Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.07.1953
  • Adres;Nuruosmaniye Türbedar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI:1137 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİATI 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1953
  • Demokrat Parfi Meclis Grupunun dünkü toplantısında Başvekil,Millet Partisinin irticaî faaliyetini açıkladı fc ııı Q m ı ı Millet Partisini memleket emniyeti bakımından tehlikeli bir unsur olarak vasıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1953
  • »lası PimmqS«İw»SWffi':l:ft' Savcılık tarafından aranan Millet Partisi genel merkezi tahkikat Partinin merkez ve bütün şubeleri aramaya tabi tutuluyor Dün de birçok kimselerin ifadesi alındı Dün şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1953
  • frnam mmm YIKTIRILAN GECEKONDULAR Başkalarına ait arsa W izinsiz olarak inşaat yapan gecekondu sakinlerine Vilâyete* verilen tahliye müddeti bazı bölgelerde sona ermiştir Mecidfc» yeköyündeki gecekond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1953
  • Türk ve Yunan Dışişleri Vekilleri bir arada Köprülü dün Mareşal Papagos ile görüştü Türk Yunan ve Yugoslav Hariciye Vekilleri konferansı bugün açılıyor Atina,7 T.H.A.Üçlü Bal Vekili Prof.Fuat Köprülü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1953
  • Prenses Margaret Güney Rodezyada Afrikadaki tngiliz sömürgelerini ziyaret etmekte olan Ana Kraliçe Elizabeth ve Prenses Margaret Güney Rodezya'ya gitmişlerdir.Ana Kraliçe ve Prenses burada tezahüratla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1953
  • Basın kartı yönetmenliği Burdur Mebusu Mehmet Özbey gazetecilere tanınan hakların bir kanunla tesbitini istedi Ankara 7 Milliyet)Bur-dur Mebusu Mehmet Özbey,Büyük Millet Meclisi Başkanlığına,basın kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1953
  • Mustafa Kentlinin ifadesi alındı İzmir,7 Milliyet)Şehri-^izde bulunan Millet Partisi ge £el başkanı Mustafa Kentli,An •^aı*adan gelen talimat üzerine,bugün Savcılığa celbedilerek sor euya çekilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1953
  • Tekirdağ Mebusu Ş.Mocan Şevket Mocan D.P.den ihraç edildi Ankara 7 Milliyet)Bundan bir müddet evvel Demokrat Parti içinde ihtilâf yaratmak suçiyle genel idare kurulu tarafından haysiyet divanına sevke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1953
  • Şehrimizde yapılan tahkikat ve aramalar Parti fi Merkezinde ve idarecilerin evîe rinda ele geçsn evrak Millet Partisi hakkında Ankara C.IMüdddumumiliğince başlıyan tahkikatla alâkalı olarakı şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1953
  • Rusların tedhiş siyaseti Doğu Almanyada 48 pois Ruslar tarafından korsana dizildi Berlin,7 AP)Gazetelerin bugün bildirdiklerine göre,46 Doğu Alman polisi nümayişçiler üzerine ateş açmaları için verile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1953
  • Bir at sahibini Parçaladı Izmir,7 T.H.A.Turgutluda korkunç bir hâdise cereyan etmiş ve kuduran b.'r at sahibini parçalamıştır.Bu kaza halkından Ali Kurban,iki gön evvel satın aldığı bir atj bağında ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1953
  • Pakîstanda boğucu sıcaktan 621 kişi öldü Gayri resmî kaynaklara göre ölenlerin sayısı bin kişiyi buluyor Paşavar,7 A.A)Pakis-ı dalgası 621 kişinin hayatına tan'in Paşavar mmtakasında malolmuştur.yirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1953
  • Buna kontrol değil sadece rezalet denir Gece yarısı p'âka sökmekle,bir vatandaşın Ölümüne sebebiyet vermekle bn şehrin seyrüsefer işleri düzelmez İki gece eVvel E.nirgânda mü essif bir hâdise olma?ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1953
  • Hakkı Doruk'un cenazesi dün törenle kaldırıldı Memleketimizin maruf tütün tacirlerinden arkadaşımız İhsan Doruk'un» Merkez Komutanlığı Yaveri Binbaşı Galip Doruk'un ve Tekel İdaresi Depolar Müdürü İzz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.07.1953
  • Bugün şehrimizde havanın güneşli geçeceği,rüzgârların kuvvetlice eseceği;sühunet derecesinin artacağı tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.07.1953
  • takv.mmn m w YAPRAK Süt neden pahalı imiş?ULUNAY Tanzim satışlarındaki mı» vaffakiyete nedense tahammül edemeyen bir gazete «süt neden pahalı?başlığı altında bir «sütun ara-yazarak:«Biz^m J i İdimiz,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.07.1953
  • K t SA HA BERLER Bir müddetten beri revizyon da bulunan Malatya şilepi,temmuz ortalarına doğru kontinan seferine bağlıyacaktır.Türk Biyoloji Kongresi çakışmalarına dün de Zeoloji Enstitüsünde devam ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.07.1953
  • POLİSTE it Şişlide Halaskârgazi Caddesinde 133 numarada somyacılık yapan İsmail Hakkı adında biri,Sezar Lazar adındaki ev sa hibini,kira bedelinden doğan bir münakaşa esnasında tornavida ile yaralamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.07.1953
  • Denizcilik Bankası heyeti Vana gitti Denizcilik Bankası Genel Müdür yardımcısı Osman Dardağan refakatinde Kıyı Emniyet Müdürü ve balıkçılık uzmanı oldu gu halde dün Etrüsk vapuru Ue Trabzona hareket e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.07.1953
  • Hie.26 13721 8 Temmuz 1953 Çarşamba Rıı 25 Hazır 1369 VAKİT VASATİ EZANI Güneş öğle İkindi Aksara Yatsı îmsak 4.36 12.19 16.19 19.43 21.44 2.19 8.53 4.35 8.35 12.00 2.01 6.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.07.1953
  • Büyük dostumuz ve müttefikimiz B.Amerika Devletleri,dört giin evvel,istiklâllerinin 177.yıl dönümü kutladılar.Her yıl 4 temmuz g'ûnü,Washingtonda ve bü^'ük şehirlerde geçit resimleriyle türlü gösteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.07.1953
  • Millî Piyangonun 7 Temmuz 1953 çekilişi dün Ankarada saat 13.30 da yapılmıştır,ikramiye kazanan numaraları aşağıda bildiriyoruz:138970 numara 100.000 lira,423543 numara 50.000 lira,075565 numara 20.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.07.1953
  • w Bir ay içinde ihraç ettiğimiz mallar 3 temmuz 1953 cuma ve 4 tam muz 1953 cumartesi günü lima mmızdan muhtelif Avıupa meni leketlerine ve Birle$fıt Amerika ya 370.53$ liralık mal ihraç edil mistir.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.07.1953
  • HALKIN SESİ 1 Küçükayasofya caddesi için Küçükayasofya Caddesinde oturan Kemaleddin Zirâvanoğlu yazıyor:«Küçükayasofya Caddesinin sadece adı caddedir.Ger çi ben,Bâlipaşa Caddesini görmedim ama,sizin g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.07.1953
  • Bir rejisör intihar etti Yapılan otopsi sonunda Atadenizin havagazından zehirlenip öldüğü anlaşıldı Film operatörliiğıi ve rejisörlüğü yapan Orhan Atadeniz Le ventte Lâle sokağındaki 3 numaralı evinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.07.1953
  • Türkiye Millî Talebe Federasyonu toplandı Türkiye Millî Talebe Federag yonu 9 uncu devre birinci genel kurul toplantısı dü:ı saat 14 de Federasyonun istanbul bürosu lokalinde yapılmıştır.Toplantıya;An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.07.1953
  • Haclara pasaport işinde kolaydık yapıldı Denizcilik Bankası vıpurtariy le Hac seferini yapacak olan vatandaşlara,döviz pevmisi ranmadan pasaport verilmesine İçişleri Bakanlığınca müsaade edilmiştir.Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.07.1953
  • Seyrüsefer kazaları yine faz'slaştı Ahmet Bayraktar idaresin deki 130 tecrübe r-Jâkah taksi,frenlerinin tutmaması yüzünden Fındıklıda 67 numaralı sütçü dükkânının vitrinine çarpmış ve burada bulunan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.07.1953
  • Ucuz ve iyi sebze temini Dün vilâyette yapılan toplantıda bu mesele uzun boylu görüşüldü Dün Şehir Meı:i;s'.salonunda Valinin riyasetind?Belediye Daimî Encümeni,Belediye tkti sat Müdürü ve kabzımallar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.07.1953
  • Çimento satış kararnamesinde tadüSât yapı'di Ekonomi ve Ticaret vekâletinin çimento tevzi ve satışlarına dair 867 sayılı kadarının 2 nci maddesinde bir tadilât yapılmış tır.Alınan yeni karamla,çimento
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.07.1953
  • YALNIZ 3 GÜN KALDI Bankamızda 10 TEMMÜZ'a kadar 150 Liralık bir hesap açtırınız.30 TEMMUZ veya diğer çekilişlerde 200.0W)T.Lirası değerinde 6 EVDEN birini veyahut ve para ikramiyelerimizi siz de kazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.07.1953
  • MENKUL SATIŞ İLÂNI Kadıköy İcra Memurluğundan:952/139 Hacizli olup paraya çevrilmesine karar verilen Pillar mai'ka ve iki yüz lira kıymetli çelik kasa 9/7/953 perşembe günü saat 14 den 15 e kadar Kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.07.1953
  • «¦IRBUKTAYA Ebu Müslim tam üç defa Halifenin davetlerini kabul etmedi 87 Bu haberi alan Abdullah ise Ebu Müslime küfür savurmug,onu tehdit etmişti.Onun için:Bu Türkler,yayma Ve Çapul için yaratılmış b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.07.1953
  • T ÖKEN T.M.TF.kumlusunun yıldönümü münasebetiyle perşembe günü saat 16 da Marmara lokalinde bir törea yapılacaktır.KAMP fr İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği,15 temmuz ile 15 ağustos arasında Abantd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.07.1953
  • Küçük Bermuda konferansı Birleşik Amerika Dışişleri Vekili Foster Dulles,bir kaç gün evveJ,küçük Bermuda konferan »i ismi verilen üç Dıs'ışievi Vekilinin Washington toplantısın da müzakere edilecek me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.07.1953
  • Tunusta'ki cinayet tahkikatı Tunus veliahdı izzettin beyin ölüdürlmesiyle neticelenen cinayetin» tanınmış ve yüksek bir sınıfa mensup biri tarafından tertiplendiği anlaşıldı Tunus,7 A.A.Tunus Veliahtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.07.1953
  • İsraile mülteci akını durdu Telâviv,7 Nafen)Son istatistiklere göre,Israel'e mülte ci akım yavaşlamış hattâ bazj bölgeler için tamamen durmuştur.Diğer taraftan re3mî ma kamlar da,mülteci akınının durm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.07.1953
  • Mau Mau'lara karşı girişilen hareket şiddetlendiriliyor Nairobi,7 AP)Dün gece resmen bildirildiğine göre polis ve askerî birlikler Mau Maulalara karşı giriştikleri temi aleme hareketini şiddetlendirer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.07.1953
  • Amerikada bir uçak kazasında 8 kişi ödü Sparta Wisconsin)7 A.A.Buradaki askerî makamların bildirdiklerine göre,dün gece Mccoy askerî hava meydanın dan kalkan bir C—45 askert uçağı havalandıktan kısa b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.07.1953
  • Apartman dairesi için acele ediniz 18 temmuz öğleye kadar Garanti Bankasına 100 lira yatırırsanız 31 temmuzda apartman dairesi kazanabilirsiniz.A.ynı zamanda bu keşidede arsa,ve para ikramiyeleri vard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.07.1953
  • Davut Han dün Valiyi ziyaret etti Bir müddetten beri memleketi mizde,tetkikler yapmakta olan Birleşmiş Milletler ceza işleri Mütehassısı Pol Amor,dün sa-ban vilâyette Valî Gökayı ziya-ederek kendisind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.07.1953
  • FATİH AJANSI FETİH ALTINLARINI EYLÜLDE DAÖiTfYOR Şimdiden açtıracağını» 130 liralık bfı hesap size hem Fetih altınlarım,hem de bankamızın bütün ikramiyelerine iştirak hakkını kazandırır.HER 150 LİRAYA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.07.1953
  • Amerikan Reisicumhur muavini Asyaya gidiyor Ağustosta seyahate çıkacak olan Nixon,Syngman Rhee ile de görîişecek Vaşington,7 AP)Bugün burada bildirildiğine göre,Kongrenin tatilinden sonra,Başkan Eisen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.07.1953
  • Yapışı k kardeşler Bangkok,7 A.A.Siyam'm Kuzey Doğusunda Konkaen eyaletinde Siyamlı bir köylü ailesinin,karınlarında yapışık,ikiz kızları dünyaya gelmiştir.Bunlar,şimdiye kadar doğan,tam mânasiyle ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.07.1953
  • Kıskanç bir aslan Londra,7 A.A.Burad?gösteriler yapmakta olan bü sirkte vuku bulan bir aile faciası neticesinde dişi bir arşlar kıskançlık yüzünden erkeğini ö dürmüştür.Aslan terbiyecisi David Togni,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.07.1953
  • KORE'DEKİ İNGİLİZ KUV-VETLERİNİN YENİ KOMU-TANI Northumverian piyade tümen komutanı Tümgeneral H Murray.Kore'deki İngiltere Milletler Camiası tümen komutanlığına tayin edilmiştir.General Murray ö nümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.07.1953
  • ¦Münasebetleri aylarca sür-JW* Bu türlü hizmetlere karşı kadın hak ettiği ev işi parsından başka hiçbir şey ka b«l etmezdi.Muradın ona bir defa aldığı hediyeler aramdan ancak bir tanesini alxna-ga raz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.07.1953
  • FIKRA İthalâtın Ekonomi ve Ticaret Vekâleti ithalâtı memleketimizin ihtiyaçlarına göre tanzim etmeye karar vermiş bulunuyor.Memleket ihtiyaçları ne demektir Vekâlet böyle belirsiz,sınırsız ve alabildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.07.1953
  • Skandalları yüzü suyu hürmetine anılan kadın I I I.I II George SancTııı yalnız tarih tarafından tesbit edilen âşıklarının sayısı on beşi buluyor.G açanlarda Marie Louise PaHieron adı bir kadın yazarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.07.1953
  • Uçak motor arındaki gürütünün izalesine çalışılıyor Londra,7 Nafen)Ufakların motörlerindei husule ge îen gürültüyü tamamiyîe ortadan kaldırmak maksadiyta tecrübeler yapılacağı ve İngi'tere ile Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.07.1953
  • Bir Danimarka uçağı Doğu Berline mecburî iniş yaptı Kopenhag1,7 A.A.Berlindeki Rus makamlfi*!bugün Danimarka askerî heyetine dün den beri kaybolan Danimarka uçağımn Doğu ^e.limn kuzeyin de mecburi U1İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.07.1953
  • Xisa harici haberle* AMERİKA ¦fr Dışişleri Vekâletine mensup bir sözcünün bildirdiğine göre İtalyanın Vaşington Büyükelçis Alberto Tarchiani,bugün Dışişleri Vekili John Foster Duller ile Trieste mesel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.07.1953
  • Kral Tal al sîrair buhranları geçiriyor Kahire,7 A.A.Kraliçe Zeyn'in Amman'a hareketinden üç saat sonra,eski Ürdüa Kr \lî*Tallal ciddî bir siıuo buhronj geçirmiştir,Kralın tahttan feva gatinden sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.07.1953
  • Erene Curîr,Fransız Âkâdsmî mükâfatı kabandı Paris,7 A.A.Radyumu-kâşifi Curie'lerin Kışı îrene Joliot Curie,nüve fiziğine dair çalışmalarından d-j'ıy* Frar.su ilim akademisinin prens Albert mükâfatını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.07.1953
  • umanm a ııımıı im um ımımııı rm HEIiGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Arap kadınları,ölüm teh-didi altında yetişirlerdi Bir Arap erkek için en büyük şerefsizlik,dişi bir çocuğa mâlik olmaktı.Onun için an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.07.1953
  • Helsinkide yapılan atletizm müsabakası Helsinkide yapılan müsabakala rdan görünüş:1500 m.koşusu Geçen cuma günü Helsinkide yapılan ve Amerikan.Yugoslav.Finlandiya ve Belçika atletlerinin iştirak ettiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.07.1953
  • 26.662 ayak yüksekliğindeki Nanga Parbat tepesi Everest'ten sonra dünyanın en yüksek zirvesidir.Son ahnan haberlere göre.Nanga Parbat'a tırmnmakta olan Alman Avusturya heyetinden Buhl Herrmann zirveye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.07.1953
  • Futbolcuların transferi yavaş cereyan ediyor Dün yapılan transfer muamelelerinde bilhassa Adalet Kulübü temayüz etti Düne kadar bölgede transfer olunan oyuncuların listesi aşağıdadır:Bazkurttan:F.İlha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.07.1953
  • Mısırlı yüzücüler Parista Paris,7 A.A.Milletle,arası Avrupa milsabak larına iştirak edecekolan Mı:h yüzücüler buraya gelmişU dir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.07.1953
  • Ankaralım yetiştirdiği bir futbolcu Akgüıı Kaçmaz Fi?Ankarada parltyan Bıırban Sargın.Türk futbolunun kıymetlerinden biridir.Ankara futbolu geriliyor mu?Gazateciler turnuası dolayısıyla şehrimize gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.07.1953
  • Fransa beşinci Caen,7 A.A.Fransa turunun Dieppe-Caen arasındaki 200 kilometrelik besinci merhalesinde aIui(Mi\neticeler şunlardır:1—Mallejac Ouest)5 saat,38 dakika,35 saniye.2—Hassenforder Nord Bat Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.07.1953
  • FUTBOL HAKEM HEYETİ SEÇİMİ SALI GÜNÜ YAPILIYOR Bu sene alınan yeni bir karara göre;futbol hakem heyetini kulüpler murahhasları seçec İdlerdir.Nizamî olarak,dün yapılması icabeden bu seçim,ekse riyet t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.07.1953
  • Yugoslavya ve Avusturyada maç yapmak üzere yarın yola çıkacak olan alatasaray basketbol takımı Viyanada istanbulu temsil edecek I—ı ı—ıı."il Sarıkırmızılılar 10 11-12 temmuz tarihlerinde Belgradda yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.07.1953
  • RÖPORTAJ İstanbul çöpçülerinde yaprak dökümü baş m şehri pisletmem sy e gayret edelim derken,ameleler işlerini b;rakıp memfieketierine dönüyorlar r 800 çöpçünün memleketine gitmek üzere istifa etmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.07.1953
  • TARİHTİK!KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Makieden:A£i£ PZBAY Smif'in inadını kıran sevgilisi Edit oldu 16 Mis Bleç bir tereddüt devresi geçirdi.Neden sonra konugtu:Tamamen başbaşa degiL Çünkü ben o Srmda odama ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.07.1953
  • Düzmece MUSTAFÂ,Cüneyt Beyin ikide bir Osmanlı tahtına karşı baş kaldırdığını duyarız 11 Şehzadem dedi,Cüneyd bey bizi acaba «utdüa mı bekle yecekti Doğrularak ağaca yaslanan ıŞehzade:Hele sabırlı olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.07.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Sterling 3olar [Tr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Frt:vcç Kr.Pterin Fjiret Drahmi iCskoudes Açılı» Kapanış 784.784.280.30 280.30 0.80 0.80 64.03 64.03 5.SQ 5.60 54.12.50 54.12.50 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.07.1953
  • ÇAMA$m MENDİLLERİNİZİ ÇORAPLARINIZI YIKADIĞINIZ BEYAZ SABUN ÇAMAŞİR SABUNUDUR Krem İİ URO cildinizin sabunudur.PURO Tuvalet Sabunları 100 de 100 saftır,mBssamsmamamEsaBaaumBcZi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.07.1953
  • Uazıriıvao Sadi BOK AK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ı 4 KaH i* 5 6 7 8 9 to i 11 12 SoSdan saga:1 Bir edat;Muvakkat bölme.2 Havalan;Koşan su;İsim.3 Sırt edatı;Bir harfin okunuşu;Bir musiki âleti.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.07.1953
  • Masum olduğunu isbai edecek kati deliller ortada y^ktu.Katil yakalanmadan ve suçunu itiraf etmede 1 onun maznua olmaktan kurtulması imkânsızca.Hattâ bu takdirde de şüphe ve tereddüt edecekler olacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.07.1953
  • ülii dün Mareşal Papagos ile görüştü [Baş tarafı birincide] cevaplandıraıaic tm konferan Bin her üç,dört ayda bir yapıt ması kararlaştırılan üçlü pakt Dışişleri Vekillerimi ilk toplantısı olduğunu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.07.1953
  • Şehrimizde yapılan tahkikat [Baş tarafı birincide] edilmiş ve ilk dinlenen avukat Halûk Uludağdan sonra 10 üriğinin daha ifadeleri alınmıştır.Dün Müddeiumumiliğe celbe dilerek ifadesi alınanlar şunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.07.1953
  • Bir at sahibini parçaladı [Baş tarafı birincide] uyumuştur.Bir müddet sonra ipinden boşanan hayvan uyu makta olan Alinin yanına sokulup öce böğründen bir parça koparmış ve müteak'betı sıra ile yüzünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.07.1953
  • Basın kartı rBas tarafı birincide] bir kanun teklifi yapmıştır.Mehmet Özbey.bu teklifinde basın kartları yönetmeliğinin bir kanun.haline getirilmesini ve gazetecilere tanınan hakları bir kanunla tesbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.07.1953
  • Sıcaktan 621 kişi öldü [Baş tarafı birincide] lÜğü tarafından bildirilmiştir.Buna mukabil yerli basın ve radyo,ölenlerin sayısının bin olduğunu haber vermektedir.Emniyet Müdürlüğünden ve filen rapora
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.07.1953
  • Uludağ vapuru dün Pire'ye gitti Uludağ vapuru atin saat 13 de ilk Pire seferini yapmak üzere limanımızdan haıekeı etmiştir.Bugün aaat 11 de Pireye varacak olan gemi,akkanı üstü hareket edecek ve yarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.07.1953
  • Şevket Mocan [Baş tarafı birincide] •u Şevket Mocan'm durumu,haysiyet divanı tarafından bu gün karara bağlanmıştır.Haysiyet divanı Mocan hak kında ileri sürülen iddiaları Bafoit görerek» kendisinin pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.07.1953
  • Hakkı Doruk TBaş tarafı birmcîdel nun da vefat etmiş ve cenazesi dün Beyazıt camiinde kılınan öğle namazını müteakip ken' dini seven dostları,yakınları ve akrabası tarafından hazin,bir törenle kaldırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.07.1953
  • Adlî Tib tazminatı Meclîs dün Adlî Tıp müessesesine ait kanunu kabul etti Ankara,7 Milliyet)Büyük Millet Meclisinin bugünkü toplnatısında Adlî Tıp Müessesesi kanun layihasının müzakeresine devam edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.07.1953
  • Ağa Han'ı soyanların muhakemesi Dünkü muhakemede Ağa Hanın karısı Begüm de kazır bulundu Aix en Provence Fransa)7 AP)Fransa tarafından ma dalya ile taltif edilen harp kah ramanı ve fngilte-Başbakanı S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.07.1953
  • M.P.hakkında adlî tahkikat [Baş tarafı birincide] diği anlaşılmaktadır.Millet Partisi genel merkezinde ele geçen evrakla,diğer vesikaların tetkikini müteakip hadise mahkemeye intikal edecektir.Gerek t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.07.1953
  • Rusların tedhiş siyassti DBaş tarafı birincide] karşıyadır.Komünist hükümet,çiftçilere yeni vaadlerde bulun-ı muş ve hükümete vermeğe mec bur bulundukları mahsul miktarında indirmeler yapılmıştır.Hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.07.1953
  • Zabıta bir kız kaçırma hâdisesine el koydu Rumeli Feneri köyünde otu ran Arif Karan adına a bir gen;ayni köyden Sertoi Tatman adm da 17 yaşında bir kızı kaçırmış tır.Kızın annesinin ihbar:üzerine Arif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.07.1953
  • Istinyede inşa edilen vapurlar Uzun zamandır îstinye Tersa nesinde inşaası yapılmakta olaıı beşe *üz kişilik iki jolcu vapurunun temmuz nihayetine doğru denize indirileceği söylenmektedir.Ayrıca Haliç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.07.1953
  • iller Bankasından:Elektrik Tesisatı Yaptınlacakiır 1 Aşağıda adlan yazılı Belediyelerin elektrik tesislerine lüzumlu makine vesair elektrik teçhizatı fennî şartnamelerinde* ki esaslar dairesinde satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.07.1953
  • Devlet havayolları Umum Müdürlüğünden 1953 yılı hacı nakliyatı hakkında ilân 1 Ankara.Adana.İstanbul ve İzmir'den Cidde'ye hacı yolcusu nakledilmek üzere idaremiz uçakları kiraya verilecektir.2 Bu dör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.07.1953
  • Buna kontrol değil sadece rezalet derler TBaş tarafı birincide!Biz bu elem verici vakarla mesul bir makam rtarUK yalnız 6 ncı Şube memurlarını,eş:ve bir dostu ile evine deren taorin bir zorba edası il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.07.1953
  • Yunanistanda ticarî tahditler Atina,7 AP)20 seneder beri mevcut olan bütün ithalât ve ihracat tahditleri,fevkalâde lüks eşyalar hariç,tamamen ka' dırılmıştır.Fevkalâde lüks eşyalar,çok pahalı otomobil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.07.1953
  • 70 bin senelik b iskelet bulundu Bağdat,7 A.A.Irak eski eserler dairesinin bildirdiğine göre,Kuzey Irak'ta,takriben 70-000 senelik olduğu iddia olunan bir çocuk iskeleti bulunmuşturiskelet,Rawanduz c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.07.1953
  • Kore'de mütareke buhranı Seoul 7 AP)Komünistler bugün irtibat subaylarını ya rın Panmunjmoda biı toplantı yapmalarını istemişlerdir.Bu talep komünistlerin derhal Güney Korenin muvafakati ol sun veya o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.07.1953
  • Çıplaklar birbirlerine düştüler ingiliz çıplaklarından bir grup kendilerine «çıplak» denmesinden yüzlerinin kızardığını söyledi Beaworthy ingiltere)7 t A P)ingiliz çıplakları dün aralarmda bir grupun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.07.1953
