Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.08.1953
  • Türk iş kongresi başladı Türkiye îşçî Sendikaları Konfederasyonu «Türk tş» in fevkalâde kongresi dün Eminönü Talebe Lokalinde çalışmalarına başlamıştır-Toplantıda hazır bulunan Çalışma Vekili Hayretti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1953
  • S?ı I Sovyet Yüksek Şûrasında dün Mühim bir söyleyen Malenkov Malenkov'un nutkunun dünyadaki akisleri Washington,8 AP)Rus yanın hidrojen bombasını İmâl etmeye muvaffak olduğu hakkında bugün Moskovada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1953
  • Ulaştırma Vekili dün bir basın toplantısı yaptı Vekil* Demiryolları,posta ve telefon idarelerinin yeni çalışma sistemleri hakkında geniş izahatta bulundu Devlet Demiryolları ve posta telgraf ve telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1953
  • Amerika'nın yeni Ankara elçisi Washington,8 A.A.Amerikanm yeni Ankara Büyük elçisi M Warner,Başkan Bisenhower'i ziyaret etmiştir.Bu münasebetle başkan Eisenhower büyükelçiye Amerika ile Türkiye arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1953
  • %y Vali Yalovada Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay,beraberinde ti Genel Meclisi üyelerL^Bayındırlık Müdürü ve diğer ilgililerle basın mensupları olduğu balde dün sabah Kartal yolu ile Yalovaya gitmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1953
  • Lehler* Ruslara karşı savaşa hazırlaniyor Harp vukuunda Ruslara karşı yeraltı miîcar al eleri yapılacak Bayreuth Almanya)8 RP)lerdir:Kızıl idaresi-altmdaki Po-«Eğer Amerika ile Rusya gü l xnyadan kaça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1953
  • Atletizm müsabakaları başladı İstanbul Enternasyonal Atletizm şampiyonası.Türk Yunan ve Yugoslav atletlerinin iştirakiyle dun Fenerbahçe Stadında yapılmıştır.Oldukça Çekişmeli peçen bu müsabakaların t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1953
  • Dumlupıncsr dâva sı isveç Dışişleri Vekili Çelebr oğlıınun avukatının ortaya at-tığı iddiaları protesto etti StoJ:hcüm,8 AP)îsveç.dış işleri bakanlığı bugün Türkiye dışişleri bakanlığına,buradaki Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1953
  • Fransa'da grevler sona eriyar P.T-T.işçilerinin grevi devam ettiğinden» posta orda birlikleri taralından tevzi olunacak Paris,8 AP)Memleketin bazı bölgelerinde trenler işlemeye başlamıştır.Komünist ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1953
  • alenkov,Sovyet dış yasetini_açıkladı Türk-Rus münasebetlerine de temas eden Malenkov Türkiye ile müzakerelere hazır olduklarını bildirdi Sovyet Yüksek Şûrası toplantısında konuşan Malenkov,Rusyanın hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1953
  • »*»fe-mm.i.A' BAŞVEKİL ANKARA'DA Deni/li e Muğla Demokrat Parti t!Kongrelerinde hazır bulunmak üzere bir müddet evvel Ankara'dan ayrılan Başvekil Adnan Menderes dün uçakla İzmir'den Ankara'ya dönmüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1953
  • Kf^!R^8HSMlW llıı^ün şehrimizde havanın sn-W bahleyin deniz üstü puslu sonra 1 lan bulutlu geçeceği,sühuneti derecesinin biraz düşeceği tah-H nıin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1953
  • 35 esirimiz daha ete kavuştu Kuzey Korede hükümet darbesi hazırlayan on kişi idama mahkûm edildi Panmunjom 8 A.P.A:A:R)Hürriyet köyünde sirlerin mübadelesine bugün de de vaon edilmiş ve hiç bir hâtfit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1953
