Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.06.1953
  • '&i*k Bugün şehrimizde havanın sabahleyin puslu,müteakiben •at.bulutlu geçeceği,sühunet derecesinin değişmiyeeeği tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1953
  • İstanbul Atinayı 2 O yendi 1 Türkiye ikinci güzeli Belgin Doruk İstanbul Atina malının ilk vuruşunu yaparken Dün İstanbul neşeli ve heye-matbuat takımı 3—1 kazanmjşcanlı bir spor günü yaşamıştır.Mitha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1953
  • Çırılçıplak ağaca tırmanan sairilf ummam Gece yansı ağaca çıkan kadın itfaiyenin yardımıyla kurtarılabildi Oklahoma.Amerika)2S A.A\Dün gece yans' 27 yaşında bir k adm çırçtplak okhığu halde uyku halin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1953
  • İtalya güzeli seçildi Kraliçe seçilen Rita müsabakaya Amerikada bulunan sevgilisini görebilmek için katıldığını söylüyor Capri,28 AP)Bir Amerikalı Havacıya aşık olan.mavi gözlü,sanşm heykel gibi vücut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1953
  • Millet Partisi kongresi gürültülü geçiyor Mustafa Kentli Genel Başkanlığa seçildi.Hikmet Bayur'un istifa etmesi bekleniyor Ankaraı 28 Milliyet)j muştur-Filhakika yaptığım Millet Partisi dördüncü büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1953
  • Amerika Güney Kore ile Güvenlik Paktı imzalıyor Eisenhower'in şahsî temsilcisi ile Sygman Rhee arasındaki görüşmelerde anlaşmaya varıldı Seul,28 A.A.Selâhiyetll bir Güney Koreli memurun bugün Unidet P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1953
  • Bayar'm ziyaretleri Reisicumhur dün Acar metih rûyle Boğazın Anadolu yakasında bir gezinti yaptı Reisicumhur Celâl Bayar beraberlerinde İstanbul Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay ve Başyaver Kurmay Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1953
  • Bursa Polis Müdürü tehdit edildi Bir kadın tarafından gönderilen mektubun bîr komiser tarafından yazdınldığı anlaşıldı Bursa,28 T.H.A.Bursa Polis Müdürü Hadi Intepe meçhul bir şahıstan bir tehdit ve h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1953
  • Yeni Başvekil Joseph Laniel Fransız kabinesi kuruldu J.Lanief'in mili!birlik hükümetinde De Gauile Partisi mensupları da yer a'dı Paris,28 AP)36 gün süren buhrandan sonra Fransız Kabinesi bugün kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1953
  • Rusyada dahilî buhran Edward Kardelj peykler deki son hâdiseler Sovyet hegemonyasını sona erdirmektedir» diyor Belgrad,28 A.A.Yugoslavya reisicumhur yardmcısı Ed vard Kardelj,bugün Borba gazetesinde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1953
  • Bir tanker infilâk etti Beira limanındaki infilâk sonunda 30 Afrikalı yerli öldü 50 si de yaralandı Beira Mozambik)28 A.P.Fanheim tankerinin Beira limanında infilâk etmesi üzeline 30 Afrikalı yerli öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1953
  • Meyva ve sebzeciler Halde mal satmıyor Hal ve iktisat Hadörlügü arasındaki ihtilâf halledilemedi Belediye setae ve meyva satışları yapacak Meyva ve sebzeci esnafı ile Hâl ve iktisat Müdürlüğü arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1953
  • vekil dün Manisa'da bir nutuk söyledi Adnan Menderes üç saat süren nutkunda memleket meseleleri hakkında izahatta bulundu Manisa,28 A.A.Manisa Ular,bugün D.P.il kongresinde bulunmak üzere şehrimize ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1953
  • Churchili'in hastalığı teessür uyandırdı Üçli u sulh konferansının geri bırakılması siyasî çevrelerde türlü şekilde yorumlanıyor lunan Soames,Başvekilin basta lığının muhtemelen bedeni ol-Westerham,28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1953
  • Yugoslavya'ya yapılan yardım Amerika* İngiltere ve Fransa cem'an 59 milyon dolar tutarında yardımda bulunacaklar Belgrat,28 Anka)Güvenilir kaynaklardan alman malûmata göre» Birleşik Amerika,Britanya v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1953
  • Kan gütme yüzünden bir cinayet daha işlendi Deve Mahmet adında bir hamal evvelki gece Cin Seyfettinâ tabanca ile öldürdü girmesinden Evvelki gece Galatada bir ciı»yet işlenmiş bir »abıkah,diğer bir sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1953
  • Üçlü atletizm müsabakaları dün başladı ilk günkü karşılanmalar sonunda Yugoslavya 80» Yunanistan 57» Türkiye 51 puan aldı Atina,28 A.AO Türk» Yunan ve Yugoslav atletizm millî maçı bugün,mahalli saatle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1953
  • TARSUS DÖNDÜ—Akdenizde turistik bir sefere sık mış olan Tarsus vapuru dün dönmüştür-Bilindiği gibi Tarsus vapurunda seyyar Torb sergisi teşhir edilmiştir.Resimde seyahat müddetine© gemide vazife görmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.06.1953
  • YAPRAK Gazeteciliğin hakkı ULUNAY Devlet Şûrası bir kararla gazetecilere kolaylıklar gösterilmesi hakkını temin eden sarı kart hükmünü ortadan kaldın verdi.Böyle bar karar almakta,Devlet Şûrasının elb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.06.1953
  • ri,Kıhçali Hamamında yatıp kalkan tshak Kerasi adında birini,alacak meselesinden çakı ile yaralamıştır.•fa-Defterdar fabrikasında çalı şan Tayyar öztalay adında bir işçi,ambardan çaldığı 22 metre amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.06.1953
  • K ISA HABERLER inşaat malzemesi fiatlan yüksekliğini muhafaza etmektedir.Bu arada bir torba çimentonun fiatı 574 kuruşa fırlamıştır.Taşlıtarlada çıkan tifo vak' alaıiyle yapılan mücadele devam etmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.06.1953
  • P.*yjv*ayı canla ndırma (için alınacak yeni tedbir Ekonomi ve Ticaret Vekâleti şehrimiz Ticaret Odasından,piyasada sıkıntısı çekilen mad delerin tesbit edilerek bildirilmesini İstemiştir.Vekâletin bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.06.1953
  • Yurt dışına gdsn milletvekilleri Evvelki akşam Simplon «ks presi ile.iki milletvekilimiz vurt dışı ziyaretlere çıkmışlar dır.Bunlardan Elâzığ Milletveki li M.Şevki Yazman Yugoslavya'ya Sivas Mebusu Ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.06.1953
  • Hie.29 Haziran 1953 lîıı 17 Sevv» 16 Hazir 1372 Pazartesi 1369 VAKtT VASATİ EZA.vl Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 4.31 12.17 16.18 19.45 21.48 2.11 8.46 4.32 8.33 12.00 2.03 6.26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.06.1953
  • *am W *W Kahvenin ağacı zarif,çiçeği nefis,kokusu lâtiftir;kendi de pek cazip ve fettandır.Kavrul mamı^ olarak haşlanıp lıastalara içirilirse ateşi düşürür;hes le sıtmalılara pek iyi gelir.Kavruldukta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.06.1953
  • DEFİLE İT Selçuk Kız Enstitüsü ve Çapa Akşam Kız Sanat Okulu,ciploma tevzi töreni ile elbise geçidi 2 temmuz perşembe günü saat 17.30 da yapılacaktır,TÖKEN İT Teknik Okulu talebeleri tarafından okul b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.06.1953
  • Kahve fiailanntfa düşüklük başladı Son günlerde yapılan tahsis ler dolayısiyle piyasaya miktarda kahve çıkmıştır.Bu yüzden 11 liraya kadar yükse len toptan ciy kahve fiatlan 9.5 liraya düşmüştür.Pîatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.06.1953
  • ££art$!daki Aydos of^ titanlarında yangın çıkîı Evvelki gün akşama doğrü Kartalın Aydos ormanlarında çobanlar tarafından yrl'cılao ateşin etrafa sirayet etmesi yüzünden bir yangm gıknöf" tır.Havanın s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.06.1953
  • İSEIÂP&H Abdurrahman,göğsünden vurulmuş olduğu halde kendini müdafaa etti 78 Yarabbi diyordu.Sen îslâmı muzaffer eyle.Sen Habibin yüzü suyu hürmetine ordumuzu muvaffakiyete ulaştır.Sen bizleri kâinat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.06.1953
  • Adana Şubemize Mahsus 250 100 50 Attın ikramiyesi Bu keşideden İstifade için Artana şubemizde 1&0Üraİlk bîr h?sap açtırmanız kâfidir.Bu Şubemizde posta havalesi ile fabrika ve satış mağazalarımız vası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.06.1953
  • Tarsus dün Akdeniz gezisinden döndü Türkiye Turizm Kurumu tarafından tertiplenen Akdeniz gezisi için kiralanmış olan Tar sus yolcu gemisi dün saat 10 da turistik seferini tamamlaya rak limanımıza dönm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.06.1953
  • Bir sarhoşun marifeti Hüseyin Hüsnü adında birisarhoş bir halde Beyoğiunda dolaşırken,evvelce beraber ya sadığı Ulviye adındaki metresine rastlamış ve konuşmak is temiştir.Ulviyenin bu teklifi reddedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.06.1953
  • Kamyon ithali için he:Kredili yoldan ithal edilecek kamyonların buradaki umumî acentalarına birer buçuk milyon lira tahsis edildi dan alınmış ve şartlardan han-Ekonomi ve Ticaret Vekâleti kredi yoluyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.06.1953
  • Karagümr&ikte yangında üç kişi yandı Dün sabah Karagümrükte üç kişinin yaralanması ile neticelenen bir yangın başlangı* cı olmuştur.Karagümrük Mehmet Ağa Camii Sokak 22 numaralı evin bahçesinde,benzin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.06.1953
  • Elektrik çarptı üsküdarda Validei Atik Kop riilü Hazımpaşa sokağında 3/3 numarada oturan Seyhan Tekelioğlu adında bir genç,radyo anteninin yanına perde takarken elektrik cereyanına ka pılmış ve hastah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.06.1953
  • Muallimlerin seyaha ti Istanbul mual imlerinden 30 kişi Tarsus vapuru ile bu hafta Fransaya gidecek Şehrimiz muallimlerinden 30 kişilik bir grup,Fransız muallimleri konfederasyonunun da vetlLsi olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.06.1953
  • HALKIN Bir talebe yurdundan şikâyet Cağaloğlunda Alayköşkii çıkmaz sokağında oturan bir okuyucumuzdan bu sokak sakinleri adına aşağıdaki şikâyette bulunuyor;«Sokağımıza nazır bulunan Cağaloğlu Erkek T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.06.1953
  • Bu yıl kömür sıkıntısı yok Depolarda İstanbul şehrinin kış hk kömür istihlâkinin yüzde ellisi nisbetinde stok hazır İstanbul Kömür Tevzi Müessesesinin kömür satışlarına bu yıl çok erken başlaması,şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.06.1953
  • İnşaat malzemesi fiatlannda değişiklik yok inşaat malzemesi fistları yüksekliğini muhafaza etmektedir.Bir çok memleketlerden çimento ithal edilmediği gibi Yugoslavya da son zamanlarda ton başına 1 dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.06.1953
  • Kadın yüzünden yara'ama Mustafa Yanık.Ömer.Neca ti Değirmenci.Abbas Doğanay.Musa ve Hayri adında beğ kişi.Beyoğlunda gezerlerken,yoldan geçmekte olan yaşlı bir kadın yüzünden kavgaya tutuşmuşlar ve bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.06.1953
  • Cankurtaran yük arabasına çarptı Akü Üredi adında bir şofö rün idare ettiği 35030 plâkalı cankurtaran arabası.Kazlıçeş mede Demirhane caddesinde Cavit Çadırtacı adında birinin idare ettiği çift beygir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.06.1953
  • Tramvayda yankesicilik Kadıköyde Halis Efendi sokağında 12 numarada oturan Nuber Kasaryan adında bir tamirci,tramvayda 900 lirası nı yankesicilere çarptırmıştır.Nuber» parasını Mustafa Er doğan ve Nec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.06.1953
  • Orman Fakültesinin tatbikat gezisi istanbul Üniversitesi Orman Fakültesinin Bahçeköy Dev-j let Orman işletmesinde tertip ettiği teknik çalışmalara ait tatbikat gezisi evvelki gün ve dün yapılmıştır Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.06.1953
  • Siyasî İcmal İsyanın hakikî seb3bi Komünistler,Doğu Almanyada çıkan isyanları,ilk günde şaşkınlıktan ağızlanın açamamışlar,ancak ikinci günü harici teşvik eseri gibi göstermeyi akledebümişlerdi.Hattâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.06.1953
  • Yugoslavya Jet uçağı yapıyor Yugoslavya'nın iki yeni tip jet uçağı hazırladığı bildiriliyor Paris,28 CA.A.Askerî mahfillerin bildirdiklerine göre» Yugoslavya'da hazırlanan iki yeni tip jet uçağı,bunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.06.1953
  • Japonyada tufanasa yağmurlar yağıyor Moji şehri sular altında kaldı.Şehrî tahliyeye başlıya?halk dağ ara kaçıyor Tokyo,28 A.A.Kiyusiyonun kuzeyindeki Moji şehri ne.bu sabah gene tufanâsa yağmurları ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.06.1953
  • Maİenkov tiyatroda Sovyey diktatörü iktidara geç tiğınden beri ilk defa halk arasında görüldü Moskova.28 A.A.Pravda gazetesi bugün Sovyet Rusya Başvekili Malertkov ile diğer hükümet erkânının dün gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.06.1953
  • TMiyelbBanta:1 MİLYON LİRALIK PLANIN KEŞİDESİ BAHÇELİ EV ÇEŞİTLİ PAHA İKKAMimtnİ En az 150 lira bakiyeli küçük cari hesaplar çekilişlere iştirak hakkını haizdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.06.1953
  • Yüzme bilmeyen bir genç boğuluu Erenköy Sanatoryomunda müstahdem olarak çalışan Ha san Aslan adında 25 yaşında bir genç.dün Erenköyde deni ze girmiş ve yüzme bilmediğin den boğulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.06.1953
  • Idanada 70 dönümlük ekili tar'a yandı Adana,28 A.A.Dün saat 14 raddelerinde Dikili köyünde 70 dönümlük ekili tarlada yanğm bıkmış ve ekinleri tamamen yanmıştır.Yapılan tahkikat sonunda yangına bu mınt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.06.1953
  • SANA DONECECÎIM 26 Genç baron yabancı yerden 'biraz yadırgıyordu.Fakat sev gilisini kırmamak için odan kümeleriyle çevrilmiş çimenle yere oturdu.Takip edilmiş ol mak korkusu içine nahoş bir his vermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.06.1953
  • "ısa SıaKcİ haberl^s if AMERİKA Birleşik Amerikar-m muhtelif sahalarında hejr jene kesilmekte olan ve aynı zamanda yangın ve diğer Metler dji ay siyle harap clmakta olan ağaçlımı yenilerinin yetiştiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.06.1953
  • PAKISTAN BÜFÜK ELÇİSİ DÖNDÜ Pakis-anın Türkiye Büyük Elçisi Gazanfer Ali Harı Londra'da üç hafta kaldıktan sonra memleketimize dönmüştür.Şüyük Elçi Pakistan Başbakan?Menmet Ali'nin daveti üzerine Lond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.06.1953
  • İstanbul İzmir tran seferleri haftada a î ya çıkarılacak Ankara,28 ANKA)Ulaştırma Vekilliğinden aldığımız malûmata nazaran 1-7-1953 tarihinden itibaren çarşamba gün leri izmir Bandırma arasında yolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.06.1953
  • Rj3^a:la istikraz bonoları tamamen Paris,28 A.A.Moskova radyosu Sovyetler Birliği Bakanlar kurulunum i 7 istikra?hakkında bir tebliğini okumuştur.IJu tebliğ.de bıldiıiicVğır.g^re,hükümetin çıkardığı 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.06.1953
  • Kaybolan pamuklar Bir Danimarka şirketine ait olan 25 ton ağırlığındaki 25(j balya pamuk esrarengiz;bir surette kayboldu Kuala Lampur,28 A.A.Danimarka Doğu Asya şirketine ait 25 ton ağırlığında 250 ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.06.1953
  • I İKTİBASTI Bir köpek Parisin büyük mşahsiyetleri arasına katıldı Şarkı söyleyen,piyano çalan,vals eden,hattâ Jaan Gibin ile birlikte film çeviren Bibiche Parisin en lüks eğlence yerlerinde dolaşıyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.06.1953
  • Sarsaklarında altın kaçıran baba-îvs Bombay,28 Nafen)Hinıdistanm Bombay eyaletinde Kar var limanına girmekte elan üg yolcudan şüphelenen gümrük;me murları bunların bütün eşyasından maada üzerlerini de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.06.1953
  • Yeni bir "Musso ini,ortaya çıktı Roma,28 Nafen)ttalyada yeni bir «Mussolini^ ortaya çık* mıştır.Çu da eski Ducenin kuzeni Q4 yaşında Alfredo Mussolinidir.Alfredo Mussolini ttalyada Faşizmin yeniden do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.06.1953
  • Maceraya dâir Macera büyüsü ölümsüz olan kelimelerden biridir vû bana kalırsa felsefenin ikiz kardeşidir.Biiiumiyene fcar^ı duyulan tecessüs hayatın ttaybıuı güze aldırmakta devam edecektir.Değişecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.06.1953
  • 1 *y Kore'de mütarekenin imzalanması beklendiği şu günlerde cephedeki savaşlar bütün şiddetiyle devam etmektedir.Bu savaşlar sırasında Kore'de destanlar yaratan Türk Tugayı da çok şiddetli muharebeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 29.06.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Hazreti Ebu Bekirin asker ve memurlardan ibaret orduları Ordusuna verdiği direktifte kadınları öldürmemelerini,çocuklarla ihtiyarlara tecavüz etmemelerini,mamureleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 29.06.1953
  • Esmer mi?Sarışın mı?dâvası hâlâ "halledilememiş bir mevzudur.Hakikaten;*esba erkekle*-sarışiri kadrhlarl mı,yoksa esmerleri mi daha çok.beğeniyorlar?Hollywood film âmilleri bunun •k sırlını bir tür,lü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.06.1953
  • İNİM vftoılan bisiklet yarışnu katışan müsabıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.06.1953
  • Spor yazarları Sanatkârlar maçı seyircilere neşeli bir gün geçirtti Eyvah kalemize iniyorlar,Dünkü mühim maçtan evvel sanatkârlar ve spor yazarları takımları çok iddialı bir karşılanma yaptılar.Sahaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.06.1953
  • Fenerbahçelin yılık kongresi dün yapıi'ı Fenerbahçe Kulübünün yıllık kongresi bugün saat 10.30 da kulüp lokalinde 216 azanın iştirakiyle yapıldı.Kongre başkanlığına Nasulü Baydırın seçilmesi ile idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.06.1953
  • |Dünkü maçın tenkidi] j Mevsimin son futbol turnuvası dün Atinayı 2-0 nıağ-lûp eden İstanbul temsilî takımının birinciiiğiyle nihayet-lendi.ı İyi tertiplenmiş Mr kadroyla sabaya çıkan İstanbul Karması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.06.1953
  • Gazeteciler Cemiyetinin son maçında stonhul futbol karması dün Atina muhtelitini 2 0 mağlûp etti Bu suretle İstanbul karması turnua birinciliğini kazanarak kupayı aldı Stad:Dolmahalıçe Maç:İstanbal At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.06.1953
  • RÖPORTAJ Gülhane Parkında günde on beş çocuk kayboluyor Bahar ve Çiçek Bayramı eğlenceleri halkımızı o kadar sarmış ki ellerinden* tuttukları çocuklarının yanlarından ayrıldığının farkına varamıyorlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.06.1953
  • Saint Antoin kî sesinde yangın çıktı Dün,İstiklâl Caddesinde,Kaymakam Reşat Bey sokağında 325 numaralı Saint Antoin Kilisesinde bir yangın başlangıcı olmuştur.Kilisenin içindeki iki kapı arasında bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.06.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ OZBAY Smit Londrada ikinci kurbanını aramaya koyuldu 7 Onıi yukarıya kal darken ev bana biraz sıcak oMi Fazla sıcak banyonun ka!p semes' verebileceğini duy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.06.1953
  • Düzmece MUSTÂFA,Prens hazretleri Timur Paşa zadelerden,Evranos oğullarından gayri bir şahit daha gösterebilir misiniz 2 ÇİKAN KISIMLARIN HÜLASASI Eflak prensi Mirçc mükellef dairesinde gözdeleriyle ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.06.1953
  • Hâkim,Christine in kocasını alâkadar eden dâvada şeiıadet etmesine kanunun müsait olma dığını söyliyebilirdi.Ashby,müşkül bir meseleyi halledecek formülü bulduğu için yerinde duramayan bir ta-lebe gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.06.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.06.1953
  • Amerika» Brezilyaya 5 üstünuçankal 5 verdi Rio tie"Danerio,28 A.A.30 nisan tarihinde Amerika ü* Brezilya arasında imzalanan askerî anlaşma gereğince,Birleşik Amerika Brezilya hava kuvvetlerine bugün 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.06.1953
  • Filipinlerde harp suçluları affsdîîdi Mamla,28 AP)Filipinler Reisicumhuru Quirina,hükümet tarafından harp suçlusu olarak mahkûm edilmiş bulunan 113 Japonun hapsini affetmiştir.36 idam mahkûmunun cezal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.06.1953
  • nrevMMiMfu BULMACA Hazırlıvan Sadi BORAK 1 2 3 4 5 6 j i 7 8 9 10 11 12 ir 2~i *n rn 3 Hj 4 5 6 7 gri 8 9H HknEs 10 n 12 ıf sa$a:1 Sınıf;Derviş sopası.2 Yeni dünyalı.3 Tokat sesi;Ziyan.4 Vasıl ol;Vago
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.06.1953
  • Fatih ormanı kuruluyor Yeşil Türkiye Orman Mühen dişleri Cemiyeti şehrimizde «Fatih Ormanı» adıyla bir or man vücuda getirmek için teşebbüse geçmişlerdir.Cemiyetin bu hususta Vilâyete yaptığı müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.06.1953
  • Bursa polis müdürü tehdit edildi [Baş tarafı birincide!tevası açıklanraiyaıı bu mektubu gönderenin 27 yaşlarında Remziye adında genç bir kadın aîdugu tesbit edilmiştir.Polis Müdürlüğüne celbedüen genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.06.1953
  • Rusyada dahili buhran [Baş tarafı birincide] kavemetinin 5 ci yıldönümü mü nasebetiyle yaymlacUgi 5000 kelime uzunluğundaki makalesinde Edvard Kardelj,şunları ilâve etmektedir:«Çekoslovakya ve Doğu Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.06.1953
  • Meyva ve sebzeciler mal satmıyor [Baş tarafı birincide] lar tamamlanmıştır.Belediyenin İmi hareketi halk arasında mem nuniyet uyandırmıştır.Diğer taraftan,dün şehirde umumi bir teftiş yapan Belediye m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.06.1953
  • Yugoslavya'ya yapılan yardım [Baş tarafı birincide] olup» bu meblâğ.Amerikan kongresinin tasvibine tâbi bu Ilınmaktadır Britanya'nın yardım payı 3 milyon sterlin ve Fransanınki ise 2 milyon sterlin tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.06.1953
  • Millet Partisi kongresi TBaş tarafı birincîdel ve bu meyanda tüzüğün 7 nol maddesinin tadili için de üit teklifte bulunmuşlardır.Gece yarısı kendisiyle görüş tüğüm Hikmet Bayur teklifle ri kabul edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.06.1953
  • Churchill'in hastalığı teessür uyandırdı [Baş tarafı birincidel tısım yatakta yedikten sonra,bazı devlet işleriyle kısa btt müddet meşgul olmuştur.BERMUDA KONFERANSININ TEHİRÎ II-Bern,28 ANKA)Başvekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.06.1953
  • Ruslar harp esirlerini iade ediyor Sovyetler 607 Avusturyalı harp esirini iadef edecekler Viyana,28 A.A.Sovyet hükümetinin bir temmuzdan i-tibaren Avusturyaya iade etmeyi kararlaştırdığı 607 Avus-tury
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.06.1953
  • Kan gütme yüzünden bir cinayet daha işlendi [Baş tarafı birincide!liyor içeri Hasan,Hüseyin,Yusuf,Avni ve Deve Mehmet adın da beş kişi.giriyor.Lâzlar grupundan olan bu gençler,Köprü hamallarına sataşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.06.1953
  • Çırılçıplak ağaca sarılan Sairilfilmenam [Baş tarafı birincide!takta karısını bulamayınca det hal bütün evi aranıp ve pencereden baktığı zaman ay ışığı altnda karısını çırılçıplak olarak ağacın tepesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.06.1953
  • Avrupada havalar tersine döndü Londra.28 A.A.Bugün Avrupada havalar beklen medik şekilde şimalde sıcak güneyde soğuk olarak geçmiş tir.Finlandiyamn şimalinde yÜ2 lerce Ren geyiği sıcak dalgası nm tesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.06.1953
  • İtalya güzeli seçildi [Baş tarafı birincide] îtalya güzellik kraitçesi seçilir seçhJr.z müsabakaya sadece Amerikaya gidere* sevgilisi ha va çavuşu Herbert Barmesi görebilmek için iştirak ettiğini itir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.06.1953
  • Bayar'ın ziyaretleri tBa-S tarafı birincide motörü ile Boğazın Anadolu yakasında bir gezinti yapmıştır Küçük suda karaya çıkan Reisicumhur,burada bulunan halkın coşkun tezahüratı ve sevgi gösterilen i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.06.1953
  • tzmitin kurtuluş bayramı İzmît 28 A.A.îzmitîn düşman istilâsından kurtuluşunun 32.ci yıldönümü bugün büyük bir coşkunlukla kutlan mıştır.Saat 9.30 da atılan topla baş layan merasimde.Belediye bi nasmd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.06.1953
  • Bir tanker infilâk etti TBaş tarafı birincide!denize dökülmesi neticesinde diğer beş gemi de ateş almış tır-Yangın evvelâ hamulesini boşaltmakta olan Panheim tan kerinden denize dökülen petrollerin tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.06.1953
  • Amerika Güney Kore ile bir pakt imzalıyor [Baş tarafı birincide] Seoul,28 A.A.Amerikan Dışişleri Vekil yardımcısı Valter Robertson,bugün beklenmedik bir zamanda Güney Kore Cumhurreisi Syngman Rhee ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.06.1953
  • İran'da para ayarlaması yapıldı Tahran,28 A.A.îran hükümeti bugün aldığı bir kararla döviz fiatım 10 riale mukabil bir dolar olarak tesbit etmiştirîran hükümeti diğer paraları da kambiyonun istikrarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.06.1953
  • Başvekil Manisada nutuk söyledi TBas tarafı birincide] Cihan Harbi sırasında takip ettiği iktisadî programın mera leketi iflâsa sürükleyecek durumda olduğuna işaret ederek «bizi iktisadî plansızlıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.06.1953
  • NOT:Başvekil Adnan Menderes'in bu çok mühim nutkunu vaktin geç olması hasebiyle tam metin halinde neşrine imkân bulamadık BAŞVEKİL İZMÎRE HAREKET ETTİ Manisa,28 A.A.Başvekil Adnan Menderes,refakatinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.06.1953
  • etizm mü [Baş tarafı birincide] evvel yapılan geçit resminde bando önde olduğu halde sıra^ Bİyle Yugoslav» Türk ve Yunan millî atletizm takımları önlerinde Millî Bayrakları olduğu halde statta bir tur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.06.1953
  • Doğu Almanyada yiyecek sıkıntısı çekiliyor Başvekil Grotewohl radyo ile yayınladığı bir nntkunda çiftçilerden hasadın bir an evvel hükümete teslimini istedi Berlin,$8 A.A.Doğu Almanya Başvekili Otto G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.06.1953
  • Fransız kabinesi kuruldu CBaş tarafı birincide] Paul Ribeyre Köylü)Dışişleri:Georges Bidault Cumhuriyetçi Halk Hareketi)İçişleri:Leo Martinaud Deplat Radikal Sosyalist)Millî Müdafaa:Rene Pleven Demokr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.06.1953
  • j^:WILLYS-OVERLAID 1953 MODEL?V'.'Vır,V' ft m^mam^ul^ IP u H££f 1903-1953 WILLYS OVERLAND 50 SENEDEN BERİ OTOMOBİL İMAL EDER.Yol olsun olması» Hiç bir vasıtanın yere Emniyet içinde ulaşırsınız i UNIVE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.06.1953
  • Seyhan Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iş:«55954» lira 92 kuruş keşif bedelli Kozan Çukurköprü arası menfezleri inşaatıdır.2 Eksiltme 8/7/1953 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 11 de İl Daimî Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.06.1953
  • Ankara İli Daimi Komisyonundan Ayaş İlçesinde yaptırılacak Veteriner Dispanseri ve Aşım Durağı inşası işi açık eksiltmeye çıkarılmıştıra—Keşif bedeli 26.49H lira 44 kuruş olup geçici teminat 1.987 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.06.1953
  • Bükülür bakır born alınacak Dsvlet Demiryolları Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan 1 25 35 ve 40 milim iç kuturlarında cem'an 460 metre bükülür bakır boru acık eksiltme ile satın alınacaktır.2 Muhamm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.06.1953
  • BİLÛMUM BEYNELMİLEL YARIŞLARDA DAİMA BAŞTA GELEN CZ ve JAWA MOTOSİKLETLERİ dukyanın her tarafında olduğu gibimemleketimizde de emsallerine terbih,edilmektedir.görünüşleri zarİftîb.yap1lam sağlamdır fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.06.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Küçük öğle konseri Manuel De Falla:«Üç köşeli şapkam bale süiti.Çalan:Alceo Galiera id.Philar ınoTua orkestrası 13.45 Şarkılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.06.1953
  • BAŞ AĞRILARINA KARŞI fSDiBitl başarı ile kullanılır.4 saat dra iie günde 3 adet alınabilir.6999925
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.06.1953
  • ADcme şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 AJtı ayhk 2z SO Üç aylık 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi rnsmleltetle»* iki misildir.İlân şartlan 2 ve 3 Üncü sayfa sant 4 T.I*.7 ve S bici sayfa sant.3,30 T.L.A-îî ânlar ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.06.1953
  • Neşriyat PAZARTESİ KONUŞMASI Fransız klâsiklerinden Sainte-Beuve'in «Pazartesi Konug maları» ndan bir seçme yapan Millî Eğitim Vekâleti,bu seçmelerin birinci cildini yayımlamış bulunuyor.Fehmi Baldaş'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.06.1953
  • SON HAFTA KOMEDİ TİYATROSUNDA Her akşam 21.30 da BiitHn eski usul ve actetleriyle ORTA OYUNU BU HAFTA:30 Hazirana kadar Tahirle Züftre Gişe her gün 10 da jçılır Tel:40409
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.06.1953
  • Kayseri VIII.ci Kor.Hayvan Sa.Al.Ko.dan:Aşağıda yazılı evsaf ve şerait dahilinde 13/Temmuz/953 günü Pınarbaşı ilçesinde başlamak ve 20 gün devam etmek üzere yüz bin liralık hayvan satın alınacaktır is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.06.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verijen^Askerî_Kıtaat ilânları Kavalı zarfla 9000 adet öğrenci fanilası satın alınacaktır.Bedeli 100.000 lira geçici teminatı 6550 liradır.İhalesi 13/7/953 pazartesi saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.06.1953
  • Kambiyo Kapanış »terling Dolar Fr.Frangı Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Warm Liret Drahmi Bakoudes t e eshan Açılış Kapan r 784—784.280.50 280.30 0.80 0.80 64.03 64.03 f.ee 5.60 54.12.50 54.12.50 73.68.40 73.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan