Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.07.1953
  • Adres:Nuruosmaniye Türbedar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL;4 SAYI:1132 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FlATI 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1953
  • Meclis,Nafo inşaat programına aif kanunu kabul etti Köprülü,Türki üsler hakkında izahat verdi Natonun memleketimiz için ayırdığı tahsislerle,hava meydanları,akaryakıt depoları,muhabere tesisleri ve ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1953
  • o İstanbul dağ başı mı?Belediye tarafından konulan narhları beğenmiyen Meyva ve Sebzeciler Derneği,bu kararı bozdurmak ümidiyle bazı teşebbüsler yaptıktan sonra artık hâlden mubayaada bulunmıyacaklanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1953
  • Millet Partisindeki çökme devam ediyor İnkılâpçı unsurlar dün de partiden kütle Halinde istifa ettiler Dördüncü büyük kurultayından sonra ikiye bölünen Milîfct Partisinin istanbul il teşkilâtına dün d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1953
  • Türk Matbuatında görülmemiş bir hâdise Ankara,2 Milliyet)Mület Partisinde husule gele a çökmo ve parçalanma şimdiye kadar görülmemiş garip bir matbuat hâdisesine yol açm^tır.Bilindiği gibi partinin or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1953
  • Japonya ve İsveçte sel felâketi Geçenlerde Japonya'da ve İsveç'te vuku bulan seylâplar büyük tahribata sebep olmuştur.Japanya'daki seı esnasında bine yakın insan ölmüş ve bir mil yon insan da evsiz ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1953
  • EDEN" ÎYİLEŞH Uzun bir zamandan beri hasta bulunan İngiltere Dışişleri Vekili Eden.iyileşerek hastahaneden çıkmıştır.Halen Amerikada bulunan Dışişleri Vekilinin 15 güne kadar vazife* sine başlaması be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1953
  • Amerikan askeri yardımı Avrupa ordusu kurulmadığı takdirde 5 milyarlık tahsisattan 1 milyar indirme yapılacak Vaşington,2 tAJP.Amerikan Tardım Tahsisatından ye iriden bazı kesintiler yapılması için il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1953
  • Ayten Akyol kraliçelik tacını giydikten sour» ik Kraliçesi dün gece taç Ayten Akyol Dünya seçimine iştirak için 1953 Türkiye güzeli Ayten Akyol.dün gece Açıkhava Tiyatrosunda yapılan muhteşem bir töre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1953
  • Ateşli silâh taşıyabilecek kimseler tesbit edildi Meclisin dünkü müzakereferindan sonra ateşli silâhlar kanunu son şsklini aldı Ankara» 2 A.A.Büyük Millet Meclisi bugün öğleden sonra tekrar toplandı-B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1953
  • NİŞANTAŞI KIZ SANAT ENSTlTÜSÜNDEKl DEFtLE Nişantaşı Kız Sanat Enstitüsünden mezun olanların diplomaları dün okul binasında yapılan bir törenle tevzi edUmiştir.Bu münasebetle tertip edilen defile büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1953
  • Tanzim satışları t görüyor Belediye her semtte bir satış mshaüi açmak için teşebbüse geçti Meyva ve sebze fiatlarmm ucuzlaması yolunda,Belediyece son defa" alman tedbirler mtisbet netice vermiş ve şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1953
  • Nato Akdeniz Kurmay Başkanı Ankara d a Ankara,2 A.A.Nato Akdeniz kuvvetleri kumandan lığı Kurmay Başkanı Kor A~ miral Gazalet ve yardımcıları Tümamiral Reynolt ile Tuğamiral Refet Arnom bugün saat 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1953
  • ATATÜRK BÜSTÜ AÇILDI Yıldızdaki Teknik Okulda ders yılının sona ermesi ve okul bahçesine dikilen Atatürk büstünün açılışı münasebetiyle dün okulda bir tören yapılmıştır.Törende Vali ve Belediye Reisiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1953
  • Hububat istihsalinde rekorikırıldı ispanya* 600 bin ton buğday almak üzere yeniden temaslara geçti Ankara,2 A.A.Bu yıl istihsal edilecek hububat mahsulümüzün,şimdiye kadar mem leketimizde görülmemiş b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1953
