Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.08.1953
  • cehrimizde havanın az I bulutla geçeceği,rüzgârların kuzeyden orta kuvvette ği,sühunet derecesinin değişini-1 yeeegî tafc»^" edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1953
  • Sarsıntı dün de fasılalı şekilde devam etti-Mountbatten ve Ami Cassady,kurtarma faaliyetine nezaret ediyorlar Atina,14 Nafen)Modern tarihin en muazzam felâketlerim den biri olan ve Yunan adalarının al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1953
  • vnJrabnldugn cr rt feurfcanf&n Basit bir mesele bir aile faciasına sebep oldu Kızının düğünü yüzünden çıkan münakaşa sonunda karısını vuran emekli bir yarbay intihar etti Dün Lâlelide feci bir aile fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1953
  • CHURCHILL ITİLEŞTI Bir müddetten beri istirahatta bulunan Başvekil Churchill.Londraya dönmüştür.Resim,Sir Winston Churchilli kendisi ne tezahüratta bulunan halka,selâmlarken göstermektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1953
  • Ş.Fırat yine kaçtı Adapazarı 14 Milliyet)işlediği muhtelif suçlardan* Bursa Askerî Hapishanesinde» yatmakta olan ve kendisine Kocaeli soyguncular kralı adı verilen Sahabettin Fırat,hasta olduğunu iler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1953
  • Romanyada büyük bir sefalet hüküm sürüyor Htilk» sabahtan akşama kadar mağazaların önünde yiyecek alabilmek için bekliyor Beş seneden beri ilk defa ola rak doıt Amerikan gazetecisinin Romanyaya girmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1953
  • Kızs!cehennemden hürriyete.Kore savaşları sırasında komünistlerin eline esir düşen kahramanlarımızdan mühim bir kısmı artık hürriyetlerine kavuşmuşlardır* Kızıl cehennemden perişan bir halde mübsdele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1953
  • İstanbul semti dün susuz kaldı Edimekapıcian geçen su galerilerinden birinin dün sabahın er iken,saatlerinde ani olarak arıza üanması yüzünden şehrimizin Is tanbul yakası 18 saat süren ta miri müteaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1953
  • Doğan Şahin Doğan Şahin A.Kavağından B.Adaya yüzdü Üniversiteli uzun,mesafe yü aücüsü Doğan Şahin dün yeni foir denemesini basariyle sona ettirmiştir.Sabah saat 7.45 te Anadolukavağından denize giren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1953
  • Reisicumhurun dünkü ziyareti Bayar.Orhangazi hazasının Yehiküyünün elektrik santralının açılış merasiminde hazır bulundu Bui'sa 14 Milliyet*)Reisicumhur Celâl Bayar refakatinde kilerle birlikte bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1953
  • Kuzey Korede temizlik hareketi devam ediyor Yeniden birçok yüksek aleyhtarı faaliyette bu Tokyo,14 AP)Pyongyang radyosunun dün bildirdiğine göre,Kuzey Kore hükümeti yeniden bir temizlik hareketine gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1953
  • Kurban kesiminden doğan ihtilâf Rangoon 14 AP)Birmanyalı budist rahipler bugün Ran gocnda kurban kesimi aJeyhtarı bir komite kurarak bayram ttl^vamı Sa.7 Sü.3 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1953
  • Bir köv halkı birbirine girdi Kız kaçırma yüzünden çıkan kavga sonunda 3 kîgi öldü Adapazarı 14 Milliyet)Bu sabah Akyazımn Hasan Bey k3 yünde 51r kız ]taçırma meselesi yüzürioen kanlı bir çarpıgma olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1953
  • Bir otobüs kozasında 8 kişi öldü İzmir,14 Milliyet)ödemiş yolunda fecî bir otobüs kazası olmuştur.İçindeki yolcularla bir likte Birgiye gitmekte olan şoför Mehmet Demirel idaresinde ki otobüs yolun Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1953
  • t 1 A Başvekil Bursada konuşacak 3 Vekiller Heyeti dün Adnan Menderesin riyasetin toplandı Bursa,14 «TH.A)Demokrat Parti Bursa vilâyet kongresi yarm saat 14 te Tayyare sinemasında bağlıyacaktır-Bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1953
  • ikinci Sovyet notasına cevabımız hazırlanıyor Türkiyeyi müttefiklerinden ayırmak hedefini güden nota kesin şekilde cevaplandırılacak Ankara.14 T.H-A.flgfii çevrelerden sızan haberlere göre hükümetimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1953
  • Fransada grevler gün geçtikçe genişliyor Durum büsbütün vahimleşti Ordu kamyonian Pariste yaya halkı taşımaya çalışıyor Paris,14 AP)Grevler artık faafifleyeeek yerde dün de yeni işçi birliklerinin kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1953
  • Stevenson Türkiyeyi övüyor Amerikan Demokrat Parti lideri yayınladığı bir makalede Tiirkiyeden sitayişle bahsediyor VaşingU» 14 USIS)Birle &ik Amerikanın tanınmış mec mualarandıan Look)ta intihar e-4t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1953
  • Mülner,hudut harici ediliyor Türk-îş kongresinde,Türk Sendikalar Kamınnnu tenkit eden Mümer memleketimizi terke davet edildi Ankara,14 T.H.A.«Türk îş-j in son olarak Türkiyede tertip ettiği konferan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.08.1953
  • Rekab etsiz kazançlar ULUNAY Ticarette rekabet şarttır.Bundan dolayı devletin halk ile doğrudan doğruya temas ederek ticaret yapması halkın lehine de olsa,bazı teferruat yüzünden nıatlûb ne ticeyi tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.08.1953
  • KISA HABERLER Pendik Maltepe yolunun irsfaltlanması işi bitmiştir.Ayrı ca Şile yolu da eylülde asfaltlan maya başlanacaktır.Jç Çatalcadaki Kabakça köyü ru su işi ihale edilmiştir.Kara caköy ve Sazlı B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.08.1953
  • POLİSTE if Pendik Palmiye Oteli cıva rtnda 9 sayılı evde oturan Rüştü Telli evinin bahçe tarafından içeri giren meçhul bir şahıs tara fından bavul içinde bulunan bir kısım eşyası i!e bir cep saati ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.08.1953
  • Hie.5 15 Ağustos Rıı.2 Zilh.1953 Ağus.1872 Cumartesi 1369 VAKİ T VASATI EZANİ GÜnea 5.10 10.01 ögı» 12 18 5.09 İkinci l 16.08 8.59 Aksa m 19 08 12.00 Yatst 20 52 1.43 tmaal l 3.16 8.06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.08.1953
  • Karabük Cinci Hocanın eserleriyle doludur Yazan SALİM BAYAR 12 f halka olduğu için bu icaretta-lerden para alamıyorum.Yani?Yani hiç.t Bu handa ioü odası olur mu?Hem de hanj turuyoıiar.Şimdi üç liraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.08.1953
  • Cemiuet SÜNNET DÜKÜNÜ ¦fc İstanbul Umum Tereler Derneğinin tertip ettiği büyük sünnet düğünü,bu çıksam Çifte saraylar bahçesinde yapılacaktır.KONGRE:İstanbulu Güzelleştirme Ce miyetinin yıllık kongres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.08.1953
  • Şahîr Tiyatrosunda iş görmic8ö?ı para atanlar Şehir Tiyatrosu kadrosunda hiç bir iş yapmaksızın paıa alan bazı kimselerin bulunduğu hakkındaki ihbarlar üzerine Vali Gökay durumun tetkik edilmesi için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.08.1953
  • Ecnebi müzisyenlerin durumu tekrar ele alındı Hafif Batı Müziği Sanatkârları sendikası mümessilleri dün tekrar Valiyi ziya* et ederek,turistik belgeyi haiz bulunmı yan gazinolarda ecnebi müzisyenlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.08.1953
  • Köprülerin tamiri Galata Köprüsü ile Atatürk Köprüsü üç gün iki gece kapalı kalacak Karaköy köprüsü halen yapılmakta olan tamirat dol ay isiyle 26 ve 27 ağustos günleri Karaköy ve Gazi köprüleri açılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.08.1953
  • ım**n sWP HALKIN SES Tramvaylar niçin pistir Kurtuluşta,Tepeüstü sera tinde oturan Sami Ekşioğlu isimli bir okuyucumuzdan,bu sütunlarda neşredilmek ü zere bir mektup aldık.Tram vay arabalarının pisliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.08.1953
  • Pastörize sütler Halkın bunlara karşı rağbet göstermemesi fabrikaların iflâsına sebeb o'uyor Şehrimizde kurulmuş olan iki pastörize süt fabı ikası,halkın biraz pahalı olması dolayısiyle pastörize süte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.08.1953
  • Evi soyulan Amerikalı memur Amerikan Yardım Heyeti me imarlarından Sufoev V.Nelsonufc dün gece meçhul hırsızlar tarafından evi soyulmuştur.Harbiye Eytam caddesi Erenler apartmanının 1 sayılı dairesii»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.08.1953
  • Pakistanin istiklâl yıldönümü kutlandı Eminönü Öğrenci Lokalinde tertip edilen törende Türk-Pakistan dostluğu befiirtiSdi Doıst ve kardeş Pakistan milletinin hürriyete kavuşmasının' altıncı yıldönümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.08.1953
  • Yumurta muvaredatı azalrfı Mevsim doflayısiyle piyasamız,da yumurta muhaveratı çok azal mıştı-r.ilgililer Yunanistanla işlerin tamamen durduğunu,yalniz Italyaya bir miktar ihracat ya pıldığmı söylemek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.08.1953
  • Millî Piyango bugün çekiliyor Millî Piyangonun 15 ağustos 1953 çekiligi bugün saat 13.30 da Ankarada yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.08.1953
  • Sovyetler Birliğinde cereyan eden son hadiseler,Mosk vvamn Rus olmayan milletler meselesi ile karşı kargıya bulunduğuna bütün dünyaya bir defa daha İsbat ettiği bir zamanda,muhaceretteki Beyaz Ruslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.08.1953
  • Fevkalâde İkramiye MÜSTAKİL EV Yakında faaliyete geçecek olan Kayseri Şubemiz mudilerine mahsus bu keşideye iştirak için Kayseri Şubemizde 150 liralık bir hesap açtırmak kâfidir.SÜMERBANK Sermayesi:20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.08.1953
  • Fransız muallimlerinin etüd gezileri istanbul Muallimler Cemiyetinin davetlisi olarak Istanbulda etüd gezileri yapmakta olan 32 Frangız Öğretmeni dün de cehrimizin muhtelif yerlerini gezmig ler ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.08.1953
  • Tramvay hırsızı vatman!Evvelce bir tramvay çalan Viyan alı vatman tekrar çaldığı tramvayla gece sabaha kadar sokaklarda dolaştı Viyana,14 A.A)Viyana tramvay şirketine ait bir araba bu sabah şafak vakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1953
  • Ma «ww iimiiwiiraiiiiiatuB—m İv wL â\Alaturk Bir dergi alaturka musikiyi «irticaın kalesi» olarak ilân etti.Fikir ve sanatla uğraştığım kapaktan haber veren bu dergi alaturka kelimesini kullanmakla sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1953
  • Ancak on sene daha güzel kalabilecekti.Bunları boşa hracamamak telâşı ile aklından bütün kederli düşünceleri atarak ihtiyar kocasnu senelik Vichy küflüne gönderdi,kendisi de uzun bir zamandan beri onu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1953
  • Ingilterede at yarışları nasıl idare ediliyor Bir senede altı milyar tiranın el değiştirmesine sebep olan bahsi müştereki,tam Ingllizvari bir usul ile peşin olarak beş para vermeden oynamak mümkündür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1953
  • ada müthiş bir Saatte 100 mil süratle eser kasırga,kuzey Carolina sahillerini altüst etti Morehead City Amerika)14 A-A.Saatte 100 mil süratle esen bir kasırga dün gece kuzey Carolina sahillerini altüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1953
  • BU YILIN 12 İKRAMİYE EVİNDEN Ağustos çekilişinde Acıbademde dört odalı ve bahçeli 2 evi kazanan iki talihli Hakkı Duransoy D-D.y.Şefi Samsun)Cüzdan No-3734 2 Bedia Ertok Hisar Ortapazar Cad.No.48 Burs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1953
  • Seyianda nümayişler Kolombo Seylan)14 A.A)Komünistler tarafından çıkarılan umumî grevin üçüncü gününde nümayişçiler bir turist otobüsünü devirerek 40 kişinin yaralanmasına sebep olmuşlardır.Polisin bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1953
  • Garip bir öiüm vakctsı Richmond Virginia)14 A-A-İki günden beri 1000 polis ve gönüllü yardımcı,ay rica uçaklar ve helikopterlerle aranmakta olan 4 çocuk dün sabah mahallî idareye ait McGuire hastahane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1953
  • Japonlar j it uçağı imaline hazırSanayorüar Tokyo,14 AA.Japon uçak imalâtçıları,yapılmakta olan Jet uçağı tecrübelerinin iki seneye kadar tamamlanacağını ve üç seneye kadar da ilk Japon jet uçağının i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1953
  • Boğazına sakız kaçan kadın boğularak ö'dii Iowa,14 A-A,Leone Finn adında 45 yaşında bir kadın film seyrederken çiğnediği sakızın boğazına kaçması yüzünden tıkanarak ölmüştür-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1953
  • Kısa harici haberler İNGİLTERE fc Amirallik Dairesi,İngjlterenin en modern uçak gemisi olan Eagle'da kötü niyet eseri ol duğu anlaşılan bazı tahribat müşahede edildiğini bildinmekte dir Bununla berabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1953
  • Afi Han eiomobil kazası grçirdi Rouen,14 A-A.Ali Hanın kullanmakta olduğu otomobil Evreux civarında,içinde üç kaduun bulunduğu diğer bir otomobille çarpışmıştır.Sadmenin şiddetinden Ali Han Birtmdan»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1953
  • Laos'da çarpışmalar tekrar başladı Laos.14 A.A Dün Fran sız Laos birlikleriyle komünist birlikler arasında yeniden çarpışmalar olmuştur-Fransız karargâhı bütün kraliyet topraklarında devriyelerin tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1953
  • Romanya'da yiyecek sıkıntısı başgösterdi Bonn,14 TH.AJ Romanyadan iltica eden mültecilerin ifade ettiklerine göre.şehirlerde büyük bir yiyecek buhranı çekilmektedir Yiyecek satan devlet mağazalarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1953
  • Italyada Rus casus şebekesi Peyk memleketlere stratejik madde kaçakçılığı yapan bir şebeke İtalyan polisi tarafından meydana çıkarıldı Londra,14 Nafen)Moskova tarafından idare edilmekte olna muazzam b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1953
  • Siyasî İcmal F«*s IfâCiâSiiiın son perdesi Fransız dostlarımızın' pek sev dikleri bir B»uf subayları vardır.Afrika müstemlekelerini it.pt ettikleri ifiin bunlara Airi kain)derler.Bazıları kan döke.«ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1953
  • Çocuk felci ile yeni bir mücadele usuJli San Fransisko.14 A.A-Bugün burada toplanan Amerikan bakteriyoloji kongresinde bir bilginler grupu çocuk felci ile yeni bir mücadele metodu ileri sürmüştür Bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.08.1953
