Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.07.1953
  • Geçen celsede Çanakkale Ağır Ceza Mahkeme heyeti şahitlerin İfadelerini dinlerken Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden başhyan upınar davası dün yeni bir safhaya Dâvanın İsveçliler tarafından sabo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1953
  • isveç gazetelerinden bîrinin başlığı İsveç basınında çıkan yalan yanlış yakılar Stockholm)İsveç hususî muhabirimiz Orhan Türel i bildiriyor)Dumlupınar Mafias!ile alâkalı olarak,bir haf ita evvel bir b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1953
  • pljte?°Unden giine kalabal.ktaşıyor İlİ sıcaklardan biraz kurtulmakJj^J* maldır.Bu yüzden plajlar Aklaşmaktadır.Kesini,gunes banyosu »lan w s-s göstermehteaır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1953
  • İspanyol Millî Bayramı dün kuttandı Dün,İspanyol millî bayramıydı.Bu münasebetle sabah saat 11 de Beyoğlundakî İspanyol kilisesinde bir tören yapılmış ve şehrimizde bulunan bütün ispanyollar merasimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1953
  • Dayaktan usanan koca Dün Adliyeye garip bir hâdise intikal etmiştir.Balat civarında oturan Cesmi Süzen adında biri* bundan beş» altı sene kadar önce Kevser adında bir kadınla evlenmiştir.Başlangıçta g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1953
  • Balalaykalar memleketi nereye gidiyor On bir seneden beri Associated Pressin Moskova muhabirliğini yapmış olan Eddy Gilmore bir kaç gün önce Rusyadan ayrılmıştır.Bugün altıncı 'sayfamızda okuyacağınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1953
  • Adliyede yaz tatili Bugün başlıyacak olan tatil 5 eylüle kadar devam edecek Yarin sabahtan itibaren mahkemeler yaz tatiline bağlıyacaklardır.5 eylül 953 akşamına kadar devam edecek olan tatil süresinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1953
  • KAYALARA ÇARPAN VAPUR BATTI Pilot adlı bir Amerikan vapuru San Francisco Önlerinde sis yüzünden kayalara çarparak yaralanmış ve bir saat içinde batmıştır 49 kişilik mürettebat'.n hepsi kurtulmuştur.Fo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1953
  • M.P.hakkında açılan tahkikat Ankara 18 Milliyet)Genel Başkan Doko.Mustafa Kentlinin itirazının Asliye Cezo Mahkemesinde de reddi üzerine Savcılık bugün Miıiet Partis» [Devamı Sa.7 Sii.2 de}
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1953
  • Kalkiifada vaziyet çok gergin Nümayişçiler,Güney Kaîkütada idareyi ele aldılar Kalküta 18 A.A)Bu sabah sokaklarda barikatlar teşkil ederek,bombalarla devriyelere ve tramvay depolanıl a hücum eden hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1953
  • Doğu Almanyada isyan harekeli tekrar başladı Dün bütün işçiler fabrikaları terkederek nümayişlere başladılar Berlin,18 A-A.Alman lere karşı bayrak açarak nu hanerlere göre.Doğu Alman-mayişler yapmışla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1953
  • Jane Powell boşanıyor Santa Monica» 18 AP)Sinema artisti Jane Powell,kocası Gerry Steffen aleyhine boşanma dâvası açmıştır^Yıldtzın avukatı» Jane Powell'in iki çocuğu için nafaka isteyeceğini söylemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1953
  • Başvekil T Aydına gidiyor Adnan Menderes* Aydın D.Pkongresinde hasır bulunacak Ankara» 18 Milliyet)Başvekil Adnan Menderes yarın salbah tayyare ile İzmire ve oradan D.P-il kongresinde bulunmak üzere A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1953
  • Fransa güzeli,dünya güzellik kraliçesi oldu Amerikan güzeli M.Hansen ikinciliği,Japon güzeli Kinuko tto üçüncülüğü kazandılar 18 yaşındaki mavi gözlü Christian Marteî kraliçelik tacını giyerken,bazı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1953
  • ityQ^^iVWfaMWU Bugün cehrimizde havanın 1 sabahleyin az bulutlu sonraları 1 açık geçeceği,sühunet derece-1 sinde bir değişiklik orniıyacağı 1 tahmin edilmektedirv 1 t11 }HE M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1953
  • Üniversiteler Kanununda tadilât Ankara» 18 Milliyet)Demokrat Parti Meclis Grupunun evvelki günkü toplantısında almış olduğu yerinde kararların tatbik sahasına konması yolunda teşebbüse geçilmiştir.Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1953
  • nizamı tasarıları hazırlandı Başvekilin riyasetinde yapılan toplantıda "vicdan ve toplum hürriyetlerini» koruyacak kanun tasarısı son şeklini aldı Üniversite hocalarının fiilen siyasete karışmalarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.07.1953
  • Tahminlere rağmen Vaşington konferansı müsbet bir karar ve faydalı neticelere varmıştır.Stalinm ölümündenberi çok karışan fikir ve görüşlere ışık veren tek hâdise,son Vaşington toplantısının e?rnî teb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.07.1953
  • HI TOPLANTI İç C.H.P.Aksaray semt ocağı tarafından tertiplenen siyasî toplantı bugün saat 17 de yapı îacaktır.DÜĞÜN jç M.S.V.işçileri Sendikası İstanbul şubesi tarafından tertip edilen büyük sünnet dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.07.1953
  • Hie 8 Zilka 1172 19 Tem m ur Î953 Pazar VAKİT VASATİ EZANİ Güneş Öglt İkindi Akşam Y«Uı İ/nsak 4 44 12 20 16.18 19.37 21.33 2,34 9.05 4.42 8.41 12.00 1.56 6.56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.07.1953
  • immi HALKIN SESİ Kadıköyde ekmek ler hâlâ bozuk Katlıkctyde,Yeldeğirnıenfrıde «oturan okuyucularımizdaoi Rıza lienor yazıyor:«Semtimizin fırınları kara ve hamur ekmek çıkarım ya yirmi gün önce başlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.07.1953
  • Aldöğanın duruşması Kendisine verilen ağır para ve on günlük hapis cezası tecil edildi Millet Partisi tarafından Eyüp ve Samatyada tertip edilen toplantılarda,Başvekil Adnan Menderes hakkında uygunsuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.07.1953
  • Hacı namzetleri Valiyi ziyaret etti Hac'ca gitmek maksadiyle memleketin muhtelif yerlerinden şehrimize gelen vatandaşlar dün Vali ve Belediye Reisini ziyaret etmişlerdir.Hacı namzetleri Prof.Gökay'dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.07.1953
  • Bu yıl tamir ve inşa ediJecek yoPar Şehrimizde bu yıl yeniden yapılacak veya tamir olunacak yolların hepsi ihale edilmiştir.Bu arada Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay dün yollan a lan müteahhitlerle b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.07.1953
  • Otobüste yüksek tahsil talebesine tenzilât yapıldı İstanbul Yüksek Tahsil öğrencilerinin tatil aylarında ve pazar günleri Belediye otobüslerinin her hattında 15 kuruşa seyahat edebilmeleri hakkındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.07.1953
  • İstanbul yolu üzerindeki su kanaları Karayolları Umum Müdürlüğünden aldığımız malûmata göre-Yollar 4 üncü Bölge Mü dürlüğü.Ankara İstanbul yolu üzerinde yaptırılacak üu kanalı-bağlama,seonder.büz inşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.07.1953
  • Hac s*for'eri"!da değişiklik yapıtdı Umumî arzuya uyularak hac seferleri programında ya-'palan ve 18 temmuz tarihli Istanbul gazetelerinde ilân edi-len değişikliğe rağmen bazı hacı namzetlerinin eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.07.1953
  • Belediye mezbahasında yapılan kesim İstanbul Belediyesi Karaağaç Mezbahasında son bir haf ta içersinde 8624 karaman,56 dağlıç.3053 kıvırcık,7055 kuzu,1105 öküz,511 inek;93 manda;204 dana ve 11 ma-i la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.07.1953
  • Fransa,memleketfmaxden g liîyağı alacak Maruf iki Fransız firmasının temsilcileri külliyetli miktar Gülyağı mubayaa etmek üzere önümüzdeki hafta içinde şehrimize gelecektir.Ayrıca Amerika,Almanya,İtal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.07.1953
  • Öldürmeye teşebbüsten mahkûm oldu Mehmet Kemal adında birini öldürmeye teşebbüsten sanık o İarak Üçüncü Ağır Ceza Mahke j meşince yargılanmakta olan J Yılmaz adında biri dün dört yıl ağır hapis cezası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.07.1953
  • Op3ra binası için verilen tahsisat Taksimdeki Opera binasının inşaatı için hükümetçe kabul e dilen 1 milyon liralık tahsisat dün Bayındırlık Müdürlüğüne gelmiştir.İnşaata derhal başlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.07.1953
  • Eminönü Kaymakamı terfi etti Eminönü Kaymakamı Mekki Keskin ile Silivri Kaymakamı Şevket Yurdakul ğ0 lira aslî maaşa terfi ettirilmişlerdir.Bu arada Mekki Keskin'in münhal bulunan Belediye Reis Muavin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.07.1953
  • Ofis hariçten mısır mubayaa edecek Hükümet Karadeniz mmbakasındakt darlığı gidermek maksadiyle 10 bin ton yemeklik sa rı mısır ithal etmeğe karar ver mistir.Mısırlar,Toprak Mahsulleri Ofisi kanaliyle,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.07.1953
  • Ef fiatlarındd tedrici bir yükseliş başladı Vali9 halka iyi bir gıda olmayan eti yememelerini tavsiye ettî Şehrimizde,et fiatlarında başlayan pahalılık devam etmekte ve bazı semtlerde koyun etinin kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.07.1953
  • Avrupaya tahsile gideceklerin imt'hanı Amerikaya ve muhtelif Avrupa memleketlerine tahsile gön derilecek öğrencilerin imtihanla rı on gün evvel Ankarada,Gazi Eğitim Endüstrisinde yapılmıştı.İmtihanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.07.1953
  • Tarsus Batı Akdeniz seferine çıktı Batı Akdeniz seferini yapmakta olan Tarsus vapuru,dün saat 12 de 222 yolcu ile birlikte limanımızdan ayrılmıştır.Giden yolcular arasında;ingiliz izci teşkilâtının da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.07.1953
  • Zeytinbûrnu nah ye oldu İçişleri Vekâletinin bu husustaki kararı dün vilâyete bildirildi Zeytinbûrnu Gecekondu semtinin nahiye olması ve Telsiz,Yenidoğan,Nuri Paşa,Yeşiltepe,Sümer isimleri altında beş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.07.1953
  • mmuMAM Ya Harun,zalim kardeşiniz bertaraf edildi.Hilâfet sizindir 99 Dostlarım demişti.Halife nin oda hizmetçisi Muhammed el Bürziyi ansızın yakalamak ve bağlamak ile işe bağlayacağız.İçimizden biri o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.07.1953
  • KISA HABERLER İstanbul Tekstil ve Örme Sanayii İşçileri Sendikası tarafından açılmış olan Biçki Dikiş kursuna devam edenlerin diplomaları dün törenle verilmiştir.Kurs mezunları hafta içinde bir sergi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.07.1953
  • P O L I S T Şehrimize gelen ve hacca gidecek olan Nazife Nahir adın da bir kadının tramvayda 250 lira parası çalınmıştır.Pendikte,Pendik Palas ote linde ikamet eden Anna Maria adında bir kadının odası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.07.1953
  • RÂIAR ÎOHBETİEK Temizlik Tatlı konuşalsm Aşk ve mâbâ'di Temizlik Rusyanın dahili siyaseti Karagözün hamam oyununa benziyor.Bir temizliktir gidiyor.Fakat öylesine bir temizlik id «Kese sabun» a hacet b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.07.1953
  • Siyasî İcmal Korede mütareke müzakereleri Korede mütareke müzakercle rinin henüz tarihin kaydetmediği garip bir seyirle devanı edip gittiği malûmdur.Komünistler bir kaç gün,artık bütün müşküllerin hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.07.1953
  • Almanyamn silâhlanması meselesi Bonn hükümeti tarafından Washington'a gönderilen M.Blank bu husustaki istişarelerine devam ediyor Washington,18 TÜ.A.Boan hükümeti tarafmdan askerî meseleleri görüşmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.07.1953
  • Ruslar,üçüncü dünya ai'iindcn korkuyorlar İngiltere Devlet Vakili Rus liderleri bir atom harbînin kendileri için vereceği neticeyi müdriktirler dedi Londra,18 A.A-ingiltere Devlet Vekili Selwyn Lloyd,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.07.1953
  • İngiltere ispanya'ya Tancada hak tanıyor Madrit,18 T.H.İL)cDiplomatik Malumat E-jrısu» tara fmdan yayınlanan bir habere göre,ispanya,Tancadafci hususî polis kumandanlığını deruhte edecektir.Aynı habar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.07.1953
  • Fransa'da Reisicumhur seçimi Paris,18 Nafen)Fransanm yeni cumhurbaşkanının kıra olacağı etrafında jimd'den yo rumlar yapılmaktadır.Şimdiki cumhurbaşikanı Vincent Auriol bu defa namzetliğini koymıyaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.07.1953
  • 17 şoförün ehliyeti,geri alındı Şehir içinde ve şehir dışında otomobil ve kamyonların gidiş sünatleri seyrüsefer ekipleri tarafından kontrol «dilmektedir.Kontroller neticesinde 80 ilâ 100 kilometre sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.07.1953
  • Patrona hamamının durumu inceleniyor Bayezitta,«Patrona Hamamı» ismiyle anılan binanın Belediyece yıktırılmasına karar ve rilmiş,fakat Eski Eserleri Koruma Derneği,tarihî binadır mü lâhazası ile buna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.07.1953
  • Beylerbeyi sarayı tamir edi'iyor Beylerbeyi Sarayının tamirine karar verilmiş ve bu iş için gereken tahsisat ayrılmıştır.Ta mir işine ağustos ayı içinde baş lanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.07.1953
  • Bir n*hir kazasında 50 kişi ödü Yeni Delhi,18 ıAP)Delhiııin 130 mil şLmdii.ıde Sutlej nehrinde bir geminin devrilmesi üzerine 60 içşi şüfletli akıntı tarafından sürüklcamiştir.Yalnız on kişinin karaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.07.1953
  • Himalaya d cı esrarlı sesSer Nanga Parbat tepesini fetheden Hermann Buhi esrarengiz bir sesin kendisine ismiyle seslendiğini söyledi Giigit tepeleri Keşmir)18 AP)Dünyanın en yüksek tepelerinden Himala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.07.1953
  • Bela Lugos?boşanıyor Korkunç filmler yıldızının karısı kocasının çok içtiğini vo kendisini dövdüğünü iddia etti Hollywood 18 A.A.Deh şet verici filmlerde baş rolü alan 70 yaşındaki aktör Bela Lugosi'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.07.1953
  • Bir ameliyat gsçiren Taî* iyHeş'yor Nev Yürk,18 AP)Kongre ekseriyet lideri Ohio cummıriyetçı senatörü Rooert Taftjn kalçasından ameliyat olduğa Nev York hastahancsinden dün düft neşredilen bir Dültend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.07.1953
  • Oyun yıâz&lndan çıkan tabmncalı kavwa Galatada.Döşemeci sokağında kahvecilik yapan Nesi mi Işıl Salâhattin Ayman adında bir garsonla iskambil oynarken kav gaya tutuşmuştur.Bir ara tabancasını çeken Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.07.1953
  • Kadîn çorap'ariy'e alâkalı bîr takUt Londra,18 NafacO îş^' Partisi mebuslarından Bayan Elaine B,urton Avam Kamara sına hükümetten,kadın çorap lan ile ilgili bir talepte bulun muştur.Bu kadın rneous ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.07.1953
  • Bîr İşcf metresini bıçakla yaraladı Mecidiyeköyde oturan Sedat Aydın adında bir işçi kıskançlık yüzünden çıkan bir kavga sonunda bıçağını çekerek metro si Fatma Güzel'i bir kaç yerinden yaralamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.07.1953
  • Ayazpaşada bir randevu evi fra-ıleh Tanınmış randevuculardan Makbule Gökmen adındaki kadının Ayazpaşada Dümen sokağında 1 numarada tekrar faaliyete geçtiği Öğrenilmiş ve yapıîan baskınd-a bir çift suç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.07.1953
  • Şehrin imarı için hazır'ıklaı-a başlandı Şehrin iman için teklif ve kabul edilen 50 milyon liralık istikraz hakkındaki kararname nin bugünlerde Belediyeye gelmesi beklenmektedir.İstikra* tahvil çıkarm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.07.1953
  • İbret Aynası Sir sizden,bir bizden Bir kamyon içindeki yolcularla birlikte bir uçuruma yuvarlanırsa bu bir kazadır.Yuvarlanışta yolculara bir şey olmaz da.kamyon uçurumun dibinde yatan bir yaban domuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.07.1953
  • Bir uçak kazasında 4Ö kişi öldü Pensaoola,Florida)18 A.A.Amerikan bahriyesine ait bir nakliye uçağı,bu sabah içindle 40 subay namzedi ve 6 kişilik mürettebat olduğu halde Ploridada Vhiting hava meydan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.07.1953
  • ispanya Nato için m in imal edecek Madrit,18 T.H.Aj Bat] müdafaası için Naloya lüzumlu malzemenin muhtelif memleket lere siparişi meyanında,Türkiye den sonra bu sefer de İspanya ile,Amerikan Ordusu ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.07.1953
  • Kısa harımı haberler AMERİKA Cumhurreisi Eisenhower Pasifikteki Amerikan Birinci Fi loşu Komutanlığına Amiral W.K.Phillips'i tayin etmiştir.59 yaşında bulunan Amiral Phillips,Pasifikteki donanmanın Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.07.1953
  • 46 Veeı*a kah erkeğe kâh parma gına takılı iri yaluıt taşh yüzü |e bakıyordu.Memnundu.Bu büyük iltifatın karşısında gurur la kabaran küçük Hintli kalbi ona böyle güzel bir hediye ve ren erkeğe karşı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.07.1953
  • İKTİBAS smdan ayrılmak ar isteyen kadın a B.Rockfeller kocasının Nevyorktakî konağmm balkonuna» Barbara Rockefeller,uzun mücadelelerden sonra,Kocam bana senede 250.000 dolar nafaka bağlarsa,ayrılmağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.07.1953
  • Amerikanın atacağı Avrupalı muhacirler Vashington,18 A.A.^l Aya» Meclisi adliye komisyonu,Mc Carnan kanvınunun müsaade et tiği miktar d^smda,gelecek üg yıl içinde Birleşik Amerikaya 220.000 Avrupalı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.07.1953
  • FIKRA ielediyeler ve nizamlar İsviçre kanun ve nizamları demek isviçre demektir,İsviçreliler demektir.Ah bunu bir anlıyu«bilsek.Anlaşılması gereken bir nok ta daha var:isviçre ve İsviçreliler •olmasay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.07.1953
  • decimi c u amcCI c HAUOELE 1 Dünya Üniversiteler Birliği Kongresinin çalışmaları sona ermiş ve yapılan seçimlerle yeni idare heyeti teabit edilmiş tir.2 Prenses Margaret Afrikada annesiyle birlikte ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 19.07.1953
  • HEKGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Kıztaşı,kızların bakire veya olmadıklarını bildirirdi Bugünkü Kıztaşı hakkında muhtelif rivayetler vardır.Bir rivayete göre tapssinde Marsiyan heykeli bulunuyordu,diğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 19.07.1953
  • cm m i wmm:lr-Mc-*t(it Marily Monroe mıılıakkak ki Amerikanın en popüler artisti dir.Sangın dilber gecen yıl Koreye gitmiş ve Amerikan erleri için gösteriler yapmıştı.Marily Monroe'nln Amerikada î kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.07.1953
  • Yer yüzünün en heyecanlı bisiklet yarışma s t Fransa turun 25 gün kızgın güneş altında 18 milyon seyircisi olan bir müsabaka Tur yüzünden seçimleri kaybeden komünist belediye başkanı Batı Avrupa üç ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.07.1953
  • Türkiye bisiklet bîrıncilikîpri Türkiye bisiklet birincilikleri 24 ve 26 temmuz 1953 tarihlerine tesadüf eden cuma ve pazar günleri Bursa'da yapılacaktır.Bu yarışa istanbul bögesinden 5 kişilik bir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.07.1953
  • Bülent Eken «ta!yaya gitti Galatasaray santrhafr Bülent dün Tarsus vapuru ile îtalyaya gitmiştir.Eken kendisiyle görüşen bîr arkadaşımıza.Italyaya bazı hususî işlerini takip edeceğini ve 15 gün kalaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.07.1953
  • Transfer hareketi hızlanmaya ba Beşiktaşlılar amatör takımlarını kuvvetlendirmeye çalışıyorlar Transfer faaliyeti günler i-İcrledikçe hızlanmaktadır.Kulüp idarecileri büyük gayret sarfederek takımları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.07.1953
  • 4 hazanlar:W.Winterbottom L.Gambia N.Stfeaer Futbol hakemi,ufak bir düdükle her dilden oyuncuya meramını anlatabilir 2 Kaleler,birbirinden 7.28 metre mesafede iki şakuli direkten ibaretti.Bu iki direğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.07.1953
  • KARADENİZ YÜZME YARIŞLARI ÇOK ÇEKİŞMELİ OLDU Yüzme ihtisastan Engin 200 metre kelebek kurbağalamada 2.58 9 10 ila yeni bir T Ur k i y e rakoru tesis etti Dün saat 10 da Lido yüzme havuzunda yapılan «K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.07.1953
  • Balalaykalar memleketi nereye gidiyor?Stalin öldüğü zaman millet,için için sevlnmâkteydi.O sırada bir taksi şoförü bana Stalin bizim için fazla idi.Amerika ile bağdaşmasını bilmiyordu,fakat bildiğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.07.1953
  • izmir Belediyesi Başkanlığından 1 İzmirin en güzel bir yeri olan Atatürk caddesi üzerinden «Kordon boyu» Atatürk ve Cumhuriyet bulvarlarına cephesi olan 1200 ada 5 sayılı parselde 1065 metrekareden ib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.07.1953
  • Kalorifer tesisatı yaptırılacak SUmerbank Genel Müdürlüğünden 1 Diyarbakır Yün Yıkama ve Şayak Fabrikası kalorifer tesisatı birim fiatlan talipleri tarafından doldurulmak gartiyle ve kapalı zarf usuli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.07.1953
  • TARİHTEKİ KÖRKUtM r CİNAYETLERE Makteden:a^İjÜ OZBAY Lupyan'ın kızına musallat olan Prens Korlano kim?6 Lupyan ısrar etti:NA de olsa böyte« bir zat müessesem için bir yüktür.Kadın rakamlarla konunu ğa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.07.1953
  • Dumlupınar davas [Baş tarafı birincidel Celse açılır açamaz Salâhittin Ayanoğlu,maznun Naboland süvarisi Oscar Lorentzon ile Dumlupınar süvarisi Sabri Çelebioglu ve her iki taraf vekilleriyle 'müdahil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.07.1953
  • Zonguldak Voli?iqinden Safranbolu kasabasının Kalealtı okulunun 19320 lira 90 kuruş keşif bedelli onarım işi «birinci eksiltmede ihale olunamadığmdan müddeti uzatılarak» 27/Temmuz/953 pazartesi günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.07.1953
  • l£7iviıyr» ı Fadi ı Of?A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 JUL I 2 3 4 5 HHH 6 HH 7 I i HH 8 9 'Sn 10 11 I 12 £oSs3a?t safa:1 Azim;Yaftışmca çıkmaz,2 De S.V/tte bulunan iki kelime)3 Horozun tacı;Ced;Kara se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.07.1953
  • Erkeklerin hepâı aynı soydandırlar.Mektepte sana söylediklerimi hatırlıyor musun Onların bir tek dü-jün^lir;irdir,istediklerine muvaffak eden Beniz,zevklerini tatmin efciktea sonra bu kadar kolay düşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 19.07.1953
  • Jane Powell boşanıyor [Baş tarafı birincide!caeının kendisine manevî eziyette bulunduğunu iddia etmektedir-Jane Powell 1949 kasım ayında evlenmişti ve bu sene başından beri de kocasından ayrı yaşamakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1953
  • İsveç basınında [Baş tarafı birincide!mizi ziyaret etmiş olan ve Ereğü mayın gemisinden hâkim tarafından uygunsuz hareketlerde bulunduğu için çıkarılan bu zat tarafgira ne ve hakikate uymayacak bir ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1953
  • Fransa güzeli,dünya güzellik kraliçesi oldu j9pi.nn.iiq ıjıuuj ğeg] güzeli Myrna Hansen ikinci ve Japon güzeli Kinuko ito iae üçüncü olmuşlardır.Meksika güzeü Anne Lepe Jimiker dördüncü V3 Avustralya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1953
  • M.P.hakkında açılan tahkikat [Baş tarafı birincide} mensupları hakkındaki tahkikata yine devam etmiştir.Bugün eldeki vesaik ve tahki kat evrakının incelenmesine devam edilmiştir.Pazartesi günü yeniden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1953
  • Dün gece Adada bir ev yandı Dün gece Büyükadada tedbirsizlik yüzünden çıkan bir yangın neticesinde iki ev tamamen yanmıştır.Yangının bütün adayı kaplamasından endişe edilmişse de itfaiyenin gayreti,ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1953
  • Türk v^tarîdsşiEğsRdsn çs&arılanlar Ankara-18 A.A.Resmî izin almadan yabancı devlet tabiiyetine geçen 12 kişi ve 5 yıldan fazla müddet içinde kendilerini konsolosluklarımıza kaydettirmyeen 155 kişi îe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1953
  • ÇaşT2?Kaymakamı birJ &p kazass na t:c*5î*!*fe öldü Bir lâstiğin patlaması üzerine kendini arabadan atan Kaymakam,başı taşa çarparak öldü izmir,18 T.H.A.Dün akşam üzeri şehrimizde müessif bir kaza olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1953
  • Rusyada temiz!i k Ml II^M Ml Azerbaycan Cumhuriyeti Başvekili do komünist particiden atıldı Dcmdra 18 AP)Moskova radyosu bugece Azeı-baycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Başbakanının mahalli komünist p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1953
  • Üniversiteliler kanununda tadilât [Baş tarafı birincide] misyonunda müzakere ve aynen kabul edilmiştir.Millî Eğitim Komisyonunun bugünkü toplantısında bu tasarının müzakeresi münasebetiyle hemen bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1953
  • Dayaktan usanan koca TBaş tarafı birincide] rkı saadeti,bir müddet sonra,kadında görülen bazı haller yüzünden bozulmaya başlamış tır İddiaya göre.Kevser,sudan bahanelerle kavga çıkarmakta ve kocasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1953
  • Doğu Almanyada isyan [Baş tarafı birincide] tifasmı istedikleri gibi geçen ay vukubulan kalkınmalarda tevkif edilen komünist aleyhtarı işçilerin seVbest bırakılmalarını talep etmişlerdir.Berlin'e gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1953
  • Dumlupmar dâvası Baş tarafı 6 ncı da)I mlcmin yapacağı hareketler ml I dir?Cevap:3 Bu sorunun cevabı iki numaralı cevapta mev cuttur.Bu suale vereceğim cevap bundan ibarettir.Sual:4 Mevcut beyanlara j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 19.07.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserlerive oyun havaları 13.30 Dans müziği Pl.Çalan orkestralar:Cugat,V.Silvester,Henrie Leca,Eddie Varner,Nora Morales 14.00 Şarkılar 14.30 N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.07.1953
  • 10 bin ton yemeklik sarı mısır ithal edilecektir Toprak Mıhsullerı Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Anlaşmalı memleketlerden anlaşma hükümleri dahilinde ve anlaşmamız bulunmıyan memleketlerden dolar veya s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.07.1953
  • Muğla Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Marmariste yeniden yaptırılacak sağlık binası inşaatıdır.Keşif bedeli 140686.05 liradır.2 Eksiltme 1 ağustos cumartesi günü saat 12 de Bayındırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.07.1953
  • Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Hakimliğinden:953/34 Kadıköy Hasanpaşa mahallesi Saray ardı So.No.44 de iken halen nerede aiâuğn bilinmiyen Necati Yol eriye,İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü tarafından aleyhi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.07.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mlltahassısi Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.istanbul Divanyoıu No.104 t„ j^mı»«;ı«Mj nııw6tf8w*ııtıııu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.07.1953
  • inşaat ilânı Sümerbank Genel Müdürlüğünden:1 Ereğli Konya)Pamuklu Sanayii Müessesesi sosyal binası inşaatı ve kalorifer tesisatı görülen lüzum üzerine ikinci defa birim fiat esasiyle ve kapalı zarf us
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.07.1953
  • Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünden 1 1/Ağustos/1953 tarihinden itibaren Yeşilköydeki yeni terminal binası işletmeye açılmış olacaktır.2 Binadaki lokantalar;milletlerarası meydanlardaJki,husu&iyet a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.07.1953
  • WssA Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784_784.Dolar 280.50 280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.61 5.60 îsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.07.1953
  • beyaz $aoun yerine Kremli PURO Kullanınız Kremli PURO Tuvalet Sabunu cildinizin muhtaç olduğu aifoM f müstahzarıdır!Bol köpüklü Nefis kokulu PURO Sıb^t» tOO U 100 mK :
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.07.1953
  • Bütün ağrılara karşı başarı ile kullanılır 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.07.1953
  • ISTANBUL ASLİYE İKİNCİ TİCARET MAHKEMiUSlNDEM Davacı Misel Nuricfm tara fıntdıan,sahip ve hamili bulunduğu «İstanbul Umum Sigorta Qiriketi» nin hamile muharrer hisse senetlerinden 9İ001 ilâ 94100 numa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.07.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat Hânları Adana için 600 ton kuru ot l/Ağustos/953 cumartesi saat 11 de Mersin As.Sa.Al.Ko.da kapalı zarfla satın alınacaktır.Bedeli 120.000 lira geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.07.1953
  • maasEBa DENİZCİLİK BANKASI T.A.0.HAC SEFERLERİ Umumî arzuya uyularak Hac seferleri programlarında yapılan ve 18 Temmuz tarihli istanbul gazetelerinde ilân edilen değişikliğe rağmen,bazı Hacı namzetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.07.1953
  • Sümerbank Beykoz deri ve kundura sanayii müessesesi Müdürlüğünden Demir Konstrüksiyon Aydınlık Çatısı yaptırılacak)1 Fabrikamız Kireçlik dairesinin Betonarme çatısı üze" rinde aynı ebat ve evsafta olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.07.1953
  • Kocaeli Valiliğinden «40065.14» lira keşif bedelli îzmit Adliye binasında yaptırılacak kürsü» kâtip masası ve arşiv dolapları vesair doğram5* işlerine yapılan tenzilât lâyık hadde görülmediğinden tekr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8