Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.08.1953
  • Bugün cehrimizde havanın bulutlu geçeceği rüzgârların kuzey doğudan eseceği,Mfihınıet depeceskıin değişmiyecesi tahmjn edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1953
  • Fransada grevler genişliyor l$çi ve İşçi Kuvveti Federasyonu,Fransadaki bütan işçileri ummu greve davet etti Paris,12 AA.İşçi w Igçi Kuvveti Teşkilâtı Federasyonu,bütün kredi,ticaret,sigorta,sosyal ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1953
  • Dün yabalanan Aysel Apartman soyan genç bir kız yakalandı Ay seli hırsızlığı sevgilisine hediye almak için yapmış Dün.Nişantaşında apartman soyan 16 yaşlarında genç ve güzel bir kız yakalanmıştır.Ayse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1953
  • Zelzele Yunanisfanda büyük tahribat yaptı Yalnız Kefalonya adasında 400 kişi öldli Dün de 17 sarsıntı kaydedildi Atina» 12 A.A R)Son 24 saat içinde Yunanistanda 17 zelzele olmuştur-Zelzelenin merkez ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1953
  • Pakistan Hindistan ihtilâfı had safhada Pakistanlılar Kaşmirin kurtarılması için Hindıstanfa harp edilmesini istiyor Karaşi,12 A.A.1—Dün gece binlerce Pakistanlı,Başvekil Mııhammed Ali'nin evinin önü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1953
  • TEKEL MOTÖRÜNt)SOYANLAR Sabıkalı ve azılı deniz korsanlarından Sefer Kopuz ve Selim Çelik dün Tophanede» Tekel'e ait bir deniz motöründe n sandıkla rakı çalarken yakalanmışlardır Hırsızların daha evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1953
  • Fransız hükümetinin teşekkürü t Fransanm Ankara Büyükelçisi Dışişleri Vekilimize gönderdiği bir mektupta» Fethiyedeld uçak kazası sırasında gösterilen alâkadan dolayı teşekkürlerini bildirdi Ankara 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1953
  • Taşlıtarlada yeni bir eroin deposu basıldı Sabıkalı eroin satıcılarından Abdullah polise beyaz zehir satarken yakalandı Emniyet İkinci şube kaçak* çılık masası memurları dün ak* şam üzeri Taşlıtarlada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1953
  • Kızıllar,dün de 25 esirimizi iade etti Dünkü mübadeleden sonra kızılların elinde 42 esirimiz kaldı Panmunjom 12 AP Müba mış eski mavi Çl* üniforması' delenin sekizinci gününde kjzıl lar bu sabah ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1953
  • Alçstepeye giden heyet döndü Anafartalar muharebesinin 38 inci yıldönümü münasebetiyle Millî Savunma Vekâleti İstanbul Temsil Bürosu tarafından AIûtepede tertip edilen törene katılan 500 kişilik bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1953
  • IcreofctonW tahliye talebini tekrar reddeden Çanakkale Ağır C«a heyeti Dumlupınar dâvasında ortaya atdan iddialar Ehlivukuf Rees'in raporunu tenkid eden avukatlar,Rees'in bu rapordan sonra Naboiandm m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1953
  • HAVACILARI AMEIJİKADA Dünya havacılar kongresine iştirak etmek üzere Binı Cevad Akma,Lâtif Akiizü Necdet Alcıgir.Sabiha Gökçen.Ethem Türker,Remzi Morkol;»»ver Gencer ve Tevf ik Tüzün'den müteşekkil bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1953
  • Liselerde olgunluk imtihanları kalkıyor Yüksek tahsile girişi kolaylaştırmak için liselerin son sınıfı olgunluk sınıfı olacak Ankara,12 T.H.A)Millî Eğitini Vekâleti» liselerde olgunluk imtihanlarını k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1953
  • Sındırgıda ucan daire görüldü izmir 12 Milliyet)Dün Sındırgının ve Düstûr tepe nahi yesine bağlı Kızılocak köyünün Gdktepe mevkiinde Batıdan Doğuya doğru uçan mavi bir cisim görülmüştür.Dursunbey ve S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1953
  • Celâl Bayar'ın tetkikleri Şehrimizde bulanan Reisicumhur Celâl Bayar dön beraberinde Vali ve Belediye Reisi olduğu halde Fa* tih türbesini ziyaret etmiş ve Fa* tSh camii etrafındaki medreseleri gezmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1953
  • Büyük bir çam ormanı yanıyor 500 bin çam ağacı yandı-Yangım kasden çıkaran üç çoban tevkif edildi İzmir 12 Milliyet)Cuma ^Ovasına bağlı Çam köyluıde zuhur eden büyük orman yangını halâ söndürülememişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1953
  • D.P.Genel İdare Kurulu dün toplandı Geç vakte kadar devam eden toplantıda iç siyasetimizi alâkadar eden mevzuların görüşüldüğü tahmin ediliyor Ankara.12 Milliyet)Şehrimizde bir kaç gün evvel başlamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1953
  • Rusya nifak çıkarmak istiyor Vaşington 12 A.A.Af eri ka Dışişleri Vekili Fester Dulles bugünkü basın konferansında Amerikan hükümeti teknik servislerinin Malenkovun son nut kundan beri veya daha evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1953
  • i dış ticaret rejiminin tatbikına başlanıyor Vekiller Heyetinin Başvekilin ri toplantıda iktisadî meseleler yasetinde yaptığı gözden geçirildi Ankara.12 MilHyet)Vekiiier Heyeti bu sabah da saat 10.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1953
  • Tepkili Uçak Birliklerimiz takviye ediliyor Hava kuvvetlerimizde tepkili uçak gruplarının saym dörde Çıkarılıyor Nev York 12 T.H.A.Nev York Times gazetesi,Birleşik Amerikan yardımiyle Türk Ha va Kuvve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.08.1953
  • Sahne sanatkârları Derneğin fevkalâde toplantısı sinirli bir hava içinde cereyan etti Sahne Sanatkârları Derneği;dün saat 15 de Komedi Tiyatrosunda olağanüstü bir top lantı tertip etmişlerdir-Zaman za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.08.1953
  • Tetkikler Atom bombasının tesirleri ikinci Dünya Harbi esnasında Japonyaya atılan atom bombalarının insanlar üzerinde ne tesir icra ettiği-seneler geçmesine rağmen hâlâ incelenmektedir-Atom bombasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.08.1953
  • KİSA HABERLER ¦^Vali Gökay evvelki gece yansından sonra Fatih,Eyüp,Ortak çiiar ve Silâhtarağa karakollarıile Kâgıtane ve Şişli yolunda gece seyrüseferini kontrol etmiştir.ti Genel Meclisi 25 ağustos s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.08.1953
  • POLİSTİ ¦jt îsünyede Osman Akdarın taş ocağında çalışan Naci Yılmaz adında bir işçi,çalıştığı makinanın kolunun ayağına düşmesi so nunda ayağı bileğinden kırılmış tır.Yaralı tik Yardım Hastahanesine k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.08.1953
  • MUSler hakkında tahkikata başlandı Dünya Hür İşçileri Federasyonu Türkiye mümessili Müller* in Türk-İş Federasyonu kongre «inde yapmış olduğu konuşmada sendikaların siyasetle uğraşmaları gerektiği,hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.08.1953
  • Umumî he'âlar temiz tutufucak İlgililer çok pis bir durumda bulunan umumî helalarla nihayet alâkadar olmağa başlamışlardır.Belediye riyasetinde yeni alınan bir karara göre umumî helalar bizzat kaymaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.08.1953
  • Türk sanat adamları İçin mevlit okutulacak Şehrimizde yeni teşekkül eden «Türk Edebiyatını Koruma ve Dünyaya Tanıtma Cemiyeti* ebediyete intikal etmiş büyük şair ve edebiyatçıların ruhuna İthaf edilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.08.1953
  • Pencereden evleri gözet'İyen bir şahıs ye kalandı Kasunpaşada Kardeşler soka gında 18 sayılı evde oturan ömer Güney,Zekeriya Aygün adında bir şahsın geceleyin penceresinden kendisini ve ailesini göaet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.08.1953
  • Hie.13 Ağustos Pvll.3 31 Zilh.1953 Tmn 1S72 Parşemba 1369 VAKİ T VASAT* EZANİ 1 Güne!j 508 9.56 £le 12.19 5.07 j tkind l 16 09 8.58 Aksa] m 19.11 12.00 Yatsı 20 56 143 j İmsak 3.U 8.01 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.08.1953
  • Bir İtalyan havacılık heyeti geliyor Ağustosun 20 sinde Glonel Va rini riyasetinde İtalyan havacılık akademisi talebelerinden 23 kişilik bir heyet hususî uçaklariyle şehrimize gelecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.08.1953