  • Yeni dış ticaret rejimi Ticaret Vekili yeni rejimin İra ay içinde ilân edilece-1 ğini bildirdi Ankara» 2 Milliyet)1 Yeni dış ticaret rejimimiz hakkında Ekonomi ye Ticaret Vekili Fethi Çelikbaş.basm me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1953
  • Dördüncü Kore birliği hareket etti ikinci kafile dün İzmir'de coşkun tezahüratla uğurlandı izmir,2 Milliyet)Dördüncü Kore Birliğinin ikinci kafileel bugün saat 14.20 de General Muir gemisiyle piyade y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1953
  • Londra canavarının idamı garî kalıyor Londra,2 A.P.Kadın kaatili John Christie hakkında verilen idam hükmünün infazının bir müddet için gesiktîrilebi leceği bugün ilgili makamlar ta rafından belirtilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1953
  • Bugün şehrimizde havanın,sabahleyin deniz üstü puslu,sonraları açık geçeceği,sühunet derecesinin artacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.07.1953
  • Ateşli silâhlar ve bıçaklar Çok şükür bugünü de gördük.Aieşli silâhlar,mermiler,bıçaklar artık memlekete serbest sokuktmıyacaklar.Memleket içinde kama,hançer,saldırma,gaddâre,sustalı çakı,oluJtlu,ucu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.07.1953
  • Apartman dairesi,arsa ve para 1$ temmuz öğleye kadar Garanti Bankasına 100 lira yatınrgamz 31 temmuzda apartman dairesi kazanabilirsiniz.Aynx zamanda bu keşidede arsa ve para ikramiyeleri de vardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.07.1953
  • KJSA HABERLER İr Dün limanımızdan muhtelif memleketlere 348.063 lira değerinde barsak,keçi kılı,sansar postu,paça\*a,iç fındık;şarap;kereste;yumurta ve çöven ihraç edilmiştir.İt Dogubank'm Galata Şube
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.07.1953
  • Uic.1 3 Temmuz Um 21 20 $evv» 1953 Hazır 1372 Cuma 1389 YAK IT VASATt EZAM Güne 1 4.33 8.49 Ogle 12.18 4.33 tkind i 16.18 8.34 Akşam 19-45 12.00 Yatsı 21.17 2.02 j tmsa il 2.14 C29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.07.1953
  • GARDEN" PARTİ jç İstanbul Henışerüer Cemiyeti,kuruluş yıldönümü münasebetiyle 4 temmuz cumartesi gecesi Çamlıca Gazinosunda bil?gardenparti verecektir.TÖREN 1ç İnşası tamamlanmış olan Vakıf İş Ham yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.07.1953
  • İdeal Tepede idealimiz tahakkuk edebilir istanbul.Kadıköy Küçükyalı tdeal Tepe mevkiinde Asfalt üzerinde bir dönüm ağaçlı bahçe içinde inşa edilmiş güzel bir villaya 10 Temmuz 953 akşamına kadar Sümer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.07.1953
  • MİBE1ÂPA1İ Halife Filistin sımrlannda bir çingene manastırına silinmişti 82 limit İçinizde bislnı için görenler var mı?Hayır efendimiz,maalesef savaşı Abdullah kazanıyor.Esasen şimdi duyul n bir haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.07.1953
  • İki vapur çarpıştı Akıntıya kapılan Çardak vapuru Karaköy vapuruna bindirdi Win sabah saat 6 sıralarında Üsküdarla Kabataş arasında bir deniz kazası olmuş,iki vapur çarpışmıştı?Çardak araba puru Kabat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.07.1953
  • Ista nhui ve limanları g^nişlefilecok Denizcilik Bankası,şehrimiz He İzmir umanlarının genişletilmesi ve tahliye imkânlarının arttırılması maksadiyle bir proje hazırlamıştır.Bu iş için ilk olarak 20 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.07.1953
  • F u huşla mücadele Zabıta gazino,p!âj ve mesire mahallerini sıkı kontrole tâbi tutuyor Emniyet Müdürlüğü fuhuşta mücadele işine yeni bir veçhe vermiştir.Ahlâk zabıtası yeni eleman ve motorlu vasıtalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.07.1953
  • Bir ırz düşmanı daha yakadandı Emniyet 2.Şube Müdürlüğü memurları,küçük çocuklara tasallutta bulunan bir ırz diişmanını daha suçüstü yakalamışlardır Gümilcine göçmenlerinden olduğu anlaşılan Hakkı adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.07.1953
  • Şshir florasan lâmbalariyle ışıkiandtnlacr k Şehrimizdeki sokakların umunıî meydan ve bahçelerin floresan lâmbaları ile daha modern şekilde ışıklandırılması işinin yeni baştan tanzimi kararlaştırılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.07.1953
  • oförler,Validen pte bulu Işıklı sinyal tertibatı lerîn çalışmasına m istanbul Şoförler Cemiyeti temsilcileri dün sabah Vali Gökay'ı makamında ziyaret etmiş ve meslekdaşları adına bazı talepte bulunmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.07.1953
  • V HALKIN Bir caddenin yapılması isteniyor FafcüVde,Bâlipaşa cadde* sinde ve civarında oturan* Jar adına kaydı düşülen ve yirmiden fazla inı/i taştya** bir mektup aldık;neşrediyoruz:«Bâlipaşa caddesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.07.1953
  • numtaatmi mı mumm Resmî nay atta Türklerin musikiye yüksek ve ehemmiyeti bir pu/3 verdikleri göz önüne getirilince halk arasında ve iıujı^' hı\att'ii o-san'atın pek geni* bı mevkii olmak lâzım gelece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.07.1953
  • Mitt?Tesanüt BiH'ğİ kurucuları yarın bir toplattı yapacak Millî Tesanüt Birliğinin kurucular heyeti,yarın saat 15 de Gazeteciler Cemiyetinde bir top Jantı yapacaktır.Toplantıda,muvakkat idare heyeti s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.07.1953
  • yada denize girmiş ve boğulmak üzere iken güçlükle kurtarılmıştır.fc Karagümrük,Fırın sokağında oturan Huriye Gençtuna adında bir kadın,otobüse binerken ayağı kayarak düşmüş ve başından ağır surette y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.07.1953
  • Amerikada sıcak dalgası 1 Dogn Amerikanın öçte BM sini kaplıyan sıcak dalgası yüzünden iki gün içinde I 27 kişi öldü.Şikago,2 A.A.Doğu Birleşik Amerikanın üçte ikisini kaplıyan Türk hamamı hararetinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.07.1953
  • Yunanistan'da işçiler B.n A umumi grev ııan enııer Yunan Kabinesi uzu/ı bîr topSantı yaparak a^ıaca** t^dbirl^ri ka^a hıtr^ı Atina.2 AP)Yunanistan Amme Hizmetleri İşçileri Sendikası bu sabah erken saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.07.1953
  • Everes fa ihi Tensing"mad-y ı v rsiece1?Londra,2 AP)Bundar,tam bir ay evvel,Everest tepesine çıkmaya muvaffak olar NepaTli kılavuz Tensing'e Bü yük Britanyanın George madalyasının verilmesi,dün Kraliç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.07.1953
  • Japonyada dizanteri salgım baş sö ter 2i Tokyo,2 A.A.Sel âfetinin yer yer tahrip ettiği Kyushu Adasında,şimdi dizanteri salgını başgöstermiştir.îlk haberlere göre,Kuzey Kyusu'ya hicret edenler arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.07.1953
  • Elizabeth Taylor'un mücevherleri çalındı Nevyork,2 A.A.Sinema yıldızı Elizabeth Taylor ve annesine ait 10.000 dolar kıymetinde mücevherler dün burada bir otelden çalınmıştır.Bu hâdise,aynı otelde,son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.07.1953
  • URKIYE İŞ BANKASI EN A2 150 LİRA BAKİYELi 'i:i»!f^ ENA2 V.KÜÇÜK CÂRİ HESAPLAR fr.„ıM«ıu 'ÇEKİLİŞLERE İŞTİRAK HAKKINI HAİZDİR.9J5 YILI BİR MİLYON LİRALIK PLAN £5 AĞUSTOS 2 KASIM 30 ARALIK 6 BAHÇELİ EV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.07.1953
  • Siyasî İcmal MusaJdık Kâşani İhtilâfı Şark daima zeki,kurnaz,Şahsî mücadelelerde üstad politikacılar yetiştirmiştir.Bunlara büyük siyasî demek,bazan ciddî muvaffakiyetler kazansalar da,doğru olmaz.Çün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.07.1953
  • SÂNA i.Arzularla ağırlaşan bütün vUc.tl du ile kjzm üstüne kapanarak rastgele öpmeğe baş'adı.Ai'tık şuuruna sahip değildi,ne olduğunu ne olacağını düşünemiyordu.Ceyhan baygın âeğlldi.Dilemesi de kaste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.07.1953
  • FIKRA San kart Şu bizini gazetecilerin sarı kartı epey gürültü kapardı.Ildts görmeli;zira bu hayli he yeoan verici bir kouuuar.İşin aslım Mlmiycnler,ywı haset,yarı alayla;«Fren bedava,otobüs bedava,fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.07.1953
  • KENDİNİZ SEÇİNİZ!İstanbul,İzmir veya Adanatfaki:İKRAMİYE EVLERİMİZDEN birini intihap hakkı talihli müşterilerimize bırakılmıştır.İstanbul,Beyoğlu,İzmir ve Adana Şubelerimizden broşür isteyiniz.Her ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.07.1953
  • İKTİBAS Hayat ve saadetin hareket olduğunu biliyor musunuz?Tsnbeliik ve durgunluğu kendilerine gaye edinen insanlar her bakımdan hüsrana uğramaya mahkûmdurlar.Hayat hâdisesi mebdeinden itibaren kendin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.07.1953
  • Sks S3sse$e shraş edi-eGi hububat Ekonomi ve Ticaret Vekâleti tarafından yayınlanan bir istatistikte,son iki yılda ihraç ettiğimiz mahsul durumu mukayese edilmiştir.Buna.göre;1951-52 de 1.731.020 ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.07.1953
  • Ü^.versstsliler Abandd i bir kamp açıyoı* İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği,1$ lammuz 15 ağustos tarihleri arasında,AbanOda bir kamp açacaktır.On beşer günlük,iki devrede:ibaret olan bu kampa,elliş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.07.1953
  • sa harici haberler İNG.İLTERE Dışişleri Vekili Eden'c sonra,îskân Vek'*li Harold Ivta:Millan da gelecek hafta,safrakesesi ameliyatı geçirecektir.Bu suretle,hükümeti w üç mühîrr uzvu iş başından uzakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.07.1953
  • İbret Aynası Kavqa bitti Nasrettin Hocanın kavga hikâyesinde yorgan gidince ortalık yatışır.Millet Partisinin kavga hikâyesinde ise iş aksi oldu:Bir gazeteleri vardı,şimdi ikileşti.İşin bir garip tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.07.1953
  • t*au Maular teihîş'er.ne d swam ediyorlar Nairobi,Kenya)2 AP)J.S.Richards isminde Kanada-h bir otomobil acentesi mümessili,buraya geldikten tam dört saat sonra,Hükümet Yolu den;len şose üzerinde Ma,u-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.07.1953
  • Hîndistanın en ya&h kadını ödü Bombay 2 Nafen)Bombayın en yaşlı kadını olna 10" yasında Gourİbai Vasuda^ Naik.kısa bir hastalıktan so ra ölmüştür.Gourİbai Vasudev Naik'in 8r yaşında bir kızı.10 torun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.07.1953
  • HintTsta^d4* feir kariha s' ı 'ioggtj-'dti Nasik-2 Nafen)Hindintanda 40 yaşında köylü bi kadın Siyamh iki çocuk dünyaya getirmiştir.İkizler kızdır ve karınlarından bitişiktirler.Üç kilo ağırlığında ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.07.1953
  • 1 Reisicumhur Celâl Bayâr,dlin Çankayada,memleketimizi ziyaret etmekte olan Afgan Kralının amcazadesi Prens Serdar Davut Han şerefine bit öğle yemeği vermiştir.2 Amerikan Ordusu Genel Kurmay,heyetine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 03.07.1953
  • Padişahım bu kulunun katli vacib olalı otuz yıl var Faik Paşa çok zengin olduğu halde para ve mal hırsından kendini alakoyamamıştı.Bu halini de idam edilmekle ödedi Rumeli Beylerbeyi Faik paşa,Sadrâza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 03.07.1953
  • iki dost Nevyorkta,bir gece kulübündeçalışmakta olan DoroUıy vo Juliet'in arkadaşlığı birçok kira seyi kıskandıracak kadar kuvvetlidir.Bu iki dost.biribirlerU ne o kadar bağlıdırlar ki sadece içtikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.07.1953
  • Avrupa irlanda boks maçı Dublin,2 E/yelki gece bura da Avrupa Amatör Boks Şampiyon takımı ile İrlanda takimı arasında «bir karşılaşma yapılmıştır.Sinek sıklette İtalyan Spano İrlandalı Oconnjr'u.horoz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.07.1953
  • Basketbol Millî takım antrenörü E.Vanzandt geliyor Basketbol millî takımımızın muvaffakiyetlerinde büyük hissesi bulunan antrenör Elliot Van Zandt 22 temmuzda Şehrimize gelecektir.Halen Italyada bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.07.1953
  • w sî gece turnuası yapılamaz mı?Gece maçları istanbul takımının iyi hazırlanmasına Son senelerde er.ziyade ilerleme gösteren apar şubemiz mu hakkak ki basketboldür.Bundan altı yedi se/re evvele kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.07.1953
  • Atletizm bayramında 12 Temmuzda Fenerbahçe stadında seçmeler ve finaller varılacak 1.istanbul Atletizm Bay 18.30 800 metre ramı 15.yıl müsabakaları 11-12 temmuz 953 cumartesi ve pazar günleri Fenerbah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.07.1953
  • yapılan üçlü atletizm kritiği Muzaffer Selvinin 100 metrede meşhur Yunan atleti Petrakisi mağlûp etmesi büyük muvaffakiyet sayılabilir Atina,2 A.A.Hususi mu habirimız Kâmuran Teki] bildiriyor)28 ve 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.07.1953
  • liiliv KADIN SOO METRE DÜNYA REKORUNU KIRDI Budapeşte.2 T.P.Macar olimpiyat kadın şampiyonlarından Vakeria Gyengoe 800 metreyi 10 dakika 42.4 saniyede koşmak suretiyle dünya rekorunu kırmıştır.Bundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.07.1953
  • At!etirm hakemleri toolanıyor Haber aldığımıza göre.istanbul bölgesi atletizm hakemleri aylık toplantılarını" 9 temmuz perşembe günü aaat 18.30 da Taksimdeki Bölge binasında yapacaklradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.07.1953
  • Alana Torosspor An^akyava H diyor Antakya,2 T.H-A.Adana Torosspor kulübünün 50 kişilik bir kafile halinde Hatay sporcular!yle çeşitli temas lar yapmak üzere Hatay Bölgesi Müdürlüğüne yaptıkları teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.07.1953
  • 2 I Wimbledon turnuasında i Kurt Nielsen'in fi-j nale kalacağına mu-t J hakkak nazariyle î l bakılıyor J Londra.2 AP)îngi-J if.Uz tenis mutahassısları.J Danimarkalı Kurt Niel-sen'in 1930 yılından beri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.07.1953
  • bfoı madalya alan İki beynelml lel hakemimiz Esat Kazancı ve Alp Karabiber Finlandiya Cumhurreisi tarafından beynelmilel iki güreş hakemimize gönderilen madalyalar Beden Terbiyesi Bölge Müdürlü günde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.07.1953
  • Ordulararası atletizm müsabakaları Balıkesnr.2 T.H.A.Ordulararası atletizm müsabaka lan Balıkesirde yapılacaktır.6 temmuzda başhyacak olan bu müsabakalar üç gün devam edecek ve müsabakalara bütün ordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.07.1953
  • Çapa En**tilUs!i^ i©n mezun ola^Far Çapa Kız Sanat Enstitüsünden mezun olan genç kızlarımızın diplomaları,dün saat 17.30 da yapılan bir törenle tevzi edilmiştir.Bu münasebetle,öğrenciler tarafından ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1953
  • Öğretmenler bugün müze eri gez*c kter Şehrimiz Milli Eğitim Müdürlüğünün,öğretmenler için tertip ettiği şehir içi,yakın yurt inceleme gezilerinden ilki yarın yapılacaktır.Sabahleyin,Sultanahmet Camii,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1953
  • Devi M Operası bir konser verecek Devlet Operası ve Cumhurbaş kanlığı orkestrası sanatkârları önümüzdeki hafta içinde,Açık Hava Tiyatrosunda bir konser verecektir.Ayrıca,İstanbul Üniversitesi Talebe B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ NaKledam AZIZ OZBAY Yaşlı kız hiç beklemediği bir aşk kasırgası içinde 11 Maamafih o bu kadareık bir emeği de boşa" Çıkarmak istemedi.Ne yapıp yaptı:kc-vna yüz lirayı Em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1953
  • Bazırlıvan Sadi BORAX 1 2 3456789 10 11 12 Soldan saga:1 Takdim et;inanan;Valid.2 Sahip Bir oyun;Alma.3 Kendine bağla,makhk;Beyoğlu imiş;Sondaki harf siz nişane.4 Çalma;Bir yemek;Kırmızı.5 Tazmin;Bilg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1953
  • Yec'I esrarks-İJ iki eroBstci yakaSandı Dtin,şehrin muhtelif semtlerinde arama yapan Emniyet 2.Şube memurları,esrar ve eroin içen Seyfullah,Zarin,Osman;Faik;Hüseyin;Ahmet ve Orhan adında yedi kişiyi y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1953
  • Prof.dün İstanbuSa geSds «Milletlerarası İdarî İlimler Enstitüsü Genel Sekreteri Prof.dün sabah saat 3.30 da uçakla şehrimize gelmiştir.Prof.Schiilgs;e.ylül ayı içinde şehrimizde toplanacak olan mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1953
  • Altın Hattan normal şekle girdi Geçen hafta birdenbire fırlayan altın fiatları,son iki gün içinde düğmeğe başlamış ve piyasa normal duruma girmiştir.Dünkü altın fiatları,şöyledir:Cumhuriyet 44.75,Reşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1953
  • ilkokul talebesi İçin kamplar açıl^or Vakıflar Başmüdürlüğü tarafından her yıl açılmakta olan,ilkokul çocukları taJebc kampinm bu yılki birinci devresi dün saat 11 de Büyükçekmece ilkokulunda açılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1953
  • RÖPORTAJ Hrıstaki Pasajı İstanbulini Babil kulesi haline Hrıstaki pasajının kendine göre kanuniırı,raconu va usulü vardır-Har önüne gsİ3n burada satış yapamaz.Evvı â gedikj olmak daha sonra da esnafla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1953
  • Böyle cinayetleri herkesm beceremeyeceğini adliyi çok iyi bilir.Aletlerini toplarken,bir sır tevdi edecek kiliselerin yaptıkları gibi ağzını aç'.bir an durdu,nihayet anlatmaya karar verebildi.Yakında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1953
  • Düzmece MUSTÂFA 11 Sehhar mıdır,büyücü müdür,beni bir görüşte yumuşattı,kalbimi azaba koydu 6 Söylemem.Esa^n bundan sonra başlarındı bulunacağım için böyle bir ahraaklüc d t*a yapmazlar.Diyerek sekti,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.07.1953
  • Hububat istihsali [Baş tarafı birincide] yakın rakamlarla umumî efkâra arz etmek üzere gereken tedbirleri almış bulunmaktadır.Başda,Tarım Vekâleti olmak üzere,Zir»ftt Fakültesi,Toprak Mahsulleri Ofisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.07.1953
  • Kızıl Cinde açlık tehlikesi Honkong,2 Nafen)Ko-münist Çin'de açlık tehlikesinin büyümesi,Pekin hükümetini zi yadesiyle endişelendirmektedir.Pekin gazeteleri,halkın «soğuk kanlılığını» muhafaza etmesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.07.1953
  • İrlanda milliyetçileri sabotaja haşladılar Kraliçe Elizabethan Irİandayı ziyaretini protesto «den milliyetçiler,bir şehri karanlıkta bıraktılar ve bir köprüyü uçurda'ar yinde bulunan bir demiryolu Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.07.1953
  • Dümiupınar faciası isveç makamları,ingiliz mutahassısı Kaptan Ree'nin ifadesinin bir suretini istediler Stockholm,2 A.A.isveç Dışişleri Vekâleti.Ankaradaki Orta Elçiliğine telgrafla müracaat ederek.Du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.07.1953
  • Köprülü,yapılacak üstler hakkında izahat verdi [Baş tarafı bîrincidel isterlerse,acaba Hariciye Vekiline müracaat etmiş,sormuş da cevabım alamamışlar mıdır Hariciye Encümeninde veya Vekâlette,her yerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.07.1953
  • Üfürükçülük yaparker suçüstü yaka'a^dı Fatihte,Sofu!İr mahallesinde oturan Hamdi Algörmüş admd;biri,aynı semtte oturan Şöhret adında bir kadına muska verip üfürükçülük yaparken yakalan raıg ve Müddeiu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.07.1953
  • Nato askerî Kurmay Başkanı riîaş tarafı birincidel Etimesgut hava alanında merasimle karşılanan misafirler şehrimizde birkaç gün kalacaklar ve bu arada Millî Savunma Vekili,Erkânı Harbiye* Umumiye Rei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.07.1953
  • Tanzim satışları rağbet görüyor tBaş tarafı birincide!Dün manavlarda,iyi cins do mates 32.5-40,fasulye 40-45 patlıcan 70-80,biV e '70 60' ku ruştan satılırken,tanzim yerlerinde iyi cins domates 25,fas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.07.1953
  • Güzellik Kraliçesi 1ün gece taç giydi [Baş tarafı birincide!teciler CemiyetL Gazeteciler Sendikası ve Cumhuriyet gazetesi adına Türkiye güzeline buketler verilmiştir.Diğer taraftan Ayten Akyol töreni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.07.1953
  • Dördüncü Kore birliği [Baş tarafı birincîdel Tümgeneral Gümüg Pala,Tümgeneral Muzaffer A'ankuş,Nato Karargâhından Yunan Generali Geramanis ha?ir buıunnıı ıslar ve gemiye çıkia generaller askerlerimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.07.1953
  • Tunus'ta dur* m Tunus,2 AP)Milliyetçi Yeni Destur Partisi,bugün Tunus Beyliği tahtının vârisi Prens îzzeddin Beyin katli hâdisesini şiddetle takbih etmiştir.Bilindiği gibi,72 yaşındaki Prens dün,hüviy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.07.1953
  • Von Nenrath ölmek üzere Hapishanede yatmakta olan Nazi Aîmanyasıaın sabık Dışişleri Vtktlî ağır hasta Bonn,2 AJL)Düsseldorf'da akşamlar?çıkan müstakil «Der Mittag gazetesi,bu günkü sayısında,halen Sp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.07.1953
  • Millet Partisindeki çökme [Baş tarafı birincide!ğıdaki telgrafı çekmişlerdir:Müşterek dâvamıza yaraşan bîr şekilde hareket ettiniz.Atatürk devrimlerini,dar partr cilik duygularına ve yobazlara kargı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.07.1953
  • İngilterenin ikinci atom denemesi Londra.2 Nafen)Avustralya'da Woomera tecrübe sahasında yapılacak olan atorn denemeleri için gereken hazırlıkların ikmâl edilmekte olduğu bildirilmektedir.Bn kinci ing
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.07.1953
  • Istanbul Dağbaşı mı Başmakaleden devamı)masalar da itiraftan çekinmelidirler-Meslek vakan bunu icabettiriristanbul Belediyesi senelerce bekledikten sonra esnafın sözle,naeihatla» hattâ tehditle yola g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.07.1953
  • Ateşli silâh taşıyabilecek kimseler tesbit edildi [Baş tarafı birincide] ler.Bu mevzuda konuşan Adalet Vekili O Şevki Çiçekdng ise.bir çok yaralama ve öldürme fiillerinin tehevvür dolayisiyle meydana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.07.1953
  • Türk matbuatında görülmemiş «bir hâdise [Baş tarafı birincide!partililer tarafından basümışı tır.Gazete bunun üçerine ertesi gün «Büyük Millet» adiyle neşriyata başlanıp ve eski Mil let»-gazetesinin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.07.1953
  • Amerikan askerî yardımı tBaş tarafı birincidel lüxın sarf edilmiş olması ve bu tarihten sonra askeri yardım ya pılmaması şartını ileri sürmüştür.Aynı şeklideki başka bir maddeye göre de 1956 yılında i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.07.1953
  • İSTANBUL ı ı 12.57 Açıhç ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Tl.13.30 Şarkılar.Okuyan:Mustafa Kovancı 14.20 Dans *e caz müziği Pl.14.45 P1.15,00 Kapanış.18.00 Açılış ve türküler.Okuyan:Aziz Sens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.07.1953
  • çamaşır değildir!i Çamaşır ve bulaşığa yarayan beyaz sabun yerine cildiniz için Krem/r-PURO »TUVALET SABUNU PURO Tuvalet Sabunları 100 de 100 aafbr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.07.1953
  • Üsküdar Sulh Hukuk Hâkimliğinden:947/264 1 Aziz Nişantaşı Hacı Man sur Sokak merhum Refik Paşanın evinde mukim.•2 Fitnat Suadiye^ Bağdat Caddesi 401 no'lu Cemal Koyun cunun evinde mukim.Davacı Hayrett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.07.1953
  • izmir Belediyesi Başkanlığından:Kültürpark hizmetlerinde kullanılmak üzere beğ tonluk bir Kamyon Fuar Müdürlüğündeki şartlaşması gereğince kapalı carflı ekslitme suretiyle Batın alınacaktır.Muhammen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.07.1953
  • Merzifon Gar.As.Sat.Al.Ko.Bşk.dan:1 Askeriye ihtiyacı için 30)ton jsığır eti kapalı zarf suretiyle satın alınacaktır.2 İhalesi 24/7/953 cuma günü saat 15.30 da komisyonda yapılacaktır 3 Teklif mektupl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.07.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Yapı ve İ.İ.İlânı 1 Eksiltmeye konulan iş:Maliye Vekâleti binası telefon santralı tesisi işidir.Keşif bedeli 55.400.liradır-2 Eksiltme 20/7/1953 paraztesi günü saat lfi da Ba*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.07.1953
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Denizyolları İşletmesinden Seyyar sergi ve Akdeım turistik seferinden büyük bir rağbetle dönmüş bulunan;"TARSUS,Lüks yolcu vapuru 4 Temmuz Cumartesi gününden itibaren ANKARA v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.07.1953
  • Zonguldak Valiliğinden Eksiltmeye konulan iş:208.000 lira muhammen bedelli «20.000» metresi 3/4 pusluk.«35.000-metresi 1 pusluk ve «5.000 metresi 1.5 pusluk ceman 60000 metre ma manşuh gal* vanizli ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.07.1953
  • Neşriyat SANAT ANSİKLOPEDİSİ 29.Fasikül)Profesör Celâl Esad Arseven tarafından hazırlanan ve Milli Eğitim Vekâletince yayımlanmakta olan Sanat Ansiklopedisinin 29.fasikülü de çıkmıştır.Bu fasikülde,ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.07.1953
  • TÜRK DtLt 22 nci çıktı Türk Dili-dergisinin temm«a 1953 tarihli,22 noi sayısı:A" gah Sırrı Levend,Vecihe KıhOoglu,Şinasi özdenoglu,Hasa» Eren,Salâhattin Batu,Faruk Ekrem,Suat Erginer,Fikret Sezgin;Lev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.07.1953
  • Jj £•'ti ÜJtfc Kulh«nlmış posta pulu satın 100 tanesi 20 kuruştan 100 kuruşa kadar alınjr.Ortaköy tramvay Şekerci Sok.19 Sual I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.07.1953
  • t mUttyet ADone şartları Ix.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 #0 Üç aylık 12 00 Btr aylık 4 00 Ecnebi memleketle»*» iki misildir.İlân şartları 2 ve 2 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 toei sayfa saat.2.00 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.07.1953
  • Denizcilik Bankası T.A.Ö.Malzeme Müdürlüğünden 1—Tophanede Malzeme Müdürlüğü merkez mağazası önünde mevcut 14695 kilo Bitomastik 6/7/953 pazartesi gütıü saat 15 de pazarlık suretile satılacaktır.2 Muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.07.1953
  • Karacabey Belediye Başkanlığından 1 260050 lir;keşif bedelli olup 216720 liraya ihale edilmiş bulunan hal inşaatının kontrol işi açık eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Kontrollük işinin tahmini bedeli 5000 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.07.1953
  • Kars ili Baysndsrlek Müdürlüğünden 1 Kağızman kazası merkezinde yeniden yaptırılacak sağlık merkezi evi inşaatı,sıhhî ve elektrik tesisatı,doktor evi ve garaj yapımı işi Bayındırlık Bakanlığınca tasdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.07.1953
  • Devlet Orman işletmesi Kastamonu Müdürlüğünden s.Noı 2 3 4 5 6 7 Q 9 LO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Bölgesi Kaşcılar Bostan istifi No.Kaşcılar Karadere Beşdeğirmen Bostan Beşdeğirmen Bostan M Beş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.07.1953
  • Çanakkale Vilâyeti daimi encümen Başkanlığından Keşif Muvakkat bedeli teminat Okulun yeri Tip Lira kış.Lira Krg ihale tarihi ve saati Çan kazası Çomakh koyu okulu ve helası PI.6.A 33167.15 2487.54 18/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.07.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Müt3hassıs* Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.istanbul Divanyoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.07.1953
  • Kambiyo Kapanış ve esha Açılış 784—280.30 0.80 64.03 o.cO 54.12.50 73.68.40 0.44.80 93.34 9.73.90 m Kapanış 784—280.30 Ft.Prang» O.ifQ 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 O.44.80 93.34 HJskoudes 9.7 6 mt YÜZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.07.1953
  • Istanbul Asliye 5.İnci Hukuk Hakimliğinden 052/105(1 Tebliğ olunacak taraf:Davalı Yorgi Teologrit3,Pangaltı Ça yırsakak 67/1 Vahiiç Semerciyan evi)Ayazpaşada Murat otelinde bulunan Suzan Teologidis ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.07.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verüen Askerî Kıtssat ilânlar^_Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde Bornova As.Sa.Al.Ko.da kapalı zarfla satm alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan