Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.07.1953
  • Millet Partisinin bütün şubeleri ün mühürlendi ve muhalefet çevrelerinde umumî bir tasvip,Millet Partisi çevrelerinde ise şaşkınlık yarattı Savcılık,hiçbir h İdare Kurulunun Ankara,9 Milliyet)Millet P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1953
  • Ankara Savcısının beyanatı Ankara,9 A.A.Cumhu iriyet müddeiumumisi Cemil Ben gü,Millet Partisi 4 üncü büyük ifccmgresini müteakip cereyan eden hâdiseler hakkımda Anadolu Ajansı muhabirine ağag\daki be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1953
  • Kentli Ankarada İzmir,9 Milliyet)Millet partisini kapatma kararı üzerice dün gece yarısından som*a Emniyet teşkilâtınca başhyan Çalışma bu sabah bitirilmiştir.Bu suretle Izmir parti teşkilâtıma mensup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1953
  • H.Bayur'un ifadesi alındı Adliyeye gelişinde ve gidişinde gençler tarafından tezahüratla karşılanan Bayur;Seri kafalıları millet tutmaz» dedi Dün sabah Yalovadan şehri mize gelen Hikmet Bayur saat 9.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1953
  • C.H.P.Gene!İdare Kurulunun tebliği C.H.P.Gnel idare Kurulundan tebliğ edilmiştir:Genel îdare Kurulu;9-7-1953 gününde Meclis Grupu Eaşkanvekilleri hazır olduğu halde Genel Başkan tnönünün başkanlığında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1953
  • Nurettin Ardıçoğiu dün tevkif ed]ld[ Millet Partiliye mektup„ isimli yazı ile Ardıçoğlunun halkı anarşi çıkarmaya teşvik ettiği görüldü Ankara,9 Milliyet)MHlet gazetesi başmuharriri ve Millet Partisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1953
  • Başvekil,dün Mecliste son hadiselerin izahını yaptı Menderes,hiçbir mel'anet şebekesinin şeni usullerle memleketteki huzuru bozamıyacağını söyledi m Eğ ar bir parti memleketin fenalığına çalışıyor,giz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1953
  • Atina toplantısı Bugün müşterek bîr tebliğ neşredilecek Atina,9 T.H.A)Türk Tunan ve Yugoslav Dikleri Bakanları toplantısına bugün de saat 11 de Yunan Dışişleri Bakanlığı binasında devam e dilmiijtir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1953
  • Emeklilik müddeti Ilı IIIWMWWM 25 seneye indirildi Meclis dün 156,ve 161 inci maddelerin tadil teklifini müzakereden sonra reddetti Ankara» 9 Milliyet)Bü-sı görüşüldü ve İşletmeler Ve yük Millet Mecli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1953
  • N.Fazılın yenide» ifadesi alındı Savcı iddianamesinde Hüseyin Üzmen ile Şerif Dursun un idamlarını istiyor Ankara,9 Milliyet)Malatya suikasdi ile alâkalı son tahkikata bugün devam edilmiş tir.Savcılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1953
  • 1953 DÜNYA GÜZELLİK MÜSABAKASI Long Beach,Caüforaia)3 ı Long Beach,bir bayram hava-îen turistler,neticeyi sabırsı* A.A.1953 Dünya Güzel-sı yaşamaktadır-lıkla beklemektedirler.Bu mtf tik müsabakası mün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1953
  • HAHAMBAŞI ANKARADA Başvekil Adnan Menderes Ankarada bulunan Hahambaşı-Rafael Şaban'ı kabul etmiş ve bir müddet görüşmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1953
  • Uçan dairelerden bir mahlûk ele geçirildi Bir berberin,açan daireye binerken yararak öldürdüğü iddia ettiği garip mahlûkun bir maymun olduğu sanılıyor Atlanta,9 A-A.j Burada] leri kırmızı bir uçan dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1953
  • VAUNÎN TETKİKLERİ Vatalca ve köylerinde tetkik-^rd© buluna» Vali ve Beledi-Reisi prof Gökay dün akfjjj0 Şehrimize dönmüştür.Va tetkikleri sırasında Kabak S» köyünde enteresan bir hâdise cereyan etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1953
  • Bogün şehrimizde havanın,sabahleyin hafif sisli,sonraları açık geçeceği hava sıcaklığında bir değişiklik olmıyacagı tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.07.1953
  • KfSA HABERLER ¦je Maçkadaki Şark Kahvesi sa hibi hakkında,fahiş fiatla satış yaptığı yolunda şikâyetler yapıl mış ve durum tetkik a başlanmıştır.Dün limanımızdan muhtelif memleketlere 910.780 lira değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.07.1953
  • Adliye yaz tatiline başlıyor Adliye yaz tatiline 21 temmuz sah sabahından itibaren başlayı"ik ve 6 eylüle kadar devam edecektir.Tatil devresi içinde nöbetçi mahkemeler vazifelerine devam edeceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.07.1953
  • Apartman dairesi için acele ediniz 18 temmuz öğleye kadar Ga ranti Bankasına 100 lira yatırırdanız 31 temmuzda apartman dairesi kazanabilirsiniz.Aym zamanda bu keşidede arsa ve para ikramiyeleri vardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.07.1953
  • Hie.10 Temmuz 1953 Bu.26 Sew» 27 Hazır 1372 Cuma 1369 VAKİT VASATI EZANİ Güneş 4.37 8.55 öfie 12.19 4.36 İkindi 16.19 8.36 Akşam 19.42 12.00 Yatsı 21.42 2.00 imsak 2J21 6.39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.07.1953
  • Çok partili hayatın gelişme kaydettiği #u icm günlerde bif takım kut Arıcılar ve kahramanlar t'ir?mege başladı.Türk topluluğunu kendi görüşlerine ve öz inançlarına göre istikamet ve uizan;verme iddias
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.07.1953
  • TÖREN iç Fındıklıda «Namık Kemal İlkokulu» nda hazırlanan ilkokullar eşya dersi vasıtaları ve çocuk kitapları sergisi,cumartesi günü saat 17 de açılacaktır.KONGRE iç İstanbul Armatörler Cemiye tinin y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.07.1953
  • MtBEiiW&lf «¦IRMgrAYA Abdurrahman atından indi.Bu güzel ve mahcup kızın yanına gitti 90 Onlara yaluaş;ı e sordu:Kızlar bana hanginiz bir tas soğuk su ver'",cok uzaklar dan geliyorum.Nereden ey yortou?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.07.1953
  • Bunaltıcı sıcaklar devam ediyor Son günlerde şehrimizde sıcaklar âzami derecede hissedilmeye başlamıştır.Dün ve bugün;sabahın erken saatlerinden itibaren gölgedeki sühunet derecesi 32-35 olarak tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.07.1953
  • Karı koca yedikleri yemekten zehirlendiler Evvelki gece,Eminönünde bir zehirlenme hâdisesi olmuştur:Ahmet önal adında biri,karısı Hacerle beraber Beşiktaşta oturan bir ahbablarını ziyarete gitmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.07.1953
  • Bir kadın yankesici suçüstü yakalandı Beyoglunda yankesicilik yapan Melâhat adında bir kadın,suçüstü yakalanarak Adliyeye teslim edilmiştir.Babıali Caddesinde,Zeki Bey apartmanında oturan Melek Ton gn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.07.1953
  • Keyif veren zehirleri kullananlar çoğaldı Milletlerarası uyuşturucu maddelerle mücadele teşkilâtı,bir kampanya açılmasını istiyor ve kullananlara kargı mücadele yapılmakta ise de,bu hususta gösterilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.07.1953
  • aMW HALKIN SESİ Şunlar ne biçim şofördür Parti Talebe Yurdunda kalan Reşad Ahmed ile arkadaşı Gündüz Gedikoğlunun başlarından geçen şu i nanılmaz macerayı 6.Şubenin nazarı dikkatine sunuyoruz:«Bu iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.07.1953
  • Yol trafiği konferansı Eylülde Kanada'da yapılacak olan k o n fe r a n s a davet edildik Milletlerarası 2.Alkol ve Yol Trafiği Konferansı,eylül ayıbaşında,Kanadanın Toranto şeh rinde toplanacaktır.46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.07.1953
  • Genç bîr kız intihar ett' Dün Beyoğlunda bir intihar hâdisesi olmuştur.Şehrimizin maruf zenginlerin den Mustafa Sadıkoğlunun mânevi evlâdı Rabia Gürse's,Şişlideki apartmanlarının beşinci kat balkonund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.07.1953
  • İdeal Tepede İdealiniz tahakkuk edebilir istanbul,Kadıköy Küçükyalı tdeal Tepe mevkiinde Asfalt üzerinde bir dönüm ağaçlı bahçe içinde inşa edilmiş güzel bir villaya 10 Temmuz 953 akşamına kadar Sümer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.07.1953
  • Öğretmenler bugün camileri gezec^klsr Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından,muallimler için hazırlanan tetkik gezilerinin ikincisi bugün yapılacaktır.Bu gezide,Beyazıt ve Süleymaniye camileri,Üniversite v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.07.1953
  • TAKVİMDEN 8% YAPRAK Sudan bahs Bu sene baharda devamlı yağmurlarda,tur ziraatçı dostum:Bu yaz müthiş bir kuraklık olacakdemiş ve benim hayretimi görünce izah eylemişti.Her sene İstanbul ve civarına 65
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.07.1953
  • Tedrisatta değişiklik Lise ve orta okullardaki sınıf.arda en fazla kırk talebe bulunacak Millî Eğitim Vekâleti,son senelerde,orta tedrisattan iyi ran cîıman alınmadığını göz önünde tutarak tedris sist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.07.1953
  • Mühim bir suiistimal hâdisesine el kondu Denizyolları zamanında sipariş edilen Umarı,tesis,vinç ve malzemelerinin,şartname hükümlerine aykırı olduğu halde,teslim alınmış olması büyük bir suiistimalin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.07.1953
  • Hslk p'ajların pisliğinden şikâyetçi Son günlerde,ti Sağlık Müdür lügüno.plajlarda soyunma kabinelerinin ve müşterilere kiraya verilen mayoların gayet kirli olduğu hakkında şikâyetler yapılmıştır.İlgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.07.1953
  • PnUSTE 4-Karagümrükte,Perendebaz sokağında oturan Hatice adında bir kadın,dün Müddeiumumiliğe müracaat ederek,bir müddetten beri beraber yaşadığı Cemal Erşahin ile eniştesi Mehmet tarafından ölümle te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.07.1953
  • Çimento fiatiarı bir miktar ucu?ladı Geçen hafta zarfında 650-700 kuruşa kadar fırlayan çimento fiatiarı,piyasaya birkaç parti ucuz malın gelmesi neticesinde bir miktar ucuzlamıştır.Halen Avrupa liman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.07.1953
  • A SEZER BAYKAL ile CEVAT BAYKAL evlendiler ISTANBUL 8/7/953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.07.1953
  • Belediye 274 esnafı cezalandırdı Belediye murakıp ve müfettişleri tarafından yapılan kontrollar devam etmektedir.Bu arada,haziran ayı içinde,Beyoğlunda 1185 esnaf ve müessese kontrol edilmiş,274 ı^ies
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.07.1953
  • TüSrk İspanyol ticareti gelişiyor Son zamanlarda Türkiye ile İspanya arasındaki ticari müna sebatın geliştiği,memnuniyetle müşahede edilmektedir.Pek yakında,şehrimize muhtelif maddelerin mubayaasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.07.1953
  • Siyasî İcmal Kore mütarekesi Birleşmiş Milletler Kore Or duşu Başkumandanı General Mark Clark Cenubî Kore Hükümetinin muhalefetine rağmen mütareke andiaşmasıran imzalanmasını komünistlere teklif etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.07.1953
  • Japonya Amerika münasebatı Japon Başvekili Yoşida Amerikaya giderek Eisenhower ve hükümet üyeleri ile görüşecek Tokyo,9 A.A.Bugün genel olarak iyi haber alan bir kaynaktan öğrenildiğine göre,Başvekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.07.1953
  • Ağa Han platinle tartılacak Darüsselâm Tanganyika)9 AP)Tanganyika Ismailiye mezhebi liderleri ruhanî reisi Ağa Han'ı gelecek sene 17 ağustosta platin ile tartacaklarını bildirmişlerdir.Ağa Hanın iki o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.07.1953
  • Hareketsizlik hastalığı Üç sene evvel yatağa giren bir çocuk bu hastalık yüzünden yataktan çıkamadı Londra» 9 Nafen)15 yaşında Kennath Whereat isminde bir çocuk bundan üç sene evvel mektebi terk ettik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.07.1953
  • Dudak izindsn yakalanan kati] Oakland,9 A.A.Kocasını öldürdükten sonra,alnın;kondurduğu busenin izinden yi kalanan Hildegarde Pelton,düı beş yaldan aşag-ı olmamak üzere hapisle cezalandırılmıştır.Kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.07.1953
  • TEŞEKKÜR Genç yaşında ölümü ile bizleri derin bir keder içinde bırakan Hakkı Doruk'un cenazesine iştirak etmekı çelenk göndermek» telgraf ve mektupla taziyette bulunmak suretiyle acımızı paylaşmak ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.07.1953
  • 15 Temmuz Çarşamba Günü Açılıyor.AKREDİTİF İŞLERİ HER TÜRLÜ BANKA MUAMELÂTI TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.07.1953
  • dünyanın en büyük ulnrcas damarı aranıyor Farrnington,9 A.A.On seneden beri kıymetli taş ticareti yapan eski taksi şoförü Donowiek,dün burada verdiği beyanatta,lspanyalı kâşif Coroınado'nun evrakı say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.07.1953
  • •Şimdi bir çok deva düşündüğü Murat karşısında idi.Yanındaki eleğin duyduğu heyecanı kadın ferasetile çoktan sezmişti.Heyecanım ona karşı hâlâ duymak olduğu aşktan mı yoksa gu Elliği karşısında uyanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.07.1953
  • FIKRA "Bizim zamanımızda,Pahalılık va' mı,yok mu T lead ettiğimiz yılan hikâyelerinden biri d° Oydu**.İşi madde madde tın hay eşeye kadar vardırdık etin Faristeki l^oııdradaki,Adi&ababadaki fiat ların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.07.1953
  • İKTİBAS İngiliz erkekleri için pek n bir hadise var Mrs.Peach ile Mario Michelucei «Cannes» plajlarından birinde ingiliz kadınları,ya canavar katillerin can veriyor,yahutta memleketlerini ve yabancıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.07.1953
  • Xisa harici haberler AMERİKA •fr Temsilciler Meclisi Usul Komisyonu,karşılıklı ticaret anla^ maları tâdil tasarısını tasvip etmiştir.Bu tasarı,gümrük tarifelerini arttırarak,Amerikan se nayiini ucuz i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.07.1953
  • Sıcaklar yüzünden İspanya'da bîrcsphanslik infilâk etti Madrid,9 A.A.Palma'da Majorka yakınlarında bülunar Puntiro hava meydanında,hava kuvvetlerine ait bir deponun infilâk etmesi üzerine 8 havacı ö m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.07.1953
  • Sir Winston Churchill Churchill istifa etmiyor Halen hasta yatmakta olan İngiltere Başvekilinin istifa edeceğine dair dolaşan haberler yalanlandı Londra,9 AA.Başvekil Sir Winston Churchill'in yakın çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.07.1953
  • Wilson,Rusya'nın sulh öylüyor Moskova'dan dönen İngilterenîn sabık Ticaret Vekili Rusyanın bir ekip tarafından idare edildiğini söyledi Londra.9 AA.Eski în-j Ve bunun için de bir çok regiltere Ticaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.07.1953
  • HERGİIN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A BliyUk denizci Kemal Reisin dünya çapındaki hayatı Hakkında ciidler yazan İngiliz müverrihleri,onun Kanunî devrindeki amirallerden büyük olduğunu söylerler.Çünkü Kem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 10.07.1953
  • w 3 i'!î İ Jîemen hemen,bütün dünyada müthiş bir sıcak dalgası hüküm sürmektedir.Birçok yerlerde J sıcaklar o derece yükselmiştir ki nefes almak dahi güçleşmiştir.Halk,bu müthiş sıcaklara karşı koşabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 10.07.1953
  • 1 Millet Partisinin merkez ve şubeleri evvelki gece Ankara Sulh Mahkemesinin karariyle^ kapatılmıştır.Bu emir üze rıne,şehrimizde de parti binaları Emniyet memurları tarafından mühürienerek,partinin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.07.1953
  • Avrupa üç adım atk rekorunu bir Rus kirdi Çerbakov 16 m.12 cm ile.OHmpiyad ve avrupa üç adım atlama rekorunu yaniisdi Londra,9 A.A.Mosko-I atleti Çerbakov 16 m.12 cm,va radyosunun bUdirdigiws gö Ue A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.07.1953
  • Ingütereye karşı çıkacak Amerikan Kadınlar tenis ekibi Nev York,9 A.A)Ingilte re ile Amerika arasında yapılacak «Vightman kupası» tenis müsabakaların iştirak edecek olan 4 Amerikalı kadın tenisçi seçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.07.1953
  • İstanbul Güreş Kulübü takımı Sivasa hareket etti Sivas Bölgesi güreşçüerile ser best ve Greko-Rornen stilde mü sabakalar yapmak üzera tstan bul Güreş Kulübü takımı evvelki ıka,şm Sjva.sa hare&et etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.07.1953
  • Amerikan atletleri bir mevsimde dört dünya rekorunu yenilediler Bilhassa "Dev atlet,Sam înes'in disk atma rekorunu kırması çok heyecanlı oldu Atletizm kralları AmerikaU lar bu mevsimde dört dünya reko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.07.1953
  • n*-I Galatasaray I uğurlarken takımını İ m Galatasaray basketbol-cularım dün,sessiz sedasız İ uğurladık.14 sene peşisıra İstanbul şampiyonluğunu ve.birçok defalar da Türkiye birinciliğini kazanan San
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.07.1953
  • Spor Haberleri TURPİN OLSON MAÇI EKİM AYINA BIRAKILDI Nevyork,9 AP)Milletlerarası Boka Kulübü IBC)dün akşam,orta sıklet boks şampiyonluğu için,27 ağustosta ingiliz boksörü Randolph Turpin ile Bobo Ols
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.07.1953
  • Yugoslavya ve Avusturyada bir kaç maç yapacak olan Galatasaray basketbol takımı dün hareket etti arı küçümse-Sarıkırmızılı idareci ve oyuncular rakip takıml memekle beraber iyi netice almak ümidiyle y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.07.1953
  • Dünya satranç şampiyonası Yirmi yaşından aşağıdaki gejiç oyuncular araş m da yapıla cak satranç müsabakası dünya şampiyonasına Kopenhangda başlanmıştır.Şampiyonaya birer oyuncu iîğ yirmi memleket tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.07.1953
  • TARİHTEKİ korkunç rCİNAYETLER^ Nakleden:AZİZ OZBAY Canavar,cinayetlerinin bütün teferruatını damla damla sunuyor 17 «İyi ama bu parayı nereden getirirmiş?Hah Suna da bir kulp bulmalı.Bullum bile:Ife-d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.07.1953
  • MES'UT BİR EVLENME Gazetemiz tahrir ailesinden Mücahit Beşer ile Nurcan Tnncellinin nikahlan dün Beyoğlu Evlendirme Dairesinde kıyılmıştır.Genç evlilere saadetler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.07.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdör:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.07.1953
  • Hazırhvan Sadi BORAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 11^'«^ 61 7 l 8 9 Un 10 I n 12 ¦I Soldan sağa:1 Japon intiharı.2 Bir ecnebi ajansın kısaltılmışı;Baltalama;Ma.3 Bedeli mukabilinde elden çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.07.1953
  • m beyaz sabun yerine kremi i PURO KULLANINIZ PURO GÜZELLİK VE CAZİBENİZİ ARTTIRIR tOO de 100 laftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.07.1953
  • Düzmece MUSTÂFA "İrade buyurunuz Çelebi dedikleri 13 Derin bir iç çekinden sonra ilâve etti:Şu devletin asayişine bc vakit nizani veıobilceeğiz?Bu millet ne zaman rahat edecek 7 Vezir susmuş,Çelebi su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.07.1953
  • Demek Wilburn derhal alkol kokusunu alrr»^,belki de kolluğun altma itilmiş olan boş şişe yi görmüştü.Bütün bunlar ceset kendisine gösterilmeden evvel oluyor İu.Bunu nuuli mânası,doktorun ilk anlan Lab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.07.1953
  • RÖPORTAJ Gazinoya gitmekten Allah ri korusun!Garson ve hesap pusulası saltanatı yüzünden eğlence yerleri dışarıdan seyredilebilecek bîr vitrin halini aldı Garson ve hesap Üç arkadaş,Boğaza nazır,manza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.07.1953
  • Ankara Savcısının beyanatı [Baş tarafı birincide] eden hâdiseler üzerine,bu parti tüzüglinün 7 ve 12 ncı maddele rine dayanılarak yapılmakta olan faaliyetin Cemiyetler Kanu nuna aykırı olduğu görüldüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1953
  • M.Partisinin bütün şubeleri mühürlendi [Baş tarafı birincide] ciddi müdahalesini şükranla kar sılam aktadırlar.Tahkikata Savcılıkça devam edilmekte ve Millet Partisinin merkez ve şubelerinde ele geçir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1953
  • C.H-P.Genel İdare Kuru'u [Baş tarafı birincide] Genel idare Kurulu;bir İstanbul gazetesinin verdiği Millet Partisi aleyhinde İnönü ile Adnan Menderes arasında bîri anlaşma olduğu havadisi üzerin-j de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1953
  • 1953 güzellik müsabakası [Baş tarafı birincide] nasebetle buraya gelen 10 A» merikan gemisinden müteşek-Idl bir filo ışıldaklariyle sahili,gündüz gibi aydınlatmaktadır.30.080 den fazla bahriyeli 68 gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1953
  • Başvekil dün Mecliste son hâdiselerin izahını yaptı [Baş tarafı birincide] «adde ile hükümete gaye!kes fju silâhlar verildiği bu kes «j*^silâhların vatandaşlar üze JJ^e sert bir şekilde kullanılması e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1953
  • Kapatma kararının şehrimizdeki akisleri [Baş tarafı birincide] M.P.İL,MERKEZİNDE Dün sabaha karşı tabelası in dirilerek,kapısı mühürlenen Mü let Partisi ile merkezi,sabah saat 8,30 da yeniden açılarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1953
  • Bayur'un ifadesi alındı [Baş tarafı birincidel ğine gelerek ifade vermiştir.Hikmet Bayur Adliyeye gerek gelişinde ve gerek ayrılışında inkılâpçı gençler tarafından tezahüratla karşılanmıştır.Bayur,iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1953
  • Nurettin Ardıçoglu [Baş tarafı birincide] «MİLLET GAZETESİ» YAZARLARI MAHKUM OLDULAR Ankara,9 Milliyet)Başvekil Adnan Menderesin,Millet gazetesi mensupları aleyhine açmış olduğu şahsî hakaret dâvası b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1953
  • Uçan daireler [Baş tarafı birincide] lannı desteklemek maksadile 52 santim boyunda bir mahlûku meydana koymuşlardır.Bir anatomi profesörü,başka dünyalardan geldiği sanıian bu cesetin bir maymuna ait o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1953
  • Kentli Ankarada [Baş tarafı birincide] mıştır.Diğer taraftan,Tiredeki çiftliğinde bulunan Millet Partisi genel başkanı Mustafa Kentli,bu sabah acele şehrimize gelmiş ve partinin ileri gelenleriyle tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1953
  • Atina toplantısı [Boş tarafı birincide] sonra yayınlanacak olan muş terek resmî tebliğin esasları da tesbit edilmiş bulunmakta dır.Bu gece saat 21 de Atina Büyükelçimiz Cemal Hüsnü Karay,yat kulübünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1953
  • Paris'ten Melekeye yaya giden hacı namzedi Amman,9 f A.A.Paris*den Mekke'ye yayan gitmekte olan Cezayirli Hacı namzedi Aziz,Amman'a gelmiştir.Aziz,Paris'den hareketle,Marsilyaya gelmiş;aradan Cezayire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1953
  • N.Fazılın ifadesi [Baş tarafı birincide] kemeye tevdi etmiştir.Yine bugün,Necip Fazü Kisakürekin bir defa daha ifadesi alınmıştır.Savcılık,önümüzdeki günlerde başlıyacak dan muhakemenin cereyanı esnas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1953
  • Kars Cüavuz köy ensiütüsü Müdürlüğünden 1 Enstitümlizün hidro elektrik santralı kanalmm yeniden yapımı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Keşif bedeli 54307 lira 33 kuruş olup geçici temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1953
  • Gayrimenkul Satış ilânı Istanbuf Eminönü Üçüncü Su.'h Hukuk Hakimliğinden 953 348 Davacı Nureddin Poyraz ile dâvah Sıtkı Poyrazın murislerinden irsen intikal eden İstanbul Eminönü Süleymaniye Süleyman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1953
  • KuUıuıılmış posta pulu sutta alınır 100 tanesi 20 kuruştan 100 kuruşa kadar alınır.Ortaköy tramvay durağı Şekerci Sok.19 Suat Erpu'mmmammmmaamm 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1953
  • Emeklilik müddeti 25 seneye indirildi [Baş tarafı birincidir 1 Bundan sonra Emekli Sandı ğı Kanununun bazı maddeleri nin değiştirilmesine dair kanun lâyihasının müzakeresine geçildi-Mardin mebusu Kemâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1953
  • Belediye umumî mağazalar açacak Halkın ucuz yiyecek ihtiyacı umumî mağazalar tarafından karşılanacak Belediye,pahalılığın önüne geçmek,piyasada istikrar te min etmek ve böylece bilhassa dar gelirli va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.07.1953
  • İzmir Belediyesi Başkanlığından:Kültürpark hizmetlerinde kullanılmak üzere beş tonluk bir kamyon Fuar Müdürlüğündeki şartlaşması gereğince kapalı «arJÜj ekslitme suretiyle satın alınacaktır.Muhammen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.07.1953
  • Bütün ağrılara karşı KİNİNLİ GRİP başarı ile kullanılır 6»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.07.1953
  • Balıkesir Valiliğinden 1 Balya ilçesi Orhanlar nahiye merkezinde yeniden yapılacak hükümet konağı inşaatı tekrar «114763.43» lira keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.07.1953
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Belediye ihtiyacı için alınacak 24)adet kamyon kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.2 Muhammen bedeli 408000)liradır-3 Teminatı 20070)liradır.4 Teminat Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.07.1953
  • I Dikkat,dikkat Ankara ve Istanbuldan Atinaya mı gitmek istiyorsunuz?Devlet Hava Yolları 14 temmuz 1953 salı gününden iti I baren Ankara izmir yolu ile haftada 3 defa Atinaya mun 1 tazam hava seferler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.07.1953
  • Yüksek Öğrenim ve Öğrenci Yurtları Müdürlüğünden Açık Eksiltme ilânı 1 Gümüşsüyü Yüksek Öğrenim öğrenci yurdu onarım] keşiî bedeli 18060 lira 77 kuruştur.Eksiltme 30/7/953 tarihinde perşembe günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.07.1953
  • Lokman Hekim Dr.HA FIZ O E M A L Dahiliye Mütahassıs* Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divan-I yolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.07.1953
  • M.S.V.I.No.lu.Sa.Af.Ko.Bşk.dan AKARA:Askeri Birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yem maddeleri kapalı zarf usuli ile satın alınacaktır.İhaleleri hizalarında gösterilen gün ve aaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.07.1953
  • İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan:952/4932 Bir borçtan dolayı hacizli olup satılmasına karar verilmiş olan hâlen Istanbulda Sa matyada Bayraklar sokağında yedi sayılı evde bulunan Orion markalı rady
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.07.1953
  • Sınaî imalât yaptırılacak Karayolları 1 Bölge Müdürlüğünden İst.Edirnekapı Yassıviran Saray yolunda emanet sureti ile sınaî imalât yaptırılacaktır.Bu işe girmek istiyenlerin Küçük yalıdaki Yollar I Bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.07.1953
  • Karacabey Belediye Başkanlığından 1 260050 lira keşif bedelli olup 216720 liraya ihale edit miş bulunan hal inşaatının kontrol işi açık eksiltmeye çıkarıl» mıştır.2 Kontrollük işinin tahmini bedeli 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.07.1953
  • İstanbul Levazım Amîriiğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Müteahhit nam ve hesabına acık eksiltme ile 80 ton kuru fasulya 21/7/953 sah saat 16 da Gelibolu As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 64
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.07.1953
  • 28 AĞUSTOS 1953 ÇEKİLİŞİNDE ANKARADA BAHÇEÜEVLERDE İKİ APARTMAN DAİRESİ ve AYRICA BİR ADET 10 000.YİRMİ ADET 1000,YİRMİ ADET 500 ve YÜZ ADET DE 100 LİRALIK PARA İKRAMİYESİ VARDIR.BU ÇEKİLİŞE KATILMAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.07.1953
  • İSTANBUL 12 57 Açılış ve program 13.00 Haberler 1315 Türküler FI.13.30 Karışık hafif müaik Pl.13.45 Şarkılar.Okuyan:Ayten Arıkan ve Perihan Kövenç 14.20 Dans ve caz müziği Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.07.1953
  • ADone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 SO Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki misildirhân şartları 2 ve 3 üoeü sayfa »ant.4 T.L.7 ve 8 inci 3ayf a «uıt.2,50 T.L,fianfewdan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.07.1953
  • Sarıyer Sulh Hukuk Hâkim-liginden:952/237 Davacı Halil Ali Bezmez ve Karabet Tatar vekilleri avukat Fuat Sedat tarafından da vah îst.Millî Emlâk Müdürlüğü.Nuri Oğlakçı.Jale Önder,Ishak kızı Merkado.Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.07.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanı» Açılış Kapanı*)fterting 784—784-Dolar 1 281.50 281.50 Fr.Frangı ü.80 0.80 îaviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.c.SO 5.60 laveg Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Üret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan