Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.06.1953
  • C.HLP.Kurultayında beklenmiyen hâdise tamam-İnönü ve 50 arkadaşı,kurultaydan genel sekreterlik makamının lağvını istedi Teklif uzun münakaşalardan sonra reddedildi Genel Başkan İnönü,genel idare kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1953
  • İki jet uçağımız parçalandı Her iki kaza neticesinde üç kişi öldü bir kişi de ağır surette yaralandı Ankara.25 Milliyet)Millî Savunma Vekâleti Temsil Bürosundan bildirildiğine göre,bugün iki askerî je
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1953
  • Sovyet peyklerinde ayaklanmalar arttı Romanya,Çekoslovakya ve Arnavutlukta halkla polis arasında çarpışmalar oluyor Belgrad,25 Nafen)Yugoslavya'ya gelen raporlara gö re;Arnavutlukta son hafta icinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1953
  • Dünkü yangında» bîr görünüş Cerrahpaşada çıkan yangın Dün Cerrahpaşa semti büyük bir yangın tehlikesi atlatmıştır.Etrafı ta namen biribirine yakın ahşap binalarla çevrili olan Kargı sokağındaki Avni B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1953
  • TÜRKİYE GÜZELİ 5 temmuzda Kaliforniya'nın Long Beach şehrinde yapılacak olan 1953 Dünya Güzellik Kraliçeliği müsabakasına iştirak edecek olan Türkiye güzeli Ayten Akyol dün de seyahat hazırlık lariyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1953
  • Uçan dairede görülen adam Brush Greek Kaliforniya)25 A.A.EJrush Greek'in bir kaç mil kuzeyinaeki Mavnle Greek mıntakasında küçük bir altın madeni işleten J *n Black ve John Van Ailen adında yaşlı iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1953
  • Londra canavarının idamına karar verildi 9 erkek ve 3 kadından müteşekkil olan jüri keyeti John Ckristie'flin deli olduğu hakkındaki iddiaları kabul etmedi Londra,25 A.A.A.P.Londra Landrusu lâkabiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1953
  • nosma yap»,Kriva,M;botlann d.aa„raa^ 4,rta Z»,»y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1953
  • Bugün cehrimizde havanın *a-pj babJeyln çok bulutlu sonnılnrı m güneşli geçeceği,sühunet dorr-resinin deglşmiyecegi tubmin W edilmiştir,J r—ı '^gşSSîil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1953
  • Rektör seçimi dün yapıldı İstanbul Üniversit si Rektörlüğüne prof,Fahir Yenıçay,Te\nik Üniversite Rektörlüğüne de Prof.Ah ne t Özel getirildiler İstanbul Üniversitesinin yeni Rektörü Prof,Fahir Yeniça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1953
  • itt M ht e t En titiz tarihi roman tiryakilerinin bile büyük bir merak ve heyecan'a okuyacağı Mr eser daha neşrediyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1953
  • YAZİ SERGİSİ Dün Gedikpasa Ortaoknlnnda açılan sergide fethin 500 üncü yıldönümü münasebetiyle gazetelerde inti şar eden makale ve eserler teşhir edilmiştir.Besim» serginin bir köşesini tesbit etmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1953
  • Bermuda konferansı ingiltere Başvekili konferansa 7 müşavirle birlikte iştirak edecek Londra,25 A-A.Bugün 10 Downing Street Başvekâlet Dairesinden resmen bildirildiğine göre,8 temmuzda başlaması mukar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1953
  • M.P.büyük kongresi Cumartesi günü yapılacak kongrenin şiddetli münakaşalara sahne olacağı tahmin ediliyor Ankara» 25 Anka)Millet Partisi Genel Kongresi 27 haziran cumartesi günü saat 10 da şehrimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1953
  • Doğu ve Batı Almanyanın birleşmesi I III Churchill,bağımsız bir Almanya kurulması hususunda Adenauer!destekliyor Londra,25 JLA-Sir Winston Churchill,bugün Batı Almanya Başvekili Adenaner*e gönderdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1953
  • Kore harbinin 4 üncü yılı 300 bin Güney Koreli dün Seoul'do mütareke aleyhinde nümayiş yaptı Seoul,25 A.A.Kore harbinin dördüncü yılına bastığı bugün,yüz binlerce Güney Koreli mütareke/aleyhinde son d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1953
  • Fransada politika oyunu Kabine buhraniyto alay eden bir film,büyük rağbet gördü Paris,25 A.P,36 günden beri sürüp gitmekte olan kabine buhranı ile inceden inceye alay edercesine tertiplenen bir aktüal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1953
  • Üç kişinin ölümü ile neticelenen kaza Bir hafta evvel Ramide,Uç kişinin ölümü ile neticelenen bir kaza olduğunu yazmış ve Emniyet makamlarından aldığımız malûmata göre,Rıza Nur adında birinin idaresin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1953
  • Adres:Nuruosmaniye Turbedar Sokak No:18 İSTANBUL,Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI:1125 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİATI 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.06.1953
  • YAPRAK islâmiyet ve Alman âlimleri UL.UNAY Evvelki günkü tarihle Kuraşi)den gelen bir telgrafta «Davn» gazetecinin Batı Alman v a muhabirinden aldığı habere güre,beş Alman âlimi dhı^-mübin-i İslam'ı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.06.1953
  • POLİSTE ¦fr Dolapderede oturan Kalyopi adında bir kadının evine giren Recep Armen adında bir sabıka lı çaldığı eşyalarla kaçmak isterken suçüstü yakalanmıştır.¦fa Orhan Samsal adında bir sabıkalı,Beyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.06.1953
  • Kayış dağı menbaının verimi arft rıldı Sular İdaresi Kayısdağı suyundan daha fazla istifade temin etmek maksadiyle suyun monbatnı tamir etmeğe ve isalesûıi Kadıköyüne kadar uzatmağa karar vermiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.06.1953
  • flu 26 r.n.1i 14 ¦n a 1953 Hazır ¦n Cuma 1369 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 4.30 8.45 Ögie 12.17 4.32 İkindi 16.17 8.32 1 Akşam 10.45 12.00 i Yatsı 21.48 2.03 Tmsak 2.09 6.24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.06.1953
  • K r SA HA BERLER •fc Belediye,İnşaat malzemesi imal eden fabrikalar kurmak için teşebbüse g-eçmiştir.Bu fab likalarda imal edilecek malzeme hem Belediye inşaatında kullanılacak,hem de piyasaya çıkarıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.06.1953
  • K O 1V O IR 3E jç Kınalıda Gençlik Kulübünün senelik 'kongresi 30-6-1953 salı günü saat 18 de,kulübün Akasya Caddesi 21 no.lı lokalinde yapılacaktır.Teksif İşçileri Kooperatifinin yıllık 'kongresi' 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.06.1953
  • Memleketimizde iç yer ü erinin say s sı ar is m or Çalışma Vekâleti Araştırma ve İstatistik îŞüvosu,işyerleri 1îe işçi miktarları hakkında son bir cetvel ıneşretm.şfırl'eni tanzim olunan bu cetvel dek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.06.1953
  • faiRM&TAYÂ Halife Yezid SI,tam üç gün Habbabenin matemini tuttu 75 Ölümün neleri kucağına aldığını,neleri saçlarından sürüklediğini düşünenler bu hale acıyor ve müteessir oluyordu.Sarayda bir ölüm hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.06.1953
  • Dört ilkokulun inşası tamamlandı îki senede inşa edilecek olan 31 ilkokuldan Eyüpte îslâmbey.Fatihte Saraç'hane'başi:Kadıköyde Kozyatayı.Sarıyerde B.üyükdere ilkokullannın inşası tamamlanmıştır-Bu oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.06.1953
  • İntihara ka^kştıfar Kadıköyde oturan Marta Kazar adında genç bir kadın fazla miktarda uyku ilâcı içerek,Eminönünde oturan Harika Neliry.ona adında 17 yaşlarında bir kız da vapurla Adadan gelirken kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.06.1953
  • Para ve mücevher hırsiZÜağı Kabataşta.Beşaret sokağında oturan Hayri Seylan adında birinin evine evvelki gece hırsız girmiş ve 400 lira para.13 bin Fransız frangı ile bazı ziynet eşyası çalarak kaç mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.06.1953
  • Türk Hint ticaret anlaşması Son defa memleketimizle Hindistan arasında imzalanan ticaret anlaşması şehrimiz piyasasında büyük memnuniyet uyndırmıştır-Bilhassa anlaşma hükümler] arasındaki geniş mikyas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.06.1953
  • Şilepçilik kongresi Toplantıya katıian Denizyolları temsilcisi Kongre hakkında izahat verdi îtamburgta toplanan beynelmilel şilepçilik kongresine iştirak etmiş olan Denizyolları işletmesi Müdür Muavin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.06.1953
  • I mm* jfim mm MM!Mi HALKIN SESİ Dilencilere dair Balabanağa mahallesinde,Vidhıli Tevfik Paşa caddesinde c/tııran okuyucumuz Süleyman Nazım yazıyor:«Halkın Sesi'ni okumaktan hususî bir zevk duyarım.Hep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.06.1953
  • Fatih Aksaray va Bey oğlunda yardımcı haller açılmasına karar varildi Piyasada bir aydan beri göze çarpmakta olan olağanüstü pahalılığı önlemek maksadiyle Vilâyet ve Belediye teşkilâtı müştereken çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.06.1953
  • Florya tdsîsl erindeki yolsuzluk inceleniyor Florya tesislerinde yolsuzluk olduğu iddiası üzerine mül kiye ve Belediye müfettişleri tahkikata başlamışlardır.Müfettişler,şimdiye kadar bu işle alâkalı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.06.1953
  • Armatörlerimiz mü&ktil durumda Son günlerde dış deniz hatlarında bazı yabancı memleket armatörlerinin rekabeti dolayısiyle navlun ücretleri ehemrniyetli miktarda düşmüştür.Türk armatörlerinin ço£u bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.06.1953
  • İki kadın kavga etti Rekabet yüzünden çıkan kavga sonunda rakibeier birbirlerini yaraladılar Evvelki gece Beyoğlunda.Balyoz sokağında,Can Bar isimli kokteyl salonunda,semti heyecana düşüren bir hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.06.1953
  • Çimento ve kereste bu unar^ y »r Piyasada inşaat malzemesi fiatlannda başlıyan pahalılık devam etmektedir.Bilhassa,Yugoslavyanın bir müddet çimento ve re ar yec eğ ini bildirmesi üzerine,çimento ka ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.06.1953
  • üami Oker'i» duruşnra^na d«vam rdî1cfi Gümrük kaçakçılığı yapmak iddiasiyle mahkemeye verilen Albay Nami Oker ve eşi Sabiha Okere-bahis mevzuu kaçakçılığa göz yummak suçu ile yargılanan Haran şilebi s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.06.1953
  • Prens Sab?»haddînin elim vıldö^ü^is Türk mütefekkiri Prens Sabahattin beyin ölüm yıldönümü münasebetiyle.Muallimler Birliği ile Sosyoloji Enstitüsü önümüzdeki salı günü bir anma toplantısı tertip etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.06.1953
  • Karpuz sergileri Unkapanınd^ kurulacak Gecen senelerde olduğu gibi bu yıl da karpuz ve kavun ser gilerinin Unkapanmda kurulmasına karar verilmiştir Şim dilik Yenikapıda ayrı bir sergi açılmasına imkân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.06.1953