  • îIKer Bankasında Elektrik fesisatı yaptırılacaktır 1 Aşağıda adları yazılı Belediyelerin elektrik tesislerine lüzumlu makine vesair elektrik teçhizatı fennî şartnaemlerindeki esaslar dairesinde satm a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.07.1953
  • Devlet Orman İşletmesi Biga Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Bağdatlı bölgesi Eğrikabaağaç serisi ormanlarından istihsal ile 18 kilometre mesafedeki Derenti ara istif yerine nakil ve istif ettirilecek 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.07.1953
  • BAŞ AĞRILARINA KARŞI başarı ile kullanılır.GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 adet'alınabilir.39297342
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.07.1953
  • ISTANBUL BEŞİNCİ İCRA MEMURLUĞUNDAN 953/2291 Bir borçtan,dolayı hacizli olup,satmalmasma karar verilen ve halen tstanbulda,Sirkecide Manastır Lokantasında bulunan bir adet kelvinatör markalı iki kapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.07.1953
  • GERZE SULH HUKUK HAKİMLİĞİNDEN Gerze Orman İdaresi tarafından Numaniye köyünde oturan Bulgaristan göçmenlerinden Yu suf oğlu Ahmet Önder,Ahmet karısı Hafize Önder,Ahmet oğul lan Ömer Önder,Osman Önder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.07.1953
  • Deniz Kuvvetleri Kumandanlığından Deniz Astsubay sınıf okuluna öğrenci alınacaktır 1 Deniz astsubay aim?okuluna alınacak öğrenciler isin aranacak nitelikler:a)Türk vatandaşı olmak» b)Orta okul veya eş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.07.1953
  • Kartal Belediye Başkanlığından Devlet yollarından Pendik îzmit yolunun şehre bağlanmasını temin için Pendik Erenköy km.2 830—8 650 arasında yol güzergâhına rastlayan ve yol istimlâk sahası sınırları i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.07.1953
  • Adı Yaman Elektirik işletmesi Başkanlığından 17/Haziran/953 tarihinde kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılan 49828 lira 92 kuruş keşif bedelli noksan elektrik şebekesinin ikmali işine teklif edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.07.1953
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo »alon orkestrası konseri.İdare «den:Semih Argeşo İstanbul İçin bestelenmiş müzik)1 Tre' misot:«İstanbul» prelüd,2 Paul Lincke:Boüaziçinde,3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.07.1953
  • istanbul Belediyesi sular idaresi heyetinden Hey'etimiz âzasından ve eski valilerden Hurşit Akkaya vefat etmiştir-j t Uzun senelerden beri idare hey'etiade kıymetli hizmetlerde bulunmuş olan merhumun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.07.1953
  • Balıkesir Valiliğinden 1 Balya ilçesi Orhanlar nahiye merkezinde yeniden ya« pılacak hükümet konağı inşaatı tekrar «114763.43» lira keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.07.1953
  • Kars Cilaviîz köy enstütüsü Müdürlüğünden 1 Enstitümüzün hidro elektrik santralı kaaalmm yem* den yapımı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Kesif bedeli 54307 îira 33 kuruş olup geçici tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.07.1953
  • Hatay Gümrük Muhafaza satın alma Komisyonu Başkanlığından 1 Hatay Gümrük muhafaza ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile 25000 kilo pirinç satın alınacaktır Muhammen bedeli 22000 liradır.Geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.07.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Kapalı zarfla 50 ton koyun eti 24/7/953 cuma saat 15 de Polatlı As-Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Kilosu 250 kuruş bedeli 125-000 lira temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan