Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.07.1953
  • Kore dördüncü değiştirme birliğimizin ilk kafilesi Paşan Umanına çıkarken Kore'de kızılların taarruzu devam ediyor Mütareke arefesinde Ç giriştikleri taarruzun Seul,14 A.A.Sekizinci;ondu söküşünün Dil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1953
  • D.P.Grupımda izahlarda bulundu Son günlerin siyasî hâdiselerine temas eden Menderes "icabederse Meclisin memleket emniyetini sağlıyacak kanunları çıkaracağından emin olduğunu,söyledj Başvekil,inkılâpl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1953
  • i Başvekilin 5 nci bosm i toplantısı Gelecek hafta yapılacak olan toplantıya siyasî mahfillerde büyük önem veriliyor Ankara 24 Milliyet)Baş vekil Adnan Menderes,beşinci basm toplantısını 24 temmuz cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1953
  • İki uçağımız çarpıştı Kaza sonunda pilot assubay Nizamettin Belli şehit düştü.Yzb.Necdet Dinçer yaralandı Ankara,14 A.A.Millî Savunma Vekâleti Temsil Bürosundan aldığımız malûmata göre» bugün birinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1953
  • m İDİL BİKET DÖNDÜ Pariste muvaffakiyetli konserler veren küçük sanatkâr idil Biret dün Tarsus vapuriyle şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1953
  • Adliyede bir hâdise Hırsızlıktan sanık bir genç.Adliye koridorunda eline geçirdiği jiletle her tarafını kestikten sonra jiletleri yuttu Dün öğleden sonra adliyede ortalığı heyecana düşüren bir hadise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1953
  • O US ^Mi Hes i:«v K HH İl-sjfiS HI r* HHu^ş^ ^sısi •irM r»3i Ws A mmm-ÎLK ADIM Kopenhag hayvanat bahçesinde Maren adlı otuz yaşında bir bu aygın on üçüncü çocuğunu doğurarak rekor kırmıştır.Resim yavr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1953
  • M.P.hakkında açılan tahkikat Prof.Vasfi Raşit Sevig ile Panrokoğhmun yeniden malûmatlarına müracaat edildi Ankara 14 Milliyet)Millet Partisi hakkında açılan tahkikata bugün de devam edilmiştir.Bugün A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1953
  • MALATYA SUİKASTI TAHKİKATI Malatya guikastı ile ilgili olarak tevkif edilmiş olan Necip Fazıl Kısakurek'i-n dün tekrar ifadesi alınmıştır Resim.Necip FazıPı adliyeye götürülürken tesbit etmektedir.Fot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1953
  • üçler Molotov'la görüşecek Dışişleri Vekiİlerinin Washingtonda yaptığı toplantı dan sona erdi Vaşington,13 A.A.Resmî bir kaynaktan bildirildiğine göreç burada toplanan üc batılı Dışişleri,Vekili,Alman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1953
  • ¦Şkî,DÜNYA GÜZELİ HİM OLACAK?Dünya güzellik kraliçeliği müsabakasının neticesi he* men hemen her yerde büyük bir merakla beklenmektedir.Muhtelif ırk ve memlekete mensup 67 güzel,günlerden beri GaKforn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1953
  • Rusyada iç buhran vahim bir hal alıyor Sovyet Yüksek Şûrası anî olarak toplantıya çağırıldı Sanayi Vekili Malişev azledildi Polonyada bulunan Mrşl.Rokosovskiye derhal Moskovaya dönmesi bildirildi-Komü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1953
  • Mısır ordusuna dün "Hazır ol„ emri verildi Kanal bölgesinde önümüzdeki günlerde mtihîm hâdiseler bekîeniyor Kahire 14 T.HLA.Cumhurbaşkanı General Muhammet Necip'in riyasetinde toplanan ihtilâl komites
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1953
  • SrCAKLAR DEVAM EDlYOtt Bir kaç günden beri arttua sıcaklar devam etmektedir.Yalnız dün sühunet derecesi biraz düşmüştür-Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan bildirildiğine göre,dün en yüksek sühunet der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1953
  • Simsar kullanan bîr doktor tevkif edildi Doktor Hasan Ertemiz Anadoiudan gelen hastaları simsar vasıtasiyle temin ediyormuş Dün bir doktor,simsar kullar desinde 3/1 numarada oturan maktan sanık olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1953
  • Bugün şehrimizde havanın umumiyetle açık ve güneşli geçeceği,sühunet derçte sinde de gisiklik ohuıyacağı tahmin edil mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.07.1953
  • TAKVİMDEN ğÛ YAPRAK Nerdesin yâ Belediye ULUNAY Aşi re fendi Caddesi,Fincancılar Mahmutpaşa Yokuşunun arka sokakları gibi ticaret merkezlerini teşkil eden yerler,halkın geçeceği bir sokak olmaktan çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.07.1953
  • KISA HABERLER Beş liralık damga pullarının sahteleri yapıldığı için Maliye Vekâleti bunları geçen ayın 20 sinde tedavülden kaldırmıştı.Pulların Mal Sandıklarınca değiştirilmesine devam edilmektedir.Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.07.1953
  • POLİSTE Tanınmış randevuculardan Makbule Gökmen adında bir ka dınm Galatada Gümüşsüyü Dü men sokağında 1 numarada ran devuculuk yaptığı tesbit edilmiş,yapılan baskında bir çift suçüstü yakalanmıştır.•
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.07.1953
  • Ssbze va meyveciler dün valiyi ziyaret etU Sebze ve meyva d3inE.gi azalan dün Vali ve Beiedıye Reisi Prof.Gökayı makamında ziyaret ederek konuşmu-şlaıdır.Prof.Gökay,tazim satışların d.ı takip edilen g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.07.1953
  • Hfe.4 Z.lka 1372 15 Temmuz 1953 Çarşamba Rıt 2 Tom 1369 VAKİT H VASATI EZANt f Güneş 4.41 9.00 Ogle 12.20 4.39 İkirnii 16.19 8.38 Akşam 1S.1Û 12.00 Yatsı 21.37 L58 înuak 2.2J;6.48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.07.1953
  • bHIUKHKKA;"Halbuki ben sizi kadıların kadısı yapmak arzusunda idim 95 îmamı Âzam ise;Benim Halifem demişti.Din adamları ancak Allah korkusu ve'Kuran-ı Kerimin buyur duğu emirle yollarını çizerler.Hali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.07.1953
  • KONGRELER İstanbul Elektrikçiler Derneği» nin senelik kongresi;28temmuz sah günü saat 14 de,Cerrahpaşada Kocamustafapaga Caddesi 4 No.daki D.P.lokalinde yapılacaktır.¦jç «Türkiye İşçi Sendikaları» nın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.07.1953
  • BUGÜN AÇİLDİ AKREDİTİF İŞLERİ ve Her Türlü Ban'ta Muamelâtı TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.07.1953
  • Bu yıl Hacca gidenler az Hacı namzetlerinin rahat bir seyahat yapabilmeleri için gerakli tidirler alıntı Yapılan müracaatlara göve bu sene Hacca gidecek vatandaşların sayısı on bim a-jmakLdıv.Son iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.07.1953
  • imw w HALKIN Şoförlsr şehir dışında hür müdür?İstasyon arkası,Kazlıoeşme gecekondularında 42sokağın 18/2 numarasında oturan Kâmil isimli bir okuyucumuz yazıyor:«Altıncı Şubenin korkusundan Istanbuida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.07.1953
  • Kapatılacak meyhaneler Muhtelif semtlerdeki 79 içkili yerin kapatılmasına Tİlâyetçe karar verildi Şehrimizde bulunan 27 içkili yerin kapatılması hakkındaki karar Vilâyetten çıkmış ye durum îç işleri V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.07.1953
  • Bir infilâk sonunda iki kişi yaralandı Lütfi Çoşkuntuna adında bir kaynakçı,Kumkapıda Balîpaşa yokuşunda 128 numaralı inşaatta oksijenle demir keserken,kar pit kazanı anide infilâk etmiştir.Kazandan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.07.1953
  • Piyasada inşaat malzemesi darlığı elan devam ediyor Demir çimento vs rinda yeni bir İnşaat malzemesi fiatlarındaki yükseklik devam etraektedir.Son günlerde bir miktar ucuzlamış olan çimento fiatıarı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.07.1953
  • Yeni meydan binası için bayrak yaptır lıyor 1 ağustosta işletmeye açıla cak olan Ye,şilköydexi yeni mey dan binası için Devlet Hava Yol ları tarafından Ecnem ve Türk bayrakları yaptırılmağa karar veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.07.1953
  • P-k j hırsızlarından biri yakadandı Küçüksu plajında Mehmet Perçin atfında birinin 500,Mehmet Olcay adında bir tın de 110 lirasını yankesicilik suretiyle ça lan Mustafa Aksel adındaki sı bıkalı dün ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.07.1953
  • Yüzme bümiyen bir genç E'ocftıldu Küçükayasofyada Bardakçı sokanında 20 numarada oturan İsmail Sevcin adında biri,Kum kapı ile Çatladıkapı arasın/fn denize girm'ş ve yüzme bilmediği için boğulmuştur.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.07.1953
  • Höviy ıtî meçhul bîr kadın cesedi bu'undu Burgazdan kalkan ülev vapu runun yolcuları evvelki gec^î Fe nerbahçe açıklarında bir ceset görmüş ve durumu kaptana bildirmişlerdir.25 yaşlarında bir kadına a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.07.1953
  • Para ve mücevher hırsızl;kları çoğaJdı Tarabyada Yentköy caddesi nde oturan Avni Atmcıca adında birinin dairesine giren meçhul bir hırsız,1200 lîra değerinde mücevheratla 800 Ura değerinde muhtelif ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.07.1953
  • Sovyet Rusya,doğrusu tam yaşanacak bir cennet imiş.Beria'nın tasfiyesi doiayısîy le S.tokholm'den çekilen bir telgrafa bakınız neler yazıl» yor:Daha bir kaç hafta evvel Bakanlar Konseyi ıin Başkan yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.07.1953
  • Siyasî İcmal Üçlerin toplantısı Vaşingtonda toplanan üç Dışişleri Vekili;konuştukları mevzular hakkında muntazaman bül tenler neşretmektedirler.Kore mütareke müzakerelerinin cereyan tarzına ve Cenubî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.07.1953
  • Bir kamyon Sarıyerde denize uçtu Adnan Hilmi Aykutlu adında bir şoförün idare ettiği 42'J'j plakalı kamyon,Sarıyerden îs tanbuta.doğru gelmetcte iken.Be yazpark önünde duran bir otobüsü geçmek istemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.07.1953
  • İsçt Sigortaları Müdürü merkeze alındı İşçj Sigortalan Kurumu İstan bul Şube Müdürü Nedim Güven Umum Müdürlükçe görülen lü zum üzerine merkezde başka bir vazifeye tayin edilmiştir.Nedim Güven yeni vaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.07.1953
  • SÂNÂD0NE€EGIM 42 SÂNÂD0NE€EGIM 42 Akşam,gurupla beraber,vadi ve ormanlardan yükselen sıcak aisnı kokusunu yaz yağmurlarından evvel kuraklıktan kavrulan tarla ve ağaçların koku 8unu,Dinlerce seneden be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.07.1953
  • Sıcağa dair Se sıcak,sıcak!Adamın canı iki çift lâf etmek bile istemiyor.Saat on dört sıra arında bir eczahanenin gölgedeki termometresi 34 dere ceyi bulmuştu.Herkesin merak etliği de bu:Acaba termome
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.07.1953
  • Fatih ormanı Rumeühisarında ktıru'u or Yeşil Türkiye MÜPendis va Muallimleri Cemiyeti Oir müdtfet evvel şehrimizde Fat:n Orma m* ismiyle bir orman kurmaya karar vermiş ve bu hususta ilg?liler nezdind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.07.1953
  • Emekliye ayrılan it^ratat—iaı Şehrimiz arta öğretim müesse «elerinde vazife gören sek z öğretmen daJıa emenliye ayrılını?tıılOmekliye ayrılan ö*retmenleı şunlardır:Çamlıca kız lisesinden Mehmet Boduro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.07.1953
  • İ!sa harici haberîeı AMERİKA Temsilciler Meclisi Hukul İşleri Talî Komisyonu 31 Ara İjk 1955 tarihine kadar Birleşik Amenkaya 247.Ü00 muhacirin kabulünü tasvip etmiştir.INGİLTJCKJ5 İngiltere İle Irak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.07.1953
  • İKTİBAS Bugünkü gütmenin korkunç misali Kan gütme yo u ile adam öîdürenlsr artık bizde idam cezasına çarpılacaklar.Bu yeni kanun o eski adaletin kalkmasına ne dereceye kadar müessir olacaktır?Bu,ıu şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.07.1953
  • İbret Aynası Tasfiye kanunu Bir değil» beş değil.Komünizme ihanet suçundan tasfiye edilenlerin sayısını ancak zebani bilir.Bu işde komünizmin kurucusu olmak veya komünist idaresinin başına geçmek de p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.07.1953
  • Yeni Amerikan Büyüke çîsi yakında geüiyor Ankara,14 A.A.Bir müddet evvel memleke^imi-zden ayı ilan Amerikan niyUk elçisi Mr McGheenın yerine Ankara büyük elçiliğine Amerikanın Pa kistan nezdindeki oil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.07.1953
  • Bir İskoç heyeti HUmalayaya çıkmaya çalışıyor Londra,14 Nafen)İngiliz heyetinden sonra şimdi da bir İskoç heyetinin Everi3Ll fethe!meye hazırlandığı uüdlıilmektediı.Bu heyete dahjl olanlarım hepsi de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.07.1953
  • 100 TALİHLİ Temmuz ayı çekilişinde hesabındaki kadar rıara kazanan 100 talihlinin isimlerini gösterir liste Şube ve Ajanslarımızda müşterilerimizin emrindedir.Kazananlara ayrıca mektupla haber verilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.07.1953
  • Avusturya Ticaret Vekili şehrimize geliyor Avusturya Ticaret Vekilinin başkanlık ettiği bir Avusturya Ticaret heyetinin önümüzdeki ı günler içinde memleketimize gel meai beklenmektedir.Evvela Istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.07.1953
  • Pasifik'te kaybolan uçağın enkazı bulundu Honolulu.14 A.A.Amerikan donanmasına mensup «Barrett» nakliye gemisi dün gece,içinde 58 kişi olduğu halde Pasifik denizine düşen «Transocean» yolcu uçağının e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.07.1953
  • Londra landrusu bu sabah idam ediliyor Londra.14 A-A.En az\6 kadını öldürdüğünden idama!mahkûm edilen Londra Landrusu.cinsî sapık John Christie yarın sabah grinviç ayan ile saat 8 de darağacma çeki-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.07.1953
  • İngiltere'de bir Tiirkfngiliz cemiyeti kuruluyor Londra»* 14 A.A.ingiliz parlâmento üyeleri,sanat severler ve sanayi firmaları tem silcilerinden müteşekkil bir grup dün Avam Kamarasında toplanarak bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.07.1953
  • Japon ordusu kuruluyor Amerika» yekûnu 350 bin kişiye varacak bir Japon güvenlik kuvvetinin teşkilini kararlşatırıyor Vaşhington,14 A.A.Dışişleri Vekâletinin sözcüsü tarafndan basma tevdi edilen bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.07.1953
  • Marakaz yakında tamirden çıkacak Camialtı tersanesinde tamir edümekte olan Marakaz vapurunun türbinlerinde niç bir arjzo görülmemiştir.Yalnız Sus vapu runda olduğu gibi oazı dişlilerin değinmesi icab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.07.1953
  • Bir Amerikan uçağı denize düştü Norfolk Virgmiî,14 AA.içinde 11 kişi buljn uı Ameri kan donanmasına menjup bi deniz uçağı bu sabah Virginia sahillerinin 25 mil serdarında denize düşmüştür.Bahriye sözc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.07.1953
  • Yemen'de bir şeyh İsyan etti Aden,14 A.A.Mansur)Kabilesinden Şeyh Muhammo i Şak ir El Mansuri,Tukar ve Vadi El Assam sınırı boyunda,ya ni Sübeyhi bölgesinde,kırk kadar atlısı ile birlikte soygunculuğa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.07.1953
  • Çin,Vietnam yardımı arttırıyor Kızıl Çin,silâh ve malzeme yardımından başka teknik personel da gönderiyor Na.no ı,14 AP)Komünist Çin,Hindiçinideki komünist Vietnam asilerine yaptığı yardımları gittikç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.07.1953
  • Mektep binasından hoşlanmıyan talebeler grev İlân etti Ludhiana Penjab)14 Nafen)Buradaki bir raelrtepte bulunan bütün taleoe er grev yapmaya başlamışlardır.Buna da sebep,talebelerin geçmekte oldukları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.07.1953
  • RESİMLE HADİS EL 1 Dördüncü Kore değiştirme birliğimizin ilk kafilesi 6 temmuz günü Pusan'a varmışlardır.Bilindiği gibi,birliğimiz üç kafile halinde Kore'ye gitmişti.2 Güney Kore Reisicumhuru Syngman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 15.07.1953
  • Çenberlitaş,2.200 seneden beri ayakta durmaktadır Büyük Kostantln bir ara bu taşı hıristiyanlarca tavaf edilecek hale sokmuştu.Yanından geçen her Hıristiyan Çemberlitaşa eğilirdi Iatanbulda Kostantin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 15.07.1953
  • #p.'M En ^vft;a H i?v i^r life 2-MT xw 5 J IIÎTA GEME SAHNEDE Yıllar yılı yıldızı sönmeyen Rita gene bütün dünyanın kalbini fethetmektedir.En son filmi olan Salome,büyük bir alâka yaratmıştır-Şu muhak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.07.1953
  • Beşiktaşlı i ukru dun yurda döndü Halen İtalyada oynıyan Beşiktaşın yetiştirdiği kıy* metli Türk futbolcusu Şükrü Önlesin dün saat 18 de Tarsus vapuriyle şehrimize gelmiştir.Sıhhati gayet yerinde olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.07.1953
  • ¦WA—M-iWE-ı.am-'j«p."i»w.TifflİİCÎSn^TİHmnvTB BÜTÜN İNCELlfiljL|^S Yazanlar:W,Winterbotton L Gamblin Turkçesi:N,Selener Top oyununun ilk izlerini aramaya koyulduğumuz takdirde,fa Nuhun gemisine kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.07.1953
  • Yerci Tenis Federasyonu kuruldu Ankara,11 T.H.A.Bugüne kadar Sportif Oyunlar Fe derasyonuna bağlı bulunan tenis ve ping-pong federasyonları bundan sonra müstakilen tenis federasyonu olarak çalışacakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.07.1953
  • *u£oslavyadaki tumuada «en muvaiiak ve ojnincu olarak kupa alan Yalçın Granit jjelgraddaki basketbol turnuvasında I MI I I* Galatasaray Partizan takımına 64-60 yenildi Turnua neticesinde Panhelintos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.07.1953
  • Vefanın,Yugoslavyaya yapacağı seyahatten vaz geçmesi muhtemel Vefa profesyonel futbol'kulübü «Un,evvelce kararlaştırılan Yu BOelavya seyahatine önümüzde-*l günlerde giKnıası icabetmek-«dir.Ancak,futbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.07.1953
  • Bu yıl temmuz sonunda Brükselde yapılacak olan Dünya Ordulararası atletizm şampiyonası ve geçen sene alman teknik dereceler Genç rekortmenlerimizden Ekrem Koçak 952 senesi şampiyonasında 1.55 5-1© ia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.07.1953
  • Bogaziçini yüzerek geçm?k maksadiyle Florence Chadwick şehrimize geliyor Dover İngiltere)14 AP)Dünyanın meşhur,boğazlar im yü zerek geçmeyi iş edinen 33 yaşındaki CalifiorniaU kadın yüzücü Florence Ch
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.07.1953
  • filler Bankasından İçme su tesisleri yaptırılacak 1 Aşağıda isimlen,keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır.Kasaba adı Boruların temin ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Eksiltmeye konulan iş:1 Antalya Su İşleri 10 uncu Şube Müdürlüğü bölgesin de bulunan Manavgat Ulualan sulaması 2 nci kısım inşaatı işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiat bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1953
  • inşaat ilânı Ulukışla Belediye Reisliğinden 1 Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan iş:Ulukışîada vahidi fiat üzerinden yapırılacak 59848.99 lira keşif tutarlı Hamam inşaatıdır.2 Eksiltme 17/7/953 cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1953
  • Yalnız bir bardak iç.on dan sonra da yola düzülelim.Sen içmiyor musun?Şimdi değil.Kocan bana garip bir tarada bakıyor.Bu hah hiç hoşuma gitmedi-Esasen ben bütün erkeklerden hoşlanmam.Haydi Lorraine,gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMTRTAŞ Basıldığı yer;Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1953
  • Yeşilköy Ziraî Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Müessesemiz için üst ve yanları kapalı galvaniz kafes telden elit bahçesi açık eksiltme suretiyle yapılacaktır-Tahmin bedeli 4718 lira 34 kuruş geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri.İdare eden:Semih Argeşo 1 Rossini Tencredi uvertür)2 Aaub;Winter:Alp hâtıraları potpuri)3 Ivanoviçi:Tuna dalgalan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1953
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.0.Denizyolları İşletmesinden SAYİN İZMİR YOLCULARSIN NAZARI DİKKATİNE Halen yapılmakta olan seferlere ilâveten İZMİR hattına her hafta cuma günleri saat 15.00 de bir ekspres pos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1953
  • Muğla Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan îş:Marmariste yeniden yaptırılacak sağlık binası inşaatıdır.Keşif bedeli 140686.05 liradır.2 Eksiltme 1 ağustos cumartesi günü saat 12 de Bayındırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1953
  • istanbul Levazım AııîrJiğınden variîsn askeri kıtaat ilânları M.S.V.I.No.Lu.Sa.Al.Ko.Bşk.dan:Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşagMİa cins ve miktarları gösterilen yiyecekler kapalı zarf usulü İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1953
  • NÜ.S.V.1,No.lu.Sa.A!Ko.Bşk.dan AKARA:Askeri Birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yem maddeleri kapalı z?rf usuli ile satın alınacaktır.İhaleleri hizalarında gösterilen gün ve saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1953
  • 2 cins üstübec ile Lifhopon alınacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Satınalma Komisyonu Reisliğinden 1 3 liste muhteviyatı iki cins üstübeç ile Litboponun Banması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1953
  • Takal Ganel MiHür£üğü ilânları Satmalına komisyonu başknîığmdan 1 Mevcut şartname ve şekil numunesine göre 3000 adet Bakır yemek tabağı pazarlıkla satın alınacaktır.2 Pazarlığı 27/7/953 pazartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1953
  • Fazırlıvan Sadi KORAL t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 B H 2 3 4 5 6 1 8 9 10 If 1 fâ 12 £o3c£an sağa:1 îşlenmiye müsait damalı bez.2 Sahip;Balkon;Kuşun ağzının yansı.3 Küfün bira beri;Kadın;Bölme.4 Papel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1953
  • r-HliUiuet Acone şartları tr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 ö0 Ecnebi memleketle»* iki mislidirilân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 TJLı.7 ve 8 inci sayfa stmt.2,50 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1953
  • Kambiyo e esham Kapanış Açılış 784.280.50 0.80 64.03 •İ3.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 93.34 9.7390 Kapanı-784 280.30 0.64.00 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 93.34 9.13.^0 e 23.00 23.00 105.00 105.25 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 15.07.1953
  • Başvekil D.P.Grupunda mühim izahatta bulundu [Baş tarafı birincide] tisinin irticai faaliyetleri ve man kemece alınan karar üzerinde serdettiği mütalaalar olmuştur.Başvekil,Demokrat Parti iktidarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.07.1953
  • Korede kızılların taarruzu [Baş tarafı birincide] du genel fcarargâhı tarafından 60 bin kişi olarak tanram edilmektedir.Güney Kore komutanlığı da verdirilen kayıpların esir ve yanalı olarak 6 bine var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.07.1953
  • Köprülü Aıtkarada Ankara.14 A.A.Ankara Paktı devletleri Dışişleri Vekillerinin 8 temmuzda Atiaa«la yaptıkları toplantıya ka tû&n ve bir haftadan beri Yu-Janistanda bulunan Dıgîşleri Vekili Köprülü bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.07.1953
  • Simsar kullanan bir doktor [Bağ tarafı birincide] yapan Emine Ekşi&gLu a-¦toda bir kadın vası'uaö.yle müş temin ettigj cesott edilmiş kendisini suçüstü yakalamak ^Süi harekete geçilmiştir.Evvelki gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.07.1953
  • Üçler Moîotov ı fce görüşecek [Baş tarafı birincide] ^niyetlerini iabat ©deşilmesi CmÖrtlÜ bİ rt^^1nın yapü t0PİantBun Batı Al-Warn S6çimlerini müteakip son düştür yapilması "ygu*1 SörüI *a-5?5î y ' l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.07.1953
  • biyede hâdise *W Baş tatafl bîrmddeî *la^ istemi«îerse de muvaffak ^mışiartır genç bir ara:öi GeÜn de bunlArı aîm tıhft dive elindeki jileleri ag ^atmiğ Ve yutmuştur.*lne *n Ilk Yardun Hastahane hs±
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.07.1953
  • Emniyet Umum Müdürlüğünden Te.s z malzemesi mubayaa edilecektir Mİkdan 60 adet 15 700 2 1 5 1 2 2 3 1 Cinsi 12 Volt 170/180 amper saatlik akümülâtör 24 voltluk redresör.yedeklerile birlikte Şişe Asit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.07.1953
  • Bütün ağrılara karşı başarı ile kullanılır 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.07.1953
  • iki uçağımız [Baş tarafı birincide] subay Başçavuç Nizamettin Belli idaresindeki Spitfire uçakları Merzifon alanından kalkışı müteakip havada çarpışmışlardır.Bu çarpışma esnasında Başçavuş şehit düşdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.07.1953
  • M.P.hakkında [Baş tarafı birincide] hakkında malûmat vermişlerdir.Savcılrk önümüzdeki günler zarfında yeniden bazı kimselerin ifadelerini o^cak 've muhtemelen gelecek ay içinde iddianamesini mahkemeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.07.1953
  • Mısır Ordusuna hazır ol emri verildi [Baş tarafı birincide] güneş altmda muayene muamelesinin tekemmül etmesini beklemekte olup bunlardan bir kaç metre ilerde bulunan Mısır polisi hiç bir şeye müdahal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.07.1953
  • Rusyada vahim bir [Baş tarafı birincide] yerine Malenkovcu diye tanilan bir şahsın getirilmesi,Beria'nın tasfiyesi ile başlamış olan temizlik hareketinin bütün şiddetiyle devam ettiğini göstermiştir.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.07.1953
  • iller Bankasından:Elektrik Tesisatı Yaptırılacaktır 1 Aşağıda adlan yazılı Belediyelerin elektrik tesislerine Lüzumlu makine vesair elektrik teçhizatı fennî şartnamelerinde* ki esaslar dairesinde satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.07.1953
  • M.S.V.1.No.lu.Sa.AI.Korş dan.ANKARA Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mıkdarları yazılı patates ve kuru soğan kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.İhalesi hizalarında gösterilen gün ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.07.1953
  • kfenfcu!Levazsm Amirliğinden verilen Askerî Ksfaat ilânları Müteahhit nara ve hesabına açık eksiltme ile 80 ton kurıi| fasulya 21/7/953 sah saat 16 da Gelibolu As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.07.1953
  • Yüksek Öğrenim ve Öğrenci Yurtları Müdürlüğünden Açık Eksiltme ilânı 1 Gümüşsüyü Yüksek Öğrenim öğrenci yurdu onarımı keşif bedeli 18060 lira 77 kuruştur.Eksiltme 30/7/953 tarihinde perşembe günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 15.07.1953
  • 28 AĞUSTOS 1953 ÇEKİLİŞİNDE ANKARADA BAHÇELİEVLERDE İKİ APARTMAN DAİRESİ ve AYRICA BİR ADET 10 000,YİRMİ ADET 1000,YİRMİ ADET 500 ve YÜZ ADET DE 100 LİRALIK FARA İKRAMİYESİ VARDIR.BU ÇEKİLİŞE KATILMAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.07.1953
  • iSfer Bankasından Elektrik tesisatı yaptırılacaktır 1 Aşağıda adları yazılı Belediyelerin elektrik tesislerine lüzumlu makine vesair elektrik teçhizatı fennî şartnaemlerindeki esaslar dairesinde satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.07.1953
  • Antalya Belediye Bask.dan 1 Soğuk hava deposu ve asrj mezbaha binası ikinci kısım inşaatı kapalı zarf usulü eksiltme ile yapılacaktır.2 Muhammen bedel 49745 ura 24 kuruştur.3 Teminat akçesi 3730 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.07.1953
  • 10 bin ton yemeklik sarı mısır ithal edilecektiı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Anlaşmalı memleketlerden anlaşma hükümleri dahilinde ve anlaşmamız bulunmıyan memleketlerden dolar veya s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.07.1953
  • Huzur va emniyetle ve aynı zamanda sıhhî imkânları* nızında en iyi şekilde tertiplendiği İÇİN SİZ DE BEHEMEHAL ENİZCIL1K BANKASİ T.A.0.İSTANBUL,İZMİR,ÇORUM LÜKS ve KONFORLU YOLCU GEMİLERİNİ TERCİH EDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.07.1953
  • Bayındırlık Vekâleti Erzincan Su işçileri II.Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konan iş:1 Şubemiz bölgesi dahilde bulunan Rize şehir içi dereler* ile Çayeli deresi İslahı inşaatı olup,muhammen keşif bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.07.1953
  • KADIKÖY ÎCKA MEMURLA ĞUNDÂN:952/1541 Hacizli ve 100 lira muhamme/kıymetli yaylı 4 adet koltuk,Ka za açılır kapanır 12 kLşihk sa,bir adet gardnop ile tuvale* ti açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.07.1953
  • KOLAY VE PRATİK BİR GÜZELLİK MÜSTAHZARI K remli Tuvalet Sabunu Cildinizi besler.korur,yumuşatır,tazeleştirirJ ve güzelleştirir Uyu Boi köpUkİU N*fi* kokulu »İISIİ 100'c*e 100 saftirİ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.07.1953
  • ASLÎYE 8 inci liUKL'K f 53/37$ Todori Teodoros)lstavridia tarafından Beyoğlu Tarlabaşı Peşkirci sokak No:30 da Fotini Kalliarhi îstavridis)aleyhine şiddetli geçimsizlik sebebiyW açılan boşanma dâvasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan