Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.08.1953
  • Genç bir kız aşk uğruna çıldırdı Sevgilisiyle pencereden mektuplaşan Neşe,babası tarçından yakalanınca aklî muvazenesini kaybstti Evvelki gün Taksimde mahiye nik Üniversitede okuyan Nejat ti itibariyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1953
  • 6 İNGİLİZ ARTİSTt ŞEHRİMİZE GELİYOR İngUtö* Kilin tanınmış 6 sahne artisti gelecek ay başında Orta Doğuda turneye çıkacaklardır Artistler bu arada memleketimize?de geleceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1953
  • i F3SÎV İade edilen esirlerimiz Tokyo Hagtahanestnde İstirahat ederlerken Korede esirlerimizin iadesi devam ediyor Dün 13 esirimiz hürriyete kavuştu,bugün de 25 esirimiz iade edilecek Hürriyet köyü 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1953
  • Yeni bir uçak kazası Akdenixde içinde 34 yolca bulanan bir ocak daha denize düştü Rama 9 AP)italyan deniz uçakları dün gece yarısı Akde nizde kaybolduğu bildirilen Bir leşik Amerika hava kuvvetlerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1953
  • Atletizm Bayramı dün sona erdi İki günden beri yapılmakta olan İstanbul Atletizm Bayramı dün sönük bir şekilde sona ermiştir Resim Ekrem Koçak'ı 1500 metre müsabakasında tesbit etmektedir» Ba müsabaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1953
  • J f—l ı Br Bugün şehrimizde havanın sa-bahleyin deniz üstü puslu sonra lan bulutlu geçeceği,sühunet derecesinin biraz düşeceği tab* rain edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1953
  • Bambİnfin macerası Almanya'nın Munich şehri civarındaki bir köy evinde» 4 yıl dan beri bir im raca yaşamaktadır Evin bütün sakinlerift» ve bu arada evin kurt köpeğine son derece düşkün olan «Bambi» ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1953
  • Fransa'da grevler durdu Paris 9 A.A.Akşama doğ ru teyid olunduğuna göre,demir yolları ve elektrik imletmesi işçileri tamamen işlerine dönmüş lerdir.Yalnız P.T.T' servislerinde yer yer aksaklıklar deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1953
  • Kalb hastalıklarına karşı mucizevî bir ilâç bulundu İlmî çevreler,bu ilacı tep tarihinin en büyük keşfi olarak kabul ediyor Sydney 9 AA.Sydney U~ Bu bilginlerin söylediklerine gö nivereitesi ilmi araş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1953
  • BİR ESRAR TEKKESt BASILDI Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi memurları evvelki gün Taksimde Leylak sokağı 4 numaralı evde bir esrar tekkesini basmışlardır* Baskın sonunda 6 esrarkeş bir kabaktan esra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1953
  • Anofartalar muharebesinin yıldönümü Alcıtepe'de yarm yapılacak merasime şehrimi/den de 500 kişilik bir kafile iştirak edecek Anafartalar Muharebesinin 38 inci yıldönümü münasebetr le yarın sabah Çanak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1953
  • Tatarilerin yeni iddiası Fatma Talari ki/kardeşi Mukaddes Toksan aleyhin^ haneye tecavüz iddiasiyle dâva astı Fatm/Tatari'jnin kızkardeşi Mukaddes Toksarinin Fatma Ta tari kazı Ayfer,kardeşi Salih şof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1953
  • Keşmircfo bnndan önce yapılan nümayişlerden bir görünüş Keşmir Başvekili dün azledildi Başvekilin tevkifinden sonra Pakistan lahine nümayişler başladı.Hükümet sıkı tedbirler aidi Srinagan 9 AP A.A.Keş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1953
  • İktisadî kalkınma Beynelmilel para fonundan hükümetimize 20 milyon dolarlık munzam kredi açıldı Ankara,9 A-A.Maliye Vekâletinden verilen malûmata göre.Maliye Ve kâleti ile beynelmilel para fonu arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1953
  • Malenkovun demeci ihtiyatla karşılandı Rus Başvekilinin dahilî huzursuzluğu yatıştırmak için hidrojen bombası meselesini ortaya attığı anlaşılıyor Batılı çevreler Malenkovun siyaset bahsinde yumuşak b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1953
  • edildi Birleşmiş Milletlere şikâyette bulunan meb'uslar Başvekili İran'da komünist diktatörlüğü kurmağa çalışmakla itEam ı ettiler t Diktatörlükle ittiham edilen Dr.Musaddık Tahran.9 AP)Meclis binasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1953
  • Malenkovun yeni nutku ovyetler Birliği Başvekili» "Xiiksek Şûra toplantısında irad ettiği son nutku ile» meşhur sulh taarruzundaki prensiplerden oldukça uzklaşmış» Stalin vari sert ve kindar tehditler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.08.1953
  • Eksik vezinli ekmekler LTLUNAY Ekmek meselesi gazetelerin tefrika havadisi şeklini aldı.Gün geçmiyor ki ekmeğin narhı,paçalı,noksan vezni hakkında gazetelerde bir haber çıkmasın Butun bu haberler inti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.08.1953
  • K_MS A HABERLER jç Istanbul Çanakkale uçak seferleri önünumiizdeki günlerde başlayacaktır.Bu hususta bütün hazırlıklar tamamlanmıştır.Ortaokul ve liselerde yeni Öğrenci haydına 28 ağustosta başlanacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.08.1953
  • P il 8 T g ir Küçükmustafapaşada oturan Hasan Susan adında bir sabıkalı Karagümrükte oturan Hüseyin Çıkmaz adlı arkadaşını aralarında çıkan bir münakaşa sonunc'a tabanca ile kasığından yaralanmıştır,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.08.1953
  • Tediyeleri gereken takas muameleleri bekletilmiyecek Merkez Bankası Müci ürü Fahrettin Ulaş Maliye Vi-üâletindeki temaslarını tamamlamış olduğundan bugün cehrimize dönecektir Ankaradaki toplantıda bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.08.1953
  • Dün Fatihte İki eroinci yakalandı Fatih motorize emniyet elci pi dün aabah Karagümrükte yeni bir eroin deposu basmış ve 6 büyük paket eroin ele ge çirerek depoda bulunan Mehmet Ali isimli gençle kayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.08.1953
  • 10 AğüJto-i 1953 Pazartesi ît il.28 Tem 136» VAKİT VASATİ IZANl Hic.30 ZUka Î372 i ülineş Ögie İkinci Akşam Yatsı tmsak 5.05 12.19 16.11 19.15 3.0i» 9.49 5.04 8.55 12,00 1.45 7.53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.08.1953
  • Bazı latifelerde çok sarih hakikatler mündemiç olabüır.Bu cümleden olarak,Emu Zola ka dmlar için:«Kâh kilise çam bi çiminde kloş etek,kâh şemsiye kıhfi gibi dar elbise giyen mahlûklardır» demiş.Bu teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.08.1953
  • «ECE Vefadan Yetişenler Derneğinin tertib ettiği cVefa Gecesi* 15 ağustos cumartesi gecesi Be bek Belediye gazinosunda yapılacaktır,GEZİ İstanbul Kültür Derneğinin tertib ettiği gezi dün yapılmıştır T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.08.1953
  • 931 ii eratın t e r h i.s i Kurban Bayramında izne çıkacak 031 illerin tezkereleri izin bitmeden gelecek Haber verildiğine göre halen silâh altında bulunan 1931 doğumlu eratın terhisi için Millî Savun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.08.1953
  • Müessesenin malını satan müdür Sümerbank Deri ve Kundura fabrikası Sirkeci Satış Müessesesi memurlarından Tahsin Öğren zabıtaya müracaat ederek,Müdürü Muhittin Ataol'un müesseseye ait köseleleri kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.08.1953
  • Bakırcılar talaşa düştüler Yeni hazırlanan ithal listesinde bakırın da mevcut bulun ması şehrimizdeki "oakır sanayicilerini telâşa düşürmüştür.Bakırcılar,tel imaline yarıyan bakırların memlekete ithal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.08.1953
  • İşçi sendikaları konfedarasyonunun dünkü çaJışma'arı Türkiye işçi Sendikaları Konfederasyonu umumî kongresi çalışmalarına dün de de vam etmiştir-Konfederasyon genel kurulu dün saat 10 da toplanmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.08.1953
  • Ek m ek sıkıntısı gün geçtikçe artıyor Bilhassa sayfiyelerde iki tırmalar ekmekleri kanunî vezinlerinden düşük imal Son günlerde bilhassa sayfi ye muhitlerinde ekmek Bikmtı eı başgöstermiştir.Buna seb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.08.1953
  • Tamir edilecek kiH&phanefer Vilâyet Bayındırlık Müdürlü ğa Beyazit.Süleymaniye ve Üsküdar Şemsipaşa kütüphanelerini restore ettirmeğv karar vermiştir.Kütüphanelerin restorasyonu 72406 liraya iha leye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.08.1953
  • Rötfigsn fümŞ buhranı başladı Memleketimizdeki röntgen filmi ve ilâç buhranı devam etmektedir-Döviz müsaadesizhği dolayısile röntgen filmleri nin ithal edilememesi ve limana gelmiş olanların da Gümrük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.08.1953
  • Yerli pamuk istihsalimiz artıyor Son yıllarda yerli pamuk istihsalinde büyük bir artış görülmektedir Sümerbanka bağ fa 6 fabrikanın 1947 deki istih şali 14-824 ton iken bu miktar bu yıl 17-678 tona yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.08.1953
  • w*m w* HALKIN SESİ Bir ceviq 25/7/953 tarihli nüshamızda bazı gazinolarda halk tan çalgılı tarife bahanesile fazla para alındığını bildir ren Hakkı Ege isimli bir okuyucumuzun mektubunu bu sütunlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.08.1953
  • Hafesssıhha laboratuarı Saraçhanebaşındaki yeni müessese şehrin Liitün ihtiyaçlarına cevap verecek durumda Belediyenin Saraçhanebaşında tesis ettirmiş olduğu ye ni Hıfzıssıhha laboratuarı faaliyete ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.08.1953
  • Bayiler k8pstı!d:ğı için işemesi bulunamıyor Av mevsimi başlamış bulunmaktaj buna rağmen şehrimiz deki av meraklıları avlanmağa imkân bulamamaktadırlar Zira piyasada av "malzemesi buhranı son haddini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.08.1953
  • Ka£ın°ar 'Birüsğ'nln d07Sİ3!g&2İRÜ3İ Türk Kadınlar Birliği merkezi.Ahmediye köyünde kura cağı Sosyal Himaye Evi yararına bir deniz gezisi tertip etmiştir Bu münasebetle Paşabahçe vapuru 15 ağustos cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.08.1953
  • turkiye kredi GALATA ŞUBESİ Hizmetinize girmiştir-Galata Şubemiz tasarruf hesapları için hususî ikramiye planında:1 Çok kıymetli bir ABSA 880 M2 2 Çeşitli PARA İKRAMİYELERİ 3 Ve umumî keşidedeki BAHÇE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.08.1953
  • Kosfamonunun dertli şairi yorgansız Yazan SALİM BAYAR 7 Boynaro yanında işçi Hakkı Bayraktara da Gerçi «Yorgansız» da derler,Neyle hoşga Öyie yaz.Halk şairi Aşık Hakkı Bay raktar'ı konuşabilmek İ£»n g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.08.1953
  • Hiudi Çinî do son I durum Yedi senelik mücadeleden sonra Hindi Çini macerasının pek pahalıya mal olduğunu,ana vatanı tehlikeye koyacak bir şekil almaya başladığını nihayet anlayan Fransa bu harbe süra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1953
  • Balıkçılara açılacak krediler Su ürünleri müstahsillerinin ihtiyaçları olan krediyi karşılamak için çıka" nlan kanun tatbik mevkiine konuldu Ankara.9 T.H.A)Su ürünleri müstahsillerinin ihtiyaçları ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1953
  • Kore harbindeki hava çarpışmaları Vaşington 9 T.A,Kore harbinin hava çarpışmaları plân çoğu,Müdafaa Vekâleti tarafından dün neşredilmiştir.Uç sene devam eden Kore har bi esnasında Amerikan hava ku\vet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1953
  • Ezilmeyen hortum imal edildi Londra 9 Nafen)Bir Ingi liz fabrikatörü ezilmeyen hor tum imaline muvaffak olmuştur.Bu fiabrikatör çelikten horltum imaline muvaffak olmuş ve tecrübelerde en ağır tazyik a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1953
  • Bir kadınla geçen hayat yaknasakmış Singapur 9 AA.Bir er keğin bir kadınla evlenebilmT si teklifine Singapur erkekleri çeşitli reaksiyon göstermişler,bazıları lehte bazalan aleyhte fikir yürütmüşlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1953
  • Kayseri Şubemiz de yakında hizmetinize giriyor SÜMERBANK Sermsyasî:203.000*000 TL.12351)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1953
  • İpsalada bir elskirâk santra*!kuruluyor ipsala 9 T.H.A,Belediye tarafından kurulmakta olan elek trik fabrikasının temeli atılmış tır.Fafrika 252 bin liraya mal ©la çaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1953
  • Bir anna 20 inci çocuğunu dünyaya g^tîrdl Atina 9 A.A.Gladys Tuc İrer adında 44 yaşında bir anne bugün 20 nci çocuğunu dünyaya getirmiştir^ Bayan Tucker ve kocası Artvhur'un hayatta 14 çocukları vardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1953
  • Kanada c!a gensS Bugün yapılacak olan seçimler sonunda 18 senedir memleketi idare eden Libarellerin durumu belli olacak Ottawa.9 Nafen)Yarın genel seçimlerin yapılacağı Kanada sanki hiçbir şey yokmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1953
  • Gl.Necib inglereyi ziyaret etmek istiyor Generalin arzusuna rağmen umumî efkârın bu seyahati tasvip etmiy-eceği zannedi i or Londra,9 Nafen)Sunday Times gazetesinin bir mu habirine beyanatta bulunan G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1953
  • Mü es zzam bir hırsızhk Argyll Düküne ait bir şatoya giren hırsızlar İngiltere tarihinin paha biçilmez mücevher lerini Çaldılar Argyll îskoçya 9 AA.Argyll Düküne ait orta çağlar dan kalma muazzam bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1953
  • Çocuklar bîr köpeğin hayatını kurtsrdîlar Nev York 9 T.A,Michi ganda Mason şehrinde Fleetvoâ adımla iri bir köpek,92 yaşında* Benbaker adında bir ihtiyarı ısırmıştır.Mesele mahkemeye intikal et mig ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1953
  • Başvekil adayı Piccioni İtalya'da kabine kuruluyor Başvekil adayı Piccion.iki aydan beri devam eden buhranın sona ermek üzere olduğunu söyledi Roma.9 AA.İtalyan hükümetini kurmakla vazifelendirilen At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1953
  • Bir baba öz kızını kirletti Antalya 9 T.A.Çekmece köyü halkından Salih Meryem adımda 60 yaşlarında bir adaı.üç gün evvel karışım döverek evden kovmuş ve aynı gece 1$ yaşmtfaki kızı Medihanın ırzı na g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1953
  • Kısa harici haberler if AMERİKA Ticaret Bakanlığına bağlı sayım dairesinden bildirildiğine göre,Amerika'nın nüfusu 160 milyonu bulmuştur.Nüfus son sayımda 151 milyon olduğuna göre üç sene zarfında 9 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1953
  • Seyahat etmek sanıldığı kadar kolay değildir E jer bir yabancı memleketi tanımak istiyorsak,k&ndimîzf kiâsâk seyahat usullerinde» kurtarmamız,o memleketi/içini,halkını ve ruhunu anlamaya çalışmamız lâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1953
  • FATİH AJANSIMIZDA 25 Ağustos sah akşamına kadar 150 Liralık Hesap Açtınrsanız UMUMÎ İKRAMİYELERDEN BAŞKA.1 Eylülde çekilecek olan FETİH ALTINLARI Mtt PARA İKRAMİYELERİNİ KAZANABİLİRSİNİZ Her 159 liray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1953
  • inanalım mı?Milliyet'hı iki sütun,üzerine verdiği bir haberd* dilencilere karş» «kafi 1müc,t;deİeye* gir şildiği bildiriliyordu.Evet girişildiğ».Fakat buna rağnıeu biz inanalım im diye tereddüde düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1953
  • Fakat bütün bunlar»n arasın-iğ ilerlemiyor değildi,Murat Hint ettiğinden daha çalışmıştı.Geri kalan anca* yazıla-«ak bir iki mektuptan ibare':Sıra bunlara gelince Muı at,unut tuğu bir adresi çekmecesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.08.1953
  • P.T.T.işçildri sendikası kongresi dün yap Hj "Î'Ta-T.İşçileri Sendikasının yıllık toplantısı dün eski Eminönü halkevi binasında yapılmıştır t\T T mensupları kongrede bir sürü dert ileri sürmüşler ve s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1953
  • kapanıyor Üç buudlu fjlm sanayiinin dev adımlarla inkişaf etmesi bir çok artistler için büyük bir dert olmuştur-Çünkü minyon yapılı artistler üç buudlu film lerde bütün cazibelerini kaybetmektedir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1953
  • mparator Romenin ölümü tişamının tersine olmuştu Zehirden açılmış yaralarının ıstırabı ile kıvrana kıvrana Adanadan Istanbula gelmeye çalışırken bir de gözlerinin çıkarılması için emir geldi.Zavallını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.08.1953
  • TARtHflsîT^ İNCELİĞİ tLBj Yazanlar:W.Winterbottom JL.Ganıbtu Türkçesi;N.Selener Hakemler,düdüğü kaideleri bozan oyuncuları doğru yola sevk için kullanmalıdır 28 Kaleciye dikkat ediniz Kalecinin imtiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.08.1953
  • futbolcularının zam talebi reddedildi Londra 9 Nal'en)Ingilte re futbol sezonu başlamadan ev vel Endüstri anlaşmazh klarına bakan mahkeme heyetinin ver miş olduğu karar,futbolcuların mensup bulunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.08.1953
  • Hytâanen ciridi 77.53 metreye attı Stockholm,9 T.H.A.Mal moede Amerikalıların da igti baltalarında Finlandiyalı Hyti anen cirid atmada T7.53 gibi parlak bir derece elde etmiştir isveçli ise sarıkla 4,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.08.1953
  • Siyah Beyazlılar yarın antrenmana başlıyor İ Beşiktaşlıların bu sezonda da eski kadrolarını muhafaza edecekleri tahmin olunmaktadır Millî takım ve Beşiktaş'ın antrenörü Puppo Sandro'nun bugün.İtalyada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.08.1953
  • çok so Günün en parlak derecelerini disk atmada Krivokapiç 49.75,sırık atlamada Efstratiyad is 4.15 le elde ettiler.Radovvanoviç üç adımda 14.79 metre ile yeni bir Yugoslavya rekoru yaptı metre koşusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.08.1953
  • stasyonlar Yükseltilen Kumkapı tren istasyonu Yeti kurulacak elektrikJ tren için istasyon arın i.t f Jİarnı 80 santimetre kadar arttırmak lâzım gelmiş.Yıkıp yeniden yapmaktansa a tlarına tıpkı otomobi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1953
  • Christine'le beraber gece otomobil seyahati yapmaürı pek nadirdi^ Bir defasında Cape Cacfa gitmişlerdi.Ana yollarda her istikamette ıkı bazao üç sıra otomobil taplaruyor,hepsi büyük farlarını yaktıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1953
  • RS^H BBEfc.'^fli I UWHjIK 1 KORKU İSHE YEtLER flak.edan:A^Z Q2BAY Ana iîe beş çocuğunu canlı canlı gömen canavar:Tropman l 1869 yılı,Eylüj!ayırnır ~u nci gününde idi.Fransada Viyet'den bir çiftçi saba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1953
  • fiilen idare eden Mes'ul Mudur:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı Sahip ve Başmuharriri:ÂH Naci KARACAN Yazı işlerini yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1953
  • LaziWiva» Sadi İvOJiAi 12 3 4 5 6 7 a 9 lOît 12 1 1 2 HbE a 4 5 6 i 7 e 9 ıo 11 12 1 Toprak altından çıkan nesne ye-ait;Aruzdaki Hatalardan 2 Sonraki lıarfsiz kani ol;Dwü vazifeye davet 3 Tahmin;Kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1953
  • VAtAN cl^pmod "isfanbulu henüz bakiciyle görmedik ama,Selanik bize daha sıcak gelmişti,39-VII İMPARATOR YANİNDA.Dairelerinden çıkan Çelebi Mustafa ile Cüneydi bey,saray ağalarının önünde yürUyc-riardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1953
  • floral Scot ekspresi yoldan çıktı Londra 9 A.AJ Londra Glasgova bağlayan Royal Sect ekspresinin dün öğleden sonr;AbingUm civarında yoldan ı ma.sı üzerine 29 kişi yaralar' tır.Bunlardan yeclisi hagtali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1953
  • Şehir haSâ su s kiralısı çekiyor Şehrimizde su sıkıntısı bütün şiddetile devam etmektedir-Terkos bentlerinden şehre isal edilen sular ihtiyaca kifa y^t etmemekte ve bu yüzden şehrin bazı semtlerine an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1953
  • Bir p;i'CJ-gûj,profesörü lndiyana Üniversitesi profesörlerinden Prof-Dr-Boyer Ağaçlı ve Mevlânakapı Yetiştirme istasyonundaki çalışmaları incelemek ve burada kurs gören öğretmenlere ders vermek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1953
  • 1953 Avrupa güzsllik müsabakası şehrimiz-Js yapılacak 29 Ağustos ile 12 eylül tarihleri arasında şehrimizde ya pılacak olan 1953 Avrupa Güzellik müsabakasına» 13 mem leketin katılacağı,organizasyon,ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1953
  • İng.Siere imps at or!uk kolejinden 17 rubay flra'di ingiltere imparatorluk Sa vunma Kolejine mensup 17 kişi lik bir askerî öğrenci grupu dün gabalı uçakla Kıbnstan şehrimi ze gelmiştir.Tuğgeneral Lind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1953
  • Kor&da tren kazası Seoul 9 A#A.Bu sabah Güney Karede Taegu civarında bir marşandiz treniyle yolcu tie ninin çarpışması netiecsinde vu kua gelen kazada 13 kişi ölmüş y„e 13 kişi de yaralanmıştır.Ölenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1953
  • İranda sıcak dalgırı Tahran 9 AA.Iranını güneyinde yeniden şiddetli bir sıcak dalgası hüküm sürmekte dir.Ahvaçta bu yüzden dün 14 kişi ölmüştür.Ahvaç şehrinde termometre gölgede 50 dereceyi aşmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.08.1953
  • Malenkov'un demeci ihtiyatla karşılandı [Baş tarafı birincide] edilmesinin haricî siyasette bir değişiklik yapmıyacağı kanaatinin belirtilmek istendiği anlaşılmaktadır-Malenkov kajıitaiist âlemle komü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.08.1953
  • Dünyanın en uzun asma k ö p r ü s ü Bir Amerikan firması italya ile Sicilya arasında köprü kur mak için tetkiklere başladı Napoli,9 AP)Bir Ameri kan mühendisi Sicilya ile italya arasında dünyanın en b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.08.1953
  • Japonya Kızıl Çin ticareti Tokyo 9 A.A.Japon hükû "meti komünist Çin ile ticarî mü nasebeüerini artırmak üzer© yeni bir plân hazırlamıştır.Yakında Başvekil Yoshida ve Dışişleri Vekili Katuo Okvzakı iı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.08.1953
  • Genç bir kız [Baş tarafı birincide!tU olması dolayısiyle istediği zaman yıkamadığı için mektuplaş inak mecburiyetinde kalmışlar dır.Böylece Nejat günün müsait bir zamanında evin penceresi al tına gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.08.1953
  • İsrail-Ürdün arasında yeni çarpışmalar oldu Dün sabah hudutta vuku bulan çarpışmalar sırasında Tel—Aviv 9 A.A.Bu sa»bah askerî bir sözcünün bildirdi ğine göre Kudüsün güneyinde Beyt Cibrin yakınlarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.08.1953
  • Tunus'ta tethiş hareketleri Sus,9 A.A.Tunusun güneyinde takriben 150 kilometre mesafede Sus bölgesi dün gece yeniden birçak tethişçi hareketine sahne olmuştur.Akşam üstü Tuzzada hüviyet» henüz tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.08.1953
  • Kerede esirlerimizin s g fi" [Baş tarafı birincide] muştur.Fakat bir kısım güney Koreli esirler bitkin bir vaziyette idiler.Türk esirleri serbest bırakıldıkları vakit ellerini sallamışlar ve hasta ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.08.1953
  • Harf inkılâbının vı 1 d önfimü Ankara,9 A.A.Harf inkilâbjmn 25 inci yıldönümü münasebetiyle bugün saat 16,da Türk Dil Kurumu Genel merkezinde bir toplantı yapılmıştır.Toplantıda Dil Kurumu üyeleri,çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.08.1953
  • Ânafartalar muharebesi [Baş tarafı birincide] katılacak 500 kişilik kafile bu akşam Yolcu Salonu önünde bir ihtiram kıtasının iştirakile yapılacak töreni müteakip Bandırma vapuru ile Kilyara hareket e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.08.1953
  • Japon Ear in m üs a dere ettikleri Rus gemîsi Tokyo.9 AP)Deniz Emniyet Dairesinden bildirildi ğine göre.Japon sahil muhafaza gemileri dün gece Japon sahillerinden bir mil kadar açığa sokulan bir Rus b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.08.1953
  • iktisadî kalkınma [Baş tarafı birincide] milyon dolarlık kısmı Avrupa Tediye Birliği üzerindon.diğer 10 milyon dolarlık kısmı da Amerikan doları olarak tahsis edlimiştir.Milletlerarası para fonunun fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.08.1953
  • Hln'îîçiîtsti^ hareket Vientiane.9 A.A.Fran sız Laos devriye kolları bilhassa Louang Prabanç ve Phong Saly bölgelerinde faali yette bulunmuşlardır Pakisane'ın Kuzey Doğusun da 18 asi esir edilmiş ve 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.08.1953
  • Tek kişilik denizaltı icat edildi New York.9 Naîen)Californialı bir tersane olan Jet General Corporation tek kişilik bir denizaltı inşasında muvaffak olmuştur-70 kilo a ğırlığmda olan bu denizaltı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.08.1953
  • Keşmir Başvekili dün azledildi [Baş tarafı birincide] "Peni hükümetin hâdiseleri ön lemek üzere karışıklık çıkarmaf ya mütemayil unsurlar arasında bazı kimseleri tevkif edeceği zan nedilm&ktedirbaşvek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.08.1953
  • Kalp hastalıkları [Baş tarafı birincide] lüc bir araştırmanın neticesinde el4e edilmiş ^lan bu yeni ilâç bir sene daha üzerinde çalışmadan hastahanelere verilmiyecek tir.Bu yeni llacm keşfi ile netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.08.1953
  • Fransada grevler [Baş tarafı birincide] tedir.Sendjka merkezleri yarın hükft,metin yeni kararım öğrendikten sonra kafi durumlarını tayin edeceklerdir Po,sta servislerinin intizama girmemiş olması itib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.08.1953
  • Musaddık jurnal edildi [Baş tarafı 1 İncide)komünist diktatörlüğü rejimi tesis etmeğe niyetlidir.MUSADDİK1N EISENHOWER E MESAJI Tahran,9 AA)Burada çok emin bir kaynaktan ogre-nildiğine göre.dün İran B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.08.1953
  • Tatarilerin yeni iddiası [Baş tarafı birincide] Tatarî aileaine mensup bir ş»his bu hususta gazetecilere şm lan söylemiştir:Fatma Tatarî ile çocuklar,nın Mukaddes Toksariyi dövdük^ leri doğru değildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.08.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberher £3.]5 Türküler Pl.13 30 Küçük öğle konseri PI.C.M.Von Weber:Precisio uvertürü,Edvard Grieg:Holbert süitinden prelude,Edvard Grieg1:Norveç lana No.1 Çala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.08.1953
  • Beyoğlu 4 üncü Noterliği Sayın Makamına Balıkesir vilâyetinin Susurluk Sultan Çayırı mevkiinde mevcut ve imtiyazı müvekkillerim Kevser Nemli ve Arabiye Ugan'ın murisleri müteveffa Şefik JElmiıeyyet uh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.08.1953
  • Çorum ili bayındırlık Müdürlüğünden Kapalı zarfla eksiltme ilânı 1 Sungurlu ilçesindeki sağlık merkezi doktor evi ve garaj binalarının yapımı işi 25/8/1953 salı günü saat 16 da Bayındırlık Müdürlüğünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.08.1953
  • Devlet Demiryolları ve limanları İşletme umum Müdürlüğünden 1 İdaremizin Ankaradaki Malzeme Dairesi Reisliğinde Çalıştırılmak üzere bir Fransızca ve bir de Almanca mütercim alınacaktır-2 Bu mütercimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.08.1953
  • Devlet Orman İşletmesi Çoruh Müdürlüğünden 1 işletmemiz Borçka kereste fabrikası sahasında mevcut aşağıda müfredatı yazılı keresteler dört parti halinde açık arttırma suretile Batışa çıkarılmıştır.2 P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.08.1953
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen askerî k.taat ilân'arı Aşağıda cins ve miktarı yaız lı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde kaıV lı zarfla Adapazarı As-Sa.Al.Ko-da satın alınacaktır* Şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.08.1953
  • KÖPRÜ YAPIMI KarayoHarı Genel Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Çankırı vilâyetinde» Çankırı Şabanözü yolunda Şabanözü ve Çankırı Yapraklı yolunda Şeyhosman köprülerinin betonarme olarak yapımları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.08.1953
  • BUTUN wTiM KARŞI ir:4 saat ara ile günde ç% adet alınabilir.li$.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.08.1953
  • Lokman He kin».Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassıs* Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-1"J.OO öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyo'ıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.08.1953
  • KOY ve KASABA OKÜIAARIN DA FEN'EĞİTİMİ Millî Eğitim Vekâletinin,ögrel men kitapları serisinin 12t kitabı olmak üzere yayımladığa bu eser Belkis H.Vassef tarafından Ingilizceden dilimize çevrilmiştir,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.08.1953
  • Asone şartla*!Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 BO Üfi ayhk 12 00 Eir aylık 4 60 Ecnebi memleketlere iki mislidirlifin şartlan 2 ve 3 üttûii sayfa sant.4 Tl* T ve 3 İnci sayfa Mint.2,59 T.L.Malardan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.08.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanıp Açılış Kapanış Sterling 781.781—Dolar 280.30 280.50 Fr.Frangı 0.8(0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.6t 5.60 İsveç Kr.54.12,50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.08.1953
  • Samsun Yollar 7.nci Bölge Müdürlüğünden 1 Samsunda Matasyon mevkiinde Yollar 7 nci Bölgâ Müdürlüğü binası kalorifer tesisatı yapımı açık eksiltmeyi konulmuştur-ı 2 Eksiltme 17/8/953 pazratesi günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.08.1953
  • içme su tesisi için filtre ve klorlama tesisi satın alınacak İlEer Bankasından:1 Karadeniz Ereğlisi şehrinin içme su tesisatı için fennî şartnamesinde yazılı evsafta filtre ve klorlama tesisi satifll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.08.1953
  • Gölcük deniz İkmal merkezi Müdürlüğünden 1 Fenni şarinamelerine göre 3 adet aspiratör ile 2 adet deniz tipi benzin motoru alınacaktır-2 Fenni şartnameleri her gün İstanbul Kasımpaşa.Dz* İkmal Grp-Amir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.08.1953
  • Yapı işleri ilânı Tunceli Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konmuş iş:Tunceli vilâyeti Hozat ilçesi sağlık merkezi doktor evi ve garaj inşaatı işi olup,keşif bede* Ji 161-668.79 liradır.2 Eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.08.1953
  • İLÂN Bayınchrlık Vekâletinden Eksiltmeye konulan iş:1 Samsun Su İşleri 8-Şube Müdürlüğü bölgesinde bu-lunan Aptal Irmağı ıslâhı işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiat birimleri esası üzerinden 2 600
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8