Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.07.1953
  • Ânkarada yapılan siyasî müzakereler Ami.Mountbatten dün Ankaraya giderek Başvekil Menderes ve Dışişleri Vekili Köprülü ile görüştü BM Görüşmelerde Türkiyenin Nato içindeki durumunun gözden geçirildiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1953
  • "Büyük Cihat,gazetesi,dini istismardan mahkûm oldu Dini,nüfuz propagandasına âlet eden Mustafa Sungur ve Hüseyin Yücel 6 ay hapse,6 ay da Manisada emniyeti umumiye nezaretinde ikamete mahkûm edildiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1953
  • Vicdan Hürriyeti Kanunu dün yürürlüğe girdi Ankara 29 Milliyet)Geçen hafta içinde Büyük Millet Meclisinde müzakere ve kabul edilen Vicdan ve Toplanma Hürriyetini Koruma Kanunu bugünkü Resmî Gazete ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1953
  • SİLAH KAÇAKÇILARI Kapahçarşıda Zenneciler caddesinde 14 numaralı elbiseci dükkânında silâh ve mermi kaçakçılığı yapan Mustafa Ehli ve Hüsnü Tunalı adında iki kişi yakalanmış ve adliyeye verilmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1953
  • Havacılarımız Amerika'da büyük takdirle karşılandı Foster Dulles tarafından kabul edilen Sabiha Gökçen,Washington üzerinde bir gösteri uçuşu yaptı Washington,29 A.A.A-merika Sivil Havacılık Teşkilâtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1953
  • TÜRKİYE TENİS BİRİNCİ-LİKLERİ Türkiye tenis birinciliklerine dün de Tenis» Eskrim ve Kulübü kortlajanda devam edilmiştir.Tek erkek ve kadınlar arasında yapılan seçmeler çok7 heyecanlı ve sürprizli geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1953
  • İran'da sıcak daEgası Tahran,29 AA,İranın güney bölgesinde şiddetli sıcaklar hüküm sürmektedir.Şimdiye kadar güneş çarpmasından 15 kişi ölmüştür.Abadan ve Hurremşahta termometre güneşte 83 dereceyi bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1953
  • Mecidiyeköy-lstinye ikinci asf jlt yolu Mecidîyeköy ile îstînye arasında yapılacak ikinci asfalt yolun inşasına dün başlanmıştır.Resim» seyrüsefer bakımından olduğu kadar turistik cihetten de büyük ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1953
  • Adliyeye intikal eden çok garip bir hâdise Bir genç kız iğfal edilerek hâmile kaldığını,sanık doktor da bunun suni ilkah yoluyla husule geldiğini ileri sürüyor Adliyeye,eğme emler tesadüf edilen bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1953
  • XJ Avrupaya giden talebeler bulanacaklardır' İstanbul Teknik Üniversitesi talebelerinden müteşekkil bir grup dön Adana vapuriyle Avrupa gezisine çıkmıştır.İtalya» Avusturya ve Batı Almanyayı ziyaret e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1953
  • Rus elçileri arasında temizlik genişledi Molotov Malenkov mücadelesi had bir safhaya girdi Beyaz Rusya Başvekili azledildi Londra,29 Nafen)Sovyet Dışişleri Bakanı Molotovun Sov yet Dışişleri Bakanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1953
  • tf m FRANSA GtİZELt Şehrimizde yapılacak olan Avrupa güzellik müsabakasına iştirak edecek olan Fransa güzeli Sylviane Carpantie» müsabakaya Parisin en meşhur terzisi Christiane Dior tarafından hazırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1953
  • Emekliye ayrılacak generaHer Orgl.İshak Avm Akriag,Tüm general Abdiiikadir Tolon,Hakkı Turan ve Tahsin Ulaş yaş haddine ağrıyarak tekaüde sevkedilecekler 'Ankara.29 Milliyet)Önümüzdeki 30 ağustosta te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1953
  • "4k-CELAL BAYARTN ŞEHRİ MİZDEKİ TETKİKLERİ Reisicumhur Celâl Bayar dün Acar motöriyle Yalova'dan Ploryaya gelmiş ve Vali Gökay tarafından karşılanmıştır' Reisicumhur!Vali ile birlikte şehirde bir gezi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1953
  • Türk-ÂIman ticaret görüşmeleri sona erdi Hazırlanan protokola göre Almanya bizdin 3 yıl içinde 350 bin ton,buğday 300 bin ton arpa ve çavdar satın alacak Ankara,29 A.A-Haber vibine arzohınmak üzere bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1953
  • Korede esir mübadelesi için hazırlıklara haşlandı Kore birliğimizm kumandanlarından General Rüştü Elderhun Amerikan liyakat madalyasiyle taltif edildi Tokyo,29 A.A AP)5 ağustos günü başlıyacak olan Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1953
  • MBugrün şehrimizde havanın sa-1 bahleyin bulujlu müteakiben açık geçeceği,sühunet derecesinde değişiklik olnuyacağı tahmin edilmiştir.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.07.1953
  • Helva ve malzemesi Denizcilik Bankası Şarkın en verimli ve en güzel vilâyetlerinden biri olan «Van» in meşhur gölünde vapur işletmek suretile uzun sonelerden beri ihmal edilen bn vilâyette bir kalkınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.07.1953
  • wan HALKIN SESİ tWS Müşteriden fazla para alan şoförler Teşvikiyede,Silâhanc cad fesinde oturan Şevket Kırcan taksi şoförlerinden şikâyet etmekte ve şunları yazmaktadır:Hatırımızda kaldığına göre taks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.07.1953
  • Türkiye Turizm Kulübünün tertiplediğe Akdeniz sarahatine ben de iştirak etmiştim.Bu yolculuk,Türk musikisile ilgili bazı noktalar hakkında bana bir takım müşahedeler temin etti.Başından sonuna kadar p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.07.1953
  • 1.Hie.30 Temmuz 1953 İh.19 Züka 17 Tem 1372 Perşembe 1369 i VAKİT VAH ATÎ EZANİ Güneş 4.54 9.26 Ogle 12 20 4.52 1 Ik imli 16.16 8.48 Akşam 19 38 12.00 Yatat 21.19 1.50 1 723 tma ık 2.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.07.1953
  • POLİSTE Orhan adında bir genç.Fatihte,Bostan sokağında 2 tih marada oturan Carnal Kaya adında birini bıçakla yaraln mistir.Sanık kaçmıştır.Oalatada Alipaşa Değirmen sokağında 26 numarada oturan Hasan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.07.1953
  • Opara binası ifşaatına başlanıyor Senelerden beri metruk bir hakle bulunan opera binasının İkinci kısmı inşaatına ag.c;toj ayı idinde başlanacaktır.Bu sebeple inşaatın önünde bul nan Taksim karakolu,E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.07.1953
  • KISA HABERLER İf 22 temuzdan beri limanımi2 da bulunan Hint donanması^ dün sabah saat 6 da limanımızdan ayrılmıştırif 1 ağustos cumartesi günü saat 11 de Yeşilköy tayyare meydanındaki bina ve tesisler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.07.1953
  • Bakırköy akıl hastahanesi genişletmiyor Bakırköy Asabiye Hastahanesinde yeni inşa.edilen modern asabiye pavyonu,önümüzdeki günlerde açılacaktır.Yeni asabiye pavyonu 150 yataklı olacak Bakırköy asabiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.07.1953
  • Bir mütecaviz dün tevkif edi:dî Yusuf Sekus adında biri evvelki gün Yeşilköyde,kocası as kerde bulunan Fatma adında bir kadının evine girmiş ve zorla tecavüzde bulunmuştur.Yusuf dün nöbetçi Sulh Cö3-M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.07.1953
  • Ltgiîtsreye helva ihraç edeceğiz Memleketimizde tngltereye tahan helvası ihracı için ta-jcbbose geçilmiştir.Bu hususta kendisiyle ^rüş tüğümüz Şekerciler Cemiyeti başkanı şunları söylemiştiı:c—Seneler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.07.1953
  • Terkos tesisleri tevsi ediliyor Şehrimizdeki su sıkıntısın,enlemek icjjn acil tedoırier alınmaktadır.Bu arada Terkud tt sist.tınjn tevsiine başianmıştu Ana borular daha geniş ^aı-ptato boruîaıia değiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.07.1953
  • Piyasada durgunluk Kore mütarekesi aha ve satıcı üzerinde mütereddit bir hava yarattı Kore mütarekesi flütün dünva piyasalarında olduğu gibi memleketimiz piyasasında da bazı tefsirlere yal açmıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.07.1953
  • Tramvayları kaldırmak için teşebbüse geçildi Bir şirket,Taksim gezisi altında büyük bîr garaj inşa etmek istiyor E T.T.idaresin'a Mecidıyeköydeki yegâne garajı ıne'*cu:otobüsleri istiaba kafi gelmemek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.07.1953
  • Cemioet TOPLANTI:¦jt «Film Sanayii ve Sinema îş çileri Sendikası» ran ikinci yıllık genel kurul toplantısı,yarın saat 9.30 da Çemberlitaş sinemasında yapılacaktır.İt Apartman Kapıcıları Der negi mensu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.07.1953
  • Ç-anakkala gezisi Öğrendiğimize göre 10 ağustosta Bandırma vapuru ile Çanakkaleye yapılacak 450 kişilik geziye İstanbul Üniversitesin den büyük bir gençlik kafilesi iştirak edecektir.Türkiye Millî Tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.07.1953
  • Alman iaşa müsteşarı îstanbula c£Ö idil Bir müddetten beri Ankarada hükümetle temaslarda bulunan Federal Almanya iaşe Müsteşarı Drt Her Soneman dün şehrimize dönmüşîıir.Dr.Soneman yarın Almanyaya gfid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.07.1953
  • Şehir bandosunun vereceği konserler Şehir bandosu bug'inde*ı iti haren muhtelif semtlerdeKi park larda halka konserler vercjek tit.Hazajlanan programa gire bando,cumartesi günleri GJuna ne parkında;ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.07.1953
  • Zeytınyağcılar sıkıştırma makinesi istiyor İstanbul zeytinyağ" ünalcilerî Ticaret ve Sanayi Odasına m racaat ederek zeytinyağı yapımında kullanılan sıkışcırmt ma kulelerinin kolayca ithal ecfilebıi me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.07.1953
  • Bir işçi teMikatl suratta yandı Eyiipte Topçular Lastik fabrikasında çalışan Erdoğ m Gülyurt adında bir işçi,yanlılıkla açtığı istim musluğundan çucar tazyikli sıcak hava le karnın ıdan ağır surette y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.07.1953
  • Yüzme bilmeyen biri boğuldu Henüz hüviyeti tesoit edıiem yen biri,Begfrktaş ^öp iakdledi önünde denize girmiş ve suları.cereyanına kapılarak xaybouni,tur.Ceset bulunamamişLr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.07.1953
  • Plâjlardaki hırsızlık vakaları devam ediyor Büyükadada Yörükali plajında dün iki hırsızlık hâdisesi ol* muştur,Kadıköyde Halitağa sokağında oturan Sermet adında bir gencin Yörükali plajında umumî soyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.07.1953
  • Ciddeye uçak seferleri yapı'syor Devlet Havaydılar!İdaresi ha* mevsimi münasebetiyle CidJeys direkt olarak uçak seferleri ihaas etmiştir.Uçaklar Istanbul,Ankara,İzmir ve Adanadan harekat etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.07.1953
  • Beyaz zehir tacirleri Zabıta kadın ve kızlardan müteşekkil bir şebekeyi suçiiste yakaladı Emniyet 2 ci Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Bürosu memurları üç kadından ma e^ekkil bir eroin şebekesini suçüstü ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.07.1953
  • "Ya Halife,ordu mağlûp oldu,asker dağıldı,Ali bin İsa da telef oldu,110 Kardeşimin isyanından bu ka/îar emin misin ya fazıl Evet efendimiz o kadar eminim.Zira bir gelinin ikj kocası olamaz.Ru deviet b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.07.1953
  • Siyasî İcmal Lord AAounbatten Bir kaç gönden beri limanımızda misafir bulunan İngiltere Akdeniz filosu Başkuman dam Amiral Lord Mountbatten i biraz uzaktan görenler onu levent endamlı gene bir deniz s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1953
  • Avrupa'da çocuk felci salgını_Fransa,Almanya» isviçre» italya ve İngilterelin bir çok şehirlerinde ölümlü vak'alar tesbit olundu Londra,29 Nafen)Avrupanın bir çok memleketlerinde çocuk felci salgını b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1953
  • Senenin hava adamı ilân edildi Washington,29 A.A.Geçen sene îngüterede ses duvarı nı aşarken uçağının parçalan ması neticesinde ölen ingiliz tec rübe pilotu John Derry 17 milletin genç havacıları tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1953
  • Sanatör Tait'ın sthhî durumu ağırlaşıyor New York 29 AP)New York haatahanesi dün gece sena tör Taftın durumunun memnuniyet verici olmadığım bildirmiş tir.Gece saat 22.00 de yayınlanan bir bültende Taf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1953
  • Bîr gazeteci Şortla mülakata gitti Washington,29 T.H.A.Burada devam etmekte olan boğucu sıcaklardan erkeklerin daha hafif giyinmelerini temir maksadiyle,yeni bir moda çıkaı mak isteyen bir Amerikalı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1953
  • Tunus polis müfettişiöldürüldü Tunus,29 AP)Polis müfettişi Mahmut Bin Amara bu gün Tunusun Ar.ap mahallesin de meçhul bir şahıs tarafından tabanca ile vurularak öldürül müştür.Sırtına 3 Kurşun,saplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1953
  • Evlenebilmek için çare Karaşi,29 A.A.Rawaljmıdide mücevhercilik yapmakta olan Nia3 Muhammet adında biti kendisiyle evlenmeyi kabul e-«tecek bir kadın bulamadığından Şehrin ileri gelenleri kendisini ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1953
  • SÂNAJ Şüyük bir ey adamışt?Mukaddes sulai'da yi konmadıkça bu duası katiyen tutmaza-t XI Mm ab Benaresten oirf»,Kalkütaya gitmek 'stiyocdu.Fakat Veena bnocnbire çok liastalandı Ganjda yıkanırken soğuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1953
  • Kısa harîel AMERİKA Amerika Temsilciler Meclisi bugün 185 e karşı 221 oyla önümüzdeki 3 sene zarfında ekserisi komünist memleketlerden ka çan 217.000 mültecinin Amerika ya kabulünü tasvip ederek Baş k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1953
  • Bir adar» 127 yaşında olduğu halele ödü Chester,29 A.A Connecticutın en yaşlı adamı îssac Alkas 127 yaşında vefat etmiştir 1826 yılında doğmuş olan Al kas uzun zamandan beri görme hassasını kaybetmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1953
  • Çatıklarını askerîik d aires* no bırakan kadın Washington,29,T.H.A.Rita Kinkpatrick adında bîr Amerikah kadın,Pittsburg asker)kampına gelerek beraberindeki iki çocuğunu servis subayının odasına çıkarm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1953
  • De Gasperi İtalya'da kabine bakanı Yeni bir kabine kuruluncaya kadar eski hükümetin iktidarda kalması kararlaştırıldı Roma,29 AP)Kurmuş olduğu sekizinci hükümet dün gece Mebuslar Meclisi tarafından ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1953
  • İKTİBAS r erkekl düştüler Erkeksiz ve kocasız kalmak endişesiyle ne yapacaklarını şaşıran Alman kızları Harpten sonra 7 ıra Lyon erkağin yuvjianna dönmemesi üzdrîna Aiman kızları koca bulmak ümidiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1953
  • FIKRA Solistlerimiz Tarık Radyonuzun düğmesini çevirirsiniz,karşınıza bir ses çıkar.Bu sesin güzel olması,usule uyması pekâlâ muhtemeldir,fakat böyle güzel ve usule aşina seslerin bile şarkıları ve tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1953
  • Türk Ticaret Bankasından 29 Temmuz 1953 Çarşamba günü İstanbul 2 nei Noteri huzurunda yapılan ikramiye çekilişi TARSUS Şubesinden 563 Hesap ve 12631 sıra numaralı YAKUP GÜNEYU've Erenköyünde Bîr Ev is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1953
  • Rus-Yunan ticaret andlaşması imzalandı Yunanistan tütün,pamuk ve pirinç satacak bıana mukabil petro?kereste»,bahk ve havyar satın aSacak Atina,29 AP)Yunanis-Sovyetler Birliği ile ticareti tan ile Sovy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1953
  • Bir anne gözünü satışa çıkardı New York,29 A.A.30 yaşında bir kadın olan Mis Anna Salov bugün gazeteye ilân vererek kocası ve 1 kızı göz ameliyatı olabilmeleri için bir gözünü 10 bin dolara satışa çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.07.1953
  • Lord Mountbatten'in Ankaradaki ziyaretleri Şehrimizde bulunan İngiliz Akdeniz filosu Başkumandanı Amiral Mountbatten ve eşi Lady Mountbatten dün uçakla Anka raya gitmiş ve devlet adamlarımızla görüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1953
  • OSCAR MÜKAFATI ADAY-LARI Sinema âleminde büyük başarı gösterenlere mü kâfat vermek usulü ilk def» 1927 yılında düşünülmüş v* ilk olarak Janet Gaynor'a madalya verilmiştir-1931 yi» lmdan itibaren de O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1953
  • IİERCİM TABİ MERAKLI BİR VAK'A umandan Vartan.Kmahada asürünere!Teslim olarak pekli ve kuştiîya yataklardan manastırın taşlarına düşen Vartan,örs mis tercih etmediğine pişman olduysa da,kurtulamadı va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.07.1953
  • Güreşçi Melih Eren kaza geçirdi Millî güreşçilerimizden Melih Eren,geçtiğimiz pazar günü plajda müessif bir kaza Bununda boynundan sakatlanarak Haydarpaşa Numune Haa tahanesine kaldırılmıştır^ Melih,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.07.1953
  • Vaseanlar:W.Winterbottom L.Gambin Türkçesi;N.Seîener Orta Avrupa kupa maçları en çok alâka toplayan karşılaşmalarından bîridir 17 Patrik Joe'ya sorar:Bu vaziyette ne yapacağız?Bilmem,nasıl istersan öy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.07.1953
  • Tenis birinciliklerine dün de devam edildi Tek erkeklerde Nazım Bari Uğur Serindik'ı Suzan Güzel de Kemal Daşı Türkiye tenis birinciliklerine dün de Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü kortlannda devam edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.07.1953
  • BAİLEY ANTRENÖR OLUYOR Londra,29 Nafen)IngiU terenin tanınmış atletlerinden Mac Donald Baileyin atletizmi bırakmakta olduğu bildirilmek* tedir.Bailey 100 metre süratte dünya rekordmenidir.Kendisi 1951
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.07.1953
  • Rurnîlih s*n kulübünün "Boğaza gsçme» yarışı Rumelihisar Gençlik Kulübünün iki yıldır tertip etmekte olduğu aBoğazı geçme» yüz me yarışı bu yıl üçüncü defa olmak üzere Kanılca ile Rumelihisarı arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.07.1953
  • Dünya futbol şampiyonası için Alınanlarda çalışıyor 1954 Dünya Futbol Şampiyo nasına en ciddi bir şekilde hazırlanan memleket Almanya dır.Alman millî takımının antrenörü Sepp Herberger,bu yolda şimdid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.07.1953
  • Basketbol hakemi Bilek Ankaraya gidiyor Kıymetli sporcunun Ankaraya yer hışma* ğe karar vermesi İstanbul için kayıptır Haber aldığımıza gröre Türk basketbolünün sayılı simalarından biri plan beynelmil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.07.1953
  • ehlimize gelecek Yunan atlerinin kıymetleri I M ı—m fH BB 400 metrede Siilis ile 800 metrede Depastas Brüksel yarışmalarında Yunanistan rekorunu kırdılar Uzun zamanlardan beri sporumuzun hemen hemen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.07.1953
  • Tefcrar Vefaya donen Muammer Bölgede transfer işi hararetlendi Muammer,Fanerbahçeden V alaya,Niko da Fanerbahçeden Beyoğluspora geçti Transfer ayının sonu yak-dan Mistiloğlu Gedikpaşadan I laştıkça bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.07.1953
  • Ashby,akraba olmalarına raf men Vaughanı sevmezdi.Christinele evlenmesine muvaffakat etmek istememiş,hattâ mani olmak için basa münasebetsizlikler de yapmıştı.Spencer bilâhare bu zatın maddi sebeplerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.07.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerim fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.07.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ Nakleden:AHU OZBAY Anası sütünü,babası ekmeğini haram etmekle onu tehdit ediyordu 5 Jan Danilof bu zavallı subaya karşı bütün ustalığını kullandı;masum bir görünüş için de tam bir di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.07.1953
  • ij^wii nawwiii u«hiHMh*m.Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütîhassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabuJ eder.İstanbul Divanyoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.07.1953
  • Masiakta bir fundalık yandı Maslakta,askerî prevantor yum mevkiindeki fundalıkta yangın çıkmış ve iki hektarlık bir arazi tamamile yanmıştır.Yapılan tahkikat sonunda yan gının fundalıkta ot toplamakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.07.1953
  • Mücevharat çalan hırsız yaka'and)Birkaç gün evvel Büyükadada mühim bir hırsızlık hâdisesi olmuş ve Kadıyoran caddesinde oturan eski Milletvekillerinden İbrahim Necmi iDlmenin eşi Saniyenin köşküne gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.07.1953
  • RÖPORTAJ Turist deyince aklımıza kazıklamak mı Bâr şişa viskinin fiatını öğreıen turistin az kalsın dili tuiu'uyordu Turistik beSge sahibi gazinoların tarifelerine kilisenin aklı erm^zrnîş.ÜMİT DENİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.07.1953
  • Düzmece MUSTAFÂ,O delikanlı bizim piyade bölüklerinden bir erdir,hürriyetine,gönlüne hiçbir suretle hükmedemeyiz 29 İmparator yani)gayet memnun gülümsedi.Çünkü artık Sıra kendi derdini açmağa gelmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.07.1953
  • Bir maymun şehri elektriksiz baraktı Paris,29 T.H.A.Bir may mun,dün Louhag şehrinin ışıksız kalmasına sebep olmuştur Gece saat 22 de_ani olarak bütün elektrikler kesilmiş ve u« zun müddet arızanın seb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.07.1953
  • Etna yanardağı endişe değurdlu Katanya,29,A A.Etna yanardağının civarındaki köyler de oturanlar yanardağın faaliye te geçmek üzere olup olmadığı nı endişe ile sormaktadırlar.Bu endişeye yanardağından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.07.1953
  • ADona şartları Lr.Kt.Senebk 42 00 Altı ayhk 22 80 Üç ayhk 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memtoketlcve iki mislidirlifin şarttan 2 ve 3 ttae&sajfa sant.4 T.L.7 ve 8 teci s&yf a attnt.2,06 T.L.îl&rJavdMi T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.07.1953
  • BULMACA hazırJı van Sadi LOU A i 1 2 3 4 5 6 "7 8 9 10 11 12 1 j 2 3 4 5 6 7.8 9| ıo HU 11 12 1 Oturanlar,Tefesstlh e den.2 Yemek kaplarının bir kısmı,o cinstendir,Oğlumun oğ lu.3 Komut,Tersi sevindir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 30.07.1953
  • Orhan Arsal'ın dün de ifadesi alınamadı İstanbul C# Müddeiumumiliği tarafından hakkında tahkikat açıldığını yazdığımız Demokrat işçi Partisi başkanı avukat Orhan Arsal,dün beklenmesine rağmen Müddeium
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.07.1953
  • Plastiras'ın cenazesi Atina.29 A P)Yunan Kralı Paul.bugün.1922 de babası Kral Kostantin'i sürgün eden sabık diktatör General Plastiras'ın cenazesi önünde hürmetle eğilmiştir.Plastiras'ın bir tabuta ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.07.1953
  • İzmir Belediyesinde ki yoluszluk B ir kaç gün önce gazetemizde tznir belediyesinde ^00 Din liralık ilâç suiistimali başlıklı ve izmir mahreçli bir haber in* i* ar etmişti.Bu haber üzerine İzmir beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.07.1953
  • Adliyeye intikal eden garip hâdise [Baş tarafı birincide] m almıştır.Hulusi İstanbula 'lönd'i eten sonra genç kızın yazdığa met tupları cevapsız bırakmamıştır^ Bir buçuk yıl devam eden ayrılık müddeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.07.1953
  • "Büyük Cihat,Gazetesi [Baş tarafı birincide] dasında bulunanların nüfuzunu artırmak gayesiyle topladığı yazı ve makaleleri Ankara ve diğer yerlerden göndermek ve diğer maznun Hüseyin Yücel'in de bunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.07.1953
  • Havacılarımız Amerîkada [Baş tarafı birincide] havacısı Sabilıa Gökçene karşı gösterilen samimî sevgi ve alâka her türlü tarifin fevkinde dir.Türk kadın hnvacısı Sabiha Gökçen Washington üzerinde yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.07.1953
  • İki uçak çarpıştı Kolonya,29 A.A.«Coronet» manevralarına katılan iki tepkili uçak,Almanya semaların da çarpışmıştır.Uçaklar Drugende manevraların idare edildiği karargâhın civarına düş müştür.Biri «Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.07.1953
  • Havuzda yüzen üç kişi adliyeye verildi Evvelki gece Beyazıdda garip bir vaka olmuştur.Beyazıt civarında oturan Orhan Gümüşkemer,Hilmi örikli,Recep Alataş adında üç arkadaşı birlikte bir meyhanede içmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.07.1953
  • Yeni bir atom denizaltısı Vaşington.29 AA)Atom enerjisi komisyonu,denizaltıları son derece süratle hareket ettirecek yeni bir atom makinesinin hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu açıklamıştır-K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.07.1953
  • Karısından kaçmış Tahran,29 AP)Hüseyin Ahmet isminde 50 yaşlaıunda bir Afganlı dün İran polisine ifa de verirken her gece evine geç döndüğü için karısından az&S işitmektense evi barkı terkeöp çayırlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.07.1953
  • İngiliz kabinesinde değişiklik Londra,29 A,A.Önümüz deki hafta sonunda Churchillin ikametgahı olan Chequerste Başvekille Eden arasında cere yan edecek olan görüşmelere Dışişleri Vekiline vekâlet eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.07.1953
  • Süveyş görüşmelerine yeniden başlanıyor Eisenhower,Mısır ihtilâfın ha|?i için bir Reisicumhuruna teklif göndsrdi Kahire 29,AP)Batılı dip lomatik mahfillere mensup yet kili şahsiyetler bu akşam,İngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.07.1953
  • iran'da referandom Pazar günü yapılacak referandum münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Kâşanî.Musaddık'ı diktatörlükle itham etti Tahran,29 A.A.Tahran da referandom bu pazar günü yapılacaktır.Bu refera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.07.1953
  • Bir trafik filmi ç«vri liyor Ankara,29 A.A.Karayol lan Genel Müdürlüğünce M.S.A.Yardımından faydalanılarak,her sene büyük bir süratle art makta olan trafik kazalarını ön lemek ve trafik kanununun tatb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.07.1953
  • Türk Alman ticaret görüşmeleri [Baş tarafı biriucidel rai Almanya Cumhuriyeti hükümeti 1954 mahsul yılı başın dan 1956 mahsul yılı sonuna kadar 3 yıl boyunca her sene en az 350.000 ton yumuşak buğday.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.07.1953
  • Ânkarada yapılan müzakereler [Baş tarafı birincide] Amiral Lord Louis Mountbat ten ve mahiyeti,donanma kuv* vetleri komutanı tümamiral Ka mal Bozkurtun davetlisi olarak yarın sabah Surprise firkateyni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.07.1953
  • Etekler kısalmıy?c~k Londra,29 A-A.Kmüçe Elizabethan hususî terzisi Norman Hartnell eteklerin,kısaltılması hususunda Parisli model üstadı Christian.Dior tarafından yapılan teklifi kati surette reddetm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.07.1953
  • Korede esir mübadelesi için hazırlıklara başlandı [Baş tarafı birincide] 2.700 kadar esir iade,edebileceklerini söylemiştir-Bu suret le esirlerin mübadelesi işi bir aydan evvel tamamlanmış ola çaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.07.1953
  • Polonya'da çeteler Sovyet birlikleriyle çarpışıyor Bunzlau,Lauban ye Hirchberg şehirlerinin kontrolana ele geçiren milliyetçi çeteler Ras kışlalarını basıyor Berlin,29 Nafen)Buraya gelen raporlara gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.07.1953
  • Rus elçileri arasında temizlik genişledi [Baş tarafı birincide] y^t elçilerinin de azledilecek teri zannedilmektedir.*EYAZ RUSYA BAŞVEKİL!AZLEDİLDİ Moskova,29 AA.«Sovi ^kaya Bieloroussa gazetesi ttin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 30.07.1953
  • Savaştepe Köy enstitüsü Müdürlüğünden Cinsi Miktarı Fiatı Tutan M-teminatı lira kuruş Lira kuruş Lira Kuruş Kumaş elbise kahverengi)835 takım 65.00 5427500 3963.75 EksUtme»"» Günü Şekli Kapalı zarf 7/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.07.1953
  • «i Debbie Reynolds» Hollwood* da kısa zamanda hem büyük bir şöhret yapmış hem de ken dişini çok sevdirmiştir-Mavi gözlü ve açık sarı saçlı bu peb genç yıldız şöhretini d Love Meloin» adlı filmde yapmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.07.1953
  • İSTANEUL 12.57 Açılış ve program 13.Haberler 13.15 Türküler Fİ)13.30 Tex Beneke orkestrasın dan dans müziği Pl.13.45 Şarkılar.Okuyan:Necmi Rıza Ahıskan 14.20 Öğle konseri Pl.W.A Mozart:Les Petits Rien
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.07.1953
  • ZAYİ ÇANTA 24/7/Ö53 cuma günü saat 13-40 da Kadıköyle Küçükyalı arasında işleyen 139 numaralı MAN)otobüsünde unuttuğum el çantamda bir mıkdar para ile bonservislerim,nüfus cüzdanım ve Ankaradaa almakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.07.1953
  • KAYIP İstanbul Kız Lisesinden aldığım pasomu kay bettim yenisini alacağımdan es kişinin hükmü yoktur,153?Gümloğıu Meriç.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.07.1953
  • Zonguldak Belediyesinden Taahhüdün mevzuu Belediyemizce satın alınan eski evi sinemasında şartnamesine uygun olarak satın alınıp 3^ ne yerleştirilecek sesli sinema projeksiyon makinesi ve ruatı işidir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.07.1953
  • Toprak ve İskân işleri Genel Müdürlüğünden Toprak ve îskân teşkilâtı için 75 adet portatif çadır alınacaktır.4{ Portatif çadırların muhammen bedeli 33.000 liradır,adet çadır için geçici teminatı 2475
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.07.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verıSan Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri hizal* nnda yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla ve açık eksiltme v Kartal Maltepe As.Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.07.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış AçıhŞ Kapanış Sterling 784_784_Dolar 281.50 281.50 Fr.Frangı 0.8C 0.80 isviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.6C 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.07.1953
  • Sivas Bö'ga As.Sal.Al.Kom.Baş.dafl A)Askerî hayvanların ihtiyacı için 150 ton baiyalı kuri ot alınacaktır-Muhammen bedeli 22500 liradır.B)Evsaf ve şartnamesi Sivas Sat.Al.Kom.da görüleb$ C)İhale 5/Ağu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.07.1953
  • FATÜI AVCILAR KULÜBÜ BAŞKANLIĞINDAN Kulübümüzün senelik kongre si 31-7-953 Cunıtı günü akşamı saat 21 de Fatihteki lokalde ya pılac&ğından üye arkadaşların teşrifleri rica olunur^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8