Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.08.1953
  • Adres:Nuruosmaniye Türbedar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI:1161 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:2 9614 FİATI 15 K u r u s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1953
  • BİR SİNEMA YILDIZI ŞEH Almanyanın tanınmış sinema yıldızı Brika Ramberg dün uçakla şehrimize gelmiştir-Memleketimizde iki ay kadar kalacak olan artist» bir yerli filmde baş rolü oynıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1953
  • İranda Plebisit yapıldı Tahranda alman neticeler E Musaddıkın mağtöp olda-I ğunu gösteriyor Tahran 3 AP)Gayri rea-mî haberlere göre meclisin feshe dilip edilmemesi hakktnda Başbakan Musaddık tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1953
  • Çıplak kadınlar kraliçesi seçildi 25 yaşındaki Kraliçe mükâfat olarak verilen 10 lira ile elbise alacak Saint Albans înçütare)S A" P)Curada tngiite/wiia çeşit li bölgelerinden gelmiş yüzlerce çıplağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1953
  • Paris» 3 AA,Kadın modası üstadlarından Christian Dior,bugün eteklerin tosaltrimam hususunda şu izahatı vermiştir;fDoraou 8üî 7 Sii:1 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1953
  • Doğu ASmanyada isyan süratle genişliyor Üç yüz bin kişilik Rus işgal ordusu isyanı bastırmak için harekete geçti Berlin,3 A.A.Binlerce Doğu Almanyalı dün altı hafta içinde ikinci defa olarak ko münist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1953
  • Türk iyenin yol dâvası Memleketimizden ayrılmak tilere bulunan Amerikan Yol Grupu Başkanı geniş izahatta bulundu Ankara,3 A.A-Memleketimizde Amerikan Yol Gru Pu Başkanı iken başka bir va zifeye tayini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1953
  • Bir aşkın sebep olduğu facia Ankara 3 Miiliiye* j Kırıkkale kazasının Çaleoi nahiyesinde bugün çok feci bir intihar ha disesi cereyan etmiştir.Nahiyemin zengin »iiffcçüerin den Azmi Akyıifızın kızı Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1953
  • Yunanistanla iktisadî işbirliğimiz artıyor Papagos,bir Alman gazetesine verdiği beyanatta Güney Avrupa savunma planlarıda tamamlanmakta olduğunu bildirdi nın Bonn.3 T.H-A-Yunanistan Başbakanı Mareşal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1953
  • Beden Eğitimi kongresi Dünya Üçüncü Beden 'Eğ'Pmi Kongresi çalığmalarma dün saat 9 dan itibaren Yıldızdaki Şa le köşkünde devam otmiştir.Hollanda delegeier.tıden Mr.J.Miedena'nm başkanlığı alanda yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1953
  • Sabık Kral Farukun gözdesi vuruldu Munich 3 AF)Buradaki Bongo barmda çalışan Devlet Süleyman isminde Mısırlı dan söz geçen cumartesi akşamı bara giren meçhul bir şahıs tarafından vurulmuştur.[Devamı S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1953
  • Dün 535 turist geldi Dun saat 16-45 te limanımıza «Roma» isimli bir İtalyan yolcu gemisiyle 535 turist gelmiştir-Genıi.bugün saat 12 de Umanımızdan ayrılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1953
  • Tallal İstanbulda tedavi görecek Amman,3 T.1I.A,Bi-otomobil kazasında yaralanarak KahiredekQ Hilvan Hastahanesi ne kaldırılan eaki Ürdün Kralı TaUal'm İstanöııkfa bir hastaha neye nakledileceği bugFı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1953
  • Rusyodaki hâdiselerin iç yüz ü Sovyet Yüksek Şurasının toplantısından sonra her şeyin t anlaşılacağı zannediliyor Londra 3 Nafea)Sovye:Yük sek Şûrası önümüzdeki çarşamba günü toplanacaktır.Moskovadakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1953
  • Kore'de esir mübadelesi yarın başlıyor Mübadelenin muntazam cereyan etmesi için müttefikler dön prova yaptılar Munsan,3 AP)Birleşmiş Milletler komutanlığı bugün,çarşamba günü başlıyacak olan esir müba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1953
  • $M^İ* C A«ğ',^i 111 f i «fe fe;m 9 jip&if 1 İİMh| I Hi I 1 B 1 W» f' r:j 1 i 1 f f' İtfjl 4 1 J f ill I v\X IA J0& ^öi İ Ör wR^^%ij:f:1 *iS n i h-ip* j tKinkü duruşmada Ankara Birinci Ağır Ceza Mahke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1953
  • Bir yolcu uçağı Meis adası açıklarında denize düştü 42 kişilik yolcu ve mürettebattan 38 |i bir fener bekçisi ve gümrük motörü tarafından kurtarıldı Ankara 3 A.A.Paris'ten Roma Beyrut yolu ile Tahrana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1953
  • Bugün şehrimizde havanm sabahleyin bulutlu müteakiben açık geçeceği,sühunet derecesinde değişiklik obnıyacagı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1953
  • Başvekil D P il Kongresinde konuşurken Başvekil bugün Muğla kongresinde konuşacak Adnan Menderesin Denizli D.P.kongresinde yaptığı konuşma tam bir tasviple karşılandı Ankara.3 Milliyet)Baş vekil Adnan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1953
  • Böyökdere Meyva Fidanlığında bir basın toplantısı yapan Prof.Gökay,muhtelif sualleri de cevap'andırdı Vali ve Belediye Reisi dün Vali ilk olarak Belediye büU Büyükdere Meyva Fidanlığında çesinde mevcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1953
  • ANADOLU Bugün ikinci sayfada okuyacağınız bu röportaj serisinde Anadolunun ruhunu» düşüncelerini,adetlerini velhasıl bütün ihtişam ve henliğini bulacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.08.1953
  • TAKVİMDEN YAPRAK Entariye dair Mısırda kıraliyef rejimia den sonra idareyi ele alan General Necib memlekette yapmakta olduğu ıslahatta erkeklerin sokaklarda entari ite gezmelerinin men'edilınf-si lüzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.08.1953
  • r—«Mi HALKIN SESİ Muhtemel bir facia şimdiden önlanıiıeiidir Sirkecide Yalıköşkü caddesinde yazıhanesi olan Hidayet Atlı adındaki okuyucumuz yazıyor:«Bu şehrin seyrüsefer dâvası belki daha uzun yıllar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.08.1953
  • Dış ticaret r e i i m i Ekonomi ve Ticaret Vekâletince yapılan hazırlıklar sona eriyor Yeni dış ticaret ejıa\mm bugünlerde ilân edılmeai beklenmektedir.Alâkalılar taraf'naar.bildiril-¦chğine göre bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.08.1953
  • Hamamın kubbesinde dolaşırken yakalandı Recep Çelik admda taşralı biri,evvelki gece:saat iki sularında,Fatihte 3oıUtar caddesindeki îbrahim Yıldırma a't hamamın kubbeler i t.Ic dolaşırken görülmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.08.1953
  • 1300 lira çalan yankesici yakaianclı Bankalarda Okçu NLtsa cad desinde 69 numarada oturan Kâ zım Kınalı adında bii'i,eşi ile birlikte,otobüsle Kdcftköyden Ya kacık'a giderke.i 130D lirasını yankesicil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.08.1953
  • Gazinoda hâdise çıkaran sarhoşlar Turan Şahin,Mehmet İlgaz ve Recep Süha admâa üç arkadaş,evvelki gece Bıhgelievler ga zinosunda vaktin geç olması münasebetile kendilerine içki ver meyen Mehmet adm U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.08.1953
  • Iftgüiz fi'osu iîrrran mı zdan ayrıl iı On grinden oeri limanımızda bulunan büyük Brıcaı^ya Akdeniz donanmasına mens ip ve Amiral Lord Louis Mountbatten' in kumandasındaki 22 parçadan mürekkep tngili/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.08.1953
  • MEHTAP GECESİ Vefa Lisesinden Yetişenler Derneğinin tertip ettiği Mehtap Gecesi» 15 ağustos cumartesi günü Bebek Belediye Gazinosunda*-yapılacaktır.GEZİ •fc istanbul Kültür Demeğinin tertip ettiği «Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.08.1953
  • 1 Hie.24 Zilka 4 Ağustos Ru 22 1953 Tem 1372 Salt 1369 VAKİ tT VASATİ EZANİ Güne 4 59 9.36 Ogle 12 20 4.57 tkind i 16.14 8.51 Aksa m 19.22 12 00 Tataı 21.11 147 tmsaj k 2.59 7.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.08.1953
  • Paris ve flonn'da imza edilip bu iki şehrin adını taşıyan and laşmalar henüz mer'iyete girmiş degild r Bu andJaşmaJarm zayıf tarafını ve bu pasif vaziyetin sebebini hu a-idlaşmaların,birbirindfin ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.08.1953
  • Bir genç Florya plajında boğuldu Beyazıtta Fetva yokuşunda 20/3 numarada oturan Hakkı ödeş adında 19 yaşlarında bir genç Fk ryadaki Küçük Plajda denize girmiş yüzme bilmediği için boğulmuştur.Cesedin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.08.1953
  • Sirkecideki yangın kasten mi çıkarıldı?Tahkikata dün de devam edildi ve hâdise yerinde bir keşif yapıldı Sirkecide,DenizJUık Bankası,na ait antrepoda gıkın vo 11 sa' yılı ambarın yanmadı ile neticelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.08.1953
  • Toptan eşya ftatlarına aît endeks Şehrimiz Ticaret Odası tarafından tertip edilen toptan eş/a fiatları indeksinin hazi.'an ayı na ait olanı yayınlanmıştır.Yedi gruptan teşekkül eden ve 1938 yılına naz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.08.1953
  • Bir ahlâksız dün adliyeye verildi Zeytinfournu geeeıcoıid ui ar j n dan birinde oturan A.rif Atalay adın da 60 yaşlarında biri evin İt mi-j safir olarak bulanan Gülzari a-dırtda 7 yaşında oir kız çocu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.08.1953
  • Iraklı bir turistin parasını çaldılar Lâlelide Ferah otel\tde kal makta ofan Ahmet H'lit Cenabî admda Iraklı bir turistin 500 lirası,Beyoğlunda Can Barında çalınmıştır.Turist,parasının,bar artistlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.08.1953
  • Kibristan iki talebe kafilesi geliyor 15 ağustosta Kıbnstan şehri mize 30 kişilik bir öğretmen ve öğrenci kafilesi sdejok'^r Misafirleri Anfcarada Millî Eğitim Vekâleti ve TÇrfciyö Mt'.îî Tılebe Feder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.08.1953
  • Dört eroinci yakalandı Eroin çekemedikleri için kriz geçiren on ikr kişi hastahaneye gönderiidi Dün Emniyet İkinci Şube Müdürlüğü Kaçakçın^ Bürosu me murları tarafından,üzerinde er,oin bulunan Turgut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.08.1953
  • Şahir meclisi parti grupu top'arıdı Şehir Meclisi Parti Grı.pu dün saat 17 de fevkatâJe bir toplantı yaparak,^ündenvie bulunan 50 mjlyon liralık istikraz için çıkarılacak tahvil mevzuunu görüşmüştür.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.08.1953
  • Bîr taksi öle bir kamyon çarpıştı Kâmil adında bir şoförün da resindeki 13 Sivrinısar pıâkalı taksi,dün Yalovada kaplıcalar j asfaltında karşı is*-"tame ten ge len Ali Gezer adında bir şofö-rün idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.08.1953
  • Öğretmeni rin tatil g«5zil*5ri Mtl]î Eğitim Müdürlüğü tarafından ögretmealer için teıtjp edilen tatil gemilerinden b ı de bugün yapılacaktır.Koca Mustafapaşı ilîc okulun da toplanacak olan öğretmenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.08.1953
  • Ç^ı^kk^Se abidesi M.S.V.İstanbul Temsil Bürosu mühendisleri tarafından yapı lan sondaj ameliy^eıeıi neticesinde,evvelce Alçı tepe mevkiinde yapılması tasalanan Çanakkale Şehitler AthdesirurL,«Hisarlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.08.1953
  • Boluya yorgun girer dinç ve zinde çıkarsınız Yazan SALIM BAYAR PAFLAGONYA Batıda bugünkü Filyos çayı.doğuda Kızılırmak,güneyde Işık.Elden ve Aydos dağları kuzeyde ise Karadenizle çevrili bulunan bölge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.08.1953
  • P n L I 8 T g if Çengelköy'de Koço adında birinin kahvesinde garsonluk yapan Ali Öztekin ile müşterilerden Talât Avcı adında bir genç,sarhoşluk sebebile kavgaya tutuşmuşlardır.Talât,bir ara Aliyi bıça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.08.1953
  • K f SAHA B ERLER ¦jr Amerika Birleşik Devletleri MiiIS Talebe Federasyonu 2İ ağustos 2 eylül arasında Newyork'ta toplanacak olan 6.yıllık Genel Kurul toplantısına T.M.T Federasyonunu da davet etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.08.1953
  • İLÂN TASHİHİ Dünkü nüshamızın 3 üncü sahifesinde çıkan TÜRKİYE KREDİ BANKASI ilânın ÇOK KIYMETLİ 880 M2 lik bir ARSA denilecek iken sehven 4.80 M2 şeklinde yazılmıştır-Tashih ve tavzih olıurar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1953
  • İKTİBAS nsının arasında ertsiz yaşayan bir koca!Brezilyalı bir çiftçi hiç bir gürültü ve dırıltıya mahal bırakmadan on iki karıyı bir arada idare etmenin sırlarını açıkiayor.Bunları evlendirmekte de b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1953
  • Mad Aradaki nîsbet nereye varır bilmiyorum-fakat bura-larda bazı Amerikan filmleri ni hatırlatan bir faaliyet var.Maden arayıcılar araziyi ko layca alınan birer ruhsat kar siliği aralarında bölüşmüşle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1953
  • Pencereleri venkli kumaşlarla süsledi.Giriş kapış.ir n karşısına en güzel oir köşsys yeşil işl melerle bezenmiş yüks£kçe bir yere Shiva hey.teiini ve güzel biı buhurdanlığı yerleştirdi.Kıyme:ti pembe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1953
  • Balkan Paktının yıl* do hüsnün d?yapılacak festival Ankara,3 A.A.Geçenlerde İstanbul'da toplanan Dünya Üniversiteler Servisi Wus kongresine iştirak etmiş olan Yugoslav ve Yunan Millî Talebe Federasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1953
  • Kısa haricî haberler AMERİKA Dün Allentown civarında bir ormana düşen hususi bir tayyarenin içinde bulunanlardan üç kişi ölmüştür.Bunlardan biri Maine,eyaleti eski valisi M.William Gardiner'dir^ İNCİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1953
  • İbret Aynası Amerikalılar mikropların resmini çekmiye muvaffak olduk diye bayram ediyorlar-Zavallılar bu iş için ne kadar vakit harcadılar kimbilir?Halbuki biliyoruz iştibizim emniyette bütün mık ropl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1953
  • ŞoförsUz otomobil devri başlıyor New York,3 AA.Yakında «şoförsüz otomobil devri» nin başlayacağı bildirilmektedir.Verilen ilk malûmata göre,şoförün yerinde uyuyup da otomobilin idaresini otomatik gözü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1953
  • Churchill Rîvierada istirahat edecek Londra,3 A.A.Burada sanıldığına göre İngiltere Başvekili Sir Winston Churchill,nekahatine devam etmek üzere yakında Fransız Rivierasma gidecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1953
  • Bir talebe detegeimiz Amerikaya gidiyor Ankara,3 A.A.Amerika Birleşik Devletleri Millî Talebe Federasyonunun 24 ağustos ile 2 eylül arasında New-York'ta toplanacak olan genel kurul top lantısına Türki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1953
  • Kibristan öğretmen ve öğrenci geliyor Ankara,3 A.A.öğrendiğimize göre Millî Eğitim Vekâleti ve Türkiye Millî Taîebî Federasyon anım misafiri olarak 30 kişilik bir öğretmen ve öğrenci kafilesi 15 agust
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1953
  • Ekmek çeşnisi değiştirildi Ekmek ununun paçalı dünden itibaren yüzde 90 buğday oldu Ankara,3 THA)Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı,ye ni aldığı bir karaTİa,ekmeklik un paçalını değiştirmiş ve bu tadilâta a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1953
  • Komünist Çin ve Kuzey Korede aziller başla Çin generalleri tasfiye ediliyor-Kuzey Kore Başbakan Yardımcısı az'edildi Taipeh.3 A.P.Buraya gelen haberlere göre Beria'nın azlini müteakip komünist Çin in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1953
  • Sinemaya karşı rağbet azaldı Amerikalılar sinemadan daha ziyade spora ehemmiyet veriyorlar New York,3 Nafen)Birleşik Amerikalılar 1952 yılında eğlenceleri için 4 milyar sterlinkden fazla para harcamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1953
  • McGhee Robert Kolej İdare Meclisi azası oldu Vaşington,3 T.H.A.«Ya kın Doğu American Ko'ejieii It tihadı» tarafından bildirildiğine göre,Amerikamfl esîci Ankara Büyükelçisi McGnee stan ul daki Robert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1953
  • Maskeli bir kadın haydudun marifeti Kansas City,3 AP)Maskeli bir kadın haydut buradaki bankalardan birinin kasadarına şöyle hitap etmiştir.«Hiç sesini çıkarma yoksa elimdeki şu bombayı derhal patlatır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1953
  • Ahretten ge'dfği zannedilen mektup Marsilya,3 T.H.A.Aylar dan beri Marsilya has^ahımesin de tedav|i edil me et,o olan Bayan Coste,geçen harpta Almanlar I tarafından kurşuna dizildiğini I sandığı oğlun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1953
  • Ziraat heyetimiz Ameri kada tetkiklere başla iı Colorado,3 A.A.Türk Ziraat Müdürlerinden.2J kişilik Ut heyet Collins Fort şenine ge Jerek tetkiklere başlamıştır-Heyet bir hafta müddetle bu Şehirde bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1953
  • Âtlantikte yapılacak tatbikat_Gelecek ay yapılacak olan manevraya 300 den fazla gemi katılacak Londra,3 Nafen)Önümüzdeki ay Âtlantikte» NATO teşkilâtına bağlı donanma birlikleri harp sonu devresinin •
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1953
  • Mısır habarler ajansı mütfürü °iin beyanatı Bir müddettenberi şehrimizde bulunan «Mısır Haberler Ajansı» müdürü Dr.Husni Khalifa;dün saat 17 de,Gazeteciler Cemiyetinde bir basın toplantısı tertip eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1953
  • Pau!ett % Gorddard Eric Maria He evleniyor Londra,3 Nafen)Tanınmış beyaz,perde artisti Paulette Goddard'm muharrir Eric Mana Remarque ile sevişmekte olduğu ve onunla evleneceği söylenmektedir Artist i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1953
  • Efoykozda bir ev yandı Dün saat 16 da Beykozda,Pey zipaşa caddesinde Rıfat Taşgil adnda birine ait 194 numaralı iki katlı ahşap binanın üst katında yangın çıkmıştı* Bir saat kadar devam eden yangın ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1953
  • TaS4*a son îhtir;m Washington 3 A.A.Ayan Azası müteveffa Robert Taft'a som tazimji yapmak üzere bu sa bah «Capitole'un etrafında erkenden 10 bin «lişi tpmannuş,bu ıiınuyordu.Meşhur cumhuriyetçi lideri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1953
  • »sruefircfiiiıi'aei sıasta.ıgı İngiliz kabinesinde başlayan hastalık salgını az devam etti* Memlekette ve Amerikada tehlikeli bir kaç ameliyat geçiren Hariciye Vekili Eden iyileşti.Londraya döndü.Başv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.08.1953
  • Aydıncık-Sizik harabesi görülmeğe değer bir hazinedir Bu harabenin MHâddan 410 sene evvel de mevcut olduğunu tarihler kaydetmektedir.Kalesi metin,mevkii güzel ve limanı mükemmeldi-Gemi inşası için ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1953
  • W!^SUff A,"y l^pil HotfwoocJIu dilberler ne düşünüyor İngiliz artisti Margaret hayatınız hakkında ne düşünüyorsunuz sualine şöyle cevap vermiştir;«Bir atasözü vardır:İyi bir kocanı sıcak bir lahana ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1953
  • Reisicumhur Cjlâî Bayar Art Kara da Bir müddetten beri şehrimizde bulunan Reisieamhur Celâl Bayar dün hususî bir uçakla Ankaraya dönmüştür* Ankara hava alanında Vekiller» bazı meb'uslar ile mülki ve a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.08.1953
  • ALMAN ATİ ETLERİ ESKİ DERECELERİN!BULU-YORLAR Augsburg'daki Rosenau stadında yapılan Alman atletizm şampiyonası tam bir muvaffakiyetle neticelenmiş ve Alman atletleri harpten sonraki en mükemmel derec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.08.1953
  • jTARİHÇESi TOKJncUVEBBfBW İNCELİĞİ İLE Yazanlar:W.Winterbottom L.Gambia Türkçesi:N.Selefler Olimpiyacl f ehemmiyet If,1% Yarım saat 3V/ît-i sevinç avazelerinin yerini ğım.d' göz yaşlan,hıçkırıklar,küf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.08.1953
  • transf Transfer faaliyeti bizde olduğu gibi Yunanistanda da nihayetlenmiş bulunmaktadır.Bu yd Yunanistana 600 den fazla,spor cu kulüp değiştirmiştir.Bu Yunanistanda transferde yeni bir rekor teşkil et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.08.1953
  • Kaliforniyalı kadın yüzücü Florence F.Chadwick Ma nşı geçmeye muvaffak olamadı Kadın yüzücü 16 ağustosta yeni bîr tecrübe daha yapacağını bildirdi Dover İngiltere)3 AP)Şimdiye kadar ki defa Manşı yüze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.08.1953
  • 9 kulüp arasında mevcut anlaşma yüzünden profesyonei oyuncu transferi pek ehemmiyetli olamamıştır Nihayet başlayacak,başladı derken transfer ayı da gelip geçiverdi.Bu yılki transfer hareketleri her se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.08.1953
  • ingiliz futbolcularının yevmiye ihtilâfı sona erdi m ı ı m/Lmmm um Profesyonel futbolcular bundan beyte mevsim içinde 15,mevsim dışında 12 sterling alacak Londra Uzua zamandan be esaslı bir şekilde ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.08.1953
  • AMERtKADA FUTBOL MACINDA SEYİRCİ REKORU New-Yortc,3 T.H.A.Tri borough stadyomunda,İngiliz futbol liginden Laverpool'la Alman takımlarından Nurenbergarasında yapılan maç Amerika'da futbol seyirci rekor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.08.1953
  • Bayrak yarışında yeni bir dünya rekoru Britanya'da 4 x mil bayrak yansında yeni bir dünya rekora kırılmıştır.İngiliz takımı Londranın Win the City stad yomunda kırdığı bu rekorun derecesi 16 dakika 41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.08.1953
  • RÖPORTAJ Sanatkarlarımız oyuncu damgasından kurtu Yerli filmlerimizde bila yabancı memleketlerden artist getirmtek mecburiyetinde kalıyoruz.Bunun da tek sebebi köhne zihniyettir.Öyle ki hiçbir aiSe,ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1953
  • Tevzi edilan ziraî aletler Tarım Vekâleti tarafından şeh rimize tahsis edilen 97 pulluk,20 muhtelif çeşit araoa,87 mib zer 87 kültivatör 12 jra« makinesi,10 tınaz makuıesi,ş7 maf salh tırmık,Ziraat Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1953
  • Oturunuz Aano/Bilmem haberiniz var tu?B r hafta devam eden tahkikata' rağmen olduğumuz yerde sayıyoruz,LV.tâ belki de bir iki adım geriledik.By yüzden tahki-cata yeniden başlamak me^Dunyeti^de kalıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1953
  • EazırliTan Sadi DOR AK t 1 2 3 4 S 6 7 3 S 9 10 11 12 2 3 1 4 5 6 ^^fe i 8 12 Sp k İBf J Jg ol3a» sığa:1 Fena adam iki kelime)Ülkemizin başında Meryemin sonundadır.2 Chateanbriand'm bir eserinin birin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1953
  • Lokanta ve gazinolar kontrol edilecek Daimî Komisyon tarafından geçen sene otel,lokanta ve gazinolarda yapılan ani fccntroilar neticesinde bunların bi .çoğu nun sınıflarında indirmeler yapılmıştı.Faka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1953
  • Sağlık Vökiîi Çgşmeda îzmir,3 A.A.Sağlık ve Sosyal aYrdıra Vekili Dr.Ekrem Hayri Üstündağ dün Giresun vapuru ile İstanbul'dan şeh rimize gelmiştir Sağlık Vekili kendisini karşılayanlarla kısa bir müdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1953
  • Attlee Belgratta Belgrad,3 A.A.İngiliz îşçi Partisi lideri Clement Attlee bu sabah trenle Londra'dan Belgrad'a gelmiştir.Yugoslavya'ya üç haftalık bir tatil geçirmeye gelen Attlee,Mareşal Tito'nun mis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1953
  • Afrika da muazzam bir hazine aranıyor Londra,3 Nafen)Tanganyka'da Birinci Cihan Harbin de İngilizler önünde kaçmakta olan Almanlar tarafından gizlenen muazzam bir servetin ortaya çıkarılması için şimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1953
  • T@kelioğ!u cuma günü şehrlmİTden aynîsyor Maraş Valilisine tâyin edilen İstanbul Emniyet Müdürü Ah met Tekeliog-Ju,cuma günü şen rimizden ayrılacaktır.Açjk bulunan Emniyet Mtidtl lüğü makamına,Enanı'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1953
  • 27 milyon sens evvel yaşıyan bir hayvanın iskeBedi bulundu Reglna-Sasuatchewan Kanada)3 AP)îlim adamları 27 milyon yıl evvel yaşadığını farkettikleri Titoanater isimli muazzam bir memeli hayvanın iske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1953
  • Düzmece MUSTAFA Eğer babam Prens Mirçeye seni zehirletmesi için meydan verseydim beni zindana attırmazdı 34 BİR DE UABEfl.O günü çok sevd!g;Helena bir cehennem ajsaöı g' J' geçiren Çelebi Mustafa,akşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:AÜ Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÜtTAŞ Basıldığı yer;Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1953
  • TARİHTİKİ KORKUNÇ 'CİNAYETLERİ^ NaMedem AZİZ OZBAY 0 korkunç siyanür zehiri,daha önceleri de yanımda bulunuyordu 10 Haftalar,ayiar birjbiıini kovaladı.Jan Danjlof'un doğumzamanı gelip jattı.KaJ-n doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.08.1953
  • Malatya nın dur [Baş tarafı birincide] niyet tedbirleri sayesinde hiçbir hâdise çıkmadı ve dinleyiciler mahkemeyi baştan sonuna kadar büyük bir sükûnetle takip ettiler_Saat 13.30 da Cemil Miîlî'nin ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.08.1953
  • Türkiyenin yol dâvası [Baş tarafı birincide] zarfında Türk yol dâvasının in kişafı hakkında intibaımı sordunuz.Edindiğim intiba bu dâ vanızm çok süratle inkişaf etti ği ve böylece ilerlemeğe devam ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.08.1953
  • PRENSES EŞREF İSVİÇ-RE'DE Bir müddet önce anî olarak Irana dönen Prenses Eşref kardeşi Iran Şahı tarafından tekrar memleket harici edilmiştir Resim Prenses Eşrefi Zurihe gitmek üzere Ceneve hava alanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.08.1953
  • Doğu Almanyada isyan süratle genişliyor IBag tarafı birincide I I rın.Amerikan yiyecek paketlerini almak için Batı Berline olan akını durdurmak gayesiy le yollara ve tren hatlarına ba rikatlar kurmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.08.1953
  • Beden Eğitimi [Baş tarafı birincide] merikan delegder inden Mr.Mc Clay «milıanükî esasların spoı tatbikî» mevzulu bir konuşma maharet ve atletizm öğretimine yapmış onu takioen Danı.navka delegesi Dr.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.08.1953
  • Yunanistanla iktisadî işbirliğimiz [Baş tarafı birincide] Cevap Bir Türk Yunan karma komisyonu,ekonomi sa hasında iki devletin müşterek projelerini tesbit maksadiyle vazifelendirilmiş bulunmaktadır.Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.08.1953
  • Millet Partisi tahkikatı Miîett Partisi teşkilâtı içinde memlekette saltaoau ve hilafe-istiyemerin mevcut bulunduğu bun)arı a Mısırdaki es ki hanedanlardan bir prensle münasebette bulundukları hak kın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.08.1953
  • Maryîyn Monrae rekor kırdı Holyvod 3 Nafsn)Halen en fazla mektup alan artıstr'n sa nşın Monrı» aldugu bil dirilmektedir.Verilen mılûmate göre btitun Holiyvoddilkt artistlere hayranları taraflıdan gönd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.08.1953
  • Rusyadaki hâdiselerin içyüzü [Baş tarafı birincide!yi kimin idare etmekte olduğu¦ nu da gösternies;muhtemel lir.Malenkov hükû.netinin Yük sek Şûradan son hükümet degjşiklikliginl tasvip etmesini isU*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.08.1953
  • Çıplak kadınlar kraliçesi seçildi [Baş tarafı birincide!Gazeteciler erinceye kendisf ne mükâfat olarak verilen 16 İngiliz liraaı iîe yapa.^grıaf sordukları zaman îvy Young «Kendime bir elbise aiıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.08.1953
  • Bir aşkın sebep olduğu facia [Baş taralı birincide!1ısma yanlış olarak öldü şeklin* "de ulaştırılmıştı-Bu haberden dolayı yeise kapnan Fatma dftaı g-ece salaha kaffi evlerinin hah çesinde kendini ağıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.08.1953
  • Etekler tekrar kısalıyor mu?[Baş tarafı birincide] «Etek çizgisinin yere olan mesafesi diye bir ölçü tayin edilemez-Etek boyu giyen kimsenin vücut yapısına göre değişmelidir-Bu da baldırın dize doğru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.08.1953
  • Vali dün şehir işleri hakkında izahat verdi [Baş tarafı birincide] bin 600 metre kablo döşediğimizi ve işlerimizi bu şekikie sağlam yapmağa çaktığımızı söylersem geç kaldığını bildirdiğiniz Çar-şıkapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.08.1953
  • Bir yoku uçağı Meis adası açıklarında denize düştü [Baş tarafı birincide] de cereyan etmjiştır.Kazaya uğrayan uçağm verdi ği imdat işaretini a*aa ve Cid-i deden dönmekte bulunan Devlet Havayollarına a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.08.1953
  • Başvekil Muğla kongresinde konuşacak [Baş tarafı birincide] Adnan Menderes'in bir çok Halk Partili vatandaşların da müfrit liderlerini tasvip etme dikleri yolundaki beyanı gelirimizdeki mutedil Halk P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.08.1953
  • Korede esir mübadelesi [Baş tarafı birincide] larımn müşterek teftişi hakkı» da bir anlaşmaya vanlraujtw.Panmuajorada y ap*la» bu top laatıda komünistler 30 dakika kadar inad etmişlerse de netice de a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.08.1953
  • Sabık Kra)Faruk [Bag taraftı birincide] Kendisini eski kral Faruk'un en sewfigi dansöz olarak tanıtmış ve aftıret yapmış oîan Dev lot Süleyman'ın omuzundan aku ğı yaranın ağır oı'ugu bildirilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.08.1953
  • İranda püebisit yapıldı [Baş tarafı birincide!tuz 69 kişinin mecUsta feshedil memesi için rey ardigmi de ilâ ve ereekedir.Bu haberleri!veren p'ebisH memurları bu neticeyi bir milyon nöfusu olan Tahran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.08.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler PL)13.30 Sammy Kaye orkestrasından dans müziği PL)13.45 Şarkılar.Okuyan:trfan Dogrusöz 14 20 öğle konseri Pl Peter Çaykovski:İtalyan Kapr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.08.1953
  • Yapı işleri ilnâı Tunceli Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konmuş is:Tunceli vilâyeti Hozat ilçesi sağlık merkezi doktor evi ve garaj inşaatı işi olup.keşif bedeli 161-668.79 liradır 2 Eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.08.1953
  • Bursa Vilâyeti daimi encümeninden Eski Ahmet Vefik Paşa Hastahanesi müştemilâtından cilan Hariciye Pavyonunun 32000 lira muhammen bedelli yıkılma ve enkazının satışı işi kapalı zarf usuliyle arttırmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.08.1953
  • ZAYİ 1941 senesi Ast-Sb.Hazırlama okulundan almış olduğum 395 no-lu diplomamı zayi ettim Yenisini ala cağımdan eskisinin hükmü yoktur.Kemal Baykal 1341
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.08.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-11.00 öğleden sonra 14.80-17.00 de haata kabul «der.İstanbul Divanyohl No.104 nıııı—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.08.1953
  • Bütüıi ağrılara karşı KİNİNLİ GRıPı SSİPÎN w© başarı ile kullanılır f ı^^ı t* flto*xt'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.08.1953
  • Yozgat Vilâyeti daimî encümeninden 1 23526.08 lira keşif bedelli Yozgat Merkez kazasına bağlı Haydarbeyli köyünde yapılacak P.5 a tipi okul inşaatı açık eksiltmeye çıkarılmıştır-2 Bu işin geçici temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.08.1953
  • Yapı işleri ilânı Çanakkale Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iş birim fiatlarıaa 15 ilâve suretiyle çan sağlık merkezi doktor evi ve garaj inşaatına ait olup keşif bedeli 137962.75 liradır-2 Eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.08.1953
  • İçme su tesisi için filtre ve klorlama tesisi satın alınacak İiler Bankasından:1 Karadeniz Ereğlisi şehrinin içme su tesisatı için fennî şartnamesinde yazılı evsafta filtre ve klorlama tesisi satın al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.08.1953
  • İstanbul Belediyesi hânları Odun,Kömür,Yulaf,Sap Samanı ve Çöp Kamyonu Alınacak,Tabut Yaptırılacak 1 istanbul Birleşik Mahallî İdaresi Hastahaneleri ile müesseseleri için lüzumu olan kesilmiş 709350 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.08.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden yerilen Askerî Kıtaat ilânları 6021 parça bakır kap tamir ve kalaylanması işi kapalı zarfla 20/8/953 perşembe saat 16 da Yassıviran As.Sa.Al,Ko-da ihalesi yapılacaktır-Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.08.1953
  • M.ğ.V.1.f£o.Lu.Sa.AS.Kom.3sk.dssn:Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları gösterilen balyalı kuru otlar kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır-İhaleleri hizalarında gösterilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.08.1953
  • M.S.V.I.No.Lu.Sa.A'.Kom.Bşk.da^:Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları gösterilen yiyecek maddeleri kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.İhaleleri hizalarında gösterilen g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.08.1953
  • İLÂN 1954 ocak ayı sonuna kadar İstanbul veya Ankara ambaıK/larınâ teslim edilmek şartile 131.000 çift kahve rengi veyaf,rabii renkde kazuma dikişli fotin satın alınacak ve kahve reö& lisi tercih edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.08.1953
  • İstanbul Sailsr İdaresinden Şehrin istanbul semtine daha fazla su vermek için kona" cak motopompun isaîe borusu ile irtibatını tesis etmek maksa** dile 5.8.953 çarşamba,günü akşamı saat 19 dan 6-8-953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.08.1953
  • YENİ NEŞRİYAT İSLAM ANStKLOPEPtKİ 58.m*)Milli Eğitim Vekilliğine* y&*t yınlanmakta olan îslâm Ansifc* îopedisinin bı^ sef^r çıkan 5$?cüzünde K)harfi ile ilgili maddelerin incelenmesine devam olunarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.08.1953
  • Abone şartları Lr.Ar.Senelik 42 00 Altı aylık 22 SO Üç aylık 12 00 Bir aykk 4 90 Ecnebi memleketlere ite misildir.Efâ#ı ş&rUarı 2 ve 3 üntü.sayfa saat.4 T.L.7 ve 8 isıei sayfa s&nt.3,56 T.Lilânlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.08.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 781 781—Dolar 281_281—Fr.Frangı 0.8C 0.80 isviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.6L 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.44.80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.08.1953
  • Yüzünüz çamaşır değildir!Ek Çamaşır vt bulaşığa yarayan beyaz sabun yerine cildiniz için.Kremi/PURO TUVALET SABUNU 0I0M •Ol.KUKBöP p tlEFİS KO*^ PURO Tuvalet Sabunları 100 de 100 saftır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8