Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.07.1953
  • Adres:Nuruosmaniye Türbedar Sokak No:18 İSTANBUL.Telgraf;MİLLİYET.İstanbul YIL:4—SAYI:1131 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FlATI 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1953
  • İŞ HANI *to *5f tmdan inşa edilmekte olan iş Hant te JDevlet Vekili Celâl Yardımcı tarafından «d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1953
  • Âğa Hanı soyanlar adliyeyeverildi Sanıklardan biri Churchillin manevi oğlu olduğunu iddia ediyor Aix-En-Provence Fransa)f 4 AP)1949 senesinde dünyanın en zengin adamı Ağa Hanı ve karısını yolda soyara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1953
  • Bir mahzende define yerine kemik yığını çıktı Bir amelenin yaptığı ihbar üzerine inşaat mıntakası sabaha kadar polisler tarafından kordon altına alındı Küçükpazarda enteresan bir hadise cereyan etmiş,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1953
  • Koreye yeni teklifi Harbe son vermek şartiyle Köreltin birleşmesi temin edilecek Seoul,4 AP)Komünistlerle bir mütareke imzalanması hususunda,Güney Korenin mutabakatını temin için,Birleşik Amerikanın G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1953
  • Vali dün yaptığı teftiş sırasında bir manavdan izahat alıyor Foto:Sami Önemli)Vali,imzasız mektuplarla ehdit edilmeye başlandı Tanzim satışları yiiztkıdsn işleri bozulan muhtekirler her çareye baş vu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1953
  • Millî Tesanüt Birliği IMin Gazeteciler Cemiyeti talimle yapılan toplantıda ida* re heyeti seçimi yapıldı Millî Tesanüd Birliği mümes* sillen dün saat 15 de,Gazete*' çiler Cemiyeti lokalinde toplana ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1953
  • Değiştirme birliğimizin son kafilesi Üçüncü ve son kafile bngün İzmirden hareket ediy ı Izmir,4 A.A.Dördüncü Kore değiştirme birliğimizin 3 üncü kafilesini götürecek ola» Amerkan bahriyesine mensup ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1953
  • Öğretmenler için dinlenme evi açıldı Merhum Doktor Esat Tostanİ'nra eşi Şadiye Tostan!tarafından badanan Kiftoprak'fcıkl öğretmenler ilinlenme Evi dün Vali tarafından merasimle asılmıştır.Foto:Milliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1953
  • V V im* M MAKTUL PRENS Fransa taraftarı olarak tanman ve geçenlerde öldürülen Tunus veliahdı İzzettin bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1953
  • Hitlerin kitabi müzayedede Birmingham.İngiltere 4 A.A.önümüzdeki cuma günü burada yapılacak bir mü zayedede.Hitlerin yazmış olduğu «Kavgam» isimli kitabın kendine ait nüshası satılacaktır Üzeri,Hitle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1953
  • Londra canavarına gönderilen mektup Londra,4 A.A.1950 yılında 14 aylık kızmı öldürmekle ittiham edilerek idam o lunan kamyon şoförü Evans'ın annesi Thomasina Evans,Pen tonville hapishancsindeki hücres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1953
  • Fuat Köprüia 1/I Kopruiu bugün gidiyor_Dışişleri Vekili,Atina görüşmelerinin normal toplantılardan olduğunu söyledi Türkiye Yugoslavya Yu nanistan Dışişleri Vekillerinin Atinada yapacakları toplantıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1953
  • Bugün şehrimizde havama güneşli geçeceği,rüzgârların kuvvetlice eseceği;sühunet derecesinin artacağı tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1953
  • Monfreux anlaşması ve Rusya Bıılgaristanın eski Ankara sefiri Türkiyenin Rusyaya karşı takip ettiği siyasetten sitayişle bahsediyor Nevyork,4 AP)Bulgaristanın eski Ankara ve Moskova Orta Elçiliklerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1953
  • 1 Türkiye Güzeli Ay ten Akyol Ay ten Akyol Amerika yolunda Londra» 4 Nafen)Evening News gazetesi,buradan geçmekte ve Amerikaya gitmekte olan Türkiye güzeli Ayten Akyol'un çok güzel bir res mini neşret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1953
  • Iranda tevkifler Bir gazetenin başyazan ile bir albay tevkif edildi Tahran,4 A.A.Muhalefete mensup «Nabard Pak gazetesinin baş yazan Ahmet Salahi bugün tevkif edilmiştir.Di-[Devamı Sa.7 Su.5 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1953
  • Macaristan da dahilî buhran Kakosi'nin yerine Nagy tayin edildi.Bazı m m takalarda işçi" ler ayaklandı Viyana,4 Nafen)Macaristandaki dahili durumun son aylar zarfında komünist idarecileri endişeye sev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1953
  • Polonyada ba şhyan isyan hareketi devam ediyor Sovyet tankları isyan mıntakalarına sevkedlimeye başladı Birçok RiS trenleri havaya uçuruldu Berlin,4 AP)Dûn gece Batı Berline gelen mültecilerin verdikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1953
  • istanbul-Ankara yolu üzerinde bir soygunculuk Gece yarısı yol kesen dört kişi silâh tehdidi!e iki kamyonun şoförlinli ve yolcuları soydular Adapazarı,4 Milliyet)I İstanbul Ankara şosesi üze-Dün geoe,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1953
  • P.hakkında açılan hkikat genişliyor Ankara Savcılığı.M.P.li mebusların bazılarından izahat ald.FuatArna dün ikinci defa sorguya çekildi Giresun mebusu Arif Hikmet Pamukoğlu da Millet Partisinden istif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.07.1953
  • MZA» *0HB*TIER Hava döndü!Herkes gider Mersine.Millet Partisi Ah!Minel aşk Hava döndü Sebze ve meyva inkılâbından evvel zerzevatçı manava uğradığım zaman,bende dersini iyi pLşirmemiş bir mektepli,mana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.07.1953
  • Hie 5 Temmuz P.ı 23 22 Şew« 1953 lluzir 1372 Pazar 1369 i VAKİ tT VASATİ EZAM Güne 9 4.34 8.50 1 öğle 12.18 4.34 tkind i 16.18 8.34 Aksa ra 19.44 12.00 I Yatsı 21.46 2.02 İmsa k 2.16 6.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.07.1953
  • i 31 Temmuz Keşidemizde V»_j Apartman dairesi Ayrıca i ARSA ve PARA İKRAMİYELERİ 18 Temmuz öğleye kadar yatırılan Har 100 üraya bîr kur'a numarası G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.07.1953
  • Yem fındık mahsulü Almanya bu yıl memleketimizden fazla miktarda fındık satın* alacak Fındık istihsal bölgelerinden gelen haberlere göre bu seneki rekolte geçen seneden pek üstün olmıyacaktır.Çir ay v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.07.1953
  • Kıskançlık yüzünden karısını bıçakladı Kasımpaşada,Hacı Hüseyin Caddesinde,4 numarada oturan Hüseyin Ali Erbakeş adında biri,Cibalide Tütün Fabrikasında çalışan Nimet adındaki karısını,kıskançlık yüzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.07.1953
  • Yüzme bilmeyen bir genç boğuldu Beşiktaşta,Çırağan Caddesi üzerindeki şeker deposjjnda,işçi olarak çalışan Hasan Parlak adında bir genç,deponun önünde £nize girmiş ve yüzme bilmediği için boğulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.07.1953
  • HALKIN Evüerin önüne çekiian duvarlar Cankurtaran,Şadırvan so kak 20 numaralı evde oturan okuyucumuz Sami Çövener ve Zeki Demirözenden aldığımız bir mektupta şöyle denilmektedir:«Cankurtaran tren ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.07.1953
  • U I m i I işini de ele alacak Bazı kimselerin hastalıklı hayvanları kesip sattığından şikâyet ediliyor Meyve ve sebze fiatlarmda ini dirme temin edildikten sonra be-lediye,halkın en mühim gıdalarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.07.1953
  • Kok kömürü tevziatı Kömür almak isteyen vatandaşlar para yatırmadan sıraya girebilecekler Geçen sene hayli aksayan ve bir çok ailenin yakıtsız kaın^a siyle neticelenen kömür tevzi i$i bu sene ehemmiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.07.1953
  • MMUÂDAN mim mw&* m Bu alçakların,bu zalimlerin üstüne birer örtü örtünüz 84 Ya Abdullah,biraz evvel bahsettiğin adalet bu mudur?Allah hepinizin lanetini versin.Cümleniz rızkınızdan mahrum olunuz inşaî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.07.1953
  • i kokul öğretmenleri sevinç içimde ilkokul öğretmenlerinin maaşlarının 1»inter derece arttırılması hakkında evvelki gün Bü yük Millet Meclisine verilen kanun teklifi,şehrimizdeki öğretmenler arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.07.1953
  • A!manyaya vizesiz seyahat edîiecek Almanya Federal Cumhuriyeti Istanbul Başkonsolosluğundan bildirildiğine göre;Türk tâbiiyetinde olan kimseler muntazam bir pasaportla,vize almadan Almanyaya seyahat e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.07.1953
  • İdeal Tepede İdealiniz tahakkuk edebilip Istanbul.Kadıköy Küçükyalı tdeal Tepe mevkiinde Asfalt üzerinde bir dönüm ağaçlı bahçe içinde inşa edilmiş güzel bir villaya 10 Temmuz 953 aksamana kasar Sümer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.07.1953
  • Çarşamba günü çıkan yazımda,bugünkü Fransız ordusunun,NATO'nun tesoıt ettiği asgari yirmi tümene karşı ancak on dört tümenden ibaret olduğunu,Fransız kuıır.aymın,malî imkânlar müsauJc ettikçe harekete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.07.1953
  • EC S S A KABEFLER Çatalca kazasının Balaban köyünden 13,Alatan köyünden 31,Belgrad köyünden 35,Elbasan köyünden 8 ve Kaleciden 14 kişi C.H.P.den toplu bir halde istifa etmişlerdir.İnşaat malzemesi fia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.07.1953
  • PftLİST'e.Beyazıtta,Uzunearsihasi haddesinde,289 numarada yorgancılık yapan Mustafa Yiğit a'ijnda biri,Mahmut Sevin actnda bir seyyar köfteci}*!dükkânının önünü işgal etmesine ki rıarak bıçakla yarala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.07.1953
  • ¦Jç Akbankın Galata Şubesi,9 temmuz perşembe günü saat 10 da törenle açılacaktır.KONSER *fa Devlet Operası ve Cumhurbaşkanlığı orkestrası sanatkârları tarafından;önümüzdeki cumartesi akşamı Açık Hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.07.1953
  • Acı bir ölüm ORDİNARYÜS PROFESÖR DR.EKREM BEHÇET TEZEL,'in EŞt Dr.SEJHİRAMİS TEZEL Anî olarak Allah m rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 5/7/953 paear bugün)Nişantaş Teşvikiye Caddesi 125 numaran Kutlu Ap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.07.1953
  • Kolayca söylenen bu cümle hakikatte ne kadar mühimdir.Bir hayatın on iki senesi-Muradın yüzüne baktığımız 2?man' geçen bu on iki seneyi-bildiğimiz ifadeyi yer yer değiştiren birer iz olarak görü yoruz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.07.1953
  • MEVLİT Rahmetli refikam ve annemiz FATMA MELAHAT SARAÇOĞLU Hanımın,Tanrının engin guıranına kavuştuğu günün kırkına rastlıyan 7 temmuz sah günü,öğle namazından sonra,Bostancı Camiişerifinde merhumenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.07.1953
  • ¦UWI Jl^.»i l.l»imil|l)1l II FIKRA ir kültür Ajanslar Türkiye le PâJdstan anısında bir küttü ı-aoıi;ışmasinuı ünzakmdığım biid'.rliler.Bu anlaşmaya göre iki meni leket arasında talebe,»rofesör,Uim müe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.07.1953
  • İKTİBAS Bir kadın bac 50 yıl öne r a Ressam Kraliçeye:"Baya/ı Orağa,oğlunuza bicağıaı gösterirken gördüm demişti.Kraliçe OğSum çocuk diye aldırmadı.Bu küçük oîay daha sonra koca raemleketi ihtilâle gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.07.1953
  • Xisa harici haberler AMERİKA ¦fc Savurma Vekâletinden dür akşam bildirildiği;göre,tahsisat noksanı doiayisiyle,gelecek on iki ay zarfında silâh altında bulunan 20.000 yedek subay terhis edilecektir.İN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.07.1953
  • Aurîo 'ün galini havacjlık mükâfatı aid Nev Y.ork 4 AP)Fransa Cumhurbaşkanı Vuıcsnt Auriolun gelini Jacklin Auriol ve as-len Norveçli albay Boand Baleh en,Harmon milletlerarası hava elik mükâfatını ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.07.1953
  • İbret Aynası Akıntıya kürek Emniyet Müdürlüğü birdenbire gayretini arttırıp hemen her gün 50 60 beyaz zehir müptelâsını akıl hastahanesine sevketmeğe başladı.Hastahane bunlara ne yapsın?Bir müddet so;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.07.1953
  • Müthîş fayfun Saatte 140 mil süratle esen tayfun Çin sahillerinde büyük tahribat yaptı.Taipeh,Formoza)4.AP)Bugün Formoza adasının Şimal ucundan geçen bir tayfun Çin kıtası sahillerini altüst etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.07.1953
  • Hayvanlara mahsus otel Dünyanın ilk hayvan oteli Londra hava alanında faaliyete geçti Londra,4 T.H.A.Lonâ ra hava alanında inşa edilen İlk hayvan oteli faaliyete geçmiştir,«Hayvanları Himaye Cemiyeti»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.07.1953
  • Malenkov,müzakere teklifinde bulunacak Bir İngiliz gazetesine göre Sovyet Başvekili,Batılılarla görüşmak arzusunda Londra.4 A.A.Liberal «Star» gazetesi bugünkü sayısında şunları yazıyor;«Ba tıyla bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.07.1953
  • TÜRKİYE İŞ BANKASI türkİye IS BANKASINDA BİR HESAP AÇTIRMAKTIR 1953 de Dördüncü ikramîya Çikilisi 2 5 AĞUSTOS 47,48,49,50 nci İkramiye evleri BAHÇELİ 4 EV 2 Kasım 30 Aralık 5 EV 6 EV Çeşît'i Para İkra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.07.1953
  • Yunan Bulgar hududu Bulgaristan» görüşmeler için Yunanistan tarafından teklifedilen yeri kabul etti New-York,4 A.A-Bulgaristan Dışişleri Vekili,Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bir mektup göndere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.07.1953
  • Ali Han,Gsne Thierney ile nişanlanıyor Paris,4 Nafen)Artist Rita Hayvortdan bo.jar;Truş olan Ali Hanın şimdi de gene artistlerden Gene Thierney ile evle necegi bildirilmektedir.Bu yeni!«Tüğüne dair şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.07.1953
  • Ingilterede 2 bin ticaret gemisine radar kondu Londra,4 T.H.A.îngll tere,denizlerdeki emniyetini sağlamak için,ticaret donanma sının mühim bir kısmım radar la teçhiz etmiş bulunmaktadır.Şimdiye kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.07.1953
  • Siyası İcmal Irak ve Ürdün Ürdün Kralı Hüseynin Bağda ziyareti esnasında her ilu memleketin birleştirilmesine ka nur verildiğini ajanslar bildirdi Ier-Haberlere bakılırsa Krallardan birinin istifam f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.07.1953
  • Yunanistanda kurtlar büyük bir [koyun sürüsünü yediler Atina,4 T.H.A.Seres böl gesî bir kurt sürüsünün hücu muna maruz kalmıştır.Kurtlar Sfelianos köyünde,büyük bir koyun sürüsünü kamilen yemişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.07.1953
  • Samın islâmlar tarafından muhasara ve zaptı Halk,mlisliiman kuvvetlerin ağır basışı karşısında kimseyi dinlemeden sulh konuşmasına girişti.Onlara can,mal masuniyeti tar.frtâı Ecnadın kargaşalığından k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 05.07.1953
  • Aslen Alman olan Lili Gerhart ve Californialı Bett Yangı New-York'ta bir_sanat müessesesi tarafından açılan foto model müsabakasına ikisi birden iştirak etmiş ve her ikisi de son seçime kadar gelmişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 05.07.1953
  • 1 Başvekil Adnan Menderes,evvelki gün Ankaraya avdet etmiştir.Bilindiği gibi,Başvekil birkaç günden beri şehrimizde bulunmaktaydı,2 Belediye tanzim satışları,halk tarafından büyük bil rağbetle karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.07.1953
  • Ankarada transfer hazırlıkları hızlandı Ankara Gol kra!ı yılmazın Başiktaşa girme ihtimali kuvvetli Bütün bölgelerde olduğu gibi 1 temmuz 1953 den,itibaren,An karada da transfer ba-jiamıştıriki gün iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.07.1953
  • Doğa ve 'nun Br fi* Av?10 d"ya Sürecilerini mindere davet ederek Orta Do» jü "pada güreş tutacak olan Pakistan şampiyonu Bolu nun ı/6 t,e Seleceğiiıi bildirmiştik.Resimde solda görülen Wyon fahs,Bolu'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.07.1953
  • Bir kazada ölen l Fransız futbolcuları için yapılan tören Reisms.T.P.Birkaç î gün önce bir otomobil ka-zasında ölen Fransız millî takımı futbolcularından A Moano,karısı ve kayınpede-f ri ile kaleci Ab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.07.1953
  • Kışa;Spor Haberleri MİCHİGAN'DA YAPILAN ATLETİZM MÜSABAKALARI Nevyork Michigan'da yapılan atletizm müsabakalarında Kaliforniyalı genç atlet Sheltonun 2 metre 07 yüksek atladığı bildirilmektedir.Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.07.1953
  • Amerikada bu sene elde ı en iyi dereceler Haziran sonuna kadar Ameri kada yapılan atletizm müsabaka lannda elde edilen en iyi derece ler:A 100 yarda 91 m.44)f)A Baker 9.5 *Phomasf Williams,Berry 220 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.07.1953
  • Feridun'un enteresan bir kafa şıitn,Feridun,Olimpiyakos'a 8000 lir ay a transfer oldu Olimpiyakos'a transfer olan Feridun,Fenerbahçe.Vefa raaçında kaleciye şarj yaparken.Fenerin eski santrafforu «fani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.07.1953
  • Mevsimin ilk yüzme yarışları dün yapı Mevsimin başlangıcı dünkü dereceler ümit Mevsimin ilk yüzme yarısı olan Boğaziçi yüzme müsabakaları dün sabah saat 10 da Ortaköydeki Lido yüzme havuzunda yapıldı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.07.1953
  • Tek kadınlar finaline kadar yükselen ConnoIy*nin güzel bir vuruşu.Tek erkek finalistleri sağda şampiyon Seixas.solda;Kurt Nielssen Tek kadın finalistleri hi,anvn Ooris Hart ve Maureen Connolly 1953 Wi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.07.1953
  • RÖPORTAJ Vali baba nihayet muhtekir esnafın hakkından Gökay bir gün:"Hemşerijersmîn ucuz sabza vaya meyva yemesi için icap ederse Taksim ie domates satarım,demişti.Şimdr,bu sözleri i tahakkuk ettiğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.07.1953
  • Konsenratuvar İlmî Kurul seçimi Konservatuar Talimatname sinin on birinci maddesine göre,her iki senede bir yapılması lâzım gelen ilmi Kurul seçimi,bu sene üç ay gecikme ile yarın sa bah saat onda Kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.07.1953
  • Üniversiteliler bir prevantoryom kuruvor Beykoz Kasrının,üniversiteliler için bir prevantoryom haline getirilmesine karar verilmişti.Kasrın tamir ve restore işi so-j na ermiş ve tefrişine başlanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.07.1953
  • Soygunculuk yapan 3 çocuk yakadandı Zeytinburnu gecekondularında oturan Halit Yılmaz,Mehmet Yaman ve Sami Dursun adımda üç çocuk,Yeşilköy istasyonunda tren bekliyen Alt Beşkaya adında birinin 15 liras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.07.1953
  • BugO yakm bir yığından cı-kazalarda çıkan iki gazete d ıha aldım.Kim olduğunu derhal fark edemediği bir adam:Geçmiş olsun Mösyö* Ashby.Tabiî çok üzüldünüz.Böyle felâketler ne kadar da beklenmedik zama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.07.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.07.1953
  • TARİKTEKİ KORKUNÇ f CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ OZBAY Canavar kara haberi fek kelime ile verdi:Oimüs 13 Margaret hemju o ak^m kendiaiü bir banyo hazırlattı.Canavar zavallı kadim Notere götürdü.İşe p î.e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.07.1953
  • Hazıriıvan Sadi BORAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 11 12 1 2 ı i 3 4 5 6 7 8 9 a 10 11 2 Soldan sa*)a:1 Sırıklarda çok istihlâk ederiz;Fena insan iki kelime)2 Elektrikte bir kanun;Habeş beyi;Tükürme taklidi.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.07.1953
  • Bir muhabbet taHalı suçüstü yakalandı Karaköyde,Necâtibey Caddesinde,Ankara Palas Otelinde ya tıp kalkan Abdülhâmit Hacıhan adında biri,12302 ve 11266 plâkalı otomobiller içinde bulundurduğu tanınmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.07.1953
  • Öldürmeye teşebbüs* teı mahkûm oSdu Yaşar adında birini öldürmeğe teşebbüs etmekten suçlu olajRak Üçüncü Ağırceza Mahkemesinde yargılanan Kâzım Çardakçı adında bir genç,dün dört sene ağır hapis cezası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.07.1953
  • Adliye koridorunda kavga etU!«r Dün Adliye binasında garip bir hâdise olmuştur.Salâhattin Ural ve Cevat özbay adında iki kişi,Sulh Ceza Mahkemesinde yapılacak olan duruşmalarını beklerlerken,koridorda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.07.1953
  • Patrik Atheıtagoras Kuiüs® gidecek Rum Patriği Athenagoros,önümü2deki sonbaharda Kudüs'e hacca gidecektir.Sen Sinot Meclisinin evvelki günkü toplantısında,Patriğin bu arzusu ittifakla kabul edil-i mis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.07.1953
  • Düzmece MUSTÂFA Ne kadar güzelsin Yuvanoviç,seni bugüne kadar böyle şahane görmemiştim 8 Sabah olmuş,renıui ırklar od* ya dolmuştu.Fakat Yuvarovi* yoktu.Elim yavaşça cluvaıaakipe uzattı,korkar ik sars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.07.1953
  • ft '¦itonyada başlıyan isyan hareketi devam ediyor [Baş tarafı birincide!şimdi hemen hemen bütün peyk memleketlere yayılmak istidadını göstermektedir.Aynı çevrelerde işaret edildiğine göre;Doğu Almany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.07.1953
  • Bir mahsende define yerine kemik çıktı [Baş tarafı birincide] gin,atılan topraklarla dolmadığım gören ameleler,aşağıda ku yu gibi bir boşluğun mevcut olduğunu anlamış ve Kadir isminde bir ameleyi,beli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.07.1953
  • Ağa Hanı soyanlar fBaş tarafı birincide] in manevî oğlu olduğunu idrlîa etmektedir.3 Ağustos 1949 da yaplımış olan bu soygunculu-ğun failleri Ağa Hanın karısından aldıkları ve aralarında meşhur 25 kra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.07.1953
  • Japonya'da dizanteri salgını Tokyo,4 A.A.Geçenlerde büyük bir sel felâketine uğramış olan.Kiyusiyu adasuuu ku zey kısmında şimdi de bir dizan teri salgın baş göstermişUr.Şimdiye kadar dört yüz hasta l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.07.1953
  • Millî tesanüt birliği [Baş tarafı birincide!rîf Egeli,ikinci başkanlığa.Ahmed Emin Yalman getirilmiştir.İdare heyetine de aşağıda isimleri yazılı zevat seçilmiştir;Türk Millî Talebe Federasyonundan Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.07.1953
  • Öğretmen dinlenme evi dun açıldı Şehrimizde bulunan ve îstaabula misafir gelen öğretmenler için.Kızıltoprakta hazırlanan «öğretmen dinlenme evi» dün saat 13 de törenle açılmıştır.Törende;Vali ve Beled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.07.1953
  • Londra eanavarı TBas tarafı birincide] Evans'ın kızı hakkında da hakikati söyleyiniz ve tanrının huzuruna vicdanınız açık olarak çıkınız.Oğlumun kaatil o)madiğini biliyorum.Siz de bunu biliyorsunuz.Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.07.1953
  • Kalkiita'da kızıllar çıkardılar Komünistlerin,tramvay ücretlerinin arttırılmasını bahane ederek çıkarttıkları kargaşalıklarda bombalar atıidt Calcutta,4 AF)Şehirlerdeki tramvay ücretlerinin arttırılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.07.1953
  • Çalışma Vekilinin izahatı_Hayrettin Erkmen» yeni kanunlar» grev hakkı ve asgari ücret tatbikatı baklanda açıklamalarda bulunda 1 Ankara 4 TJH.A.Çalşma Vekili Hayrettin Erkmen,Çalışma mevzuunda sorulan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.07.1953
  • Macarisfonda [Baş tarafı birmcidcl dair raporlar mevcttıu.Eu isyan larm,loğu Almanya ve Çekülü vatkya işçi isyanlarını atkip ettiği de ilâve edilmektedir.MACAR HÜKÜMETİ KURULDU Teni Macar hükümeti kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.07.1953
  • İranda tevkifler [Baş tarafı birincide] ğer taraftan,askeri Vali,Albay Hüsseyin Çârkuş'nn da tevkifini emretmiştir.Albay Çarkuş,28 şubat günü Başvekil Musaddık'ın evine tecavüze teşebbüsten suçlu olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.07.1953
  • HitSerin kitabı [Baş tarafı birincide] bulunan kitap.Berlinin sükûtu sırasında bir ingiliz subayı tarafından Berlinden kaçırılmış,ve bir kaç defa el değiştirmiştir.Kitap halen buradaki bir deri fabrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.07.1953
  • K,GOSek bugün C.H.Pli'erle konuşacak CH.P*.Evliyaçelebi Ocağının tertip ettiği siyasi toplantı bugün saat 10 da Beyoğlu üçe binasında yapılacaktır.Toplantıda,Genel Sekreter Kasım Gülekin de hazır bult
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.07.1953
  • Bir keksin kamyonu İnfilâk etti Biyth,Kaliforniya)4 A.A.Burada tren istasyonu civarında infilâk eden bir petrol kamyonu,bir kısmin öliVmüne ve ikisi ağır almak iizivr,dört kişinin yaralanmasına seb ^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.07.1953
  • Kars ili Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Kağızman kazası merkezînde yeniden yaptırılacak sağlık merkezi evi inşaatı» sıhhî ve elektrik tesisatı,doktor evi ve garaj yapımı işi Bayındırlık Bakanlığınca tasd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.07.1953
  • Vali imzasız mektupla tehdit ediliyor fBaş tarafı birincide] meydan vermiyecek bir şekilde önlenebilmesi için ilgililer gerekli tedbirleri almaktadırlar.Bu meyanda müstahsil ile perakende satış yapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.07.1953
  • Amerikanın istiklâl bayramı Bu münasebetle bir demeç veren Nixon» «Gerek mücadele» gerek barış teşebbüsünü etimizde bulunduruyoruz» dedi Vaşington 4 A.A.Amerikalılar istiklâllerinin 177 nci yıl dönümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.07.1953
  • m ması ve [Baş tarafı birincidel j harbin ilk hedeflerinden birini I teşkil etmiş olduğunu,gayet kuvvetli bir maneviyata sahip olan Türklerin,bütün Rus taleplerine enerjik bir tavırla,«hayır» la cevap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.07.1953
  • İstanbul Ankara yolunda [Bag tarafı birincide!kamyon.Hendek civarından geçerken,karşısına tabancalı dört şahıs çıkmış ve kamyonu durdurarak şoför Me yanındaki yol cuyu soymuşlartftr.Bundan sonra,aynı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.07.1953
  • Değiştirme birliğimiz [Bag tarafı birincide] gemisi bu sabah limammıza gelerek Pasaport önünde rıhtıma yanaşmıştır.Değiştirme birliğinin 3 üncü kafilesine mensup oir kısım erler bu akşam üzeri cemiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.07.1953
  • Amerikanın Güney Koreye teklifi TBag tarafı birincide?1—Müaterekeden sonra Korenin s\x\yoliyle birleştirilmesine matuf bit siyasî konferansın derhal akdi hususunda Ame rika,Güney Kore ile mutabık kala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.07.1953
  • STA*JBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri ve oyun havaları 13.30 Orhan Avşar tango orkestrası.Söyleyen:Selçuk Kaskan 14.00 Şarkılar.Okuyan:Safiye Ayla 14.30 Ne arzu edersiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.07.1953
  • Kambiyo Kapanış îterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.isveç Kr.Florin.Liret Drahmi.Kskoudes ve efeham Açılı» Kapanı?784_281 0.80 64.03 d.cO 54.12.50 73.68.40 0.44.80 93.34 9.73.90 784_281_0.8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.07.1953
  • Balıkesir Valiliğinden:1 Balıkesir Şamlı Ilıca yolu 16 28 kilometreleri ara-«tam stablize olarak inşası 98712.00 keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 İhalesi 21 temmuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.07.1953
  • Çanakkale Vilâyeti daimi encümen Başkanlığından Keşif Muvakkat bedeli teminat Okulun yeri Tip Ura ferş.Lira Krş.İhale tarihi ve saati Çan kazası Çomaklı köyü okulu ve helası PI.6.A 33167.15 2487.54 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.07.1953
  • LmUUuet Aoone şartları If.Kr.Senelik 42 00 Attı aylık '22 10 Üç aylık 12 00 Bir aylık 00 Ecnebi memleketftoM iki misildirlifin şartları 2 ve 3 üncü sayfa aant.4 T.L.7 ve S İnci sayfa aant.2,ö0 Ti,fian
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.07.1953
  • Denizcilik Bankası T.A.O.İstanbul Liman İşletmesinden Hasköy anbarlama sahasında 105.947.32 liralık keşfi dahilinde muhtelif inşaat işleri vahidi fiat üzerinden fiat teklifi alınmak suretiyle yaptırıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.07.1953
  • Meyva ve sebze satışları hakkında:İstanbul Belediyesinden 1 Meyva ve sebze tanzim satışları Belediyece gösterilecek semtlerde yapılacaktır.2 Bu işe girmek isteyenler 2000)liralık teminatı Belediye Zab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.07.1953
  • iller Bankasından içme su tesisleri yaptırılacak 1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır.Kasaba adı Boraların temin ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.07.1953
  • Boş yare ıstırap çekmeyiniz MUAYYEN ZAMANLARDAKİ SANCILARA KARŞI.GRİPİN KULLANİNİZ!4" Baş,diş,ad a t e,sinir ağrılarını keser.Jfr Grip ve nezle başlangıcında bacan ile kullanılır.Jf Süratle hazmolur v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.07.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen^ Askerj_Kıtaat^ ilânları_Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı malzemeler hizalarında yazılı gün ve saatlerde pazarlıkla izmit Dz.tk.Mrk.Sa.Al.Koda satın alınacaktır-Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.07.1953
  • izmir Belediyesi Başkanlığından:Kültarpark hizmetlerinde kullanılmak üzere fafeş tonluk biı?kamyon Fuar Müdürlüğündeki şartlaşması gereğince kapalf zarflı ekslitme suretiyle satm alınacaktır.Muhammen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.07.1953
  • Konya Valiliğinden 1 Konya Doğum ve Çocuk Bakımevi pis sn tesisatımı* onarım inşaatı 16 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Keşif bedeli 15935.00 lira olup geçici tsminatı 1195.13 liradır.3 İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.07.1953
  • İstanbul Belediyesi İlânları t 1 Daimi Encümen kararı gereğince taksimetrelerin a" yarlaamasına 6/7/953 tarihinden itibaren başlanacaktır.2 Ayarlanma ve Ölçü Ayar Müfettiştiğince tetkik ve mühürlenme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.07.1953
  • Gümrük muhafaza Umum kumandanlığı 1 numaralı satın alma komisyonu Başkanlığından 1 Mühürlü numune ve şartnamesine göre asgari 542)adet er battaniyesi kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.İ 2 Tasarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.07.1953
  • Puro Sabun Fabrikasının en son imalâtından Kremi i* PURO,tuvalet Sabunu cîldînizîP muhtaç Olduğu güzellik müstahzarıdır.Bol köpüklü Nefis kokulu PURO i-janhulda i perakende satış fial.ı 1 lira 'ı ı mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan