Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.07.1953
  • Adres:Nuruosmanlye TÜrbedar Sokak No:18 1 S T A N B ü L Telgraf:MİLLİ YUT İstanbul YIL:4 SAYI:1155 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİATI 15 Kurna.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1953
  • Celâl Bayar şehrimizde Reisicumhur Celâl Bayar Ankara Ekspresine bağlanan hususî vagonla dün sabah şehrimize gelmiştir* Reisicumhur Pendik'te Vali MuavinL Generaller» Mülki ve Askerî Krkân tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1953
  • Sovyet notası Hükümetimizin Rus nota-i sına yerdiği cevap,yerli ve yabancı mahfillerde i müsbet bir hava yarattı Ankara 25 Milliyet)Hükametimizin son Rus notasına verdiği cevap şehrimizdeki yerli ve y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1953
  • Gl.Grunther nikbin Nato Başkumandanı* Rusyamn bir harp çıkartmıyacağına kani bulunduğunu söylüyor Washington 25 AP)Atlantik Paktı Teşkilâtı Silâhlı Kuvvetleri Başkomutanı general Alfred Grunther Sovye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1953
  • Bn.Necip Türkiyeye gelmek istiyor Kahire,25 AA,General Necip dün akşam Sporting Clubde yabancı kolonilerin tertip ettikleri toplantıca ihtilal yıldönümü münasebetiyle davet fcdilen gazeteciler heyetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1953
  • Sahte yüzbaşı Manisada bazı otelleri soyduktan sonra Karşıyakaya giden yaman bir otel hırsızının yakalandığını bildirmiştik.Resimde sahte snbay ve gazeteci hüviyetleri ile dolaşan hırsızın* biri sivil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1953
  • Polonya'daki isyan hareketi genişliyor Saksonyadaki isyan modern bir ranharebe halini oldı 8 Çekoslovakyalı kendi imal ettikleri bir tankla Batıya iltica etti Berlin,25 Nafen)«Telegraf» isimli Batı Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1953
  • mnza&erelerîne iştirak eden Kızıl Çfn ve Kuz*y Eore delegeleri Kore mütarekesinin her an imzalanması Mütareke heyetleri dün dört defa toplanarak imza merasiminin son hazırlıklarını tamamladılar Munsan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1953
  • Barda reza'sfc çıkaran sarhoş Ankara 25 "{Milliyet)Cehrimizde akşamları çıkmakta olan Ankara Haber gazetesi sahibi Murat Ergin dün gece Tabarin barda fazla sarhoş olarak rezalet çıkarmıştır.Hâdise kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1953
  • C.H.P.Genel İdare Kurulu dün toplandı Ina.iünün,riyasetinde yapılan toplantıda,partinin takip edeceği hareket taranın görüşüldüğü tahmin ediliyor Ankara 25 Milliyet)Cuna huriyet Halk Partisi Genel ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1953
  • Bakırköy yolundaki fecî kaza 1 Sirkeci Bakırköy arasında işlemekte olan White oto büslerinden biri dün yeni biı kaza daha yapmıştır.Bakırküye gitmekte olan otobüs,kar ğısma çıkan bir jandarma erini çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1953
  • Atletlerimizin muvaffakiyeti milletlerarası askeri atletizm şampiyonasında atletlerimi/üç birincilik» üç üçüncülük elde etti Brüksel* 25 A.A.Milletlerarası asker!atletizm gam piyonası finallerinde alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1953
  • DENİZDE BULUNAN CESEl Dün sabah Emirg^jı sahilinde bir ceset bulunmuş ve Tosun Aktar adında 70 yağında birine ait olduğu anlaşılmıştır-Tosun,bundan iki ay kadar önce ayaklarına taş bağlamak ve kendini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1953
  • Belediye heyeti Ankaradan döndü Dün sabah gi4ip aksam dönen temasları hakkında izahatta bulundu Dün sabah Ankaraya giden Vali ve Belediye Reisinin başkan Ilgındaki belediye heyeti,akşam uçakta şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1953
  • Vekiller heyeti dün toplandı Başvekilin riyasetinde yapılan toplantıda sea günlere ak hâdiselerin görüşüldüğü tahmin ediliyor Aırkara.25 Mffiiyet)Vekiller Heyeti bu sahan Baat 10 da Başvekil Adnan Men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1953
  • MP Genel başkanının müracaatı reddedildi Mustafa Kentlinin Başvekile yaptığı tavassut talebi incelenerek Adalet Osman Şevki Çiçekdağ,Millet Partisi verdiği kapatma kararına hükümetin tarafından cevapl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1953
  • C.H.P.nin tertip ettiği toplantılar C.H.P.dün Wri Tafcsim semt ocağında,diğeri Emir^ân inci kıraathanesinde olmak üzere iki siyasî toplantı tertip etmiştir.Bir kısım meraklı ve bir kısım da partilinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1953
  • Eden Londraya dönüyor Boston,25 A.A.İngiltere Dışişleri Vekili Anthony Elden ve eşi,bugün uçakla Londra ya müteveccihen hareket etmişlerdir.Uçağın yann Gmt» ayariyle 13.30 da Londraya varması beklenme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1953
  • ÜZÜN MESAFE YÜZÜCttSÜ Üniversiteli uzun mesafe yüzücüsü Doğan Şahin,dün 12.17 de Haydarpaşadan suya girerek 5 saat 18 dakikada Burgaz adasına çıkmıştır.Yarışın tafsilâtı ve diğer haberlerimiz spor say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1953
  • Demirperde içinde yabancıların hayatı Bu makale 11 yıl Moskovatfa.gazetecilik yapan ve bir kaç hafta Önce Rusyadan ayrılmış olan Eddy Gilmore tarafından yazılmıştır Paris Soğuk harp başladığı zaman St
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1953
  • Dumlıpnar meteoroloji istasyonu açıldı Gölcükte kanılan istasyonca donanmanın meteorolojik desteği yapılacak Ankara,25 A.A.NATO kumandanlığının yapmış olduğu Akdeniz manevralarına iştirak eden seyyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1953
  • Uçan dâirenin fotoğrafı Fotoğraftan çekmiş olan İspanyol,dairenin yassı ve obasında mihver şeklinde bir Çıkıntısı olduğunu söyledi Madrid.25 A.A.Günlük «Ya» gazetesi bugünkü nüshasının birinci sayfası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1953
  • Bugün şehrimizde havanın saabhleyin bulutla sonraları açık geçeceği rü«gftrtenp şiddet fi eseceği,sühunet derecesinin artacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.07.1953
  • Bîi'e^iya karpuzu lil)o ile sattırıyor Birkaç gündür şehre ba!miktarda karpuz gelmekte fakat halk bunların pahalılığından şl kâyet etmektedir Bilhassa Ada larda ve sayfiye mahşerinde satılan karpuzlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.07.1953
  • MM» SaMBf TUK Karikatür ve sevenler Prenses Margerit Renk meselesi Karikatür ve Yazan—A R I sevenler:Bazı genç karikatüristler bir cKarikatür Sevenler Dernegi kurdular.Fikir yerindedir.İyi karikatür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.07.1953
  • CUzzamlılar iç'n bîr kurulacak Dünya Sağlık Teşkildi Lebi cüzzam)mütehassısı Prjf.Dr.Cohra Sagkk.Vekâi ttıtıia davetlisi olarak şehrimize gelmiştir.Dr.Cohra dün EÇakt/Köy h^stahaneajndeki 9$ LoaHi has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.07.1953
  • Manevra yaparken uçurumdan yuvarlandı Mehmet Taşkıran adında bir ş-jförün idaresindeki Vdü Maite pe plâkalı jeep Talimhanede ma nevpa yaparken,Elmada!kısmı na nazır uçurumdan a^agı yu-varlanmıştır.Kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.07.1953
  • Hie 26 Temmuz 1953 Rn 15 Zitka 13 Tem 1372 Paıdr 1369 VAKÎT VASATt EZANt Güneş 4.50 9.18 Ö#e 12.20 4 48!İkindi 16.17 8.45 j Akşam 1932 12.00 Yataı 21.25 1.52 f îmsak 2.44 712
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.07.1953
  • M.S Bakanlığının İstanbul Temsil Bürosu,ordu ile halkı biribirine tanıtmak,yaklaştırmak ve kaynaştır nak vazifesinden mülhem oRtraft yine güzel ve faydalı bir teşebbüste bulundu ve muvaffak oldu:Kırka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.07.1953
  • KONGKE ¦jç cDevlet Demiryolları ve Li inanları Emekliler Cemiyeti» nin yıllık kongresi;8 a*ustos 953 cumartesi günü saat 10 da,Haydaıpaşada Demirspor loka linde)yapılacaktır,S A.AT GECESİ Ses Sanatkâr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.07.1953
  • P ft IJ T' iç-Üsküdarda,Aşçıbaşı mahallesinde Alipaşa çıkmazında 4 numarada oturan Hüsnüye Sondoğan adında yaşlı bir kadı nın 600 lirası,zarfçılık suretiyle dolandırılmıştır.Suçlular aranmaktadır_Kası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.07.1953
  • Türkiye ile Yunanistan arasındaki 30 ekim 1930 tariMi ikamet,ticaret ve seyrüsefer mukavelenamesine bağlı Türkiye gümofük taviz listesi yürürlükten kaldırılmıştır.~fr Milletlerarası Beden Eğitim Kongr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.07.1953
  • "Şuna inan ki Cafer iyi bir çocuktur.Sana bağlıdır 106 Cafer jle Mümina hemen aya ğa kalktılar Kendilerine doğru gelen Harunu gördüler Cafer büyük bir soğukkanlılıkla:Ya Harun dedi.Bilirsin ki aileler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.07.1953
  • Ucuz arsa tevziatı iilfî Emlâk tarafından Belediye ye verilen arsaların durumu acaip bir şekil aldı îstanbulun muhtelif semt lerinde bulunan ve yekûnu,1.5 milyon metre kareyi bulan Millî Emlâke ait ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.07.1953
  • Dışişleri VâSkiüi İstanbul ge'di Dışişleri Vekili Fuat Köprülü dün aabah Ankaradau şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.07.1953
  • tlöviz kaçakçılığı ygpsisre sarraf Sabıkalı döviz kalıkçıların dan BahkpazaniKİa 55/1 numarada sarraflık yapan G.ivbis MaU»asoğIunun yerâdon faaliyete geçtiği tesbi/t edümiştir_Garbis,dün öaLıah Havan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.07.1953
  • TÜRKİYE KREDİ Ba nkası GALATA SU!ESİ 3 Ağustos Pazartesi günü Hizmetinize amade olacaktır.Galata Şubemiz için hû zırladığımız hususî ikramiye plânını bekleyiniz-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.07.1953
  • Keniâsîni yerden yer*» vuranı h rstz Kasımpaşada Çamlıkta uyu makta olan Cezmi Gümüşel adında bir taşralının 430 lirasını çalan Necjni Kemer adındaki sabıkalı dün nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.07.1953
  • Uçaklarda Tekel mamu'lerî hetiîye ediliyor Devlet Hava Ycvli in İdaresi dış hatlarda sefer yapan uçak larda yolculara sigara ve likör ikrara etmektedir.Tekel mamullerimizin hariç.teki propagajıdası^a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.07.1953
  • Tahmil ve tahliye işleri yakında düzene girecek Danszcsfîk Bankasınca hazırlanan programın tatbiki izm hazıt'tıklara başüandı Mevcut programa göre.bu-Denizcilik Bankası,limanı yeni tesisler ilâvesiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.07.1953
  • OT Wj* i HALKIN SES Lokantalarınpisüği Bayezitte,Tacirhane sokağında oturan İhsan Türkmen,bize gönderdiği mektupta şunları yazıyor:Evli olduğum için ye meğimi evimde yerim.Fakat bir kaç gün evvel Sirk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.07.1953
  • Banliyö trenleri Bir Ağustostan itibaren banliyö hatlarındaki birinci mevkiler kalkıyor iktisadî devlet teşekkülü olması bir kanunla kabul edilen eski Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü,Birinci İşlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.07.1953
  • Yeşilköy uçak meydanı inşaatı Devlet Hava Yolları Yeşilköy meydan müdürü Zeker iya Atilla kendisiyle görüşen bir muhabirimize yeni yapılan meydan binası ve diğer hususla/r hakkında şu izahatı vermişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.07.1953
  • işçi Sigortaları CS^el Müdürü ş hrâırâzd« îşçi Sigortaları Kummu Ge nel Müdürü f r.Kâmil İ*l beraberinde Sigorta idare Mech3İ üyeleri ile iki işçi Temsilcisi olduğu halde dün Ankaradrın şehrimize gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.07.1953
  • Batı Avrupa hava manevraları başladı Tatbikat sahası Kuzey Atlantik paktı merkez böügeslne inhisar edecek J mandanı Mareşal Sir Robert Foster.Batı Avrupa hava kuvvetlerinin daha fazla radar ci^ hazma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.07.1953
  • Bir tabloya ödenen para Rembrandt'm bir tablosu 15 bin sterlinge satıldı Londra,25 Nafen)Meşhur 17 nei asır ressamı Remforandt'm çizdiği bur portre Inıgilterede Birleşik Amerikadaki bir şirketin mümes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.07.1953
  • Fransada af kararı Kabul edilen kanun sayesinde 44.200 kişi affa uğradı Paris» 25 A.A.Geçen,mart ayından beri müzakere edilmekte olan af kanununun ikinci müzakeresini müteakip dün gece 21 oya karşı 39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.07.1953
  • Mısırda bir örnek elbise giyilecek Kahire,25 A.A.Dün ya pılan bir merasimde Maarif Ve kili İlk mektep talebelerine 2300 hâki renk bir örnek elbise dağıtmıştır.Bunun Mısır halkı için bir örnek elbiseye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.07.1953
  • Milletlerarası Bed n Eğitimi kongresi Milletlerarası Bâiea Eğitimi Kongresi ağustos ayı başında şehrimizde yapılacaktır.Eu husustaki hazırlıkları gözden ge çirmek ve noksanlıklar)tesbit ederek tamamla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.07.1953
  • 28 Temmuz akşamına kadar açtıracağınız Her 150 liralık bir hesap TURK ticaret bankasr ER ISO LİR AVA BİR KURA NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.07.1953
  • Hindistan Pakistan görüşmeleri Üç.gün devam edecek olan müzakerelerde Keşmir dâvası* mültecilerin bıraktıkları mülk meselesi ve azınlıkların durumu görüşülecek Neni Delhi,25 A3?Hindiatan Başvekili Nah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.07.1953
  • Kont Berbadotto İçin bir hatıra levhası asıldı Nevyork,25 A.P.Birleşmiş Milletler Filistin aracısı olarak çalışmış olan isveçli Kont Folke Berbadotte'un hatıra eını anmak maksadiyle dün Bir leşmiş Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.07.1953
  • Kıskançlık yüzünden karısını boğuyordu Kasımpaşada Sipahi Firm sokağında 44 numarada oturan Abraham Baruştay adında bir Musevi,kıskançlık yüzünden ka risı Sapayı boğmaya teşebbüs etmiştir.Abraham bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.07.1953
  • SO metreden düşen iağcıya bir şey olmadı Chamonik,25 T.H.A.Montblano dağında kaybolan İs panyol dağcılarını aramak mak sadiyle tertip edilen kurtarma ekibinde Jionel Terray adlı bir kılavuz,tehlikeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.07.1953
  • Roma'da ağır sanayi işçileri grev İlân etti Roma,25 A.A.Komünist terin idaresinde bulunan ağır sa nayi işçileri bugün Roma ve cı var kasabalarında işlerini terletmişler ve greve başlamışlardı*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.07.1953
  • Siyasî İcmal israil Ürdün hu&ud müsademeleri Dün,Tel Aviv'den çekilen bir ajans telgrafı,bir günde üç defa İsrail hududunu gecen ve müsademe neticesinde tardolunan Ürdün akıncı kuvvetlerinin bir mikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.07.1953
  • Kız gece odasına çekildiği zamanlarda kulağım bitişik daire nim kapısına dayıyarak efendisinin yaptıklarını anlamağa çalığındı.Sahife hışırtısını duyduğu za man genç adamın kitap okuduğunu,odasında yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.07.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA Amerika hükümeti,Israil-In acele olarak talep ettiği 75 milyon dolarlık krediyi reddetmiştirîsrail,kısa vadeli borçlarını ö deme-k üzere bu kredi talebinde bulunmuştur.İNG
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.07.1953
  • Kar di n al Stepinac atomla tedavi edilecek Vaşington,25 A.A.Kardinal Stepinac'm tedavisi için gerekeiı radyo-aktif fosforlu bir İlâcın Yugoslavyaya gönderilmek üzere teslimi için Oakrid ge Atom Araşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.07.1953
  • Kudüs Müftüsü tekrar sahnede Emin El Hüseyni,islâm devletlerinin birleşmesi yolunda hummalı bir faaliyet gösteriyor Kahire,25 TH.A.Sabık Kudüs Müftüsü E^ min El Hüseyninin yeniden siyaset sahnesinde g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.07.1953
  • Amerikada bu sene 4 mi yon çocuk doğacak Nevyork,25 A.A.«Fortune» dergisinin bildirdiğine göre bu sene Amerikada dört milyon çocuk doğacaktır.Bu rakkam bugüne kadar Amerikada tesadüf edilen en fazla d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.07.1953
  • I İKTİBAS Eskimolar tek başına kazanmak ister Bu memleket,hiç değişmez ve Eskimolar,kısa boylar?mütebessîm çehreleri vs filozof tavırları île,daima atalarına benzerler.Fakat,aralarında geçirdiğim üç s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.07.1953
  • Tetkikler Eonism nedir?Christens Jorgensen adlı bir askeri erkek iken kadın yapan Danimarkalı doktorlar,yaptıkları bu ameliyatın bütün dünyada büyük bir akis yarattığını ve muhtelif memleketlerden yığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.07.1953
  • 3 Dün Tepebaşındaki İtalyan Kulübünde Miss Joseph Frances tarafından «Avrupa Bit ligi ve aktüel Avrupa meseleleri» mevzuunda alâka iîe takip edilen bir konferans verilmiştir.4 işçi Partisi dün Feriköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 26.07.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Serdarın otağı önüne 26000 âsinin kellesi yığılmıştı Can bola tza de 40000 askerle devlete karşı koyacağına sanmıştı.Fakat o da bütün âsilerin uğradığı akıbeti buldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 26.07.1953
  • OS ğğğMBMmM0M^M^^M AVA GARDNER İTALYA'CA GlDIYÖtt HoHywood*on en suh artistlerinden biri olan Ava Gardner,tatilini geçirmek üzere bu ayın sonunda İtalya'ya gidecektirrtM* I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.07.1953
  • Turgay yine eski kulübünde kaldı Galatasarayia 5 senelik bir kontrat İmzalayan Turgay 5 bin lira prim beşyüz lira maaş alacak Mevsimin en büyük transfer dedikodusuna muhatap olan Ga latasaray ve milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.07.1953
  • jJ^NYA L500 METRE «EKORU AZ DAHA KIRIHYOKDU Stockholm,25 T.H.A.«oeteborg'da yapılan atletizm ^üsabakaları esnasında 1500 J^e yarışında Amerikalı Wes «antee 3.44.2/10 luk derece ya-Parak birinci olmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.07.1953
  • Gündüz yine antrenörlük vazifesini üzerine aldı Galatasaray kulübü umumî kaptanı Kadri Dağ'm tahakkümü yüzünden antrenörlük vazifesinden ayrılmağa mecbur kalan Galatasaray in değerli antrenörü Gündüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.07.1953
  • I İngslterede at *yarış[arflnda| {hjİş yapanî I bîr şebeke;î Londra,25 A A.î Scotland Yard memurları,J Bath'daki at yarışları hak-J kmda yapmakta oldukları tahkikat sonunda büyük J Bath yarışını Franc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.07.1953
  • Arap Olimpiyatlarına 800 sporcu iştirak ediyor İskenderiye,25 T.H.A.Arap memleketleri arasında baş Uyacak ve 10 ağustosa kadar devam edecek olan olimpiyatların açılışı yarın bizzat Mısır Cumhurbaşkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.07.1953
  • Galatasaray baskatboJcuları dün geca dondular Yugoslavya ve Avusturya tur nelerinde yaptıkları 6 maçtan 3 ünü kazanan ve 3 ünü kaybeden İstanbul ve Türkiye Basket bol şampiyonu Galatasaray takı nu afi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.07.1953
  • jbün yapılan GUI Kupası yarışmalarına iştirak eden atletler Fenerbahçe stadında merasimde* Gül kupası yarışmalarının ilk üsabakasında bir rekor i.i.MU I.jp m I mı l IHI-I Muzaffer Selvi 10.8-10 ile 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.07.1953
  • Bir İsveç futbol takımı Rıasyada yenildi Moskova,25 T.HLA.Vaki davet üzerine Rusya'da bir turne yapmak üzere Moskovaya gelen İsveç liginden Djurgaarden takımı ilk karşılaşmasını Rusya lig lideri Dinam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.07.1953
  • Doğan Şahin dün Haydarpaşa Burgaz arasını 5 saatte yüzdü Büyükadaya kadar yüzmek isteyen Doğan kuvvetli poyraz yüzünden bu emelden vazgeçti Üniversiteli uzun mesafe yü nan yarışı Doğanın antrenör zücü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.07.1953
  • Yazanlar:W.Wintcrbotiom î,Gambia Türkcesi;M~,Selener Futbolun 17 ana kaidesinin neş rine bu gün de devam ediyoruz 12 Topun,oyuna gireb**»esl t-Çin,en az kendi daire muhiti kadar bir mesafe katetmiş ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.07.1953
  • RÖPORTAJ Gecekondular birk liralık tamirle villa oluyor Gsceko.ıdu sakinlerinin en büyük derdi kendilerine inşaat müsaadesi veriimamesidir.Böyleca üç baş bin liraya yaptık arı yuvalarını daha oturacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ fjakletten:AZİZ UZBAY On bir yaşında iken başlıyan sürekli aşk maceraları 2 Çocuğun adı Ian Daniioff'du.Anası ölünce fJ& ha/iı ilerlemiş,garip âlemlere malik bir büyük a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1953
  • Düzmece MUSTÂFA İstersen Yuvanovîçi haremim içine bırak,Bizansa vardığımızda teslim alırsın,25 Kendisi de bir müddet oralarda kaldı,dinlendi,ganimet mallarım defter ettirmekle meşgul olmağa koyuldu:Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1953
  • Taksi ve otobüslerin fennî muayenesi Kara nakil vasıtalarının 953 yılı fennî muayenesine 3 ağus tos pazartesi sabahından itiba ren başlanacaktır B^u hususta Belediyece gereken hazırlıklar tamamlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1953
  • Fdoryada çaslırüı katrp kurulu or Dar geljrli vatandaşların deniz mevsiminden istifade edebilmelerini temin içm,Belediye Floryaıda çadır kampları tesisine karar verm:ştir.i Ağustostan itibaren faaliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1953
  • RÖ»t@en filmi karaborsaya düştü Piyasadaki röntgen filmi darlığı devanı etmekledir.Bu sebeple röntgen fiLıüeri karaborsaya intikal etmiştir_Bazı it halâltçıLar limana gajimş bulu nan filmlerin gümrükt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784—784.Dolar 280.30 ¦280.30 Fr.Frangı 0.81 Ü.80 isviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Sfc 5,61 5.60 isveç K*.54.12.50 54,12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1953
  • BULMACA HazırJı»ı Sadi F.ORAC 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Baştan aşağı;İntizam,2 Çalapa mensup;Hazır lop servet,3 Kesif ve boğucu kar;Nııb zamanındakii meşhur muş,4 Barsak;Memnu;Bir seslenme edat],5 So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1953
  • Baş rahip çekinmeden,vaazile kasabada hafta arasında işlenen cinayet arasında bir münasebet olduğu hissini veriyor,isim zikretmemek,hâdiseye temas eylememekle 'beraber,bir fenanın umumî ahengi bozmağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.07.1953
  • Poionyada'ki isyan hareketi genişliyor [Baş tarafı birinridel tınmaktadır.Birçok Almanın da iltihak etmiş olduğu Polonya Partizan birliklerinin 10.000 ki-»Wen fazla olduğu tahmin edilmektedir.Banların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.07.1953
  • »elediye heyeti Ankaradan döndü [Baş tarafı birincide] le demiştir:«Ankarada Ticaret Vekilinin ^yasetinde,Belediye heyetimiz,^kara Belediyeci ücri gelenıel tç Ticaret Umum Müdürü-*|ün de iştirakiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.07.1953
  • C.H.P.nin tertip ettiği toplantılar [Baş tarafı birincide] toplantıda,hatipler iktidara bermutat hücumlarda bulunmuşlardır-Her iki toplantıda da,söz alan parti genel sekreteri Kasım Gülek;önceden yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.07.1953
  • Bakırköy yolundaki feci kaza [Baş tarafı birincide] kırmışsa da bu manevrasında muvaffak olmamış ve eri yol kenarındaki elektrik direğine sıkıştırarak parçalamıştır-Ka 2a neticesinde otobüsün ön kısmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.07.1953
  • Üçlü tren kazası Madrid,25 A.A.Bugün Barselone civarında vukua gelen bir üçüzlü furiküler tren kazasında 8 kişi ölmüş,20 si ağır olmak üzere 100 kişi de yaralan mıştır.Monistroldan meşhur Montser vaty
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.07.1953
  • Atletlerimizin muvaffakiyeti [Baş tarafı birincide] duştur.44 metre 28)JjjfcUer atma:JNuri Türkiye)üçüncü ölçtür.13 metre 77 ^J|pO metre:Hüseyin Türkiye)üçüncü 14 dakika 32 sani-W 2/10)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.07.1953
  • Gl.Grunther nikbin tj [Baş tarafı birincide] «Harbin,başlamasına hiçbir ^aji meydan vermiyeceğizj ^^ian katiyetle eminim.R-ust Ve diğer komünistler hiçbir J^tle bizden üstün kimseler de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.07.1953
  • Amerikan yardımında kesinti Vaşington,25 A.A.Temsilciler Meclisinin dış memleket lere yardım projesinde kısıntı yapması üzerine Ayan Tahsisat Komisyonunda izahatta bulunan Karşılıklı Güvenlik Teşkilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.07.1953
  • M.P.Genel Başkanının beyanatı [Baş tarafı birincide] racaat etsin-Suçumuz varsa müddeiumumi aleyhimize kat'î kapatma dâvası açsın.Adaletin son sözüne hepimiz boyun eğelim.Hele iktidarı destelkiyen bâz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.07.1953
  • Rusyada dahilî Lutıran şiddetle devam ediyor in MaienKov ne fan ettiği söyleniyor lamalarında İma etmiş bulunmaktadır.Belirtildiğine göre Rusya da Beria'nın azli ve ortadan kaldırılması gibi ikinci bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.07.1953
  • Demirperde içinde yabancıların hayatı [Baş tarafı birincide] kaklar Rusya hükümeti tarafm dan müsait bir şekilde «hüsnü kabul görmemişlerdir.Fakat ne de olsa soğuk harp yıllarında buradaki Amerikalıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.07.1953
  • Askere alınacaklar verem muayenesine tabi tutulacak Ankara,25 T.H.A.Millt Savunma Bakanlığı,bütün askerlik daire ve şubelerine bir ta mim yapacak,Önümüzdeki celp te aevkolunacak bütün askerlik mükelle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.07.1953
  • Hububat mubayaası hararetlendi Ankara.25 T.HA Top rak Ofisi Umum Müdürlüğüne gelen malumata göre yurdun 9 büyük bölgesinde yapıl makta olan hububau mubayaası bilhassa son haftı içinde geniş ölçüde ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.07.1953
  • Uçan dairenin fotoğrafı [Baş tarafı birincide] nunla ilgili olmak üzere fotoğrafların sahibi ile yaptığı bir röportajı da yayınlamıştır.Vesikaların sahibi M-Manuel Carlos Luis Schick,bu fotoğrafların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.07.1953
  • Domlupmar Meteoroloji istasyonu açıldı fBaş tarafı birincidel mek amacı ile,Gölcükte Dumlu pınar)adı ile yeni bir meteoroloji istasyonu açılmıştır^ Bu istasyon,donanmamızın seyrini ve tatbikatında met
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.07.1953
  • Almanyamn Avrupadaki durumu Virgina,25 A.A.Birleşik Amerika Cumhurreisl Eisenhower,Batı Almanya Başvekili Dr.Konrad Adenauer'e bugün gönderdiği mektupta,Almanya nın Avrupa müdafaa camiasına katılması,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.07.1953
  • itaiyada yeni seçimlere gidilmesi muhtemel de Gasperi kabinesinin itimad oyu alamamasının mühim bir buhrana yol açacağı zannediliyor Roma,25 A.A.Demokrat Parti Lideri ve Başvekil Alcide de Gasperi,kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.07.1953
  • Kore mütarekesinin her an imzalanması muhtemel [Baş tarafı birincide] imzalamaz havadisi dünyaya sürtle duyurmak için mevcut muhabere kolaylıkları fazlalaştırılmıştır Müttefiklerin as kerî sansür heye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.07.1953
  • İran'da çarpışmalar Mecliste kalan 23 muhalif nur bus» Mıısaddık'a karşı bir hürriyet cephesi teşkil etti Tahran,25 A.A.Bugün gazetelerde çıkan haberlere göre Abadan civarında Mescidi Sük-y man kasaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.07.1953
  • Eden Londraya dönüyor [Baş tarafı Mrinddal Eden,hareketinden evvel gazetecilere,sıhhatinin iyice düzel miş bulunduğunu» fakat daha is tirahate ihtiyaçj oldugnnu,döner dönmez vazifeye başlayana yacagtt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.07.1953
  • Nimet Alp ve İsmail Dümbüllü.filmin eğlenceli bir sahnesinde Yeni bir Türk filmi Nimet Alp ve Jale Seven Baş rolünü İsmail Dünbiifjü' nün oynadığı bu komedi,birçok hoş sahnelerle dolu Anadolu Film.önü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.07.1953
  • Sivas BöSge As.Sat.Al.Kem.Baş.da*1* A)Askerî hayvanların ihtiyacı için 150 ton balyah kufi* ot alınacaktır-Muhammen bedeli 22500 liradır 'i B)Evsaf ve şartnamesi Sivas Sat.Al.fCom.da görülebil&»\C)îha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.07.1953
  • Ankara İli Daimî Komisyonundan Haymana Yenice iltisak!yohı inşaatı kapalı zarf usu* liyle eksiltmeye çıkarılmıştıra)Keşif bedeli 433 338 lira 63 kuruv oKtp geçici tenoinafr 21083 lira 55 kuruşturb)iha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.07.1953
  • İSTAM6UL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri ve oyun havalan 13.30 Faruk Akel ve arkadaşlarından dans müziği 14.00 Şarkılar.Okuyan:Perihan Sözeri 14.30 ı Ne arzu ederseniz Pl.a)o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.07.1953
  • YEŞİL BURSADA İKRAMİY EVİ T.C.ZİRAAT A M K A 8 I Kufy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.07.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıt 800 ton balyalı kuru ot kapalı zarfla 12/8/953 günü^saat 1130 da Malatya As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır-Bedeli 160000 lira geçici teminatı 9250 Uradı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.07.1953
  • I Kısa sinema jjj haberferi 1 Bu yılki Cannes film ve sinema festivalinde gös-terilen ve umumiyetle be-ğenilen «Serseri» adındaki JJ İHind filmi hakkında saya-Ş nı dikkat malûmat veril-Ş mistir.Film 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan