar oluyor ki bir saniyede çeşitli meltemlerle,fırtınalarla coşan deli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.08.1953
  • Şehri n temizliği Vali Gökay,bu mevzuda halka bazı tavsiyelerde bulundu Vali ve Belediye Reisi Profesör Gökay şehrin temizlik isleri hakkında dün gazetecilere izahat vermiş ve şunları söylemiştir:Son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.08.1953
  • Sefa î ilimler kongresine hazıs-hk Eylülün 6 ncı günü sabahından itibaren Istanbul Üniversitesinde toplanacak olan 9 uncu Milletlerarası îdarî İlimler kongresine 20 devlet ve ayrıca Unesco temsilciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.08.1953
  • POLİSTE ¦Jf Gala/tada oturan Aziz Demir adında biri,beraber oturmak için yaptığı teklifi reddeden Güler Yalçın adında bir genel kadmı bıçakla üç yerinden yaralamıştır.Yaralı tedavi altına a-I inmiş,su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.08.1953
  • B a a JNUN M aarruzları vı B a a JNUN M aarruzları v Moskoflarııı iyi niyetlerine inanarak,ittifak bağlariyle mnhtemel bir kızıl taarruzuna karşı silâhlanma ve hazırlanma gayretlerini gevşetmek intiha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.08.1953
  • Ingiltereye tahin helvası fö^ıdeniecek Memleketimizden İngütereye tahin helvası ihracı için yapılan teşebbüslerin müsbet bir sonuca varmak üzere olduğu bildirilmektedir.Bir anlaşmaya varıldığı takdird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.08.1953
  • Yeni bir hizmetimiz İzmir Enternasyonal Fuarında Sayın halkınızın hizmetine giren Bankacılık büromuzda Fuar müddeti zarfmda açtırılacak en.az 150.liralık tasrruf hesapları sahipleri arasuwla 100 ALTIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1953
  • 28 Ağustos akşamına kadar açtıracağınız 150 liralık bir hesap size TRAKTÖR 100 ALTIN ve Muhtelif para ikramiyeleri kazandırır.Her 150 Liraya bir kuVa numarası TÜRK TİCARET BANKASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1953
  • İngilterede dört maden amelesi Grizodan ö'dîl Londra 25 A:A:Cüftl Yorkshireda bir demir madenin de vukua gelen grizo infilâkında ag»r bir şekilde yanan 14 maden amelesinden dördü bugün ölmüş,tür:Beş y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1953
  • Birmingham'da bir fabrikada infîââk oldu LonSra 25 A:A:Bu sabah Birmınghamda bir çelik eşya f ab rtkasmda vukua gelen infilâk so nunda iki işçi ölmüş;12 işçi de yaralanmıştır;bu arada fabrika binasiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1953
  • Meksikada'ki sinema grevi so*ıa erdi Meksiko 25 A:A:Meksika jun en mühim endüstrilerinden birini 55 günden beri mefluç bir halde bırakan sinema grevi dün nihayet bulmuştur:Gtrev geçen temtfrîüz ayınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1953
  • z Amerikan atom görüşmeleri başlıyor 11 a Ingilterede yapılacak müzakerelerde atom sırları bahis konusu edilecek Londra,25 A.A)önümüz deki günlerde,Amerikan kongre si azalarından bir heyet ile Lord Ch
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1953
  • Fransada siyasî durum Meclis Başkanlığının* toplantı aleyhindeki kararı» müsbet karşılandı* Paris,25 A.A.Hükümet ile sendikalar,grevlere san vermek üzere,menfaatlerine uygun bir hal çaresi aramaya dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1953
  • Fi lSocTj grevler Fransada grev yapanların bir mis^i artarak dört müyuna yükselmesi de hükümeti ilan ettiği kaxaı-jtMuelörden vaz geçireme di:Fransız Başvekili büyük bir s»jıayicidr,fabrikalarıada yir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1953
  • Naumann,seçimlere iştirak edemiyecek Bonn 25 A:A:Goebelsîfcı propaganda mevkiinde mühim bir mevki işgal ekmiş bulunan* Dr:Verner Naumann bugü|jikinci sınıf nazl Hân edilmiştir:Dolayısiyle Batı Almanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1953
  • Mussolinİ'nin kızı Arjantin'de Buenos Aires 25 A:A:Dön buraya gelen Mussclininin kızı kontes Edda Ciano bir Sovyet generali ile evleneceği yolun daki söylenıtileri yalanlamış,ve ArjanQhe gelmesinin,te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1953
  • Şitt'da fırtınalardan 45 kişi öldü Santiago Şili)25 A.A.Merkezi Silide bugüne kadar gö fUlmedik derecede şiddetli fırtı nalar neticesinde 45 kişi ölmüştür:Ancak 50 sene evvel buna ya,kın şiddette bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1953
  • ÇEKAN KISMIN HÜLASASI Reşit iki aydan beri Ay ferle buluşamıyordu-Uzım ve yağmurlu kış günlerinde sevgilisi bir türlü ne sokağa ne de bahçeye çıkabilmişti.Fakat artık o kötü günler arkada kalmıştı.İşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA •fc Alabama teknik üniversitesi inşaat profesörü Frecl M.Hudson 3 eylül tarihinde Türkiyeye müteveccihen buradan hareket edecektir.Profesör Hudeon,bir sene müddetle İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1953
  • İngiliz atom tesislerinde grev başladı Londra 25 A:A:Kümü nistlerin hâkimiyeti altında bulunan elektrik ticaret birliği bugün ingiliz inşaat sanayiine kar ğı gerilla harbi)ilân etmiştir:iki atom tesis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1953
  • Neriman nafaka İstiyor Sabık Mısır Kraliçesi» Faruktan ayda 4 bin Mısır lirası nafaka talep etti.Kahire,25 AA.Eski Kraliçe Neriman bir kaç zaman önce ayrıldığı kocası Faruğa karşı nafaka dâvası açacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1953
  • Arap devletleri gümrük tarifelerimde tenzi'âl Kahire 25 A:A:Beyrut ta toplanmış «dan Arap devletleri Maliye Vekilleri konferansın dan dönmekte olan Mısır Maliye Vekili Abdülcelıl El Mari;basma verdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1953
  • Japonlar dört Rustı serbest bırakacaklar Tokyo 25 A:A:Güvenilir bir kaynaktan öğrenildiğine göre Japon makamları 9 ağustos günü Hokkaido adası civarında Japon kara suları dahilinde yakalanan gemide dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1953
  • İKTİBAS Alkolizmle mücad iki yeni ilaç keşfedildi Danimarkalı kâmyagarlej-in mide parazitlerini imha etmek için tertip ettikleri bir lâç,alkolizme karşı kuvvetli bir siiâh o arak kuSlamhyor.On sene ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1953
  • FIKRA B e I e d Bir seferinde.Türkiyodekl bayatı hükümetler değil.Be lediyeler âöze&Hyehüfr diye yazmıştım Ct-rçekten de ben bun ı ve bunun kolayca mümkün olacağına inanıyorum-Bana kalırsa demokratik,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.08.1953
  • m)p**çmmıMı n ¦j-awri ıwfr»n.ı.f .v.lı,l„.l-l—ı^,to.lt^^i.u^ 4?Atom bombasına karşı tedbir alınıyor Atom ve hidrojen bombalarının yapacağı tahribata önlemek İçin İngilterede hummalı bir çalışma göze ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1953
  • ÜÇ BUUTLU FİLM YILDIZI Üç buutlu filmlerin çevrilmeye başlaması yeni yıldızların dogmasına sebep olmuştur-Lauretic Lııti de bu arada parlayan bir yıldız namzetidir.Aslen Macar olan Lauretic vaktiyle t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1953
  • DEKfiÜN TARİHTEN 1ÜERAKU BİR VAK'A canavardan çok korkunç ekilde intikam alındı DJmitri Yahşiç bağırda:Cani kardeşini kebap ederek yiyecek!Sonra Mustafa Beyin 32 dişi vahşiyane söküldü kardeşinin etin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.08.1953
  • ğ&j&Ü&F* r *2 Adalet kulübünün profesyonel takım kadrosu dünkü antren manda hocalariyio birlikte Milliyet objektifi Foto:Milliyet Sami Önemli)Yeni mevsimde kulüplerimiz:5 A a I e Gençlere verilen ehem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.08.1953
  • Beykoz takımı îzmire gidiyor izmir,25 T H.A)Fuarın son haftasında izmir takımları ile iki maç yapmak üzere şehrimize gelmek isteyen İstanbul Beykoz futbol takımı izmir Belediye Reisliğine bu istekleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.08.1953
  • Kısa Spor Haberleri DÜNYA BİSİKLET ŞAMPİYONLUĞUNU BİR İTALYAN KAZANDI Zurih.25 A.A-Dünya bisiklet amatör şampiyonluğunu dün gece tekrar italyan Guido Messina kazanmıştır-Final yarışmalarında bu sam pi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.08.1953
  • İstanbul enternasyonal tenis turnuvasında dün alman neticeler Ştockenberg Panayotoviç maçını İsveçli 2 saat 27 dakika sonunda büyük güçlükle kazanabildi İstanbul Enternasyonal Tenis Turnuası maçlarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.08.1953
  • Yeni Zelanda arasında uçak yarışı 8 Ekimde yapılacak olan yarışı İngiliz uçaklarının 24 saatte tamamlıyacağı sanılıyor Londra,25 Nafen)8 e* İçimde Londra ile Yeni Zelanda arasında tayyare yarışı baş l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.08.1953
  • Fuar kupası basketbol müsabakaları programı 7,8 ve 9 Eylülde İstanbul,İzmir ve Ankara karmaları Izmlrde birer karşılaşma yapacaklar Ankara,25 A.A.Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden aldığımız malûmata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.08.1953
  • Televizyonun Londra 25 Nafen)Ingilterede futbol ve futbolcuları,televizyondan şüphelenmeye başla muşlardır^ Bunlara göre,eninde sonunda televizyon sinemaya yaptığı zaran futbol kulüplerine de verecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.08.1953
  • Ya K Florya'da kamp kuran Fransızlarla görüştük Bikini mayolu ve şortlu 39 Fransız genci,kendileri namına radyoda konuşacak arkadaşlarını saman çöpü tutarak,kur'a ile seçtiler.Her sene.yaz tatilinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.08.1953
  • KADIN BESTEKAR NEBA-HAT UNER Geçenlerde jübilesi yapılan Nebahat Ürer.Türk musikisine büyük hizmet ler yapmış olan kıymetli bir kadın bestekârımızdır.Çok kü Çük yaştan itibaren müzikle uğraşan Nebahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.08.1953
  • Dünya konservatuarları müdürleri kongresi Bu seneki gündemindeı müzisyenlerin meslekî ifkişaflurı nı sağlamak ve onlara yeni çalışma sahaları hazırlamak gibi önemli bir takım mevzular bulunan Dünya Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.08.1953
  • Bisikletle dünya turuna çıkan Alman gençleri Alman gençleri,Lüleburgaz'da yedik* leri yoğurtlu kebabı pek beğenmişler Bisikletle dünya turuna çıkan Gunther Kossack ve Albert Fabrich Bundan 2 ay kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.08.1953
  • ÇIKAN KISMIN HÜLASASI Amerika ticaret âleminde büyük ve o nisbetle de korkunç bir mevkii işgal etmiş olan Sigsbee Manderson.meçhul bir elin at tığı kurşunlar Öldürülmüştür.Zengin bir ailenin çocuğu ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.08.1953
  • Düzmece MUSTAFÂ,"Manastır her yerde vardır.Yuvanoviçi de Kr nafıadadaki "Sen Piyer,manastırına atmışlar,51 Sabri Hasanı ta ir ip etti,loş bir sedire çıktılar.Henüz otuı muşlardı ki,hancının başka bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.08.1953
  • İzinsiz dinamit patlatan biri yakalandı Rumelihisarında.Ali Partek sokağında 8 numarada oturan Hüseyin Aksöz adında biri.ay ni semtte Çeşme sokağındaki 20 numaralı inşaat yerinde,ka yaları parçalamak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.08.1953
  • Fırtına yüzündeki iki kaysk parçaiandı Anadolu Kavağından iki çift li bir balıkçı kayığı Riva adası civarında havanın âni olarak bozması üzerine dere içine sığınmak isterken kayalara çarparak parçalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.08.1953
  • İspanyaya ihraç edilen buğdaylar Dün limanımızdan İspanyaya 1-789.760 lira değerinde 6.800 ton buğday ihraç edilmiştir-İspanya ile memleketimiz arasında yapılan ticaret anlaşması gereğince satılan buğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.08.1953
  • F&riköyde bir çocuk cesedi butundu Feri köyde Sirkeci deresinde yeni doğmuş bir erkek qocug?ölü olarak bulunmuştur-Ceset morga kaldırılmış ve tahkik^' ta başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.08.1953
  • Bir int'har etti Mercan yokuşunda Evliya hanında 17 numarada oturaO Rahmi Akça adıda 20 yasların da bir geç» henüz bilinmiy^ bir sebepten ötürü» kendisi111 oturduğu odanın tavanına İP* le asmak sureti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.08.1953
  • Vapur navlun Ücret Sarinde indirme yapıldı Istanbulla Sinop ve Gcrzö iskeleleri arası vapur yolcu navlun fiatlarında yeni bir a* yarlama yapılmış ve binnci mevki kamaralar 76-50 liradaîP 66 liraya iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.08.1953
  • Bir genç nişan!ış]Hi bıçakla yara adı Taşhtarlada oturan Ali DÜ' mez adında bir genç.Ramide Yenimahallede Hızırbey soka' ğında 11 numarada oturan ve küçük bir mesele yüzünden a* rası açık bulunan nişa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.08.1953
  • İstanbul radyosunun İki genç sanatkârı TÜLÜN KORMAN Son zamanlarda İstanbul Radyosunda sık sık sesini dinlediğiniz.Konservatuar İcra heyeti üyelerinden genç ses san'atkârı Tülün Kor-man FERİHA TUNCE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.08.1953
  • Istanbul radyosunda üstaû Mesud Cemilin idare ettiği «Tarihi Türk musikisi topluluğu ndan maada bir de «Küçük Koro adile yeni bir topluluk vücude getirilmiş ve İdaresi Dr.Nevzad Attığa verilmiştir.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.08.1953
  • Tamburi Cemil Bey Eski Türk musikisine en yüksek ifade tarzını veren,o na yepyeni bir üslûp,renk ve incelik getiren Tamburi Cemil Bey,1873 yılında tstanbui da doğmuştur-Beyoğlu Ceza Mahkemesi âzasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.08.1953
  • MESUT ÇİFTLER İstanbul Radyosunda dfnlediğîmb genç san'atkârlardan Türkân ve Salih Dizer,mes'ut izdivaçlarını güzel seslerine medyundurlar.Türkân Dizer,musiki hayatına küçük yaşta başlatmış;Konservatu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.08.1953
  • icraat Hazın*yiB Ayier UOLaK £olaan sa^a:1 Konuğumuz.2 Geğiyi de karanlığı da hog olur Örsele.Güya gözü öyle o'l.nları jandarma alırlarmış.3 Şart ec&tı.Çok konuşanları can sıkar.4 Zengıninki çok olur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.08.1953
  • Zahidi İran ordusuna Hazır ol„ emri verdi [Baş tarafı birincide] *nakta olduğuna dair deliller ge geçirildiğini açıklamıştır,»asılan Tude merkezlerinden birinde «Halk Cumhuriyeti» a öı ile basılmış pu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.08.1953
  • Kadıköyde altı zorba bir polisi bıçakladı [Baş tarafı birincide] yaklarıncfan yaralamıştır.Bunu gören diğer mütecavizler,tekrar polis memurunu dövmeğe başlamışlarsa da,vaka mahalline gelen memurlara y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.08.1953
  • M.P.hakkında açılan tahkikat [Baş tarafı birincide] züğünün,7 ve 12 nci maddeleri memleketimizdeki siyasî par tilerin faaliyetlerine aykırı görülmüştür.Bunlardan 7 nci madde,Millet Partisinin ikti;dar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.08.1953
  • Bayar'm tetkikleri [Baş tarafı birincide] şa meydanına kadar yaya olarak giderek ihtiram kıt'asını teftiş etmiştir.Reisicumhur meydanda toplanan binlerce halkın coşkun tezahüratı arasında Balıkesirlil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.08.1953
  • Çalışma Vekili zonguldakta [Baş taralı birincide] a ia Çikat^ Ateşi,enerji ve mah ^t maddelerine çevirmek gibi ^ereîij ^r yükü üzerine almıştır.^eultTa^m istimal ve iktisadî ^undan hususiyeti ve ehemm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.08.1953
  • Ürdün Kralı İstanbula geliyor [Baş tarafı birincide!luşacaktır.Kraliçe Zeyn ise Is viçrede tedavi görecektir-Bir ay sürecek bu seyahatte Kral Hüseyine hususî doktoru refakat edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.08.1953
  • Ordu terfi listesi [Baş tarafı birincide] tayinleri yapılmış ve Cumhurreisinin tasvibine sunulmuştur-Bu tayinler şunlardır:istanbul Komutanı İsmail Hakkı Tunaboylu Genelkurmay Harekât Başkanlığına.Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.08.1953
  • Üniversitelilerden bir grup Ana^oluya aitti istanbul Üniversitesi iktisat Fakültesi öğrencilerinden bir grup başlarında Prof-Ziyaettin Pındıkoğlu ve Asistan Tarık Özflbdjgen olduuğ halde dün Ispartaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.08.1953
  • gg&p.a*f* MALARYA KONGRESİ Cuma günü Yıldızdaki Sale köşkünde toplanacak olan Milletlerarası Tropikal Hastalıklar ve Malarya kongrelerine iştirak edecek ecnebi delegelerden bir kısmı dün uçakla şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.08.1953
  • İş Bankası bugün 30 yaşına bastı [Baş taralı birincide!ği inkılap eserlerinden birisidir.250 bin lira sermaye ile kurulan bankanın 1953 yıh başında ki sermayesi 62.9 milyon liraya yükselmiştir.Kuruluş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.08.1953
  • S t a I î rr i n oğlu kayıp Maienkov'un,General Vasili Stalin'i tasfiye ettiği zannediliyor Londra,25 Nafen)Stalinin oğlu hava Generali Vasili Stalin'in birden ortadan kaybolması,batılı çevrelerde tef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.08.1953
  • Sonf® Heme Norveç'te Alman istilâsında Amerikaya kaçan sanatkâr Norveç'te gösteriler yaptı Oslo,25 T ELA.1939 senesinde Hitier Norveç'i istilâ ettiği sırada Amerikaya kaçan tanınmış sinema artisti ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.08.1953
  • İngiltere kuru yemiş ithalindeki tahdidi kaldırdı [Bas tarafı 1 incide] lâtına konmuş bulunan hükümet murakabesinin 1 aralıkta sona ereceğini bildirmiştiriaşe Vekâleti 1939 dan beri kuru yemiş ithalât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.08.1953
  • Müşterek Arap müdafaası Kahire 25 A.A.El Ahram gazetesinin bugün verdiği habere göre,Aırab Birliğine dahil devletlerin kurmay başkanları,bu devletlerden her hangi bfrrinin maruz kalacağı tecavüzü müşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.08.1953
  • Doğu Almanyada yeni tevkifler yapılıyor Komünistler 17 haziran hâdiselerinin gördükleri bîr işçiyi mahkûm ettiler etmektedir.Batı Almanya radyoları da bu sabah Doğu Almanyada 17 haziran hadiselerile i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.08.1953
  • Sovyetlerin ticaret teklifleri Londra 25 A.A.Bumda öğrenildiğine göre,Sovyet hükümeti ihracat" teşkilâtı Liverpool pamuk alım satım kurumuna 2 3 ban ton ham pamuk satmam teklif etmiştir.Telgrafla yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.08.1953
  • Açıkhava tiyatrosunun bazı kısımları çöküyor [Baş tarafı birincide] me bugün ciddî bir tehlike arzetmeğe başlamıştır.Tiyatronun ük Önceleri sag koridorlarında mevzii şekilde görülen çatlaklık lar zama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.08.1953
  • Yedi aylık dış ticaret durumumuz Son yedi ay zarfında 634 milyon 900 bin liralık ihracatta buna mukabil 815 milyon 700 bin liralık ithalâtta bulunduk Ankara,25 AA.İstatistik Umum Müdürlüğünden aldığım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.08.1953
  • 400 müttefik esir [Baş tarafı birincide!ye ve gömüldükleri yerleri Birleşmiş Milletlere bildirdikleri radyoda ilâve edilmiştir,HİNDİSTAN SULH KONFERANSINA ALINMIYOR Nevyork,25 A.A.Birleşik Amerika dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.08.1953
  • T.M.Talebe Federasyonunun çalışmaları Amerikan talebe federasyonu kongresinde Türkiyeyi Demirtağ Bayar temsil edecek Ankara 25 Milüyet)Türkiye Millî Talebe Federasyonun da teshil olunan beynelmilel mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.08.1953
  • Rusya Arnavutluğa silâh gönderiyor Kremlin küçük tutabilmek için ga Londra,25 A.A.Buraya ı ulaşan haberlere göre,Kremlin,zayıf,küçük peyki Arnavutluğu kuvvetlendirmek,ayakta tutmak için oraya yiyecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.08.1953
  • Ata Nutku'nun beyanatı hayret uyandırdı Deniz kuvvetlerine mensup •elâüiyetli şahıslar Dumluptnarın çıkartılmasının imkânsız olduğunu belirtiyorlar Gölcük,25 T HA)Dumlupmar hâdisesi hakkında Prof Ata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.08.1953
  • Yunanistanda 130 bin kişi evsiz kaldı Argostolion Yunanistan)25 AP)Deprem felâketine uğ« riyan üç Yunan adasında evsia barksız kalan kimselerin sayısının en son istatistiklere göre kurtarma işleri kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.08.1953
  • Casusluk iddiası Heybeliadadaki Seyran Palas sahibi Sofia hakkında,Dumhı* pınar davası duruşmasında Sah* ri Çelebioglunun avukatı Suat Tahsin Türk tarafından ileri sil rülen iddialar,daha evvel de bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.08.1953
  • Sülün ağrılara karşı başarı ile kullanılır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.08.1953
  • Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğünden 1 Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı rasat aletleri k&r zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 20.870 lira muvakkat teminatı 1.5^ lira 25 kuruştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.08.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Kapalı zarfla Etimesgut garnizonundaki binaların onarımı isi yaptırılacaktır-Keşif bedeli 20891-75 lira.geçici teminatı 1570 liradır.İhales
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.08.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.08.1953
  • iller Bankasından:Elektrik Tesisatı Yaptırılacaktır 1 Aşağıda adlan yazılı Belediyelerin elektrik tesislerine ki esaslar dairesinde satın alınacak ve montajlan yaptınlacâk işleri bu taahhüt çerçevesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.08.1953
  • Kambiyo ve esham Kapaıuş Açılış Kapanış Sterling 784_784_Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.84.0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr,5.6t 5.60 İsveç Kr,54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.08.1953
  • İSTANBUL 1257 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo Salon Orkestrası Konseri 13.45 Şarkılar Pl.14.15 Dans müziği Pl.14.30 Türküler ve oyun havalan Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve türküler Okuy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.08.1953
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından I Konya iline bağlı Beyşehir kasabası Hidro elektrik santralında mevcut 130 Ps.lik türbin grupunun yanma yedek olarak aynı takatta ikinci bir grup muba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.08.1953
  • ifler Bankasından Elektrik tesisatı yaptırılacaktır 1 Aşağıda adları yazılı Belediyelerin elektrik tesislerine lüzumlu makine vesair elektrik teçhizatı fennî şartnaemlerindeki esaslar dairesinde satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.08.1953
  • Kapalı eksiltme ilânı istanbul Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Beyoğlu İlk Yardım Hastahanesi Kan Bankası ve B» hekim lojmanı ve kat ilâvesi ikmali inşaatı işleri kapalı ^t usulü ile eksiltmeye çıkarılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.08.1953
  • Karfiçe çivisi atınacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Kom.Reisliğinden 1 Karfiçe çivisi satmahnması kapalı zarf)usulü ile ek siltmeye konulmuştur.2 Malzemenin muhammen bedeli 23-320—ve muvakkat te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.08.1953
  • Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden Çankaya kazasının Maltepe semtinde yaptırılacak ilkokul binasının inşası işi kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştıra Keşif bedeli 192.437 lira 54 kuruş olup g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.08.1953
  • Aydın Bayındırlık Müdürlüğünden 1 28997 lira 81 kuruş keşifbedelli Söke Sağlık Merkezi mutfak,gasilhane ve garaj binası inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur.2_İhale 11 eylül 1953 tarihine müsadif cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8