Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.08.1953
  • Zonguidakta sel felâketi Şiddetli yağmurlardan sonra şebrin bir çok semtleri sular altında kaldı Zonguldak,24 Türk Pres)Bugün saat 19 da başhyan yağmur 19»30 da büyük bir afet halini almıştır-Şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1953
  • Üç kişinin I olumu ne biten kavga İki köylünün arasında çıkan münakaşa facia ile neticelendi Ankara,24 Milliyet)Kızılcahamam kazasının Güzdiren köyünden Kadir ve Yakup adında iki köylü tarlaian araba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1953
  • mizde yapılacak Avrupa Güzellik müsabakasına iştirak e-decek olan Yunan güzeli Fotot T.H.A.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1953
  • Kayalıbay dav bir safhaya girdi Şoför Şaban Civan,katilin Ömer İnönü olduğuna dair verdiği ifadenin yalan olduğunu söyledi Teknik Üniversite pansiyon âmiri Muzaffer KayalıbayiD ölümüyle alâkalı dâvada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1953
  • Şehrimize 150 yabancı doktor ge1 i y or Bugün gelecek olan hekimler Yıldızda toplanacak olan Malarya Kongresine iştirak edecekler Cuma günü Yıldızda Şale köşkünde toplanacak olan mil letlerarası tropi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1953
  • Fâtihte kanlı bir hadîse Bir jandarma kendisini dövmek isteyen bir genci yaraladı Fatihte,muhiti heyecana ve ren bir hâdise olmuştur-Hâdisenin cereyan tarzı şöyledir;Devamı Sa:7 Su:2 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1953
  • w% MİLUYET PÖLÎS RO-MANLARININ EN GÜ-ZELİNİ TEFRİKAYA BAŞLADI E-C.BENTLEY'in bu ejflerine dünyanın en tanın-'anış raünekkitleri kat'i bir ifadeyle «şaheser bir polis somanı» demektedirler-FAHRİ NEVRUZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1953
  • m ^9nmVHİH HNS Beyaz zehirle mücadele ^SfeiSK&İS:m Uyuşturucu madde imâl eden» satan ve kullananlara karşı açılan mücadeleye devam edilmektedir.Dün de şehrin muhtelif semtlerinde eroin ve esrar satan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1953
  • Denize otsîan vari!Ankara vapurunun Serdümenf varili kendisinin denize aiiM ğmı söyledi Batı Akdeniz seferinden dönen Ajikaira vapuru Çekmece açıkların dan geçerken cekeyan eden ka çakçıhk hâdisesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1953
  • Türk Ordusuna verilen büyük ehemmiyet Başkan Eisenhower Türk Ordusunu dünyanın en kuvvetli ordusu haline geldiğini bildirdi "Vaşington 24 AP)Başkan Eiseııhover Dış Memleketlere Yardım idaresinin çalın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1953
  • Deş ticaret re j mi Ankara.24 Milliyet)Dış ticaret rejimi eylül ayı başında ilân edilecektir,Bunun sebebi yeni ticaret rejiminin ticaret odalarına bazı vazifeler yüklemiş olmasıdır-Bu vazifelerin yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1953
  • Dörtler konferansı Batıblar 30 eylülde Çenevrede Almanya meselesinin müzakere edilmesini istiyorlar Washington 24 A.A.îyi haber alan siyasî çevrelerin bu-gün bildirdiklerine göre;üç büyükler Almanya m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1953
  • Tahtından uzaklaştırılan sabık Tunus Sultanı menfa hayatını geçireceği Korsikada Foto AP)Faşta karışıklıklar hâlâ devam ediyor Şimdiye kadar tevkif edilenlerin sayısı bini buldu İstiklâl Partisi sekre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1953
  • Vekiller Heyeti j toplantısı I Başvekilin riyasetinde ya-pılan toplantıda iç ve dış meselelerin görüşüldüğü l tahmin ediliyor.Ankara,24 Milliyet)Ve killer Heyeti bugün saat 10 da Başvekil Adnan Mender
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1953
  • Prof.Ata Nutku,Dumlupınarı çıkarmağa hazırım,diyor Bilirkişi olarak dinlendiği sırada Dumlupmar'in Naboland şilepine çarptığını söyleyen profesör,fikrinde ısrar ediyor Bundan bir müddet evvel» Dumlupm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1953
  • Bugi'm şehrimizde havanın sa-bahleyin deniz üstü sisli gecece ği sühunet derecesinde bir değişiklik olmıyacagı tahmin edilmiştir^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1953
  • PRENSES EŞREF ROMADA Musaddıkın emriyle İrandan uzaklaştırılan Şahın {kus kardeşi Prense* Eşref mem*" leketine döneceğini bildirmiştir Kesim,Prensesi Komada Kraliçe Süreyyanınj kaldığı otelden çıkarke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1953
  • Iran Şahı tayyareden inerken A' J?f İranın yeni Başvekili di.Zahidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1953
  • Musaddık aleyhine ithamlar çoğalıyor t—BmHi_i_Yüksek mahkemede yargılanacak olan eski başvekil dün subaylar kulübünden hapishaneye atıldı İranın iktisadî vaziyetini "düzeltmek için Amerikanın daha gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.08.1953
  • TAKVİMDEN YAPRAK Tarih nasıl yazılıyor?ULUNAY Bayram münasebetiyle «Gazeteciler Cemiyeti» tara fıiıdan neşredilen Bayram gazetesinde tarihi bir yazı okudum.Tarihi vakaların muhakemesini tarihe bırakma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.08.1953
  • KISA HABERLER Şehrimizde bulunan Çalışma Vekili Hayretin Erkmen dün öğleden sonra Vali ve Belediye Reisini ziyaret etmiş ve kendisiyle şehrimizde yapılmakta olan işçi evleri ile işçileri ilgilendiren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.08.1953
  • POLİ8T€ •fa Floryada oturan Recep ve Rahmi adında iki genç,bir kaba meselesinden kavgaya tutuşmuş ve birbirlerini yumrukla yaralamışlardır.Yaralılar has-tahaneye kaldırılmışlardırif Kasımpaşada Kankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.08.1953
  • Hie.25 İ Ağustos 1953 Sah ftu.15 ZOh.U72 12 Ağus.1369 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 5.20 10.25 Ö£Ie 12.16 5.22 İkindi 16.01 907 Akşam 18*4 12.00 Yatsı 26.33 1.38 îmaak 3.30 8.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.08.1953
  • Türkiye bugün dokuda üstün bir rol oynamaktadır.Bu üstün rol tamamiyle,A'-tdenizin bu kısmında lî 3 seneden,yani Osmanlı imparatorlusunun inkırazından ben esash şc-kilde sarsılmış olan banş:n kurulmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.08.1953
  • BALO izlar kOmfhy İf «İstanbul Muallimler Cemiyeti» nin tertip ettiği «Kır balosu»,5 eylül cumartesi gecesi;Floryada Harp Akademisi kampında yapılacaktır,GECE ¦jc Ses sanatkârı Necmi Paza Ahıskan için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.08.1953
  • Fuat Köprülü dUn Anka raya gitti Bir müddetten beri şehrimizde bulunan Dışişleri Vekili Fuat Köprülü,dün sabahki motorlu trenle Ankaraya gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.08.1953
  • Kıbrıslı öğretmenler Valiyi ziyaret etti Şehrimizde bulunan Kıbrıslı öğretmen ve öğrenciler dün sabah Vilâyete gelerek Vali ve Belediye reisini ziyaret etmişlerdir.Bu ziyaretleri sırasında misa fr öğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.08.1953
  • İki polis Ihma!suçundan adliyeye veri i di Bir müddet önce Mısır çarşısı kapısı önünde bir cinayet islenmiş ve Ali Dikmen atlında biri,Cemal adında bir bakkalı bıçakla öldürmüştü.Yapılan tahkikat sonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.08.1953
  • Sarık ve ciihbe ile dolaşırken yakalandı Esseyit Muhammet adında Su riye tebalı biri,sarık ve cübbe ile dolaşırken yakalanmış ve şapka kanumma aykırı hareketten ötürü adliyeye verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.08.1953
  • Zabıta iki randevu evini bastı Tanınmış randevuculardan Ay şe Nimet adındaki kadının Tarlabaşmda Ataman sokağında 22 numaralı Hüseyin Bey apartmanında tekrar faaliyete geçtiği tesbit edilmiş ve ahlâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.08.1953
  • Çimento fîatlan bir miktar ucuzladı înşaat malzemesi piyasasında bir istikrarsızlık görülmektedirîthal malı inşaat demirlerinin fiatları eemmiyetli şekilde yükselmiştir,6-14 milimetrelik demirler 55-5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.08.1953
  • Fatih Amasrayı bir Türk şehri yapmıştır Yazan SALİM BAYAR 19 Nitekim Amastris'i bir gece yatağında uyurken sarsarak kaldırdılar,ince geceliği sırtında çıplak ayaklariyle iterek dışarı çıkardılar ve fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.08.1953
  • Olun yüklü bir kamyon devrildi Süleyman Aşkın adında bir şoförün idaresindeki Yalova 1İ0 plâkalı kamyon odun yüklü olarak,Aktoprak mevkiinden geçerken frenlerinin patlamasından Ötürü devrilmiştir.Kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.08.1953
  • Halka tifo ve difteri a*H$ı yapı^ıvort ti hududu dahilin.de Sağlık Müdürlümü ekiplerince son bir ay zarfında 3085 kişiye birinci,3060 kişiye ikinci ve 1276 kişi ye de mükerrer tifo aşısı 28 kişiye bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.08.1953
  • Kordiplomatik şerefine v *rî3en suare Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay ve Bayan Gökay evvelki akşam Emirgân köşkünde geiı=rimizde bulunan kordiplomatik ve korkonsüler şerefine bir suare vermiştir^ Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.08.1953
  • Barber vb kahve ücretSerlne zam yapıldı îl Daimî Komisyonu dün saat 15 de '"toplanarak,bazı esnafın zam taleplerini müzakere ederek karara varmıştır Bu karara göre;Berber ücret lerine yüzde 50,kahve ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.08.1953
  • Ders yılı hazırlığı Lise ve orta okulların imtihan gtin'eri tesbit edildi ıŞehrimizdeki hütün lise c'rta ve ilk olcullarda yeni ders yılı,kayıtlan 28 ağustos cuma günü foaşhyacak 26 eylül cumartesi gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.08.1953
  • 10*0» HALKIN SESİ Kibritini satmayan Tekel bayii ISakııköytle oturan Cevat Atılgan adında bir okuyucumuz yazıyor:Bayramda bir akrabamı ziyaret için Yeşilköy© gitmiştim^ Dönüşte evde kib rit olmadığım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.08.1953
  • Bir arabacı Samatyada ölü olarak bulundu Çöp iskelesinde bulunan bir cesedin d« hüviyeti henüz tasLii edilemedi Müddeimîıumilik şüpheli bir ölüm hâılSsesine el koymuştu*.Dün sabân Samatyada Etyemez tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.08.1953
  • İl Ganel Meclisi bugün toplanacak Ağustos ayî içinde ikinci defa fevkalâde toplantıya çağırılmış olan İstanbul ti Genel Meclisi bugün saat 15 de toplanacaktır.Gündemde bulunan en mühim maddeler şehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.08.1953
  • Ölümle neticelenen otobüs kazası Şişlide otobüs altında kalarak feci şekilde bir ölüm hâdisesi olmuştur.Hüseyin Keleş adında bir şoförün idare ettiği 679 plâka nolu belediye otobüsü,Şişliden geçer ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.08.1953
  • Bir otomobil onbir koyun çiğnedi Henüz numarası tesbit edilemiyen 951 modet vilis marka bir otomobil,bayramın son günü saat 24 sıralarrnda Bakırköy as faltmda hızla giderken,yol üstünde bulunan Mithat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.08.1953
  • Tiftik piyasası birdenbire canlandı Tiftik piyasasında geniş çapta bir hareket görülmektedir,ithalâtçı tacirler büyük bağlantılar yaptıkları için satışa gelen mallar derhal müşteri bulmaktadır.Halen n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.08.1953
  • Kardeşini domuz zannederek yaraladı Çatalcaya bağlı köyün den İsmail Çavuç adınd'a bir gpenç,mısır tarlasını beklerken,kardeşi Mehmedi domuz zannederek çifte ile ağır surette yaralamıştır.Yaralı hasta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.08.1953
  • Gülyağlarımıza karşı rağbet fazlalaştı Son bir ay içinde limanımızdan muhtelif memleketlere 110 bin lira d eğerine1 e Gülyağı ihraç edilmiştir Satışların büyük kısmı Fransaya yapılmıştır Bu arada Arap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.08.1953
  • Zafer Bayramı programı hazırlandı 30 ağustos Zafer Bayramı mü naeebetile ordu tarafından geniş bir program hazırlanmıştır Şehrimizde yapılacak olan töre ne hava birlikleriyle îstanbulun 500 üncü fetih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.08.1953
  • Yakalanan esrarkeşler Beyaz zehir satanlarla mücadeleye devam ediliyor Uyuşturucu madde imal eden;satan ve kullananlara kargı atfı lan mücadeleye devam,edilmektedir Dün ssftah;Y'enişehirde Dereotu sok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.08.1953
  • Siyasî İcmal Sovyet Rusya ve Almanya Moskova radyosu Sovyet Rusya ile Doğu Almanya arasında bir anlaşma yapıldığını bildirdi.Ruslar i U k Almiwiyadan harp tazminatı ainuyacaklar.söküp götürmek üzere a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1953
  • Churchille Dük unvanı veriliyor Başvekil bu Unvanı kabul ettiği takdirde siyasî bayattan çekilmeğe mecbur kalacak Londra.24 A.A-Burada çıkan gazetelerden birinin,ingiltere başvekili Sir Winston Church
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1953
  • Komünist kongresine katılan Mısırlılar tevk.f ediliyor iskenderiye 24 A-A.ikisi kadın olmak üzere 5 Mısırlı dün kendilerjni Büke eşten getirmiş alan Transilvanya adlı Romen yolcu gemisinden çıkarken y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1953
  • Albay Bechtold öldü Vaşington 24 A.A.Atları tik Kuvvetleri Avrupa Genel Ka rairg-âhı üyelerinden Albay Bechtold pazar günü Valter Retd Askerî Hastahnaesinde muztarip olduğu kanserden ölmüştür.40 yaşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1953
  • Hac bu sene temiz geçti Cidde 24 T.A.Saudi Ara bistan hükümeti bu senekj hac mevsimi hakkında yaydığı bir tebliğde bu seneki haccın temiz olarak geçtiğini ve bulaşıcı has talığa tesadüf edilmediğini b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1953
  • Bu seneki fuar çok alâka görüyor izmir 24 T\H.A.Perşembe günü Cumhurreisi Celâl Baya r tarafından açılan 22 nci mir Enternasyonal Fuarı bu yıl oldukça alâka toplamaktadır Bu cümleden olarak dört gün z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1953
  • Radyo İstasyonları müşkül vaziyette Londra 24 Nafen)Dünya radyo yayınlarının gayet müşkül bir devreye girmekte olduğu bildijrilmektedir Uzun dalga neşri yat yapan istasyonlar bilhassa buhran geçirmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1953
  • Tıp tahsili güçleşiyor Londrada açılan kongrede tıp tahsili için yeni kararlar alınacak Londra.24 Nafen)Bugün burada 40 memleketi tem sil Vtmekte olan doktorların iştiraki ile açılan beynelmilel bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1953
  • Şaeionun beşinci çocuğu dün doğdu Lozan 24 A.A.Dün bura da Charlie Ohaplin'in bir oğlu olmuştur 64 yağındaki meşhur sinema artisti Şaıtlonun bu be Cinci çocuğudur ve dördüncü karısından olmuştur.Doğum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1953
  • ı ma.ili BİNİM OLACA ÇIKAN KISMIN HÜLASASI Kesit iki aydan beri Ay ferle bulunamıyordu-limn ve_yağnıurlu kış gün* lerinde sevgilisi bir türlü »e so-k;t£a ne de bahçeye çıkabifln.feti.Fakat artık o köt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1953
  • Eden diş ameliyatı olacak Valetta Malta)24 AP)in giljz Dışişleri Vekili Anthony Eden yarın buradaıd ingiliz Deniz hastahanesindc bir diş ameliyatı geçirecektir.Bu yüzden burada nekahat devresini geçir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA jt Amerikan Coğrafya Derneği tarafından dün yayınlanan bir istatistikten anlaşıldığına gd re;dünyada bütün insanları bes Jiyecck kadar gıda maddesi bulunmasına rağmen düny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1953
  • Senatör Knowtand Koreye gidiyor San Francisco 24 A.A.Senatör VilHam Knovland dün San Franciscodan Uzak Doğuya hareket «tmiştir.Senatör bu seyahatinde Syngman Rhee ve Çankayşek ile görüşecektir.Ayan Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1953
  • İki saat pilotsuz uçan tayyara Michigan 24 A.A.Dün Demirdağ civarında bir uçak pi Jotunun şaşkın bakışları arasında iki saat müddetle içinde kim se olmadığı halde uçmuş ve bir çiftlikte ağaçlar üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1953
  • Margarinin sevgilisi Albay Peter sendin bu hafta içinde sürgünden dönf mesi bekleniyor Londra,24 AP)ingiltere Kraliçesi Elizabeth'in kız kardeşi Prenses Margerit'in sevgilisi olduğu ve evlenmek istedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1953
  • Arap askeri liderleri Kahirede toplanıyor Konferansta Arap memieketierinsn müdafaası hususunda karar verilecek Kahire,24 A.A.Arap memleketleri erkânı harbiye reisleri yarın burada toplana caklardır-T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1953
  • Türk Amerikan kadınlar kolu Bir Amerikan gazetesi bir ligin çalışmalarından sitayişle bahsediyor Washington 24.AP)Newyork'ta yayınlanan «Foreign Service Journal» dergisinde bayan Rebecca Haing Latimer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1953
  • İKTİBAS Amerika serbest mübadele rejimine temayül ediyor Batı Birliğinin sağladı esasSara bağlanması için gümrük engellerinin kaldırılması ve ihraç edilen mal kadar Amerikaya mal ithal edilmesi cereya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1953
  • Demiryollarımız Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollar)hiç de iyi İşlemiyor.Geçenlerde olduğu gibi dokuz saati bulan rötarlardan bahsedecek değilim.Öylesi senede bir olur demek kolay.Fakat senede bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.08.1953
  • Yeni Fas sultanı işe başladı Faştaki son hadiselerden sonra Mehmet ben Araki sultan ola-rak seçilmiştir.Sultan ilk iş olarak saraydaki harem dairesinin ıslahını ele almıştır» Kiıubilir belkide buralar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1953
  • GAYNOR MONTE CARLOYA GİDİYOR Aşkta kaybedenler kumarda kazanır dîy» bir söz vardır.Amma ne derece doğrudur pek bilinmez.Kakın,Hollywoodun aşk için yaratılan artistlerinden Mitzy Gaynor şimdi de kumar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI RİR VAK'A Tarihte insanlan nallatan vezirler de görülmüştür.Abaza Paşa,eline geçirdiği yeniçeri esirlerini gözünün önünde yıktırıp,nalbantlara nallatırken,duyulan vaveylanın ür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.08.1953
  • Bahçe Panatinaikos bayramı yapılamıyor Yunanietanm Panatinaikos kulübü önümüzdeki günlerde 50 kişilik bir kafile halinde gelecek ve futbol,atletizm,basketbol şubelerinin,katışacağı bir bayram tertiple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.08.1953
  • Zirganos 29 Ağustosta tekrar yüzecek Bir müddet evvel Anadolu Kavağı Yalova arasını dt)ıeyen ve 28 saat yüzdükten sonra Yalovaya 1 mil kala sudan çıkan Yunan yüzücüsü Zason Zırganos 29 ağustos günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.08.1953
  • Vefa kulübünün kurucularından Saim Ağabeyin ölüm yıldönümü dün anıldı Spor tarihîmizde mümtaz bir yer tutan merhumun meziyetleri dün yapılan hazin törende arkadaşları tarafından anlatıldı değerinde sp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.08.1953
  • Tenis maçlarından bîr fforîinüs İstanbul beynelmile tenis müsabakalarına dün de devam edildi Suzan Gürel Olazagayı,Nazmi Barı Argon'u,Fehmi Kızıl da Paulalion'u yendiler.Drobnynin gelmiy eceği artık t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.08.1953
  • Fatih Gençlik Kulübü çalışmalarına başladı Kulübün voleybol takımının birinci kümeye geçeceği kuvvetle tahmin edilmektedir 1 ağustos 1952 tarihinde Fa tihte küçük bir odayı kendilerine kulüp binası ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.08.1953
  • turnuvaların tenis umî bir bakış Bu seneki müsabakalara katılan yabancı tenisçiler Bundan evvelki şampiyonada alınan teknik neticeler İstanbul Enternasyonal tenis turnualannm sekizincisi cuma günü Ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.08.1953
  • Vücutları banyo yap gözlen ile gelenler Plajda güneş banyosu yapan genç bir kız "Kefen gibi» diye bahsedil an vücut-Göz eri ile banyo yap?nlar-Tek teselli Bu o mu?Kum safası Kumda aşk!Fahir ERSİN Tren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.08.1953
  • Bir geminin tayfaları isyan etti Hongkong 24 A.A.Buraya gelen ve henüz teyit edilmi yen bazı haberlere göre;Hongkongöan Pusana gitmekte olan Panama bandralı El B'renon)ad 1] geminin mürettebatı isyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.08.1953
  • Yunan donanması baş komutanı istifa etti Londra 24 Nafen)Ej^ljy Telegrahp gazetesinin Atina mu habirinjn bîîuirdiğine göre Yu nan donanması başkomutanı Ami tal Tumbas istifa etmiştir.Yunan amiralinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.08.1953
  • Bir otobüs kazasıneta beş kişi ö dU Derbyshire ingiltere)24 A,A.Civar şehirler arasında seferler yapmakta olan biır otobüs 9 metre derinliğinde bir UÇu rı ma yuvarlanrak içinde bulu nam 5 kişinin ölüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.08.1953
  • ID VAK'ASl ı_I tNCl K3S1M FENA HA BEK I.ER Meçhul bir elin attığı kursunla Sigsbee Manderson'un-beyni parçalandıg!zaman dünya bir damla göz yaşı hak etmeyen bu gıffirtrin.Ti kurtulmuitu.Fakat iş âlemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.08.1953
  • Hazırlayan t Jet EKİZ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Boldan saw 1 Barsak askısı;Anadoluda yaşam:ş tarihi bir devlet.2 Edipler;Tembellik.3 Alatur ka musikide bir makam;Hekim yetişecek öğrencilerin hasta başı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.08.1953
  • Kambiyo ye esham Kapanıp Açılış Kapanış Sterling 784 784_Dolar 280.50 280.30 Fr.Frangı 0.8C O.SO isviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.61 5.60 İsveç Kx.54.12.50 94.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.08.1953
  • MENDİLLERİNİZİ ÇORAPLARINIZI YIKADIĞINIZ BEYAZ SABUN ÇAMAŞIR SABUNUDUR Krem H PURO cildinizin sabunudur,sizi PURO Tuvalet Sabunlan 100 de 100 saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.08.1953
  • Düzmece MUSTAFÂ "Vereceğiniz karar her halde kaçıranlardan intikam alma 50 Bu sözler od «Astat erin hepsini heyecana verdi,Hasamu etrafında toplan;vefûijt r Her ağızdan yalnız Yuvancv'ç» çıkıyordu.He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.08.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Afi Nad KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer;Ntıri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.08.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ ftakiedem AZİZ OZBAY Ölünün harabeye gömülen ve ele geçen hatıra defteri 10 Böyle bir sebep çoluk ço* cuğun ortadan kaldı m ma?ıoı geı ek* irmez!Dedi.Fakat Tropman ısrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.08.1953
  • Kayalıbay davası yeni bir safhaya girdi l [Baş tarafı biriucide] P»desi tesbit edilmiştir.Sa-afyon kaçakçılığından hap 66 mahkûm olduğu için bugü-P kadar devam eden duruşma ^fa iştirak etmediğini söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.08.1953
  • asta kanşıklıkt devam ediyor [Baş tarafı birincide!a îar tevkif edilen Arapların bine yaklaştığı ve bunla-^n bir kısmının,devamlı bir su ^ttö hapisiianelerden kaçarak raketlerine döndükleüri soy i İne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.08.1953
  • I ı 5 kişinin ölümü biten kavga e r tBaş tarafı birincide] ^ığ.ariğınca bir kavga başlat-h\x^lğan.kavgada bıçaklar çe-lğ ve Yakup bıçakla Ka-Sij^ karısı Fatmayı delik detijft^iek suretiyle öldürmüş ^V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.08.1953
  • Zonguldakta sel felâketi [Baş tarafı birincide} tik telefon santral binasının alt duvarlarının delerek santral binasını tamamen sular kaplamıştır.Bu yüzden şehir içi ve şehir dışı telefon muhaveresi s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.08.1953
  • Dörtler konferansı [Baş tarafı birincide] Cenevrede toplanması için Moskovaya notalar göndermeye karar vermişlerdir.Bu toplantıda başka mevzuların da görüşülüp,görüşülmemesi hususunda halen Amerika il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.08.1953
  • ADENAUER* tN SOVYETLERE CEVABI Heppenheim,Batı Almanya)34 A.A.Batı Almanya Baş vekili Dr.Konrad Adenauer bugün 15 bin kişilik bir halk kütlesi huzurunda verdiği seçim nutkunda,Moskova görüşmelerni müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.08.1953
  • Fatihte kanlı bir hâdise [Baş taralı birincide] Çırçır mahallesinde Fazilet sokağında 41 numarada oturan Nuriye Numan adında bir kadın.Fatih karakoluna müracaat ederek» ismail Sığını Ali ve Nihat adın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.08.1953
  • Türk Ordusuna verilen büyük ehemmiyet [Baş tarafı bîrisdâe] Bu arada Başkan Eisenhover,Kusyanm Türkiye üzerindeki taz yikinin azaldığına veya yakın bir geleoekte azalacağına dair hakikî bir delil buHm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.08.1953
  • Rusyanm atom silâhları i Atom âlimlerinden bîri Sovyetlerin 300 atom bombasına sahip olduğunu iddia ediyor Vaşington 24 A.A.Atom alimlerinden Ralph Lapp dün yaptığı konuşmada,efkârı umu miyedVTîakim o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.08.1953
  • Fransada grevciler işlerine dönmüyor Meclisin fevkalâde toplantıya çağrılma teklifi komisyonlarda reddedildi Paris,24 AP)Fransız Milli Meclisi îdare Komitesi bu gün Meclisin toplantıya çağrılması yolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.08.1953
  • Ingilterede roket inşaatı Londra,24 A.A-Pazar günkü İngiliz gazeteleri günün en mühim haberi olarak ele al dıkları «Rusyada patlatılan hidrojen bombası» mevzuu üzerinde tefsirlerde bulunarak îngiltere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.08.1953
  • Amiral Fechteler Romada Rom a,24 AA.Güney Av rupa Müttefik kuvvetleri başkomutanı Amiral Fechtler ve kur may başkanı tümgeneral Byers,İtalyan Reisicumhuru ile ileri gelen askerî ve sivil erkânla görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.08.1953
  • Arsenal yine mağlûb oldu Londra 24 A.A.BugiijM Ingilterede-oynanan birinci kü me lig maçlarında aşağıdaki neticeler elde edilmiştir:Astcn Villâ:3 Manchester City:0 Sheffield:1 Arsenal:0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.08.1953
  • 48 saatte 50 yangın Sao Paulo,24 A.A)Polis son 48 saat zarfında çıkan müteaddit yangınlar nakkıif da tahkikat açmıştır.Filhakika bu kadar kısa müddet zarfında Sao Paulo'da 50 yangın çıkması polisi hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.08.1953
  • Kore Sulh Konferansı Tokyo 24 AP)Pekin rad yosunun bildirdiğine göre komü nist Çin Başkanı Chu En Lai,Ko re siyasî konferansına evvelâ ya bancı kuvvetlerin Kareden çekil mesi meselesinin müzakere edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.08.1953
  • General Necip,Suudi ArabistanN Kralı ile görüştü Cidde,24 T.A-Hac farizasını ifa etmekte olan Mısır cumhurbaş'kanı general Mu hammet Necip,bugün Taife giderek Suudi Arabistan Kralı ile iki saat süren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.08.1953
  • Esirlerin mübadelesi Panımunjom 24 AP)Komü nistler bugünkü mübadelede 150 Amerikalı ve 250 Güney Koreliden başka iki Hollandalı,bir Yu nanlı,üç Avustralyalı ve sekiz Kanadalıyı da serbest bırakmışlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.08.1953
  • Atlantik tatbikatı Londra,24 Nafen)GeleeekN ay içinde Atlantik denizinde büyük manevralar yapılacağı bildirilmektedir.Bu manevraların esas hedefi,kon voylarm korunmasıdır-Bu manevralar 19 gün devam ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.08.1953
  • Picasso bcğa yetiştirecek Cannes 24 A.A.Geçenler de ispanyanın meşhur boğa gü reşçLsi Luis Miguel Domjniguin ile tanışarak kendisi ile uzun uzun boğa güreşi hakkında görü şen meşhur komünist ressam Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.08.1953
  • Beyrut hahamı katledildi Beyrut.24 THA.Yahudi Cemaati Reisi Murat Yakup» bugün evinde ölü olarak bulunmuştur-Elleri ve ayakları bağlı olan Murat Yakup.iple boğularak katledilmiştir.Tahkikata başlıyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.08.1953
  • Denize atılan varil [Baş tarafı 1 ineidel dolaşırken yakalanan Ali Yıl maz ve Mevlûd Şahin adında iki kişi Emniyet ve Savcılıkça sor güya çekilmişlerse.de hâdise ile ilgileri olmadığını İsrarla söylem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.08.1953
  • İngiliz Mısır görüşmeleri tekrar başladı Kahire.24 CAP)Süveyş üssü hakkındaki gayrî resmî ingiliz Mısır müzakereleri bugün İngiliz generali Sir Brian Robertsonun evinde yeniden başlamıştır.45 dakika s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.08.1953
  • Milletlerarası halk komitesi kongresi 5 inci Milletlerarası Halk Komitesi kongresi 2 ve 3 eylül günleri İstanbul Teknik Üniversitesinde.5 eylül Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinde ve 6 eylül gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.08.1953
  • Bulgarlar hududumuza asker yığıyor Belgrad,24 A.AJ Bulga-¦i İs tandan gelen haberlere göre,Bulgar Savunma Bakanlığından,bilhassa askerî manevraları ilgilendiren ve doğrudan dogrufMfy Rus askerî "uzman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.08.1953
  • Brezilyada fırtına Rio de Janeiro» 24 AA.Memleketin güneyinde hüküm sürmekte olan feVkalâde şid-detli fırtınalar dün gece buraya da sirayet ederek,şehirde birgok yangına ve hava seferlerinin aksamasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.08.1953
  • Prof.Ata Nutku [Baş tarafı birincide] mini teşkil eder.«Dumlupınarın üzerindeki yaraları tesbit etmek mümkün müdür?sualini profesör şu şekilde cevaplandırmıştır:Evet-Bu.denizaltıyı çıkartmak veya su a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.08.1953
  • Şehrimize 150 yabancı doktor geliyor [Baş tarafı birincide] Bugün de 150 ye yakın yabancı delege memleketimize gelmiş olacaklardır.Halen memleketimize gelmiş olan dünyaca tanınmış cüzzam âlimi prof-So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.08.1953
  • Musaddsk aleyhine ithamlar çoğalıyor [Baş tarafı 1 incidel hassa devlet kasasının bomboş olduğunu belirtmekte ve bunun mesuliyetini de Musaddık hükümetine yüklemektedir.Diğer taraftan Musaddık hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.08.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler |P1.13.30 Dans müziği Pl)13 45 Şarkılar Okuyan:Ekrem Kongar 14.20 Öğle konseri Pl.14.45 Şarkılar Pl,15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve dans mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.08.1953
  • Niğde Vilâyeti Daimî Encümen Reisliğinden 13/8/953 perşembe günü ihale edilmek üzere kapalı zarf iisulile eksiltmeye çıkarılan Niğde Nevşehir yolu 17 0004-82 hf 00 km-1er arasında yapılacak sınai imal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.08.1953
  • P.T.T.İsletme Umum Müdürlüğünden Teklif isteme ilânı 1 idare ihtiyacı için 5.000 adet otomatik masa telefon makinesi ve yedekleri 4097 sayılı kanuna göre teklif almak »uretile pazarlıkla satın alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.08.1953
  • Aydın Bayındırlık Müdürlüğünden 1 28997 lira 81 kuruş keşif bedelli Söke Sağlık Merkezi mutfak,gasilhane ve garaj binası inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur-2 İhale 11 eylül 1953 tarihine müsadif cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.08.1953
  • İLAN Ankara Polis Enstitüsü Müdürlüğünden Miktarı Muhammen Muhammen İlk İHALENİN f.insi azı kik» Çoğu Fiatı Tutarı Teminatı Yeri saati Kuruş Lira Lira Kr* Tarihi Koyun ett 7000 8000 2b5 21200 Kemikli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.08.1953
  • Seyhan Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulna iş:99584 lira 55 kuruş keşif bedelli Adana Sıtma Mücadele Enstitüsünde yapılacak Öğrenci yurd binası inşaatıdır-2 Eksiltme H/9/19J53 tarihine rastlıyan çarşamb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.08.1953
  • Bayındırlık Vekâleti İzmir Su işleri 3 üncü Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş' 1 İzmir Su İşleri 3 üncü Şube Müdürlüğü bölgesinde bu lunan Manisanın Dış mahalle deresi taşkınlarından ve Horoz k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.08.1953
  • Çoruh valiliğinden 1 Borçka ilçesinde yapılacak sağlık merkezi doktor evi ve garaj binaları yapımı 19/8/1953 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Keş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.08.1953
  • Yol işleri ilânı Çanakkale Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iş:Bayramiç Etili yolunun 0 000—8-1-122 kilometreleri arası stablize yolu inşaatına ait ve 1954 yılma sari olup keşif bedeli 16071703 lirad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.08.1953
  • İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden Yabancı dil muafiyet imtihanları.eylülün 3 üncü haftasında yapılacaktır-İmtihanlara girecek öğrencilerin 7 eylül pazarte si akşamına kadar imtihan harcını yatırara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.08.1953
  • Konservatuar Müdürlüğünden:8 yıllık 1.derecede meslekî orta ihtisas «Lise» öğrenimi veren konservatuarın yatılı kısmına 1953-1954 ders yılı için,azamî 14 yaşında ilk okulu bitirmiş,parasız yatılı erke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.08.1953
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından I Konya iline bağlı Beyşehir kasabası Hidro ele^f* santralında mevcut 130 Ps.lik türbin grupunun yanma yf*L;olarak aynı takâtta ikinci bir grup mubayaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.08.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 26 ton sığır eti kapalı zarfla 4/9/1953 cuma saat 15 de Bandırma As-Sa-Al.Ko.da satın alınacaktır-Kilosu 185 kuruş,tutarı 48100 lira» geçic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.08.1953
  • T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden:1 Bankamıza müsabaka ile lüzumu kadar Müfettiş ad»' yi alınacaktır.2 Müsabakaya girebilmek için;A)Türk olmak.B)Memurlar Yönetmeliğinin tesbit et\tiği genel vasıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.08.1953
  • Aydın C.Müddeiumumiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iş 101623 lira 55 kuruş keşif delli Aydın cezaevi birinci kısım inşaatı 2 Talipler bu işe ait proje ve keşif evrakını C-deiumumiliğinde görebilirler.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.08.1953
  • Üçüncü Grup Kütüphaneler Şefliğinden 1 Yapılacak iş:Kagıppaşa «Çocuk kütüphanesi»» ratmolla ve Hüsrevpaşa kütüphanelerinin onarımıdır.j 2 Her üç kütüphanenin keşif bedeli «29357» lira 51 ruştur.3 Geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8