  • Mısır italyan görüşmeleri Roma'da yapılmakta olan iktisadi müzakerelerin samimiyet ve dostluk havası içinde inkişaf ettiği bildiriliyor Roma.25 A.A.Bir kaç günden beri Roma'da Mısır ve İtalyan heyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.06.1953
  • Lortta Mossford tekrar Tiirkiyeye gelecek Londra,25 Nafen)A.nkarada Devlet Operasında bale sahnelerinde rol almış olan Miss Lorna Mossford buraya dönmüştür.Basma beyanatta bulu nan Miss Lorna Mossford
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.06.1953
  • İnşasına karar varilen yoîîar 1953 yılı yol programı içinde buluıîan Beykoz» Adalar» Eyüp.Eminönü» Üsküdar,Bakırköy kazalarına ait yolların inşası işi Daimî Komisyon tarafından müteahhide ihale edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.06.1953
  • İspanyada çok zengin petrol ve Uran:um madenleri bulundu Madrid,25 T.H.A.Aylar dan beri İspanya'nın dağlık:nun takası olan Navarra eyaletinde araştırmalar yapan Amerikan ve İngiliz mütehassısları bu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.06.1953
  • Bir tepkili uçak,Kenya halkına dahşai satdı Naircbi,25 A.A.Kenya semalarında görülen büyük biı tepkili uçak,dün yerli kabileleı arasında heyecan yaı atmıktır.Uçağı görenler,bundan beş sene evvel aforo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.06.1953
  • Bir arcıa öü gözierîyüe yerci J sn t$örme(j2 başladı Londra,25 Nafej)Mühim bir kaza neticesi *iti gözü nü de kaybetniiş olan Oxfordlu bir adam ölmüş bîr bahriyelinin gözünün korneasından istifade eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.06.1953
  • Mato deniz test bu kafi İtalyan» Yunan ve Amerikan filoları Jouyen denizimle küçük bîr manevra yapacaklar Napoli.25 AP)Cumartesi günü üç NATO memleketine mensup harp gemileri ve uçakları İonyen denizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.06.1953
  • İzmirde sıcaklar Dün hararet gölgede 31 güneşte 56 dereceye kadar yükseldi;4 kişi sıcaktan bayıldı İzmir,25 T.H.A)Bir kaç günden beri devam eden şiddetli sıcaklar birden bire tahammül edilmez bir hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.06.1953
  • Amerika üe Türkiye arasıda çüftçi mü)aw4*tosi Vaşington,25 T.H.A.Amerikan Haberler Seivir/min bil dindiğine göre,Avrupa ve Orta Doğu'da,çiftliklerde bir müddet yaşamak ve ^alışmak üzere 30 Ameril/alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.06.1953
  • Lübnan vise muamelesini kaldırdı Beyrut,25 AA.Lübnan hükümeti,Arap memleketleri a rasında muntazam pasnportla seyahat edenlerin vize muamelesine tâbi tutulmıyacaj^nı ilân etmiştir.Hükümetin bu kararın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.06.1953
  • Amrrjkalı bir kadın Edsn'i evine davet eiti Roston,25 A.A.Bir hat taya kadar hastaiı möden çıkacak olan İngiliz Dişısieri Vekiü Anthony Eden,neKahat devresin geçirmek üzere Amerikalı bil kaüm tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.06.1953
  • isenhower,Demokrat Liderlerle Amerikan Reisicumhuru dış siyasette muhaliflerinin müzaheretini temine çalışıyor maziden bahsetmekten bıktık.Beyaz Saray toplantıda görüşülecek meselelerin günde-Washingt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.06.1953
  • Arnerikada casusluk ölümle cezalandırılacak Vaşington,25 A.A.Ayar Meclisi bugün,casusluk suçundan Rasenberg'lere tatbiri edilen cezanın,Kore Haıbi müdde tince devam etmesini ittifakla tasvip etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.06.1953
  • Kjsa haricî haberler İNGİLTERE Londradaki büyük meyva mağazalarından birinin sahibi,marazasının 50.açılış yıldönümü nü tes'id etmiş ve bu münasebetle mağaza sın daki bütün mallan 1903 yılındaki fiatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.06.1953
  • General Vandenberg Ank*rayj ziyareti sırasında Amerikan hava ordusu Emekliye sevkedilecek olan General Vandenberg yapılan kesintiler dolayısiyle hava ordusunun zayıflamakta olduğunu söyledi New-York,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.06.1953
  • İKTİBAS "üçüncü Adam,yaratıcısı nın üçüncü karısı ingiliz sinema âleminin imparatoru Sir Alexandre kendinden 36 yaş genç bir köylü kızı ile evlendi İngiliz sinema âleminin 60 lıi imparatoru Sir Alexan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.06.1953
  • FIKRA Der O kadar istediğini halde der-t gilerden bu ay da bahsedeme-I dim.Yeditepe,Yenilik ve Hisar 1 yeni sayılarını çıkardı.Bn &o-i J »uncusu nerdeyse bı^ıi bu defa daha atlatacak.Halbuki ben Hisar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.06.1953
  • Suriyede bazı mevkuf ar serbest bırakıldı Şam,25 A.A.Mahkeme kararı olmadan mevkuf bulundurulanların tamamen serbest bırakılacakları hakkınca General Çiçekli tarafından,yeni ana yasa'tasarısının ilânı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.06.1953
  • Fransız imparatorluğu Fransa» Şimalî Amerika ve Hindistaıu İngilizlere terke mecbur olduktan sonra bir müddet müstemleke siyasetinden vaz geçmiş» ancak geçen asrın ortalarında-bu İşde geri kalmanın ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 26.06.1953
  • «Beyhan,dönüyordu.Murat bir ara Bursaya kaçmayı düğündü.Üstüne nırden bire çöken halsizliğin içinde,kızla karşılaşmağa tahammülü yoktu.Üç sene evvelki aşkım «amanın süzgecinden geçirerek kuvvetini anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.06.1953
  • t Dün Cerrahpaşaca,muhiti heyecana veren bir yangın olmuş ve bir ev tamamen,bir ev de kısmen yanmıştır.2 Dün Ankarada sıhhiye birlikleri muvaffakiyetli bir tatbikat yapmışlardır.3 Doğu Almanyada çıkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 26.06.1953
  • Bikiniye hücum Üç yıldan beri plajlarda amansız bir mü cadele başladı:Bikiniye hücum.Bir çok memleketlerde bir takım ahlâkî faraziyeler ileri sü-renler Bikiniyi yasak ettirmeğe muvaffak ta oldu amma t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 26.06.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A istanbul halkını gene dedi kodu ve korku sarmıştı Zindanlardan adamlar çıkartıhp sokaklarda ası?dı.Küseyim Paşa için laf ç karanların aynı âkgbefta uğrayacakları Sadr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.06.1953
  • Bugün Istanbul nuıhtelitiyle karşılaşacak olan Ankaralılar Brezilya takınılyle yaptıkları maçta Gazeteciler Cemiyetinin tertip ettiği turnuanın 2.maçı İstanbul temsili takımı bugün Ankara karmasiyle k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.06.1953
  • Arjantinde kavgalı bir maç Buenos Aires,25 Nafen)Arjantin şampiyonluğu için yapılan son maçlardan birinde çıkan kavgada,bir kişinin öldüğü,17 kişinin çok ağır bir şekilde yaralandıkları ve daha birçok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.06.1953
  • Balkanlarda elde edilen son atletizm neticeleri Yugoslavlar 22 branştan 12 sinin rekorlarını ellerinde tutuyorlar Atinada yapılacak olan «Üçlü» yarışmalar münasebetiyle,Türki ye,Yunanistan,Romanya,Yug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.06.1953
  • m x Yanıü yaıpılacajr üçlir atletizm karşılaşmalarına katılmak üzere Atletizm Millî takımımız Atinaya hareket ediyor Bu müsabakalara iştirak edecek Türk,Yunan ve Yugoslav atletlerinin isimlerini veriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.06.1953
  • Kısa Spor Haberleri GEORGE II.WALKER ÖLDÜ Nevyork,25 AP)Amerikanıl,tanınmış bankacılarmdai)ve spor muhitleri şahsiyetlerinden George H.Walker,dön 78 yaşında olduğu halde hayata gözlerini kapatmıştır.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.06.1953
  • RÖPORTAJ Bu şehirde 80 kilometre sür'at,felaket Yolcunun çok,otobüsün az olması cfolayssîyle izdihamı önlemek için şoförlere hızlı gitmeleri emredil niş.Baladiye memurları da işe pek karışmıyorlar.Çün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.06.1953
  • Hacca gîdecskier hakkında tesbit edöBen esaslar Ankara,25 A.A.Hac maksadîyle Suudî Arabistan'a gidecek vatandaşlarımızın bu seyahatlarında karşılaşacakları müşkülleri önlemek ve mev zuatımızdaki hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.06.1953
  • Maamafih aldanmış-da oiabı lirdi,belki ona öyle gelmişti.Komiseıi daha iyi nımamasına cidden üzüldü.Onda,arkadaşlık edebileceği iyi ve merri bir insan hali vardı.Sorguya suale cevap vermemişti ama.bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.06.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.06.1953
  • İstanbul Besinci İcra Meıtt»1" İlığımdan:Beyogiunda,Suriye Pasajı*'* 2/7 numarada iken hâlen iz*^ gâiu meçhul bulunın KA*^ FÎLZ.Burla Biraderler ve feriki vfi fcili Avukat Gabay tar«JM f 23/8/951 tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.06.1953
  • RKTMNA Deli İbrahim,Etmeydanmdaki eşkıya güruhunu isyana teşvik ediyordu 91 Sustular ve üçüncü,ynni son partiyi ayırmış oifcn pehlivan ağanın karşısına dikıkıiier.Halil ağa eliyle etrair,boşluğunu iba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.06.1953
  • »ON TENKİL Hakikaten Deli İbrahim sa rayda bir takım entırikalarm döndüğünü hissetmij,öliimüij pek yakınında bulunduğunu an lamış olduğundan' Etmcydamnöaki eşkiya güruhunu ie^vıke ba.şlamıçt]:Ümit ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.06.1953
  • Uiizırlıvan Sadi BORAK f »34867 8 9 10 11^ So'dan sa?ja:1 Fena;Osmanlı İmpara-j torluğunu yuvarlanmakta oldu-ğu uçurumdan kurtaran vezir,j 2 Dizginimiz;Lâhza.3 J Bir harfin okunuşu;Bıyığın ba zısı öyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.06.1953
  • TARİHTİK)KORKUNÇ 'CİNAYEtLEfef Nakleden:AZİZ OZBAY Genç kadın sar'a illetinden tedavi altına giriyor!4.Aradan iki yıl geçti.Canavar bu iki yıl içinde bir veya birkaç yeni evlenme dolandırıcılığı yapmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.06.1953
  • canavarının idamına karar verildi [Baş tarafı birincide] I «inin,9 erkek 3 kasından müte j ğekkil jüri heyeti tarafından ve rilmiştir.Bu günkü duruşma esnasında Londra'nın tanınmış psikoloji mütehassı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.06.1953
  • H.Merdini hakkındaki neşriyat Ankara,25 Milliyet)Haşini Mardin'in piyasaya olan 7 milyondan fazla borcunu ödeyemediği için memleket dışına kaç tığı yolunda son g-ünlerde bazı gazetelerin devamlı neşri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.06.1953
  • Fransada politika ovunu v [Baş tarafı birincide!mütareke müzakerelerine dair bir sahne vardır.Hemen akabinde,Reynaud yine merdi venleri inmektedir.Bundan sonra Başk:Eisen hover,Başbakan Churchill'i gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.06.1953
  • M.P.Büyük Kongresi [Baş tarafı birincide!ruftaymda konuşan İnönü'ye ve Çanakkalede konuşan Adnan Menderes'e Fuat Arna tarafından kendi parti görüşleri üzerinde cevap verileceği haber verilmektedir.Diğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.06.1953
  • İki jet uçağımız parçalandı fBaş tarafı birincide] lanmışlardır Her iki kaza sonunda üç kişi ölmüş,bir kişi de ağır surette yaralanmıştır.Kazanm biri Diyarbakırda vukubulmüştur.Bu sabah Diyarbakır hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.06.1953
  • Üniversitede Rektör seçimi dün yapıldı [Baş tarafı birincide] tesi Yönetim Kurulu şu zevattan eşekkül etmişir:Ord.Prof.Uveys İtaskar Prof.Halit Ziya Konuralp ve Prof.Ömer Özek.Yeni Senatörler-ise şunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.06.1953
  • Doğu ve Batı Almanya nın birleşmesi [Baş tarafı birincide] kirliğinin yeniden tesisi hususunda Alman taleplerinin İngiltere tarafından desteklenmesini istemiştir.Churchill,geçen eylül ayında üç batılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.06.1953
  • tyan daire hakkında bir iddia [Baş tarafı lıirincidel 'isine uzattığını,kendilerini gö-Ur görmez de uçan daireye at layıp hiç gürültü etmeden uçup ettiklerini söyliyerek demirlerdir ki;«Öğrenmek isted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.06.1953
  • Yeni atom silâhları hazırlanıyor Vaşington,25 A.A.Ordu yüksek makamlarının kanaatince,Batı Avrupamn müdafaası,Birleşik Amerikanın,atom silâh larını muharebe meydanlarında muvaffakiyetle kullanıp kulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.06.1953
  • Kore harbinin 4 üncü yık [Baş tarafı birincide!rinden kimse iştirak etmemiş,sadece İngiltere sefaretinden bir mümessil bulunmuştur.Bil dirildiğine göre.Amerikan se fareti erkânı,dün gece göster rilere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.06.1953
  • [Baş tarafı birincide] başkanının bu işde kendisine yardımcı seçtiğini,dört kişilik bu irtibat komitesinin lâyıkiyle ahengi temin etmeye kâfi gelmediği için bir beşinciye ih tiyaç hasıl olduğunu ve ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.06.1953
  • Üç kişinin ölümü fBaş tarafı birincide] dare ettiği kamyonun çarpıştığını bildirmiştik.Kamyonun sahibi Kemal Akten bize gönderdiği bir mektupta şöyle demektedir:c—Havadisin şahsıma ait o-]an kısmı tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.06.1953
  • Bermuda konferansı [Baş tarafı birincide] Umumî Hazinedar Lord Cherwell,Hususî Kalem Müdürü Sir Norman Brok,Sir William Strong ve Dışişleri Vekâletinden Scott bulunacak,kendilerine,îngilterenin Vaşing
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.06.1953
  • İtalyan parlâmentosunda parmaklık Roma,25 Nafen)Yeni İtalyan Parlâmentosu bugün,se çimlerden'beri ilk defa toplandığı zaman,toplantı mahallinde demir parmaklıklar bulunduğunu gören mebuslar hayretler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.06.1953
  • Dışişleri Bakanlığı muhasebe Müdürü tevkif edildi Ankara,25 ANKA)Haber aldığımıza göre,Dışişleri Bakanlığında bir sai'3*-üual me?dana çıkarılmış ve hâdisenin faili kaçarken yakalanmıştır.Dışişleri Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.06.1953
  • Seyhan Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iş:«55954 lira 92 kuruş keşif bedelli Kozan Çukurköprü arası menfezleri inşaatıdır.2 Eksiltme 8/7/1953 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 11 de il Daimî Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.06.1953
  • İzmir İli daimi encümeninden Gülbahçe Karaburun yolunun 24 000 35 000 inci kilometreleri arasındaki 27200 lira keşif bedelli toprak tesviyesi,sınaî imalât,blokaj ve sair işlerin yapımları 22/6 '953 ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.06.1953
  • Bayan ve Bay ingilizce Mütercim ve Mühendis Alınacaktır 1 Kara Kuvvetleri Ordu Donatım Dairesine azamî 750 lira aylık ücretle 6 makine mühendisi ile azamî 625 lira iylık ücretle 9 ingilizce mütercim d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.06.1953
  • Maden direği nakil ettirilecek Devlet Demiryolları Sivas 4.İşletme Komisyonundan 1 Vezirköprü Orman İşletmesinin Çeltik deposundan 950 kayın ve 250 gam ki ceman 1200 metre,küp maden direğinm Çeltek kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.06.1953
  • italyan askerî heyeti Atinada Atina,25 A.A.italya Or dular!Genelkurmay Balkanı ve NATO nezdindeki İtalyan Askerî Heyeti,bir naCta kalmak üzere bu sabah Atina'ya gelmiş tir.Bu ziyaret esnasında,General
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.06.1953
  • Sovyet pe ayaklanmalar fBaş tarafı birincide] İla arasındaki gerginlik artmıştır.Yugoslavyaya gelen mültecilerin anlattıklarına göre,Arnavutlukta halen iki aileden biri açlık içindedir.Bu sebeple de b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.06.1953
  • RADYOLAR İSTANBUL m" ı 12,57 Açılış ve program ia.00 Haberler 13.15 Türküler «Fİ» 13.30 Karışık hafif niüzik «Pl» 13.45 Şarkılar.Okuyanlar:ismet Alpaslan ve Mehpare Gülen ıı.2u Dans've eâz müziği «Pl»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.06.1953
  • istanbul Levazsm Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Eskişehir Hava Hastahanesinde yapılacak morg,odası ve soğutma tesisatı işi kapalı zarfla ihalesi 3/7/953 cuma saat 15 de Eskişehir As.Sa,Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.06.1953
  • Memleketimize İLK DEFA getirilen ŞAYANI HAYRET Amerikan Buzdolapları ODEON Mağazalarında teşhir edilmektedir.BEVOGW.IsM/il Cad f/*76 5/PK£CI,H3mdfy9 tod.Vl/6 KADIKÖY,Kad^ Palas V! 5 K^ t ay d h D my
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.06.1953
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.0 İSTANBUL,İZMİR,BAKIR LtKS ve KONFORLU YOLCU GEMİLERİ İLE EFERLERİ BİLET,İ Z A HAT,Vize ve Döviz isteri ifiia DENİZCİLİK BANKASI ACENTELERİYLE TÜRKÎYENİN HER TERİNDE ANTALYA UM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.06.1953
  • Deniz Kuvvetler!Kumandonlığından Deniz Astsubay sınıf okuluna öğrenci alınacaktır 1 Deniz astsubay sınıf okuluna alınacak öğreneiler için aranacak nitelikler:a)Türk vatandaşı olmak,i b)Orta okul veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.06.1953
  • Yuzunuz çamaşır değildir Beyaz Sabun,çamaşır,bulaşık ve evin sair temizlik işlerinde büyük bir yardımcıdır.Fakat cildinizin sabunu Kremli PURO'dur.PURO,sizi daha genç,daha cazip ve daha güzel yapar Kr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.06.1953
  • İzmir ili Bayındırlık Komisyonundan İzmir'in Turan semtindeki Gümrük Deniz Mufaaf^fa 8& telyesi iskele,kızak.ızgara inşaat ve tesisatı 99674 kuruş keşif bedeli üzerinden 21/6/953 tarihinden itiba GeÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.06.1953
  • KOMEDİ TİYATROSUNDA Her akğara 21.30 da Bütün eski usul ve adetleriyle ORTA OYUNU Bu hafta:23 hazirana kadar CÎNLl YAZICI Gişe her gün 10 da jçılır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.06.1953
  • nUUiuet I i i i Aoone şartları Lr.Hr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 80 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 5° Ecnebi memlekette»* iki mislidir.İlân şartları 3 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.I*.7 ve 8 ioei sayfa sant.2,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan