Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.07.1953
  • 4 Adres:Noruosmaniye Turbedar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL 4 SAY I 1157 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİATI 15 Kuru»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1953
  • Muta rekenin Şehrimiz deki akisleri KoreVîe dün sabaha karşı imzalanan mütareke,blltün sulhsever milletlerin ümitle bekledi gelecek güzel ginlerin,İlk Müjdesi olrak kabul edildi.Dünya radyolarının ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1953
  • HACILAR Hacı namzetlerinden büyük bir kafile dün Denizcilik Bankasının «istanbul» vananı ile şehrimizden ayrılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1953
  • Millî Savunma Vekili dün akşam istifa etti I Seyfi Kurtbek'in yerine kimin tayin edileceği henüz belli değil Ankara.27 Milliyet)istifası kabul edilmiştir.Millî Savunma Vekili Seyfi Kurtbek'in istifası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1953
  • Yadek subaylara bayram izini Ankara.27 Milliyet)Halen mektepte veya kıtada bulunan bütün yedek subaylara Kurban Bayramında dört gün izin verilmesi kararlaştırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1953
  • Yüksek Askerî Şûra bugün toplanıyor Ankara.27 Milliyet?Yüksek Askerî Şûra yarın saballı toplîfıacaktır.Şûranın toplantısında,orduda terfi ettirilecek ve emekliye ayrılacak yüksek rütbeli subayların va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1953
  • ı a r Kore harbinin blânçosu Üg yıl devan eden savaşlarda birliğimiz 885 şehit verdi Ankara,27 CÇJ3JV.Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Koredeki çarpışmalara fiilen iştirak ettiği 1950 ağustosundan muhasema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1953
  • Kore cephesinde dün resmen ateş kesildi Mütareke,bütün yarattı.Siyasî çevreler,ihtiyatın elden bırakılmamasını tavsiye ediyorlar r ı JŞ iı ı II' Müttefik ve kızıl esirlerin mübadelesi için mütareke ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1953
  • Menderesin Beyanatı «Kore hâdisesi hür dünyanın bugün karşısında bulunduğu hakikî sulh ve emniyetin tesisi dâvasının bir cüzüdür.Ankara» 27 AA.Başvekil Adnan Menderes kendisine müracaat eden ecnebi aj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1953
  • Ayten Akyol Anıe rikadan dönüyor Güzellik kraliçesi dün uçakla New-Yorktan hareket etti New-York,27 AP)Türkiye güzellik kraliçesi Ayten Akyol bugün memleketine dön mek üzere New-Yorktan ay-[Devamı Sa.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1953
  • AVUSTURYA GtiZELt 1953 Avusturya güzeli olan Lore Felger,sarı saçları,mavi gözleri,romantik tavır ve hareketleriyle hakikî Viyanalı tipinin timsalidir.Lore Felger tiyatro sanatında ihtisas yapmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1953
  • Ankara radyosunda arıza Ankara,17 AA.Bu gece saat 21.53 te Etimesgut ve Çakırlar verici istasyonlarında vuku bulan cereyan kesil mesi sebebiyle Ankara radyosu,uzun ve kısa dalga yayın-Devamı Sa:7 Sü:7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1953
  • Radyoda Bu hafta Milliyet okuyucularısın merak ve zevkle takip ecteceği yepyeni bir sayfadır Yarından itibaren her hafta Çarşamba günleri gazetemizde batacaksınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1953
  • Beyaz zehir içenler gün geçtikçe artıyor Meskûn olmayan bir ablada çalışma sistemine istinad eden bir İslah evi açılacak Beyaz zehir imalcileri ve bunları istimal edenler hakkında şiddetli müeyyideler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1953
  • Lady Mouritbatten'in ziyaretleri TK^ filosu ile birlikte şehrimizde bulunan Akdeniz Kuvvetleri Kumandanı Amiral Mountbatten'in esi Lady Mountbatten» beraberinde İngiliz Başkonsolosunun eşi olduğu hald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1953
  • Türk Alman ticari müzakereleri başladı Görüşmelerin mevzuunu Almanların alacakları buğtfay miktırı teşkil ediyor Ankara,27 Milliyet)Türk Alman ticarî görüşmeleri bugün başlamıştır.Alman heyeti» Ziraat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1953
  • Dön sabah limanımıza gelen İngiliz filosunun uzaktan görünüşü ingilterenin Akdeniz filosu dün sabah geldi Memleketimize ikinci defa o.arak gelen Amiral Mountbatten,Nato arasında tam bir işbirliği bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1953
  • Bir Amerikalı trafik uzmanı şehrimizde «Automotive Safety Foundation» Amerikan Otomobil Emniyet Teşkilâtı Başkanı Pyke Johnson dün saat 16-30 da Ga zeteciler Cemiyetine?bir basın toplantısı yapmış,mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1953
  • Cj Bugün şehrimizdehavlum 1 ma l\Ymm sabahyeHn az bölutlu,sonrala-İK^^^ ffl/İJİIfiim n acnV ve güneşti geceee«gi,1 B,Buhtmet derecesinin artacağı i 1-tahmin edflmefctedîr,Wİ ~İ!^S3mmt^-1 M^^S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.07.1953
  • Her mesleğe bir çarşı.ULUNAY Bazı meslekler,daha doğrusu bazı ticaretler vardır ki mâliklerinin birbirleriyle temaslarını temin için ayrı bir toplantı yerine,bir sahaya ihtiyaçları vardır.Bu ihtiyaç h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.07.1953
  • KISA HABERLER jr Geçen hafta zarfında limanımızdan muhtelif memleket lere 4.945.239 lira değerinde çeşitli mal ihraç edilmiştir.Dünkü ihcacat 448.621 liradır Denizyolları işletmesi Kara deniz iskelele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.07.1953
  • Iflc.28 Temmuz 1953 Salı Rıı.17 ilka 1372 15 Tem 1369 VAKİT VASATÎ KZANİ Güneş Ogle îkindi Akşam Yatsı tmsak 4.52 12.20 16.17 19.30 21.22 2.47 9.22 4.50 8.47 12.00 ı.5i 7.15 î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.07.1953
  • "YaRabbim,zalimlerin saltanatını onların başına yık 108 Haber bir tarafta gök gürültüsü gibi akisler yapmıştı.Mahkeme nin kararı dehşet idi.Bermekcğulları İslâm ıdlnine,Müslüman devletine hiyanet etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.07.1953
  • BALO:Türk Devrim Ocakları 29 ağustosta Bebek Belediye Gazi nosunda bütün Türkiye Güzellerinin iştirakiyle bir bala verecektir GECE:Ses Sanatkârları Nech'I Rıza Ahıskan için 22 a^aetos cumurtcsi gecesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.07.1953
  • Karadenizds şiddetli bir fırtına var Karadenizde şiddetli bir fırtı na hüküm sürmektedir.Bu yüz den vapur seferlerinde aksamalar olmuştur.Bu arada dün Zonguldaktan yüklediği çubuk demir ve saçları lim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.07.1953
  • Peynir Hatları bir miktar yükseldi Peynir piyasası kapanmak U-I zeredir.Birçok mandıralar faa-liyetlerini tatil etmişlerdir.Gelen mallar buzhaneye konulmak tadır.Fiatlar.son günlerde bir miktar artmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.07.1953
  • Do!muş mahallerine işaret levhaları konuyor Emniyet 6 ncı Şube Müdürlü ğty,dolmuş mahallerine konacak işaret levhalarının bir kısmını hazırlamıştır.îşaret levhalarının ilki yarından itibaren Şişli Har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.07.1953
  • Anâfartcalar muharebesi Bu münasebetle hazırlanan geziye İngiliz ve Fransız eski muharipleri da katılıyor Anafartalar Muharebesinin 38 inci yıldönümü münasebetiyle Çanakkale muharebe sahasma büyük bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.07.1953
  • HALKIN SESİ Vatandaşın rahat ve huzurunu kaçıranlar Lâlelide,Yeşil Tulumba caddesinde oturan Cezmi Toker yazıyor:Evli elli yaşım aşmış bir vatandaşım.Yetişmiş sa yılan iki kızım ve delikan-lı bir oğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.07.1953
  • Dün şehrimizde sahte hır komfser yakalandı İki yılcfar polise timnsn haklardan faydal&nan suç u bugün adESyeya veriSecek tki yıldan beri sahte kmlser hüviyeti ile dolaşan Yorgo adında biri,dün yakalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.07.1953
  • Boğulma vak'aJarı devam ediyor Deniz mevsimi münasebetiyle boğulma hâdiseleri çoğalmıştır.Pazar günü Sait Çakır adında bir erle,henüz hüviyeti tesbit edilemiyen biri,muhtelif semt lerde deniarrgirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.07.1953
  • WBnaaa Amiral Lord Mountbatten'in komutası altında,İngilterenin Akdeniz donanmasına mensup 22 parça gemi dünden itibaren limanımızda misafir olarak bulunmaktadır.Bugünkü yazımızda dünyanın en kudretli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.07.1953
  • PJâj hırsızlarından b i yakadandı Sirkecide Ebussuud caddesinde 14 numarada oturan Davut Sulu adında bir g'enç,Bakırköy polisine müracaat ederek,65 lirası ile nişanlısına ait bir kol saatinin Çekmece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.07.1953
  • Tütün mubayaası için hazır'ığa baş'andı Tekel idaresi ve tacirler yeni mahsul tütün mubayaası için hazırlıklara başlamış ve bu mak satla eksperlerini istihsal bölge lerine göndermişlerdir.Diğer taraft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.07.1953
  • Henüz adresi teabit edilemi yen Necdet adında bir arabacı Feriköy'da Yay meydanında 3 numarada oturan Feridun adında birini bıçakla yaralamış ve firar etmiştir.Yaralı Çocuk Has tahanesine kaldırılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.07.1953
  • Ettîîönünds bir kumarhans hassViı Sabıkalı kumarbazlardan Bat tal Yi^it Fırat'ın yeniden faaliyete geçerek Eminönünde bir kumarhane işlettiği tesbit edilmiştir.Evvelki gece sabaha kar şı yapılan baskı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.07.1953
  • Yeni gümrük tarifesi Hazırlanan tasarı mütalâası alınmak üzere şehrimiz Ticaret Odasına gönderildi Alâkalılar tarafından bildirildiğine güre,yeni cgiımrük ithalât umumî tarifesini» hazırlayan Vekâletl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.07.1953
  • Siyasî İcmal Kora harbi Forede mütareke imzalandı ve harbe muvakkaten nihayet verildi.Senelerdir fasılası.devam eden top,bomoa ve torpil tarakasına alışan iki milyon insi:ıı başlayan derin sess'zlik t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1953
  • Eden dün Churchill ile görüştü İngiltere Hariciye Vekilinin pek yakında vazifesine başlaması bekleniyor Londra,27 A.A.Dün Londra'ya avdet etmiş olan Anthony Eden,bugün öğle ye meğini Başvekilin yazlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1953
  • Mekkeye 45 bin Hac yolcusu geldi Mekke,27 Nafen)Resmen bildir ildiği ne göçe Mekkey* bugüne kadar geuûi.olan hac:larm miktarı 45oö5 dir.Bunlat 21.114 ü deMedineye giderek ha2 i eti Muhammedin kabrini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1953
  • Hastahane yaparken halaları unutmuşlar Aksaray,27 T.H A.Halkımızın başlıca şikâ/et mevzularından olan hastahanenjn duru munu islah maksaJiyle ciddî surette çalışılmaktadır.Bu meyanda hustshajie inşa e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1953
  • Şapkasını yakalarken kamyondan düştü Konya/27 THA)Şerefi* Koçhisann Yağmur höyüğü köyünden 30 yaşlarında Yusuf Keskin adında bir şahıs kam yoııla Koçhisardan Aksaraya gelirken şapkası uçmuş ve şapkayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1953
  • Rusyanın Bükraş Elçisi değişti Moskova,27 AP)Ukray na komünist oartisi merkez komitesinin eski baş sekreteri he onicf Melnikov Sovyecler Birliği nin Rimanya oliyük elçiliğine tayin edilmiştir,Romanyad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1953
  • Dünyadaki mUitacilerin sayısı 38 nrilyona ç?ktı Bonn,27 T.H.A Neşredilen resmî istatistikler'Jen anlaşıl dığuia göre,dünyada halen 38,5 milyon mülteci vardır.Bu mülteciler'a 15,45 milyonu Avrupada 13,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1953
  • Londrada gizli silâhlar ele geçti Londra,27 A.A)îngili* polisi dün gece LonJra banliyösünde,İrlandalı oldukları tah min edilen üç kişi tarafından ka çınlan yüz kadar tüfek,makineli tabanca,el rjomb?sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1953
  • Murat HbıdistanJa ki'aeığj ¦on günlerini oir kaç baş şehik aîyatet etmekle geçirmeyi düşündü.Tasarladığı bu seyanat bir ay kadar irecekti Efendilinin bu niyetini Veena derin bir kederle karşıladı.Genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1953
  • FIKRA Cinayet Memleketimizde tetkikler yapan bir yabancı mutabassı,a nüfuzumuza mabetle fazla cinayet işlediğimizi,fakat bu cinayetlerin büyük bîr çoğunlukla ırz ve namus gibi ısü meselelerden doğduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1953
  • nkov ihtilafı ve bugünkü Rusyanm içyüzü Beria Malankov rekabeti neticesinde StalîjıiZitıi hattâ Ko nünîst ana prensiplerinden bir çoğunun değiştirilmesine teşebbüs edilmiş,neticede gizli polisin ortad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA:Birleşik Amerika donanmasının en küçük denizaltısı olan T.1,Amerika savaş gemileri nin,denizaltılarla mücadele tec rübelerinde vazife alacaktır.İNGİLTERE:Ham madde fiyatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1953
  • Rsfık Koraltan şehrimiz?geldi Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan,dün-sabah ekspresle Ankaradan şehrimize gel mistir.Meclis Reisi bir müddet şehrimizde kalarak istirahat edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1953
  • Fatimiyi yaralayan mahkûm oldu Tahran.27 A.A.1952 şu batında Dışişleri Vekili Hüseyin Fatimiyi katle teşebbüs eden Abdullah Hudaî bu sabah katil teşebbüs ünden iki yıl hapse mü saadetiz silâh taşımak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1953
  • İzmifde bir sunda 13 vak'a oîcfu İzmir,27 T.H.A.Son 2* saat zarfında şehrimizde cnıniyeti ilg'lendiren 13 zabıta vakası olmuştur.Alman bütün önleyici tedbirlere rağmen zaLîita vakaları ran bu kadar ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1953
  • Âriistlsr nasi* kiîo vsrîyorlar New York,27 T.H.A.İS tatistiklerden anlaşıldığına göre Brodway'da meşhur müzik hollerde,bir temsil esnasında,dansözler seyircilerin burnu dibinde 2.5 kilo kaybetmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1953
  • Amerikan filosu dün limanımızdan ayrıldı Bir haftadır limanımızda bulu nan Amerikan Akdeniz donanmasına mensup Amiral Cassady nin komutası altında bulunan ve 9 gemiden müteşekkil filo,üssüne dönmek üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1953
  • İbret Aynası Sıfıra sıfır.Hani din elden gidiyor diye bağırıyorsunuz ya beyefendi,yerden göğe kadar haklısınız.Elimizde olup olacağı bir o oyuncak vardı.Şimdi sizi eğlendirmek için ne yapsak bilmem ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1953
  • dik önümüzd ay imtihan geçirecek Başvekilin takibettîği siyasatin beğenilip,begenilmadiği yakında öğrenilecek Tahran,27 A.A.Dr.Musaddık bugün öğleden sonra verdiği nutukta parlamentoya karşı alacağı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1953
  • Gizli atom silahları t?ç ay sonra Avnstralyada bîr çok atom silâhları tecrübe edilecek Londra,27 A.A.Yeni İngiliz atom tecrübelerinin üç ay sonra yapılacağı ve bunda bazı gizli silâhların kullanılacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1953
  • Küba isyanı bastırıldı İhtilâl çıkartmak isteyenlerden 48 kişi öldürüldü» 29 kişi de yaralandı Havana,27 AP)Diktatör Cumhurbaşkanı Batista hükümeti bugün Santiago ve Bayamo şehirlerindeki askerî garni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1953
  • Turistik müesseselere verilen haklar Hafif Batı Musikisi mensupları Sendikası idare kurulu dün saat 14.30 da Sendika Lokalinde fevkalâde bir toplantı yapmış tır.Toplantıda,Turizm Teşvik Ka nununun tur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1953
  • Mısırda kızıS'arın muhakemesi Kahire 27 AP)Kızıllar hesabına propaganda faaliyetine girişmekten sanık 23 sanık bugün özel bir askerî mahkeme tarafından yargılanmaya başlamıştır.Bu mahkeme,son zamanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1953
  • Marsha!pîânınca yapılan yardım Türkiyenin Marshall Plânın dan,altı yıl zarfında gördüğü yardım tesbit edilmiştir.Buna göre,teknik yardımlar la beraber umumî yekûn 372.848 milyon dolardır.Diğer tarafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1953
  • Yugoslavya i e ticarotimiz gelişiyor Yugoslavya ile olan ticari mü nasebetlerimiz hergün biraz daha gelişmektedir.Alâkalılar tarafından bildirildiğine göre Yugoslavya bu yıl bizden 15 milyon dolarlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1953
  • Amerika filosu PirssH Atina,27 A.A)45 gemiden müteşekkil Amerikan altıncı filosuna mensup ilk gemileı dün Pireye gelmiştir.Filoya mensup büyıik harp gemileri Salı günü limana varacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1953
  • 92 yaşında bir doktorun oğlu oldu Clinton 27 A.92 yaşında olan doktor Hul;in^er'in bir erkek evlâdı dünyaya gelmiştir.Doktor 32 yaşındaki kansını kendisi doğurtmuştur.Yavru beş kilo ağırlığmdadır.Ana.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.07.1953
  • NATO kuvvetleri gü ney doğu komutanı amiral Lıord Louis Mountbatten kumandasında 22 harp gemisin den müteşekkil bir İngiliz filosu dün sahalı limanımıza gelmiştir.Misafir filo komutanı sabahleyin Dolm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A işte Allattın belâsı Cengiz Man atını demişti,Alfanın Bir kervanının Harzemşah Türklerinin hudut muhafızları tarafından durdurulup eşya ve hayvanlarının kaçakçılık id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1953
  • Ann Francis'in garip bir otomobili vardır.Bu spor arabanın bir tarafı sarı,öbür tarafı da kırmızıdır.Hollywood'da herkes bunun mânasını anlamak için epey' dü şÜnmüş ve nihayet kendisinden sormıya kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.07.1953
  • DÖRT KULÜP BAYANLAR PİNG PONG 1URNUVASI önümüzdeki günlerde Fenerbahçe,Galatasaray kurtuluş Şiş li kulüpleri bayanlar arasında 4 lü bir ping pong turnuvası yapacaklardır.TRANSFER FAALİYET* Transfer ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.07.1953
  • ŞEHRİMİZDE iki karşılaşma yapacak olan Amerikanın meşhur Harlem takımı bugün şehrimize gelip,ilk karşılaşmasını bu gece saat 21 de Spor ve Sergi Sarayında yapacaktır-Harlem ile All Star takımları aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.07.1953
  • Jean Novotny öldü 2T Pws)Meşhur Qek-wrtovak otomobil yarışçım geçenlerde vuku bulan otomobH yarıklarında devrilmiş ve aldığı yaralardı vahametinden kurtulamayarak ölmüştür.Jean Novosy,1947,1^*8 ve 198
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.07.1953
  • Af man vs İngiliz askerleri kareı!aeaeafe3ar B«nw,87 T.H.A.AlmaaytvuH HMn«ver şoörtsıde,gayet orinıal Jjif fut hol msvp yapılacak tır.AirUca KofonîflgHi sabık akerleri cemiyeti» tarafından ter tip edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.07.1953
  • Gault Teksasla galip New York 27 TJr* P.e*)Amerika a£tr sıklet şampiyonu Henri Gault Teksasuı Anton's şehrinde Alex Santoni le yaptığı müsabakayı sayı he3abı ile kazanmıştı*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.07.1953
  • Avrupa atletizm şampiyonluğunun haz.rl.ğ.h.zland.1954 Ağustos iyinin 11 15 tarihleri arasında Bern şehrinde yapılacak olan 5 Avrupa atletizm şampiyonasının hazırlıkları sıkı bir şeKil 1e devam etmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.07.1953
  • TEKNI Yazanlar:W.Wiatcrbettem L.Gambia VE BÜTÜN İNCELİ Tarkçeefc.N,Selener Penalty,vuruşu yapılırken tatbik edilecek çok esaslı kaideler vardır Bndirekt serbest vuruşla sayı yapabilmek için topun* tut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.07.1953
  • Demirpsor umumî kaptanı Salâhatthı Kutsal İtemlrsporlu Fikri Santrfor)Demirspor takımı bu akşam Almanyaya gidiyor Demirspor futbol takımı 5 inci Avrupa turnesine çıkmak usare bu akşam Simplon ekspresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.07.1953
  • Millî basketbolcu Yalçın Granit MİLLİ YET'i ve basketbol resimlerini tetkik ediyor.G.Saray basketbol takımının Avrupa turnesi ve neticeleri Yugoslavyada en muvaffak ve centilmen oyuncu kupasmı kazanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.07.1953
  • RÖPORTAJ Şoför muavinliği her kabadayının işi Kusura bakma ağabey.Karnını doyuramadık,cebine sigaranı koyamadık ama,port bagaj "a da taşımadık.Dolmuş şoförlerini en ziyade özen şey büyük para bozdurma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.07.1953
  • Sinemeya gidebilirlerdi,öğleden sonra da bir seans ardı.Beltein son gece sinemaya diye evden Çıkmasının neticesi olacak onuda düşünemediler.Yabancılara ait otomobiller,yanlışlık olmuş gibi bir çıkmaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.07.1953
  • BULMACA Eazırlıvan Sadi BORAK 9 10 11 12 ol a ı sağa:1 Aşkı Memnu müellifi,İşa ret sıfatı.2 Bir Türk kolu,Güzel sanat.3 Bir renk,Cezire.4 Güzel sanatların bir kolu,Yiğitte değil süflide bulu nur.5 Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.07.1953
  • Kara Ordusuna Astsubay Adayı Alınacak 1 Kara ordusu astsubay ihtiyacını karşılamak üzere piyade,süvari,topçu,uçaksavar,tank.istihkâm,muhabereı ulaştırma,ordu donatım,harita levazım maliye kâtip sınıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.07.1953
  • Fakir çocuklara kamp Vakıflar idaresi tarafından Büyükıçekmecede açılmış bulunan fakir ilkokul çocuklarına ait kampın birinci devresi sona ermiştir.200 mevcutlu ikinci devre 2 ağustosta açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.07.1953
  • ÖStSürmeye teşebbüs suçundan tevkif edildi Evvelki gece Heybeliadada,Hayrullah Ketenci adında bir genç,Mustafa Özgül adında bir arabacıyı bıçakla tehdit etmiş ve karakola kadar kovalamış tır.Hayrullah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.07.1953
  • Döviz kaçakçılarının duruşmasına başlandı Döviz alış-verişi yaptıkları id diası ile,Adliyeye verilen sarraf Garbis Malhasoğlu ve Havana Barı idare müdürü Mehmet Utkunun duruşmalarına dün Beşinci Asliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.07.1953
  • Düzmece MUSTÂFA,Yuvanovıç ı ettiğim halde haremime almayı çok arzu babasını razı edememiştim 27 Koşuştular,o yalnız kalınca daha çok daldı,kendini denize verdi Bir şey düşündüğü betli idi.Neden sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.07.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:AH Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Panik DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.07.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ OZBAY Üsteğmen Vays'm hissi münasebetleri daima tesadüfe bağlı kalmıştı 4 Bn üçüncü adam ana,o da hu üçüncü adama gidJeiJi bür ihtirasla bağlanmış şimali i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.07.1953
  • Sabiha Gökçen Ameri k ada Washington,27 T.HA-Tanınmış Türk kadın pilotu Binbaşı Sabiha Gökçen.Türkkuş undan bir grup ile birlikte dün buraya gelmiştir.Türk pilotları üç gün Washington'da Havacılık Teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.07.1953
  • SVlaüye Vakâ'etînde yapılan toplantı Ankara.27 Milliyet)Bu gün Maliye Vekâletinde Hasan Polatkanın riyasetinde ve bütün Banka Umum Müdürlerinin iştirakiyle akşamın geç saatlerine kadar devam eden bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.07.1953
  • İran Şahının kız kardeşi Tahran:27 AA)Bugün burada bildirildiğine göre.«Kara gözlü» prenses Eş ref bugün,saraya memur 50 polisin nezaret ve muhafaza:altınd baulunmaktadir.Gazeteler.Şah Pehlevinînkız k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.07.1953
  • Robert Taft hastahaneden çıkamıyor New-York,27 A.A.Hastahaae idaresinden bugün bildirildiğine göre,tedavi altında bu lunmakta olan Ayandan Robert Tarf,Mukarrer olduğu üzere çarşamba gün taburcu edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.07.1953
  • Fuat Köprülü Ankaraya gitti Şehrimizde bulunan Dışişleri Vekili Prof.Fuat Köprülü dün i akşamki 20.10 ekspresi ile Anka j ya hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.07.1953
  • Nato hava ve deniz manevrası 16 eylülde 9 memleketin iştirakiyle büyük bir tatbikat yapılacak Ankara,27 A AJ Millî Savunma Vekâleti Temsil Bürosundan aldığımız malûmata göre,üç ana bölge Nato kumandan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.07.1953
  • Türk-Alman ticarî müzakereleri başladı [Baş tarafı birincide] ladıkları ticarî münasebetler zemininde ikinci safhayı teşkil etmektedir.Bir kaç gün devam edeceği anlaşılan bu toplantıda akdi bir anlaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.07.1953
  • ingilterenin Akdeniz Filosu dün sabah geldi [Baş tarafı birincide] Filoya mensup gemilerden Glasgow,Bermuda,Black-Prince kruvazörleri ile Pegasus uçak gemisi,St.Kitts destroyer,Manxman mayn gemisi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.07.1953
  • Aytea Akvol [Baş tarafı birmcidel rılmıştır-Ay ten.bir Fransız kızı tarafından kazanılan dünya güzellik müsabakasının neticesi hakkında her hangi tür şikâyeti olmadığım söylemiştir-Türk güzeli.B.Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.07.1953
  • Ankara radyosu [Baş tarafı birincide)larına devam edememiştir.Bu arada saat 22.30 a doğru ceryan gelmesi üzeri ne tekrar yayına başlanmışsa da aradan üç dakika kadar bir müddet geçtikten sonra ceryanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.07.1953
  • Amerikan Türkiye Büyük Elçisi Washington,27 A.A.Ayan Dış Münasebetler Komisyonu» Avra M-Warren'in Türkiye Büyükelçiliğine ve Amerika Yardım Heyeti Reisliğine tayinini.Ellis O.Brizgs'in Kore Büyükelçil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.07.1953
  • o-İdgifî İlimler kongresi Eylül ayınm başında şehrimiz de toplanacak olan 9 uncu idari ilimler kongresine Fransa dev let şûrası reisi Rene Cassen,divanı muhasebat ikinci reisi Paren,devlet şurası azas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.07.1953
  • Gl.Plastirasm cenazesi yarm kaldırılıyor Atina.27 A.A Bu sa« bah Atina Katedralinde.Ortodoks Mezhebi gereğince açık tabut içinde halka teşhir olunan eski Yunan Başvekili General Plastiras'm naaşı ö*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.07.1953
  • Beyaz zehir içenler [Bas tarafı birincide!çok olduğu anlaşılmış,zaman zaman Su iptilâdan vazgeçenlerin yine zamanla beyaz zehire kapıldıkları tesbit olunmuştur.Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti» içtima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.07.1953
  • Menderesin beyanatı [Baş tarafı biricide] idealist ve hâdisatı olduğu gibi görüp onun icabettirdiği fedakârlıklara katlanmasını bilen,başta Birleşik Amerika olmak üzere-15 devletin ve Cenubî Koreliler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.07.1953
  • Bir Amerikalı trafik uzmanı şehrimizde [Baş tarafı birincide!da otomobil iraalcileri Amerikan yollarındaki emniyeti temin için bir teşkilât kurdular-Bu teşkilâtın ilk başkanı büyük Türk dostu ve mütea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.07.1953
  • Şehrin im a r_İstikraz edilecek 50 milyon lira ile köprü ve metro inşaatı tatbik mevkiine konacak Şehri ilgilendiren muhtelif mevzular üzerinde alâkalı Vekâletlerle temaslarda bulun mak üzere Ankaraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.07.1953
  • Kore hi blân [Baş tarafı birincide] Haberler Ajansına açıklanmıştır.Bu blânçoya göre hali hazırda Tokyo Hastahanelerinde 171' ve Karedeki sıhhiye bölüğümüzde 15 olmak üzere 193 subay ve erimiz tedavi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.07.1953
  • Mütarekenin şchrimizdeki akisleri [Baş tarafı birincide] c.İmzalanan m icareka harp haline nihayet verdiğndcr dü ıya için şayanı me.nnuniyet bir olaydır Ancak,bunun oir uulhla neticeleneceğine mutlak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.07.1953
  • Kore Cephesinde dün resmen ateş kesildi [Baş tarafı birincide] MÜTAREKE NESİL KARŞILANDI?Korede kızıllarla mütarekenin imzalanması bütün dünyada büyük bir memnunluk ve huzur yaratmıştır.Herkes mü ta r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.07.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Joe Loss ve Victor Silvester orkestralarından dans müziği Pl.13.45 Şarkılar.Okuyan:Güzin Siper 14.20 Öğle konseri Pl.Jonann S.Sv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.07.1953
  • ADone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 AJtı ayl-k 22 50 ÜÇ aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketle»» iki mislidirhân şarkları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 İnci sayfa sant.2,50 T.L.ilânlardan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.07.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassıs» Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden I sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyoıu No.104 IJ«lllWTMU^«ul|1H BUI HU Fil II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.07.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılı?Kapanış Sterling 784_784—Dolar 280.50 280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçi/ka Fr.5.61 5.60 isveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.07.1953
  • Bafra Karaköy Harası Müdürlüğünden 1 Bafra ilçesinde Karaköy Harasının bir taahîjüt zuunda o'mak üzere değişmez birim fiat esası üzerinden bir adet 60 kişilik işçi yuvası bir adet kesim yeri inşası ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.07.1953
  • Ankara ili Daimî Komisyonundan Haymana Yenice iltisakı yolu inşaatı kapalı zarf usıv liyle eksiltmeye çıkarılmıştıra)Keşif bedeli 433-338 lira 63 kuruv olup geçici teminat 21-083 lira 55 kuruşturb)İha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.07.1953
  • 117.Gmr.Mh.Alayı Satmalma Ko.Başkanlığından Mardin Muhammen Cius!Mikdan Fiatı Lira Kr adet 6 Mt,uzunluk tepe muhiti 40 Sa.Dipten 2 Mt» yükseklikteki muhitî 50 santim telefon direği 916 24.00 21984.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.07.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Kapalı zarfla yapılan ihalesine talip çıkmayan Kütahya Hav-er Hzl.Alayında yapılacak olan 38_42 gözlü er helalarının tadilâtına ait inşaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.07.1953
  • Antalya Belediye Bask.dan 1 Soğuk hava deposu ve asrî mezbaha binası ikinci kv son inşaatı kapalı zarf usulü eksiltme üe yapılacaktır.2 Muhammen bedel 49745 lira 24 kuruştur.3 Teminat akçesi 3730 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.07.1953
  • s=b 9 he* STANDARD.ûe/miştirf STANDARDIZ OCAKLARIMIZ DA YOLDADIR W V Türkiye Umum Mümessili:CİHANlkoMANDİT ORTAKLIĞI KATIRCIOÖLU HAM KAT 5 ISTANBUL Tel.2675B Telgr.BOLDEM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.07.1953
  • YEŞİL BURSADA İKRAMİYE EVl fiul ev.SİZİN BOLLUK yÇİN BİR Aj_srl*AHAT ŞİFA **YNÂCı YUVASi,BİR K4WUö/i ^M^k JJXtfaALAs 4 y^*n.u,^ÖAR,U SOo t-İRAUK e/v e/p ^e av V*0£U veva,T.C ZİRAAT A N K A S I Mil.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8