  • tarihinde eşi az irülmüş bir hâdise Bir astsubayın muayenesi sırasında kalbinin ve midesinin j sağda,apandisitinin de sel tarafta olduğu görüldü Ankar,8 T.H.A.Ankara'da hava ordusuna mensup su bay ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1953
  • istanbulini H yd e parkı Vali;«GülhaneParkımla kura lacak kürsülerde her vatandı»} istediği gibi konuşabilecek?diyor Vali ve Belediye Reisi Profesör Gökay hükümete entere san bir teklifte bulunn ştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1953
  • Casusluk iddiası Heybeliadada oturan Sofi» htfcinnriaki tahkikat derinleştiriliyor Çlanakkaledeki Dumlupınar Faciası duruşmasında Avukat Suat Talurtn TUrk tarafından Devamı ifa.V:SU.6 da)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1953
  • Adres:Nuruosmaniye Türbedar Sokak No:18 I S T A N B U L Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI:1169 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 Fİ A Tl 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.08.1953
  • HALKIN V.Müstahdemlerden kesilen paralar İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü müstahdemlerinden isminin mahfuz tutulmasını arzu eden bhr okuyucumuz matbaaya gelerek şunları anlattı:Bir kaç senedemberi bizl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.08.1953
  • Çemlııel BASIN TOPLANTISI Evvelki gün şehrimize gelm^ bulunan İzmir Belediye Reis' yarın saat 17 de Park otel^ «1953 İzmir Enternasyonel Fı ' arı» hakkında bir basın topla*1' tısı yapacaktır.KONGRE Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.08.1953
  • Bu beş rrjemteketin her tarafında geçen seyyah çekleri müşterilerimizfn emrine amadedir.TÎJRK TÎCARİT BivfevSI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.08.1953
  • 17 Ağustos 1953 tarihinde T.C.ZİRAAT BANKASI BEYOĞLU ŞUBESİ Har türlü Banka muamelâtı için emrinize amade olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.08.1953
  • Yeni bir mahkeme Uyuşturucu madde kaçakçıları ile meşgul olmak üzere yeni bir ağır ceza kuruluyor Uyuşturucu madde yapmak,satmak,bulundurmak veya kullanmjanın,Ceza Kanununda yapılan tadilât mtinasebet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.08.1953
  • KISA HABERLER Türk Kadınlar Birliği İstanbul Merkezi Ahmediye köyünde bir Sosyal himaye evi kuracaktır_Bu hususta hazırlıklara başlanmıştır.jç Dün limanımızdan 586.017 lira değerinde çeşitli mal ihraç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.08.1953
  • p n I.T «p.Üsküdarda,Büyükhamam sokağında oturan Ömer Lütfi Deniz admda birinin evine giren meçhul bir hırsız,325 lira para,50 kilo yün ve muhtelif giyim eşyası çalarak kaçmıştır F.atihte Balipaşa cad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.08.1953
  • İki kadın bir diğerini y raf ad ı Küçükçekmecede oturan Melâhat ve Leman Gültekin adında iki kadın,komşuları bulanan Fatma adında bir kadmı,çocuk kavgası yüzünden dövmek suretile ağır surette yaralamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.08.1953
  • ftSiStetlerarası idarî ilimler kongresi delegeleri seci îdi 6 ilâ 14 eylüi tarihleri arasında şehrimizde toplanacak olun 9 uncu Milletlerarası İdari İlimler kongresine iştirak edecek devletler,kongre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.08.1953
  • Dünya Üçüncü Beden Eğicim i konpresi bitti Yirmi dokuz devletin dengeleri önümüziîzıleîi ayrılıyorlar ğitim Vekâleti Talim ve Terbiye Dairesi Reisi Kadri Y.aıukoğlu bir konuşma yaparak Millî Eği tim V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.08.1953
  • Yakalanan esrarkeşler Polis beyaz zehir müptelâları ile yeniden s.ki bir mücadeleye girişti Uyuşturucu maddeleri içen,bulunduran,satan ve imal edenlere kargı açılan mücadeleye şid dette devam edilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.08.1953
  • *3zri\Çocuk sevgisi ve iki minimininin hazin hikâyesi Yazan SALIM BAYAR 6 Kastamonu folkloru çak zengin dıir Değerli kütüphane memuru toay Nıasıh Güngör ve ¦fnüüür Ihs-an ozanoğlu tarafından bu sahada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.08.1953
  • pj&iAi?touBMnsn Sünnet düğünleri Âli Paşa ve "Kaveze,Geç sünnetler Bir unvan dolayısiyle Her tarafta kocaman ciıvar ilânlan var:Muazzam sünnet düğünü* ondan sonra bu düğünde hünerlerini gösterecek san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.08.1953
  • no a a UNUN MESELEL Rus Emperyalizmi nasi!çemberlenebilir a a JJINUN M LEL eryalizmi nasıl çemberi Bunun için Japonya ile A manyatı m biran evvel silahlandırılması lâzımdır H.Emir ERKBL£T Dört yüz sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.08.1953
  • Hie.9 Ağustos 1953 n» 29 Zilka 27 Tem 1372 Pazar 1369 VAKÎT VASATÎ EZANI 1 Güneş 5.04 9.47 öğle 12.19 5.03 İkinci 16.12 854 Akşam 19.16 12.00 Ya%m 21.02 1.45 j İmsak 3.07 7.50*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.08.1953
  • 13 yaşındaki çocuğu yaralayan amele Kâğıthane köyünde Sabahattin Gülsen'e ait tuğÜa harmanında çalışan Hasan adında Cidelı bir işçi,ayni yerde çalışan Halil Göktoprak adında 13 yaşında bir çocukla kav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.08.1953
  • Fsarcsada grevler Uzaktan Fransa ya bakanlar bu güzel memlekette bir kolektif cinnet havası eRtiğine hükmedebilirler-Meclis» hükümetlerin iş görmelerine imkân vermiyor» durmadan hükümet deviriyor,yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1953
  • 1953 f.OOO.ÖOOLİRALIK PLANI ER AZ f 50 LİRA RARİYELİ KÜÇÜK CARİ HESAP SAHİPLERİ ÇEKİLİŞLERE İŞTİRAK RİIKIRI HAİZDİR OK AĞUSTOS A tJ ÇEKİLİŞİ *n «AHÇEL» EV 2K A S I P ÇEKİLİŞİ kJ BAHÇELİ EV *îf\AR AL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1953
  • Ağzında gen bir türkü ile pencereye yaklaştı-Karlı yerle,güfeten inen altın ışıklar aTıni;beyaz kıvılcımlarla yanıyordu,Çocukluğunu hatırlayarak karların içinde yuvarlanmak istedi.Penceıreyu aÇJP tens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1953
  • ŞUBE 10 Ağustos 1953 tarihinden itibaren Savın KONYALILARIN Hizmetindedir.HER AY BİR ÇEKİLİŞ HER 50 LİRAYA BİR KURA NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1953
  • Kes harici haberler AMERİKA Başkan Eisenhower,açlık sı-Kintısı çeken dost memleketler halkına 100.000.000 dolarlık yiyecek bağışı yapılmasını mümkün kılan kararnameyi dün imzalamıştır.İNGİLTERE İngilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1953
  • Eden.hastahanedcn çıktıktan sonra karısıyla Eden seyahate çıktı j ingiltere Dışişleri Vekili bir hafta Fransa'da istirahat ettikten sonra Yunanistan'a gidecek Londra.8 AA)Dışişleri Vekili M-Anthony Ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1953
  • U I u d a ğ Ormanları Bu ormanları tahripten kurtarmak için 5 yıllık bir plân hazırlandı Bursa.8 A-A.Uludağ'ın orman içine serpilmiş köy ve nahiyeleri halkını kalkındir mak ve aynı zamanda Uludağ orma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1953
  • Rita Hayworth sevgilisini nıütsîsfea edl or Hollywood,8 A A.Rita Hayworth,yeni sevgilisi Dick Haymes'in Amerika'dan çıkarılmasına mani olmağa çalışacağını söylemiştir.Dün iki sevgili saatler ce konuşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1953
  • Ali Han pazartesi günü atlarını müzayedeye koyacak Saratoga.8 A.A-Prens k Ali Han 21 yarış atını satışa çıkarmak üzere dün buraya gelmiştir-Pazartesi günü yapılacak müzayede de hazır bulunduktan sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1953
  • Bir Alman vekili seyahat rekoru kırdı Bonn-8 T.H.A)Batı Almanya Münakalat Bakanı Mühendis Dr-Hana Christoph Seeboha.dört yıla yaklaşan Bakanlık vazifesi müdde tince,Almanya dahilindeki tetkik se yahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1953
  • Kayıp uçağın enkazı buiundu Tel Aviv,8 AP)Askerî bir sözcünün bildirdiğine göreperşembe sabahı eğitim uçuşu yaparken kaybolan İsrail askerî uçağının enkazı Kuzey İsrail açıklarında Akdenizde bu lunmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1953
  • Hububat mubayaası Ankara bölgesinde yapılan mubayaa şimdiye kadar 120 bin tona baliğ oldu Ankara,8 T.H.A)Toprak Mahsulleri Ofisi Ankara bölgesinde hububat mubayaa sına süratle devam etmektedir Günlük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1953
  • Arap devletleri kurmay toplan Libya'nın Arap Birliğinden çıkarılacağı hakkındaki şayialar yalanlandı Kahire,8 AA.Arap Birliği Genel Sekreteri yardım eısı doktor Kaif Bellama.Ingil tere ile Libya arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1953
  • Îngilterede cinayetler artıyor_Dahiliye Vekili tarafından hazırlanan bir raporda cin si sapıklık sebebiyle yapılan cinayetlerin büyük bir artma kaydettiği bildirili JOT Londra 8 A.P.Dahiliye Vekili D.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1953
  • 10 Ağustos 1953 tarihine kadar Sümerbank'da açtıracağınız 150 iîraitk bir hesapta Göztepede tramvay asfaltına bir dakika mesafede bulunan bu ikramiye apartmanı dairelerinden bir tanesi sizin olabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1953
  • Âm@rlka!j bir profesör öğretilenlere dere SÖ .terecstk Ağaçlı Yetiştirme yurdu İla Mevlânekapı yetiştirme istasyonunda yapılan çalıam$alan incele mek ve burada kurs gören Öğretmenleri yetiştirmek maks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1953
  • Ei borsası önümüzdeki e# çalışmaya bffslayjscak JSsaslan hasırlanmış olan Et Borsası J ekimden itibıaren faaliyete geçecektir.Borsa Mezbahadaki satış-salonunda kurulacak ve muamele burada görülecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1953
  • I İKTİBAS Hala taş ve tunç devrini yaşayan vahşi kabileler Tuz yerine sığır sidiği Selâm yerine tükürük Sabun gabi kuşanılan sığfr tezekleri Kesmek için değil semızletip seyretmek için beslenilen sığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.08.1953
  • Va'i Gökay YalovarJa tetkiklerde bulunuyor Vali ve Belediye Reisi Gökay,dün sabah i'alovaya giderek tetkiklerde bulunmuştur* Bu arada Gökay Yalova muhtarlarını da tonkyarak kendileriyle görüşmüştür."S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1953
  • Amru Bin Asın,Filistin uğrunda Rumlarla harbi Kuvvetli ve kalabalık Rum askerî,zayıf gördüğü Araplara saldırmış,fakat Filistini değil,kendilerini biJe zor kurtarabilmişlerdi.Amru zaferini Ebu Abideye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1953
  • H'r,m t;w" t l 1 MMMI8gj(ia|BiBrt|itll,w^»1i|fn(n|t|i|ri'ıı ÜHM Hsllywood'da yeni bir Rita dokuyor Hollywood gazeteleri Sally Forest adlı yeni bir yıldızdan çok sitayişkâr bir lisanla bahsetmekte ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.08.1953
  • m Dünkü yelken yarışlarından Mr görünüş Dün yapılan yelken yarışları ı *t i Mevsimin ikinci yelken yarışmaları dün Penerbah çe koyunda yapılmıştır-Üç tip üzerinden yapılan bu müsabakalarda aşağıdaki n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.08.1953
  • Fuar kupası basketbol maçları 9 eylülde İzmirde başhyacak olan Fuar Kupası için takımlar şimdiden hazırlanmağa başlamışlardır.Bu maksat la aşağıda isimleri yazılı basketbolcular İstanbul karmasını teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.08.1953
  • Dünkü atleiîzm müsabakalarının açılış töreni 110 Engellide Yunanlı rakibine mağlûp olan Mustafa Batman son engelde böyle mağlûp edilmiştir Atletlerimizin ilk gun elde ettikleri dereceler hiç te tatmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.08.1953
  • D.Sporun Almanyada yaptığı son maçlar Demirspor uar bütün Al nan seyircilerin takdirini kazanıyorlar Plattlinger,6 Kafileyle gi-kimi ile yaptık.Çok güzel biı den arkadaşımızdan)iyi oyundan sonra 4_1 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.08.1953
  • ft TARİHÇİ İLE!Yazanlar:W.Wiiitcrbottom L.Gambia Tiirkçesi:N.Selener İyi bîr yan hakemliği iyi bir orta hakemliği kadar mühimdir 2T Sahanın oyuna mÜJait c?up ©lmamıası da bir mesele halh de karşınıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.08.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Sterling Do i ar Fi Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Fskoudes Açılış 781-280.30 0.81 64.03 5.61 54.12.50 73.68.40 0.44.80 93.34 9.73.90 Kapanış 781—28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.08.1953
  • e WNWW«VtMWIM«MVWMAA^M/Bir kavganın hikâyesi Yazan:BAYRAKLI WWSAAAAM^i İşte kardeşçiğim;Başıma ge lenlen «îinle de,İbret al;O gün arkadaşların hovarda liğı tutmuştu.Geceleyin,kafaları tütsülemeğe kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.08.1953
  • Susamamıştı,fazla bir alkol ihtiyacı da duymuyordu.Bu hareketi hesaplanmış,düşünülmüş toir protesto mahiyetini jktisap ediyordu Biraz'evvel e/de,endişe içinde kalan Chrstine'in önünde de arka arkaya i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.08.1953
  • TARİHTEKİ korkunç i CİNAYETLERE Nakledeni AZıZ uZBAY M Geçmiş olsun,dedi;geçmiş olsun.Artık hastalığınızın sebebi anlaşılmış bulunuyor-Anî gelişimiz,sebebi ortadan kaldırmak içindir.Bedbaht adam müthi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.08.1953
  • Bazırlıvan Sadi lîORAİ f 2 9 4 8 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 J 4 5İ 11 i 6 7 8 7 9 I 10 HBHffi I 111 «J Yukardan sa i y8 1 Osmanlı İmparatorluğunu parmağında döndürmüş kadm;Alan 2 Çoğal;O bizim şarkımızın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.08.1953
  • Samsun Yollar 7.nci Böl© Müdürlüğünden 1 Samsunda Matasyoc mevkiinde Yollar 7 nci Bölge Müdürlüğü binası kalorifer tesisatı yapımı açık eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 17/3/953 pazratesi günü saat 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.08.1953
  • 13 yaşında bir kızı iğfal edos-ken yakatends Fatihte oturan Sefer Ekerbiçer adında 47 yaşlarında biri,«Kimsesizleri Koruma Yurdu.talebelerinden Unsal Leylâk adında 13 yaşmâa.bir kız yoecrgu nun ırzına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.08.1953
  • SSyaset ile uğraşın profesörler H durumu Üniversite Profesörlerinin siyasetle iştigal edemiyecekleri hu susunda yürürlüğe giren yeni ka nun muvacehesinde İstanbul Üniversitesi profesörlerinden Şükrü B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.08.1953
  • Düzmece MUSTAFÂ VAZANc Hemen imparatoriçenin ayaklarına düşen kız inledi:Terekküş ederim,hayatımı size borç'u kalacağım 38 isterseniz imparatorun huzurunda.Ben de imparatoriçeyim!Size verecek başka ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.08.1953
  • Fransa'da grevler [Baş tarafı birincidel dan bunlardan çoğu furgonlarda seyahat etmeye razı olmuşlardır Hükümet ise yapılan grevlere aldırmıyarak idarî reformları gerçekleştirecek tasarılar üzerin dek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.08.1953
  • Tuîiusta iki kişi daha öldürüldü Bir Bedevi Kabilesinin Şeyhî ile bir tacir tabanca ile vuruldular Tunus,8 AA.Bugün bu raca yine tedhişçiler faaliyete geçerek,ayrç ayrı hâdiselerde iki Tunusluyu öldür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.08.1953
  • C.H.P.nin dün tertip ettiği toplantı Cumhuriyet Halk Partisi Di reklerarasi tertipledi ği siyasî toplantı dün saat 15 de Saraçhanebaşındaki Şark kıraathanesinde yapılmıştır-Ocak Başkanının konuşması i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.08.1953
  • Ulaştırma Vekili dün bir basın toplantısı yaptı [Baş tarafı birincide] mirer,Devlet Demir Yolları U mum Müdürü Zihni Üner,Dev let Hava Yolları Umum Müdü rü Rıza Çerçel,P-T.T-Umum Müdürü Orhan Kubat.Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.08.1953
  • Casusluk iddiası [Baş tarafı birincide] ortaya atılan idüia hakkında gerekli makamlarca açılan tahkikata devam edilmektedir.Casusluk yaptığı iddia edilen Sofia ve kooftsmİB durumları,ayrıca Deniz Kuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.08.1953
  • Malenkov'un nutkunun dünyadaki akisleri [Baş tarafı birincide] ileri sürülmüştü.Ayrıca geçen sene Pasifîkte yapılan bir takım atom vesair atom enerjisi silâhları denemelerinde hidrojen bom basının da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.08.1953
  • Amerikanın yeni Ankara elçisi [Baş tarafı birincide] hürmetine müstenid olduğunu hatırlatmıştır M.Warner eşiyle birlikte 21 ağustosta gemi ile Türkiyeye müteveccihen yola çıkacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.08.1953
  • Cerrah paşan in yeni bsşhekimi Doktor Cevat Sargılımdan boşalan Cerrahpaşa hastahanesi Başhekimliğine Dr.Operatör Mustafa Şaban Erden asaleten tayin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.08.1953
  • İstanbulun Hyde parkı rBaş tarafı birincide!müsaade edilmesini istemiştir-Belirtildiğine göre.bu teklif kabul edildiği takdirde her va tandaş parkta kurulacak kürsülerde düşüncelerini,fikirlerini ve ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.08.1953
  • BAŞ AĞRILARINA KARŞI GRiPiN basan ile kutlanılır.GRİPÎN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.13703930642530
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.08.1953
  • Istanbul Dördüncü tora Me murluğundan:953 4107 Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen 5 avize 2 abajur'un Aksaray Lâleli Or du caddesi 274 sayılı mağazada 14/8 1953 cuma günü saat 12 den 13 e k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.08.1953
  • Malenkov,siyasetin [Baş tarafı birincide] Sovyet Rusya İran'la iyi dostluk münasebetleri kurmaktan daima kazançlı olmuş tur.Son günlerde bu memleketle bazı hudut ihtilâflarımızı ve malî meselelerimizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.08.1953
  • Lehler,Ruslara karşı harbe hazırlanıyor [Baş tarafı birincide] Rusya aleyhtarı mücadeleyi de basm toplantısı yaparak anlatmaya başlamışsa da Amerikan mahfilleri bu mültecinin bu hususta fazla malûmatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.08.1953
  • Tıp tarihinde bir hadise [Baş tarafı birincîdcl Doktorlar Sıddık Babakol'un harici "muayenesi sırasında bunun hiç bir surette farkına varamamışlar,fakat astsubay baş gediklinin mikro filmi alındıktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.08.1953
  • 35 esirimiz daha hürriyete kavuştu [Baş tarafı 1 incide] iteri üniformaları karşılama merkezinde değiştirmek ihtarına pek aldırmamış ve kamyondan Jnln sırtındaki Çinli ön forma eını çıkarariak eline a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.08.1953
  • Adliyede birhadise Bir adam karışıma ve kızının önünde metresini öptü Dün öğle üzeri Adliyede ma hiyeti itibariyle enteresan bir hâdise olmuş,bir adam karısı nra ve kızının önünde metresi ni öpmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.08.1953
  • ttalyada hükümet buhranı Roma,8 A.A)Dört merkez partisinin toplanıp siyasî du rumu görüşmek kararını vermelerinden sonra kabine buhranının inkişafı hakkında az çok iyimser bir hava hasıl olmuştur Diğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.08.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri ve oyun havalan 13.30 Faruk Akel ve arkadaşlarından dans müziği 14.00 Şarkılar.Okuyan:Perihan Sözen 14.30 Ne arzu ederseniz Pl.a)R St
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.08.1953
  • Denizcilik Bankası tao.Denizyolları İşletmesinden Görülen lüzum üzerine 14/8/1953 tarihinden itibaren HOPA İZMİR sür'at postaları Hopadan İstanbul'a avdette şimdiye kadar olduğu gibi İzmir'e gitmiyere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.08.1953
  • AZ FAKAT OZYIYINIZ fZiT t* e/100 gram ekmekte 270 kalori verdir.Halbuki 10 adet yani TOO gr.ARI BİSKüİSİMDe 470 kalori olduğunu unutma-yınıı.j' BİSKÜİLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.08.1953
  • İstanbul Sular İdaresinden Feriköy su hazineleri ile Boraonti'deki su şato do'su aracına yeniden döşenen 600 m/m Uk boruların şebeke ile irtibat lannın yapılabilmesi için 11.8.1953 sah ve 158-1953 cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.08.1953
  • Yapı işleri ilânı Çanakkale Valiliğinden 1 Eksiltmeye koncan iş birim fiatlarına 15 ilâve suretiyle çan sağlık merkezi doktor evi ve garaj inşaatına ait olup kesif bedeli 137962.75 liradır-2 Eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.08.1953
  • Erzurum ili daimî Komisyon başkanlığından 1 Merkez ilçesinde yeniden yaptırılacak Alıravi ilkokulunun inşaatı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Bu işin keşif bedeli «54859» lira 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.08.1953
  • Gayrimenku Kadıköy İcra Memurluğundan:Dosya 953/13 Ahmet Nurettin Ungay'm 2800 TL-bedeli mukabili borç lu Rabia Bedia Ünver'in sahibi bulunduğu Kadıköy Osman Ağa Mahallesi Kuş Dili Cadde si ve Miski A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.08.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askere Kıtaat ilânla:i Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddeleri 24/8/953 pazartesi saat 15 de Polatlı Top,Ok-Sa.Al-Ko-da kapalı zarf la satın alınacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.08.1953
  • Bayındırlık Vekâleti Erzincan Su işleri 11.Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş:1 31/7/1953 günü yapılan eksiltmesine iştirak eden isteklinin yaptığı tenzilât haddi lâyıkında görülmediğinden yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.08.1953
  • Aşçı alınacak Polatlı Topçu Okulu yedek subay öğrencilerinin yemekle* rini pişirmek için bir aşçı alınacaktır.Taliplerin 27/8/1953 perşembe günü saat 15 de Polatlı Topçu Okulu Satınalma Ko" misyonuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8