Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.08.1953
  • Adres:Nuruofinıoniye TUrbedar Sokak No:18 İSTA NBÜL Telgraf t MtLUtTEZT İstanbul YIL:4 SAYI j I1Î8 Posta Hulusu 4 9 2 TELEFON:2 »614 F 1 A T I 15 K n r n ff
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1953
  • îi t*^ 'r i c?İRANDAN DÜN GECE GELEN RESİMLER Şahın memleketi terkedişmden sonra Tahran sokaklarım dolduran askeri birlikler sağda)Hükümet darbesinin akim kalması üzerine serbest bırakılan Dışişleri V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1953
  • Sah,İrana döneceğini iddia ediyor Bağdaş 17 AA,tva Şahı Muhammed Rıza Pehlevî,beraberinde eşi olduğu halde hujsusî uçağı ile buraya vardıktan bir kag saat sonra,genç İrak Kralı Faysal ile görüşmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1953
  • Gümrük ve pasaport güçlükleri kalkacak Şehrimizde bulunan Avrupa Konseyi Hukuk İişieri Komisyonu Başkanı tftin geniş izahatta bulundu Avrupa Konseyi Hukuk İdleri,terinden.Zeyyad EBüzziya oldu-Tali Kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1953
  • Panaya Kapuluda yapılan dinî tören Efeste Bülbül dağı civarındaki Panaya Kapalu mevkiinde bulanan Meryem Ananın evinde pazar günü bir tören yapılmıştır-Besimde törende hazır bulunan Katolik rahipleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1953
  • »an yakalanan eroin satıcısı Beyaz zehir satanlarla mücadele Dün de eroin satan üç kişi suçüstü yakalandı Minae Kaprioglu adında bir er oin satıcısı,dün gecs s«şüs*ii yakalanmıştır.Minas,müteaddit de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1953
  • Bazı semtlerde sular kesilecek Mevcut su yollarındaki arıza yüzünden bugün saat 16 dan iti baren Meci4iyeköy,Şişli,Kurtuluş,Talimhane,Nişantaşı,Maçka ve Yıldız semtlerinde su-[Devamı Sa.7 Siî.5 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1953
  • D.P.Genel İdare Kurulu toplantısı Başvekilin riyasetinde yapılan toplantı 3*5 saat devam etti Ankara,17 Milliyet)Demokrat Parti Genel İdare Kurulu bu akşam saat 17 de Başvekil ve Parti Başkam Adnan Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1953
  • Ölen bir beygir için Adalet doktoruna baş vuruldu Adlî tıp tarihinde eşine ilk d af a rastlanan bu mesele,veterinerliğe havale edildi Bundan bir müddet Jnoe bu resan başka bir müracaatla tfaöpüş fiili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1953
  • Plajlarda hırsızlık Yörük Ali plajından eşya ve para çalan bir hırtuz yakalandı Yedvar Kınaryan adında bir sabıkalı,Büyükadada Yörükali plâjmın kabinelerinden birine Devamı Sa,7.Su.2)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1953
  • Radovanoviç ankaradan Ayrılıyor Yugoslav Büyükelçisi memleketiiHİc mühim bir vazifeye tayin edildi Ankara,17 A.A)1949 yılı şubat aymâan beri Yugos kuvya'nın Ankara Büyükelçiliğini ifa etmekte olan eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1953
  • Amerikanın Ortadoğuya yaptığı yardım artıyor Eisenhower kongreye sunduğu raporunda Avrupaya yapılan yardımın da azalacağını bildirdi Wasington,17 A-A.J Başkan Eisen hower bugün kongreye «Amerikanın ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1953
  • GÜZELLER YOL HAZIRLIĞINA BAŞLADI 25 ağustos ve 12 eylül tarihleri arasında şehrimizde yapılacak olan Avrupa Güzellik müsabakasıa katılacak güzeller yol hazırlığına başlamışlardır.Resim,müsabakada İtal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1953
  • Eiip Çiçekli hakkında Asılsız bir suikast haberi Suriye Reisicumhuru öldürüldüğüne dair çıkan haberi bizzat tekzip etti Beyrut 17 A.A.Suriye Reisicumhuru Edip Çiçekli namına,söz söylemeğe selâhiyetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1953
  • Türk-Mısır ticaret anlaşması Yeni anlaşmaya göre Mı* sıra kereste,kuru meyva ve tütün satacağız Ka&ire 17 AP)Türkiye ile Mısır arasıda geçen cumartc si günü imza edilen ve muntevasi bu sabah açıklanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1953
  • Fenerbahçe Ingiltereye gidiyor Bristol City ile bir yapacaK Türkiye lig şampiyonların dan Fenerbahçe gelecek ay îngilterede bir futbol lurnuasına başlayacaktır.Fenerbahçe bu Devamı Sa:7 Sti:S de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1953
  • tKİ TREN ÇARPIŞTI Evvelki gün îngilterede maker hester şehrî yakınlarında bir köprüde iki trenin çarpışması neticesinde on kişi ölmüş.50 kişi de yaralanmıştır-Resim çarpışma neticesinde köprüden yuvar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1953
  • Sovyetler Almanyanm birleştirilmesini istiyor Almanyanm istikbali hakkında Kremlinin batıcılara verdiği nota Rus sulh taarruzlarımın bir kolu olarak vasıflandırılıyor Berlin,17 AP)Kremlinin.de toplanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1953
  • Bugün şehrimizde havanın sal bahleytn puslu müteakiben az bulutlu geçeceği,sühunet derecesinde bir değişiklik ohtuyaca| g tahmin edihniştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.08.1953
  • TAKVİMDEN YAPRAK II 'i ı Edebiyyata Mevlid ULUNAY Çoğa kalem erbabıma mevcudiyetinden haberdar olmadığı «Edebiyatı Koruma ve Tanıtma Cemiyeti» gazetelere bir ilân vererek bir mevlid okutmağa karar ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1953
  • Tanzim satışları Tanzim satışları mütedavil sermayeli bir tesisle idare edilecek Belediye tanzi ms-atışıarı Uze rindeki faaliyetine devam otratltedir.Şehir Meclisi karariylt makama verilen 100 bin lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1953
  • Fırıncılar ekmek fabrikası kurmak için birleşiyorlar Fırıncılar Cemiyeti Babanı dün Vali v6 Belediye Reisine müracaat ederek,öir kSfiai fi rıncılarm birleşerek bir ekme* fabrikası kurmak üzere tej?bbü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1953
  • Yeni Belediye Reis muavini Belediye Reis muavinliğini ve kâleten jdare etmekte old-rı Emi nönü kaymakamı Mekkl Keskin bu vazifeye asaleten tayin edilmiştir.Bu husustaki emir Vilâyet* gelmiş ve ilgilil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1953
  • Kurban Bayramının piyasaya tesirlsri Altm piyasasında oir müddet evvel başlayan canlılık,lıergün biraz daha artarak de/a,n e:mektedir.Son 15 gün sarfuda ğehrimizden yalnız Ana't Ijya üç milyon liralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1953
  • Bir motor yanarak batla Ahmet Aksoy adında bir kat tanın idaresindeki saman yiVMl «Ulaş» motörü dün sait 10 da,Kadıköy araoa vipji-u iskelesi civarında yanarı* hat mıştır.Yangın,kızan eks - z bo rusun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1953
  • K İSA HABER LİR it Şehrimiz Ticaret Odası tarafından her ay tertip edilen geçim me me indeksinin temmuz ayına ait olanı neşredilmiştir tttdekse göre ttemmuz ayında Hazirana nazarn yüzde 0.6 bir düşü*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1953
  • PAI.HT6 Anadoluhisannda Körfez cad desinde 32 numarada oturan Bal can Karadenizli adında biri,ayni caddede 31 numarada oturan Şe nol Demirtaş'ı çakı ile muhtelif yerlerinden yaralamıştır.Suç iıı yakal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1953
  • Hie.18 Ağustos 1953 Sah Kıı a Zilli.1572 5 Ağus.1369 VAKİT VASATİ BZAXl Güneş 5.13 1008 öğle 12,18 5,13 tkindi 1606 9.02 Akşam 19İ04 12,00 Yata 20.46 141 İmsak a.20 8.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1953
  • Ill III 1 a a UNUN MESELELERİ i—I III I—UZUN OMUR III III 1 INUN M II 11 If 'n I w£59 I 11" "I ZUN U Çok mu yaşamak istiyorsunuz?Hayatı o kadar çok mu seviyorsunuz?O halde zamanınızı israf etmeyin.Çün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1953
  • istiklâl Caddesinin asfaltlanması işi Taksim Galatasaray arasındaki tretuarda açılan çukurlar,halkı şimdiden müşkül bir duruma düşürdü 24 Ağustos tarihinden itiba-uzun müddet sürüncemede bıren Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1953
  • Aktardan aldığı ilâçla çocuk düşürmek istedi vs öldü Sütlücede Bademlik.mahallesinde 24 numarada otuna GüMa ne Küçükel adında oir kaduı biı aktardan aldığı çocuk düşürme ilâcından zehirlenmiş ve kaldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1953
  • Küçük Çekmecede evsiz kalanlar Küçükçeknaecede heyjiân felâ ketine uğrayan ve bugüne kadaı da jçadııda oturan köylüce?dün vilâyete müracaat edere* Valiye kendilerine ev erkin edileceği ne dair verilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1953
  • Vai üniversite erkânına bir ziyafet verdi Vali ve Belediye r^isi Prof.Gİ kay Üniversite rektör,dekan ve Profesörlerine dün s^at 17 de Büyükdere meyva fidanlığın 1 bir çay ziyafeti vermişı-ır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1953
  • FATİH AJANSIMIZDA 25 Ağustos salı akşamına kadar 150 Liralık Hesap Açt'rınaz UMUMÎ İKRAMİYELERDEN BAŞKA 1 Eylülde çekilecek olan FETİH ALTINLARI PARA İKRAMİYELERİNİ KAZANABİLİRSİNİZ Her 150 liraya bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1953
  • Şüpheli bir ölüm İhsan Erden isminde bir boksör odasında öiü olarak bulundu Beyoğlunda Kalyoncu scykağnda 22 numarada oturan îhssn Erden adını'a 35 yaşıarmda bir brksor odasında ölü olarais bulunmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1953
  • Sepetçioğlu ve âiycmakh Ayşenin hazin akıbeti Yazan SALİM BAYAR J—n Paflagonyayı terketmedJii vs Amasraya inmeden önce geıs Kastamonuya dönüp,tmaddî m'L lâhazalarla kendilerinden küçüK erkeklerle' evl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1953
  • Bir kadın dostunun altınlarını aşırıp kaçtı Zeytinburnu gecekondularında 56 ncı sc/kakta oturan Siniye Gülaçh admda bir kadm,Al C&şkun adındaki dostuna ait adejt beşibirükle,4 ıdet i'tm blezjgi alarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1953
  • Çocuk Esirgeme Kurumu Bakırköy şubesinin tertip ettiği ba lo;5 eylül cumartesi günü,saat 21 den sabaha kadar Yeşilköy Denizpark salonlarında yapılacaktır.GEZİ it Orman Talebelerini Talebelerini Koruma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1953
  • Hendeğe düşen su kamyonu Halil adında bir şoförün idare sindeki 0297 plâkalı Vakıflar idaresine ait su kamyjau Üsküdara gelmekte iken,Kırısdere mevkiinde asfaltın sağ tarafın.daki hendeğe devrilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1953
  • Yugoslav havacıları dün valiyi ziyarat ettiler Şehrimizde bulunan Yugoslav sivil ve askerî havacılardan mü teşekkil bir heyet refakatlerinde Türk Hava Kurumu Başkanı olduğu halde dün saoah r/llâye te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1953
  • Bazı maddelerde yapıları indirmeler piyasada memnunluk uyandırdı Sümerbank mamu^eri.ile Bukır fiatlarında son üoCx y.ıpıUn indirme piyasada memruniyeuyandırmıştır Bilhassa bakir fiatıtıda yapılan ucuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1953
  • HALKIN SESİ S'rke fîatları İsim ve adresi bizde uu»h tuz bulunan bir okuyucumuz yazıyor:«Bakkal dükkânlarında bir müddetten beri açık sirke bulunmamaktadır.Sı4ke istediğimiz)zaman bize 250 gramlık şiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.08.1953
  • Hollyvoodda altın devri sona erdi Amerika hükümeti dışarda film çeviren artistlerden de vergi alacak Hollywood,17 Nafen)Bir leşik Amerika kongTesi,Hollywood'dan dışarıya giderek orada çalışıp Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1953
  • ap liderleri hac ine çıkıyor Bu yıl Rusyadan Hacca azılı komünistlerden Mekke,17 izafen)Mekke de 100.000 müslümanm toplanmış olduğu bildirilmektedir Bun lar 19 agustosda Arafata çıkma ya bağlıyacaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1953
  • Büyük kara manevraları İngiliz,Amerikan ve diğer batılı devletler hava kuvvetleri başarılı bir tatbikat yaptılar Londra,17 A.A.Dün bu rada yapılan dünyanın en büyük hava »manevra]armda,İngiliz müdafaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1953
  • Şsrif Arzık Aad lu Ajansında vazifesi* e başladı Ankara,17 Milliyet)Anadolu ajansı umum müdürlüğüne tayin edilen Şerif Arzık bu sabah yeni vazifesine başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1953
  • İzmirde a\ğka yaratan dâva Aîbayrak firması satışları dolayısiyle başka bîr firmanın sri'vctihe ha ciz koydurdu İzmir,17 Milliyet)952 pa muk mevsimi başlarında A Lafont firması elinde büyük bir miktar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1953
  • İki harp gemisi arasında kovalamaca Hong-Kong,17 A.A)«Saint Brides Bay adlı İngiliz harp gemisi milliyetçi Çin'e ait diğer bir harp gemisini firara mecbur etmiştir.Milliyetçi Çin gemisi Puçeo açıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1953
  • Haile Selassie'nin erkek torunu oldu Addisababa,17 A.A.Habeş imparatoru Haile Selassie nin fcugiin bir erkek torunu olmuş ve bu mesut hâdise 21 pare top atımı ile tes'it edilmiştir.Saray Çevrelerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1953
  • Bayramlaşma Demokrat Parti H Ba^kanhğ;partililerle 21 ağustos îuma g!i nü saat 16 den itibaren îl merkezinde bir bayramlaşma tsrtljitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1953
  • Styasî icmal Fas'ta beklenilmet yen kararlar Fas Sultanının hal i için yapılan ikinci teşebbüs de beklen ntedik bir şekil aldı.Yüksek Komiser General Guillaııme in ve Marekeş valisinin davetlileri ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1953
  • SANA i Kalbine dalan bu kudretin önünde hiç bir kuvvemi dayana mıyacağını anladı.Kararan havadı Veena çiftliğe doğru dönmece başladı.Sis çok kesifti,fakat o yolunu ezbere biliyordu.Bir B* at evvel hız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1953
  • TÜRKİYE IS BANKASI A/İZ HAKİKAT q^ Z5 I 30 AfiUSTOS ÇEKİLİŞİ KASIM ÇEKİLİŞİ ARALIK ÇEKİLİŞİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1953
  • Kuzey Denizinde dolaşan Sovyet deniza ltısı Rus harb gemilerinin ana vatanlarından bu kadar uzaklarda scyretmftsi hayretle karşılandı Londra,17 Nafen)Kuzey Atlantic denizinde ilk defa olarak bir Savye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1953
  • İKTİBAS I Salzburg Festivalinde otel ihtiyacı nasıl karşılandı Tertip kon i t esi ne yapacağını şaşırmış vaziyetteyken azadan birinin aklııa dâhiyane bir fikir galdî:Kamp kurmak.Bu fikir öıca tereddüt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1953
  • FIKRA Otobüs yolculuğu Tarak BUV*\Devlet yollan,köy yollan der ken Türkfye yol derdini v çıkmazdan «kurtardı,hatta iyi kötü halletti.Bugün artık nahiyelerden kazalara,oralardan da vilâyetlere otobüs k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1953
  • N vwyo k askerî doklvınia iıtfi âk New-York,17 A.A.Bu sabah New York limanında bulunan Amerikan askrî tersanesinde bir infilâk vuKübulmuş ve arkasından yangın çıkmıştır 5 bahriyeli enkaz altıncjft.kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1953
  • Gani nehrinde 40 kişi boğuldu Yeni Delhi,17 AA.Hint haberler ajansının bildirdiğine göre,cumartesi günü Ganj nehri üzerinde Chazipour nahiyesinde bir geminin devrilmesi sonun da 40 kişi boğulmuştur.An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1953
  • Kssa-harici habar2er AMERİKA Sanfrancisco'da öyle büyük bir hastahane kurulmuştur ki bunun koridorlarından bazıları 400 met re uzunluğundadır Doktorlar şikâyet ettiklerinden,bunlara bisikletler verilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1953
  • •italyad)128 kişi zehir!îndi Roma,17 A.A.Roma civarındaki Geranon köyünün hemen hemen bütün ahalisi bozulmuş dondurmadan zehirlenmiştir Şimdiye kadar 128 kişi hastahaneye nakledilmiş bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1953
  • 274 krat'ık elmas bulasnctu Kimberley,17 A.AJ Jagersfontein'.de Debeers madenin de 274 kıratlık saf bir elmas bulunmuştur.Kıymeti SO.000 İngiliz lirasından fazla tahmin edilen bu elmas temizleme ameli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1953
  • Ölüm •Şark Merkez Ecza Depo.su sahiplerinden Eczacı Hasan Dermanın annesi,Mehmet Şeriçamın ablası ve Eczacı Bel ki s Dermanın kayın validesi,FATMA DERMAN Allahm rahmetine kavuşmuştur Cenazesi 18/8/953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.08.1953
  • Tayyare yarışları Önümüzdeki sonbaharda Yeni Zelanda ve İngiltere arasın da bir uçak yarışı^ yapılacaktır.8 ekim günü başlıyacak olan bu yarışa birçok şirketlere ait tayyare iştirak edecektir.İşte bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1953
  • Gloria Graham yine şanslı 1953 Oscar mükâfatlan pek yakında dağıtılacaktır.Halen sinema raünekkidleri senenin en güzel filmlerini» en beğenilen artistlerini seçmekle meşgul bulunuyor» Söylentilere il*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1953
  • mm.Posta,mektup,zarf ve kartpostal hikâyesi Name denen me yegâne kuvvettir,tsa Timur* etmiş.Bugün,posta günü canını s1^lır.Ellerin mektubu gelmiş okunur Benim de ciğerime hançer »om N kuiür,Hakikaten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.08.1953
  • Yazanlar:W.Winterbottom l .Gam bin Türkçesl:N.Seîener Takım kaptanı sahada oyuncuların bütün mukadderatına hâkimd ir S3 V TAKIM KAFTANI Bir çok futbol oyuncusu nazarında,takım kaptaniıim vazifesi nLİf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.08.1953
  • KARAKUCAK GRUP BİRİNCİLİKLERİ Ankara 17 A.A.Beden Terbiyesi Umum Mil lh!t gün den aklığımız malûmaca göre 22_23 ağustos 1953 cumart^sî ve pazar günleri Balıkesir-'e «Kurt dereli»,Çorumda «Kıx:aYumri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.08.1953
  • Zirganos,Yalovaya 1 mil kala sudan çıktı Bundan evvel 3 defa Üst üste sonra Yalovaya bir mil ka*a Manşı geçmeye muvaffık olan hava muhalefeti yüzünden muşa "Sunan yüzücüsü Zason Zirçuos bakayı terketm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.08.1953
  • Bükreşte başhyan festival Komünist gençfik teşkilâtının 4 tincU festivali Bükreşte başlamıştır.Olimpiyat oyunları m andıran bu festivale bütün dünyadaki komünist memleketlerden 30 bin sporcu iştirak e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.08.1953
  • Vasco De Gama temsilcisi fstanbulda Brezilyanın şöhretli kulübtt Vasco de Gama ocak 1951 te Avrupaya bir turneye iı'ıacajc tır.s Bundan önee menilerâlimize gelen Brezilya kulüpleri Vasco de Gama idrae
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.08.1953
  • «fmalardaa Mr görünüp KÂHADAK Amatör Atletizm Kulübü atletleri sahada bulunan gazetecilere hakarette bulunarak tecavüz ettiler Ankarada intişar etmekte cilan «Hürses» gazetesinin dünkü nüshasında «Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.08.1953
  • Üniversite Olimpiyadı sona erdi Dormund Almanya)17 AP Burada sekiz gündan neri •va meden Dünya Omver-jitelcr arası spor karşılaşmaları d'jj g ce »ona ermiştir.Umumî tasnife göre müsab*» kalara iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.08.1953
  • Kıymetli milli güresi ve antrenör Yaşar Doğu Yaşar Doğunun Ankarada yaptığı basın toplantısı Ankara Millî gtt^aş^Üei mizden Yaşar Doğu geçen hafta Ankara Güreş Kulübü Lokalinde bir basın toplantısı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.08.1953
  • Galata Gençlerin eski bir kadrosu İkinci amatör küme takımlarından Galata,yeni futbo mevsimini açtı Bu mîiaasebetie yapılan toplantıda idareciler,centilmenlik kupasını almak azminde olduklarını belirt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.08.1953
  • Otomobilde kaybolan 3o bin lira,bir saat için İlli ı I Da gın bir karı kocanın İslanhuiun 12 biıt otomobllmden birinde unuttukları mücevherat v& kıymetli evrik,değıns polis hafiyelerini kıskandıracak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.08.1953
  • Dışarda duran Cadillac otom.t)ilin sahjbı olduğunu taiımn at tigi bej şapkalı bir İtalya.i,r daldığı münakaşanın heyıcan jçinde ona dikkat etmemi;ola çaktı.Telefon kabinenin pemersinden anlan ve önünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.08.1953
  • NaKleda-A4l£ oZBAY Canavar,ar oğlunu nasi I 7 «Birer lokma aldıktan snnra o zamana kadar saklı tuttuğum şarap şişesini ^kardım.Portatif bir kâğıt bardağı doldurarak ona ikram ettim.Kınk bu şarabı içer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.08.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ_Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.08.1953
  • ^$İfğ^ Hazırlayan:Tur.ç BALİ 8 9 10 11 12 Soldan sağa:1 Herkesin birbirini geçmeğe çalıştığı imtihan;Kralın elinde taşıdığı 2 Piyanist Ful ya Ak ay dm'm kardeşi;Geçenler de Londra'da el konan şilebimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.08.1953
  • YAZAN itfemed 0ûwi/OmcAjqpj^ A Yuvanoviç ağlayarak:"Ne olursun saçlarıma kıyma da sana istediğini vereyim,dedi 47 Yuvanoviç mırıldandı;Saçlarıma da,kıyma!Korkumç adam,çarşafın için,den akseden boğuk s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.08.1953
  • Osmanlı Bankasından:Kurban Bayramt münasebetile Osmanlı Bankamızın Galata Merkezi ile Yenicami.Beyoğlu.Şişli.Kadıköy,Yemiş ve Çemberlitaş Şubeleri 20.21.22.Ağustos 1953 perşembe,cuma.cumartesi günleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.08.1953
  • AĞRILARA KARŞI GRiPi BAŞARI İLE KULLANILIRfv^tsaat ara ile günde ^i&aclet:alınabHfa fi^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.08.1953
  • H pallarına [Baş tarafı birincide] İŞahm memleketten kaçması do-Jayısiyle,bir Niyabet Meclisini tayin etmiştir Tayin edilen Meclis heyeti,ta* mamiyle Dr Musaddıkln taraftarlarından olup,Kraliyet aile-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.08.1953
  • Gümrük ve pasaport güçlükleri [Baş tarafı birincîdel sın mensuplariyle bir toplantı yapmıştır Söz alan Mr.Heyd,Strasburg Hukuk İşleri Komisyonunun Tür kiyede ilk yapmış olduğu toplaç tıdan duyduğu mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.08.1953
  • Beyaz zehir satanlarla mücadele [Baş tarafı birincide] miyadis apartmanım göz hapsin de bulunduran memurlar,eroin satıcısının arka sokaklardan do laşarak Osmanbeye geıdıginl ve burada 2291 plâkalı oir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.08.1953
  • Fenerbahçe İngiltereye gidiyor [Baş tarafı birincide] arada 13 ekimde üçüncü küme nin en kuvvetli lakımlarından Bristol City ile ir maç yapacak tır.Fenerbabçefiin kaynaşacağı diğer takımlar arasında i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.08.1953
  • Sovyetler Almanyalım birleştirilmesini istiyor [Baş tarafı birincide] le tesbiti ileri sürülmüştür.WASHtNGTONDAKt AKİSLER Washington,17 AP)Sovyetlerin Almanyanm istikbali hakkındaki en son notası resm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.08.1953
  • Ölen bir beygir için Adalet doktoruna baş vuruldu [Baş tarafı bîrincidel hirîenme neticesi olduğunu bildir mistir.Beyazıt BaşkomsarttU beygl Itt muayenesi için Vt eıinct ^üdüılüğ-üne müracaat eUı1!Vet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.08.1953
  • Şah İrana döneceğini iddia ediyor [Baş tarafı birincidel **ugün öğleden sonra îran Şahıttl« Bagdad'ı terkedeceği riva-^eti çıkmışsa da hava meydanıma-koşan Basın muhabirleri boş zahmet ettiklerini anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.08.1953
  • Plajlarda hırsızlık [Baş tarafı birincide!anahtar uydurmak suretiyle,Sa bahattin,Celftl ve Mehmut adın da üç arkadaşa ait 1000 liralık bono,iki çakmak,80 lira para ve üç gözlük çalarak kaçmış ve vapur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.08.1953
  • Satın al m a Komisyonu Başkanlığından Cinsi Miktarı M.Teminatı Tarihi Günü Saati Kazan sakızı 8000 Kg.7500 Tl.18/9/953 Cuma 10 Çelik Halat I860 Metre 244 Tl 31/8/953 Pazartesi 10 Akümülâtör batar yası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.08.1953
  • Tekel Genel MlfdiirSliğii ilânları Satınafma Komisyonu Başkanlığından 1 Mudanya Tekel Tütün Bakımevi elektrik armatörleri temini ve montaj işi açık eksiltmeye konulmuştur-2 Eksiltmesi 4/9/1953 cum agü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.08.1953
  • Türk-Mısır ticaret anlaşması [Baş tarafı 1 incide)paralarjle ödiyecekle-ve bu iş İçin yabancı döviz kullanmıya caklardır.Anlaşmaya göre 900 bin dolar karşılığı kabui edilen ticari borçlar Türk lirası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.08.1953
  • Asılsız bir suikast [Baş tarafı birincide] lamıştır.Mezkûr ajaas verdiği haberde Çiçeklinin kuzdun geç» mez otomobilinden sıkar çıkmaz makineli tüfek ateğiie öldıirÖ'düğünü bildirmekte "di.Reisi cumhu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.08.1953
  • Sular kesilecek fBaş tarafı birracidel lar kısa bir müddet kesilecektir.Şehrin su işini halletmek için bazı ana borular değiştirildiğinden ve terkos tesislerinin tevsiine çalışıldığından münavebe ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.08.1953
  • Amerikanın Ortadoğuya yaptığı yardım artıyor [Bağ tarafı birincide] Başkan bu raporunda Stalinin ölümünden heri kanaatince asla azalmamış olan Sov/eı tendi di sebebiyle «Amerikanın güvenliğinin diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.08.1953
  • Radovanoviç Ankaradan ayrılıyor [Baş tarafı birincide] birkaç giin İstanbul'da kalacak tır.Ekselans Radovanoviç Bel grad'a avdetinde Yugoslav Hariciye Vekâletinde mühim bir vazife deruhte edecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.08.1953
  • İstanbul Belediyesi İSânları f Hayvan yemi,oto lâstiği ve kırtasiye,tersim malzemesi alınacak ^1 istanbul birleşik'mahalli idaresi hastahanelerı ile dK ger teşekküllerinde mevcut nakliye ve deneme hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.08.1953
  • i Denizcilik Bankası T.A.O.G.LTistetmesi Haifç Tersanesi MücJürEtiğündeni Tahmini miktaı Teminatı tkale günü Hurda demir cmakas »tığı» 20 ton 450—TL.25/8/953 Salı Yukarıda yazılı hurda demir «makas ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.08.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğin d an verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddeleri hizala** rıııda yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla Erzincan Lv-Â-Sa.Al-Ko.da satm alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.08.1953
  • ADALAR SUI H MAHKEMESİ BAŞ KATtPIlÛtNDEN:95^/İ53 Katina Büleka Tödora SingoH dis,E&ter Kastro ve Sultana mirasçılarıma müştereken muta samf oldukları BüyüKaua Ma den mahallesi,Ayamko'a sakağı ada 188,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.08.1953
  • Devlet Orman İşletmesi Sındırgı Müdürlüğünden:1 İmletmemizin Aksaz istif yerinde mevcut 14 partide 1778229» metreküp normal ve Lirpartide 189.249)metreküp anormal çam tomruğu ile bir partide 50.976
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.08.1953
  • İstanbul Emniyet Sandığından:53 121» Emniyet Sandığına borçlu öfîi Metanet AH Ceyhan Ceylân Osman oğlu)varislerine ilân yolile tebliğ:Bay Mehmet Ali Ceyhan Ceylân sağlığında;Fatih Veledi karabaş mahal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.08.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Hairier 13.15 Türküler Pl.13.80 Nora Moralce Orkestrasından dans müziği Pl.13,45 Şarkılar Okuyan:Rıza Rit 14.20 Öğle konseri Pl.Peter Çaykovski:Francesca da Rimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.08.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış AÇflıç Kapanış Sterling 784.784.Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.8C 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.6C 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.08.1953
  • Karayolları 1-Bölge Müdürlüğünden Teknik Eleman Alınacak İstanbul Âlet operatörü,araştırma memuru ve inşaat fonmepi yetiştirmek üzere eleman alınacaktır Araııılao şartlar:1 Alet Operatörleri için:Lise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.08.1953
  • inşaat İlânı Ereğli Kömürleri işletmesi genel Müdürlüğünden 1 işletmemiz Zpnguldak'da Makas'da yaptıracağı korunma müdürlüğü binası inşaatı kapalı zarf usulü ve vahidi fiat esası ile eksiltmeye konulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.08.1953
  • Bayındırlık Vekâleti Samsun Su İşleri 8 inci Şube Müdürlüğünden 1 Çorum Mecitözü îkipmar bataklığı kurutulması işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Tahmin edilen keşif bedeli birim fiat es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.08.1953
  • Seyhan Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulna iş:99584 lira 55 kuruş keşif bedeHi Adana Sıtma Mücadele Enstitüsünde yapılacak öğrenci yurd binam inşaatıdır-2 Eksiltme 9/9/1953 tarihine rastlıyan çarşamba g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.08.1953
  • Ereğli Kömürleri İşletmesinden Nohut,Yeşil Mercimek,Kırmızı Mercimek Alınacak Hususî şartnamelerinde gösterilen evsaf ve müddetlerde teslim sartile satm alınacak olan 275 ton nohut 125 ton yeşil merci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.08.1953
  • Gerede Yeniçağa Bucağı elektrik tesisatı,tesis ve inşasına dair ilândır 1 Projesinin tatbiki Bayındırlık Vekâletince uygun görülen bucağımız dizel grupu ile müteharrik elektrik şebekesi yapılacaktır.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.08.1953
  • Çoruh valiliğinden 1 Borçka ilçesinde yapılacak sağlık merkezi doktor evi ve garaj binaları yapımı 19/8/1953 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır-2 Keş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.08.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinde*^ verilen Askerî Kıtaat İlânları 26 ton sığır eti kapalı zarfla 4/9/1953 cuma saat 15 da Bandırma As-Sa-Al.Ko.da satın alınacaktır-Kilosu 185 kuruş.tutarı 48-100 lira.geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.08.1953
  • Aydın C.Müddeiumumiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iğ 101623 lira 55 kuruş keşif bedelli Aydın ceza evi birinci kısım inşaatı» 2 Talipler bu işe ait proje ve keşif evrakım C,Müddeiumumiliğinde görebilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.08.1953
  • D.Demir Yolları Genel Müdürlüğünden Motor atelyesi inşa ettirilecek Ankara civarında Gazi Güvercin istasyonlar* arasındaki sahada motor atelyesi binası ile kuvvet ve kalorifer santralı binası dökümhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.08.1953
  • Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden Çankaya kazasının Maltepe semtinde yaptırılacak ilkokul binasının inşası işi kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştıra Keşif »bedeli 192.437 lira 54 kuruş olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.08.1953
  • İLAN Bayındırlık Vekâleti Izmir Su işleri 3.Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş 1 tzmir Su İşleri 3 üncü Şube Müdürlüğü Bölgesinde bu lunan Menemen Sulu Ziraat Deneme istasyonları tesisleri inşaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.08.1953
  • ilân Toprak Mahsûlleri Ofisi İstanbul Bö'ge Müdürlüğünden 25-8.fl 53 tarihinde ihale edileceği ilân edilen Edirne,Kırk lareli,Keşan,Hayrabolu,Malkarada 177271.80 lira keşif bedelli hangar inşaatının m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.08.1953
  • Aydın Bayındırlık Müdürlüğünden 1 28997 lira 81 kuruş keşif bedelli Söke Sağlık Merkezi mutfak,gasilhane ve garaj binası inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur-2 ihale 11 eylül 1953 tarihine müsadif cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8