  • San FraiTciscoda iki İrlandalı di b r tncfilterenin iki tanınmış televizyon artisti Jackie ve Jill McCalla kardeşler tatillerini Amerikanın plaj memleketi San Francis oo'da geçirmektedirler.Amerika si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1953
  • Altı karılı kralın saltanatı İngiltere tahtı bir olmuş,fakat bu Tudor hanedanından 8-Hanri,ingiliz tarihinin 6 kajril^ Kral lâkabı ile anılan meşhur simasıdır,tik izdivacı dahi tabiî olmamış,binbir de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1953
  • ı.T.r.y.L f n|.ur Sabiha Gökçen bugün geliyor Dünya Havacılık Kongresine iştirak eden delegeler Türk ka* din pilotu Sabiha GÖkçen'e «dünyanın en iyi kadın havacısı» unvanını-vermişlerdir.Bilindiği gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.08.1953
  • TARİHÇESİ TEKNİĞİ VE BÜTÜN İNCELİGİİLE^Ö Yazanlar:W.Winter bol turn L.Gambia Türkçesi;N.Selener Futbol,profesyoneller için bile muvakkat bir meşgale telâkki edilmelidir 81 Meşhur futbolcularla tanışır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.08.1953
  • İstanbul atletizm birinciliklerine yarın başlanacak istanbul 14 A.A.Birinci küme atletizm birinciliklerine ya rm saat 16 dan itibaren Fenerbahçe stadında başlanacak ve müsabakalara pazar günü de devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.08.1953
  • Çetin bir maç yapacak olan Garbfa Zaharyan ü Taki Garbis bu gece tekrar karşılaşıyor iki rakibin karşılaşması spor severler arasında merakla bekleniyor ı trafa güleceğini kestirmek bir1 Uayli güçtür.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.08.1953
  • İKİ YÜZÜCÜ KINALIYA YÜZECEK Caddebostanı yüzücülerinde» Urnit Hoşgör ile İsmail Narinoglu pazar sabahı saat 8.30 da ya girerek Kmalıadaya yüzmeyi deneyeceklerdir.BASKETBOL.MAÇLARI Kadıköyspor açık hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.08.1953
  • Yeni mevsimde j^üplerirn^jl FENERBAHÇE I i.ı MM Kulağımıza gelenler Elli kuruş duhuliye ile antrenman seyri Sarı Lacivertli futbolculardaki büyük intizam Bu yılki muhtemel kadro Dünden itibaren hemen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.08.1953
  • R*7irW:n Fad-I 0 UT{ t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 I 1 5 6 H y/y!aj| 7 8 i 1 9 1_10 L_11 Î2 Köpek,7 Açik;bir harf;Örnek teşkil eden şey,8 Bir işaret sıfatının uzunu;Vezinli ya zı yazan;Bir harf,9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.08.1953
  • Düzmece MUSTAFÂ "Üzülmiyeceğim baba,zevk duyacağım!Çünkü bana ihanet eden sevgiliden intikam alacağım 44 Mektubu buraya kadar dişlerini sıkarak okuyan Haıen,bu kelimelere gelince dinamit gibi patladı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.08.1953
  • Çehresi afces İçinde idi,Anna fie beraber otomobile bindul-ri dakikadan beri göğsünde bir ta*J yik hissediyor,müşkülâtla nefes alıyordu Biraz içerse bunların geçeceğini tahmin etmiş,fakat viskinin de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.08.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'tıl Müdfcr:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.08.1953
  • ¦ota tarihteki korkunç ^CİNAYETLERİ Nakleden;A£t£ UZBAY Tren Parisin Sen-Lazar istasyonuna varınca sanık büyük korku geçirdi Sanığı Paris garından mcrk^xi gizlice götürdüler Canavar böyle bir elexfcci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.08.1953
  • RÖPORTAJ Taksitle mal alıp satmayı meslek edinenler türedi Eskiden taksitli satışlar daima sağlam bir kazığa bağlanır ve müşteri taksitlerini muntazaman ödemeye mecbur bırakıiırmış.Sonraları taksitle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 15.08.1953
  • Bir köy halkı birbirine girdi [Baş tarafı 1 incide] Neticede Nurettin Tamar Meh met Ozmert ve Hakkı Altındık adlarında üç kişi ölmüş ve Şevfket Altınışık Burhan Altmıgık ve Mehmet Tamar adlarında üç k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.08.1953
  • Mtilner,hudut harici ediliyor [Baş tarafı birincide] ransta yaptığı konuşmada,Türk îşçi Sendikalarının politikaya karışmalarını meneden kanunu tenkid ettiği malûmdur.Ayrıca aynı şahsın,Türk Hü kûmetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.08.1953
  • Yunanistanda zelzele kurbanları 2 bini buldu [Baş tarafı birincide] Kral,Kraliçe ve Veliahd,Pyrpolitis destroyeri ile bu sabah Argostoli'ye gelmişler ve halk taraflıdan büyük bir lıeye oanla karş;nmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.08.1953
  • Fransada grevler [Baş tarafı birincide] Bugün bağımsız sendikalardan biri yeraltı trenlerinin bir kısmının işleyeceğini bildirmiş işçileri vazifeleri başına dönmeye davet etmiştir.Maamafih bunun müess
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.08.1953
  • Başvekil Bursada [Baş tarafı birincide] bugün Baat 17 de Başvejril ve Demokrat Parti Genel Başkanı Menderes'in riyasetinde top lanmıştır.Genel Jdare Kurulunun saat 21 e kadar devam eden bu toplantısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.08.1953
  • Kurban kesimi [Baş tarafı birincide] günü bir protestor yürüyüşü yapa caklarinı bildirmişlerdir.Ayni güne budistlerin bir dinî bayma mı tesadüf etmektedir.Bilindiği üzere büyük bag hayvanlar budistler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.08.1953
  • Ron an/ada büyük bir sefalet [Baş tarafı birincide!kaptırmaktadırlar Bunların ev leri sıkı bir polis muhafazası al tındadır.Amerikan ve Rus yapı sı lüks otomobiller bunların üni formal ı uşaklarını k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.08.1953
  • RÖPORTAJ Taksitte Mal alıp satma Baş tarafı 6 ncıda)kimi çocuğun mektep taksitin den,kimi de hanımın berbâf pa rasindan "ayırabildiği kadarını bize vererek_ağ;zımızı kapamaya Çalışıyordu.Âdeta dilenem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.08.1953
  • Trikotaj Kooperatifinden:31 ağustos 1953 pazartesi günü saat 14 de Kooperatif merkezinde fevkalâde toplantı yapılacaktır.Mezkûr gün ve saatte kayıtlı ortaklann gelmeleri rica olunur İdare Heyeti BUZNA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.08.1953
  • İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz Orman Mahsullerini Değerlendirme Snstitii ve-Kürsüsünden münhal bulunan 35 lira aslî maaşlı asistanlığa ingilizce veya almanca dillerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.08.1953
  • Çanakkale vilâyeti daimî encümen başkanlığından 21555 lira 9 kuruş keşifli Çan kazasına bağlı Etili,18411 lira 26 kuruş 'keşifli Yenice kazasına bağlı Akça Koyun 18411 lira 26 kuruş keşifli ara'bacık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.08.1953
  • m *k İLAN Ankara Polis Enstitüsü Müdürlüğünden Miktarı Muhammen Muluunmen İlk İHALENİN Cinsi azı kilo Çoğu Fiatı Tutan Teminat* Yeri saati Kuruş Lira Lira Kr« Tarihi Koyun et!7000 Snn* «S 21200 Kemikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.08.1953
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Sofin alma komisyonu Başkanlığından 1 İzmir yaprak tütün bakım evinde mevcut azalır çoğalır 12-000 kilo jüt kınnap parçaları pazarlık suretiyle satılacaktır* 2 Pazarlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.08.1953
  • Gerede Kaymakamlığından 1 Gerede Hükümet Konağı önü ve meydana ıslahı kapa* h zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır-2 Keşif bedeli 25939 lira 43 kuruştur.3 Bu işe keşif ve şartnameler Bolu Bayındırlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.08.1953
  • Yapı işleri ilânı Çanakkale Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iş birim fiatlarına 15 ilâve su* retile Çan kazası orta okul inşaatına ait olup keşif bedeli 142259.67 liradır-2 Eksiltme 28/8/1953 cuma g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.08.1953
  • Bayındırlık Vekâleti İzmir Su işleri 3 üncü Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan rş:1 İzmir Su işleri 3 üncü Şube Müdürlüğü bölgesinde bu lunan Manisanın Dış mahalle deresi taşkınlarından ve Horoz kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.08.1953
  • Doğan Şahin [Baş tarafı birincide] yüzme hakemi de takip etmiştir.Bu arada Anadolukavağı Kız Kulesi arasım 3 saat 52 da kikada alan genç yüzücü bu me saf ede kendisinin ekim ayı içer sinde 4 saat 17 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.08.1953
  • İkinci Sovyet notasına cevabımız [Baş tarafı birincide] şekilde cevaplandırılmış olacaktır-Bu şekilde cevap vermekle üçüncü bir Rus notasının tevdi edilmesi önleneceği gibi.ihtilâfın da büyümesi önlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.08.1953
  • Stevenson Türkiyeyi övüyor [Baş tarafı birincide] Ijendüerinden emin Türkiyenin kaydettiği ilerlemelerden ve Türkiyenin savunma kudretin den memnun birer şahsiyet ete rak bulmuştur.Stevenson Türkiyede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.08.1953
  • Açık eksiltme ilânı İstanbul Olgunlaşma Enstitüsünden 1 Yapılacak onarım açık usulde eksiltmeye konmuştur-Keşif bedeli «3231* lira 63 kuruştur.Eksiltme:17/8/953 tarihinde pazartesi günü saat 15 de İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.08.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Eksiltmeye konulan iş 1 Erzincan su işleri 11 inci şube müdürlüğü bölgesinde bulunan Çoruh sulamaları 1 inci kısım inşaatında Şavşat köyleri sulaması inşaatı olup tahmin edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.08.1953
  • Bir otomobil kazası daha Unkapanmda Fil yokuşu 232„5 numarada ofcufan Şemil Tığlı adında biri Refik Saydam caddesinden geçerken 2200 plâkaU otom»ot»ilin sadmesin-e maruz kalarak ağır surette yaralanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.08.1953
  • Millî Eğitim Müsteşarının tetkikleri Şehrimizde bulunan Millî Egi tim Vekâleti Müsteşarı Reşat Tardu beraberinde Millî Eğitim Müdürü ve ilgili memwrlar ol m dugu halde dün Kabataş ve Galatasaray lisel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.08.1953
  • ğ.Fırat kaçtı [Baş tarafı birincide] bir kolayını bularak hastahaneden firar etmiştir,tstanbula kaçtığı tahmin edilen bu sabıkalı hırsızın aranmasına başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.08.1953
  • Basit bir mesele fBaş tarafı birincide] tabancasını çekeuek karısı Feri deyi sol göğsünden ağır surette yaralamıştır.Karısının ijjinde yere düştüğünü gören Hü şeyin Ozciğer tabancasını şakağımda ateşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.08.1953
  • Reisicumhur [Baş tarafı 1 incide] santralının ı^ılış merasiminde hazır bulunmuştur.Reisicumhur vilâyet hududunda Demoka^at Parti Meclis Gru pu başkanı Hulusi Köymen;Bir sa Mebusları;Vali ve Belediye B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.08.1953
  • Kuzey Korede temizlik hareketi devam ediyor [Baş taralı birincide] 406 MÜTTEFİK ESİRİ DAHA HÜRRİYETE KAVUŞTU Panmunjom,14 A-A.Bugün esir mübadelesinin onuncu gününde 247 Güney Ko reli» 84 Amerikan,74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 15.08.1953
  • IH m I '¦jliiwj L'.iwiwap,BOUDEN WW TORKlTE MÜNHASIR THAiATÇISI:MEHMET KAVALA Galata Tahir Han istanbul lelgraf:UJftET İstanbul Telefon:ACENTALIR KAYDINA DEVAM OLUNMAKTADIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.08.1953
  • T.C.ZİRAAT BANKASI VADELİ,VADESİZ TASARRUF HESAPLARI 31 Temmuz çekilirinde ikramiye kazananlar Ankarada Bahçeiievâer'deki Apartman dairelerinden biri Erzurum'da No-1216 hesap sahibi Sıddık'a diğeri de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.08.1953
  • ağrılara karşı Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığından Cinsi Miktarı Komple motor Amerikan menşeli Gj-2A modeli 4 adet Kilometre teli iç ve dış 20 adet Komple debriyaj diski Muhammen fiatı Beheri 2000 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.08.1953
  • Kırklareli daimî komisyon Başkanlığından 1 Eksiltmeye konulan iş Kırklareli Dereköy yolu 13X000—18+500 kilometreleri arasındaki blokajlı şose inşaatıdır-A Eksiltme 25/8/1953 tarihine rastlayan salı gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.08.1953
  • içme su tesisi için filtre ve klorlama tesisi satın alınacak îiler Bankasından;1 Karadeniz Ereğlisi şehrinin içme su tesisatı için fennî şartnamesinde yazılı evsafta filtre ve klorlama tesisi satın al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.08.1953
  • İstanbul Belediyesi Karaağaç Kurumlan Müdürlüğünden:1 Mezbahada çalışmak üzere 15 lira yevmiyeli geçici hizmetli 4 Veteriner alınacaktır.2 Sıhhat servisimizde 3656 sayılı Barem Kanununa tâbi 20 lira a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.08.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dıans müziği Pl.13.30 Şarkılar.Okuyan:Mustafa Kovancı 14.00 Karışık hafif müzik Pl.14.15 Sevilmiş «chansonlar» Söyleyen:Mike Yazıcı,Refakat eden:Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.08.1953
  • ADone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 ^İti aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylA 4 00 Ecnebi memleketfeve iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 met sayfa sant.2,30 T.U ilânlardan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.08.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CBMAf Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-11.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de haata kabul eder.istanbul Dİvanyoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.08.1953
  • r P.T.T.işletme Umum Müdürlüğünden Teklif isteme ilânı 1 İdare ihtiyacı için 5.000 adet otomatik masa telefon makinesi ve yedekleri 4097 sayılı kanuna göre teklif almak suretile pazarlıkla satın alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.08.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanıg Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr,İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış 784_280.50 0.8C 64.03 5.6C 54.12.50 73.68.40 0.44.80 93.34 9.73.90 Kapanıl 784.280.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.08.1953
  • İYÜİ«İ SîSİT beyaz sabun yerine kremi» PÜR S B KULLANINIZ l PURO GÜZELLİK VE CAZİBENİZİ ARTTIRIR İV 100 de 100 saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.08.1953
  • İstanbul Levazım Amfrliginden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı mevadm açık eksiltmesi 24/8/1953 pazartesi saat 10 da Selimiye As-Sa.Al-Ko-da ya pılacaktır-Şartnamesi Ko.da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8