  • İstanbul Gazeteciler gecesi İstanbul Gazeteciler Sendikası tarafından 22 ağustos cumartesi akşamı Bayramın üçüncü günü)saat 21.30 da Açık Hava Tiyatrosunda şehrimizin en tanınmış ses ve saz yıldızları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.08.1953
  • ¦f—W' HALKIN SESİ Harap değirmen sokağının harabeliği Edirnekapı'da oturan Sait Fırat isimli okuyucumuz gönderdiği bir mektupta Edirnekapıdaki cadde ve sokakların senelerdir tamir yüzü görmediğine tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.08.1953
  • Kartala dün törenle içme suyu verildi Vali,Pendik ve havalisinin de yakında içme suyuna kavuşacağsna bildirdi Kartal Maltepesine içme suyu isale edilmesi münasebetiyle dün saat 11 de bir tören yapılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.08.1953
  • Selâm vermediği için arkadaşsın yaraladı Şevket Varoğlu adında bir sa bıkalı Kadıköyde Söğütlü çeşme caddesinden geçerken,eski arkadaşlarından Şefik Kuşçuya raslayarak kendisine selâm vermiştir.Şefiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.08.1953
  • Âbideler tenvir edilecek Şehrin tenviri ve âbidelerin aydınlatılması işini yeni baştan tetkik etmek üzere teşkil edilmiş olan komisyon,V.ali Gökayın riyasetinde ve ilgili belediye müiüranının iştiraki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.08.1953
  • Ticaret Sarayı Balikpazannda kurulacak Şehrimizde bir ticaret sarayının inşası için yapılan hazırlıklar devam etmektedir.Sarayın tanzim edilmekte olan Balikpazannda yaptırılması bahis mevzuudur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.08.1953
  • Dün bir Amerikan muhribi gsidl Amerikanın Akdeniz filosuna mensup M.S.S,Qyatt muhribi,dün sabah saat 8.30 da limanı miza gelerek Dolmabahçe önünde demirlemiştir.Muhrip;17 ağustos pazartesi gününe kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.08.1953
  • Haksız rekabet Haksız rakabctle mücadele ve Sınaî Mülkiyeti Koruma Derneği dün faaliyete geçti GeÇen yıl şehrimizde kurulan «Haksız Rekabetle Mücadele.Sınaî Mülkiyeti Koruma Derneği.nin ilk toplantısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.08.1953
  • Dul kalan gelinlerin ıstırabı:Kan gütme Yazan SALİM BAYAR 18 Taşköprüye.taş bir köprüden ve bir zafer takının altından geçerek girersiniz-Ve bu takı görünce şehirde millî bir bayram kutlandığı zehabın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.08.1953
  • Patîıvan buhar kazanı bir işçiyi yaraledı Dün Şişlideki mensucat boyafabrikasında bulunan buhar kazanının infilâk etmesi neticesi yıkılan beton ve kazan altında kala.n Ahmet Matoğlu adında bir işçi mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.08.1953
  • Öğrenci abonman kartları Ankara,12 A.A.Ulaştır,ma Vekâletinden bildirilmiştir:209 sayılı öğrenci abonman kartı tarifesinin sadece 3 üncü mıntaka mesafesi 15-26 ve 4 üncü mmtaka mesafesi 27-45 ki lomet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.08.1953
  • Denz Harb OkuSu ve Ko!rj:nî alı nacak öğrencilerin imtihan günleri Deniz Harp Okulu ve Kolejinin,Kolej birinci sınıfına 1953/1954 ders yılında alınacak öğren çilerin imtihan günleri tesbit edilmiştiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.08.1953
  • Şshir Tiyatrolar» 1953 954 zezonu repertuarı İstanbul Belediyesi şehir tiyat roları sahnelerinde 1953/1954:tiyatro sezonu içinde temsil edilecek olan tercüme ve adapte pi yesler edebî heyet,idare kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.08.1953
  • İstanbul mebusları bir toplantı yaptı Meclisin yaz tatilinden istifade ile şehrimize dönen Istanbul milletvekilleri dün saat 15 t.e D.P.ti merkezinde bir toplantı yapmışlardır.D.P.ti İdare kurulu üyel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.08.1953
  • Kuzey Atlantik Paktı âzasından hiç biri,bu teşkilâtın lüzumuna Türkiye kadar inanmış değildir.Asırlar^,tecrübesi her Türk vatandaşı Ozeıinde,haklı olduğu şüphe götürmeyen bir inancın yerleşmecine sebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.08.1953
  • Cemiqet TÖREN if Ziraat Bankası «Beyoğlu Ajansı» nın açılış töreni 17 ağustos pazartesi günü,İstiklâl caddesindeki yeni binada yapılacaktır SÜNNET DÜĞÜNÜ İf Kızılay Beşiktaş şubesinin tertip ettiği Sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.08.1953
  • Vuisan gazsteTeri ne istiyorlar Yunan gazetelerinin bazıla-1 efendiliklerini muhafaza et' taekle beraber fcurastra hissiyatla hareketten kendilerini kurtaramıyorlar-Fakat maalesef ciddiyetlerini kaybe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1953
  • j 12,n burada hiç bir günahı tı* U* Veenava karşx duyduğu k ^Uğu kısa ihtiras vicdan aza J**in süzgecinden geçerek eski J:e nazaran daha da derin bir ^Çte dönmüştü.Gelecek kışta j/9,iyi bir çeyiz ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA 1953 seneeiniıi ilk 6 ayında 269 bin Amerikalı seyahate çık mıştır.Bu seyyahların yüzde 80 i Avrupayı ziyaret etmektedir.İNGİLTERE İngüterede kullanılmakta olan otomobil s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1953
  • HindBs£anda deniz ks*ı görîifmüş Silchar 12 Nafen)Hindis tanın Asnam eyaletinde Katia ahalisi,denizkızı)gördüklerini iddia etmektedirler.Bunlar n ço gu,yarısı kadın yarısı balık olduğunu iddia ettikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1953
  • Köpsk mezarlığında sona eren facia Londra 12 T.H.AJ Maisie V Valters adında 24 yaşlarında bir kadın'3 yaşındaki kizi Jake Hni öldürerek cesedini bir köpek mezarına atmıştır.Ekseriyetle İJfiyülcannesîn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1953
  • Mikrop harbi tekrar başlıyor Sovyetler Batı Alnıanyaya yapılan hicreti önlemek için.zecrî tedbirler alıyor Londra,12 Nafen)Doğu Almanyada Sovyet askerlerinin de dahil olduğu tehdid kanpanyasına rağmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1953
  • Seyyarelere sey a h a t Yeni bulunan bir yakıtla füzelerin seyyarelere gitmesi mümkün olaeak Zürih,12 Nafen)Seyyarelere seyahat imkânlarını araştırmakta olan bir konferansta açıklandığına göre.bu şeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1953
  • Cellat aranıyor Hindistan d a hiç kimse cellât olmayı kabul etnıij\ r Trivandrum,12 Nafen)Hindistan in Travancor eyaletinde,uzun bir zamandan beri cellât aranmaktadır-Fakat şimdiye kadar hiç bir talip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1953
  • Japonyadaki sessiz grev süratle yayılıyor Amerikan hava tesislerinde çalışan 150 bin işçi 2 gün için işlerini bıraktı Tokyo,12 AA)Ameri-şan çıkarmışlardırka emniyet kuvvetlerinde çalışan Japon işçiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1953
  • Kumar yüzünde iflâs ed?n lort Londra 12 T.H.A.Ingil teredeki Lordlaıin en uzun boy lusu Lord Brougham 1.95 boyun da 18 yaşmda olduğu halde borç lan yüzünden hapse girecek bir hale düşmüştür.Lord Broug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1953
  • Gazetedeki resimden yakalanan hırsız Mercedes 12 A.A.Esmada Alfredo Moran adında birinin iki kıymetli radyosu çalınmıştı.Radyoların bulunmasından timi di kestiği sırada gzaete okurken sıcakların arttı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1953
  • Bir uçak kazasında dokuz kişi öldll Montreal 12 A.A.Kanada hava kuvvetlerine ait iki motor İÜ bir tepkili uçak dün şehrin varoşlarmdaki evlerin Üstüne düşerek altı çocuk ve bir büyü gün ölümüne sebep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1953
  • Fevkalâde ikramiye MÜSTÂKİL EV Yakında faaliyete geçecek olan Kayseri Şubemiz mudilerine mahsus bu keşideye iştirak için Kayseri Şubemizde 150 liralık bir hesap açtırmak kâfidir.SUMERBANK Sermayesi:20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1953
  • Err çok süt içilen ye' Connecticut Birleşik Amerika)12 AA.Mevcut dünya istatıatiklerine nazaran,yer yüzünde en çok süt Connecticut eyaletinde içilmektedir.Bu eyalette oturanların günde ortalama olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1953
  • Atomla işlenecek denizaltının İnşasına başlanıyor Vaşington,12 T.A.Birleşik Amerika Deniz Kuvvetlerinin bildirdiğine göre,atomla tahrik edilecek ikinci denizaltının tasasına 1 eylülde başlanacaktır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1953
  • Kravat müsabakası Londra,12 Nafen)Londra da bir kravat müsabakası yapıl mrşlır.Ingüterenin her taraşsın dan buraya kravatlar gönderil mistir.Belirtildiğine göre,un» miyclle müsabakaya katılan kravatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1953
  • İngiEiz askerî heyetinin tetkikleri Ankara,12 A,A.Dün ak şam üzeri şehrimize gelmiş olan İngiltere Kraliyet Millî Savun ma Akademisi general ve üst subaylarından müteşekkil ve ge neral E.S.Lindsaylm b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1953
  • Milyonlar kazandıran bir oyuncak Nev Ycmk 12 T.H.A.phi olu bir mucid Yogi)adı ve rilen yeni bir oyuncak icad et mistir.Plastikten mamul ve renkli kuş biçiminde cian bu oyuncaklar duvar ve tavanlara tı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1953
  • Kalyada hükümet kurulamadı Piccioni Sosyal Demokrat Partisinin muhalefeti yüzünden kabineyi kurmaktan vazgeçti Roma.12 AA)Cumhur reisi Einaudi tarafından 10 gün önce hükümeti kurmak üzere vazifelendir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1953
  • FIKRA Yüksek Moda değişmeleri yüzünden kıyamete hükmeıi-ğimîz çok olmuştur^ Değil çim aim kalk-ması gibi büyük değişiklikler,hatta çarşafın bir başna bıçmı alması bile âhir saınaıı alâmeti s«ayiur.Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1953
  • İKTİBAS sentetik bir kumaş yapıldı Du Pont öq Nimours müessesesi eski mey en,yırtılmayan,güveye yem olmıyan,ütüye lüzum göstermeyen harika bir sentet k yün imaline muvıffak oldu «Dupont ete Hemouis Ah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.08.1953
  • Necla Ateş Amerikada Uzun yıllar Pariste ateş danslariyle Avrupalıların dikkatini çeken ve sevgisini toplayan Türk dansözü Necla Ate?shmli New-York'iladır.İstanbulluların gayet iyi tanıdığı minyon yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1953
  • Paşa,bir manavlıktan yükselmiştir Ddtf Ibrahîmln makbulü iken maktulü oldu.H'ç yoktan ona kızan Sultan I&rabfm caHada eîtır«divardi:Alın sunu v* öllislinti getirin göreyim,Sonrada öitlslfotin başında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1953
  • mm INGRID BERGMAN AMERlKAYA GİTMİYOR îsmî son yilferm en büyük dedikodusun» karışan büyük sanatkâr Ingrid Bergnıan'ın kocası Roberto R:selini otomobil yarışlarına isti' rak etmek üzere pek yakında Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.08.1953
  • Yazanlar:W.Winterbottom L.Gambia Türkçesi;N.Selener Lâtin ırkına mensup futbolcular ferdiyetçi bir sistemle oynarla:30 Vafaıa h.f memleketin futbol cusiı aynı nigbette ferdi ve gah st değildir-Bunlu'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.08.1953
  • Amerika üniversite takımlarının karşılaşmalarından heyecanlı hir an-Üniversiteliler arası olimpiyatları açıldı Muhtelif memleketi sporcunun katıldığı açılışını Conrad Dünya Üniversitelerarası Olimpiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.08.1953
  • Vefalılar dün antremana b»ş'ad«lar İstanbul,12 Türk Pres)Daha önce haber verdiğimiz gibi Istanbulun kulüpleri yeni fut bol sezonuna başlamak üzere hazırlıklarım tamamlamışlardır.Dün mevsimin ilk antre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.08.1953
  • Demirsporun Almanyada yaptiE» maçlardan güzel bir görünüş macsîi Güzel bir oyun çıkaran D&mirsporurt gollerini Kadri ve İsmail attılar Platting.9 Kafileyle giden meşine yardım ediyordu-Bu arkadaşımızd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.08.1953
  • Bu sene yapılan Kırkpınarlardan bir göriiattş.Serbesi V güreş jlokgggigt yeni elemanlar temin edecek akın Karakucak ur e eri Bu birinciliklerden arzu edilen güreş âlemimizin yeni bir Yaşar,yeni bir Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.08.1953
  • Bülent Esel dönmeyecek istanbul,12 TQrk Pres)Beşiktaş kulübü ile üç senelik bir mukavele imzalayan miHI futbolcu Bülent Esel,20 temmtl» da istanbul'da olmak:şartı İte İtalya'ya gitmişti Haber aldığımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.08.1953
  • AMAW\AWMAW¥Wl|MMWMMA(RUSTEM BABA I AA^r/Ercümend ÜNVER MS/W^A^*Mı Rüstem baba Sultanahmetteki r bak kal dükkânım yine her sabah ki gibi euzü besmele ile açmış' ve kamdan içeri sağ ayağı ile girmişti Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1953
  • Arabada yan yana oturmuşlar di.Ajshby onun hararetini hissediyor,otomobile yayılan koku-«unu duyuyordu.Artık vakti geldiğine,daha samimî olmaları icap eylediğine kanaat getirerek;Arkadaşlarım bana kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:AK Naei KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1953
  • tarihteki korkunç f CİNAYETLERE" Nakleden:ğgg OZBAY Cinayet kurbanı kadının üstünde çıkan resim 2 Aynı gün akşamın geç buaaaüade Pan ten'in yakınından içi tıka basa yolcu doda bir raba geçmişti Yolcul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1953
  • frazıriıvaı vadi I O.i A 1 t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 t 2 ı 3 4 5 6 ¦MS ~h r 7 8 9 K)ft 02 s*ri v*i *as 1 Beyoğlu cihetinde bir semt.2 İdam et;Bir hadın ismi;Soru eki;3 Hisse;Bir ölçü;Mani.4 İstimdat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1953
  • Yalnız bayanlar için Londra,12 A.A.İngiltere demiryollarında hâlâ birçok yolcu vagonları kompartmanlai'inda «yalnız bayanlar için yazılıdır.Bazı yolcular idareye müracaat ederek bazı kompartman ann ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1953
  • 75 senedir muntazam işleyen bir saai Memphis Birleşik Amerika)12 A.A.Burada oturan Leo Nemetz adlı birinin,bundan 75 sene evvel imâl edilmiş ve hâlâ muntazaman işleyen bir cep saa ti vardır.Yalnız saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1953
  • Taksimetrelerin ayarlanması Istanbul Belediyesi hudutları dahilinde çalışan İstanbul plâka lı taksi otomobilleri taksimetrelerinin Daimî Komisyon tarafm dan kabul edilen şekilde 60 kuruştan başlamak v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1953
  • Bir âlim,deniz dibinde araştırmalar yapacak Avusturyalı ilim adamı,hususi âletlerla denizin dibinde renk â film çakacak Hamburg,12 A.A.Şim-demektir.Yatın içinde son modiye kadar deniz dibinde birçok I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1953
  • Düzmece MUSTAFÂ VAZAPtc "İstersen seninle gizlice kaçalım sultanım.Ben çobanlık eder,seni üzmeden beslerim,42 Yuvanoviçm t:emr.st fazlalaştı Be1 id4 k;bu fe sevincinden geliyor Hm Soğuktan çeneleri bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.08.1953
  • Fransada grevler [Baş tarafı biriacide] İNGİLİZ KONSOLOSUNA FENALIK GELDİ Londra.12 Nafen)Paristen gelmekte olan haberlere göre,grevler yüzünden ne yar paeaklarıaı şaşıran yüzlerce ingiliz turisti ing
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.08.1953
  • Pakistan-Hindistan ihtilâfı [Baş tarafı birincide!sizin kadar endişe duymaktayız» Kalabalığın çılgınca tezahür leri arasında Başvekilin bir çok sözleri anlaşılamamıştır-Fakat kendisine yakın duran bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.08.1953
  • Rusya nifak çıkarmak istiyor [Baş tarafı birincide] tabileoek hiç bir şey tasavvur etmiyorum.Amerikan hükümeti MalenkoVun bahsettiği değişikliklerin hakikaten vuku bulup bulmadığını,alâka ite takip ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.08.1953
  • Zelzele Yunanistanda büyük tahribat yaptı [Baş tarafı birincide] vukubulaıı zelzeleler esnasında 400 kişi ölmüş,300 kişi yaralanmış ve 3000 kişi meskensiz kalmıştır-KEFALONYADAKİ BÜYÜK HASAR Kefalonya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.08.1953
  • Kuzey Korede tasfiyeler Tokyo 12 A,A,Pekin rad yosu bu geceki yayınında Kuzey Korenin Kızıl Çin Büyükelçisi nin «tasfiye» edildiğini büoirmia ttr Pekin radyosuna göre BüyükeJ çi Kwon O Chich Kuzay Kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.08.1953
  • Kızıllar dün de 25 esirimizi iade etti [Baş tarafı birincide] dir.Bugünkü mübadeteae Türk e sirlerinden 25 i iade edi.'mjş,bu suretle Türk esirlerin 136 s* iade edilmiş,geriye 42 esir kalmıştır^ Bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.08.1953
  • Tepkili uçak Birliğimiz takviye ediliyor [Baş tarafı 1 hıcidel bu sene nihayetinden evvel kuru lacaktır.Bu Suretle Amerikan yardimiyle Tüıkıye 300 tane en modern tepkili ocağa sahip ola çaktır.GazeU,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.08.1953
  • Sındırgıda uçan daire [Bas tarafı birincide] ları kavşak noktalarım aşan bu cisim havada korkunç bir sea çıkararak patlamıştır.Bu sesi işitenler arasında büyük bir kor ku ve heyecan yaratan bu hadi se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.08.1953
  • Liselerde olgunluk imtihanları [Baş tarafı birincide] Şikâyetlere sebep olan lise olgunluk imtihanları meselesi halledilmiş olacağı gibi.ayrıca lise muadili bulunan muhtelif kademeli okul mezunlarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.08.1953
  • Büyük bir çam ormanı yanıyor [Baş tarafı birincide] Bu grön akşama kadar en az 500 bin çam ağacının yandıg;ve zararın takriben 2-3 milyon lira yi bulduğu tahmin edilmektedir.Yangrmın Cuma Ovalı üç çab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.08.1953
  • Apartman soyan genç bir kız [Baş tarafı birincide] durumunu öğrenen AyseL bir gün çalıştıktan sonra ayrılmış ve apartmanı soymak için fırsat kollamaya başlamıştır-Ev sahibi Melâh&t bundan üç gün evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.08.1953
  • D.P.Genel İdare i-Kurulu [Baş tarafı birincide] te kadar devam eden bugünkü toplantısında iç siyasetimizi alâkadar eden mevzuların görüşüldüğü tahmin edilmektedir-Yine bu toplantıda seçimlerin yaklaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.08.1953
  • D u m I u pı nar dâvasın ortaya atılan iddialar [Baş tarafı birincide] Mahkeme heyeti geçen celilerde olduğu gibi Başkan Sa {»âhattin Ayanoğlu» Abdulkaj" öir Töre.ve Orhan Ertuğrulûan müteşekkildi-İdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.08.1953
  • Taşlıtarlada yeni bir eroin deposu [Baş tarafı birincide!sonra Yusuf'un Feriköydeki evini âni olarak basan Emniyet memurları-burada da bir mik tar eroin ele geçirmişlerdir.Kanıklar geç vakit Adliyeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.08.1953
  • Fransız hükümeti nin teşekkürü [Baş tarafı birincide!rettebatımn kurtarılmasında yapılan müessiri yardımdan ve g&a terilen her türlü kolaylıklardan dolayı alakalı makamlarımıza ve Fethiye halkına hara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.08.1953
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve program 33.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30'carmen Cavallero orkestrasından »dana müziği Pl)13.45 Şarkılar.Okuyan Arif Sami Toker 14.20 Öğle konseri Pl.14.20 Üç uvertür Rob
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.08.1953
  • Yapı işi ilânı Tunceli Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konmuş iş:Tunceli vilâyeti Hozat ilçesi sağlık merkezi doktor evi ve garaj inşaatı işi olup.keşif hedefi 161668.79 liradır.2 Eksiltme 28/8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.08.1953
  • ZAYİ İstanbul Seyrüsefer Müdürlüğün den almış oldug'um Pendik 94 sicil No.lu ehliyetimi kaybettim,Yenisini çıkartacağımdan eskisinin hükmü yoktur,Haldun Sümerman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.08.1953
  • ZAYİ Hasköy nüfus memurluğundan almış olduğum nüfus tezkeremi zayi ettim.Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hük* mü yoktur.Fahrettin km Emel Aykut 1927
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.08.1953
  • Gölcük deniz İkmal merkezi Mı I lıi w ti udurluğunden 1 Fennî şartnamelerine göre 3 adet aspiratör ile 2 adet deniz tipi benzin motoru alınacaktır-2 Fenni şartnameleri her gün istanbul Kasımpaşa Dz-İk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.08.1953
  • Bütün ağrılara GliPi başarı ile kullan 4 saat ara İle günde 3 adet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.08.1953
  • Abone şartları Lr.ftr.Senelik 42 00 ^İti ayük 2* W)Uç aylık 00 Bir ay** EciwW iMMtaMtolM miHİtdlrflâa şartları 2 im 3 ttabtU «ayf a Mat.4 T.L 7wlmd aayf¦ Mat MOTl* banlardan mMuttyet kabul «ffttme*.Of
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.08.1953
  • Lokman Hektm Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye MutahAamn Pazardan başka her gün sabah saat 10.80-11.00 öğleden aonra 14.30-17.00 de haata kabul eder.istanbul Dtvanyolu No.104 i n ı.ı mı"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.08.1953
  • İller Bankasından Malatya İmar plânı müsabaka neticesi Malatya imar plânı proje müsabakasının jüri tarafından yapılan incelenmesi 5 ağustosta sona ermiştir-Yüksek Mühendis Celâl Ulusan'ın başkanlığınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.08.1953
  • Tekel Genel Müdürlüğü Satın alma Komisyonu Başkanlığından 1 İzmir Çamaitı tuzlası Elavotör hattı ve kanalı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye komuştur-2 Eksiltmesi 26/8/953 çarşamba günü saat 11 de İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.08.1953
  • e Denizcilik Bankası TA°| Denizyolları İşletmesinden Görülen lüzum üzerine 14/8/1953 tarihinden itibaren HOPA İZMİR sür'at postaları Hopadan İstanbul'a avdette şimdiye kadar olduğu gibi İzmir'e gitmiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.08.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784_784_Dolar 280.50 280.30 Fr.Frangı 0.8t 0.8O İsviçre Fr.64.03 64.03 Belgika Fr.5.6C 5.60 isveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.08.1953
  • Beyoğlu Beşinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden:953/295 Tebliğ olunacak taraf:Ahmet kızı Fatma Beşiktaş Muradiye mahallesi Muradiye Bayırı Nüzhetiye sokağında No.69-10 halen ikametgâhı meçhul.Mümtaz Baştuğ t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.08.1953
  • ünlerine İKÜÜRİ dp 100 gram akmakta 270 kalori vardır.Halbuki 10 adet yani 100 gram ARfc BİSKÜİSİNOE 470 kalori olduğunu unutmayınız.KALORİ Hayat Sıhhat Enerjidir.BİSKUILERI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.08.1953
  • Yapr işlen ilanı Çanakkale Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iğ birim fiatlarına 15 ilâve sıi* retile Çan kazası orta okul inşaatına ait olup keşif bedeli 142259.67 liradır-j 2 Eksiltme 28/8/1953 cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.08.1953
  • Aşçı alınacak Polatlı Topçu Okulu yedek subay öğrencilerinin yeıııeklö^' rini pişirmek için bir aşçı alınacaktır-Taliplerin 27/8/1953 perşembe günü saat 15 de Polatlı Topçu Okulu Satınalma misyonuna m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.08.1953
  • I LAN Bayındırlık Vekâletinden Eksiltmeye konulan iş:1 Samsun Su İşleri 8-Şube Müdürlüğü bölgesinde bVLİ lunan Aptal Irmağı ıslâhı işi olup tahmin edilen keşif bedelî fiat birimleri esası üzerinden 2-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.08.1953
  • Gerede Yeniçağa Bucağı elektrik tesisatı,tesis ve inşasına dair ilândır 1 Projesinin tatbiki Bayındırlık Vekâletince uygun g& rülen bucağımız dizel grupu ile müteharrik elektrik şebekesi yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.08.1953
  • Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemiz için kapalı zarf ueulü ile bir talebe lokali binası ve tesisatı yaptırılacaktır.2 Bu işin tahmini keşif bedeli 182-243 lira 06 kuru£ olup,geçici teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.08.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânSarı 500 ton odun kapalı zarfla 28/8/1953 günü saat 11 de İskenderun As-Sa-Al.Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 25000 li ra.geçici teminatı 1762-5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8