Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.07.1953
  • Sıcaklar günden güne artıyor İstanbul Cim mevsimin en sıcak günlerinden birini yaşamıştır.Bu sebeple halk ohnasmdan istifade He sabahın erken saatlerinden itibaren plajlara ve mesire yerlerine akın et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1953
  • Mr.Eden A.Eden Londrada Londra,26 A.A.«Radyo» İngiltere Dışişleri Vekili Anthony Eden bu sabah uçakla Lon dra'ya gelmiştir.Biraz zayıf olmakla beraber [Devamı Sa.7 Sti.I de|
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1953
  • Bugün şehrimizde havanın 1 sabahyelin az bulutlu,sonraları acık ve güneşli gececefi,Sühunet derecesinin artacağı tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1953
  • Macaristanda umumî af kanunu çıkarıldı Hükümet yayınladığı bir kararname ile bütün mecburî iş kamplarını da lâğvetti Paris,26 AA.m.Tİ_Ha i sar.bir Kararname fereğince at beıler Ajansısın biçtirdiğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1953
  • Amerikan yardımında ki kesinti yarı yarıya indirildi Dulles Türkiyenin dünyaya numune teşkil ettiğini bildirerek yardımın azaitıimamasını istedi Wsahingtan,26 AA.Yabancı memleketlere yapılacak yardımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1953
  • İngiliz filosu bugün geliyor Amiral Lord Mount batten kumandasında 20 gemiden mürekkep büyük bir İngiliz filosu bugün limanımıza gelecektir.Limanda Amerikan ve Hint filosu bulunduğundan içeri yalr.ıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1953
  • GAZETECİLER BAYRAMI Gazeteciler Bayramı münasebetiyle dün aksam Taksim Belediye Gazinosunda Gazeteciler Cemiyeti tarafından bir yemek verilmiştir.Resim samimî bir hava içinde gecen toplantıdan bir kös
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1953
  • Btırsada fecî bir cinayet Bmaa 25—Milliyet)Dün gece geç vakit Emir Saltanda feci bir cinayet işıenmiştir.Üç kafadar Emir Sultana gitmişler ve orada kavga ederek işi tabanca düellosuna dökmüşlerdir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1953
  • Müteveffa Gn.Pbstîras Gl.Plastras dün öldü Atina,26 Radyo)Uzun müddetten beri Anginde de Po rine hastalığından muzdarip olarak yatmakta olan General Devamı Sa.7.Sü.2)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1953
  • Kasım Gülek İzmir'de C-H.P.Genel Sekreteri bir açık hava toplantısında ki konuşmasında son kanunlara şiddetle hücum etti.İzmir 26 Milliyet)Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Kasım Gülek bugün Ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1953
  • C.Bayar Yalovada Reisicumhurun yarın şehrimi,ze dönmesi bekleniyor Evvelki gün Yalova'ya giden Cumhurreisi Celâl Bayar dün Termal otelinde istirahat etmiştir.Ankara'dan dönen Vali Gökay da dün Yalovay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1953
  • G.Korenin vaziyet] Siyasî konferans netice vermezse Güneyliler yeniteşebbüse geçecekler Seoul,26 A.P.Güney Kore Dışişleri Bakanı Pyun gazetecilere verdiği beyanatta Birleşmiş Milletler komutanlığının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1953
  • Müesses nizamı koruyan kanun iyi karşılandı Millî Tesanüt Birliği irtica ile mücadele için yeni kanunun ileri bir adım olduğunu bildirdi Sinesinde,senelerden beri memlekete hizmet eden belli başlı kül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1953
  • Tahsili Emval Kanununda mühim değişiklik yapıldı Maliye Vekili,yılbaşında meriyete girecek kanunla hapis cezasının kaldırıldığını ve vergi borcunun ödenmesinde kolaylıklar sağlandığını bildirdi Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1953
  • Üç yıl süren şiddetli savaşlardan sonra Korede mütareke bu sabaha karşı nihayet imzalandı Muhasamata akşama doğru resmen son verilecek Pânmunjomda Gn-HamsonveNam il arasında imzalanan mütareke anlaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.07.1953
  • FAKVIMMN YAPRAK Talât Artemel için Sanatkâr Talât Anemel 27 mdş san'at hayatını önümüzdcki ayın sekizinde bir müsamere ile tesid eylemeğe karar vermiş.Muvaffakiyetler,hüsranlar,he lecaniar.endişeler,ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.07.1953
  • K i SA HA BERLER if Son zamanlarda memleketimizden külliyetli miktarda kam deri ihraç edilmektedir.Bu cümleden olarak dün liman* mızdan muhtelif yabancı memle ketlere 102 bin 837 lira değerin de kuzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.07.1953
  • POLİ3T E Fatihte Fazilet sokağında oturan Müzeyyen Ertek ile kızı Emine geçimsizlik yüzünden ay m mahallede oturan Fatma Geç ken ile kavga etmişler ve Fatmayı sopayla dövmüşlerdir.Mü teoaviz ana kız k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.07.1953
  • Tuğla çökmesiyle üç kişi yaralandı Kocamustafapaşa caddesinde 370 numaralı bir binanın 5" nünde iskemle atarak oturmak ta olan Ahmet Doğu.Faik Gene.ve Adil Çatla adlarında üç kişi,bina üzerindeki tuğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.07.1953
  • Alman ticaret heyeti Ankaraya gitti Bvvelki gün şehrimize gelen Batı Almanya iaşe Nazırı Zonneman başkanlığında beş kişilik ticaret heyeti ilgili vekâletlerle temaslarda bulunmak üzere dün akşam ekspr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.07.1953
  • Hie.27 Temmuz Kıı 16 14 Ziika 1953 Tim J 372 Pazartesi 1369 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 4.51 9.20 Ogle 12.20 4 49 İkindi 16.17 8.46 Akşam 19.31 12 00 i Yalaı 21.24 1.52 I İmsak 246 7.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.07.1953
  • En müsait tarzda beslenmek için,meyvadan sonra tavsiyeye şayan tegaddi şekli sebze ile beslenmek olduğu münakaşa kaldırmayan bir hakikattir,Ancak mevsime göre,memleketimizde pek bereketli olan zerzeva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.07.1953
  • Cemiuet KONGRE ^r Türkiye Tekstil ve Örme Sanayii İşçileri Sendikaları Federasyonunun Genel Kurul toplantısı 4 ağustos salı günü saat 10 da eski Eminönü Halkevinde başlayacak ve 7 ağustos cuma akşamın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.07.1953
  • Ya Harun,kız kardeşiniz hamil nöbetleri içinde kıvranmaktadır 107 ı Cafere neden kızdığınızı bilmiyorum Onun ne kadar m» sum olduğunu bilseniz?Cafer,öyle bir ailenin uzvudur ki ya Mümine,o dese de dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.07.1953
  • Es nalın öğSe tatili İstanbul mebusları bu hususta bir kamı» tasarısı hazırlıyorlar Esnafın Öğle tatili yapması mevzuunda İstanbul Milletvekilleri tarafından bir kanun tasarı sı hazırlanmaktadıristanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.07.1953
  • Şehrimizde bulunan Amerikalı mutahassıslar Birleşik Amerika Yol ve Otomobil Sanayii Emniyet Tesisi Reisi Pyke Johnson ile,Millî Coğrafya Mecmuası Dış Memleketler Tahrir Heyeti Reisi Mr.Maynard William
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.07.1953
  • Pazarcı esnafın tescili Belediye,umumî pazarlarda mal satan perakendeci esnafı ta nımak,çalışmasını takip etmek maksadiyle bunların tesciline karar vermiştir.Esasen mevzuatta bu husus mevcut iken Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.07.1953
  • Belediye yedi murakıp alıyor Belediye murakabe kadrosunun takviyesine karar verilmişti.Şimdiye kadar 12 murakıpla idareten murakıplık vazifesi gö ren 2 memur ki ceman 14 kişi olan murakabe kadrosunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.07.1953
  • Liselerin ders programlarında yapılacak tadilât Millî Eğitim Vekâleti lise edebiyat dersleri programlarının bugünkü ihtiyaçlara uyacak şekilde değiştirilmesi için faaliyete geçmiştir-Bu maksatla kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.07.1953
  • Yeşilköy hava alanının Radyo tesisleri Bayındırlık Müdürlüğü tarafından Yeşilköy hava meydanı radyo tesisleri binası ve tesisatı 17 bin 612 liraya nmhammen bedelle açık eksiltmeye çıkarılmış bulunmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.07.1953
  • inşaat malzemesi fi at lan her gün biraz daha artıyor Çimento,karaborsaya dilştii,demir Hatlarında da görülmemiş bir yükseliş müşahede ediliyor Şehrimiz piyasasında,inşaat malzemesi fiatlarındaki artı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.07.1953
  • HALKIN Samatyada ekmek bulunamıyor Samatyada oturan Sırrı Erbey adında bir vatandaş bizzat gazetemize kadar gelerek şunları anlattı:Mevcut Belediye nizamlarına aykırı hareket et tiği tesbit olunan sem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.07.1953
  • Teknik Üniversite Rektörü Ankaradan döıdü Üniversiteyi ilgilendiren muhtelif mevzular üzerinde alâkalı vekâletlerle temaslarda bulunmak üzere bir müddet evvel Ankara'ya gitmiş bulunan Teknik Üniversit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.07.1953
  • Et fiatları düşüyor Vunanıstanın kasaplık hayvaı almaması üz:rin« fiatlar 400 den 300 kuruşa indi Yunanistan'ın memleketimizden kasaplık hayvan ithalini durdurması üzerine son bir kaç gün içinde et fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.07.1953
  • Motorlu kara nakit vasıtalarının fannî muayeneleri istanbul Belediyesi plâkasını taşıyan motorlu kara nakil vasıtalarından 1953 senesi fen nî muayenesine tâbi tutulacak ziraat plâkalılarla» otobüsler,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.07.1953
  • Başbakan Yardımcısı tedavi için AS manyaya gitti Evvelki gün şehrimize gelen Başbakan Yardımcısı Celâl Yardımcı dün sabah saat 9.30 da uçakla Münih'e gitmiştir.Celâl Yardımcının bu seyati gayri resmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.07.1953
  • Siyasî icmal KllJÜS feVtİİftİİSÜ Bir Kahire telgrafı sabık Kudüs Müftüsü Emin £1 Hüseyni'nin tekrar siyasî faaliyetlere başladığını,şehirde ya pılan betimi merasimde Cumhurreisi General Necib'in yanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.07.1953
  • ttalyada kabine buhranı De Gasperi hükümeti Kraliyetçi Partinin desteğini temin ettiği takdirde iktidarda kalabilecek Roma,26 A.A.Salı günü De Gasperi kabinesinin âkı be tini tayin edecek olan reyle i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.07.1953
  • Ford müesseseleri komünizmle iiham edildi New York,26 T.H A.Log Angelos Halk Eğitimi Konseyi.Ford müesseselerinin vermek istediği 335,000 doiar kıymetinde ki malî yardımı reddetmiştir.Bu redde sebep o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.07.1953
  • Okullara mahrukat tedariki Okulların açılma hazırlıklarına başlanmıştır.Millî Eğitim Müdürlüğü okullarda her sene geç kalmakta olan sobaların ku rulmaaı ve mahrukatın tedariki işinin Belediye formalit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.07.1953
  • Mecidiye köyünde yapılacak çeşme Mecidiyeköy ikinci taş ocaklarında Belediyenin inşa ettireceği büyük bir çeşme için yapıları hazırlıklar bitmiştir.Yalnız bu semtte oturanlar Vilâyete müra caat ederek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.07.1953
  • Maharaca bu—^e yaptığı fedakârlığın büyüklüğünü bir daha ölçerek Murada bu güzel sürprizi yaptığı güııdenberi isi-«d dolduran hoş hislerin tatlı heyecanına daldı.Veena'yı Murada gönderdikten,sonra onl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.07.1953
  • Tetkikler ı Bir elmasın macerası Hint raasllarma göre.bundan beş bin eene evvel bulunmuş olan ve halen İnçjjiz kraliyet ailesinin malı sayılan 106 kıratlık Kûh-i-nur elmasının kimin olduğu.İngiltere i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.07.1953
  • bugünkü yanın iç yuzu Eusyndaki son hâdiselerin tkl mühim siması Malenkov Beria Kızıl diktatörün mirasına konmak için senelerden beri hazırlanan bu iki rakip nihayet maskelerini atarak açık mücadeleye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.07.1953
  • Himalaya fatihler ins yapı San tezahürat Berlin,26 Nafen)Himalaya daglarmm ve dünyanın en yüksek zirvesi olan Mount Everest fatihlerinden Tensing'in hayatı ve maceraları Batı Al manya gazete ve mecmua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.07.1953
  • Kısa harici habertar AMERİKA Vaşington'da yaşamakta olan kimseler,kongre üyelerinden ve hükümetten bahsederken bundan böyle çok dikkatli davranmak mecburiyetinde kalacaklardır.Buna da sebep,Va şington
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.07.1953
  • Bir çocuğu ö ciliran bekçi kafiedsldi İskenderun,26 ıTH.A.Ki rıkhanda feci bir cinayet işlen miş ve bir bekçi gocuk yaşta bir genci tabanca 1e öldürmüştür.Sinemada çıkan ve henüz sebe bi malûm olmayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.07.1953
  • 7 milyon liralık bir hazine çV ndı Londra,26 T.H.A.Andaluzlu bir talebe atan.Emilia Garcia Barco,Sevil şehrinin katedralinde 7 milyon lira değerinde bir hazinyi çalmakla suçlandırılmaktadır.Fakal henü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.07.1953
  • Denizlide büyük bir yangın oldu Zararın 200 bin lirayı bulduğu tahmin ediliyor Denizli,26 TH.A-Burada muazzam bir yangın olmuştur» Kışla caddesinde gazoz imalâtçılığı yapan Lütfi'nin.imalâthanesinin ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.07.1953
  • Kanada'da korkunç bir kaatil türedi Manyak kaatil eline koparmak sureti Montreal,26 Nafen)Kanada polisi üç Amerikalıyı öldü rerek kafalarını koparıp ortadan kaybolan bir canavar kati li şiddetle arama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.07.1953
  • Yarıda kalan ölüm merasimi Hindistan'da bir ölü ölüm dansları oynanırken dirildi Bombay,26 Nafen)Hindistanın Parli şehrinde «ölünün dirilmesi» yüzünden bir merasim yarıda kalmıştır.Harıjan kabile sine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.07.1953
  • Su sakıntısının gençlerezararı Kızlar su bulmak için sabahtan akşama kadar köylerinden ayrıldıkları için erkekler bekâr kalıyor Bangalore,26 Nafen)Mys sore eyaletinin Kadapankatte köylüleri Myssore va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.07.1953
  • Parfist» 1954 koş modasına konyak rengi hak?m Paris,26 T.H.A.Henüz yazın sonu gelmed ği halde Perisin moda çevreleri 1954 kjg modellerinin ana natıarmı açıkla mışlardır.Buna göre,siyah renk ve pıılove
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.07.1953
  • I?msrde sıcaklar Izmir,26 TH.A.Birkaç gündenberi kısmen serinlemiş olan havalar,boğucu bir sıcaklığa intikal etmiş bulunmak tadırı Üç gündenberi esen rüzgârın tesiri ile sühunet derecesi güneşte 52 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.07.1953
  • Bursada Luna Park kuru uy or Bursa,26 A-A.Bir firma önümüzdeki günlerde safirimizde Yancılar Pınar mıntıkasında bir lunapark kurmak jçin.Belediye Reisliğine müracaat etmiştir.Turizm hareketi olarak ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.07.1953
  • Denizlide çimento fabrikası kurulacak Denizli,26 T.H.A.Bura da bir çimento fabrikasının kurulması takarrür etmiştir.Gedeme sırtlarında kurulması kararlaştırılan mezkur' çimento fabrikası diğer fabrika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.07.1953
  • İki vspur çarpıştı Tanca,26 A.A)Due o)adlj îspanyol gemi s y ile Culvain İngiliz gemisi bu sabah Cebelitarık boğazında çarpışmışlardır,Hâdjse kesif sis yüzünden vulcubulmuştur.İspanyol gemisi dejhal b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.07.1953
  • 4 trafik kazasında bir ölü,3 yaralı var îamir,26 T.H.A.Şehri mizde feci bir trafik kazası olmuş ve Enver Özyurt atfında,Petrol Ofiste çalışan bir işçi tek atlı bir araba ile Turan sem tinden geçerken,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.07.1953
  • Mm& IUzun zamandan beri beklenmekte olan Kore mütare fcesi nihayet bu sabah imzalanmıştır.Bu suretle 3 seneden beri devam eden savaşlar sona er mistir.2 Evvelki gün şehrimize gelmis olan Reisicumhur C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 27.07.1953
  • H-K-K-Mc*-Hollywood semalarında yeni partryan yılmalardan Wri de Piper Laurie'dir.Piper aniden şöhrete kavuşmuş ve sinema âleminde ook kısa bir zamanda kendisine isim yapmıştır.Bilhassa hareket j£ ler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 27.07.1953
  • idamdan kurtulan mahkûma daha beter ceza verildi ılı III WM WM yi«p—II I II "Bundan daha beteri ne olur I Bırakın beni kendi halime diyen mahkûma biraz sonra herkesin hayreti içinde kazıklanacağına sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.07.1953
  • X TONfinTWetmn^ Yazanlar:W.Wiaterbottom L.Gambia t Türkçesd:N.Selene* Ceza vuruşlarına sebep elan hatalı hareketler nelerdir?11 XII No.1u Kanun:CEZA VURUKLARI I.Aşağıda yazılı dokuz bota dan birini ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.07.1953
  • ŞEHRİMİZE GELECEK YUNANLI ATLErLEK 2 ağustos tarihlerinde v* "il,i-ıan davetlisi 9 Yunanlı a^et şunlardır:100—200 Petrâki3,10 5—22.3 200—400 Sillis 22.3—48 8 800—100 Depastos 1.54.4 3.57.7 3000—5000 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.07.1953
  • ı Harlem sah günü geliyor s*-«K2£3.*2£t "iSrfi;î^^îksmra meşhur filyaW basketbol ekibi Harlem uiobevroun» w.Uaha.şimdiden büyük bir alâka toplamı* bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.07.1953
  • Gül kupasını Fenerbahçe kazandı îkl gün devam eden Gül Kupası 16 ncı yıl yarışmaları «Uhayete ermiş,neticede-Fenerbahçe takımı 79 puanla birinci.Beşiktaş takımı 28 puanla ikinci,Beyoğluspor takımı 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.07.1953
  • Ihı seneki enternasyonal tenin turnuasına katılmayacağını bildiren Butge Patty 21 31 Ağustosta ^yopılgcak tenis turnuasına katılacak Önümüzdeki ay aya 32 erkek,İstanbul 8 inci enternasyonal tenis turn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.07.1953
  • Kırk sekiz işçi evinin temeli yakında açılacak îşçi Sendikaları Birliği Yapı Kooperatifi tarafından Paşabahçe'de inşa ettirilecek olan 84 işçi evinin temeli önümüzdeki pazar günü törenle atılalacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1953
  • Sahip ve Bagmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdto:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1953
  • RÖPORTAJ Gecekondu davasında iş nalı bulmaya kalmış Hükümet yeni kanunlarla gecekondu dâvasını yarı yarıya halletmiş bîr durumdadır.Şimdiki hesaba göre üç nal ile at bulunmuşturönde,«GeceKXjntlL Babas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ OZBAY Kendimi,hemen çıkan erkeğe 3 Danilof yaşlı sevgilisinin yolunu keserek onunla konulmayı,şakalaşmayı,senli benli olmayı ıdenedi;bir netice elde edemed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1953
  • Tabiî bu sözlere kendisi de inan iniyordu.Fakat komşusunu mera nun etmek için bunu söylemiş,kadın da gösterdiği alâkaya mln nettar olduğunu anlatmıştı.Hakikatte pazar günü kilise dönüşleri tamamıle ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1953
  • ¦BfcimHaHL-ı.ı.¦W^P.1 IJHF nıwı i mwiutuwrmi BULMA€ baziiitran Sadi i;03 At 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ti 12 Cl-M2 an jdi 1 Gök kuşağı,2 Su taşıyan;Bu sıcaklarda en hoş tav siye,3 Taharri ettirmek,4 Geyiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1953
  • Kambiyo Ye esham Kapanış Açılış Kapanış' Sterling 784_784.Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.6C 5.60 isveç Kr.64.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1953
  • Hemen iki kalyon hazırlatınız,bunlardan biriyle Silivriye kadar gidip Zatı şahaneyi karşılayacağım 26 Sultanın haremini teşkil eden büyük bir çadırın önünde durdular.Paşa seslendi,bir harem ağası çıkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.07.1953
  • Tahsili Emval Kanununda mühim değişiklik [Baş tarafı birincille] Siden intikal eden ve bu günün demokratik icapları ile asla telifi kabil olmayan Tahsili Emval Kanunu yürürlükten kaldırıldı,yerine mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.07.1953
  • i Eden Lendrada [Baş tarafı birincide] Sıhhatçe iyi görünen Eden müte «easim bir çehreyle uçaktan in-Ve kendisini hararetle kar-S^ıyanlara teşekkür ettikten son raı e'ı\fını sanan yüzlerce gaze feciye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.07.1953
  • Güney Korenin vaziyeti [Baş tarafı birincide] tarafından yayınlanan beyanattan sonra Güney Kore hükümet mahfilleri sıkı bir ketumiyet mu hafaza etmektedirler.Fakat vatandaşların ekseriyetinin rahat bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.07.1953
  • Bursada feci bir cinayet [Baş tarafı birincide!şunlar îlyası yere sermiştir.Digep taraftan otomobille oradan geçmekte olan Ahmet a dmda diğer bir şahsa serseri bir kurşun gelerek Öldürmüştür.KûS ttl y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.07.1953
  • Macaristanda umumî af kanunu [Baş tarafı birin çitle 1 lanaliûecektir,Azam-iki aene napis cezasına çarpıtdiuar,ırüd deti ne olursa olsun mecburi ça 'aşmaya mahkûm olanlar» ceza müddetleri ne olursa oi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.07.1953
  • Celâl Bayar Ya'ovada [Baş tarafı birincide] hur yarın şehrimize gelecek olan ingiliz donanması kumandanı Amiral Mountbatten'i Küçüksu kasrında kabul edecektir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.07.1953
  • Gl.Plastras öldü [Baş tarafı birincide] Nicolas Plastiras bugün öğleden sonra Ölmüştür.Eski Yunan Başvekillerinden olan General Plastiras en kuvvetli muhalefet partisi Epek'in lideri bulunmaktaydı.Yun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.07.1953
  • Müesses nizamı koruyan Kanun [Baş tarafı birincide] Birliğimizin gaye maddesi komünizm,irtica,ırkçılık gibi millî birliği ve millî varhğıÜozan hareketlerle mücadeleyi hedef tuttuğu cihetle bu kanu nun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.07.1953
  • Amerikan yardımmdaki kesintiler yarı yarıya indi [Baş tarafı birincide] dan indirmeler yapmıştır-Bunlarla en mühimi,Hindicini deki harp için Fransa/a tahsis olu ^nan yardım faalidir.Temsilciler Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.07.1953
  • MÎSAFÎR FfIX LARIN İZMİR'İ ZİYARETLERİ Izmir,26 AJV.BSyük Britanya Kraliyet Donanmasına mensup Yarbay R.Boyd'un komutası altındaki üç İngiliz denizaltısı,bu sabah saat 9.30 da limanımıza gelmiştir.Pas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.07.1953
  • Askeri atletizm karşılaşmaları Brüksel,26 A.P.Burada yapılmakta olan milletlerarası askeri atletizm karşılaşmalarında Fransız atleti Lubide 5.000 mere koşusunu 15 dakika 16.4 saniyede alarak kazanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.07.1953
  • Prenses Eşrefin durumu Tahran,26 AP)Sahra kar deşi prenses Eşrefin 1ün habersiz ve ani olarax tıgakla Tahrana gelmesi ve hava alanından bir taksi öe derhal sarıya gitmesi Tahranda fırtına kopar mıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.07.1953
  • Rusyanin takip edeceği siyaset dün açıklandı Komünist Partisi Merkez Komitesi yayınladığı bir tebliğde Rusyanin sulh içinde yaşamak istediğini bildirdi Moskova,26 T.H.A.Komünist Partisi Merkez Komites
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.07.1953
  • Sıcak köpek nedir?Korede Amerikan 25 inci tümeni,26 A.P.Bir Amerikan askerinin geçenlerde Tiirkle re yanlış izahat vermesi üzerine Türk askerleri C.tayini denen yiyeceklerden yememmeye 'Başlamışlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.07.1953
  • mütareke aha karşı imz [Baş tarafı birincide!relerden sonra varılan askerî an laşmanın maddelerine riayeti taahhüt etmektedirler.Bu vesikanın birinci maddesinde,«aske rl hudut hattı ve askerlikten tec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.07.1953
  • Batı Avrupa hava tatbikatı Brueggen,Almanya,26 A.A.Harp sonrasının,en bü yük hava manevralarının birin ci gününde düşmana ağır zayiat verildiği bildirilmiştir.«Coronet» ismini alan tatbi kat Westonia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.07.1953
  • Fransa bisiklet turu neticelendi Paris,26 A.A.28 yaşındaki Fransız bisikletçisi Bo bet 4476 kilometre tutan Fran sa turu bisiklet yansını ka* zanmıştır^ 1947 yılından beri ilk defa bir Fransız bu büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.07.1953
  • Amerikada harem hayatı sürenler baskına uğradı Baskına uğrayan köy erkeklerinden bazısı altı kadınla aşk hayatı yaşıyorlardı Short Greek,26 AP)Arizona eyalet polisi bu li&bah şa takla beraber Short Gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.07.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 öğle konseri Pl.G.F.Telemann:Ziyafet müzigj Çalan:Bernard Hermann id.CBS senfoni orkestrası 13.45 Şarkılar.Okuyanlar:Feriha Tun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.07.1953
  • Zonguldak Valiliğinden I I 1 Yapılacak iş:Devrek kazasında orta tip hükümet konağı inşaatı olup kapalı znrf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 İşin keşif bedeli «20477205» lira olup geçici teminat •kç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.07.1953
  • 1 Deniz Kolejine öğrenci alınacaktır Deniz Harp Okulu ve Koleji Kumandanlığından:1 Deniz Kolejinin yalnız birinci sınıfına öğrenci alınacaktır-2 Kayıtlar l/Haziran/1953 tarihinden 10/Ağustos/1953 tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.07.1953
  • İstanbul Levazıın Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla ve açık eksiltme ile Kartal Maltepe As.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.07.1953
  • M.S.V.1.No.Lu.Sa.A?Kom,Bşk.dan:Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları gösterilen yiyecek maddeleri kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.İhaleleri hizalarında gösterilen i.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.07.1953
  • M.S.V.I.No.Ltı.Sa.AI.Kom.Sşk.dan:Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları gösterilen balyalı kuru otlar kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır-İhaleleri hizalarında gösterilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.07.1953
  • M.S.V.I.No.Lu.Sa.AL Ko.Bşk.dan:Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecekler kapalı zarf usuli ile satın alınacaktırihaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.07.1953
  • Eskişehir Belediye Riyasetinden 1 Belediye sebze ve meyva halinin ıslahı ve tevsii işi 20 gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur.2 İşin keşif bedeli 21758 lira 06)kuruş ve geçici temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.07.1953
  • Tekel Genel Miidüriüğti ilânları Satınalma Komisyonu başkanlığından Mevcut şartnamesine göre azalır,çoğalır 850 M3^ kavak tomruğu Daday,Düzce,Devrek.Cide.izmit ve Vize'de bulundukları yerlerden teslim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.07.1953
  • TÜRKİYE ZİRAİ DONATIM KURUMU l iifWh-İÇ?1™ r'.y/fJı/'m nmı**.Ki Haşpaylı harman makinalerini En uygun fiatlarla İstifadenize hazır bulundurmaktadır Dechentreiter harman makineleri çok ince saman yapar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.07.1953
  • 30 ton İngiliz beziri alınacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Satmalına Komisyonu Reisiiğind&n 1 30 ton kaynamığ İngiliz bezirinin satın alınması Ka-palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.07.1953
  • Toprak ve İskân işleri Genel Müdürlüğünden V Toprak ve İskân teşkilâtı için 75 adet portatif çadır Batın i alınacaktır.Portatif çadırların muhammen bedeli 33.000 liradır,7$ adet çadır için geçici temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.07.1953
  • Kocaeli Valiliğinden «40065.14» lira keşif bedelli İzmit Adliye binasında yaptı* nlacak kürsü,kâtip masası ve arşiv dolapları vesair doğram* işlerine yapılan tenzilât lâyık hadde görülmediğinden tekra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.07.1953
  • Kalorifer tesisatı yaptırılacak Siimerbsınk Genel Müdürlüğünden 1 Diyarbakır Yün Yıkama ve Şayak frabrifcası salorif** tesisatı birim fiatları talipleri tarafından doldurulmak ğartiylfl ve kapalı zarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.07.1953
  • GRipm e Eflani,Warm n sancıia Water nna t.*8S jÛ*' Af *îfi ?0345404
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan