Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.08.1953
  • Adres:Nuraosmaniye Türbedar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI:1167 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİATI 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1953
  • Kore sulh konferansı Dulles ve Rhee bugün Kore'nin birleştirilmesini görüşecekler General Clark istifa etti Soeul:6 A.A.Dun33 heyeti ile Güney Kore hükümeti arasındaki görüşmelere bugün de dev.am edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1953
  • Korede esir^mübadeiesi devam ediyor Kızıllar,dün de 25 esirimizi iade etti Kızıllar,mübadele yerinde hâdise çıkartmak istedi Müttefik esirlere işkence yapılmış Panmunjom,6 AP R)Müttefik ve kızıl harp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1953
  • BAŞVEKİL İZMİR'DE Bir müddetten beri Ege bölgesinde bulunan Başvekil Adnan Menderes evvelki gün İzmir'e gitmiştir.Başvekil'in önümüzdeki günlerde Ankaraya döneceği zannedilmektedir.Yakanbi resimde Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1953
  • Doğu Berlin'de Sovyet tıkası parçalandı Potonyada JRus kuvvetleriyle çarpışan çeteler,bazı mıntakaların kontrolünü ele geçirdi Berlin» 6 A.P-Batı Ber laçmıamaları için komünistler lindeki bedava Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1953
  • YAŞAR KARAHAN BÜ-YÜKADAYA YÜZDÜ G«çen hafta 2 saat 27 dakikada Moda'dan Kınalıadaya kadar yüzen Kadıköy Spor Kulübü yüzücülerinden Yaşar Karar* han dün de Haydarpaşadan denize girmiş ve Büyükaday» kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1953
  • Genç bir kadın tecavüze uğradı Kâmil ismindeki mütecaviz kadının ağzını mendille tıkadıktan sonra bileziklerini alıp kaçtı İddiaya göre evvelki gece saat 24-30 sularında Aksarayda bir sinemadan çıkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1953
  • Eroin ve esrar içenlerle mücadele devam ediyor Dün basılan bir esrar tekkesinde Uç kadın içici suç üstü yakalandı Dün yabalanan eroinci kadınlar Uyuşturucu maddeleri yapan» Emniyet Kaçakçılık 3'trosts
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1953
  • Fes ve sarıkla dolaşanlar T Fes,sarık,cttbbe gibi şeyler giymek suretiyle kıyafet inkılâbına aykırı harekette bulunan kimseler hakkuvda,gerekli kanınî takibatın yapılması l&n [Devamı Sa.1 Sü.4 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1953
  • Rusya'da iktidar kavgası Yüksek Şâra toplantıları sırasında bîr çok yeni şahsiyetler ön plânda göriHöyor Londra.6 Nafen)Moskovada cereyan etmek te olan hâdiseleri yakından takip eden batılı siyasî çev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1953
  • Türk Alman Ticaret anlaşması imzalandı EBI HHB ı ı ı Bonn'da imzalanan anlaşmaya göre Almanyaya 700 birt fon hububat,12 bin fon füfün ve 40 bin fon pamuk satacağız iki memleket arasında bir yılda 140
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1953
  • Malatya suikastı dâvasına bakan Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Suikast davasına Ankarada devam Dünkü duruşmada Cevat Rıfat At Ihan ve Mustafa Bağışlayıcının sorguları yapıldı Ankara,6 Milliyet)Mala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1953
  • YEM YAPILMIŞTI Bi# kaç gün Önce işletmeye açılan Yeşilköy hava alanının yenf tesislerinden birinin tavanı resimde görüldüğü gibi çökmüştür*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1953
  • Bayar,Yalova t Re sicumhur dün Adapa-zarı ve İzmit'te tetkik-3 lerdo bulundu Adapazarı» 6 Milliyet 1 e Reisicumhur Celâl Bayar 'buff sabah Ankara ekspresine bağğ lanan hususî bir vagonla Ari"^ fiye'ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1953
  • Dick Haymes Amerika'dan kovuluyor Şarkıcı film yıldızı» Rita Hayworth ile buluşmak üzere gittiği Hon ol u İti'dan dönünce memleket haricine çıkarılmak üzere tevkif edildi Los Angleos,6 AP)Sır.ama artj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1953
  • Tito Rus elçisini kabul etti 1949 yılmdan beri kesilmiş olan Yugoslav Rus 'diplomat ifc münasebetleri tekrar normale dönmüş ve ikî memleket arasında eljçi teatisine bağlanmıştır.Resim Mrşl.Tito'yu Bri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1953
  • Çatalağzı santralının takati arttırılıyor cut ve yemi den tesisine başlanılmış bulunan santeallara ilâveten halen 60,000 kilovat takatinde bulunan Çatalaga santralının 120,000 Mlovata İblâğı suretiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1953
  • Heybeliada'daki casusluk iddiası «Dumlupınar» faciasının duruşması esnasında» Sabri Çele bioğlunun vekili avukat Suat Tahsin Türk tarafından ileri sürülen;Heybeliadada iskele civarında oturan Safo vey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1953
  • YENÎ İTALYAN BAŞVE-KİLİ De Gasperi'nin istifa sı üzerine italya yine hükümetsiz kalmıştı» Yeni hükümeti teşkile memur edilen Attîlio Fiocioni kabiney kurmak hususunda istişareleri henüz tamamlamamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1953
  • Şehrin her tarafında iyi su sıkıntısı başladı Hamldiye suyu akmadığı halde fahiş flatla bol miktarda hamidlye suyu satılıyor Şehrimizde saçaklarla birlikte İJûşiayan iyi su sıkıntısı hergün Jjâraz dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1953
  • Bogfin şehrimizde havanın] sabahleyin bujtnttu geçeceği,rüzgarın {kuzeyden eseceği sühunet derecesinde değişiklik »uyacağı tahmin edilmişti/ol-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.08.1953
  • KISA HABERLER •jr Limanımızdan Cidde'ye hacı götüren istanbul vapuru bu «abah dönecek ve akşam üzeri tekrar ciddeye hareket edecektir.Dün limanızmızdan muhtelif memleketlere 510.820 lira değerinde çeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.08.1953
  • POLİSTE Bakırköy'de kahvecilik yapan Şeraf ettin Karagülle adında biri,bir alacak meselesi yüzünden,Zeytinbumu gecekondularında oturan Hüseyin Türkmen'i sandalya ile başından yaralamıştır.Suçlu yakala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.08.1953
  • Hic 7 Ağustos Itıı.2 Zilka 25 1953 Tem 1372 Cuma 1369 VAKİT VASATİ EZANİ i Gtinej 5.02 9.43 1 Ogle 12 20 5.00 İkindi 16.13 8.53 Akrım 19 19 12.00 Yatm 21.06 146 Im.nak 3.03 7.44 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.08.1953
  • Ekseriyetini Müslümanların teşkil ettiği bir memleke'.U ya şıyoruz.Hepimiz dinin en iyi ahlâk müreboisi olduğunda mut tefikiz.Yine hepimiz dini bakımdan tara serbestiyi arzu ede riz.Reisicumhurdan sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.08.1953
  • GEZt Türk Devrim Ocakları Eh*köy şubesinin Şileye tertip ettiği gezi,pazar günü yapılacaktı^ JÜBÎTJE iç Sanatkâr Talât Artemel için tertip edilen jübile;S agusW8 1953 cumartesi gecesi Açık H'1' va Tiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.08.1953
  • TÜRK ŞUBE 10 Ağustos 1953 tarihinden İtibaren Sayın KONYALILARIN Hizmetindedir.HER AY BİR CEKİLÎ$ HER »50 LİRAYA BİR KURA NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.08.1953
  • Kastamonu,adını bir aşk macerasına borçludur Yazan SALIM BAYAR 4 Kastamonuya,İlgaz dağlarının sonsuz güzellikleri içinden geçerek gidersiniz.Yolunuz,yük sek yamaçları takip ederken,vadinin derinlikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.08.1953
  • Mağşuş yağlar Siverek Ticaret Odası,bu hususta Ticaret Odamıza şikâyette bu!unlu Şehrimizde hileli yağ-SaUşları njn çok genişlediği yapılan sika yetlerden anlaşılmaktadır.Bu arada Siverek Ticaret Oda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.08.1953
  • Teklrdaşdzn kaçan bîr mahkûm şeh^imizda yakalandı Toptan eroin satmak suçu ile Tekirdağ Cezaevinde yatmakta olan Ali Öz adındaki mahkûm,25 haziran tarihinde buradan kaçmış ve izini kaybetmişti Yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.08.1953
  • 5 milyon liralık istikraz ile yapılacak işler Şehir MecHsiftin dünkü toplantısında üyelerden bazıları Valiyi tanJdi ettüer İl Genel Meclisi dün saat,15 de fevkalâde taplantısmın İkinci celsesini yapmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.08.1953
  • Ey-"j3 Sultan csmîinîn etrafı temizleniyor Eyüp Camiinin etrafının açilması için istimlâk edilmiş olan binaların yıkılması başlanmıştır.Diğer taraftan;Mithatpaşa Stadyomunda yeni kapalı tribünün inşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.08.1953
  • I «M HALKIN SESİ Bunlar ne biçim şofördür Aşağıdaki cevabı her zamanki gibi,gösterilen yakın ve müsbet »J akanı a bir delili olarak kabul ve neşrediyoruz.Ancak bu hususta çeşitli şikâyetlerin devam et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.08.1953
  • Eminönü Halkevi Eminönü Öğrenci Lokali Üniversite talebe Birliğine tahsis edilecek Ankara,İzmir ve İstanbul icra komitelerinin iştirakiyle bir haftadan beri şehrimizde toplan tılar yapan Millî Türk Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.08.1953
  • Kauçuk s anayiimiz geSeşüyor Memleketimizde kauçuk sana yii ve istihsali süratle gelişmektedir.Şehrimizde toplanmış olan ve kauçuk işleyen fabrikaların harrmadde sarf.yatı son yıl zarfında 5200 tonu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.08.1953
  • İsraiSEi taîebeJer dün Romanys^a gîW Evvelki gün Telavivden uçakla şehrimize gelen 48 İsrail yüksek Okul talebesi,dün akşam Romanyaya gitmişlerdir.Talebeler,Bükreş okullarım ziyaret ederek «Öğretim me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.08.1953
  • GUmrUk kongresi şsîîrümssdSe toa'a^acsik Avrupa konseyi îstişari Asamblesı cGumriik ve hudut formalitelerini basitleştirme tali komisyonu» 33 ilâ 15 ağustos tarihleri arasında İstanbul,Büyükadada topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.08.1953
  • Kemsrburgazda yani bîr hükümet konağı inşa edsüi-'or Yeniden inşası kararlaştırılan Kemerburgaz hükümet konağı 100 bin liraya ihale edilmiştir.İnşaata ait hazırlıklar ikmâl edildiğinden inşaata yakınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.08.1953
  • TAKVİMDEN %fo YAPRAK ı Bir istiftaya cevab ULUNAY Sevgili mııhibbim Burhan Felek'e Evvelki günkü «Cumhuriyet» de «İbadet mi evvel sıhhat mi?başlıkh ffkranızı bütün yazılarınız gibi okudum.Siz de her h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.08.1953
  • Bir yaz gecesi geçirdi s1 zaafından sonra kendisine ta' ^amen hâkim olmuştu.Kuv *etli bir irade altında zaptetti-8| hisleri onu bu aŞurda yapa J^ceği her hangi bir çılgınlık uzak tutuyordu.Kışı,ha-^at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1953
  • İKTİBAS I Başkan Eisenhower'in kardeşi Milton Eisenhower Bu gün Amerikanın en nüfuz u siyasi siması,siyasetle uğraşmayan,fakat büyük bir tecrübe ve bilgi sahibi Olan M I ton Eisenhowerdir Elsenhower a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1953
  • FIKRA Şenel iK izin P-T-T-memurlarından üçti dertleşiyorlardı.Dertleri senelik izin yüzündendi-Bir tanesi» sekiz yıllık memur oldu ğunu.şimdiye kadar hiç izin almadığını,hattâ istirahat almadığını söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1953
  • UJaşt rma Vekilinin basın toplantısı Bir müddetten beri şehrimiz-de bulunan Ulaştırma Vekili Ytimni Üresin yarm saat 10.30 da IstaBbul Gazeteciler Cemiyetinde bir basın toplaatısı yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1953
  • Tekstil İşçilerinin dünkü ziyafeti Türkiye Tekstil ve örme Sanayii İşçileri Sendikaları Federasyonu kongresine,dün de komisyonların çaljşmalariyle devam edilmiştir.Fede.'fısyon;KongTe defi eğeleri ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1953
  • 10 Ağustos 1953 tarihine kadar Sümerbank'da açtıracağınız 150 liralık bir hesapla Göztepede tramvay asfaltına bir dakika masafede bulunaı bu ikramiye apartmanı dairelerinden bir tanesi sizin olabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1953
  • Kızıl Çin küçük bir donanma hazırlıyor Rusyanın yardımıyla hazırlanan donanma süratli torpitobotlardan müteşekkil olacak Vaşingtoıı,6 AA.Bir Amerikan deniz mecmuasında çıkan yazının verdiği habere gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1953
  • İbret Aynası Tashih-i karar Bak sen.Biz de o dâvama dosyası çoktan kapanmıştır sanırdık* Halbuki «Türkiyenin ilk öğretim dâvasını halletmek için tam 540000000 liraya ihtiyaç var» mış.Peki ama.o davull
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1953
  • Kısa harici haberler if AMERİKA Bundan sonra,askerî şefler televizyon vasıtasiyle savaş sahasındaki harekâtı,genel karar gâhdan kolaylıkla takip edebilecekler Ve emirlerini,raporları beklemeye lüzum g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1953
  • Fransa'da grevler Paris,6 A.A.P-T.Tgrevi eyaletlere yayılmış.Saint Nazaire.Limoges.Nancy.Saint Etienne ve Grenoble'de fiili bir hal almıştır.Korsika ile bütün mlLnaka le kesiktir.Angers'te bazı sir vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1953
  • Peyklerde genel af Londra,6 AP Moskova radyosunun bu sabah açıkladığına göre bir Sovyet peyki olan ve dış Moğolistan diye adlandırılan Moğol Halk Cura huriyeti hükümeti memlekette ölüm cezasını kaldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1953
  • Prens Ali Han acarım satıyor New York,6 AA.Film yıldızı Rita Hayworth'un eski ko cası,Prens Ali Han,atlarının bazılarını satmak üzere,bugün buraya gelmiştir.Ali Han,Amerikada üç hafta kalacağını,Rita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1953
  • Kral Faruk'un eşyan müzayrrie il» satslıvor Kahire,6 Nafen)Yarın burada ilk defa olarak eski Kral Faruk'a ait giyim eşyasının satışı yapılacaktır.Açık arttırma ile satılacak giyim eşyası arasında ûüzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1953
  • Opera sarayının İnşaatına tekrar başlanıyor İnşaatı yarım kalan Opera binasının ikmalini hükümetin üzerine aldığını evvelce bildirmiştik.Bu maksatla hükümet bütçesinden ayırdığı tahsisatı Vilâyete gön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1953
  • Robert Taft'ın vasiyet names?açıldı CSncinati,Ohio)7 A.A.Ayandan müteveffa Robert Taft'ın bugün açılan vasiyetnamesinde,emlâkini ailesine bırak tığı görülmüştür.Taft'ın geçen cuma günü Nevyork'ta ölme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1953
  • Başkan Eisenhower tatile çıkıyor Washington,6 A.A.Baş kan Eisenhower muhtemelen bu hafta sonunda Denver'de Madam Eisenh-ower'in ailesi nezdinde bir kaç haftalık bir tatil geçirmek üzere Washington'dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1953
  • Siyasî İcmal İran ve Komünizm İranın siyasî ve İktisadi vasiyetini tetkik eden bir Amerikan neemuası memleketin komünizno doğru kaydtgi neticesine arınış.Mali müşkülât son hadli bulduğu için hükümet y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1953
  • Yunanistan doğu bloku ticareti Yunanistan'ın Rusya'dan sonra Doğa Almanya.Çekoslovakya.Romanya ve Bulgaristan la ticraet andlaş maları imzalıyacağı bildiriliyor Atina.6 AA)France Presse Ajnası muhabir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1953
  • BAHÇELİ EV 28 Ağustos çekilişinin büyük ikramivesidir-Bundan başka muhtelif altın ve para ikramiyeleri kazanabilirsiniz 10 AĞUSTOS PAZ4RTESİ Akşamına kadar Merkez ve Şubelerimizde bir hesap açtırınız-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1953
  • üniversite profesörün bugün şehrimize dönüyorlar Bir müddet evvel orman bölgesinde bir tetkik seyahatine Çj istanbul Üniversitesi Ormaı,fakültesi Dekanı Fehim Fırat başkanlığındaki Profssrirler he-Jet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.08.1953
  • 5 küçük hırsız yakalandı Dün gece sabaha karşı Ankarada 12 veya 13 yaşındaki kü* çük çocuklardan müteşekkil bir hırsız çetesi yakalanmıştır-Bunlar şimdiye kadar 8 dükkân soyunuşlardır-Küçük hırsızlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1953
  • j-^Y-&üA ANN BLYTII AVRUPA'YA GİDİYOR Ifollywood'iin.en çok sevilen yıldızlarından Anı ta diğer birçok Ameri kalı sinema yıldızı gibi film çevirmek üzere Avrupaya #idjeeoktir.italya'da çevrilecek ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1953
  • Kalenderoğlu Anadoluda padişah olmak istiyordu Eğer Serdarı yenersek UskUdardan gerisi bizim olur.Fırsat Serdarın olursa yaptığımız işler dillere destan olur ki bu da bize yeter.90 yağındaki Sadnazam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.08.1953
  • Galatasaray Gündüz ihtilâfı devam ediyor İstanbul,6 Türk Pres)Günlerden beri spor muhitinde büyük bir alâka uyandıran antrenör Gündüzün,Galatasaray'la aralarındaki ihtilâf son haddini bulmuştur,Bu hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.08.1953
  • Fenerbahçe Uludağ'da kamp kuruyor istanbul,6 Türk Pres)Beklenmedik bir anda Fener* bahçe idare heyeti ile yeniden anlaşan antrenör Szekely» ken dişi ile görüşen Türk Presin spor.muhabirine bu seneki ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.08.1953
  • *ma Jj^SüS*.Şehrimizde bulunan meşhur 400 engele!Yngoslav Raduloviç bir koşada finde giderken Enternasyonal atletizm yarışmalarına okuz Yugoslav atleti dün geldi Aralarında 5 rekortmen bulunan Yugosla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.08.1953
  • Mısırlı Abou Haif Ma nşı geçme rekorunu kırdı Mevsimi münasebetiyle Manş'ı geçenler bir hayli artmıştır-Aralarında Mısırlı.Amerikalı.Brezilyalı.İngiliz.Fransız;Yunanlı ve daha bir çok memleketlere men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.08.1953
  • Amerikan atletlerinin Batı A.Brag 100 metreyi 10.3-10 da 200 metreyi 20.6-10 da koşarak mevsimin en iyi derecelerini elde etti Amerikalıların meşhur dömi fond'cusu Mal Whitfield Hafta içinde Almanyanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.08.1953
  • Alman futbol federasyonu muazzam bit futbol teşkilâtı haline geldi Bonn,6 AIman Fu boî Fe derasyonunun,12z45 tıji.îp içerisinde toplanan 1,607.624 lisans lı futbolcu ile dünyanın en bü« yük futbol teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.08.1953
  • İsvaç ve Finlandiya berabere kaldılar Helsinki,6 AA.Bu ge ce Helsinki Olimpiyad stadyumunda yapılan milletlerarası futbol maçında Finlandiya ve isveç takımları 3-3 berabere kalmışlardır»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.08.1953
  • TARÎHtt^^ İLEİ Vazaıuar;W.umierboıi-ouı JL.Gambüı Türkeesi;JN.Selener İyi bir futbolcu olabilmek için dikkat edilecek en mühim hususlar 85 Okuyucuların,ana kaideleri bil memesi acıdır ama,du nihayet o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.08.1953
  • Üniversitenin bütçesi hazırlandı Istanbul Üniversitesi 1954 yıl* bütçe tasarısı uzun süren rnüza kerelerden sonra hazırlanmıştır.Yeni bütçe geçen seneye na zara» 1 milyon 800 b;n l'ıâ faz lalıkla 20 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.08.1953
  • RÖPORTAJ Ahiret y rmes uğu artık geldi Bir milyon yüz küsur bin kişilik şehirde topu topu altı cenaze otomobili var.Bu aStı arabanın iki tanesi müstesna,diğer dört tanesinin har yanı döküJeceki*ıiş gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.08.1953
  • Belle'in memleketi oian Vir ginya'da federal poli Sg«m kizir mazisini en ince mutalara Ra dar gözden geçirmiş,hattâ mektep hayatını bile ılımal etmem* ti.Bu suretle onlar da yüzlerce fcigi ile konuşmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.08.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.08.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ CİNAYETLERİ Makledeni gğU UZBAY Jan Danilof un herşeyi olduğu gibi açığa vuran mektubu 12 Jan Danilof çevresini böylece aldatır,avuturken kocasının bir an evvel dünyadan el etek çekm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.08.1953
  • Pakistan bizden mısır atacak Pakistan hükümeti memieketi in izden 2 bin ton mısif aTmak için müracaatta bulunm !*ur# Teklif alâkalılar taraf ndan tetkik edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.08.1953
  • Uazırlmn Sadi BOR Al 1 a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 fli 9 10 11 12 1 I oİ3an saga:1 Ağ gibidir;Genel-2 Meltem;Bir kimyevî madde;Kırışık düşmanı,3 Tersi ayı yuvası;Soğuktan müteessir olmak;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.08.1953
  • Âcn er âka!ı kadın gazeteci Valiyi ziyaret etti' Amerika'nın Orta Şark Dostları Cemiyeti mensuplarından ba ^ran Doi'ka Tomson dün Vali ve Belediye Reisini Vilâyette ziyaret etmiştir^ Orta Şarkta en bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.08.1953
  • Istanbul eski emniyet müiaEürîi dün gitti Mara,ş Valiliğine tâyin edilen İstanbul Emniyet Mdâüiti Ahmet Tekelicrğlu vazifesi babına g-itmek üzere dün sabah Toros ekspresiyle şehrimizden ayni anıktır S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.08.1953
  • Beynelmilel Bsd sn Eğitimi kongresi Dünya 3,Beden Eğitimi kongresine v %ı de Galatasaray lisesi konferans salonunda devam edilmiştir.İsveç Jimnastik müfettişi Otto Sönerholm'ın «9 ilâ 18 yaş arasındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.08.1953
  • Düzmece MUSTAFÂ,VAZAN:11 Ne olacak halimiz Ne görebildik,ne Yuvanoviçten 36 Teşekkür eJjrimr Fakat Tanrımın bana en güz al hediyesi sendin.Gitmesen olmaz mı* Olmaz ge/g'lun,koca bir imparator davet e'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.08.1953
  • İhracatımız bu sene hîr milyarı geç&i San yıllanda ehemmiyetli şekilde gelişen ihraca ti iniz 19ö2 yılı içinde 1 milyar lirayı geç mistir.Bu miktar rekor olaralı kabul edilmektedir:îhraç ettiğimiz mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.08.1953
  • Suikast dâvasına dün de Ankarada devam edildi [Baş tarafı birincide] foktur.Biz sadeoe bir Parti kur Fduk ve millet bin bağrına basiti.Muharrir vurmak ancak,itti had ve Terakki zamanında olurdu.Bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.08.1953
  • Heybeli adadaki casusluk iddiası [Baş tarafı birincide] Sofo adında bir kadının,Türk bahriyesinin sırlarını öğrenmek için,apartmanının dairelerini 50-60 liraya deniz subay lanna kiraladığı hakkındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.08.1953
  • Dek Hayraes Âmerikadan kovuluyor [Baş tarafı birincide] bulvarında muhaceret idaresi memurları tarafından tevkif edil mistir.Dick Haymes memıeketi olan Arajntine,gönderilme* Üse re Birleşik Âmerikadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.08.1953
  • Kemerburgaz civarında Ş ü ph eli bîr adam yakalandı Peter Povoiç adında bic giuç Kemerburgaz nahiyesine baÇlı Pirinççi köyünde şüpheti bir v^ ziyette dolaşırken devri/jle1 t*ı rafından yakalanmış ve j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.08.1953
  • Doğu Berlinde Sovyet ablukası [Baş tarafı birincide] rek Amerikalılar tarafından tevzi edilmekte olan yiyecek paketlerini almışlardır.Bunlardan çoğunun cumartesi gününden beri ilk defa bilet ala rak t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.08.1953
  • Genç bir kadın tecavüze uğradı [Baş tarafı birincide] mistir-Meçhul adam.ağzına bir mendil.tıkayarak genç kadını bostanların içine çekmiş ve kolundaki iki altın bilezikle kol saatini ve çantasında bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.08.1953
  • Fes ve sankîa dolaşanlar [Baş tarafı birincide] tanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliği,Kaymakamlıklara ve Em niyet Müdürlüğünce biır tamim göndermiştir.Bu tamime sebep,şehrin muh tei'f semtlerinde,ruhanî k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.08.1953
  • Kore sulh konferansı [Baş tarafı birincide!mütareke sonrası siyadt konferansta bir anlaşmaya tanımadı diye Korede tekrar muhü-somat?başlanacak degUdir,demiştir.GL.CLARK İSTİFA ETTİ Vaşington,6 T,A.Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.08.1953
  • Damirspor A3manyada 4-1 galip geldi Marktredwitz Almanya)6 AA.Dün buraca Wacker takımı ile bir futbol kar?ılaşnıî' Sı yapan An/karanm Demirspof takımı,müsabakayı qo«c güzel bir oyundan sonra kazanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.08.1953
  • «CEP DOKTORU» YAKA-LANDI Yukardaki resim» şehrimizde yankesicilik suretiyle muhtelif kimselerin para larraı çalan bir «Cep doktoru» na aittir,izmirde yakalanarak şehrimize getirilen bu gencin ismini d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.08.1953
  • Çukurovada eldeki bütün pamuklar satıldı Harice yapılalı satışların kesafeti daha ziyada Japonya ve Almanya üzerinde toplanıyor Adana.6 AA-7465 to nu ortak teslimatı 27.242 tonu da hükümetin müdahale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.08.1953
  • Uçak kazazedeleri Fethiyeden aynldı Beyrut,6 AP)Pazartesi sabahı Türkiyenin cenup sahilleri açığında düşen Air France uçağından kurtulan 28 yolcu ile ölenlenin,cenazeleri bugün bir Lübnan uçağı ile Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.08.1953
  • Bayar Yalovada [Baş tarafı birincide] labalık bir vatandaş topluluğu tarafından karşdanmışlardır-Reisicumhur Arifiye istasyon bahçesinde bir müddet istirahat ettikten sonra Adapazarma gitmiştir,Bayar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.08.1953
  • Eroin ve esrar içenlerle mücadele [Baş tarafı birincide] Cemal Akçapa adında bîri tarafından işletilen bu te«tie,Mecidiyeköyde Körkuyusu nevkiin de 1314 numaralı bir gecekondu dan ibarettir.Baskın yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.08.1953
  • P.T.T.İşletme Umum Müdürlüğünden Teklif isteme ilânı 1 îdare ihtiyacı için 5.000 adet otomatik masa telefon makinesi ve yedekleri 4097 sayılı kanuna göre teklif almak suretile pazarlıkla satın alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.08.1953
  • Çatalağzı santralı [Baş tarafı birincide] raış bulunmaktaydı.Bugün Etibank üc,Çatalağzı santralının ilk kısmını inşa eden İngiliz Metrovick firma-sı arasın da imzalanan protokol üs bu tevsii tjahakkuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.08.1953
  • Kızıllar d esirimizi [Baş tarafı birincide] Refet izmir,Şaban Pilici,Mehmet Soyadı okunamamıştır)Mustafa Erer,Mustafa Velitaş,Süleyman Şen,Bekir Sert,Ali Saraç,Ramazan Yüksel.Türk esirlerden ilk olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.08.1953
  • izmir vilâyeti Bayındırlık Komisyonundan îzmirin Bornova nahiyesindeki Ziraat Okulu için yaptırılacak konserve imalâthane ve şaraphane binaları inşaatı «30000» lira keşif bedeli üzerinden 29-7.953 tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.08.1953
  • Türk Alman ticaret anlaşması [Baş tarafı birincide] imzalamışlardır.Andlaşma mu cibince iki memleket 1953 den 1954 e kadar 140 milyon dolar hk mal mübadele edeceklerdir-Türkiye bilhassa 700.000 ton hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.08.1953
  • Rusyada iktidar kavgası [Baş tarafı birincide!inektedir-Yalnız bazı çevreler,Malenkov'a daha çok Krus hev'in yaklaştığı kanaatindedirler-Halen Moskovada çalışmalarına devam etmekte olan Sovyet Yüksek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.08.1953
  • Şehrin her tarafında su sıkıntısı [Bas tarafı birincide] Bazı tuğla harmanı aaniplerinin Hami&iye sularını gizii olarak harmanlarına akıttıkları ve bu yüzden susuz kalındığı iddia edilmektedir.Tevzi y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.08.1953
  • Yapı işleri ilânı Çanakkale Valiliğinden l Eksiltmeye konulan iş birim fiatlarına 15 ilâve suretiyle çan sağlık merkezi doktor evi ve garaj inşaatına ait olup keşif bedeli 137962.75 liradır-2 Eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.08.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Vekâletimiz ihtiyacı için 4000 M-13 ve 4000 M.19 m/m tamamı 8000 metre ceKk tel halat 19/8/1953 günü saat 15 de Malzeme Müdürlüğünde toplanacak Komisyonda kapalı zarf usulile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.08.1953
  • Aşçı alınacak Polatlı Topçu Okulu yedek subay öğrencilerinin yemeklerini pişirmek için bir aşçı alınacaktır-Taliplerin 27/8/1953 perşembe günü saat 15 de Polatlı Topçu Okulu Satmalma Komisyonuna mürac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.08.1953
  • Deniz Kolejine öğrenci alınacaktır Deniz Harp Oku'u ve Koleji Kumandanlığından:1 Deniz Kolejinin yalnız birinci sınıfına Öğrenci alınacaktır.2 Kayıtlar l/Haziran/1953 tarihinden 10/Ağustos/1953 tarihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.08.1953
  • Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığından Muhammen fiatı Beheri 2000 lira Beheri 12 Katalog No* 642275 Cinsi Miktarı Komple motor Amerikan menşeli Gj-2A modeli 4 adet Kilometre teli iç ve dış 20 adet Behe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.08.1953
  • Kambiyo ye esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 781.781_Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.8 .0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.61 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.08.1953
  • Aoone şartları Lar.Kr.Senelik 42 00 AHı ayljk 22 BO Üç ayhk 12 00 Bir aylık 4 90 Ecnebi memleketle»» «ti mislidir.Mân şartları 2 v» 3 üaeÜ sayfa saat.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa »ant.3,30 T.L.İlanlardan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.08.1953
  • nt ıMmuıı Lokman Hekim Dr.HAPIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-1*J.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.Istanbul Divanyolu No.104 ı H» m ı« ıı un ¦¦ılmr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.08.1953
  • Erzurum ili daimî Komisyon başkanlığından 1 Merkez ilçesinde yeniden yaptırılacak Aliravi ilkokulunun inşaatı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır» 2 Bu işin keşif bedeli.«54859» lira 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.08.1953
  • Gayrimenkul sattş Hânı Istanbul 5 inci fcra Memur luğundan 952/4940 ipotekli olup açık arttırmaile satılmasına karar verilen Beşiktaş Ortaköy Çayır sokak en eski 23 23 mükerrer eski 1,3» yeni 1.2;ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.08.1953
  • Tekel Umum Müdürlüğü Bolu Tatava kereste atölyesinden 1 Atölyemiz 1953 yılı ihtiyacı için Mudurnu Bolu vöî Düzce Devlet Orman İşletmelerinde tahsis edilen miktarı azaı lir çoğalır cem'an 4950 M3 tomru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.08.1953
  • Kırklareli daimî komisyon Başkanlığından 1 Eksiltmeye konulan iş Kırklareli Dereköy yolu 13X000-18 500 kilometreleri arasındaki blokajlı şose inşaatıdır-A Eksiltme 25/8/1953 tarihine rastlayan ^ah güm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.08.1953
  • Yapı işleri ilânı Tunceli Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konmuş iş:Tunceli vilâyeti Hozat ilçesi sağlık merkezi doktor evi ve garaj inşaatı işi olup,keşif bedeli 161-668.79 liradır.2 Eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.08.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları İhalesine talip çıkmayan Hava Harb Okulu unyımî onarım inşaatları yeniden kapalı zarfla 27/8/1953 perşembe saat 11 de Eskişehir As.Sa.Al-Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.08.1953
  • o-İLÂN 1954 ocak ayı sonuna kadar İstanbul veya Ankara ambarlarına teslim edilmek şartile 131.000 çift kahve rengi veya rabii renkde kazuma dikişli fotin satın alınacak ve kahve renk lisi tercih edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.08.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Karışık hafif müsik Pl.13.45 Şarkuar.Okuyan:Akile Artun 13.20 Dans ve caz müziği Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8