Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.07.1953
  • Adres:Nuruosmaniye TÜrbedar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI4:1140 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:2 9614 FİATI 15 Kuru»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1953
  • BELÇİKA KRALININ KARDEŞİ GELDİ Belçika donanmasına mensup «Luitenaut Ter Zee Victor Billiet» firkateyni dün limanımıza gelerek Dolma bahçe önünde demirlemiştir.Aynı firkateynle Belgika Kralının kardeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1953
  • Memleketimize bir veda ziyaretinde bulunmuş olan Mareşal Saunders.Izmirde General Wyman ile görüştükten sonra Atinaya gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1953
  • Güney Afrikada soğuk dalgası Kap,10 A-A.Güney Afrikada halen gayrı tabiî bir soğuk dalgası hüküm «sürmektedir.Meteoroloji işleri Devamı Sa.7,Sü.3 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1953
  • Beria hapishanede Stockholm,10 AP)Sovyet gizli polisinin «Başbuğu» Lawrenti Beria,şu an geceyi Lubiana hapishanesinde geçirmektedir.Komünist Partisinin kendi mensuplarım nasıl mahvettiğime dair işte b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1953
  • Rus casusu Sabahattin 24 seneye mahkûm oldu Sabahattin Erdem,elde ettiği askerî sırları satmak isterken yakalanmıştı Ankara.10 Milliyet)Bu isminde bir casus yargılanasabah iki numaralı askerî rak 24 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1953
  • Kaçakçılık yapan bir kadın tevkif edildi Kıbrıs ile Türkiye arasında mücevherat kaçakçılığı yapmak tan sanık,genç bir kadın dün 8.Asliye Ceza Mahkemesinde tev kif edilmiştir.Maçka sosyetesine mensup L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1953
  • Macaristanm yeni Başvekili Peyklerde açîsk başladı Viyana,10 Nafen)Bal kan memleketlerinden gelen son raporlardan anlaşıldığına göre;Macaristan ve Rom ar yanın birçok kesimlerinde açlık hüküm [Devamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1953
  • Sanat Enstitüsü mezunları yedek subay olabilecek Meclis Sanat Enstitüsü mezunlarının yedek subaylık hakkının tanınmasına dair kanun teklifini kabul etti Ankara,10 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1953
  • Dünya güzeli kim olacak iki güzele gülmektedir-20 geliç kızın güzellere verdiği Devamı Sa:7;Su:3 de)Alman ve Fransız güzelleri kendilerine güveniyor-Ayten gayri resmî seçimde OçüncU oldu Long Beach.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1953
  • Bir müddetten beri şehrimizde hüküm sürmekte olan banaltıcı sıcaklar dün de devam etmiş ve senenin en sıcak günlerinden biri yaşanmıştır.Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan aldığımıza malûmata göre dön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1953
  • Türkiye de ilk defa Meşin topla uzaktan yakından alâkadar olan herkesin merak ve zevkle okuyacağı mühim ve esaslı bir eser FUTBOL Tarihçesi,tekniği ve bütün inceliği île İngiliz millî takımının meşhur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1953
  • Aldoğan ve Ahmet Oğuz ün sorguya çekildiler Millet Partisinden ayrılan inkılâpçı grup taraftarları ölümle tehdit ediliyorlar Ankara» 10 MiHiyet)Bir kaç günden beri şehrimiz mahfillerinde geniş akisler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1953
  • w.u.s.O Şehrimizde toplanacak olan W.U.S.kongresine İştirak etmek üzere Mr.ve Mrs.Gallagher ve Amerikanın W.U.S.komitesi başkanı Mr.Perinbam ile İngiliz ve Hint heyetleri don gelmiş ferdir.Resim» W.UJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1953
  • Bugün şehrimizde havanın kısmen bulutlu* geçeceği sühunet derecesinin artacağı tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1953
  • Türk İngiliz ticareti Lortlar kamarasında hükümet sözcüsü bizden üzüm ve tütün alınacağım bildirdi Londra 10 A.A.Dün Lordlar Kamarasındaki mü zakereler sırasında hükümet ten;İngiltere ile Türkiye aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1953
  • DÜNKÜ YANGIN Dün,Sirkecideki Merkez hanında avukat Bülent Ataman'ın yazıhanesinde bir yangın çıkmıştır.Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde söndürülmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1953
  • Köprülünün Belgrade gitmesi muhtemel Atina müzakereleri hakkında müşterek bîr resmî tebliğ yayınlanacak Atina» 10 T.H.A.Türk» nacak olan müşterek resmi Yunan ve Yugoslav heyetleri-tebüği hazırlamışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1953
  • Beria'nm azli nasıl karşılandı Londra,10 A.A.t Nafen)Beria'nm azli ve tevkifi bütün dünyada bir bomba tesiri yapmıştır.Denebilir ki,Rusyadan Bon senelerde gelen haberlerden ancak St al inin ölümü bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1953
  • Kremlindeki post kavgasında yeni bir safha açıldı BERIA AZLEDİLDİ rTr-Stalinin mücadele arkadaşı ve Rus gizli polis şefi Beria,vatana ihanet ve hükümet darbesi hazırlamak suçlarından tevkif edildi Ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.07.1953
  • Ciddî eserler buhranı Bir yanlışlık yüzünden olduğu resmen beyan edilerek 29 sene menfayı ihtiyariye katlandıktan sonra,nihayet anavatana kavuşabileu eski Dahiliye Jfazırı Meh Met Şerif Paşa;memleketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.07.1953
  • Hür dünya gazeteleri, 17-18 Haziranda Berlindg neler oldu?başlığı altında,Doğu Al manyadaki son Rus vahşetine ıdair tafsilât vermekle devam ediyor.Büindigi gibi.Kızıl Rus işgal kuvvetlerinin ve bu kuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.07.1953
  • POLİSTE Kasımpaşada oturan Kemal Kuman adında bir genç,ani bir kriz sonunda bıçağını üç defa karnına saphyarak intihara teşebbüs etmiştir.Kemal hastahaneye kaldırılmıştır.¦jfc Aksarayda oturan Fatma A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.07.1953
  • Hie.11 Temmuz 1953 Cumartesi R» 29 1572 28 Hazir 1369 VAKİ İT VASATÎ EZAVt Güne öğle i îkind Aksa i Yatsı knsal 4.38 12.19 f 16.19 m 19.42 21.41 i 2.23 8.56 4.37 8.37 12.00 1.59 6.41 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.07.1953
  • K ISA HA if Tekel İdaresi,önümüzdeki J hafta içinde anason mubayaası-na başlayacaktır.Bu hususta ge reken hazırlıklar tamamlanmış,bunun geçen seneki fiat üzerinden yapılması kararlaştırılmıştır.•jfc-A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.07.1953
  • Manifatura piyasası İthal mallarının yüksek oluşu karşısında alış veriş tamamen durdu Şehrimiz mantfatara piyasası geçen senelere nazaran çok can i sız ve durgun geçmekte ve bu branş üzerine iş yapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.07.1953
  • Tarihî eserler ihya ediliyor Tarihî eserlerin etrafının açılması ve bunların peyderpey restore edilmesi içi» Vakıflar Umum Müdürlüğü tarafından bir karara varılmış ve çaiıgmalar hızlandırılmıştır.Bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.07.1953
  • Fi âdelfîya Balediye Reisi Valiyi ziyaret etti Bir müddetten beri şehrimizde bulunan Filâdelfiya Belediye Reisi Mr.Clark,dün Vilâyete giderek Vali ve Belediye Reisini ziyaret etmiştir.Mr.Clark t»u ziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.07.1953
  • Öğretmenler rçîn İngilizce fcursu acılıyor Istanbul öğretmenler;için a-Çihnı^ olan ktırsıir ve sem nerler meyanmaa ingilisco ögretrr/eııleri ve üğ£Vuq;p/istiyenler için de 13 temmuz pazartesi gü ca ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.07.1953
  • Emniyet Müdürü Wapolivs gitti Emniyet Müdürü Ahmet Tekelioğ-lu dün saat 32 de Ankara' vapuru üe Napoliye hareket etmiş ve Galata rıhtımında Vali Muavini Mehmet Ali Çeltik ve dostları tarafından ufurla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.07.1953
  • Bir kadının nıücevhar ve parasını çaldılar Büyükadada Kadıyoran caddesinde 9 numarada oturan Şaibe Dilmen adında bir kadjmn evinden,3000 liraJık mücevhera tve 300 lira para çalınmıştır.Yapılan tahkika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.07.1953
  • Altı ayda ele geçirilen kaçak es "a Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Bürosu memurlar;tarafından 1953 senesinin ük aîtı ayı zarfında,19 bin 624 liralık kaçak döviz ile 26405 liralık »ümrük kaçağı eşya yaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.07.1953
  • Kore Meclis Başkanı şehrimizde Giiney Kare Millî Meclis Başkanı Schinicky,dün saat 16.30 da uçakla Ankaradan şehrimize gelmiş ve hava alanında Vali adın Hususî Kalem Müdürü Basri Dedeoglu tarafından k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.07.1953
  • İlk okultar eşya ve kitap sergisi Fındıklı Namık'Kemal ilkokulunda hazırlanan,ilkokullarla ilgili eşya;ders vasıtaları ve kitapla^ sergisi bugün saat 17 de Millî Eğitim Vekili Rıfkı Salim Burçak «tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.07.1953
  • İstanbul Üniversitesi sitesi kuruluyor Üniversite talebesinin lıayat standardının yükselmesi için gerekli çalışmalarda bulunan İstanbul Üniversitesi Talebe Bir ligi 1953 yıllık kongresinde,İs-tanbulda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.07.1953
  • adiye et işini e karar ver Almanyatfan frigorifik vagon ve kamyon getirtilmesi için tetkiklere başSandı Belediye,et meseljsini esaslı bir şekilde yeniden ete almış bulunmaktadır.Bu nüfusta yapılan çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.07.1953
  • m*m ime*** HALKIN SESİ V.Büyükada'nın beş büyük derdi Büyükada'da oturan okuyucularımızdan Cemal Başa »a yazıyor:«Biz Büyükada'hiar şu 5 dertten illallah dedik,ilgililerden derman bekliyoruz:1 Sinek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.07.1953
  • Kanlı bar aile kavgası Küçük bir mesele yüzünden enişte,kayınbirader bıçakla birbirine girdi Evvelki gece Eyüpte muhiti korku vo heyecana düşüren kanlı cır aile kaygısı jlmuşiu*.Bu semtte,Vezir Tekke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.07.1953
  • ArmatörSer Birliğin'n kongresi dün yapıldı Armatörler Birliğinin seneiik kongresi dün saat 15 de birlik binasında yapılmısi ir.Kongreyi birlik reisi Hayri Baran açmış müteakiben başkanlığa seçilen Hil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.07.1953
  • "Selâmn aleyküm ey yabancı,yurdumuza hoş geldin,91 Haydi dedi,babana haber ver!Serab at üstünde,bu güze!delikanlının kolları arasında ge girdiği tatlı rüyadan uyanmıştı.Hayatın bütün tatlı dakikaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.07.1953
  • Viyena Tiyatro Cşnu'* jret'fnfo teklifi Vidana Tiyatro Cemiyeti,Belediyeye raüracaatla,Viyana sen fonik orkestrasının şehrimizde konserler ^vermesini teklif etmiş tir.Bu orkestrada J0 müzisyen ve müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.07.1953
  • Orphan Iiboj!unun bJr Gnaktubu 8 temmuz çarşamba günü çıkan nüshanızda değü sadece rezalet» ba^itklı yazımıza,Emniyet 6 acı Şube Müdürü Orhan Eyüboğlu cevap olarak gönderdiği mektupça şöyle demektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.07.1953
  • Gümrükteki maî'ar pir asa va çıkar ıJjy or Unum nüddetten beri.şehrimize getirilip cîe,mahtölu" se- hepler clolayiBiyJe gümrük icpv-ı çekilemeyen ithal mallarımın piyasaya arzL/dilmesine Ekonomi ve Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.07.1953
  • •fc İstanbul Kız Lisesinden Yetişenler Derneğinin tertiplediği gezi bugün saat 9 da yapılacak-tır.KON'GEE jç Dünya Üniversiteliler Birliği Genel Kurul toplantısı yarın saat 10 da Tıp Fakültesi salonla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.07.1953
  • Siyasî İcmal Irana yardım yapılmıyor İran Başvekili Musaddık'ın Amerika ile Rusya arasına rekabet sokarak memleketine maddi menfaatler temin eyleyebilmek hedefini güttüğü görülmektedir.Eski Amerika Dı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.07.1953
  • Avrupa Konseyi bursundan istifada ed&nler Strasbourg-10 T.H.A.Ttirkiyenin de dahil bulunduğu Avrupa Konseyi Eksperler Komitesi kendilerine Avrupa Konseyi araştırmalar bursu tahsis edilmiş olan J2 namz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.07.1953
  • Bir antrepoda 5 çocuk iskeleti bulundu Harwick,İngiltere)10 A.A.Doğu İngilterenin bir sa nil şehri olan Harwich'de dün liman amelesi tersaneye yakın bir antrepoda 5 yeni doğmuş çocuk iskeleti bulmuşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.07.1953
  • iki uçak çarpıştı 10 kişi öldü Oslo İP A.P.Stavenger havalarında husule gelen iki uçak çarpışması sonunda 10 AmerikaJı ölmüş ve bir kaç kişi kaybolmuştur.Çarpışma bir Amerikan uçağı ile bir Norveçli t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.07.1953
  • iki oğîurıu ö'düren bir anne suçlu görülmedi Penang,10 A.A.Pilot o lan kocasının tedhişçilere karşı giriştiği harekât esnasında ölme sinden bir kaç saat sonra 4 ve 2 yaşlarındaki iki oğlunu öldüren 28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.07.1953
  • Fakir çocuklar İçin 150 kişilik bir dinlenme kampı açılıyor Ankara,10 T.H.A.Ders yılı içinde yapılan sıhhi muayenelerinde zayıf oldukları tesbit edilen ve ailevî durumları itibariyle himayeye muhtaç o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.07.1953
  • Caz yıldızı Arthie komünist partisinden istifa etti Nevyork,10 T.H.A.Amerikanm meşhur caz orkestra sı şeflerinden Arthie Shaw,men sup olduğu Amerikan Komünist ^Partisinden «aldatıldığını ve is minin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.07.1953
  • Alaska'da yanardağ indifaı Üç yanardağın birden şiddetle indifaı 30 bin kilometre karelik bir sahayı volkanik küller kapladı Anchorage «Alaska» 10 A.A.Anchorage'in 80 kilometre kadar güney batısında ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.07.1953
  • İngiltere,yeni Mısır rejimini tanımıyor ingiltere ı Amerikadan Mısıra silâh sevkının durdurulmasını istiyecek Londra,10 A.P.Resmî bir kaynağın dün bildirdiğine göre İngiltere şimdilik Mısırdaki rejim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.07.1953
  • Margaret hastalandı Soğukalğmiığından rahatsız bulunan genç Prenses» Afrika turundan vazgeçti Güney Rodezye,10 A.A.Soğuk algınlığından dolayı dün bütüh gününü yatakta geçiren Prenses Margaret,Afrika t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.07.1953
  • Ürdün hududunda büyük bir kaçakçı şebekesi yakalandı Amman,10 Nafen)Ürdün gümrük memurları hudutta 100 bin dinar kıymetinde afyon ve 50 bin dinar kıymetinde haşhaç ele geçirmişlerdir.Hudutta yapılan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.07.1953
  • Süveyş'dski çocuk katilleri yakalandı Süveyş,10 A.A.Süveyş mezarlığı civarında gizlenmiş olan bir çocuk,gözleri önünde 8 yaşında bir kızın ırzına geçildikten sonra Öldürüldüğünü deli setle görmüş ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.07.1953
  • Amerikan dış yardım programında yapıta cak k sivîtı Vaşington,10 A a.1 Ayan Tahsisat K&Tm'syo ıu Reisi Styles Bridges,Dışişleri Vekili Fos ter Dulles'in dış yardım progra mında kısıntı yapılmamasını i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.07.1953
  • İzmir'de açılan Sağlık müzesi İzmir,10 A.A.Şehrimiz de Belediye tarafından yaptırılan Belediye kimyahanesi bu sa ban törenle açılmıştır.Törende Sağlık ve Sosyal Yar dim Vekili Dr.Ekrem Hayri Üs tündağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.07.1953
  • Pakistancla sıcaklar Hüküm süren müthiş sıcaklar yüzünden ölenlerin sayısı gittikçe yükseliyor Karaşi,10 A.A.Pakistan'ın kuzey batısında hüküm süren sıcak daJgası ve bunu ta kip eden sellerin doğurduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.07.1953
  • İbret Aynası Hac,haç,haraç Bizim «Nuh:IV» tipi salapuryaların sahipleri hacı namzedlerine:«Deniz Yollarının rahat kamaralarında seyahat» istenilen sevabı temin edemez.Çünkü hacea gitmek için zahmete k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.07.1953
  • Bir kart postal 30 sene sonra sahibini buldu Ahmedabad,Hindistan)10 Nafen)29 sene yedi ay evvel Celcutta'dan postaya verilmiş olan bir kartpostal,yazılı olan adrese yeni vasıl olmuştur.1923 senesi kas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.07.1953
  • Çocuk felcine karşı yeni bir aşı imal ediliyor Johannesburg 10 Nafen)Çocuk felci hastalığına karşı koyacak yeni bir aşının Johan nesburg civarında Çocuk Felci Araştırma Merkezinde seri halinde imal ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.07.1953
  • Arap memleketler g?ne!kurmay başkanlarının toplantısı Şam,10 Nafen)Arap memleketleri Genelkurmay Baş kanları Dışişleri Bakanları ve Savunma Bakanları konferansının eylül ayında toplanması tellif edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.07.1953
  • Xtsa harici haberler AMERİKA Japon,hava yollarına men sup bir heyet,yakında Japonya ile Amerika arasında açılacak olan yeni uçak hattının hazırlıl lariyle meşg-ul olmak üzere Sat/Fransisko'ya gelmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.07.1953
  • Priorite listelerinin hazırlanmasına devam ediyor Ekonomi ve Ticaret Vekili tarafından tanzimi istenilen priorite listelerini hazırlamak üzere muhtelif Ticaret ve Sanayi odaları temsilcilerinden müteş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.07.1953
  • Çok ender olarak da,havanın çok güzel olduğu akımlar gezinmek hevesine kapılan Beyhan Muradı çamlara göVi.ürdü.Fakat yürüyüşleri çok sirmezdi Koluna dayanan vücudun coşturucu temasına dayanamayan er k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.07.1953
  • FIKRA Bir çocuk gördüm Tarık BU* 7 A Vapurda b*r çocuk gördüm.Babası elinden tutmuştu.Zaten bu hep böyledir,babalar çocuklarının ellerinden lutar-1ar.Hattâ baza» o kadar *ıkj tutarlar ki» çocukcağızla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.07.1953
  • İKTİBAS I Şifasız hastaları kurtaran tedavi usulü.Uyku kürü Bu usulü tatbik edenler şu fikirden hareket etmişi ardı:"Uyku vücuda yeni kuvvet kazanmak için lâzımdır.O halde ağır hastalıkların tedavisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.07.1953
  • Sicllyada haydutlar yine faaliyette Roma,10 A.P.Sicilyalı haydutlar yeniden faaliyete geç mislerdir.Bu cümleden olmak üzere,ağır silâhlı 20 haydut Palermo bölgesindeki Vallelunga civarında Lucio Tosca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.07.1953
  • Tirpit* harp gemisi çıkarılıyor Oslo,10 A,A.Harp sıralarında Norveç'in Tromsoe lima nmda batırılmış olan Alman harp gemisi Tirpitlin çıkarılma* sı faaliyetine devam edilmekte-dir.Bir Norveç firması 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.07.1953
  • i Jr m k.ITexas'in Main Üniversitesinde okumakta olan dört Türk talebesine Texas Valisi Al lan Shivers tarafından Texas fahrî hemşehriliği unvanı verilmiştir.Bu Türk talebeleri tzmirden Mehmet Selvilİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 11.07.1953
  • BERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Sadrazam İbrahim paşa Defter dan nasıl öldürttü?ı m ı m m m Paşa ile iki sadık dosttular,araya müfrit* ler aralarını kozluktan başka,Defterdarın asılmasını da mucib o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 11.07.1953
  • 5 w-rfv-J GECE BÜLBÜLLERİ Darlene Saader,altı yaşından beri model olarak hayatını kazan-mayı kendisine gaye edinmişti;Bu uğurda 16 yaşında küçük kasabasını terketli ve New î York'a geldi.Masallarda ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.07.1953
  • Alman millî takımı oyuncuları Dolnıabalıce stadında.Alman milli takımı şampiyonasına şimdiden hazırlanıyor ilk denemelerden pek memnun görünmeyen seçiciler gençlerin daha fazla çalışmaları lüzumu üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.07.1953
  • Genç atletlerin katıldığı 110 engelli koşusundan bir an.Bu mevsim elde edilen en iyi atletizm neticeleri Bu mevsim Avrupada elde edilen en iyi atletizm dereceleri ve bu dereceleri elde eden atlet leri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.07.1953
  • İMACA R!futbolundan f î enteresan î |N otlar!fa Macar takımının en iyi oyuncusu 25 yaşındaki albay Puskas'tır.1.56 boyundadır.Haftada 5 kere topsuz antrenman yapar.51 kere millî ol-j muştur.Evli olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.07.1953
  • Atletizmde gençlere kıymet vermenin daha zamanı gelmedi mi?11 ve 12 temmuz cumartesi Ve pazar günleri yapılacağı ev Velce ilân edilen istanbul atletizm bayramı Yugoslav ve Yu »an atletlerinin gecikmel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.07.1953
  • Transfer hareketleri an 1 temmuzda başlıyan transfer ayı henüz hararetli bir saf haya girmemiştir.Bugüne kadar en fazla futbolcu alan A*dalet kulübüı en fazla oyuncu kaybeden de üçüncü kümeden Bozkurt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.07.1953
  • Stokholm hususî muhabirimiz Orhan Türel bildiriyor:Macaristan İsveçi 4-2 nasıl yendi Bilhassa ikinci devrede şahlanan Macarlar İsveç nısıf sahasına yerleşerek şaheser bir futbol ziyafeti çektiler Düny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.07.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNg m CİNAYETLERE Nakiedesa;AZU OZBAY Allah hiçbir kulunu terketmez,bütünkalbinizle onu düşünün 18 Son gün jüri he/efI karar odasına çekildi.'3ütü,ı üyeler kanaatlerini ç^kcan vermişlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.07.1953
  • KİNİNLİ GRİPİN başarı ile Kullanılır I 4 Wot-arall.l3 adet-dîıncıb'liK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.07.1953
  • ı »h'mi.i.»11 HM ı 11 ı 11 ADone şartları Lr.fir.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 90 Ecnebi memlekette»» iki mialidir.Mân şarkları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.İ 7 ve 8 inci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.07.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mlit ehasaıs* Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyoiu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.07.1953
  • Bulgur alınacak Ereğli Kömürleri İşletmesi Gen e I Müdürlüğünden Kapalı zrafla 425 ton Bulgur satın alınacaktır.Şartname Zonguldakta Ereğli Kömürleri işletmesi Ticaret Müdürlüğünden Ankarada Etibank G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.07.1953
  • İstanbul Levazım A miniğinden variBen askerî kıtaat Uûn'an M.S.V.I.No.Lu.Sa.Al.Ko.Bşk.dan:Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları gösterilen yiyecekler kapalı zarf usulü ile s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.07.1953
  • kapıca beklediği görülen v» Belle'den bir şey aıar.adam da vardı,fakat evveıd genç kızın buna bir şey verdimi nrıbakkak değildi.Aynı «amanda bunun bir analılar olrtu&u da iddia eylemezdi.Sonra madam K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.07.1953
  • BULMACA Hazırlıvan Sadi BOR AI 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 So dan sağa:1 Müdür;Siyanet et;Kirli.2 Şöhret;Atmosfer;Düzgün hale getir.3 Sır;Sahil;İptidaî bir deniz vasıtası.4 îst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.07.1953
  • Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesinden İzmît Müessesemizde mevcut muhtelif hurda malzeme 27/7/953 günü saat 15 de açık arttırma usulü ile satılacaktır.Bu işe ait şartname bedelsiz olarak Îzmitte müe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.07.1953
  • Balıkesir Valiliğinden:1 Balıkesir Şamlı Ilıca yolu 16 28 kilometreleri ara* sının stablize olarak inşası 98712.00 keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 İhalesi 21 temm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.07.1953
  • Düzmece MüSTÂ Güneyd Bey:maiyetimiz 14 iki ordu arası gittikçe kapanıyor,bazı noktalarda süvari hücumları tezahür ediyordu.Bir az sonra atların kişnemeleri,kılıç şakırtıları da tedbirlere karıştı,ova
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.07.1953
  • Otobüslerin süratli gitmesi yasak edildi Son günlerde gerek halk ve 1 gerek Belediye otobüalerinin cad km şikâytine yol açmıştır.İlgililer bu durumun önlenmesi ve süratli araba kullanan şoförlerin tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.07.1953
  • Bakırköy Kaymakamlığı ve Belediye Müdürlüğünden Yeniden inşa edilecek İstanbul Silivri devlet yolunun Km.11-r 812—21 351 arasında yol güzergâhına rastlayan ve yol istimlâk sahası sınırları içinde kalm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.07.1953
  • İstanbul İkinci İcra Memurlu ğundan:953/897 Mahcuz olup paraya çevrilme sine karar verilen RCA 5 lâmbalı radyo ile singer dikiş makinesinin bulunduğu Parmakka Pl Sinek Çıkmazı 13/7 de 11.7 953 günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.07.1953
  • inşaat İlânı Ulukışla Belediye Reisliğinden H Kapalı zarf usuiile eksiltmeye konulan iş:Ulukışlada vahidi fiat üzerinden yapınJacak 59848.99 lira keşif tutarh Hamam inşaatıdır.2 Eksiltme 17/7/953 cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.07.1953
  • Sanat Enstitüsü mezunları [Baş tarafı birincide] kerelerinin yapılması gereken kanun tasarıları üzerinde müzakereler cereyan ettikten sonra ilk celseye son verilmiştir.Meclisin öğleden sonraki içtimam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.07.1953
  • Dünya güzeli kim olacak [Baş tarafı birincide] ilk reyden sekizini Alman sekizini Fransız almışlardır.Uzun boylu 19 yaşındaki Türk güzeli Ayten Akyol altı reyle üçüncülüğü almıştır.Güzeller Long Beach
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.07.1953
  • Güney Afrikada soğuk dalgası [Baş tarafı birincidel Umum Müdürlüğünün bildirdiğine göre-Güney Afrika Bir ligi tarihindeki en soğuk kışşimdi"geçmektedir Harrismith şehrinde sühunet sıfırın altında 24 e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.07.1953
  • Türk İngiliz ticareti [Baş tarafı birincide] şahıslar tarafından ithal edilme sinin mümkün olduğunu» söylemoiş ve demiştir ki:«Geçen şubat ayında îngilteıreyi Biyaret eden Türk ticaret heyetine mümkün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.07.1953
  • Aldoğan ve Ahmet Oğuz dün sorguya çekildiler [Baş tarafı birincide] hiç kimse itiraz etmemiş ve her hangi bir hâdise de vukubulmamıştır-Sadece Millet Partililerden Hüseyin Orak ve Vasfi Raşit Seviğ il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.07.1953
  • Beria azlediid [Baş tarafı birincidel Molotov ise üçüncü geliyordu.Hükümet kademelerinde de Beria,Malenkov'un bir numaralı yardımcısı durumunda bulunuyordu.BERİA NASIL AZLEDİLDİ?9 temmuz günü Moskovad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.07.1953
  • Belediye muhtekir esnafla mücadeleye devam edecek [Baş tarafı birincide] Müzakereleri müteakip Gökay kendisiyle görüşen gazetecüere çalışmaları hakkında şunları söylemiştir:Tanzim satışları muvaffa kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.07.1953
  • Köprülünün Belgrada gitmesi muhtemel [Baş tarafı birincide] vet etmiş ve hasta olan Yugos lav Dışişleri Vekili Koço P^poviç'le görüşmenin faydalı olabileceğini kendisine söylemiştir.Diğer taraftan» bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.07.1953
  • Rus casusu n$aş tarafı birincide!Sabahattin Erdem,bundan bir müddet evvel Istanbulda bazı askerî sırlan toplanarak Sovyetlere vermek isterken yakalanmış bulunuyordu Casus Sabahattin,bu sabah,yüzüne ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.07.1953
  • Beria'nın azli nasıl karşılandı [Baş tarafı birincide!iğleri Vekili La,vrenti Beria'nın akıbeti göz yaşı dökülmesine vesile olmamışsa da bundan sonra neler olacağı bir istifham şeklinde asılı kalmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.07.1953
  • Peyklerde açlık [Baş tarafı birincide] "sürmekte ve bazı mmtakalarda açlıktan ölmekte ve kırılmak ta olan halka uçaklarla gıda malzemesi gönderilmekte olduğu anlaşılmaktadırı Romanya ve Macar ist anın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.07.1953
  • er Bankasından îçme su tesisleri yaptırılacak 1 Aşağıda isimleri» keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır.K*üitba adı Boruların i emin ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.07.1953
  • Trafo Binası Yaptırılacaktır Hereke Fabrikası Müdürlüğünden 1 Keşif bedeli 53070.31 lira olan trafo binası kapalı zarf usulile yaptırılacaktır.2 Muvakkat teminatı 3980 liradır.3 îhale 20/7/953 pazarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.07.1953
  • Konya Veliliğinden 1 Konya Doğum ve Çocuk Bakımevi pis su tesisatının onarım inşaatı 16 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Keşif bedeli 15935.00 lira olup geçici teminatı 1195.13 liradır.3 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.07.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıld:ğı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.07.1953
  • Üçlü sulh konferansı Açış »utkunda,Krem!inin ihtilaç içinde sarsı'dığını söyliyeu Foster Dulles,fırsatlardan istifade etmeliyiz dedi Vaşington.10 A.A.Üç devlet Dışişleri Vekilleri toplantısı bugün tay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.07.1953
  • Donanma Gemilerinin Denizüstü top atışları Donanma Komutanlığından:1 Donanma gemileri aşağıda hudutları belirtilen saha* dahilinde 14-17/Temmuz/953 tarihleri arasında su üstü top atışları yapacaklardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.07.1953
  • i-i—J Mütareke görüşmeleri Tokyo,10 A.A.20 gün* lük bir fasıladan sonra Birleşmiş Milletler ve komünist mü* tareke heyetleri,Panmunjom'da toplanarak imzalanması mu* tasavver mütarekenin nihai hazırlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.07.1953
  • Beria hapishanede [Baş tarafı birincide] dair son zamanlarda Moskovada elle tutulur emareler vardı.Giz li polise mensup yüzbaşılar ve memurlar kadro dışı olarak tasfiye edilmiş fafcat tevkif edilme mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.07.1953
  • RADYOLAR İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans musygi PL)13.30 Şarkılar.Okuyan:Perihan Söseri 14.00 Radyo salon orkestrası konseri» idare eden:Semih Argeşo 1 Çaykovski:«Hazin şark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.07.1953
  • HAC SEFERLERİNİN ESAS UNSURLARI ULAN TEMİZLİK EMNİYET •KONFOR RAHATLIK •TmiıvmtK •MUNTA2AM SERVİS •BOL SU SOĞUK HAVA TERTİBAT!GİDECEKLERE mümm F/mr DENİZCİLİK BANKASI T.A.Q.20 TEMMUZ ile 10 AĞUSTOS AR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.07.1953
  • Hozat j.Satınalma Komisyonundan Miktarı Muhammen Muvakkat fiatı teminatı Cinsi Kilo Lira Kuruş Lira Kuruş İhale günü ve saati ihalenin şekli Sığır eti 85000 1 50 7625 00 30/Tem.1953 900 Kapalı zarf Pi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.07.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla Siirt As-Sa.A)Ko.da satın alınacaktır.Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.07.1953
  • M.S.V.1.No.Eu.Sa.AE.Ko.Bşk.darc.ANKARA Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mıkdarlari yazılı patates ve kuru soğan kapalı zarf usulü ile satın alına"1 çaktır.j İhalesi hizalarında gösterile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.07.1953
  • ilan Milli Eğitim Basımevi Müdürlüğünden Basımevimiz için 70 x 100 cm.boyunda 90 paket 30 No.100 paket 25 No.100 paket de 20 No.olmak üzere ceman 290 paket mukavva satın alınacaktır.Numaraları belirti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.07.1953
  • İLAN Bursa Valiliğinden îznik kazasında yaptırılacak küçük tip hükümet konağ* binası inaşatı 153.882.19 lira birinci keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş olup muvakkat temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.07.1953
  • BİLÛMUM BEYNELMİLEL YARIŞLARDA OAİMA BAŞTA GİLEN CZ ve JAWA MOTOSİKLETLERİ DÜNYANIN HER TARAFINDA OLDUĞU GİBİ MEMLEKETİMİZDE DE EMSALLERİNE EDİLMEKTEDİR,0 GÖRÜNÜŞLERİ ZARİFTİR.YAPILARI SAĞLAMDIR.FİYAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.07.1953
  • Kambiyo Kapanış ve esha Açılış 784.280.30 0.80 64.03 5.S0 54.12.50 73.68.40 0.44.80 9334 9.73.90 m Kapanış 784_280.50 o.#o 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 93.34 9.7üy«;24.35 25.00 118.25 119.00 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan