Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.07.1953
  • Bugün şehrimizde havanın sabahleyin az bulutlu sonraları açık geçeceği,sühunet derecesinde bir değişiklik olmıyacağı tahinin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1953
  • AYTEN AKYOL HOLLYWOOD*A GİDİYOR Dünya güzellik kraliçeliğine seçilen Fransa güzeli Christianna Martel şerefine evvelki gece verilen baloda Ayten Akyol da Hollywood a gideceğini bildirmiştir-Resimlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1953
  • Türk ve Rus notalarının metinleri dün açıklandı N otamızda Boğazlar meselesinin Montrö mukavelesine tâbi bulunduğunu iyi komşuluk münasebetinin dış politikamızın prensipi olduğunu bildirdik Ankara» 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1953
  • BİR ARTIST YARALANDI Amerikanın tanınmış modellerinden ve sahne sanatkârlarından Vicky Martin Behaı Mihracesi ile otomobil Seyahati yaparken kaza geçirmiş ve ağır surette yaralanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1953
  • Almanyada temizlik i Doğu Almanya Komünist j Partisi Sekreteri Hengst J partiden ihraç edildi.Na-kil Vasıtaları İmâl Vekili-j ııin de salâhiyetleri daral-tıldı Berlin,19 AP)Moskovanm Doğu Almanva^a ja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1953
  • Korede mütareke gün meselesi oldu Kızıllar dün müttefiklere heran mütarekeyi imzalamaya hazır olduklarını bildirdiler Panmunjom,19 A.Â.rikanm verdiği garantiyi kabul Komünist mütareke heyeti bu-1 eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1953
  • Unkapartı nÇr GLnkii kaza Dün gece Unkapanmda zincirleme bir kaza olmuş ve üç otomobil birbirine girmiştir.Şehzadebaşından Unkapanı'ua inmekte olan Belediye temizlik işleri Jeeplerinden biri freninin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1953
  • Kızıllar Nepal'de büyük bir isyan çıkarttılar Asilerin bazı şehirleri bastıkları ve halkın gözlerini oyarak öldürdükleri bildiriliyor Yeni Delhi,19 API Nepal' Büyükelçiliğinden bildirildiğine göre Gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1953
  • D.P.ve CH.P.nin dünkü siyasi toplantıları D.P.Çorlu kongresi dün yapıldı.C.H.P.de 10 yerde siyasî toplantı tertiç etti misler ve tenkidlerd bulunmuş Dün şehrimizin muhtelif yer-lerinde siyasî toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1953
  • Rusyada kanlı post kavgası Şimdiden iktidarın Voroşilov» Bulganin ve Zukov gibi generallerin elinde olduğu bildiriliyor Londra,19 T.BLA.Londra'daki siyasî çevrelerde dolaşan bazı haberlere göre,Rusya'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1953
  • Yeni kanun tasarıları bugün görüşülüyor Üniversite hocalarına ait kanun Mecliste millî selâmet kanunu ise Adalet Komisyonu ndamUzakere edilecek Ankara,19 Milliyet)politika hayatına devam ede-Dün Millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1953
  • Başvekil,M.P.hâdisesi hakkında Aydında mühim bir nırtuk söyledi mlekefte müesses nizam korunacaktır,"Millet Partisini Demokrat Parti kapatmamıştır.Mesele kendi ihbarları üzerine adalete intikal etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.07.1953
  • Kaçak et satışı arttı Et fiatiarıniD yükselmesi halkın kaçak et satışına rağbet etmesine sebep oluyor Şehrimizde son günlerde gittikçe artan et fiatlarına muvazi olarak kaçak et satıhları da çoğalmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.07.1953
  • Kır gazinoları İ8e plajların kontrolü sıklaştırılcftı Bazı kır gazinoları ile piâjlardaki büfelerin Belediye latifesine riayet etmeyerek fahiş fiatla mal sattıkları hakkındaki şikâyetler devam etmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.07.1953
  • Çimento fratları düş*i"or Piyasada 650 700 kuruşa kadar fırlayan çimento fiatları son •günlerde bir mikdar düşmüştür.Halen Avrupa limanlarında 75 bin ton çimento memleketimize ihraç için vapur bekleme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.07.1953
  • Bu yılkı f.sidik rako'tesi iyi istihsâl bölgelerinden gelen haberlere göre bu yıl fı-ndık mahsulü çok iyidir-Şehrimiz tüccarları alım için hazırlıklara başlamışlardır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.07.1953
  • Alkol ve yol trafiği kongresi Milletlerarası 2 nci Alkol ve Yol Trafiği konferansı eylül ayı başında Kanada'da toplanacaktır.Konferansa Prof-Gokay da hususî olarak davet edf/ıiştir.Ancak kendisi işler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.07.1953
  • Milletlerarası idarî ilimler kongresi şehrim k 1e toplanacak Milletlerarası îdarî İlimler kongresi eylül ayı içinde şehrimizde toplanacaktır-l&u husustaki hazırlıklara başlanılmıştır.Toplantının gründ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.07.1953
  • Yankasecaifera cüzdanını kaptıran inşaat kalfası Cerrahpaşada oturan Hasan Günhar adında Kayserili bir inşaat klafası.içinde 147.5 lira para ve muhtelif evrak bulunan cüzdanını,dün tramvay da yankesic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.07.1953
  • Adliyenin yaz tatili bu sabahtan itibaren başladı Bir buçuk ay devam edecek olan yaz tafüindeki nöbetçi mahkemeleri biklirîyoruz Bir buçuk?ay devam edecek olan Adliye yaz tatili bu sabahtan itibaren b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.07.1953
  • HALKIN SESİ Asîl bir sükût Daha evvelce yazmış olduğu bir şikâyet mektubunu neşrettiğimiz bir okuyucu bu defa aynı mevzu hak kında şöyle diyor:«Sayın gazetenizin Halkın Sesi başlıklı köşesinde çıkan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.07.1953
  • Dünkü taşıt ka zâ 9a rı Kamyon ve taksi çarpışması yüzünden altı kaza o du ve dün altı kişi yaralandı Son yirmi dört saat içinde şehrimizde,üç kişinin ağır.üç kişinin de hafif surette yaralanmasiyle n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.07.1953
  • Bîr dükkândan 3100 lira çaldı ama yakalandı İstiklâl caddesinde Rumeli hanında oturan Mehmet Kalpakçı adında biri.Taksimde Abdülhak Hamit caddesinde 1 numarada oto levazımatı işleri yapan Ferit'in dük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.07.1953
  • Sultanahmet parkında otururken öV^n Seyfi Akdağ adında 28 yaşında Oümüşhaneli bir genç.Sultanahmet Parkında oturur ken anî bir kriz neticesinde bayılmış ve kaldırıldığı Esnaf Hastahanesinde ölmüştür-Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.07.1953
  • DÜĞÜN M.S.V.İşçileri Sendikası İstanbul şubesi tarafından 5 ey lülde büyük bir sünnet düğünü tertip edilmiştir.JÜBİLE •fc Bestekâr Nebahat Üner için önümüzdeki günlerde Açık hava Tiyatrosunda bir jübi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.07.1953
  • Kuş sütünden balık yumurtasına kadar bulunan sofra cidden güzeldi 100 Bezden emin olabilirsin ba bamızl iki kardeş babalarının yanında tam 17 sene Haumurreşidin Hilâfet ve saltanatına Ivzmet etmişlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.07.1953
  • Sokak âdâbf Sokak adabı da ne imiş?Biz sokağı tükürülen,sümkürülen,hattâ duvar dipleri müsterah haline konula rak telvis edilen bir mecra olarak kabul ederiz.Her türlü şüpheli mayi,pencereden sokağa d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.07.1953
  • POLİSTE Beykoz parkı önünde demirli bulunan Celâl Türkmene ait motordan 20ü lira para çalınmıştır.Celâl,paranın,«Çakmak» motörü tayfalarından Tan sin Bayraktar adında biri tara fından çalındığını iddi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.07.1953
  • K SA HA B E R L if Kara yolları nakliyatı sahasında Amerikanın tanınmış otoritelerinden olan Pyke Jonhson cuma günü memleketimize gelecek ve 19 ağustosa kadar tetkiklerde bulunacaktıriç Yugoslav donan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.07.1953
  • Otomobil hırsızları tekrar başladı Bebek'te inşirah sokağında 25 numarada oturan Avramaki adında birinin 9417 plâkalı hususî otomobili,evinin önünden çalınmıştır.Yapılan tahkikatta,otomobilin Oğuz ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.07.1953
  • Et pahalılığı sıhhat için ne kadar hayırlı ise meyva ucuzluğu da o derece faydalıdır.İnsanlar tab'an meyvaya meyyaldirler ve meyva ile beslen* meleri hayat ve kaseleri için çok uygun bir tegaddi tarzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.07.1953
  • Mahal'ebicilar da tanzim satışı istiyorlar Muhallebicilerin,tarifelerin zamana göre ayarlanması için.istanbul Belediyesine yap tıkları müteaddit müracaat,neticesiz kalmıştır.Muhallebiciler Cemiyeti'ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.07.1953
  • me.20 Temmuz Rm 9 7 ilka 1953 Teni 1372 Pazartesi 1369 1 VAK tT VASATİ EZANİ Güne 4.45 9.08 ö£Ie 12.20 4.43 îkind i 16.18 8.42 j Ak.şa m 19.37 12.00 Yat» 21.32 1.55 lm:sa k 2.33 6.58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.07.1953
  • AnaJoiu yakasına su mürssavebe ile verilecek Anadolu yakasına Elmalı su yu dünden itibaren münavebe ile verilmeye başlanmıştır-Buna göre bir gün Kadıköy.Moda-Bostancıya kadar Bağdat caddesiyle sahil k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.07.1953
  • Bîr ctobüs tamamen yandı İsmail Gök isminde birine ait 3071 plâkalı 13 kişilik yol cu otobüsü,dün Beykozda-Akbaba Dereseki mevkiinde birden tutuşmuş ve söndürülmek için sarfedilen bütün gay retlere ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.07.1953
  • İstanbuSda metro ve troleybiSs îsMifec^k mi Şehrimizde işletilmesi düşü nülen metro,troleybüs ve diğer işlerle alâkalı olarak E.T.TÎ.Umum Müdürü Kâmuran Görgünün riyasetinde toplanan komisyon çalışmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.07.1953
  • İngiltered'i genel seçimler zamanından evvel yapılacak Londra,19 Nafen)IşçJ Partisi üyelerinden,eaki savun *tts bakanı ChinveJl ^en-îl seçim ferin zamanından evvel yapılaca fiwii söylemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.07.1953
  • Kıskançlık y Uzundan karısını bıçakladı Balaıtta kıskançlık yüzün den kanh bir hâdise olmuştur.Balat vapur iskelesi sokağında 6 numarada oturan Meh met Tayan adında biri.son günlerde karısı Şaziyenin.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.07.1953
  • Kutuplarda ağır uçak-Ear için pist inşa edildi Vaşington,19 T H.A.At kerî çevrelerden öğrenildiği no göre,Amerikalılar tcutuplarcfa,ağjr uçakların konup *alk bilecekleri bir pist inşadına mu vaffak ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.07.1953
  • Londrada çocuk felci vakaları artıyor Londra,19 Nafen)hrmA raya yakn Essek3 eyalet incit son ajlar zarfında polıo çocuk felci)vakaları artmış buiu.ımal tadır.Yalnız mayıs avı içinde 36 vakaya tesadüf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.07.1953
  • Arnavutluk hududunda hâdiseler Arnavutluk Yugoslavya hududundaki hâdiselerin Atina müzakerelerinden sonra dikkate şayan bir şekilde arttığı bildiriliyor Belgrat,19 T.H.A.Dört günden beri Yugoslavya Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.07.1953
  • Rusya ve Japonya Bir kaç gün evvel bu sütunda Birleşik Amerika Dışişleri Vekilinin,üo yüz elli bin kişilik bir Japon ordusunun kurulması ita yardım edileceği hakkındaki beyanatından bahsetmiştik.Eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.07.1953
  • İhtiyar adam bü':'un bu dilekle *ini bir mabuda anlattıktan son ta yatağına döndü Ertesi güne tadar vücudundaKi morlardan ve çürüklerden Shiva'n-m yardı Bu ile tek bir eser kalmayacak ti.Maharaca,Shiv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.07.1953
  • Romatizma ağrılarına so ç nihayet bulundu Senelerden beri bu menhus hastalığın esiri olan Doktor Moms,banyoda yıkanırken,zihninde bîr şimşek çaktı ve Arşîmed gibi buldum diye haykırarak s «dan çıktı D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.07.1953
  • Amerikaya gidecek Yugoslav heyeti Belgrad,19 A.Yugog lav radyosu bu saoahki yayımın da,ağustos ayı içinde nlr Y t goslav askerî heyetinin Vd^ing» tona gideceği haberini higbif yorumda bulunmadan teyid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.07.1953
  • FIKRA Türkçenin kaderi Önümde bir İlâç tarifesi da I ruyor Ne imlâ,M *en*ak,re lügat!Çileden:çıkmak iş+on I değil.I örnek?Fakat tarife başta» »on» kar-j dar hayasızlık,küstahlık ör-j neği Bir diîe,he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.07.1953
  • Japonya'da seller büyük hasar yaptı I Sel baskını esnasında 529 kişi ö3dü 22322 ev su altında kaldı,16 gemi battı Tokyo,19 A.A.Son haberler sel felâketi kurbanlarının sayısının 529 ölü ve 4416 kayıba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.07.1953
  • İngilterede yağmurlar Sel halinde yağan yağmurlar mahsûl bölgelerinde büyük zarara sebep oldu Londra,19 A.A.Sel halinde yafan yağmurlarla birlik te vukua gelen şiddetli fırtına dün ingilterede bilhass
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.07.1953
  • Lübnan seçimlerinde iki merhale Beyrut,19 T.H.A.Lübnan seçimlerinin ikinci merhale si bugün Cenup ve Buka vilâyet lerinde yapılmıştır.Başbakan Saip Salan,seçimle ri Savunma Bakanlığından takip etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.07.1953
  • İbret Aynası Süphâne men tahayyere.Yirmi gön önce paketi 80 kuruşa olan jilet bir de bakıyorsunuz 120 kuruş,Neden?Ham madde f iatiarı arttb istihsal şartları değişti» filân falan diyecekler-Güzel-Faka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.07.1953
  • Binbaşı Brüksel'de merakSa karşılandı Brtikel,19 T.H.A.mgüteienin Brüksel Hava ataşeliğine tayin edilen binbaşı Tovnsend yeni vazifesine başlamak üzere buraya gelmiştir.Kendisini,ekseriyetini tadın la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.07.1953
  • Formosada 8 Kızsl Çin casusu idam ^dâ^tSi Tokyo,19 Nafen)Formo 23 adasında komünist Çin.hesabına casusluk yaptıkları oi;sırada tevkif edilen 3 gınlin:T:idam edildikleri,11 nin de muh telif hapis cezal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.07.1953
  • Kısa harici haberler İNGİLTERE •jç Üç çocuk anası olan 32 ya şında bayan Daphne Case ingiliz sahilleri açıklarında Manş de nizinde balık avlanırken 50 kilo ağırlığında bir köpek balığı m olta ile tutm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.07.1953
  • Rockefeller müessesesinin Arap Birliğine yardımı Amman,19 T.HA.Arap Birliği sekreterliğinin yayınladığı bir habere göre,Reckefeller müessesesi bilhas sa Ürdün,Lübnan,Suriye,Suudi Arabistan ve Irak'ı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.07.1953
  • Suriye kabinesi dün ta ma m lands Şam,19 A.A.Suriye Cumhurreisi Edip Çiçekli bugün altı yeni vekilin kabineye dahil olduğunu ilân etmiştir.Yeni ve killer şunlardır:Millî Müdafaa Vekili General Rifat,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.07.1953
  • Rusyadakî diplomatlar serbest seyahat edecek Belgrad,19 A,A.Resmen bildirildiğine göre,"iovye!hükû metı dün Yugoslav nüjtumetine Yugoslav hükümeti lenr-s icileri dahil Mosk-ovada vazifeli bulu nan büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.07.1953
  • Yıkılan bir binada beş kişi öldü Yeni Delhi,19 A.A.Şen rin eski kısmında iki katlı bir binanın kendiliğinden yıkılması neticesinde üç kadınla iki çocuk ölmüş ayrıca 22 kişi de yaralar mıştır.Yaralılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.07.1953
  • Yugoslav seçim kanunu tasarısı hazırlandı Belgrad.19 A.A-î Federal icra Konseyi ekim ayında yapılacak yeni parlâmento se çimlerinde tatbik olunacak se çim kanunu tasarısını tamamlamış bulunmaktadır.Ey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.07.1953
  • Plajda yeni bir hırsızlık deha Dün bir plaj hırsızlığı daha olmuştur.Beyoğlunda otraran Aibdurrahman Üstkao.adında bir gencin 210 lirası ile» altm kap lama kol saati,Küçüksu plajında meçhul bir hırsız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.07.1953
  • İnsanlığın âtide gıdası 2050 senesinde deniz yosunlarının bütün dünya gıda ve enerji ihtiyacını karşılryacağı bildiriliyor Vaşington,19 A.A.Caı negie Enstitüsünün neşrettiği il mî bir rapora göre,tatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.07.1953
  • 1 Günlerden bert büyük bir heyecanla beklenen Dünya Güzellik müsabakası neticelenmiş ve Frr\sız güzeli Christiana Martel birinci,Amerika Güzeli Myrna Hansen ikinci,Japon gü zeli Kinuko tto üçüncü,Meks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 20.07.1953
  • stanbul adalarının hayatı izans tarihinin yarısıdır Küçüklü büyüklü dokuz parçadan ibaret olan ada'arın gün görmez mahz atilerinde can veren güzel imparatorca3erin ve prenseslerin hesabı yoktur.Kuş tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 20.07.1953
  • »H î ARLENE DAUL ROLLERİNİ DEGIŞTÎRDÎ Son zamanlarda ismi büyük aşk dedikodular* Jrma karışmış olan ve umumiyetle beyaz perdede ciddi rollere çıkan sevimli ve güzel yıldız^ jj Arlene Dahi'ın artık rol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.07.1953
  • tozun lenen dedikodulardan sonra yi ne Letter,kızı Rula'ya Milli yet lerken Transfer dedikoduları 4-ıf)f*4-i«- 4-f.f+4-«f'Hf4**4h.if***-Galatasaray kalecisi Tur mi giriyor?9on günlerde nisbeten sönük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.07.1953
  • Fenerbahçe,Merhale kürek yarışmalarım kazandı Su Sporları Ajanlığı tarafından tertiplenen kürek mer hale kupası yarışmaları dün 3eyaz Park ile Bebek G.S-lokali arasında yapılmıştır.Fenerbahçe.Galatasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.07.1953
  • Ordulararası spor hareketlerinin programı Bu sene gersk yurt içinde,gerek yurt dışında yapılacak müsabakaların programı çok zengindir.1951 yılında kurulan Genelkurmay Başkanlığı Spor Bürosu,kışa bir z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.07.1953
  • TARM^^ Yazanlar;VV.Winterbottom L.Gambia Türkçeşi;X.Stfener Futbol nizamnamesi bütün dünyada harfi harfine ve münakaşasız olarak tatbik edilir 8 Musikinin beynelmilel bir lisan,lesmin milletlerarası b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.07.1953
  • Krelararosı atletizm müsabakalarından bir görünüş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.07.1953
  • Kilçüklerarası atletizm müsabakaları dün yapıldı Türkiyede tik dsfa sabakatar çok İstanbul Atletizm Ajanlığı ta Jaîından Türkiyede |Ec Jcfa ce/^P edileli ilk okul'ar irdainia,atletizm birincilık'er la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.07.1953
  • Siirt İli Bayındırlık MüdMpnden 1 Siirte bağlı Baykan ilçesinin 207385.80 lira iki yüz yedi bin üç yüz seksen beş lira seksen kuruş)keşif bedelli hükümet konağı inşaatı 2490 sayılı kanunun hükümleri d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.07.1953
  • Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğünden 1 Aşağıda cins ve mıkdan yazılı rasat aletleri kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 20,870 lira muvakkat teminatı 1.565 lira 25 kuruşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.07.1953
  • G nç bir kız intihar etmek için denize atiadt Dün genç bir kız kendini vapurdan atmak suretiyle in-tihara teşebbüs etmiştir.Vahide Yüksel adında 27 yaşlarında genç bir kız.dün sabath saat 11 05 de Hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.07.1953
  • Fuat.Can m Rio d3 janeîroya gitti Bir müddetten beri şehrimiz de bulunan Rio de Janeiro elçimiz Fuat Carımı dün sabah bir Brezilya uçağı ile Rio de Janeiro'ya hareket etmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.07.1953
  • Vali bugün Ş eyî teftişe gidiyor Vali ve Belediye Reisi Prof.GÖkay tmgün Şileye giderek kaza ve köylerde tetkiklerde bulunacak» halkın dileklerini dinleyecektir.Prof-Gökay'a Şehir Kedisi azaları ve ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.07.1953
  • Istanbul Bsledîyesi İlânları Ok uf tamir ettirilecek 1 Kartal Pendik İ ve 2 nci ilk okulları onarımı.Keşif badeli 2402.40 lira.ilk teminatı 180-18 liradır.2 Yeşilköy pansiyonlu ve Yeşilköy ilk okullar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.07.1953
  • Hazırlıvan Sadi I ORA i 3 4 5 a 7 8 9 10 11 12 lı Birinci Dünya Harbinin i meşhur kadın casusu;Ced,2 Şefler eski.terim çoğul)Kibar hk,3 Ak'â karşı kara'nın j durumu,Çocukların yuvarladık i lanndan,4 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.07.1953
  • Christinde kocasının onu beklediğini,perde arkasından ona baktığını bildiği için çok tabiî bir tavırla arabadan iniyor,mer «övenleri çıkıyordu.Ancak kapıyı açtıktan sonra osun sofada okluğunu taıket m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.07.1953
  • [miUiuet AEsone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.Elan şarüarı 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa stmt.2,50 T.L.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.07.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış.Açılış Kapanış Sterling 784_784_Dolar 2S0.5C 280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.6t 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.07.1953
  • Beraberce yedik,konuştuk;bana her zaman kalbini açık tuttu,yine anlıyamadım„ 20 Araba veya,atla gezersek öolaşanamız çok kMa olacaktır dedi,eğer yorulmazsamz yaya gezelim.Arkasına dönerek Cüneyd beye:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.07.1953
  • Pazarlıksız Biz daima bir malın yarı fih atını vermefe en iyi pazarlık yoludur prensibine bağlı insanlarız Akışkanlık ve karşılıklı itimatsızlak yüzünden pazarlıksız alış veriş yapamay 2.Cami ne kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 20.07.1953
  • e kette müesses nizam korunacaktır [Baş tarafı birincide!en büyük ahlâk kaidelerine dayanması icabettiğini belirtmiş ve bu arada Halk Partisinin inkılâpçılık,inkılâpların bekçiliği iddialariyle son gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.07.1953
  • Almanyada temizlik [Baş tarafı birincide] Doğu Almanya hükümetinin crrganı olan Neues Deutsohland gazetesinin bildirdiğine göre Sosyalist Birliği komünist)partisi sekreteri Adalbert Hengst 17 haziran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.07.1953
  • NepaPde isyan [Baş tarafı birincide] Vaziyetin tehlikeli bir hal aldığını gören Nepal hükümeti Hindistandan acele yardım istemiştir-Hint ve Nepal kuvvetleri ile asiler arasında vukubulan çarpışma sonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.07.1953
  • Korede mütareke gün meselesi oldu [Baş tarafı birincide] Yazılı olarak Bioieşmış Millet ler heyetine tevdi sdiien notada komünist heyeti imza merasimi hazırlıkları içn derhal toplan maya hazır aLdukla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.07.1953
  • Yeni Kanun tasarıları [Baş tarafı birincicfe] bat Erimin bu istifasının yarın Mecliste görüşülecek olan kanım tasarısı karsısında hâdiselere takaddüm ederek umumî efkârı aldatmak gayesini taşıdığı bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.07.1953
  • Kırklareli Daimî Komisyonu Başkanlığından 1 Demirköy kazasma bağlı Karanlık köyünde 20519-83 kuruş keşif {bedelli bir ilk okul binası açık eksiltme ile yaptırılacaktır-2 Eksiltme 5/ağustos/1953 çarşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.07.1953
  • Kırklareli daimî komisyonu başkanhğ.ndan 1 Demirköy kazasına bağlı Kireçnuva köyünde 20515 lira 58 kuruş keşif bedelli bîr ilkokul binası açık eksiltme usulü ile yaptırılacaktır.2 Eksiltme 5/ağustos/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.07.1953
  • D.P.ve C.H.P.nin dünkü toplantıları [Baş tarafı birincide] heaap raporları okunmuş ve üze rinde yapılan müzakereleri müteakip kabul edilmişlerdir Bundan sonra dhe'oer faslına geçilmiştir,bu aı ada Tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.07.1953
  • Türk ve Rus notalarının metinleri [Baş tarafa birincide] fturiyetinin Türkiye'ye karşı bazı toprak iddiaları ve aynı veçhile Sovyet hükümetinin Sovyetler Birliği emniyetine Karadeniz boğazları cihetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.07.1953
  • AyfenAkyol bugün Hollyvooda gidiyor Türk güzeli diğer 9 güzelle Universal şirketiyle kontrat yapmayı kabul etti Long Beach.19 A-A)Dünya güzellik kraliçesi Christine MarteL dün geceyi şerefine verilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.07.1953
  • Mustafa Kentli ve Fuat Arna şehrimizde Genel Başkan ve Sekreter,partinin kapatılma kararı hakkın da avukatlarla istişarelerde bulunacak Millet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kent'li ile Genel Sek reter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.07.1953
  • Rusyada kanlı post kavgası [Baş tarafı birincide] YENÎ TASFİYELER Londra,19 Nafen)Sovyet Rusyadaki «cumhuriyet» adını taşıyan müstemlekelerde tasfiyenin önümüzdeki günler zarfın da daha da şiddetlenme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.07.1953
  • Yozgat Vilâyeti Daimî Encümen den 1 23430.48 lira keşif bedelli Boğazlıyan kazasının Müftü Kışla köyünde yapılacak P.5a tipi okul inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 27/7/953 pazartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.07.1953
  • Diyarbakır Yollar 9.Bölge Müdürlüğünden 1 Yollar 5.Bölge Müdürlüğü sahası dahilinde idare binası kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Bu işe ait kesif bedeli «140977.65» yüz kırk bin dokuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.07.1953
  • izmit Belediye Reisliğinden Belediye hâl binası inşaatı işleri vahidi fiyat esası v den 15/7/953 tarihinden itibaren eksiltmeye konulmuştur.1 Eksiltme kapalı zarf usulü ile 31/7/953 tarihine rasthyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.07.1953
  • İstanbul Levazım Amlrüğinden veriSen Askerî Kstaat Hânları Kapalı zarfla 21 ton Sığır eti 14/8 953 cuma saat 16 da Tsparta As.Sa-Al.Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 28550 lira geçici teminatı 2126.25 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 20.07.1953
  • M.S.V.I.No.lü.Sa.AI.Ko.Bşk.dan AKARA:Askeri Birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yem maddeleri kapalı zarf usuti Ue satın alınacaktırihaleleri hizalarında gösterilen gün ve saa Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.07.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilan'sri M.S.V.I.No.Lu.Sa.Al.Ko.Bşk.dan:Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları gösterilen yiyecekler kapalı zarf usulü ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.07.1953
  • Çifteler köy Enstitüsü Müdürlüğünden Eskişehir Mahmudiye Muhammen bedeli İlk teminatı İhalenin yapılacağı Cinsi Mıkdan Wra K.L.K.Tarih gön saat Elbiselik kuma Molina 1350 M.29700.00 2227-50 31/7/953 c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.07.1953
  • E ımniyet Umum Müdürlüğünden Telsiz ıruEzamesî mubayaa edilecektir Beheri Tutan Mikdarı Cinsi Lira Kr.Lira Kr 60 adet 12 Volt 170/180 amper saatlik akümülâtör 510_30600 0(15 24 voltluk redresör,yedekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.07.1953
  • RADYOLAR İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Küçük öğle konseri Pl.Franz List:Macar senfonisi No.1,Nikola Rimski-Korsakof:Palyaço dansı «Palyaçoların dansı.Çalan".G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.07.1953
  • mJ millini mı ı ı im i mm—ı mt.Hot point» Amerika d d en çok beğeni/en ve 100.000 ferce ailenin kullandigt Buz do/dbfd/r.Yüksek kaliteli "Hotpoînh her bakımdan emsalsizdir.Hayatınız boyunca güvenle em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.07.1953
  • Yüksek Öğrenim ve Öğrenci Yurtları Müdürlüğünden Açık Eksiltme iEânı 1 Gümüşsüyü Yüksek Öğrenim öğrenci yurdu onanını keşif bedeli 18060 lira 77 k.V™Ştur.Eksiltme 30/7/953 tarihinde perşembe günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.07.1953
  • Sulu arazi satılacaktır Cihanbeyli Belediye Başkanlığında» 1 Tapulu olarak Belediyemize ait kasabanın Büyük yurt mevkiinde 114800 metrekare sulu gayırlık arazi 24/7/953 günü eata 15 de Belediye daires
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.07.1953
  • Kilimli Belediye Reisliğinden 1 Belediyemiz için bir adet yeni otobüs kapalı zarfla eksiltme ile satın alınacaktır-2 Otobüsün muhammen bedeli 22.000 lira ve muvakkat teminat 1650 Uradır.3 Şartnameler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.07.1953
  • YEŞİL BURSADA İKRAMİYE EVİ VSTA * *Sg^E^*S3 a ^««V0Au,B jr^M^*1 ey.çeUKP Çw 3 0 ÜSBfcaJÜZ ÇEWu$/N£
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.07.1953
  • Savaştepe Köy Enstitüsü Müdürlüğünden Cinsi Miktarı Fiatı Tutarı M-Teminat EKSİLTMENİN Lira Krş.Lira Krş.Lira kuruş Şekli günü saati Kumaş elbise kahverengi)835 takım 65.00 54275.00 3963.75 Kapalı zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.07.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Yap ış'3S'i İlânı 1 Eksiltmeye konulan iş:Kastamonu Devlet Hastahaneel kalorifer kazanlarının değiştirilmesi işidir.Keşif bedeli:«10480.liradır.2 Eksiltme 31/7/1953 cuma günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.07.1953
  • Konya Valiliğinden Okısl Ur?ass vspt rılacak Köyün adı Keşii bedeli Muvakkat teminat u Lira Kr.Lira Kr.Gicen köyü-19176.81 1438.26 Kolukısa köyü' 17864.08 1339.80 1 Karapınar'ın Gicen ve Kadınhamn Kol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan