Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.07.1953
  • Dînin siyasete âlet edilmesini önlemeye matuf elâmet Kanunu,Adalet kabul edildi Uzun süren müzakereler sırasında Başvekil:"Hiç menfaati için vatandaş vicdanını âlet kimse şahsi ir.dedi II Ankara 20 Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1953
  • İran yeni hâdiseler arefesinde Mosaddıkın Başvekâlete getirilişinin yıldönümünde kargaşalık çıkması bekleniyor Tahran.20.Nafen)Yarın Tahranda mühim hâdiseler cereyan etmesine intizar olunmaktadır.Geçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1953
  • Kerede mütarekenin her an imzalanması bekleniyor ı ı ıı ıı g d ı ı ı r I Dün mütareke heyetleri 6 defa toplanarak son hazırlıkları ikmal etmeye çalıştılar Munsan Mütareke kampı)ı 20 CAP)Müttefik ve ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1953
  • İngiliz Mısır görüşmeleri yakında tekrar başlıyor Mısır ihtilâl konseyi Gn.Roberİsonun Kahireyej avdeti sırasında mühim bir toplantı yaptı Kahire,20 AP)Dün aksara buraya gelen Sir Brian Robertson verd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1953
  • Amerikanın yeni Ankara Büyükelçisi McGhee'nin yerine sabık Raragi Elçisi Avra Warren tayin edildi Washington,20 AP)Başkan Eisenhower bugün hariciyenin meslekten yetişme bir mensubu olan Maryland'!Ayra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1953
  • BİR ANKET Avrupa ve Dünya Federasyonu Fikrini Yayma Cemiyeti Türkiye Şubesi Başkam Prof* ismail Kâzım Gürkan;dün saat 16 da Gazeteciler Cemiyetinde bir basın toplantısı tertip ederek,22-29 ağustos tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1953
  • Japonya'da 6 bin kişi sel felâketinde öldü Şiddetli yağmurlar köy sular ı Tokyo 20 AP)Modern Japonya,tarihinin en muazzam sel felâketi diye vasıflandırılan yeni bir su baskınında dün 6.000 den fazla i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1953
  • Dün Tahtakalede büyük bir yangın çıkmış,iki ev tamamen,iki bina da kısmen yan-Mugtır.Yangın,saat 13 sularında,Tahtakalede Şekerci sokağında Niko Mayaoğluna ait 2 numaralı Kebatocı hanının zemin katınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1953
  • Bugün şehrimizde havanın!sabahleyin az bulutlu sonraları açık seçeceği,sühunet derecesinde bir değişiklik olmıyaca&ı tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1953
  • Şehrimizde yapılarak olan Avrnpa güzellik kraliçeliğine katılacak isviçre güzeli Elin* Pad* ortada)diğer İsviçre giizeUeriyJe Mr arada 1953 dünya güzeli Christiane Martel'in ümitleri tahakkuk etti On
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1953
  • Otomobil kazaları artıyor t» ıı »m Bir günde üç vatandaş,taşıt kazasına kurban,gitti Evvelki gün vukua gelen üç taşıt kazası dün.üç vatandaşın ölümiyle neticelenmiştir.Belediye Temizlik İşlerine ait j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1953
  • Gecekondu İkinci Dünya Harbinden sonra ortaya çıkan bu tâbir» on binlerce insanın mukadderatını bağladığı mahallenin adıdır.Arkadaşımız Ümid Deniz bu mahalle sakinlerinin dert ve ıstıraplarını bir röp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1953
  • Bir şoför muavini patronunu öldürdü Cinayeti işledikten sonra firar eden k stil hanüz yakalanmadı jQwelki gece Erenköyde bir cinayet işlenmiş,bir şoför muavini eski patronunu tabanca ile öldürmüştür.«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1953
  • YUGOSLAV MEKTEP GEMİSİ LİMANIMIZDA Yarbay Stanislas jjoslav mektep gemisi Gable dun limanımıza gelmiştirkumandasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.07.1953
  • TAKVaMMN Vk YAPRAK Polis ve kapıcı Polis Müdüriyeti,apartman kapıcılariyle zabıta* nın işbirliği yapmalarını temin eden bir talimatname hazırlamış-Bu talimatnameye göre.kapıcılar mahalle bekçileri gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.07.1953
  • KISA HABERLER Deniz yolları işletmesi Müdürü Zeyyat Parlar,işletmeyi üflendiren mevzularda alâ kaklarla görüşmek üzere,dün Ankara'ya gitmiştir.Nato Güney Avrupa kuvvetleri kurmay başkanı Ameri kan gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.07.1953
  • P n L I S T P Fatihte oturan İbrahim Tektar adında biri,Floryadan Istanbula gelmekte olan banliyö treninde,yer meselesinden kavga ettiği Besim Raci admda bir genci bıçakla yaralamıştı^ Muzaffer Cankay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.07.1953
  • Hie.21 Temmuz Kh 10 8 Ziika 1953 Tem 1372 Salı 1369 1 VAKÎT VASATI EZANİ Güneş 4.46 9.10 ogle 12.20 444 ikindi 16.18 8.42 1 Akşam 19.36 12.00 Yatsı 21.31 1.55 1 îmaak 2.36 7.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.07.1953
  • m*m HALKIN Plajların durumu Fatih'de Haeıhasan ına hailesinde oturan oknyucu muz Mustafa Uyguner yazıyor:«Gazetelerimizde hem her gün birini,hattâ gün başına ikisini üçünü okuyoruz:Filân plajda hırsız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.07.1953
  • Lokanta tarifeleri Belediye ile lokantacılar arasında çıkan ihtilaf devam ediyor Belediye ile şehrimiz lokantacıları arasında ücret tarifesinde çıkan ihtilâf devam etmektedir Lokantacılar ücret tarife
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.07.1953
  • mm f WM 11 Ya Halife,şehirde müthiş bir ihtilâl havası esiyorfl 101 HarunurreşLtf Eizasntan evvelce alman vergiyi tekrar almak sevdasına düşmüş,iki dev letin hududu olan Kilı-kya havalisinde bir vilây
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.07.1953
  • KONGRELER:Tegsif Federasyonu/yıllık kongresi,4.Ağustos.Salı günü Eminönü eski halkevinda yapılacaktır.Türkiş Federasyonunun fevkalâde kongresi,8.Ağustos.953 cumartesi gûnii Eminönü rEski Halkevi* bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.07.1953
  • Vali Şi eye gitti Vali ve Belediye He;j;Prof,Gökay dün Şehir Meclisi Üyeleri ve diğer alâkalılarla birlikti,tetkiklerde bulunmak üzere Şile ye gitmiştir.Prof,Gökay,Şileye kadar yol boyundaki köylere d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.07.1953
  • 6 manav dükkânı Belediye murakıpları tarafadan yapılan fiat âontro'Han de vam etmektedir-Bu arada dün Beykozdi yapı lan kontvo-llar neticesin.fahiş fiatla mal satan ve fatura g K termeyen 6 manavjn.dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.07.1953
  • Asma köprü için yapılan teklif İstanbulla Anadolu yakası ar-j smda inşası düşünülen asma "köprü için yabancı bir firma yni bir teklifte bulunmuştur.Teklif,halen B.T.T.I umum müViüi'ünün başkanlığında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.07.1953
  • Hâybsljadada yangın çoktr Heybeliadada Telsiz Okulunu a alt kısmındaki çamlıkta bir yan gm ıkmış ve tahmine a 150 met re kgelik bir saha içinde bulunan çamlar kısmen anmrjtır Yangının,yanar vaziyettj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.07.1953
  • Eroinci şebekesi Eroin fabrikası kuran bir sabıkalı ile iki suç ortağı yaka andı Emniyet Kaçakıh!Büromu memurları dün bir oeyaz zer-ir şebekesini meydana çı'tarnıaya muvaffak olmuşlardır.Hüseyin Narin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.07.1953
  • Plajda kazalara karşı tedbir ahttdı Plajlardan yapılan vikâyetler kaışısında alâkalılar bazı teti birler almak zorunda kaimış'arcır.B,u aradfa her plajda denizin tehlikeli mıntıkaları iş'ireaen mistir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.07.1953
  • Bdlediyd 600 lahit yaptırıyor Belediye Mezarlıklar Müdürü gii tarafından 1953 yılı igtnıie kaldırılacak ücretli cenazeler için 200 fl Bey.oglımda,200 ü lstanbulda ve 200 Q ftakHafJ* olmak üzere ceman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.07.1953
  • i Hastanesinde toplantı Zeynepkâmil haotahaneJi dok torlanndan Profesör-Necmettin Rifat Yarar'ın devirt lıiımetinden ayrılması mün-ase J3iıy{e LS temmuz perşembe günü saat 11 de hastahanede bir vela t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.07.1953
  • Bir vatana ş valiye tavsiyelerde bulundu Bir vatandaş Vali ve Belediye Reisine bir mektup göudeıe rek gıda maddeleri,kanajizas yon ve su mevzuunda bazı tivsi yelerde bulunmuşturıBu vatandaşın ileri sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.07.1953
  • Opera binası inşasına başlanıyor Taksimdeki Opera binasın.n inşaası için hükümetçe gönde-len tahsisatın gerekli muamelesi tamamlanmıştır.Çalışmalara hemen başlama çaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.07.1953
  • Türkler,RusN.a karşı nasıl hareket etmek ieabetciğini pek iyi bilmektedirler KuvveOi ve sebatlı bir politikanın hürriyet ve emniyet bakımın lan favdalı neticeler sağladığını isbat ecm şlerdir.Rusya,şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.07.1953
  • Köprü cfubaSarındaki mi siyalar satılacak Belediye her sene olJ\ı£u gibi bu sene de Karaköy k';prüsü ile Atatürk köprüsü a&adoki dubalarda biriken midye.e* uı toplanmasına ve bunların sa+ışi.çıkarılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.07.1953
  • Hırsızlık yapan sahte doktor Henüz hüviyeti tesöit oJ'.lemiyen 30 yaşlarında lâcivert elbise h biri kendisine doktor rerek,Karagümrükle De* visali mahallesnde oturan ihiiyii* bir kadmı muayene etmiş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.07.1953
  • Van gölü için İnşa ed Secak gemiler Van iskelesi için tuzum görülen antreponun Önümüzdeki seae içinde inşaasına karar verilmiştir.Antrepo yapılıncaya kadar ihtiyacı karşılamak üzere,mu vakkat bir «sun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.07.1953
  • Adalara çelik borulara su veri'ecek Istanbul Sular idaresi tara fmdan Buyukada,Heyb'i'iada,Kınajıada ve Burgaz adasına deniz altından çelik borular,a su isalesi kararlaştırılmış ve muh telif firmalard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.07.1953
  • Bir adamın 950 lirasını çaldsiar Vefada Muhatıp sokağında c turan Necmettin Erdag;adnıda biri,Küçükpazar camii öuj.ıli 950 lirasını yankesicilere çarp tırmışlır.Suçlular aranmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.07.1953
  • Belediye,yakında tanzim satış mağazaları açacak Mutavassıtların girmemesi için halkla satıcı arasına yeni tedbirler alındı belediye tarafrndan yaptırılan meyva ve sebze tanzi msacışları ran daha fayda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.07.1953
  • Siyası İcmal NİâlSnKov ve Ordu Ajanslar,şayanı itimat menbalardan aldıkları haberlere is-ti m.1e» Rusyatia işlerin gün g.iç tikçe karıştığını,idarenin ya vaş yavaş mareşallerden mürek kep bir üçler ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.07.1953
  • Bir yanardağ indifaa başladı San Diego,20 A.A.San Cristobal körfezinin bir mü a-'Çiğında bir denizaltı volkanı indifaa başlamıştır.İndifa sa basındaki balıkçılar ölü balıklar ve au seviyesine doscru k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.07.1953
  • Adanada kotJeJ açılıyor Adana,20 Milliyet)Çukurovanın maarif Hayatında ö nemli rol oynayacak olan bir te sisin kurulması için hazırlıklara başlanmıştır.Tür* Eğitim Derneğinin de iştirakiyle Adana tda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.07.1953
  • Bir asker kaçağı intihar etti Remzi adında bir asker kaça ğı dün inzibatlar tarafından Yeşilköyde yakalanmış ve inribalkarakoluna sevk edilmek üzere istasyona götürülürken kendisi-ni 44 numaralı katar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.07.1953
  • Hîtlerin kitabı satslamadı Londra» 20 Nafen)ikinci Cihan Hanbi sonunda» harap bir hale gelen Berlin'deki Başbakanlık binasında Hitler* in odasında bulunan ve Birmingham'da satışa çıkarılan Nazi diktat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.07.1953
  • Harika otomobil Capetown,20 Nafen)Güney Afrikada yaşamakta olan C.C.Harrison adında "biri şahsa ait 32 yaşında bir Rolls Royce marka otomobilin bir milyondan fazla kilometre yol!katetmiş olmasına rağm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.07.1953
  • Italy ada şiddetli fırtınalar Roma.20 AA)Dünden beri Italyanm kuzeyinde,bilhassa Vicenza.Piemont ve Veneto eyaletlerinde dolu ile karışık fevkalâde şiddetli fırtınalar esmektedir.Mevsimsiz olan bu âfe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.07.1953
  • Bir papaz kaçırıldı Londra,20 Nafen)Polonyalı katolik bir papaz,meçhul şahıslar tarafından kaçırılmıştır-İngiliz polisi,fngilterede yerleşmiş olan bütün Polonyalılardan» bu hususta her hangi bir malûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.07.1953
  • Müşterek Arap ordusu Mısır başkomutanının emrinde muhtelit Arap devletlerine de muhtelif Arap devletlerine Karaşi 20 Nafn)Arap memleketlerinin temsilcileri nin,152.300 kişilik müşterek bir Arap ordusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.07.1953
  • Roredeki savaşlarda kaybımız Son listede Od şehit ve otuz üc yaralımızın ismi neşredildi Ankara:20.AA.Millî Savunma Vekâleti temsil bürosundan bildirilmiştir:Kore muharebelerinde şehit olan subay,asts
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.07.1953
  • Amerikan ya kesinti kötü karşılandı Demokrat liderSer,Eisenhowdrin yapılan indirmeye itiraz etmesini istiyorlar Washington:20 A.AJ Demokrat Parti liderleri başkan Eisenhower'i dış yardım programında y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.07.1953
  • Sıcak ve soğuklar j Güney Afrikadaki donduraçtı soğuklara mukabil Amerika ve Orta.Doğuda boğucu sıcaklaı hüküm sürüyor Londra Nafen)Dünya nm dört bir taralından,bir-birine zıd iklim değişiklikleri old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.07.1953
  • Kocasının ö ümünden sonra intihar eden kedin Ledyard,20 AA)Polis makamlarının bildirdiğine gore» müteveffa romancı Morton Thompson'un karısı dün evinde tabanca ile intihar etmiştir.Kadını ziyaret etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.07.1953
  • Dağii Al manyada mahkûm olanlar Berlin 20 AA.Dıfu Almanya haberler ajansı AdWin bildirdiğine göre Dresden.de b.ı Doğu Almanya mahkemesi,17 hazirandaki Doğu Almanya is yanlarjna katıldıklarından dolayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.07.1953
  • Kesa harici haberler AMERİKA:Tepkili uçak sanayiinde basitleşmeye doğru gidildiği açıklanmıştır.İlgililerin verdikleri malûmata göre,son modeller o derece karışıktır ki,pilotları za man zaman müşkül d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.07.1953
  • İki genç kız Pariste kayboldu Paris,20 T.H.A.Mcmsen Nolan ve Patricia Jahneo adında 22 ve 19 yaşlarında iki Londralı genç kız,tatili geçirmekte oldukları Pariste esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.07.1953
  • ftöslaya s'ıüdyolarımda yangın Kuala Lumpu.20 AA.Malaya stüdyolarında çıkan yangın 50.000 dolarlık zarar ve ziyanı mucip olmuş,bu arada Japon işgali ve diğer tarihî ve yerine konması imkânı olmıyan dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.07.1953
  • Westminister i ı i ııku oldu 74 yaşında bulunan l ük dünyanın en zengin insanlarından biriydi Londra,20 AP)Dünyanın en zengin adamlarından biri sayılan Westminister Dükü dün gece buradaki evinde ölmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.07.1953
  • FIKRA Kırk dört bin şoför Altıncı Şubejen blkürildiğine göre İstanbulda kırk dört bitn şoför bulunmakfcıdır^ Çoluk çocuk,genç ihtiyar daüii,demek yirmi kişide birimiz şoför.Bu nisbeti tutacak b r bıv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.07.1953
  • Türkiye kredi Bankası GALATA ŞUBESİ 3 Ağustos Pazartesi açılacak hizmetinize amada o'acakttr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.07.1953
  • I İKTİBAS I Kainat 3 milyar yıl önce bir saat içinde yaratıldı!Yukarıdaki söz,bir din kitabından alınmış dağiidir.Onu bugünün âSîml&ri,ilmin son verilerine dayanarak ileri sürüyorlar.Bilginlerin bu ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.07.1953
  • Romancı Priestley ikinci defa evlendi Londra,20 AP)Tanınmış roman ve piyes yazarı J.B.Priestley 42 yaşlarında bulunan radyo sanatkârlarından Jacquetta Hawkes ile evleneceğini bugün resmen açıklamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.07.1953
  • Uzak,çok uzakta.ı çakalla in sesi gelmeğe başladı.Arada bir,birkaç köpsu:havlıyor,sonra tekrar her şey sükûta avdet ediyordu.Veena bir gece evvel,harem duvarının dibinde Da' panterin boğduğu köpeğin a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.07.1953
  • m.M:INato Hava Kuvvetleri Komutanının başka bir vazi feye tâyini dolayısiyle Pariste bir veda merasimi yapılmıştır.2 Dün Ort&kçy sırtlarında bir kulübede bir eroinci şebeke si yakalanmış ve adliyeye v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 21.07.1953
  • Her sene temmuzun İlk cumartesi güniL HollywoodVIa.fcBeyaz perde» toplantısı yapılır ve o gece.saat tam 24 de yılın en beğenilen aktör ve artisti» ilân edilir.Yılın beğenilen artisti her hangi bir jür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 21.07.1953
  • I HERGİİN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Büyük Kostantinin yaptırdığı Büyük Saray pek muhteşemdi Tarihçilerin bildirdiklerine göre mozayikieri altından,somakileri mücevherlerle süslü olan b j saray,532 yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.07.1953
  • i Takında Avrupada büyük bir turneye ç ikaca kolan Ankaragücü,Ankara muhtelitine 8 oyuncu vermektedir* Ankara gücü yakında bir avrupa turnesine çıkıyor Yunanistan,Yugoslavya,Avusturya ve Almanyada muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.07.1953
  • nişine "ping-pong,ne sebeple verildi?Topun rakete çarpmasından çıkan übesinden çıkan isi m Bulgun dünyanın hemen her tarafında seviien ve meraklı ta fcip edilen sporlardan biri de mu hakkak ki,Masa Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.07.1953
  • Spor Haberleri FRANSA TURU BİSİKLET YARIŞI Monte Carlo,20 AA.Fransa turu bisiklet yarışının 82 müsabıkı yarışın Alpler üs tündeki en meşakkatli merhalesine girişmeden evvel bugünü de istirahatle geçir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.07.1953
  • jİAinHHsr^ Yazanlar;W.Winterbottom L.Gambia Türkçesİ;N.Selener Oyuncu ve seyirci adedi bakımından futbol dünyanın en zengin sporu oldu Futbolun Avrupada ilk teshir ettiği memleketler Danimar ika ve Ho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.07.1953
  • "TURGAY BİRBİRİNİ MESELESİ,TUTMAYAN BEYANLARA YOL AÇTI Galatasaray kalecisi Böyle bir şeyden haberim yok derken Fenerbahçe U-Kâtibi Rüştü Dağlaroğin,teklifin bizzat Turgaydan geldiğini ifna ediyor Son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.07.1953
  • RÖPORTAJ nöncegecekondu Burası,öyle bîr mahalle ki sekenesi kaç evden vî kaç nüfustan ibaret olduğunu kimse bilmez ve yine öjle bîr mahalle devlet otoritesinden önce,eşkıyanın,edeps?zîn hükmü caridir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1953
  • A Done şartları tr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 30 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketle*» iki mislidir.Elan şartları 2 ve 3 UbcU sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa anut.2,50 Tİ* İlânlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden;Agjg OZBAY O akşam Solari çok içmişti.Acaba içkiden mi zehirlenmişti 7 H p akşam ikinci yemejıi:dağıtılmağa başlandığı bir sırala bir postacı elinde 150 kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1953
  • Düzmece MUSTAFA,VA7AW:Mustafa,kızı çekti,iki baş gayriihtiyarî kendine doğru yaklaştı,dudaklar birleşti Ne kadar da yaraşmış,Demek siz karşımızda zırhlı bir kadın görmekten zevk alıyorsunuz?Hayır!Şey.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784_784—Dolar 282—282,52 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fı\5.6t 5.60 isveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1953
  • KAYIP ARANIYOR Şehremini Ördekkasap Kat rakeçili sokak 31.sayılı evimde,müstecir Hatice bir aydan bert gaybubet ederek ikametgâhı biı« linemediginden altıncı noterli gin 170Q7_numarah ihtarnamesi kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1953
  • Eazırüvan Sadi bORAi 34 56 7 8 9 10 1112 ^3a:1 Bir balık cinsi;Köpeğin boduru;Nefesli sazlardan.2 Kendine gel;Bağışlama;vefat etse.3—Kral şapkası;Veziriazamın bir başka ismi;Geri.4 Bir milet,Baharlı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1953
  • Ne gördün?Ben mi!Evet sen Ne vakit Biraz evvel evin cephesine bakarken Ne görebilirim?Hiç Sana bir şey roi söylediler?Ne münaseott!Hem ne di yebilirler,diyecek bir şey yok ki!O halde niçin birdenbire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 21.07.1953
  • Christiane Martel'in ümitleri tahakkuk etti [Baş tarafı birincide] giiler yüzlü bir gençti-Kendiliyle görüşen gazetecilere;Yirmi yedi günden beri hoş vakitlerimizde arkadaşlarım ve ben» bu çakı üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.07.1953
  • Miliî selâmet kanunu TBaş taralı birincide] yen Bölükbaşı bir donkişot edasiyle hücumlarda bulunduk tan sonra komisyonu terket mistir-Müteakiben Başvekil Adnan Menderes bu kanun tasarısının büyük ehem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.07.1953
  • Japonyada 6 bin kişi öMü [Baş tarafı birincide] İlkte sürüklenip gitmişlerdir.Cumartesi günü bişlıyan bu şiddetli yağmur jütün hafta sonu devam etmiştir.Dağlık Walt ayama bölgesindeki polis makamları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.07.1953
  • Bir şoför muavini [Baş tarafı birincide] rinin de işine nihayet vermiştir.Sevdiği kızı görememek ve bir türlü iş bulamamakla muğ berliği bir kat daha artan Sab riı evvelki gün,saat 17-30 sularında Ere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.07.1953
  • İngiliz Mısır görüşmeleri [Baş tarafı birincide] son'un Kahireye avdeti sırasın da mühim bir toplantı yapmıştır.Maamafih ingiltere ile Mısır arasındaki müzakerelere derhal yeniden başlanacağı zannedil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.07.1953
  • *ahtakaleyi heyecana veren yangın [Baş tarafı birincide] enzol,zeytinyağı gibi yanıcı Sadelerle dolu oluşu,alevin îf?mesini kolaylaştırmıştır.^faiye Müdürü Tevfik Hi-^aıayanın başkanlığında çalı-*au î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.07.1953
  • "tomobil kazaları [Baş tarafı birincide] Jjpnarak haatahaneye kaldıîjiraıî Devakpi Nakoko adında t kadınla» Mehmet adındaki nel *e kaldırıldıkları hâstahaj?rde ölmüşlerdir,ceset te morga kal-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.07.1953
  • Korada mütareke her an bekleniyor [Baş tarafı birincide] kim arazi kazandıkları için ateş kes hattının yeniden tesbiti icabetmektedir-Komünist yüksek komutanlığı dün Birleşmiş Milletlerin,Güney Kore t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.07.1953
  • Amerikanın yeni Ankara Büyükelç'si [Baş tarafı birincide] kanın Ankara Büyükelçiliğine tâyin etmiştir-Warren-Türkiyedeki Amerikan Yardım Heyetinin şefliğini de deruhte edecektir-59 yaşındaki diplomat,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.07.1953
  • Amerikanın nüfusu Vaşington,20 AJL-Nüfus müdürlüğünün îrildirdigine göre,bir temmuzda ya pılan muvakkat sayım neticesinde Amerikanın î nufiusu 159 milyon 473 bindir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.07.1953
  • GAYRI MENKUL SATIŞ DOSYA No:952/500 ÎLÂNI:Kartal İcra Memurluğundan:İpoteğin paraya çevrilmesi yo lu ile,Dairemizce açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmasına karar verilmiş bulunan Pen diğin/batı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.07.1953
  • Devlet Konservatuarı Müdürlüğünden 1953 1954 ders yılı için İstanbul'da ve Ankara'da yapılacak giriş sınavlarının bölüm ve tarihleri aşağıda gösterilmiştir.Giriş şartları 1949 yılı 548 sayılı Tebliğle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.07.1953
  • Sınav Günleri İstanbul'da 2 Eylül 1953 3 4 5 7 8 Saat 10 10 10 10 10 10 Kompozisyont Piyano» Harp Opera ve Şan Bale 10 Yaylı Sazlar Nefesli ve Vurma Sazlar Tiyatro Ankara'da 14 Eylül 1953 15 a 16 17 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.07.1953
  • Tekel Genel Müdürlüğü llünîsn Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 Amasyada idare binası ve ambarları inşaatı kapalı zarf usuiiyle eksiltmeye konulmuştur-2 Eksiltmesi 10/8/953 pazartesi günü saat 11 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.07.1953
  • İran yeni hâdiseler arefesinde [Baş tarafı birincide] müsaadesini vermiştir Ko münist idareciler,geçen se neki nümayişler sırasında ölenlerin mezarına gidilmesini istemişlerdir.Fakat bunJitjm sonrada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.07.1953
  • Nihat Erimin cfurumu-Ankara,20 Milliyet)Profesörlükten fe&fa ettiğini bildirdiğim Nihat Erim'in vaziyeti Ankara mahfillerinde günün mevzuunu tegkil etmektedir-Öğrendiğime göre.Üniversite Senatosu yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.07.1953
  • Naboland şilepindeki âlet Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan Dumlupınar dâvasına ait son duruşmada.Sabri Çelefoioğlunun avukatı.Naboland şilebinde rota kaydedici a Course Recorder» aletinin bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.07.1953
  • Odun nakli Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesinden İzmit Bolu,Düzce.Bartın» Devrek,Karabük,Araç;Giresun vö Artvin Devlet Orman işletmelerinden 1953 yılında müessesemize tahsis edilen 13662—M3 ve ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.07.1953
  • 30 ton İngiliz beziri alınacak Devlet Demiryolîarı Merkez 9 uncu Satmalına Komisyonu Rais!iğind&n r 1 30 ton kaynamış ingiliz bezirinin satın alınması ka* palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.07.1953
  • İnşaat ilânı Sümerbank Genel Müdürlüğünden:k 1 Ereğli Konya Pamuklu Sanayii Müessesesi sosyal binası inşaatı ve kalorifer tesisatı görülen lüzum üzerine ikinci defa birim fiat esasiyle ve kapalı zarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.07.1953
  • Ankara tli Daimî Komisyonundan Haymana Yenice iltisakı yolu i»şaatı kapalı zarf usn-Kyle eksiltmeye çıkarılmıştıra)Keşif bedeli 433-338 lira 63 kuruv olup geçici teminat 21083 lira 55 kuruşturb)ihales
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.07.1953
  • Zonguldak Valiliğinden 1 Yapılacak iş:Devrek kazasında orta tip hükümet konağı inşaatı olup kapalı znrf usulü ile eksiltmeye konulmuştur,2 işin keşif bedeli «20477205' lira olup geçici teminat akçesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.07.1953
  • Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünden 1 1/Ağustos/1953 tarihinden itibaren Yeşilköydeki yeni terminal binası işletmeye açılmış olacaktır,2 Binadaki lokantalar;milletlerarası meydanlardakihususiyet arz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 21.07.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Dans müziği Pl.13.45 Şarkılar.Okuyanlar:Ülker Akman ve Nurten Sürelsan 14.20 öğle konseri Pl.Aleksandr Borodin Ortaasya stepleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.07.1953
  • Bursa Valiliğinden İznik kazasında yaptırılacak küçük tip hükümet konağı İsinası inaşatı 153.882.19 Hra birinci keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş olup muvakkat teminatı 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.07.1953
  • Marmara Bölgesi Liman ve Denizişleri Müdürlüğünden Müdürlüğümüze ait Kuş.Deniz,Mazot» Geçer ve înci adlı motorların tekne ve makine tamirleri açık eksiltmeye konulmuştur-Muhammen bedel 12800 lira 65 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.07.1953
  • Kalorifer tesisatı yaptırılacak Sümer bamk Genel Müdürlüğünden 1 Diyarbakır Yün Yıkama ve Şayak Fabrikası kalorifer tesisatı birim fiatlan talipleri tarafından doldurulmak şartiyle ve kapalı zarf usul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.07.1953
  • Bursa Valiliğinden Keşif bedeli 36.615 lira olan Bursa abidelerinin onarımı işi 'kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş olup muvakkat teminatı 2746-12 liradır.Eksiltme 30/7/953 perşembe günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.07.1953
  • Hozat j.Satmalma Komisyonundan Miktarı Muhammen Muvakkat fiatı teminatı Cinsi Kilo Lira Kuruş Lira Kuruş İhale günü ve saati İhalenin şekli Sığır eti 85000 1 50 7625 00 30/Tem.1953 900 Kapalı zarf Pir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.07.1953
  • Kara Ordusuna Astsubay Adayı Alınacak 1 Kara ordusu astsubay ihtiyacını karşılamak üzere piyade,süvari,topçu,uçaksavar,tank.istihkâm,muhabere,ulaştırma,ordu donatım,harita levazım maliye kâtip sınıf o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.07.1953
  • Bayındırlık Vekâleti Erzincan Su isleri II.T Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konan iş:1 Şubemiz bölgesi dahilde bulunan Rize şehir içi dereleri ile Çayeli deresi İslahı inşaatı olup,muhammen keşif bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.07.1953
  • 10 bin ton yemeklik san mısır ithal edilecektir Toprak Mahsu'lsri Ofisi Ganel Müdürlüğünden 1 Anlaşmalı memleketlerden anlaşma hükümleri dahilinde ve anlaşmamız bulunmıyan memleketlerden dolar veya st
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.07.1953
  • İstanbul Emniyet Sandığından j Sandığımıza merhun bulunan ve 9/7/953 tarihli ^illlj)V,J!gazotesile 30/7/953 tarihinde saat 12 den itibaren İsta* j Belediyesi Mezad idaresinde satılacağı ilân olunan mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.07.1953
  • İstanbul Belediyesi İlânları Tenis Mahalli Kiraya verilecek Floryada Küçükçekmece ile Florya arastadaki sa^8;40 X 40 eb'admdaki tenis;yeri yıllık 500 lira muhammen P 3 bedeli üzerinden üç yıl için 30/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.07.1953
  • Muğla Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Marmariste yeniden yaptı*1 lacak sağlık binası inşaatıdır.Keşif bedeli 140686.05 liradır» 2 Eksiltme 1 ağustos cumartesi günü saat 12 de Bayı*^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.07.1953
  • Sivas Böge As.Sat.Al.Kom.Baş.cto** A)Askerî hayvanların ihtiyacı için 150 ton balyalı kur" ot alınacaktır-Muhammen bedeli 22500 liradır,B)Evsaf ve şartnamesi Sivas Sat.Al.Kom.da görülebilir* Ç)îhale 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.07.1953
  • M.S.V.1.No.Lu.Sa.A?Kom Bşk.dan:Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları gösterilen yiyecek maddeleri kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.İhaloleri hizalarında gösterilen gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.07.1953
  • M.S.V.1.No.Lu.Sa.AI.Kom.3şk.dan:Ankara^ Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları gÖsterilen balyalı kuru otlar kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır.İhaleleri hizalarında gösterilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.07.1953
  • M.S.V.1.No.lu.Sa.AI.Ko.Bşk.dan.ANKARA Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mıkdarıarl yazılı patates ve kuru soğan kapalı zarf usulü ile satın alına" çaktır.İhalesi hizalarında gösterilen gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.07.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat îiânlars Kapalı zarfla 4200 ton dahilî taşım 10/Ağustos/953 pazartesi saat 10 da Trabzon As.Sa.Al.Ko.da ihalesi yapılacaktır.Bedeli 21-000 lira geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan