Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.07.1953
  • Adres:Nnruosmaniye Türbedar Sokak No:18İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL;4 SAYI:114İ Posta Kutusu »93 TELEFON:3 9 614 FİATI 15 Kuru»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1953
  • Çin ve komünizm tm.İli asırlık tarihlerinin j[=3 verdiği derslerden jjsti-K=3 fade etmeyi bilen Çinliler,memleketleri istilâya uğradığı,isyanlarla idarî topluluğunu kaybettiği zamanlarda damillî vahde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1953
  • İstanbul halkı sıcaktan bunaldı Şehrimizde hüküm süren bunaltıcı sıcaklar devam etmekte ve sühunet derecesi gittikçe yükselmektedir.Dün gölgede hararet 31 8 e krdar yükselmiştir.Şehrin birçok mqitakal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1953
  • Güney Kore mütarekeye muhalefetten vaz geçfi Robertson Syngman Rhee arasında yapılan görüşmeler anlaşma İle neticelendi Seoul 11,A.A.bir anlaşma ile neticelenmiş,werin şahsî temsilcisi jloberi«*o Bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1953
  • Güney Kore Meclis Resi Shinicky» Kore'de çarpggaa askerlerimizden sitayişle bahsetti iki gün evvel şehrimize gelmiş olan Güney Eore Mili!Devamı Sa.7,SİL 3 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1953
  • Millet Partisi hakkındaki tahkikat sona eriyor Parti Genel İdare Kurulu üyelerinin bir takım gizli ha reketlere giriştikleri söyleniyor Ankara,11 Milliyet)Millet Partisi hakkındaki tahkikat sona ermek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1953
  • 1953 dünya güzeli Altmfe altı güzel bagün mayolu olarak halka takdim edilecekler Long Beach,11 A.A.Deniz aşın memleketlerden gelen 25 güzelle 41 Amerikan güzeli gezip dolaştıkları her yerde gelecek ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1953
  • Millî Eğitim Vekilinin beyanatı Şehrimizde!tctISkterinb flevam eden R.Salim Burçak,öğretmenlerin terfii hakkında izahat verdi Evvelki gün şehrimize gel-miş olan Milli Eğitim Vekili Rıfkı Salim Burçak,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1953
  • mmm Sanıklar Adliyeye sevfcedilfrkea Komünizm propagandas» yapan şebeke yakalandı Kapatılmış olan Sosyalist partisi üyelerinden oldukları anlaşılan sanıklardan ikisi tevkif edildi Çalıştıktan fabrikad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1953
  • FUTBOL HAKKINDA ne bilmek istiyorsanız,bu sporun hangi meselesi kafanızda bir istifham halinde kıvnhnışsa,hiç tereddüt etmeden FUTBOL Tarihçesi,tekniği ve botun inceliği ile ishali esere müracaat edin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1953
  • BELÇİKA FİRKATEYNİ Evvelki gün saat 19 da limanımıza gelen Belçika donanmasın* mensup «Billot firkateyni komutanı Pesh dün Belçika Sefirini,Vali ve Belediye Reisini.îs* tanbul Komutanı Korgeneral îsm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1953
  • Kızını para ile satmak isteyen imam I amadı tarafından mahkemeye verilen Bayram Hoca» 5 aya mahkûm oldu Eşine,ancak bir tuluat kum panyası tarafından sahneye konulan,vodvillerde tesadüf edilebilen bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1953
  • Amerika,Doğu Almanyayâ gıda yardımı yapacak Amerikan hükümeti,teklifte Rusların da bulunmalar Washington,11 A-A.Balkan 'Eisenhower jbugün.Amerikanın Doğu Almanyaya gıda yardımında bulunacağını açıklam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1953
  • Vaşington konferansı Batılı hariciye vekilleri I dün Rusyadaki son hadi-I seleri gözden geçirdiler Washington» 11 A.A-Resmî bir sözcünün dün gece bildirdiğine göre dün ilk toplantılarını yapan üç Dışi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1953
  • Malenkov Rusya'da kanlı tasfiye hareketine başladı Vişinski ve Semeonov gibi Liderden başka bütün Rus elçilerinin de temizlenmesi bekleniyor Londra,11 A.A.Nafen AP)tki numaralı Sovyet lideri Lavrenti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1953
  • BE Bugünşehrimizde havanın 1 umumiyetle açık ve güneşli geçeceği,sühunet deretesinde de 1 ğişiklik olmıyacağı tahmin edil 1 mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1953
  • Atina görüşmelerinin neticesi açıkland Neşredilen resmî tebliğde;daimî bir sekreterlik ihdasına,askerî işbirliğinin artırılmasına ve iktisadî bağların kuvvetlenmesi için bir komite teşkiline karar ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.07.1953
  • Dinamitle balık avlandığından şikâyet ediliyor Ticaret ve Ekonomi Vekâleti,yunus balığı neslini muhafaza etmek maksadiyle bir karar al mış ve 15 hazirandan ağustos tarihine kadar yunu3 balığı avlanmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.07.1953
  • PAIA* SOHBETLER Nükte mevzuu Kıskançlık faciası Kantarcılardaki define r Nükte mevzuu Doğan Nâdi,geçen günkü «Komprime» lennden birinde şöyle bir kıyas yapıyordu:«Hin distan bize bir fil gönderdi;biz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.07.1953
  • Prens Davut Han şehrimizden ayrıldı Bir müddetten beri şehrimizde bulunan Efgan Kralının yeğeni Prena Davut Han şerefine tiün akşam Vali tarafından bir akşam yemeği verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.07.1953
  • Hie.12 Temmuz 1953 Kıt.1 Zilka.29 Hazır 1372 Pazar 1369 VAKİT VASATÎ EZANI Güneş 4 39 8.57 Ogle 12.19 4.38 ikindi 16.19 8.37 Akşam 19.41 12.00 Yatsı 21.40 1.59 tmsak 2.24 6.42 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.07.1953
  • B.Amerikanın istiklâl yj bönümü münasebetiyle,geçen yazıda İngilizlerin,1Q06 dan itibaren,Kuzey Amerika kıt'asının,Kanadanın güney hudutlarından Floridaya kadar uzanan doğu sahiller:boyunca kur duklan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.07.1953
  • tnt0»mu HALKIN SESİ Değirmenden» iskelesine dair.Değirmendcreli okuyucularımızdan Mehmet Beyaz-Iioğlu yazıyor:«İzmit Körfezinin biricik mesire yeri olan Değirmenderemizde,bilhassa böyle yaz aylarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.07.1953
  • Sivri sinek mücadelesi Şehrin muhtelif semtlerinde ve bilhassa sayfiye mahallerinde sinek ç ğaidı Yaz mevsiminin gelmeai dolayısiyle bilhassa aayıiye yerlerinde sivrisineklerin çoğaldığı müşahede edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.07.1953
  • Okullarda Yeşilay kolu ihdas ediliyor Orta Tedrisat Umum Müdürlüğü;önümüzdeki ders yılında ortaokul ve liselerde,Kızılay için olduğu gibi Yeşilay için de birer kol teşkil etmeye karar vermiş ve durum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.07.1953
  • Bir kadın kendisine sataşanı bıçakla yaraladı Bebekte sarhoş bir kadın,ken dişine sataşan birini sustalı ile başından yaralamıştır.Tarlabaşında oturan Leylâ;Bebekte bir gazinoda bol miktarda içki içmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.07.1953
  • Müstahdemler öğle tatsli istiyor İstanbul Müstahdemleri Derneği,şehrimizdeki dükkân,mağaza gibi hususî müesseselerde çalışan tezgâhtar,kâtip,muhasip ve benzeri müstahdemlerin bir ilâ bir buçuk saat öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.07.1953
  • Bîr kadın intihar etti Kadıköyde,Rızapaşa Murat Bey sokağında 9 numarada oturan Şefika Elâgöz adında bir kadın,odasında kendini asmak suretiyle intihar etmiştir.Şefikanın,altı ay evvel ölen kocasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.07.1953
  • İihami SaiTcarın Merkez Hanında vukua gelen yangın sırasında vatandaşlarımın şahsıma karşı gösterdikleri alâka ve fedakârlığa,müteakiben telefonla ve telgrafla sıhhatimi sormak nezaketinde bulunan kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.07.1953
  • 5 gün kaldı ecele ediniz 18 temmuz cuma akşamına kadar Garanti Bankasına yüz lira y.atırırsanız 31 temmuzda apartman dairesi kazanabilirsiniz.Aynı zamanda,bu keşidede bahçeli ev arsası ve para ikramiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.07.1953
  • 3ir şantajcı yakalandı Dün Zincirlikuyu jandarma karakolunda İsmail Hakkı Kırık adında «ahte bir yüzbaşı yakalanmıştır.Sarıyere bağlı Alaçam nahiye sinin İslâm mahallesinde 3 numarada oturduğu tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.07.1953
  • Ofss hububat satın alacak Önümüzdeki hafta içinde t Trakya ve Marmara bölgesinde mubayaaya başlanıyor Toprak Mahsulleri Ofisi her se ne olduğu gibi bu sena de gerek Anadoluda gerek Trakya bölgelinde h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.07.1953
  • Vali,tanzim sa hakkında izah İstihsal bglgelerinde muntazam sevkiyat yapılması için icap eden tedbîrler alınıyor Vali ve Belediye Resi Prof.Gökay sebze ve meyva tanzim satışları hakkında dün basın men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.07.1953
  • Dünya Üniversiteliler servisi kongresi Dünya Üniversiteliler Servisi Kongresi bugün saat 10 da Hukuk Fakültesi kor/pvans salonunda çalışmalarına başlayacaktır.Kongreye iştirak edecek olan 20 memlekete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.07.1953
  • İki eroin satıcısı suçüstü yakalandı Semih Bintepe ve Mçlek Bintepe adında iki eroin satıcısı,toptancılardan aldıkları 250 paket beyaz zehiri,içjeıiere satmak üzere Sarayburnunda bir mağarada paket ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.07.1953
  • Yüzme bilmeyen bir adam boğuldu Arif Şuaydın adında biri,Tarabyada Saray Gazinosu önünde denize girmiş ve yüzme bilmediğinden boğulmuştur.Denizden çıkarılan cesedin defnine izin verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.07.1953
  • DenizciSik Bankası Kicaz seferleri Bize verilen malûmata göre,Denizcilik Bankasının bu sene lüks ve konforlu yolcu gemilerinden İstanbul,İzmir,Çorum vapurlarını Hicaz seferlerine tahsis etmesi Türk ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.07.1953
  • Şeyh:"Biz Abbasilere düşman bir kabileyiz dedi 92 Siz Tanrının kolejisiniz.Babamın da oğlu olursunuz!Hayır Serab,babanın oğlu olmak istemem günkü o zaman seninle kardeş olurdum t Bu da işime gelmez.Çü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.07.1953
  • K 8 S A HABERLER if Yakında,Londrada yapılacak olan Beynelmilel Muallimler Birliği Kongresine,Türkiye Muallimler Birliği adına öğretme»?Halis Özgünün başkanlığında 3 mümessil iştirak edecektirif Pedag
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.07.1953
  • PoLtST E Büyükadada,Yörükali plajında yıkanmakta olan Süleyman Parda adında birinin soyun dugu kabineden,kol saatiyle bir miktar parası çalınmıştır.¦4c Ziya Işık adında biri.Fatihte Mimar Ayaz Camiind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.07.1953
  • TÖREN" Türk Ticaret Bankası Altınbakkal Ajansı 15 temmuz çac samba günü.3aat 10 da,Çarşıkapı Ajansı ise 16 temmuz perşembe günü saat 10 da törenle açılacaktır.GEZİ İstanbul Kız Lisesinden Yetişenler D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.07.1953
  • Siyasî İcmal Baria da yıkıldı Hiç beklenmiyen bir anda Rus dahiliye,polis ve işçiler v-dtuli Berianm tevkif haberi geldi.Sta İn devrinin kudretli şahsiyatla finden biri olan,MalenKov id ı resinin ikin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.07.1953
  • Süveyş'in müdafaası meselesi Süveyş kanalında,karma bir Arap ordusunun bulundurulmasına,dair Mısır tarafından yapılan teklif Arap devletleri tarafından inceleniyor Beyrut,11 AP)Samda çı kan El Binnar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.07.1953
  • Ürdün ile Irak arasında vize kaldırıldı Amman,11 Nafen)Ürdün ile Irak arasında vizelerin kaldırıldığı bildirilmektedir.Zaman zaman birleşecekleri söylenen bu iki Arap mem leketi arasında bir ağustosta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.07.1953
  • Güneş tutulmasından çıkarılan kehânet Bangkok,11 ÇA.A.Siyam'ın resmî astralogu Prens Chandrathat.yarın vuku bulacak bir güneş tutulmasının Çin.Mısır ve Kore'yi incine alan sahada 15 temmuz' da yeni hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.07.1953
  • İstifa eden komisyon azaları Washington,11 AT)Ayan Meclis tahkikatı tâli komisyonundaki bütün demokrat senatörler bütün ekseriyetin ve kuvvetin senatör Josepiı McCarthy ye verildiğim iddia ederek ve p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.07.1953
  • 2 Metre boyundaki Tonga Kraliçesi* Londra yi ziyaret etti Londra,11 T.H.A.Dünya nır en uzun boylu kraliçesi ougün buradan Fransaya hareket etmiştir.2 metre boyunda ve 120 kilo ağırlığındaki BolLnezyad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.07.1953
  • Aİ doğanın duruşmasına devam edildi Başvekil Adnan Menderesin,Sadık Aldoğan aleyhine açtığı dâvanın duruşmasına dün Birin ci Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilmiştir.Dünkü duruşmada,müdafaalarını yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.07.1953
  • Tarihten evvel yaşayan bir hayvan iskeleti bulundu Lille,11 A.A.Hestin Lab bede,toprak tesviyesi işinde çalışmakta olan ameleler kazı bit* smda 1.80 metre derinlikte çak büyük bir hayvan iskeletine te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.07.1953
  • v£ssa EıarScl haberler AMERtKA •fc Güney Batı Amerikan halkının maruz kaldığı kuraklık ha disesi hakkında alınacak yardım tedbirlerini yerinde görmek üezere Texas'a gitmiş olan Başkan Eisenhower dün a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.07.1953
  • Almanyada harp kahramanlına verilecek madalyalar Bonn,11 T.H.A.«Alman Gençlik Teşkilâtı* geçen harptt yararlık gösterenlere verileme!madalyalar hakkında Almanyı da çıkan münakaşalarda bı madalyaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.07.1953
  • Suriyede seçimler Tapılan tasnif neticesinde seçime iştirak edenlerin yüzde 9C unun.Çiçeklinin reisicumhur luğunu tasvip ettiği anlaşıld Şam,11 A.A.Suriye iç işleri Vekâleti Umumî Kâtibi At dülhâmid H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.07.1953
  • İbret Aynası Bir sahnelik oyun Lord Jowit sormuş:Dostumuz Türhiyeden niçin buğday almıyoruz?Lord Mancroft da cevap vermiş:Türk mahsulü İngiliz değirmenlerini memnun edecek yeknesak bir kalite muhafaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.07.1953
  • Çiftliğe varır varmaz,lüzumsuz şeylerle oyalanmağa bakma dan doğru Beyhan için ayrılan odaya giderlerdi.Bu odayı Murat aşkının bütün heyecaniyle hazırlamıştı.Odaya istediği güzelliği verebilmek için I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.07.1953
  • r 1ÎC İC A Hisar'ın bir yazısı Hisar dergisi temmuz sayısında kapak arkasına koyduğu bir yazı ile «iyi niyet belası» nın atlanıp geçUemiyecek bir örneğini getirdi:«Bir üyeliğe itirazlar» başğını taşıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.07.1953
  • Amer ikaya uçan ya* bancı uçak pilotlarına verilen kapalı zarflar Londra,11 T.H.A.«Ton cis» adı verilen ve Amonkay* dcğru uçan uçaklarla milliyetlerini teşhis-yarayacak çalışma lara,ecnebi hava şir«i.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.07.1953
  • İKTİBAS Çağımızın ihtısaslaştırdıgı eski bir afet:Sahtecilik Bugün bu âfet insanlığı her bakımdan öylesine sarmıştır ki bir şeyin sahte olduğunda değil,sahici olduğunda tereddüt etmek,tutulması gereke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.07.1953
  • 16 Temmuz Perşembe günü açılıyor AJANSIMIZIN İKRAMÎYELİ TASARRUF HESAPLARI HEM PARANIZI BÎRÎKTÎRİR,HEM İKRAMİYE KAZANDIRIR,TURK TİCARET I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.07.1953
  • Ağa Han'ı soyanlar Aix En Provence,Fransa)11 A.A.Beğum Ağa Han'ın mücevherlerinin çalmmasiyle ilgili olarak yapılan muhakeme es nasında;Fransız Emniyet Müdürlüğünün eski şeflerinden biri,Ağa Hanın müc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.07.1953
  • Arnerikada kir orman yangınında 5 itfaiye eri öldü Willows.California,11 A.A.Buradaki Mendocino milli ormanında vukubulan büyük bir yangın,halkı endişelendirmek tedir.Şiddetli rüzgar neticesinde gitgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.07.1953
  • Tek moiörSü uçak'a taşı 5;cak atom bombası San Francisco,11,A.Douglas uçak fabrikaları baş mr hendisi Edvard Heinelan'm bildir dlğine göre,Amerikanın elimJr tek motorlu ve tek kişilik bir uçak tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.07.1953
  • Türkkuşü gösterileri Ankara,11 A.A.Bu sabah saat 10 da İngilterelin «The Percival» fabrikasının yeni model eğitim tayyaresi olan «Pro vost» uçağının uçuş gösterisi y;pilmıştır.Son model,tekâmtieğitim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.07.1953
  • Amerika'nın ı yardımlar Yedi yıl içinde Amerikanın yabancı memleketlere yaptığı yardım açıklandı Vaşington,11 T.H.A.ı Birleşik Amerikanın 7 seneden' beri yabancı memleketlere yap makta olduğu malî yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.07.1953
  • şşamı ölü ilân etmişlerdi Hâssamın bîr kaç şahıs değiştiren tahtı,nih^yat yine kendinde karar kıldı.Ama kesilen başın sayısı tululamadı Endülüs devletinde pek büyük muvaffakiyetlerle sadaret eden meşh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 12.07.1953
  • Paris nasıl Asıl mesleği kasaplık olan Rene Barcb/Avrüpanın» hattâ dünyanın eğlence merkezi Paris'te açtığı bir gece kulübünde Jiplak kadınlar sayesinde çok kısa zamanda milyoner olmuştur.Sabık kasap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.07.1953
  • MiflofIer$nWı basketbol turnuasının ilk yıluiı kazanan millî ekibimi'/geçen yıtki kadrosiyle.Diğer iki seneyi Fransa ve Yugoslavyalılar kazanmıştarik.Bu yılkı tunraayı bn üç takımdan biri kazandığı ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.07.1953
  • Gül Kupası atletizm müsabakaları neticesi Dün yapılan üçüncü ve dördüncü kategori müsabakalarında elde edilen dereceler istanbul Atletizm Ajanlığı tarafından tertiplenen III.ce IVkategori Gül.Kupası m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.07.1953
  • KALECİ FENERBAHÇE VE GİRDİ Ankara.11 B.l Halçc Karagücünde askerliğini yap makta olan Vefanın eski kalecisi Şükrü Fenerbâhçeye tıpana fer etmiştir.DAG VE KAYAK SPORLARI FEDERASYONU PROGRAMI Ankara.11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.07.1953
  • Yugos avyadaka bask af karşılaşmamanda Galatasaray-Partizan maçı şiddetli yağmur ziinden tehir edildi ti Belgrad,11 Kafileyle giden arkadaşımız King bildiriyor)Rahat bir yolculuktan sonra buraya geldi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.07.1953
  • Meksika ve îspanyada en rağbet gören sporlardan bir!boğa gti reşleridir.Geçenlerde MeksîV tun sınır şehirlerinden birinde meşbu* medatorlardan Kamoıı Rösales Banderillero gösterisin heyecanlı'bir anın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.07.1953
  • Bursa-Aydm karmasını 54 yendi Bursa.11 Milliyet)Biı "gün şehrimize gelen Aydın karması.Bursa karmasiyle bir maç yapmış ve maçı Bursa karması 5~1 kazanmıştır.CİHANGİR KULÜBÜNÜN KONGRESİ Cihangir Gençli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.07.1953
  • Futbolda bu yılki transfer hareketlerinin ayın sonuna doğru olacağı anlaşılmaktadır.Düne kadar Bölgede trans fer faaliyeti bir kaç gün evvel neşrettiğimiz listeyi,aynen muhafaza etmektedir.Yeni bir tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.07.1953
  • Kadıköy sporun büyük açık hava sahası bugün saat oh yedide açılıyor Son senelerde basketbolda ciddî çalışmalarına şahit olduğumuz Kadıköyspor kulübünün büyük açıkhava sahası bugün saat 17 de yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.07.1953
  • Yelken yarışları dün yapılamadı Dün,Fenerbahçe koyunda yapılması icabeden İstanbul yelken yarışmaları,hava rüzgârsız olduğundan bugün saat 10 a tehir edilmiştir.Hava şartları elverişli oldu ğu takdird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.07.1953
  • Milletlerarası istanbul basketbol turnuası ekim ayında yapılacak Geçen seneki takımlardan maada israil,Almanya,İsviçre,Suriye,Finlandiya,Portekiz ve İspanyanın da katılacağı tahmin ediliyor Portekiz İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.07.1953
  • RÖPORTAJ enç ve güze plaj safası Dç güzel kız sulu muhafızları olmasaydı hayli eğleneceklerdi Kızlar,evlerinden plaja kadar yirmi gönüllü ve şutu muhafız alayının refakatinde gittiler ve aynı şekilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1953
  • Çatıdan düşen bir amele ö'dü Kadıköyde,Acıbadem Maslak mahallesinde oturan Fahri Demirkan adında bir işçi,Dolapderede,Eskişehir mahallesinde Eşref Efendi sokağında yapılmakta olan inşaatın çatısından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1953
  • Beraber büroya getirdiği viski şişesini işaret ederek:Bilhassa bu menhus üzerinde menfi bir tesir bırakmıştı.Fazla sükût etmekte olduğunu anlayınca.Sustu,Komiser ne demek İstediğini anlamıştı.Anneniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerim fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1953
  • Nakleden:AZİZ OZBAV Alexandre Dumas ya Monte Cristo romanım ilham eden kanlı macera 1 Fransız m incisi Alexandre Dumas'mn VLonte-adlı romanını belki okumuşsunuzdur.Onun bu romanda bahset tiği kanlı ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1953
  • Bazırlıvan Sadi BOR Al 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 1 10 11 12 m Soldan sağa:1 Su;Bir spor muharriri.2 Karnını doyur;Bir vilâyetimiz;Bir harfin okunuşu.3 Hatırla;Hane;Kuru çayır.4 Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1953
  • PURO Sabun Fabrikasının r en son imaiâhndân Kremli PURO TUVALET SABUNU BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU 1 a sfe^OO de\tOO saftır^.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1953
  • üzmece MUSTÂFA "Kuzum baba!Esirlere veya mültecilere kötü muamele etmelerini sen mi tenbih ettin?15 Çelebi Sultan Mehmetlo Mus tafa Çelebi arasında cereyan eden muharebeden haberi bile olmadı.Penceres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.07.1953
  • Millet Partisi hakkındakitahkikat sona eriyor [Baş tarafı birincide] de itirazda bulunmamıştır.Bu itirazın pazartesi gününe ka dar hazırlanacağı ve o gün yapılacağı umulmaktadır.Tahkikatın seyri alâka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.07.1953
  • Atina görüşmelerinin neticesi [Baş tarafı birincide] Yugoslav Dışişleri Vekil Yar-duacısı Ales Bebler,bir basın toplantısında konuşarak «Neticeler,üç memleketin arzuları ve görüşleri arasındaki benzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.07.1953
  • Millî Eğitim Vekilinin beyanatı [Baş tarafı birincide!ders levazımının bilhassa ilkakullardaki öğretimde oynadı* ğı büyük rolü belirtmiştir.Millî Eğitim Vekili,Vekâletini ilgilendiren muhtelif mev zul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.07.1953
  • Şah Irandan aynlıyor unu Tahran.11 AP)Musad dik taraftan Şureş gazetesi bugün «iyi haber alan mahfillere» göre atfen verdiği bir haberde Şah ile KraJiçe Süreyyanın yakında Avrupaya gideceklerinin yazm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.07.1953
  • Vaşington konferansı [Baş tarafı birincide] Sözcü şunları ilâve etmiştir:«Üç Dışişleri Vekili.Batı siyasetinde hiç bir değişikliğe ihtiyaç olmadığına kanaat getirmiş ve bugüne kadar Batı tarafından ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.07.1953
  • Amerika,Âlmanyaya gıda yardımı yapacak [Baş tarafı birincide] olunduğuna göre.Başkan Eisenhower,bu yardım i^Un dinî müesseseler vasıtasiyle yapılmasını ve bu hususta kaybedilecek vakit bulunmadığından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.07.1953
  • Güney Kore Meclis Reisi [Baş tarafı birincide] Meclis Reisi Shinicky.beraberinde Kore Mebuslarından ve Koreli gazetecilerden Mung Sung Kim olduğu halde dün saat 10.30 da Vilâyet makamında Valiyi ziyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.07.1953
  • Malenkov Rusyada kanlı tasviye hareketine başladı [Baş tarafı birincide] da anlaşılmaktadır.Batılı siyasî çevrelerin kanaatine göre;bu önümüzdeki hafta içinde Almanya,Polonya;Çe koslovakya;Macaristan;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.07.1953
  • 1953 Dünya güzeli TBaş tarafı birincide] İm Alman ve Fransız güzellerini Lâtin Amerika ve Birleşik Amerika güzellerile mukayese etmektedirler.Çok nazik ve mütevazı davra nan Finlandiya güzeli Teija So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.07.1953
  • Güney Kore fBaş tarafı birincide] MÜŞTEREK TERLtG «Gegen iki hafta zarfında,Ko re Cumhuriyeti jle Birleşik Ame rıka arasında mevcut dostluğu belirten,açık ve samimi görüş teatilerinde bulunduk ve hu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.07.1953
  • Komimiz propagandası [Baş tarafı birincide] le aralarında bir anlaşma ve bir nevi şebeke kurmuş oldukları sa nılan suçlular,firkat düştükçe bu hususta maliyet göıtermîş ve Rusyayı methedisı moHyette k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.07.1953
  • Çin ve Komünizm Başmakaleden devamı)Çinlilere,Kore harbini açtırmakla Ruslar.Çin'in Hindiçİnî'de başladığı işi kolayIaşftrmışlar,onlara dört beş milyon kişilik muazzam bir ordu kurmalarına meydan verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.07.1953
  • Kızını parayla satmak isteyen imam [Baş tarafı birincide] dmda bir genç,aynı semtte ola ran Ali Bayram Hocanın genç ve güzel kızı Haticeye aşık olmuş.Aşık genç gidip imanı efendi ye baş vurmuş ve mzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.07.1953
  • Bolu Valiliğinden 1 Düzce kaza merkezinde 97.000.00 lira keşif bedelli ceza evi inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 22/7/953 çarşamba günü saat 15 de Bolu Bayındırlık Müdürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.07.1953
  • İzmir Belediyesi Başkanlığından Belediyemiz Fuar ve Turizm Müdürlüğü kadrosunda mün* hal bulunan ve aşağıda unvan ve maaşları yazılı kadrolara bâ rem dahili ücretli memur alınacaktır.1—Fuar ve Turizm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.07.1953
  • Gayri menkul satış ilânı 1st.İkinci İcra Memurluğun-dan 941/425 Mahcuz olup paraya çevril-1 meşine karar verilen:1 Beşiktaş Kuruçeşme mahallesinin Muallim Naci caddesinde jkâin ren eski 87 eski 99.99/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.07.1953
  • GRiFiH f a y d a I »dır BÜTÜN AĞRILARA KARŞI GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.07.1953
  • Deniz Kolejine öğrenci alınacaktır Deniz Harp Okulu ve Koleii Kumandanlığından:1 Deniz Kolejinin,yalnız birinci sınıfına öğrenci alraaeaktır-2 Kayıtlar l/Haziran/1953 tarihinden 10/Ağustos/1953 tarihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.07.1953
  • İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden 'Fatih'te Hüsambey mahallesinde Sırımcılar sokağında eski 31 yeni 14 kapı 1051 ada 2 parsel sayılı 35 metre kare arsanın tamamı-Muhammen kıymeti 5259)lira 3D kuruş.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.07.1953
  • Denizcilik Bankası T.A.O.kıyı Emniyet işletmesinden Fenerin mevkii Keşif bedeli Muvakkat teminat Sisam bogazmda Tekagaç mevkiinde 11799.00 İka 889.92 L Fethiye civarında Peksimet adasında 9198.94 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.07.1953
  • Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden Yeşilköy meydanında istihdam edilmek üzere Memurin Kanununun 5 inci maddesindeki evsafı haiz 250 lira ücretli üç danışma memuru ile 200 lira ücretli beş telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.07.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eser leri ve oyun havaları 13.30 Dans müziği Pl.Çalan orkestralar:Leca Eddie Varaer,Nora Morales 14.00 Şarkılar 14.30 Ne arzu ederseniz Pl.15.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.07.1953
  • r i 0^ DENİZCİLİK BANKASI T.A.O Denizyolları 4 İşletmesinden!SAYİN İZMİR YOLCULARININ NAZARI DİKKATİNE Halen yapılmakta olan seferlere ilâveten İZMÎR hattına her hafta cuma günleri saat 15-00 de bir e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.07.1953
  • EVINMIBE Dtşdan takma 'yan AdpeA/drmdan menteşefJ oA/p söAmeçe nacet ta/wada/7 aç/fgöi/mes/J/e iç Aıs*/n/ar*mn Ao/&yc& e/t/ncfe ou/unmast tem fa ec/ir,s» er/geri ve nötre v/tes Ao/u mevcuttur.W fert/û
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.07.1953
  • wte»«—ııı^ıı nwıııi»ıgrTimınt/a—asa Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütshasaıs* Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta i kabul eder.Istanbul Divan-1 yoıu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.07.1953
  • BEL MAN NYLON MAYOLARI ileri gelen tuhafiye mağazalarından arayınız Toptan satış,yeri:Yeşildirek Sultan mektebi soVak îlo.10/2 işçi sigortalan karşısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.07.1953
  • Izmir Vilâyeti Bayındırlık Komisyonundan Urla sağlık merkezi binasında yapılacak ikmali inşaat 24387 lira 81 kuruş keşif bedeli üzerinden 7/7/953 tarihinden itibaren on beş gün müddetle açık eksiltmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.07.1953
  • SAHİLDE Kiralık veya Satılık 500 metre 2 de naşağı olmamaJt ğartiyle depo veya arsa'ya ihtiyaç vrdır.Müracaat:Sirkeci,Emniyet Müdürlüğü sırasında» Ralli Hanı altında 4.6.8.Telefon:20466 26364 Kerope K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.07.1953
  • Hatay Gümrük Muhafaza Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 Hatay Gümrük muhafaza ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile 25000 kilo pirinç satın alınacaktır.Muhammen bedeli 22000 liradır.Geçici teminatı 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.07.1953
  • Zonguldak Valiliğinden Eksiltmeye konulan iş:208.000 lira muhammen bedelli «20,000» metresi 3/4 pusluk,«35.000-metresi 1 pusluk ve «5.000 metresi 1.5 pusluk ceman 60000 metre ma manşun gal vanizli mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.07.1953
  • Merzifon Gar.As.Sat.Al.Ko.Bşk.dan s 1 Askeriye ihtiyacı için 30)ton sığır eti kapalı zarf suretiyle satın alınacaktır.2 İhalesi 24/7/953 cuma günü saat 15.30 da komisyonda yapılacaktır.3 Teklif mektup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.07.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı mevadm kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde İskenderun As.Sa.Al,Ko.da yapılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.07.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış I Açılış Kapanış 784-280.30 O.SO 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 93.34 9.73.90 784 280.30 İsveg Kr.0.64.02 5.6l;54.12.5C 73.68.4C' 0.44.8* 93.34 Eskoudea 9.a-YÜZDE 5 FA I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan