Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.07.1953
  • Kore sulh konferansına Amerika,ingiltere Kore fi in mukadderatını tayin edecek toplantıya hükümetimizin de katılmasını arzu ettiklerini b i İd i rd i ter Birleşmiş Milletler Uzak Doğu Başkomutanı Gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1953
  • Millî Savunma vekilinin mesajı Ankara,30 A.A)Milli Savunma Vekilliğine tavın edilen Kenan.Yılmaz,vazifeye başlaması münasebetiyle orduya hitaben aşağıdaki mesajı yayınlamıştır:«Millî Savunma Vekilliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1953
  • Amerikan polisi geçenlerde Arizona eyaletinin Short Creek kasabasını basarak harem hayatı yaşıyan 33 erkekle 50 kadını tevkif etmiştir* Bilindiği gibi Short Creek kasabası çok kadınla evlenme prensipi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1953
  • Amerikan yardımındaki kesintiler kaldırılıyor Bir milyar dolarlık kastntinin yarıdan fazlası tekrar kabul edildi Washington,30 AP)A yan Meclisi dün Başkan Eisenhowerin yabancı memleketlere yardım için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1953
  • MEMLEKET HASRETİ Dördüncü Kore Değiştirme Birliği ile Koreye giden yüzbaşı Yüksel solda)bölük arkadaşı yüzbaşı Fethi Ortacı memlekete dönmek üzere hazırlık yaparken bulmuştur.Resim bu iki eski dostu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1953
  • Malatya suikastı i 28 sanığın duruşmasına l pazartesi günü başlanacak Ankara 30 Miliıyet)Malatyada Vatan gaze.esı Başmuharriri A.Emin Yalmana yapılan suikastin 28 ia lığının duruşmalarına önümüzdeki p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1953
  • Dün gece şehrin bir Çatalağzı santralında vukna gelen arıza geç vafett giderifctf;istanbul ad yo sn da uzun müddet çalışamadı Çatalağzı santraliflda vu kua gelen bir arızadan do layı dün gece saat 201
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1953
  • Başvekil Denizli'ye gidiyor Bugün Ankaradan hareket edecek olan Menderesin Denizli D.P.il kongresinde mühim bir nutuk vereceği anlaşılıyor S(Ankara.30 Milliyet)Başvekil Adnan Menderes» Demokrat Parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1953
  • Mounthaten Yalova'da Misafir İngiliz Amirali dan Gölcükteki donanmaya ait tesislerini de gezdi Limanımızda bulunan ingiliz Donanması Akdeniz Filosu Başkomutanı Amiral Lord Mountttoatten dün sabah maiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1953
  • Don ifadesi alınan avukat Orhan Arsal N.Demirağ mahkemeye verildi Savcılık,M.K.P.başkanının sarfettiği sözlerde suç unsuru gördü Millî Kalkınma Partisi Başkanı Nuri Demirağ ve Demokrat işçi Partisi Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1953
  • Basın kartı yönetmeliği Ankara 30 Milliyet J Yeni Basın kartı yönetmedi bu günkü resmî gazete ile negredilmiçtir.Yeni yonejneljk neşir tarihinden b'r ay sonra meriyete girmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1953
  • Doğu Almanyada temizlik hareketi devam ediyor Tesühat Vekili Weinberger Devlet Vekili Frîtsh vazifelerinden uzaklaştırıldı Berlin,30 AP.Doğa A!manyadaki komünist idareciler arasında tasfiyenin devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1953
  • MANŞ'I GECEN KADIN YÜZÜCÜ Dünyanın e» mu?hür kadın yüzücülerinden San Diego'lu Florance Chadwick.İngiltere sahillerinden denize atlayarak Dover kanalını geçecektir-Florance,bu teşebbüsünde muvaffak ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1953
  • rın tavsiyesi üzerine sayfiye şehri Charttvell'de bir ay istirahat eden İngiltere Başvekili Churchill tekrar Londra'ya dönmüştür-Resimde Churchill i purosu ile Chartwell'de istirahat ettiği villayı te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1953
  • Alman Ticaret Heyeti Başkam Park Otelde Alman ticaret heyeti başkanının beyanatı Dr.Sonnpmann hazırlanan müşterek protokol hakkında geniş izahat verdi Bir kaç gin^c;beri mem'eketimlzde bu iman vo Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1953
  • Gl.Necip,Churchill ile görü Amerikanın tavassutu neticesinde İngiltere ve Mısır arasında müzakerelere tekrar başlanıyor Kahire,30 A.A.Mıstf Cumhurreisi General Necip bu* gün verdiği bir demeçte Süveyş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1953
  • YEŞtfcKÖY HAVA MEYDANI Yeşilköyde İnşa edilen yeni hava meydan tesis\ri ya* nn törenle açılacaktır.Resimde meydanm bir kısmı ve terminal binası görülmektedir» Foto t F.A)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1953
  • Bugün şehrimizde havanın sabahleyin bulutla müteakiben açık geçeceği,sühunet derecesinde değişildik olnuyacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.07.1953
  • TAKvaMMN m YAPRAK Madun kardeşleri himaye Atla çekilen yük arabalarının kaldırılacağı hak kındaki haberin hakikat olacağı anı sabırsızlıkla bekliyorum-Bunun iki tür lü faydası olacak.Evvelâ seyrüsefer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1953
  • KİSA HABERLER Denizcilik Bankası Bandırma hattındaki ihtiyacı karşılamak maksadiyle Kadeş vapurunu bu hatta tahsis etmiştir,if İmroz Karabiga sürat postası programına Mürefte iskelesi idhal edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1953
  • POLİSTE ic Ga»ata sakinlerinden Os man adında biri aynı semtte otu ran Tevfik Davran adında biri ni bir kavga sonunda bıçakla yaralamıştır,it Sınan Hayta ve Memduh So lakoglu adında iki esrar satıcısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1953
  • Hie.31 Temmuz 1953 K.ı 20 Z ilka 18 Teıu i 37'!Cuma 1369 V Aft.İT VASATt ICZANt Gün eş 4.55 9.28 ogle 12.20 4,53 I tkindi 16.16 8.49 Akşam 19.27 12 00 Yatsı 21 17 1.49 imsak 2.52 7.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1953
  • Çalışma Vakîli tetkikler yapacak Çalışma Vekili Hayrettin Erk men dün Ankaracian şehrimize gelmiştir.Vekil,şehrimizde bir hafta ka dar kalarak tetkikler yapacak ve bu arada pazar günü Paşabahçe işçi E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1953
  • tâVOUffAYi Başkumandan Tahir,Halifeyi kendisi ele geçirmek istiyordu 111 Nihayet Halife Emin,annesini,çocuklarını ve kadınlarını tophyarak şehrin garoına göı ediyor,halk evlerini bırakarak kaçıyordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1953
  • TOKENUER:Dumlupjnar Gençlik Kulübünün açılış töreni,2 ağustos pazar günü saat 10 da Kadıköy Yasa cad.No.7ü dekj binada yapılacaktır.^C Türkiye Kredi Bankasının Galata Şubesi,3 ağustos pazar tesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1953
  • Bir irrtlhar vuk'ası Fındıklıda Altın bilezik sokağında Bakır apartmanının tara ça kısmında bir odada oturan Selim Karan adında biri kendisini bir mesele yüzünden 15 met re yüksekten atarak intihar et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1953
  • Taksimetre saatleri için tahsis yapıldı Piyasaöa taksimetre saati bu lunmanıakta ve tam mânasiyle bir karaborsa meta* haline gelmiş olan bu âlet el altından yüz lerce liraya satılmaktadır.Durum Şoförl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1953
  • Ali Oalmsş Akı!hastaha^eslns 50 tder'ldi Maruf yankesicilerden 110 sabıkalı Ali Dalmış bulunduğu Sul tanahmet cezaevinde delilik ema releri göstermiş ve Bakırköy Akıl Hastahanesüte gönderilmiş tir.Evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1953
  • Bir kadın kendisini denize attı Dün sabah saat 7.30 da Haydarpaşadan Köprüye gelmekte olan vapurda yolcuları heyecana düşüren bir hâdise olmuştur.Yolcular arasında bulunan Es ter Freci adında genç bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1953
  • Hububat rekoltesi Bu seneki buğday ve arpa mahsulü evvelki yıllara nazaran çok daha fazla İstatistik Genel Müdürlüğü Mahsul tahmin komitesi bu yıl ki ziraî istihsalimize ait ilk tan minleri yayınlanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1953
  • HALKIN SESİ Çabalama kaptan ben gidemem Büyükadada oturan Zeki Tıuıalı adındaki okuyucumuz yazıyor:Köprüden Adalar istika metine kalkan son vapur ge ce saat yarımdadır ve bunun la seyahatte bir facia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1953
  • Bir adam karısı île dostumu zina halinde yakaladı Gördüğü çirkin vaziyet karşısında kendini kaybed&n koca bıçağını çekerek ikisini de yaraladı kin bir vaziyette görmüştür.Karşılaştığı bu manzara kar ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1953
  • Havagazı İstasyonunun takviyesine çalışılıyor istanbul ciheti havagazı tevzi istasyonuna ilâve edilen yüksek tazyikli boru şebekesi faaliyete geçmiş ve bu suretle Yedikule gazhanesine müstakilen üç ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1953
  • gWB^WUJI'u'_J J CSK tu»—Gazetelerde okumuşsunuzdur 3 gün evvel 200 yataklı bir Kızılay hastahanesi Hicaza hareket etti Türkiye K.z.'ay Derneğinin bu soı jesti Hacca giden gitmeyen bütün Müsiüman ları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1953
  • teşebbüsle de bir İnsim v daşlarımızın en büyük bina parmak basmış ve ça olmuş bulunuyor.Hicazuı mcm o.r men olduğu malûmdur.yin lûmdur ki Ha^ca jiue.'ilc)serisi yaşlı şahjslaraır.Bı lar içinde moder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1953
  • KöprüSü ve Üsttindağ şehrimize geldi Dışişleri Vekili Prof.Fuat Jt^prülü ile,Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili Dr.Ekrem Hayri Ustündağ,dün sabahki ekspresle Ankaradan şehrimize gel mislerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1953
  • Beden eğitimi ve izcilik kursu Bir müddetten beri Çapa Eğitim Enstitüsünde devam etmek te olan Beden Eğitimi ve îzcılik Kursu çalışmaları sona ermiştir.Bu münasebetle dün saat 17 de Eğitim Enstitüsünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1953
  • Libsrasyon yo'u tie yaptığımız ithalat İktisadî İşbirliği tarafından liberasyon sisteminin muhtelif memleketlerdeki tatbikatı ve ne ticelerini inceleyen bir rapor neş redilmiştir.Raporun Türkiyeye ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1953
  • Vapurlarda kumar Şehir hattı vapurlarında içki içilip kumar oynandığı hakkında şikâyetler yapıldı Son günlerde muhceiif iskeleler arasında sefer yapan şehir hattı vapurlarında ve bilhassa Yalova Adala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.07.1953
  • *turad ayın kızıllığına dalarak Şehrin aşağılarında Ganj nehri sahillerinde yakılan ateşleri hatırladı.Kırmızı örtülere sarı *»ak yakılan ölüleri düşündü fcece,alevlerin altında nehir kan *e»gi olmah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1953
  • Türkül Türkülerimizle övünebiliriz.Fakat İstanbul surlarının dibinde düzülüp çalgılı meyhaneleri haraca bağlayanlarla değil Bu berikileri kolayca farkedebilirsiniz:Sulu,yıvışık,hayâsız şeylerdir,soysu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1953
  • Esnaf Dernekleri temsilcileri Valiyi ziyaret etti Esnaf Dernekleri Birliği Başkanı ile idare heyeti azaları dün Vali Gökayı makamında ziya ret etmiş ve dileklerini bildirmiş lerdir.Bu arada ziyaretçil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1953
  • Patnos'ta yağmurlar hasar yaptı Patnos,30 A.A.Birkaç günden beri devamlı yağan yağ mur ve doludan ilqemize bağlı Garisan,Hekesor köyleri zarar görmüştür.Ot ve ekin yığınları ile biçil mış tarlalar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1953
  • Bir bostan bekçisi bir eri yaraladı Kâmuran Bal adında bir er Kısıklıda Mehmet Selvi admia birinin bostan kuyusundan iç mek için su çekerken kendisini gören bostan bekçisi Muharrem üzerine çifte ile a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1953
  • İngiliz denizcileri bir gösteri yaptı Limanımızda bulunan İngiliz donanması dün saat 18.45 de Dolmabahçe rıhtımında askerî merasimlerin en eskisini teşkil eden «Beating The Retreat» me rasimini yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1953
  • Küba uçakları yabancı gemilere atsş açmeş Jacksonvillef Florida)30 AA.Benson adlı bir yük gemisi,adanın on kilometre güneyinde Küba uçaklarının mitral yöz ateşine maruz kaldığını,bu arada civarda bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1953
  • İngiliz gemisi yanıyor!Bahreyn,30 AF)İngiliz!bandrah 6900 tonilatoluk «Afga-j nistan gemisindeki yangının kon trol altına alındığı bildirilmiştir Gemi,2 numaralı anbarında yan gm çıkmış vaziyette 25 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1953
  • Su ve yapı işleri için mutahassıs getiriliyor Ankara,30 AA.Bayındırlık Vekâletince Yapı ve imar İşleri Reisliği için 10,Su işleri Reisliği için 20 mutahassıs geti rilmesine karar verilmiştir.Bonn ve H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1953
  • Orta-Doğu petrol istihsali 953 yılının ilk 6 ayında Kuveyt Prensliği 20 milyon tonla birinciliği elde etti Kuveyt,30 AA)Orta Doğuda 1953 yılının ilk altı aylık petrol istihsalinde Küçük Kuveyt Prensli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1953
  • Yeni atom imaline girişiliyor Nsvaria'da yapılan d istifadesi bilgiler eide Vaşington,30 AP.B.Amerika hükümeti bugün hidrojen bombaları imalinde kullanılan çeşitli malzemenin «esas produksion;safhasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1953
  • Avusturya b a r i ş ı Rusya Avusturya'ya yeni bir nota vererek barısj tamamlamak arzusunda olduğunu bildirdi Moskova.30 A.P)Sovyetler Birliği Avusturya'ya yeni bir nota vererek Rusyanin Avusturya barı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1953
  • MM I Tl j I tevkif ler Şiddet kullanarak hükümeti devirmeye ınatnf hareketlerde bulunan 6 komünist tevkif edildi Vaşington.30 A.P.Birleşik Amerika Adalet Bakanlı ğı makamları dün gece Philadelphia ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1953
  • Doktor Neumann siyasî hi?vata aisiıyor Kiol,30 A.A)Bir Nazi komplosu tertiplediği iddiasıyle İngilizler tarafından tevkif olunup bilâharp Alman makamlarına teslim edilen ve federal malı kemece hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1953
  • Yeni bir tepenin fethine hatırlanılıyor Skardo Pakistan,30 A.A.Dünyanın fethedilmemiş en tepelerinden biri o lan 8605 metre irtifamdaki God win Austen dağına çıkmağa hazırlanan heyet,6310 metre irtifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1953
  • 70 yaşında bir üfürükçü yakalandı İzmir,30 TH.A.Şehri mizin Aziziye semtinde oturan Mustafa Taşçı adında ve 70 yaş larında bir üfürükçünün bf.zı saf vatandaşları kandırdığı ihbar edilmiş ve yapılan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1953
  • DOĞU AOIANYANIN YE-Nl POLİS ŞEFÎ Doğu Almanyanın polis şefi Wilhelm Zeissev geçenlerde vazifesinden azledilmişti.Şimdi bn vazifeye Nakliye Vekili Ernst Wollweber getirilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1953
  • M ~ırda köylüler r-o5Isi^ ç rpışb Kabirej 30 A.A Çubral köyünde bir uyuşturucu madde kaçakçısını tevkif etmek isteyen iki polis memuru öldürülmüş di ger ikisi de ağır bir şekilde ya ralanmıştırı Kaçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1953
  • U?3k Doğuda bir Amerikan uçağı kayboldu Tokyo,30 AA.Uzak Doğu Hava Kuvvetleri Genel Karaıı«âhijndan bildirildiğine göre B-50 tipi bir uçak dün,bir talim uçuşu yaptığı sırada Japon denizi üzerinde kayb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1953
  • Encloneiyaxia kabine buhranı sena erciS Jakarta,30 API Azınlık partilerinden «Büyük Endonezya» grupu lideri Wong Sanegoro bu akşam yeni bir kabine kurmaya muvaffak olmuş veböylece Endonezyada 58 gündü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1953
  • kesiş hark:i Biabar!©r it İNGİLTERE De HavıUaııd uçak fabrikaları üç yıldan beri gizli olarak ça hştıklan yeni bir uçak motoru nü ikma!ettiklerini bildirmişlerdir Sesten hızlı giden tepkili uçaklarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1953
  • Lübnan Cum hur başka t Brezilya'ya eletecek Rio de Janeiro,30 A.A.Buradaki Lübnan elçisi Joseph Satıda,Cumhurbaşkanı Camille Chamounnun 1954 te Brezilyalı ziyaret edeceğini teyit etmiştir.Bu ziyaret S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1953
  • İKTİBAS Mısırda memleketimize karşı duyulan hayranlık M—M—a—fM—mmm^m1MM—M—I 11^—II G3çenlerde Tiirkiyeyi ziyaret eden Mısır askerî heyetinin başkanı Miralay Hasan Fehmi Rag ip,inkılâplarımızla savunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1953
  • Bir Amerikan deniz uçağı düştü ManHla,30 A.A.Bir Amerikan deniz uçağı bugün Ma nülanın takriben 300 kiîsmetre doğusunda Çin denizi üzerinde uçarken düşmüştür.Uçakta bu liman 15 kişiden beşi yardıma ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1953
  • iyasî İcmal iVİaienkov ve rakipleri Staîia.orduyu siyasete karıştırmamış,devlet işlerinde rey sahibi olmasını daima önlemişti-Muzaffer bir başkumandanın komünizm idaresinle ne gibi roller oynayabilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.07.1953
  • İngiliz bahriyelilerinin Dolmabahçedeki gösterisi Şehrimizde misafir olarak bulunan müttefik ve dost İngiiiz bahriyelileri dün Dolmabahçe de «Beating the retread» gösterisi yapmışlardır.Gösterileri,Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1953
  • HERfitlN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Bizans hipodromu,Roma hipodromundan güzeldi eeo İmparator,sarayından doğruna buraya geçer,locasına kurulur,r terime ziyafet verirdi.Be zan oyunlar sabahtan akşama k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1953
  • ZSA ZSA GABOR HAlA KARAR VEREMEDİ Aylardan beri ginema âleminin mteş gul eden Zsa Zsa Gabor'un George Sanders.le olan ihtilâfı hâlâ halledilememiştir.Her iki ta* raf da müteaddit defalar ayrılmak iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.07.1953
  • Bu mevsim başında Mısırlı atletlerle Ankarada yapılan Türk Mısır mil li atletizm karşılaşmasının final koşusunda Mısırlı atlet birinci gelirken Türk Yunan atletizm karşılaşmasına katılacak etlerimizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.07.1953
  • TORONTO TEN .TURNUASINI M.Rı 6E 'KAZANDI Toronto,3 0(T.H,A.Avms tî*alya!ı tenisçilerin de iştirnkilc yapılan Kanada Enternasycna.Tenis şampiyonası finalinde A vustralyalı Norvyn Rose aıkadaşı Rep Hart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.07.1953
  • ^a3rsüar;W.Winterbottom L.Gambin Türkçesi;N.Selener kupası maçlarını tertip 1930 da aide edilmişti m ÖOttya înıpası mantarı v* bun!erin tarihçefci a—1.930 1938 Futbol,Dünya Kupası ismi-taşıyan dünya ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.07.1953
  • Hüton Oteli inşaatı bir yılan hikayesine döndü Vaidorf Astoria'dan çok daha gîizsl olacağı iddia edilen ve hâlâ ne zaman biteceği belli olmıyan bu otel için peri masallarını andıran o kadar çok şey sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1953
  • ffiiülttgt ADone şartlan IjT.Kr.Senelik 42 00 Attı aylık 22 10 Üç aybk 12 00 Bir aylık 4 30 Ecnebi memleketle** iki mislidir.Nân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 TL.7 ve 8 İnci sayfa.sant.2,64 T.L.It
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1953
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdikr:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:A*U o 2:BAT Yazı tura oyunu,ile kazanılan bir bahis 6 Bu yalnız ilim adamlarının irtikâp edecekleri psiko-K ik mahiyette derin bir hata idi Nitekim Vays'da da h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1953
  • Hiç bir şey söylememeyi ter cin etti.Ne lüzumu vaıdı?Sus tu,hepsinin kendisine jâteliklerj kadar bakmalarına im Kârı vermek için karşılarında duıdu,sonra cebinden anahtarla.mı çıkardı,posta kutudtma d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1953
  • BULMACA Eazırlıvaı Sadi K03AT(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,1 2 3 4 5 6 7 a i 9 10 11 12 id JFolaan saga:1 Sergüzeşt,Bir kadm adı.2 Chateaubriandın meşhur eseri,Ele geçir.3 Asrı hazır,İskambilde bir kâğı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1953
  • M'ıUl Piywn&D bugün çekiliyor Millî Piyangonun 31 temmuz 1953 yaz piyangosu çekilişi bugün saat 13.30 da,Ankarada yapılacak ve ikramiye kazanan nu maralar bugece saat 23 de Ankara radyosu ile yayınlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1953
  • Jtalyada siyasî buhran şiddetle devam ediyor Reisicumhur Einaudi,eski başvekiî vs meclis reisîerâyle istişarelere başladı Roma,30 A.A.79 yaşm-daki Luigi Einaudi dün gece Capraroladaki resmî ikametgâhı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1953
  • Düzmece MUSTÂFA YA7AJV:m* Karada büyük tezahürat yapan halk şimdi kayıklarla denize dökülmüşlerdi 30 Aöc& Bizans şehrinin sokak,cadde ve binalafT bir bayram gününden daha güzel donatılmış,süslenmişti,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 31.07.1953
  • Kore sulh konferansına iştirakimiz isteniyor [Baş tarafı birincide] yan,bu isnatları not etmiş ve kızıllara:«Yapacağımız tahkika tın neticesini sonradan bildireceğiz» demiştir.General Bryan sonradan g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.07.1953
  • Gümrüklerden çekilebilecek ithal malları Antrepolardaki izdihamı hafifletebilmek için bazı mallarının çekilmesine müsaade edildi Ankara.30 A-A-7-7.1953 tarihini taşıyan 450 sayılı sirküler ile dış tic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.07.1953
  • Amerikan yardı-»undaki kesintiler [Baş tarafı birincide] ^aya muvaffak olmuşlardır.Bu tahsisatın 4 milyar 500 fctilyoa doları nakit para olup diğer kısımları geçen senelere ait harcanmamış tahsislerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.07.1953
  • Doğa A'manyada temizlik hareketi [Baş tarafı birincide] İlk hareketi D[zzat Başbakan muavini Walter CJlbrieh' lı;afın dan idare edilmektedir.GIDA YARDIMI Berlin,30 Nafsn)Sovyetlerin bütün tehditlerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.07.1953
  • Emniyet müdürü vali oldy İki yıla yakın bi zamandan beri ItanbulEmniyet müdürlüğü vazifesinde bulunan Ahmet Tekelioğlu Marag Valiliğine tayin edilmiştir.Bu mevzuda temaslar yap mak üzere evvelki gün A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.07.1953
  • N.Demirağ mahkemeye verildi [Baş tarafı birincide] tahkikat açıldığını bildirmiştik-Müddeiumumilikçe yapılan tahkikat sonunda Nuri Demirağ'ın sarfettiği sözler memle ket selâmetine aykırı görülmüş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.07.1953
  • WW Sabun Taftrjj^sinin en son imalâiindan PURO TUVALET SABUNU BOL KÖPÖKtO NEFİS KOKUIU J 100 de 100 saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.07.1953
  • "5n gece şehrin "ir kısmı karanlıkta kaMı ax [Baş tarafı birincidel s.n *an da cereyan verilme-6eB0aşlanmığtırj,u u apada İstanbul radyosu- İen cereyanı fe^sildiğinîuî neğriyat saat 20-10 da aj/rJ^Stu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.07.1953
  • Malatya suikast;TBaş tarafı birhıcidel sanıklara,üçünc'isü de grazcu*cilere ayrılmıştır.Dınıeyiciler salonun arkasındaki yarlere kart la girebJecklerdir.Mahkeme »ıeyeci Ce.nil M:li,Zeki Kumrulu,M.Aall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.07.1953
  • Prenses Eşref İran'ı îesk etti Tahran,30 AP)Geçen cumartesi Tahrana ani dönüşü Saray ve politika mahfillerinde büyük bir fırtına koparan güzel Prenses Eşref,bugün,memleketi terk etmesi hususunda Şa hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.07.1953
  • Bir kravat için işlenen cinayet lısmir,30 Milliyet)BugUn şehrimizde fecî bfcf cioayet işlenmiştir.Tafsilâtı şöyledir:Müşerref adimin dul bir kadın aynı aile eviibfe oturan Osman ismindeki bir gencin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.07.1953
  • Toff,koma haline girdi Senatörün kan kanserinden ölmekte olduğu ve müşkniâtia nefes aldığı bildiriliyor New York.30 AP.Cumhuriyetçi Parti Liderlerin den Robert Taft'ın halen yatmakta olduğu New York h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.07.1953
  • Hariçten yük vagonu ınmıyacak Ulaştırma Vekili iYümnü Üresin vagonu İhtiyacının fabrikaları mızdanjkarşılanacağım söyledi Ankara,30 A.A)UUştır ma Vekilf Yümnii Üresin bugün saat 17,30 da DamL"3por lok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.07.1953
  • izmir'de büyük bir kaplan yakalandı Hayvanı canlı olarak yakalamıya muvaffak olan köylüler» hayvanat bahçesine »atamadıklarından öldürmeğe karar verdiler tsmir,30 T.H.A.Değir mendere nahiyesinin Im'il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.07.1953
  • Gi.Necip Churchill ile görüşmek istiyor [Baş tarafı birincide] Bu millî dâvamızı hal için Sir Winston Churchill ile istediği yerde buluşmaya hazırım.General Necibin beyanatı hak kında yorumlarda bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.07.1953
  • Macna*—KİN İ NÜ GRıPı başarı if© çullanılır I i sqqt-ora.He günde y-3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.07.1953
  • Üsküdar Sulh Hukuk Hâkimliğinden:953/2( l Üsküdar îmrahor Açık Türbe Sokak 71/1 No-da* ikamet eden Nahide Aktuna'nm 93?doğumlu olması ve anası Zahide» babası Mehmet Aktunanın vefat etmiş bulunması has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.07.1953
  • İsrail Suriye hududune*^ w-m hâdiseler Hayfai 30 A.A)Resmen bildirild ğine göre,yukarı Celilere hududu gizlice g^çen başı bozuk Araplar bir U:^ı\polis devriyesine ateş açtaışlardır Bir polis yaralanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.07.1953
  • Mauntbat'ten Yalovada fBaş tarafı birincide] nf gezmiştir-Tesisîer hakkında takdirlerini beh'rten misafir Amiral öğleyin Donanma Komutam Tümamiral Kemâl Boz kurt taraftadan şerefine verilen ziyafette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.07.1953
  • Alman ticaret heyeti [Baş tarafı birincide] Bu anlaşma 1 temmuz 1934 den itibaren üç sene için muteberdir.Türkiyedefci soa zira!inkişaf üzerine hükümetim tarafından buraya göndenld m.Her iki memleketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.07.1953
  • Etna yanardağı faaliyete geçiyor Avrupanın bu en yüksek yanardağı* büyük gürültülerle birlikte sıcak kül fışkırtmağa başladı Catania Sicilya)30.A.P.Avrupanın en yüksek yanardağı olan Etna'nnuöün ge ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 31.07.1953
  • FERNANDO LAMAS HAKKINDAKİ DEDİKODULAR Yakışıklı Lâtin Amerikalı artist Fernando Lamas'ın aşkı hâlâ Hollyvvooü'un başlıca dedikodu mevzuunu teşkil etmektedir.Bir ara Lana Turner'le evleneceği söylenen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.07.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler İ3.30 Karışık hafif müzik Pl.13.45 Şarkılar.Okuyanlar:İsmet Alpaslan,Asuman Ar sun 14,20 Dans ve caz müziği Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.00 Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.07.1953
  • AZ FAKAT ÖZ YİYİNİZ 100 gram ekmekte 270 kalori vardır.Halbuki 10 adet yani 100 gr.ARI BiSKÜrSİNOE 470 kalori olduğunu unutmayınızilişkililerimiz bütün dünyaca tanınmış İtalyanın BULLİO.A' fabrikasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.07.1953
  • Kocaeli Valiliğinden «40065.14» lira keşif bedelli tzmit Adliye binasında yaptırılacak kürsü,kâtip masası ve arşiv dolapları vesair doğrama işlerine yapılan tenzilât lâyık hadde görülmediğinden tekrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.07.1953
  • Konya As.Sa.Al.Ko.BaşkJığmdan As-ihtiyaç için 2900 ton un kırdırılacaktır.Muhammen fiatı kepek tâli madde ciheti askeriyeye ait beher kilosu 3 kuruş kesin teminatı 11200 liradır-Kepek tâli madde mütea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.07.1953
  • Açık arttırma suretiyle otomobil satışı Hamza Tutan'm terekesinden 952 model ŞEVROLE marka Ankara 5613 plâka sayılı takai otomobili 12000 lira kıyme tinde-Ayrıca 1000 lira kıymetinde Argo)marka taksim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.07.1953
  • M.S.V.I.No.Lu.Sa.At.Ko.Bşk.dan:Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecekler kapalı zarf usuli ile satın alınacaktırihaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.07.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784_784.Dolar 281.281 30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr,5.61 5.60 isveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.07.1953
  • I istanbul Umum Sigorta Şirketinden ÜÇÜNCÜ İLÂN İstanbul Umum Sigorta Şirketi hissedarlarının vaki ilân üzerine 29-Temmuz-1953 tarihinde saat 11 de Şirketin Galata'da Bankalar Caddesinde Assikurazioni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.07.1953
  • Eskişehir Belediye Riyasetinden i Belediye sebze ve meyva halinin ıslahı vs tevsii i$tf 20 gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur,2 işin keşif bedeli 21758 lira 06 kuruş ve geçici te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.07.1953
  • M*S.V.10&a.Lu.Sa.ALKom.S$k.dans Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları gösterilen balyalı kuru otlar kapaiı zarf ile satm alınacak* tır-İhaleleri hizalarında gösterilen gün v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.07.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek ile yem maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla Manisa As.Sa« Al.Koda satın alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.07.1953
  • M.S.V.I.No.Lu.Sa.A'.KonieBşk.ctan:Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları gös« terilen yiyecek maddeleri kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.İhaleleri hizalarında gösteril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8