Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.07.1953
  • Savcılık,Millet Partisi tahkikat açıyor Ankara Savcısı,Hikmet ihbar mahiyetinde beyannamesini tetkiklere başladı Millet Partisinden kütle halinde istifalar dün de devam etti Ankara,1 Milliyet)Millet P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1953
  • Ateşli silâhların ve sivri uçlu bıçakların imali men edildi Büyük Millet Meclisi bugünden itibaren her gün toplanmaya karar verdi Ankara,1 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün Muzaffer Kurbanoğlunun ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1953
  • Köprülü» Yunan ve Yuggoslav Dışişleri Vekilleriyle bir arada Atina müzakereleri 7 temmuzda başlıyor Türk Yunan ve Yugoslav Hariciye Vekilleri son siyasî gelişmeleri müzakere edecekler Ankara,1 T.H.A.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1953
  • w."Kedi İle köpek gibî„ tabiri ortadan kalkıyor İzmirin Alsancak semtinde* anneleri ölen dokuz köpek yavrusunu dişi bir kedi himayesine alarab emzirmeğe başlamıştır.Bu garip hadise Alsancaklıları evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1953
  • Musaddık Kâşani yi tasfiye etti ¦ı mı Dinî lider Kâşanî,Meclis Başkanlığından uzaklaştırıldı Tahran,1 T.H.A.AP)İran Meclisinin bugünkü oturumunda mühim bir hâdise vu-Tiiı bulmuş ve Meclis Başkanı Moll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1953
  • Kanlı hâdiselere sahne olan Tonusun lideri liakııg Tunus Veliahdi öldürüldü Fransız taraftarı olarak tanınan izzettin bey.villasının bahçesinde gazete okurken vuruldu Tunus,1 AP)Tunus Beyliği tahtının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1953
  • tik T Adlı Tıp öpüşmeyi tesbit edemedi Dün küçük yavruyu öptüğü iddia edilen Cemalin de muayenesi yapıldı ^r öpttş fiilinin tes.it.ve tes-Bilgün Yeşiller adında bir ki» bitinin talep edilmece,adalet ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1953
  • Ayten Akyol bugün Amerikaya gidiyor Türkiye Güzellik Kraliçesi Ayten Akyol bugün kraliçelik tacını giyecek ve Amenkaya hareket edecektir.Yakardaki resimde» dün şehrimize gelen Yunan güzellik kraliçeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1953
  • Güney Kore kararını bugün bildiriyor Amerikan askerî liderlerinin Tokyodaki toplantısı sona erdi Seoul,1 AP)Güney Ko-naşmak için ileri süreceği yeni re Cumhurbaşkanı Syngman teklifleri yarm açıklaması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1953
  • *4?İ «S POLİS,EROİNCİLERİ TOPLUYOR Eroin ve esrar kulla* nanlarla satanlara karşı polisin açtığı mücadele şiddetlendiril" miş» dün yapılan bir taramada da 57 kişi yakalanarak Akıl Hastahanesine gönder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1953
  • n Bahriyelilerimiz Taksim meydanında gegçit resmi yaparlarken Denizcilik Bayram dün törenle and Taksim ve Beşilctaştaki törenlerden sonra Moda koyunda spor gösterileri yapıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1953
  • Karta)araba vapuru dan Haliçte merasimle denize indirildi 1 Temmuz Denizcilik Bayramı bugün gelirimizde parlak bir Şekilde kutlanmıştır.Kutlamaya saat 9.30 da Taksim Âbidesi önünde yapılan bir törenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1953
  • Churehill'in sıhhî durumu ¦s Başvekilin süratle iyileşeceği fakat eski enerjisini gösteremiyeceği söyleniyor Londra,1 A.A.Londranm tanınmış doktorlarından birinin,yayınlanan raporlardan edindiği kanaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1953
  • Adnan Menderes uçaktan İneçken Başvekil şehrimizde Adnan Menderes şehrimizde birkaç gün istirahat edecek Başvekil Adnan Menderes bereberinde,Bayındırlık Vekili Kemal Zeytinoğlu ve I bazı mebuslar oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1953
  • Sanatkâr Bayram Aracı Bayram Aracı Adliyeye verildi Sanatkâr» Mustafa Sönmez-er'in 1100 lirasını almakla itlilıam ediliyor Ankara,1 Milliyet)Bu sabah Anafartalar polis karakolıııvı.Mustafa Sönmezer is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1953
  • 'ttotfamu Bugün,şehrimizde havanın,sabayleyin puslu,sonraları az bulutlu geçeceği,sühunet derecesinin artacağı tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.07.1953
  • TAKVaMMN YAPRAK Sebze,meyva ve Belediye ULUNAY Belediye,sebze ve meyvada fiat-bakımından,dar ha doğrusu,kâr sahasında istedikleri gibi at oynatmak istiyenlerin doymak bilnıiyen hırslarını bir «tanzim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.07.1953
  • KISA HABERLER Jc înşası tamamlanmış bulunan Vakıf iş Hanı önümüzdeki cumartesi günü saat 16 da törenle açılacaktır.İT istanbul Kız Lisesinden Yetişenler Derneği,bir Terkos Gölü gezis*ı tertiplemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.07.1953
  • POLİSTE if Kısıklıda,Alemdağ Cad-deainde 1 numarada oturan Ahmet Sakallıoğlu adında birinin evinden,6 adet reşat altını ve bir miktar para çalınmıştır.Hır sız aranmaktadırif Kumkapıda,Şehsuvar Hi-1 sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.07.1953
  • Hie.2 Temmuz lîn.20 19 Sevw 1953 Hu/Lr 1372 Perşembe 1369 VAKİ T VASATİ KZANİ Güne 433 8.48 j öğle 12.18 4.S3 îkind i 16.18 8.34 m 19.45 12.00 YafcH 21.48 2.02 îmsal k 2.12 6.28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.07.1953
  • Belediyeler kammen hemşehrileri için hastahaneler tesisine mecburdurlar,tst^nûu!Fclecfiyesi kanunun ken:Jia:ue tahmil ettiği bu vazifeyi hukkiyln başaramamaktadır.Bu yazımda bu başarısızlığın imlileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.07.1953
  • T i R E N L E K Çapa Kız Enstitüsü 1962 53 ders yılı mezunlarının diploma tevzi töreni bugün saat 17 de.okul binasında yapılacaktır.Yıldız Teknik Okul bahçesine dikilen Atatürk büstü,bugün saat 17.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.07.1953
  • Öğretmenler için bir kamp kM-ulsıyor Anadoludan gelecek olan öğretmenlerin istirahatini saglamak gayesiyle.İstanbul öğretmenler Derneği,geçen yıllarda olduğu gibi,bu sene de Heybeliadada bir kamp kura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.07.1953
  • lAayıs ayı içinde 208 kaçakçı yaftalandı Gümrük Muhafaza Teşkilâtı memurları.mayıs ayı içinde 2S3.669 lira değerinde kaçak eşya ele geçirmiştir.Verilen malûmata göre,bu ay içinde,cenup bölgesinde 70 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.07.1953
  • Taksim Florya oiobüs sefsr'erîrs© başlandı Dün sabahtan itibaren.Belediye otobüslerinin Taksim Florya hattı açılmış bulunmaktadır.Sabahleyin 6 da başlıyacak olan seferler,Topkapı yolu ile yapılacak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.07.1953
  • Bütün Arabistanın mezarları Zab suyu harbine çevrilmişti 81 Ya Halife bu derece nüfuzlu bir adam-a haps)hiç hoş olur mu?Hasimlanmız zamanında bizim neler yapaeağ mızı bilmelidirler.Pek az sonra imanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.07.1953
  • Kız kaçırma vakaları Son 24 saat içinde şehrimizde üç kız kaçırma hadisesi oldu Son günlerde şehrimizdekl kız kaçırma vakaları nazarı dik kati celbedecek kajar çoğalmış* tır.Son 24 saat içinde de.bu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.07.1953
  • Yeni cankurtaran arsbaları alınacak İlgililer;yeni cankurtaran arabaları almaya ve bu suretle sağlık işlerine ait bu teşkilâtı takviyeye karar vermişlerdir,îlk olarak,bu ay içinde,7 cankurtaran arabas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.07.1953
  • 16 yaşında bir genç zehir içip intihar etti Şehremininde,Eriislain efendi sokağında,38/8 numarada oturan ve Karaköyde,Sisli üst katındaki çanta imalâthanesinde çâhşa'n Halit Kıvlas adında 16 yasında b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.07.1953
  • Bir araba ka ası sonunda 11 kişi yaralandı Çatalcada,11 kişinin yaralanmasiyle neticelenen bir taşıt ka zası olmuşturismail Tannverdi adında bir arabacının idare ettiği at arabası,Çatalcada,süt yüklü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.07.1953
  • Buz da nihayet karaborsa metaı oldu Havaların sıcak gitmesi karşısında,şehirde sun!bir buz darlığı ve bir buz karaborsası yaratılmıştır.Başda bilhassa adalar olmak üzere,şehrin uzak ssmtlerinde oturan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.07.1953
  • Eroin s Yakalanan 57 esrarkeş ve eroinman 6ün Akıl Hastahanesine gönderildi Emniyet İkinci Şube Müdür lüğü,beyaz zehir ve esrar ima] edenlerle bunları içenlere l -ırşı açtığı mücadeleye hız vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.07.1953
  • 0*m memrn HALKIN SESİ Bir çöpçü hikâyesi «Kastımız şikâyet veya bir zavallının cezalandırılmasını istemek katiyen değildir.Yalnız şöyle bir ikaz ediliversınler yeter:Ev taşıyoruz.Bir sürü süprüntü çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.07.1953
  • Hileli yağ satanlar Zeytinyağiarma susam ve ayçiçeği yağı karıştırılıyor Şazı yabancı memleketler bi2 den zeytinyağı ithal etni'îk tçln müracaatta bu!i'imuşJprdır.Bu sene zeytinyağı mahsulü çak bereke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.07.1953
  • Bir namus düşmanı adüyeve verî'dl Nejat Bayrak adında biri evvelki akşam Gülhane Parkında ahbap olduğu 14 yaşında Cemal adında bir çocuğu,Alemdar Sinemasına götürerek tecavüze kalkmıştır.Cemalin ferya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.07.1953
  • Yeni bir soğukhava deposu yapılıyor Gıda maddeleri ihracatı ile meşgul bir İngiliz firması.Vilâyete müracaat ederek,şehirde büyük ve modern bir soğukhava deposu tesis etmek istediğini bildirmiş ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.07.1953
  • Kır gazinoları kontrol edüîyor Bazı kır gazinoları ile plaj-lardaki' büfelerin,Belediye tarifesine riayet etmedikleri ve son derece fahiş bir fiat!n satış yap tıkları hakkında Vilâyet ve Belediyeye şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.07.1953
  • Hapish aneser Adam aaslalı çok oldu.Fafeat hayatınj bana anlatırken güzlerine sinen hüımu hâlâ unutnıadım.Unutaniiyacağım da«.O anda ona imk *nı yok ta na bir adanı diyemezdiniz.Ren de diyememiştim mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.07.1953
  • İKTİBAS Fransa,kumarha 150 milyon frank kazam yo Fransız maliyesine büyük kazanç sağhyan bir rulet masası Kanun himayesinde çatışan bu modern batak yuvalarında miSyoner girip meteliksiz çıkanlar eskid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.07.1953
  • Birincisi nasıl sahneye esir se o da aşka esirdi.Hayatında erkek olmadan yaşı yam azdıîsviçrede üç uzun sene tek bir erkeğe sadıK kalmıştı.Beyhan birden bire boşa giden sene lerine üzüldü.Aklına bir b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.07.1953
  • EU AKŞAM AÇİK HAVA TİYATROSUNDA Gazeteciler Cemiyetinin tertip ettiği TÜRKİYE GÜZELLİK KRALİÇESİNİN TAÇ GİYME TÖRENİ AYNI ZAMANDA SADÎ YAVER ATAMAN idaresindeki Memleket Havaları Ses ve Saz Birliğinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.07.1953
  • tısa harici haberler AMERİKA if Amerikan hükümeti,önümüzdeki ay,Nevyorkta yapılacak olan milletlerarası satranç turnuasma,Sovyet takımının iş tirak etmesine müsaade vermiş tir.İZLANDA if Pazar günü ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.07.1953
  • Kraliçe Nazijnın talebi reddedildi Kahire,1 A.A.Kahire Hukuk Mahkemesi,dün esk Kral Faruk'un annesi Nazlının Mısırdaki emlâkinin iadesine müteallik talebini reddetmiştir Halen Kaliforniyada bulunan Kr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.07.1953
  • f İP;j WL}-Betty Grable,çocuklarlyle birfikte Betty Grable kontratını feshetti Sarışın sinema yıldızı 13 sene den beri çalıştığı stüdyodan ayrıldı Holly vood,1 AP)Sarışın sinema yıldızı Betty Grable,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.07.1953
  • Çekirge mücadelesi Bozkır'da büyük bir sahay kaplıyan çekirgeler itlaf ediM Bozkır,1 A.A.ilçemizi r Ahırlı bucağına bağlı Meyre Aliçerçi,Gündüğün,Bozdam Büyüköz;Bademli köyleri ara zisinde ve geniş bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.07.1953
  • Rusyadatı çıkmalarına müsaade edilen Anvtrikahların esteri Stokholm,1 A.A.Sovyetler Birliğini terk etmelerine müsaade edilen Amerikan vatandaşların Rus karıl arından müteşekkil ilk grup,dün Hel sinkiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.07.1953
  • ş görüşmelerin yeniden başlanıyor I I Washington toplantısından sonra İngiliz Mısır müzakerelerinin tekrar Londra,1 A.A.Salahiyetli kaynakların bugün bildirdiklerine göre İngiltere,10 tem-muzda Vaşing
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.07.1953
  • KralFarukun iddi a s ı Sabık Mısır Ksalı.üç gene sonra Mısır tahtına oturacağını söyledi Londra,1 Nafen)Star gazetesinin bugün bildirdiğine göre,eski Mısır Kralı Faruk,tiç sene sonra yeniden,Mısır tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.07.1953
  • General Necip maaşının yarısını hükümete devrediyor Kahire,1 AP)Maliye Vekili Abdül Celiliel Emarî,hükû metin,Reisicumhurun maaşım senede 6.000 Mısır lirası olarak tesbit ettiğini bildirmiştir,Gef\ral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.07.1953
  • Avrupa'da şiddetli fırtınalar Fırtına ve yağmurlar Avrupanın bir çok şehrinde tahribat yaptı» Paris'te 5 kişi öldü Londra,1 Nafen)Avrupada birden başgösteren çok şiddetli fırtınalar can ve mal kaybına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.07.1953
  • Bing Crosby 5000 kostüm satın aldı Paris,1 T.H.A.Amerikanın meşhur şarkıcısı Bing Crosby,Fransada ticaret hayatına atılmıştır.Bing Crosby,bütün Fransız opera,tiyatro ve film şirketlerine kıymetli elbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.07.1953
  • Yaşlı bir tayfa birdenbire öldü Limammızdaki Çağrı vapuru tayfalarından Muhittin KUrekçi adında 57 yaşında biri,dün geminin kazanında çalışırken birdenbire fenalık geçirmiş ve kaldırıldığı Esnaf Hasta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.07.1953
  • Suriyetfe siyasî mevkufar serbest bırakılıyor Şam,1 A.A.Resmî kaynaklardan bildirildiğine göre,yeni Anayasa tasarısının ilân olundugu,dün General Çiçekli tarafından vaadolunduğu üzere,haklarında kazaî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.07.1953
  • Siyasi IciTial Üç rı^r.c ye vetul.nin tooNntıs;Birleşik Amerika Hanc'ye Vekili gazetecilere Alman birliğinin temini için Moskova nezdinde teşebbüste bulunıılnıası temmuzda yapılacak üç büyük devlet ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.07.1953
  • Kored-ki askerî heyetimiz yurda döndü Bir müddet evvel,Kore'ye gi-Cen;Tümgeneral Cevdet Sunay'm başkanlığındaki on kişilik askerî heyetimiz dün uçakla şehrimize dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.07.1953
  • HERGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Bir tek cümle ile Büyük Millet Meclisini durduran adam Sakarya Meydan Muharebesinin en buhranlı günlerinde Meclis A »karadan taşınmak kararını vermek üz are idi.Erzur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 02.07.1953
  • «Amerika,anî re garip şöhretler divandan» dfljre nam salmıştır.Fakat sevimli Fransız yıldızı Yvonne'un yıldızlık mertebesine yükselmesine sebep olan hâdise Amerikanın bu şöhretini gölgeiiyecek durumda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 02.07.1953
  • Denizcilik Bankası Şe m hir Hatları İşletmesinin Haliç Tersanesinde inşa «ttiği Kartal araba vapuru,dün sabah merasimle denize indirilmiştir.Tğren sırasında Ulaştırma Vekili Yümni Üresin saz alarak «G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.07.1953
  • Bu sene ikinci kümeye düşen BU M Tl,i Fransız'Racing kulübü derhal faaliyete geçti İdareciler büyük meblâğlar ödeyerek kıym&tli oyuncu teminine çalışıyorlar Lfefterta transferi içinde teşebbüse geçtil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.07.1953
  • 1 Temmuz Denizcilik Bayramı gösterileri koyunda dün ç yarışları yapıldı Teic ve ilci çiftede Fenerbahçe dört teklerde ise Galatasaray birinciliği aldılar 1 Temmuz Denizcilik Bayramı dolayisile dün Mod
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.07.1953
  • Wimbledan turnuvasında dün alman neticeler Wimbledon,1 Dünkü maç larda,kadınlar arasında foaureen Connolly,Almanyadan Erika Vollmer'i 6/3 6/0;Doris Haıt ise Macaristandan Suszi Keemoczi'yi 7/5 7/5;Shi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.07.1953
  • İzmirde muvaffakiyetli üç maç çıkaran Yugoslav Voyvodîno takımı F.listine gidiyor Yugoslavyanın kuvvetli t takımlarından Voyvodina kulübü futbolcuları bu t hafta izmirde 3 karşılaşf ma yapmışlardır,Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.07.1953
  • ilerimizin Ât inada a neticelerin teknik tahlili Takım halinde üçüncü gelişimizin bir hezimet telâkki edilmesi doğru değildir On beş seneden sonra Türk,Yunan ve Yugoslav atletleri üçlü Balkan» yarışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.07.1953
  • Transferde isimlerinden ba »solunan 4 futbolcu;Hüseyin.Letter* Suphi ve Hikmet Transfer faaliyeti dünden itibaren resmen başladı Letter Fransaya dönmediği takdirde tekrar Fenerbahçeye girecektir Kulüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.07.1953
  • Taksim Kulübü yeni idare heyeti seçildi Taksim GençliıC Kulübünün senelik kongresi evvelki akşam kulüp lokalinde kalabıhk b:r 1a raftar önünde yapılmış ve jdai'e heyetine aşağıdaki zev?U seçilmiştir;B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.07.1953
  • Beykoz'u Gazanfer O cayto Amerikadan dö ıdü Tahsilini ikmal ı tmelc için Taundan bir mudde;evvel Amerikaya giden Şey «tozlu eski Galatasaraylı Sal açdc Gazanfer Olcay t o iht;ias;îiı tanırım lıyarak m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.07.1953
  • Madam Katz,msı evimle yal nız basına geçiren nactir yabancılardan biri idi.Çok genç,şark h tipi,hatları muntnzamdi.Bi raz çekik iri gözıerıyle evinin içinde,iki hizmetçisinin arasında,dolaştığını göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.07.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakledeni AZIZ OZBAY Smit üçüncü avım tehlikeli surette olgun buluyor 10 Cinayet işlerine oakan adliye memuru en küçük bir itirazda bulunmadı.Alisin gömülmesine izin ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.07.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.07.1953
  • Vali baba ile esnaf arasında oynanan Tdfüş edilecek çarşı veya pazarın neresi olduğu meçhul ama yansız resmî dairelerde çalışan memurlar için.Esnaf nerenin kontrol edtfeceqiti bizden iyi bi i yor.Orha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.07.1953
  • 11 Ben Türkleri çok severim,bir Türk Prensine hizmet etmekten zevk alacağım,5 Bu işi de Mirçenin temin edeceğini umarım dedi,zira ken di de faydalanacaktır.Belki aynj şeyleri düşünüyor.Sonra derin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.07.1953
  • KOLAY VE PRATİK BİR GÜZELLİK MÜSTAHZARI K remli PURO Tuvalet Sabunu Cildinizi besler,korur,lyumuşatır.tazeleşttrir ve güzelleştirtr 7 Bol köpüklü Nefis kokulu uımı 100 do 100 saftır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.07.1953
  • lîazırhvaa Sadi BORAX 1 2 3456789 10 11 12 1 2 Mİ mm 3 nn jjl 5 h ı 6 1 Jl-8 hhB 9 10 11 12 J tOJtfan saja:1 Put;Canın sıkılsın;Meşhur Alman kompozitörü.2 Ni şane;Dondurucu soğuk;Şarkımızın* ruhu kema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.07.1953
  • «UK» Kambiyo Kapanış Sterling.Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.tsveç Kr.Florin Liret Drahmi IDskoudea ı?e eshatı Açılış Kapanı?784.281.50 Ü.«Ü 64.03 5.5G 54.12.50 73.68.40 0.44.80 93.34 9t73*90 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.07.1953
  • Ateşli silâhların ve sivri bıçakların imali menedildi fBaş tarafı birincidel risi olduğunu belirterek,böyle mühim bir kanunun karma ko misyonda değil,esas ihtisas komisyonlarında gözden geçirilmesi ic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.07.1953
  • Denizcilik Bayramı [Baş tarafı birincide] Garnizon Komutanlığı,Boğazlar ve Marmara Komutanlığı,siyasî partiler,Marmara Bölgesi Liman ve Deniz İşleri Müdür lüğü,Yük^rit Denizcilik Okulu Müdürlüğü,Deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.07.1953
  • Bayram Aracı adliyeye verildi [Baş tarafı birincide] mi tarafından bir içki âleminde dövülerek,üzerinde bulunan 1100 lirasının alındığını iddia et mistir.Mustafa Sönmezerin bu iddiasına göre,evvelki g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.07.1953
  • Adlî tıp öpüşmeyi tesbit edemedi [Baş tarafı birincide!mal Evrenin,bu fii'rn tesbiti için oradan Adalet Doktorluğuna gönderildiğini oîin bildirmiş tik.Adlî Tıp tarih'nde ilk defa tesadüf edilen böyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.07.1953
  • Musaddık Kâşaniyi tasfiye etti [Baş tarafı birincide] edilmektedir.Kâşaninin bu mağlûbiyetine,bugün Tahran gazetelerinde neg redilen bir beyanatının sebep olduğu zannedilmektedir.Kâşani bu beyanatında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.07.1953
  • Atina müzakereleri ÎBaş tarafı birincide] Bu tavsiyelerin nelerden ibaret olduğu hakkında malûmat mevcut değildir.Atina askerî görüşmelerinde bilhassa,Balkanlarda müdafaanın koordine edilmesi mevzuu ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.07.1953
  • Yeni kurulacak radyo istasyonları Ankara,1 Milliyet)Yeni kurulacak radyo istasyonlarının inşa ve tesis bedellerinin karşılanması iğin hazırlanan kanun tasEfiîi Maliye,içişleri ve bütçe komisyonlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.07.1953
  • Tunus Veliahdı [Bas tarafı birincide] misse de,simi i ye kı^ar ilk defa olarak lui'is hanedanına mensup biı şahs'vet öldürülmüş «talaktadır.Hâdisenin,hanedana sadık Tunus aulkı üzerinde ne gibi bir te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.07.1953
  • ChnrchiIPin sıhhî durumu fBaş tarafı birincide] Filhakika,resmî raporda sürmenajdan ve katî bir istirahat lüzumundan bahsedilmekteydi.Başvekille görüşmüş olanlar.Sir Winston'un bîr müddetten beri unut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.07.1953
  • Başvekil şehrimizde [Baş tarafı birincide!Prof.Gökay,Birinci Ordu Müfettişi Orgeneral Nureddin Baransel,Korgeneral Tunaboylu,Koramiral Koral,Emniyet Müdürü Merkez Komutam,Şehir Meclisi üyeleri tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.07.1953
  • Babaeski Belediye Başkanlığından Belediye itfaiyesi için 7-5 ilâ 10 beygir takatında çift Fanlı H.L.FZ.Z.marka 4 zamanlı tek silindirli benzinle müteharrik bir motorpomp açık eksiltme ile satın alma ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.07.1953
  • Polath Belediye Reisliğinden Kapak zarf usulü ile 24 dükkân inşası işi eksiltmeye konulmuştur.1 inşa edilecek dükkânların keşif bedeli 102-510 lira 98 kuruş olup geçici teminatı 6376 liradır.2 ihale 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.07.1953
  • ÜSKÜDAR TAPU SİCİL MUHAFIZLIĞINDAN 953/3165 Üsküdar Valde-i-âtik mahallesinin Tekke sokağında,eski 8,yeni 2 kapı numaralı gayrimenkulun,Ahmet Necipten oğlu Ali Haydar'a intikal edecek hisse üzerinde,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.07.1953
  • Gayrimenkul Eminönü 8 t'meü Sallı Hukuk Hissedar ve varisleri arasın ı da taksimi kabil olmamasından 1 satılarak şuyuun izaleojıe karar j verilen Eminönü,Çu:şı mahal j leşi TakkecUer saıcağında eski]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.07.1953
  • Güney Korenin kararı [Baş tarafı birincide!lenmektedir.Buradaki müttefik idareciler ise» Güney Korenin rızası olup olmamasına bakılmaksızın bir mütareke imzalamak tasavvurunda olduklarını belirtmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.07.1953
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Denizyolları İşletmesinden s Seyyar sergi ve Akdeniz turistik seferinden büyük bir rağbetle dönmüş bulunan:"TARSUS,Lüks yolcu vapura 4 Temmuz Cumartesi gününden itibaren ANKAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.07.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden version Askerî^ Kıtaat^ *ffinia™_Aşağıda c«ns ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla Kartal Maltepe As.Sa.Al.Ko.da satm alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.07.1953
  • Sivas Böge As.Sat.Al.Kom.Bşk.dan A)Yeniden yapılacak olan Divriği As.Ş.inşaatına talip çıkmadığından,bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır.B)Evsaf ve şartnamesi Sivas Bölge Sat.Al.Kom.da istanbul ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.07.1953
  • Savcılık Millet Partisi hakkında tahkikat açıyor [Baş tarafı birincide] Müddeiumumisi Cemil Bengünün riyasetinde bir toplantı yapan Müddeiumumi muavinleri son hâdiselerin ışığı altında Pillet Partisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.07.1953
  • Bir kadın iki erkeği bıçakla yaraladı Şehremininde,garip bir hâdise olmuş ve bir kadın,iki kişiyi bıçakla yaralamıştır.Şehremininde Kâtip Murat Camiî sokağında 22 numarada oturan Halil ve Mehmet adınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.07.1953
  • RÖPORTAJ Vaü baba ile esnaf arasında B;yş tarafı 6 ncı sayfada)olsa da,insan çarşıya pazara hep belediye reisi ile çıkabilse.ü}akm o zaman mizAh/ri aJdıHintli z ticaret ortası ayak ge^im endeksleri kâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.07.1953
  • İstanbul Belediyesinden:Kömür Tevzi Müesseselerine ait depolardan kamyon ve arabalarla yarım ton kömürün nakli iğin alınacak ücret miktarı aşağıda gösterilmiş olup ilân tarihinden itibaren muteberdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.07.1953
  • Wâ M lif* ¦atw*^ s İta m U A *2?Boş yere ıstırap çekmeyiniz!Muayyen zamanlardaki sancılara karşı.Kininli KİNİNLİ GRİPİN Baş,diş,adale ve si* nir ağrılarını keser.Yorgunluk ve uykusuzluktan mütevellit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.07.1953
  • Deniz Kolejine öğrenci alınacaktır deniz Harp Oku'u ve Koleji Kumandanlığından:1 Deniz Kolejinin yalnız birinci sınıfına öğrenci alınacaktır-2 Kayıtlar l/Haziran/1953 tarihinden 10/Ağustos/1953 tarihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.07.1953
  • Bolu Valiliğinden 1 Düzce kaza merkezinde 97.000.00 lira keşif bedelli ceza evi inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 22/7/953 çarşamba günü saat 15 de Bolu Bayındırlık Müdürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.07.1953
  • Ankara fli daimî komisyonundan Ayaş ilçesinde yaptırılacak Veteriner Dispanseri ve Aşım Durağı inşası işi açık eksiltmey çıkarılmıştıra Keşif bedeli 26.496 lira 44 kuruş olup geçici teminat 1.987 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.07.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pö 1.1.30 Dans müziği «Pl» 13.45 Şarkılar.Okuyan:Arif Sami Toker 14.20 Öğle konseri «Pl 14.45 Şarkılar «Pl» 15.00 Kapanış.18.00 Açılış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.07.1953
  • Gayri Menkul Satış İlânı Istanbul Emniyet Sandığından Nezahât Şahin H-1034 hesap numaralı borç senedi ile Sandığımız Kadıköy şubesinden istikraz ettiği 700)liraya mukabil Kadıköyünde Osmanağa mahalles
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan