Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.07.1953
  • Adres:Nuruosmaniye Turbedar Sokak No:18 İSTANBUL,Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI:1142 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİATI 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1953
  • Şehrin yağ ı II.I mı.I» dâvası Bstanbul Belediyesinin,sebze ve jrıeyva ihtikârını Önlemek için açtığı mücadelenin tevsi edilerek ete ve yağa ita teşmilini isteyenler oldu.Şehirde,kolay kolay temiz süt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1953
  • syada kanlı tasfiye süratle genişliyor ı ı WM IMI win—ı.ı ı I.M—m.i m Berianın idam edilmiş olduğu ısrarla iddia ediliyor Mareşal Bulganinde azledilecekler arasına girdi Malenkov'un Moskova Operasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1953
  • Başvekilin basın toplantısı Menderes muhtelif memleket meseleleri ve Millet Partisi hakkında izahat verecek Ankara,12 Milliyet)Başvekil Adnan Menderes 5 inci basın toplantısını yarın saat 16 da Başvek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1953
  • Bunaltıcı sıcaklar Dün sıcaklık derecesi güneşte 60 dereceye kadar çıktı Son günlerde ^enrimızde git tikçe artan bunalliCi sıcaklar başlamıştır.Güney-dogudan gelen ve gün geçtikçe memleketimizi kapla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1953
  • Ertuğrul Adalı adliyeye verildi Salâhattin Sava.şkan'ı silâh tehdidiyle istifa ettirenler D.P.den de ihraç edilecek D.P.Adalar ilçesi idare heyeti âzasından Dr.Salâhattin Savaşkan'ı.D.P.den tabanca te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1953
  • Azınlık ve yabancı okulların durumu Millî Eğitin Vekili,düşkü basın toplantısında bo okulların da resmî kadroya alınacağını bildirdi Şehrimizde bulunan Milli Eğitim Vekili Prof.Rıfkı Salim Burgak,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1953
  • Dünya Üniversiteler kongresi dün toplandı Bir hafta devam edecek olan kongreye 20 memlekete meaeju» 80 delege katılıyor Dünya üniversiteler Birliği kon gresine iştirak eden delegeler Dünya Üniversitel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1953
  • Kızıl Çin Birmanya hududuna tecavüz etfi Baş noktada hududu geçen Çinliler memleketin fç taraflarına doğru İlerliyor Rangoon,12 AP)İstihbarat servisi kaynaklarının bildirdiklerine göre,komünist Çin ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1953
  • Kore mütarekesi bu hafta imzalanıyor Cephede savaşlar birdenbire kesildi Mütareke heyetleri bugün mühim bir toplantı yapıyor Seoul,12 A.A.Güney Ko re ile Birleşik Amerika,Korede mütarekenin yapılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1953
  • FUTBOL HAKKINDA ne bilmek istiyorsanız,bu sporun hangi meselesi kafanızda bir istifham halinde kıvrılmışsa.hiç tereddüt etmeden FUTBOL Tarihçesi» tekniği ve bütün inceliği ile isimli esere müracaat ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1953
  • n I Bugün şehrimizde havanın umumiyetle açık ve güneşli gedeceği,sühunet deretesuıde de-1 ğişiklik olmıyacağı tahmin edil mistir.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1953
  • Bir deli iki kfşîyi kör etti Madrid,12 AJU Felix Del Valle Sanchez adında bir deli çok şiddetli bir buhran es nasında beş kişiyi nitrik asitle ağır surette yaralamıftır.Felix polis tarafmdan yakalan z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1953
  • Dörtler toplantısı Batılı Dışişleri Vekilleri bugün bu meseleyi inceleyecek Vaşington,12 A.A.Yetkili siyasî kaynakların bugün bildirdiklerine göre 3 batılı Dışişleri Vekili,yarınki oturumlarında dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1953
  • Atina Konferansının kararları iyi karşılandı Hür Arnavutlar komünist boyunduruğundan kurtarılmalarını istedi Köprülü ve Yunan Dışişleri Vekili Stefanopulos Atina,12 A.A.Bu ak-1 tanbul'a hareket etmigt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1953
  • Bir yolcu uçağı denize düştü Honolulu'ya gitmekte olan uçağın içinde 58 k%i bulunuyordu Honolulu,12 AP)İçinde 58 kiği bulunan Qir uçağın Wa ke adası ile Honolulu arasında Devamı Sa:7;Sü:3 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1953
  • Amerika güzeli yarın seçiliyor Ayten Akyol New-York lokantalarından birinde yemek yerken Long Beach,12 A.A.Dünyanın en güzel 66 kızı dün yakıcı bir güneş allında iki saat gazete fotoğrafçılarına poz v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.07.1953
  • TAKV.MMN %aK YAPRAK çıçegı Amerikadan gelen bir f telgraftan öğrendik ki «Laid» Türk bahçıvanlarının yabani çiçekleri ıslah suretiyle meydana getirdikleri bir Turk çiçeğidir.Asıl ismi «tülbent» imiş.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1953
  • K SA HA BERLER 1r Belgrat Büyükelçimiz Agâh Aksel,dün saat 15 de uçakla Belgrattan şehrimize gelmiştirif 60 kişilik bir Yunan mektep kafilesi,evvelki gün Atinadan şehrimize gelmiştir.Ekserisi kız olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1953
  • Seyrüsefer kontrolların» Şilede da baş'antfı Emniyet 6 Şube Komiser Muavinlerinden Vecihi Pekçenin idaresinde 6 kişilik bir ekip evvelki sabah Şileye giderek bütün motorlu vasıtaları kontrol etmişlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1953
  • Otomobil altında parça'anarak ölen çocuk Dün Aksaray'da feci bir kaza olmuş,bir çocuk otomobil altında kalarak parçalanmıştır.Şefik Atalay ismindeki şoför idaresindeki 12986 plâka sayılı taksi Aksaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1953
  • Edirnekepsda kanlı bir dövüş oldu Evvelki gece Edirnekapıda 10 kişinin karıştığı kanlı bir kavga olmuştur.«Karabacak» namjyle maruf Salim Kuşbakan.öteden beri mevcut bir kin yüzünden Faruk adında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1953
  • Avusturya Ticaret Vekili geliyor Avusturya hükümeti liberasyonun kabuliyle ithalât ve ihracatta artışlar olacağını tahmin etmektedir.Söylendiğine göre.memleketimizle ticarî münasebatını temin ve inkiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1953
  • Cankurtaran teşkilatı Belediye Sağ ık Müdürlüğü yedi cankurtaran arabası aimak için yeni bir ihale yaptı Bir müddet evvel Ramideki Göçmen mahallesi ile civarında ki gecekondularda ^ıkan lifo va kalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1953
  • HALKIN SESİ Sıra eşeklerdemi Üsküdarda Şemsipaşa Cad desindc oturan okuyucularınuzdan İbrahim Seyremez yazıyor:«Başıboş bırakılan ve hendesî bir nisbetle.çoğalan kedilerle köpeklerden çektiğimiz yetiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1953
  • TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ÇORLU AJANSI BUGÜN Sıtyuı halkamızın hizmetine giriyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1953
  • POLİSTE Vasfı Aziz adında bir doktor dün akşam hususî otomobiliyle Kısıklıdan Kadıköyüne gelirken bir ağaca çarpmış,neticede otomobilde bulunan kızı ve kendisi hafif surette yaralanmıştır.jr Beyazıtta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1953
  • ¦¦miuwtfc HM*I ll«.TI Kurdeşeni çorumuz etrafı» mızdakilerde veya çocuklarımızda görmüş ve ne derece müz'iç bir dert olduğunu tahmin etmişizdir.Son derece ka* şıntıh,açık pembe renkle ve deri üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1953
  • Hie.13 Temmuz 1953 Pazartesi Itu.2 ilka.1372 20 Hazir 1369 vak:tT VASATİ EZAM Güne Ög3e Ikind j Aksa Yatsı Imsa] ş 4.3» 12.19 i 16.19 m 19.41 21.39 i 225 8.58 1 4.38 8.38 12.00 1.59 644 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1953
  • ¦fc İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği Gençlik Tiyatrosur bu akşam »âat 21 de Açık Hava Tiyatrosunda,Lâtin klâsiklerinden Terentius'un eFtaynana isimli komedisini temsil edecekr tir.KAMP İstanbul K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1953
  • Bir gece başlıyan nikâh töreni ile Serapla Abdurrahman evlendiler 93 Ertesi sabah o yıkanmış giyinmiş 'Şeyhi görmece ıa^lrla^ mışt].Sabah ezanından n nıma zjndan sonra iki birbirini ta:d'c eaen insan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1953
  • Ormancılığın in k i ş a fı Bu hususta Orman Genel Müdürlüğü halk ve köyiüiie işbirliği yapmak iç;n faaliyete geçti Ziraat ile Millî Savunma Ve kâletferi halk ve bilhassa kövlü vatandaşLar aralarında o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1953
  • İhtikâr yspan esnafın dükkânları kapatıh^or Belediye ihtikâr yapan bilûmum esnafla mücadelesi no her gün biraz daha hız vermektedir,Bu cümleden olarak evvelki gün mezkûr suça binaen 3 ma navla 2 gazin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1953
  • Mahkemelerin ya e tatlı basıyor Her sene yapıldığı gibi bu yıl da mahkemeler 20 temmuz dan itibaren yaz tatiline girecektir.5 eylül akşamına lîadar sü recek olan bu devre zarfında nöbetçi mahkemeler v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1953
  • Nışanlasınsn gözü önünde boğulan üniversiteli Teknik Üniversite son sınıf talebelerinden îhsan Bayrakçı oğlu isminde bir genç evvelki akşam nişanlısı ile birlikte Bebekte bir sandal gezmesine çıkmışla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1953
  • su der 6u sıkıntısı çeken şehrin vazîyetini düzeltmek için hu işe tam 37 mi7yon lira tahsis edilecek Son günlerde sıcaklarm art masiyle şehrimizde su sıkmtıs» çoğalmıştır.Su yokluğu bilhassa Anadolu y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.07.1953
  • FIKRA Ah şu mektepler!Hoca hakkı ödenmez derler.Kabul.Elbette ödenmez.Fakat şu insanoğlunun da nocaiar?hele mektepleri üzerinde zerre kadar hakkı yok mudur Ist-iyen bana nankör desin,umurumda bile değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.07.1953
  • O aradığı kadın değildi.Zaten onun hayatının sonuna ka *ar yanında yaşayacağına ifcanmış olması ancak bir zekâ kıtlığından ileri gelebilirdi.Beyhan her şeyi o gün halletmek karariyle yataktan kalkmağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.07.1953
  • V îM TİCARET BANKASI ÂİTÜ N BAKKAL AJANSİ 15 Temmuz çarşamba günü açılıyor AKREDİTİF İŞLERİ ve HER TÜRLÜ BANKA MUAMELÂTI TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.07.1953
  • yardımını reddettiler Molotov,Doğu Almanya'ya yapılacak gıda yardımını kabul etmlyeceklerini bildirdi Vaşington,12 A.A.Sovyet Dışişleri Vekili Molotov,bugün Moskovada Amerikan Maslahatgüzarı Ebin Osha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.07.1953
  • Lübnan'da seci mler Dün yapılan seçimler sırasında rey kullanan» yüzleri peçeli kadınların parmaklarına çıkmaz mürekkeple işaret konuldu Beyrut,12 Nafen)Lübnan seçimleri bugün yapılmıştır.İlk defa ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.07.1953
  • Cinde açlık tehlikesi Kızıl Çin hükümeti tehlikeye karşı koyabilmek için bütün pirinç ihracatını durdurdu Hong Kong,12 Nafen)Komşu memleketlerden stratejik madde temin için bu memleketlere pirinç sevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.07.1953
  • Kızıl Cinde rehfpler tevkif ediliyor Hong Kong,12 Nafen)Şangaydan gelen Bon bir rapordan anlaşıldığına göre;burada emperyalist ajanı olarak dokuz katolik rahip komünist teşkilâtı tarafından tevkif okı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.07.1953
  • Bir Hint filosu limanımıza geliyor Londra,12 Nafen)Hindis tan Deniz Kuvvetlerinden üç muhribin 22 temmuz tarihinde îstanbulu ziyaret edeceği bildirilmektedir.Bu tarihte İstanbula gelecek ve bir hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.07.1953
  • Haydutlarla işbirliği yapan polis müdürü Paris.12 Nafen)Fransız Emniyt Müdürü Piers© Bertaux'un vazifesine son verilmiştir.Bu yoldaki karar,Ağa Hanın karısının mücevherlerini çal-*Mğ olan şebekenin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.07.1953
  • Vsnedikte kış geri gaîdi Roma,12 Nafen)Yazm tam ortasında kışın geri geldi-İfrıi zannettiren yağmurlar,fırtınalar;dolu ve kar başlamıştır.Venedigi su bakmıştır.Birîok yerlerde dolu ciddî hasara 'öl aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.07.1953
  • Bir Japon hapishanesinde isyan çıktı Tokyo,12 A.A.Osaka'ran 150 kilometre kadar uzağında Htmeji'deki genç suçlular hapishanesinde vukua gelen hir ayaklanmada mevkuflarla gardiyanlardan birçoğu yaralan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.07.1953
  • 15 kişinin ölümüne sebep olan yangının müsebbibi Willos Kaliforniya)12 A.A.Polis tarafından tevkif edilen bir işsiz,15 kişinin hayatına mal olan ve Mendochino Mil lî Parkında vukua gelen yangını kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.07.1953
  • İtalya'da kabine kurulamıyor Sağ cenah Sosyalistlerinin kendisini d estek lemiy ecelilerini bildirmesi üzerine De Gasperi'nin itimat oyu alması tehlikeye düştü Roma,12 A.A.italya Ka binesini teşkile m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.07.1953
  • Siyasî İcmal Moskova sustu Beria'nm azline ve «Yüksek Mahkemeye» tevdi edileceğine dair Moskovadan verilen haberflen sonra resmi Rus kaynakları seslerini kestiler.Caniyi yakalayıp faaliyetine nihayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.07.1953
  • Kısa harici haberler KANADA Amerika Hava Savunma Ko mutanlığmdan bildirildiğine göre,Amerika Kanada müşterek hava manevralarına 1.600 uçak katılacaktır.Bu manevraların gayesi,iki memleketin av filolar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.07.1953
  • hırsıyla işlenen cinay Birçok İngiiiz mütehassıslarına göre bombardıman sırasında dimağları teşevvüşe uğrayan çocuklar,seneler geçtikten sonra canavar birer katil kesiliyortar.Harbin feci tesirlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.07.1953
  • Stevenson» şehrimizi ziyareti sırasında Stevenson ölüm tehlikesi atlattı Eisenhower'in rakibi» Berlin'in Sovyet kesiminde resim çekerken komünist polisler tarafından ölümle tehdit edildi Berlin,12 Naf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.07.1953
  • 1 Bu yıl şehrimizde toplanmakta olan Dünya Üniversiteler Birliği Kongresi dün istanbul Hukuk Fakültesi doktora salonunda çalışmalarına başlamıştır.Kongrede,gençlik ve üniveraite meseleleri müzakere ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 13.07.1953
  • rsı z.W$-fte&l Güzellik sadece Allah vergisi değildir.Biraz ileri gitmiş olmazsak,güzel olmak kendi elimizdedir;diyebiliriz.Bakın,bu yıl Lüksemburg ve Felemenk güzellik kraliçesi seçilen iki kraliçe d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 13.07.1953
  • fi BEIİGÜN TARİHTEN MERAKLİ BİR VAK'A I a bazan hayazuru kaçar Selçuk Su tanı etmişti.Kalbim anfatmaya Selçuk hükümdarlarından Anadolu padişahı Sultan Key-kâvüs,devlet işlerinin bozuklu ğu ve Moğollar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.07.1953
  • Bn »ene yapılan millî karşılaş malarda Doğan bir yarışı birin cilikle bitirirken Çok çekişmeli gecen bu yarışmalarda bir Türkiye ve üc Gül Kupası rekoru kırıldı 3 ve 4 üncü katogon istanbul 23.9 1 Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.07.1953
  • Kısa Spor Haberleri RUS SATRANÇ TAKIMI MÜSABAKALARA 'İŞTİRAK ETMİYOR Sovyet Rusya Dışişleri Vekâleti yayınladığı bir tebliğde Amerikan Satranç takımıyle müsabakalar yapmak üzere geçenlerde New~York'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.07.1953
  • TARİHÇESİ TEKNİĞİ ve BÜTÜN İNCELİĞİ İLE Tin.Necdet Se'ener bo!bir bakıma gayet Bu oyunun meraklısı olmayanlar bile tesa-düfen bir maç seyrettikten sonra farkına j varmadan futbol hastası kesilirler j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.07.1953
  • hava sahamız açıldı Kadıköy Spor kulübünün açık hava basketbol sahası düı törenle açıldı Son senelerde basketbolda ciddî çalışmalarına şahit oldu ğumuz Kadıköyspor kulübünün açık hava sahası dün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.07.1953
  • Yelken yarışmalarından neyec» till bir an siken birincilikleri İstanbul Yüzme Ajanlığı tarafından tertip edilen yelken yarışları dün sabah saat 10 da Moda koyunda yapılmıştır.Pirat ve Dragon sınıfları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.07.1953
  • Galatasaray nios'u 40-Belgrad.12 Kafileyle giden arkadaşımız King bildiriyor)ı—Bir gece evvel Partizanla yaptığı maçı yağmur yüzünden yarıda kalan Galatasaray basketbol takımı ikinci karşılaşmasını dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.07.1953
  • RÖPORTAJ Gözünü kırpmadan ateşe atılan insanların hayatı İtfaiyeler olmasa asırdide muazzam bîr çıraya banziyen istanbul sihrinin dört baş ko dan ilerlîyen yangınlarla bîr anda kül olup gitmesi işten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1953
  • Eazırlıvan Sadi BOR A i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 So]da7i safa:1 Hayaller dünyasına dal;Birler hanesi;Dibe çök.2 Bir nota;Tersi kovma;Çiçeği burnunda.3 Büyük;Musaffa;Dost.4 Sulh kervanı;Onun için tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1953
  • Düzmece MUSTÂFA Padişah haykırdı "Şimdi varılsın,iki mülteci de Selanik valisinden istensin dedi 16 ikisi birden cevap verdiler:Aşağıda kaldılar.Onları da münasip yerle re yerleştireceğiz;şimdilik siz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1953
  • Arabacıların ve gümrükçülerin Belediye* ye yaptıkları möracaat Şehrimizdeki arabacılar ve gümrük komisyoncuları,alâka darlara yaz mevsimi münasebetiyle dairelerle gümürk ant repolarının sabahları saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1953
  • Anadolu yakasında kara sinek tehlikesi başgö sterdi Kara ve sivri sinekle mücadele teşkilâtı,şehirde yaptığı gayretli çalışmaları neticesin de «sinek âfetinin» önüne kısmen geçmiş bulunmaktadır.Yalnız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1953
  • Patrik ÂthesDagoras Yunaıîstana da gid?c9k Rum Ortodoks Patriği Athenagoras önümüzdeki günler de hac için Kudüs'e gidecektir Âthenagoras hac dönüsünde Yunanistan'a da uğrayarak,bir müddet kalacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1953
  • Kadri Dağ vazifesinden istifa etti Bir müddet evvel millî futbol takımımızın isviçre'ye ha rekefi sırasında Yeşilköy güm rüğünde vukubulan müessif hâdisenin kahramanı olan ve daha sonra başka bir adlî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1953
  • TARİHTEKİ korkunç ^CİNAYETLERİ Nakleden;AZİZ OZBAY Piko,arkadaşları tarafından da tanınmıyacak halde îdi 2 Jozef hapishanede Farına adlı bir rahiple tanışmış,aslen Milanolu ola^ rahip onu evlâdı gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1953
  • m-Christine burada mı?Spencer kapıyı kaparken çilingirlerin kamyone'.Uvn arkacında duran san ooyah bir New York taksisini görjj.Arabanın rengi karın üzerinde solgun bir leke teşkil ediyor gib.idi.Lütf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.07.1953
  • Rusyoda kanlı tasfiye süratle genişliyor [Baş tarafı birincide!lizmin ajanı Beria'nın Sovyet Cumhuriyetlerindeki burjua ve milliyetçi unsurları desteklediğini ve böylece Sovyet milletlerini biribirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.07.1953
  • Dörtler toplantısı [Baş tarafı birincide] Binda bir toplantı yapılması hususunda ısrarda bulura ıslardır.&u fikri ileri süren iki Dışişleri Vekili,buna başlıca üç se-"eP göstermektedirler:Dünya gergin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.07.1953
  • Amerika güzeli yarın seçiliyor [Baş tarafı birincide] caklı kızlar ayni biçim ve renk te mayalarla görünmüşlerdir.Fotoğrafçılardan kurtulan güzeller Pasifik sahü kulübünde öğle yçmeğini yemiş ve burad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.07.1953
  • Şehrin yağ dâvası Başmakaleden devamı)maddelerle karıştırmalarına mâ ni olmak lâzımdır.Maalesef bu yapılamamaktadır.Gıda Maddeleri Nizamnamesi bu hususta gayet sarihtir.Toptancı ve perakendeci,her ina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.07.1953
  • Bir yo'cu uçağı denize uçtu [Baş tarafı birincide] kaybolduğu bugün bahriye tara fından bildirilmiştir.Uçak bahriye tarafından Trana ocean hava yallarının içinde 50 yolcu ve 8 kişilik müre-tebat bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.07.1953
  • Azınlık ve yabancı okulların durumu [Baş tarafı birincide] Elimizdeki mühim mevzulardan biri de,Doğu Üniversitesinin kurulması işidir.1953 yılı bütçesinde bu işin hazırlıklarına sarfedilmek üzere bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.07.1953
  • Ertu|rul Adah adliyeye verildi [Baş tarafı birincide] mi Adalıya;azalardan Cemal Karakaya.Ertuğrul Adalı.Et hem Mete.Nuri Bilgin ve kasap Şaban'in da yardımda bulundukları tespit edildiğinden hakların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.07.1953
  • Kızıl Çin [Baş tarafı birincide] ligine müracaat edildiğinde,Büyükelçinin şehirde olmadığı bildirilmiş ve telefondaki şahıs* tan malûmat istenince de bu İngilizce olarak «Afedersiniz İn gilizce bilmiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.07.1953
  • Kore mütarekesi ju hafta i [Baş tarafı birincide] bağlıyacaktır.Yarınki toplantıda,komünistlerin verecekleri cevap hakkında yegâne ipucu Pekin Radyosu tarafından verilmiştir.Pekin Radyosu dün geceki n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.07.1953
  • Dünya üniversiteleri kongresi [Baş tarafı birincide] Gene!Sekreteri Douglas Aitken birer konuşma yapmıştır.1919 yılında kurulan ve gayeti üniversite topluluklarına ve yüksek öğretim gençliğine yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.07.1953
  • 2 cins üstübec ile Lithopon alınacak Ddvlet Demiryolları Merkez 9 uncu Satmalına Komisyonu Reisliğinden 1 3 liste muhteviyatı iki cins üstübeç ile Lithoponun alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.07.1953
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Belediye ihtiyacı için alınacak 24)adet kamyon kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.2 Muhammen bedeli 408000)liradır-3 Teminatı 20070)liradır.4 Teminat Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.07.1953
  • Bursa Valiliğinden Keşif bedeli 36.615 lira olan Bursa abidelerinin onarımı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş olup muvakkat teminatı 2746-12 liradır.Eksiltme 30/7/953 perşembe günü saat 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.07.1953
  • istanbul Defterdarlığından makine satışı Adedi Cinsi 7 Kurutma odası 7 Motor 1 Açık kurtuma motoru ile 4 Makarna kurtuma dolabı 4 adet motoru ile 2 Baskül 1 Dik vidalı hurda makarna maki naşı 1 Lâstik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.07.1953
  • imar Durumları mevcut satılık Emlâk)İstanbul Defterdarlığından Dosya No.513-2661 515-133İU Cinsi Kıymeti Teminatı Lira Lira 920 69.11610 870.73 Beşiktaş,Bebek Mah.Meygede So.529 ada.3 parsel taj îmara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.07.1953
  • Bunaltıcı sıcaklar [Baş tarafı birincide] dün şehrimizde sühunet gölgede 34 güneşte ise 60,3 olarak tesbit edilmiştir.Bunaltıcı sıcaklar dolayısiyie dün şehrimizde hali günün de tatil olmasından bilis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.07.1953
  • Ankara Bolu hava seferleri dün başladı Memlekette Turizmi teşvik makaadiyle Devlet Hava Yolları tarafından tertiplenen hava seferlerinden Ankara Bplu hattı dön isletmeye açılmıştır.Bu maksatla îstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.07.1953
  • Atina konferansının kararları iyi karşılandı [Baş tarafı birincide] ayrılıyorum» demiştir.ARNAVUTLARIN MÜRACAATI Roma.12 AA.Memleketlerinden ayrılmış bulunan Arnavutlar Türkiye-Yugoslavya ve Yuhanista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.07.1953
  • Şehirde iplik fabr*îpük fabrikalarının gün geç tikçe çoğaldığı ilgililer tarafından memnuniyetle müşahede edilmekte ve bu şartlar da hilinde iplik ithaline lüzum kamlıyacağı söylenmektedir.Halihazırda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.07.1953
  • 28 AĞUSTOS t953 ÇEKİLİŞİMDE ANKARADA BAHÇEÜEVLERDE İKİ APARTMAN OAlRESl ve AYRICA BİR ADET 10 000,YİRMİ ADET 1000,YİRMİ ADET 500 ve YÜZ ADET DE tOO LİRALIKLARA İKRAMİYESİ VARDIR.BU ÇEKİLİŞE KATILMAKjÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.07.1953
  • [mımımm LEKET İÇİNDE i YAPACAĞINIZ YOLCULUKLAR için i DENİZCİLİK BANKASI VAPURLARI DEVLET HAVAYOLLARI UÇAKLARI BİLÛMUM ECNEBİ Vapur ve TJcaklan LETLERÎNİ A 1 t Tekmil yolculuk kolaylıklarını I «gl Ant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.07.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânlsn i.I Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı mevadm kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde Bornova As.Sa.Al-Ko.da yapılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.07.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Eksiltmeye konulan iş:1 Antalya Su İşleri 10 uncu Şube Müdürlüğü bölgesin de bulunan Manavgat Ulualan sulaması 2 nci kısım inşaatı işi olup tahmin edilen kesif bedeli fiat bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.07.1953
  • Trafo Binası Yaptırılacaktır Hereke Fabrikası Müdürlüğünden 1 Keşif bedeli 53070.31 lira olan trafo binası kapalı zarf usulile yaptırılacaktır.2 Muvakkat teminatı 3980 liradır.3 ihale 20/7/953 pazarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.07.1953
  • Yüzünüz çamaşır dcqildirl Çamaşır ve bulaşığa yarayan beyaz sabun yerine cildiniz için.krem/PURO JUVALET SABUNU "Ol KOP0*vO PURO Tuvalet Sabunlan TOü de 1QO Itır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.07.1953
  • Earabiyo ve efcham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784_784—Dolar.280.30 280.30 Fr.Frangı 0.80 0.80 64.03 64.03 Belçika Fr.5.Ğ0 5.60 54.12.50 54.12.50 Florin.73.68.40 73.68.40 Liret 0.44.80 0.44.80 93.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.07.1953
  • Bayındırlık Vekâletiaden Yapı ve İ.İlânı 1 Eksiltmeye konulan iğ:Maliye Vekâleti binası telefon santralı tesisi iğidir.1 Keşif bedeli 55.400 —liradır-2 Eksiltme 20/7/1953 paraztesi günü saat 16 da Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.07.1953
  • inşaat ilânı Ulukışla Belediye Reisliğinden 1 Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan iş:Ulukışlada vahidi fiat üzerinden yapırılacak 59848.99 lira keşif tutarlı Hamam inşaatıdır.2 Eksiltme 17/7/953 cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.07.1953
  • Donanma gemilerinin denizüstü lop atışları Donanma Komutanlığından:1 Donanma gemileri aşağıda hudutları belirtilen safta dahilinde 14*17/Temmuz/953 tarihleri arasında su üstü top atışları yapacaklardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.07.1953
  • Bulgur alınacak Ereğli Kömürleri İşletmesi Genel Müdürlüğünden Kapalı zrafla 425 ton Bulgur satın alınacaktır.Şartname Zonguidakta Ereğli Kömürleri işletmesi Ticaret Müdürlüğünden Ankarada Eti bank Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.07.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.11 Türküler Pl.13.30 Küçük öğle konseri Pl.R.Addinsel:«Vals ve Preludo Çalan:Muir Mathisson id.Londra Senfoni Orkestrası.J-Brahms:«İki dans No.1 ve N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.07.1953
  • DENİZCİLİK BANKAsTt.A.0 Denizyolları İşletmesinden SAYİN İZMİR YOLCULARININ NAZARI DİKKATİNE Halen yapılmakta olan seferlere ilâveten İZMİR hattına her hafta cuma günleri saat 15-00 de bir ekspres pos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan