Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.06.1953
  • Bunaltıcı sıcaklar Şehrimizde,son yıllarda görülmemiş derecede,bunaltıcı sıcaklar hüküm sürmektedir.Tahammülfersa sıcaklar yüzünden halk plajları doldurmuştur.Alâkalıların ifadesine göre.sıcak dalgası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1953
  • milliyet En güzel tarihî tefrikalarından birini daha veriyor Şimdiye kadar hiç bir yerde neşredilmemiş ve türlü desiselerle dolu olan bu tarihi hâdiseyi KE-MAL SAMANCIGİL'in akıcı kaleminden okuyacaks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1953
  • ppt ftl İnönü,frtırultaym dünkü toplan tımnda delegelerle Halk Partisi Kurultayı ı geçiyor mun Kasım Gülek'in,Şemsettin Günaltay ile mücadelesinde hâkim bir duruma geçtiği anlaşılıyor Ankara.24 Milliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1953
  • 4fa^$tohuiMto Bugün şehrimizde» havanın nmnmtyetle açık ve güneşli geeeceği,sühunet derecesinin biraz daha yükseleceği tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1953
  • Kızıllar Korede dün tekrar taarruza geçti Eisenhower*in şahsî temsilcisi Walter Robertson bugün Güney Kore Başkanı ile görüşecek Seoul,24 AP)Komünisti nün arefesinde bu sabah erken-Çin birlikleri en a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1953
  • Sıcakların artması yüzünden Resmî dairelerde yaz mesaisi başlıyor Daireler temmuz ve ağustos aylarında s a a t 8 den 14 e kadar çalışacak Sıcakların artması ve havaların bunaltıcı bir hale gelmesi dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1953
  • Montreux mukavelesinin tetkiki bahis mevzuu değil İngiltere Devlet Vekili,bu hususta sorulan bir suale Avam Kamarasında cevap verdi îşçi mebuslardan Arlhur Henderson mukavele hakkında lngil tere'nin T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1953
  • Türk Ceza Kanununun tâdili Meclis dün kasden adam öldürenlere 24 seneden 30 seneye kadar hapis cezası verilmesini kabul etti Anltara,24 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 de Reis Vekillerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1953
  • Rektör secimi İstanbul üniversitesiyle Teknik Üniversitede bugün rektör seçimi yapılacak İstanbul Üniversitesi ve Teknik Üniversitede bugün öğleden evvel rektör seçimleri yapılacaktır.İstanbul Ünivers
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1953
  • Hububat satışımız Alman hükümeti ile 700 bin ton buğday satışı özerinde mutabakata varıldı Ankara,24 Milliyet)Ticaret ve Ekonomi Vekili 1 Fethi Çelikbaş'ın Çanak-I kalede.Almanya ile 700 I bin tonluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1953
  • Uçlu Balkan Paktı devletleri arasındaki işbirliği genişliyor Türk,Yunan ve Yugoslav Dışişleri Vekilleri önümüzdeki ay Atinada bir toplantı yapacaklar Her üç memleketin başkentinde yayınlanan müşterek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1953
  • Hükümet ve tüccar Bir ankete cevap veren maruf bir iş adamımız aticaret alemiyle resmî makamlar arasında anlayışlı bir işbirliği tesisine muvaffak olamadık.Hükümet teşkilâtının tüccar zümresine karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1953
  • Atina Ankarayı 2-1 yendi W—W—I Gazeteciler-Cemiyeti tarafmdan tertip edilen futbol turnnasma dün Mithatpaşa stadında başlanmıştır.Çekişmeli bir maçtan sonra Atina temsilî takımı Ankara'yı 2-1 yenmeğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1953
  • Kraliçe Elizabeth Elizabeth İskoç tacını kabul etti Edinburg,24 AP)Kraliçe Elizabeth II.bugün Edinburg'da,St.Giles Katedralinde yapılan bir şükran töreninde îs koçyanın kadim taeını kabul et miş,fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1953
  • M.P.İzmir kongresi harp meydanına döndü Sadık Aldoğanın sÖzSeri üzerin a yumruk yumruğa kavga eden delegelerin bir kısmı hastahaneye kaldırıldı İzmir,24 ANKA)Millet Partisinin izmir il kongresi bugön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.06.1953
  • TAKV.MMN% YAPRAK Tahkikata başlanmıştır ULUNAY Bakırköy Akıl Hastahanesinde bir cinayet olmuş.Bir koğuşta yatmakta olan tehlikeli bir deli karı,aynı koğuşta bulunun tehlikesiz bir deliyi saçlarından y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.06.1953
  • K f SA HA BE R L E R Milli Savunma Akademisine,üniversitece temin edilecek öğretim elemanlarını tesbit etmek üzere Prof.Ömer Celâl Sarç'ın başkanlığında bir heyet çalışmalara bağlamıştır.¦jc Fulbcayt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.06.1953
  • POLİSTE ¦jç Gülhane Parkında bir pavyonda işçi olarak çalışan Ethem Çıtır adında biri,Yaşar Özgenç adında bir genci bıçakla sırtından yaralamıştır.Marpuççularda,Abidefendi Hanında çalışan Nihat Gülmez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.06.1953
  • Genç bir kız kenesini denize nttı Marika Nambiryana adında 17 yaşında genç bir kız.Adalardan Köprüye gelmekte olan Yalova vapurundan kendini denize atmak suretiyle intihara teşebbüs etmiştir.Genq kız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.06.1953
  • Sağlık VakiJi bugün Istanbula gelecek Yüksek tahsil gençliği için dinlenme yurdu haline getirilen Beykoz kasn önümüzdeki günlerde törenle açılacaktır. Sağhk ve Sosyal Yardım Vekili Dr.Ekrem Hayri Üstü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.06.1953
  • Hlc.25 Haziran Rıı 13 12 1953 Hazır 1372 Perşembe 1369 VAKİT VASATİ EZ A XI Güneş 4.30 8.45 öğle 12.16 4.32 İkindi 16.17 8.32 Akşam 1945 12.00 Yatsı 21.49 2.04 1 î/r.sak 2.09 6.24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.06.1953
  • Dikkat ediyorum:Türk musikisini sevenler,onun Hüzzam,Segah,Sabâ,Bestenigâr gibi koyu hüzünlü eserlerini dinlemeğe daha ziyade istek göste riyorlar.Meselâ kendi kendine şarkı mırjldananlar Hüzzamı terc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.06.1953
  • Kuduzla mücadele Tedavi edilmek için Kuduz Müessesesine müracaat edenler ogıldı Son günlerde şehirdeki kuduz vak'aları bir hayli fazlalaşmış ve kedi.köpek gibi hay vanlar tarafından ısırılıp ta tedavi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.06.1953
  • Bir tatebd çıldırdı 1/ûtfi Önen adında 19 yaşında bir lise talebesi dün birden bire çıldırmış ve Bakırköy Akıl Hastahanesine gönderilmiştir^ Kabataş lisesinde okuyan ve misafireten Sirkecide Üzipelî p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.06.1953
  • Bandırma postası üçe çıkarıldı Marmara hattı yaz programının tatbikma 28 haziran gü nünden itibaren başlanacaktır Bu husustaki hazırlıklar devam etmektedir.Yeni programda seferler ar tırılmış ve bu ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.06.1953
  • Yaşlı bir kadıca otontobfi çarptı ismail Kaya adında bir şoförün idare ettiği 11106 plâkalı taksi.Osmanbeyden Harbiyeye gitmekteyken.Fatma adında 60 yaşlarında bir k%dına çarpmış ve ağır surette yaral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.06.1953
  • Buğday ihracı için hazır'rğa baştandı Alâkalıların bildirdiğine göre,Batı Almanya hükümeti geçen yıl zarfında memleketimizden 68 milyon liralık hububat satm almıştır.Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.06.1953
  • Kö nUr satışı b miktar arttı Kömür Tevzi ve Satış Müessesesi tarafından yapılan kok kömürü satışlarına devam edilmektedir.Tevziata karşı halkın rağbeti ilk günlere nazaran artmış ve satışlar nisbeter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.06.1953
  • Bîr şoför |arkadaşsnı ağır suratta yaraladı Otomobillerinin hafifçe çarpışması yüzünden 5665 plâkalı taksinin şoförü izzet Çubukçu ile.9901 plâkalı taksinin şoförü İsmail dün Atatürk Köprüsü üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.06.1953
  • cca gideceklere cburf aşı yap Hıcı namzetleri pasaport ve döviz almak için müracaata başladılar Hac mevsiminin yaklaşmış I müsaade edilmıyecektirolması münasebetiyle ha-1 zırlıklara hız verilmiş ve Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.06.1953
  • HALKIN SESİ Numarasız bisiklet kullananlara Aşağıya koyduğumuz müs bet alâkasından dolayı 6.Şubeye teşekkür ederken,aynı cevabın bu şekildeki bisikletlilere ikaz olacağını da umuyoruz:«Sayın gazeteniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.06.1953
  • Sadeyağ fiafları Son günlerdeki fiat yükselişinin anormal vs sun'î olduğu bildiriliyor Son günlerde şehrimiz piyasasında sadeyağ fiatları yükselmiş ve Urfa yağlarının 8Ö0 hattâ 900.Trabzon yağlarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.06.1953
  • Habbabe bir ç'çîk gibi günden güne solmuş ve çökmüştü 74 Halifenin emri derhal yerine getirildi.Koştular,kızları çağırdılar.Çalgıcılar geldi.İçki •sofraları kuruldu.Çılgınca bir neşe etrafı sardı.Habb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.06.1953
  • E&.U rtojkf kazada s?apaia nârılâr dan bîri efah^ S^ 1îl iki gün evvel Eyüpte dört kişinin yaralanrnasiyle neticelenen fecî bir otobüs kazası olmuş.Refet ve Salâhaitin adında iki kişi kaldırıldıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.06.1953
  • Cpük vâ Mtlk sîre-Mahkemece tahliyesine karar verilen İpek ve Melek sinemalarının bilâhare Belediyece satılacağını yazmışa.Belediye Neşriyat Müdürlüğü gazetemize gönderdiği bir mek tupta.sinemaların s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.06.1953
  • Cemiyet SEBGİ Gedikpaşa Ortaokulunun ter tip ettiği «Türkçe Sergisi» bugün saat 17 de okul binasında açılacaktır.KONGRE •fr Fenerbahçe Spor ve Gençlik Kulübünün senelik kongresi,28 haziran pazar günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.06.1953
  • £İÜ ALTIN ve PARA İKRAH İYELERİNİ TURK TİCARET BANKASI" NtN Temmuz keşidesinde kazanabilirsiniz 29 Haziran akşamına kadar 150 tindik hesap açhrmız tteAYA BİR;İŞTMaJC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.06.1953
  • Çsitik ekimi sefciey?uğradı Son defa yağan şiddetli yağ murlarm bazı bölgelerde çeltik ekimini sekteye uğrattığı bildirilmektedir.Yağmurlar devam ettiği tak dirde Trakya çeltikçilerinin büyük zarar ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.06.1953
  • Güney Korenin mütareke şartları Birleşmiş «Milletler Uzak Doğu Kuvvetleri Başkumandanı General Mark Clark» Güney Kore Cumhurreisi Syngman Rhee ile görüştükten son ra gazete muhabirlerine «üç maddelik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.06.1953
  • Adana Şubemize Mahsus 250 100 50 Altın ikramiyesi Bu keşideden istifade için Adana şubemizde 150 liralık bîr hesap açtırmanız kâfidir.Bu Şubemizde posta havalesi ile fabrika ve satış mağazalarımız vas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.06.1953
  • Tombul,pembe etlerin tek ba sırrı kalmamıştı.İlk günler,şaş km bir seyyah gibi dolaştığı bu çıkışlı inişli yerleri şimdi ezbere biliyordu.Kadını öğrenmeğe çalışırken kendi gücünü de öğrenmişti.Şimdi a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.06.1953
  • Assa harici hederler AMERİKA fr Pakistandaki kıtlığın önüne geçilmesine bir yardım olmak üzere bu memlekete 1 milyon ton kadar buğdağ gönderilmesi hakkında 10 haziranda Başkan Eisenhower tarafından il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.06.1953
  • İbret Aynası Beterin beteri Efendiak eskiden pathcan mevsimi gelince yangınlar da başlardı ya,şimdi bu tehlike kalmadı.Fakat Akıl Hastahanesî sertabibi Fahri Celâlin beyanatına göre ortaya daha beter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.06.1953
  • Bsş tanınmış Liman alimi İsfâm dinini k^btıl etti Karaşi,24 T.H.A.P.H.S,«Davtt» gazetesi Batı Almanya muhabirinin bildirdiğine göre,beş Alman âlimi İslâm dinini kabul etmiştir.Taunlardan biri Arab ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.06.1953
  • IVEületlerarası polis teşkilâtının kongresi Oslo,24 A.A.Milletlerarası polis teşkilâtının Interpol)yıllık kongresi bu sabah burada açılmıştır.Kırk memleketi temsilen yüz kadar delege kongreye katılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.06.1953
  • Kaysp nakliye uçağının enkazı bulundu Tokyo,24 AA.Hava kuvvetlerine ait arama uçakları ile Japon balıkçıları Kyushu'nun kuzey sahillerinde bu sabaîi,bir uçak enkazı bulmuşlardır.Bunun «on defa Kore'ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.06.1953
  • Everest fat'hJeri Hindistan'da Kalküta,24 A.A.Yeni Zelandalı Edmund Hillary ile "birlikte Everest dağının zirvesine çıkmaya muvaffak olan Sherpalı kılavuz Tensing bugün Nepal kralının hususî uçağiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.06.1953
  • Kraliçe Elizabeth Rcdez/a'*a «ütSiyor Londra,24 AP)Dün gece resmen bildirildiğine göre.Kraliçe Elizabeth» ana kraliçe» Prenses Margareth ve maiyetleri 30 haziranda bir Comet tepkili yolcu uçağı ile Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.06.1953
  • Eden'in sıhhati ingiltere Dışişleri Vekilinin bir kaç güne kadar hastakaneden çıkabileceği bildiriliyor Boston,24 AP)İngiltere Dışişleri Vekili Mr.Eden'in birkaç güne kadar hastahaneden çıkabileceği a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.06.1953
  • H ndeçlnide sabotaj Bir yolcu katarının yoklan çıkarılması neticesinde 10 kişi öldü Saygon,24 AP)2 lokomotif ve 18 vagondan müteşekkil bir yolcu katarı dün,Merkezî Vietnam'da bir köprüden yuvarlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.06.1953
  • Afyon hakkında bir anlaşmaya varıldı Birleşmiş Milletler New-York)24 A.A.Afyonun ekimi,istihsali,ticarete arz şekli ve kullanılışını tanzim ve tahdit eden bir protokol dün on yedi memleket mümessiller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.06.1953
  • Yunan Bulgar münasebatı Bulgaristan Birleşmiş Mîlletlere gönderdiği bir mektupta hudut meselelerini müzakere etmek üzere bîr konferansa 'hazır olduğunu bildirdi Atina,24 A.A.Dışişleri Vekilliğinin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.06.1953
  • A fi yıl sonra gerîya dönen posta güverc'ni Amsterdam,24 T.H.A.Hollanda'nın tanınmış kuşbazlarından birine ait bir posta güvercini,tam altı yıl müddetle ortadan kaybolduktan sonra nihayet geriye dönmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.06.1953
  • Hapishanede kalmak isîayen bîr kovboy Santa Fe,24 T.H.A.Yeni Meksiko'da inşa ediıcn mo dem hapishanenin ilk müfteri lerinden biri bir kovboy olmuştur.Bir hırsızlık dolayısiyle hapse mahkûm edilen bu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.06.1953
  • İKTİBAS İnsan oğlunu istikbalde kleyen garip alın yazısı Yarının insanı her şeyden ziyade bîr dimağ haline gelecektir.Diğer bütün fizikî kuvvetlerin yerini,bu beynin yeni yeni icadSarı alacaktır.İlim,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.06.1953
  • FIKRA Keyfiyeti İstanbul Balıkhanesinde çalışan işçilerin İşçi Sigortalarına kr.ydı lazımmış.Bu lüzum İş^».Sigortaları Kurumu ve bu Kurumun müfettişleri tarafından Balıkhane Müdürlüğüne bitdiril 1 miş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.06.1953
  • er konferansında oruşuıec Konferansta görüşülecek en mühim meselenin Doğu ile Batı arasındaki ger gin iğin iza33sin3 ait bildirmiyor Londra» 24 Nafen)Bu sabah ingiliz Vekiller Heyeti içtima ederek Ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.06.1953
  • Hayatta faith kuşunun enemmîyetî çok büyüktür.Bakın geçen yıla kadar alelade bir kıx olan Joy tatilini geçirmek üzere Hawrai'ye gittiği zaman model avcılarının gözüne çarpmış ve bugün meşhur bir kapak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 25.06.1953
  • •09 11 Kini *r ÜÜ IDün Cağaloglu Kız Enstitüsü tarafından sergi açılmıştır.Sergide tualet,elbise,kombinezon gibi her türlü kadın giyim eşyası teşhir edilmektedir.2Ankarac!aki Hindistan Büyükelçiliği b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 25.06.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Hüseyin Paşa,Sadrazamla murafaaya karar vermişti Cu sebeple Sivasa gitmekten vaz geçerek ordusu İle birlikte İstanbul'a doğru hareket etnrşti Halep Beylerbeyi Hüseyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.06.1953
  • F.Bahçe genç)takımı Kurtuluşla dün yaptığı maçı 1-0 kazandı Atina Ankara temsilî takımları maçından evvel dün,Dolmabahçe Stadım|ı Fenerbah çe genç)ile Kurtuluşlular huiusî bir karşılaşma yaptılar.Çeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.06.1953
  • Yılmazın çektiği çift vuruş zaviyeden girerken kaleci tutuyor,v Gazeteciler kupası Turnuasmm W^—*M dün yapılan ilk karşılaşmasında Atina muhteliti Ankara karmasını 2 1 Oyun bilhassa ikinci devrede çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.06.1953
  • Dünkü i i maçın I tenkidi S Dün oynanan Atına J* Ankara temsilî takımları-J nın karşılaşması gerek tek-nik,gerek futbol temaşası bakımından nisbeten dü-t şük ve zevksiz cereyan et-ti.Tahmin yazımızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.06.1953
  • Kısa Spor Haberleri MLLI MAÇTA,İSVEÇ.DANİMARKAYI MAĞLUP ETTt Kopenhag,24 Burada yapılan millî futbol karşılaşmasında isveç.Danimarkayı 3-1 mağlûp etmiştir.ANKARA KARMASI FUTBOL AJANINI ZİYARET ETTİ Üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.06.1953
  • Dünya yan orta sıklet boks şampiyonluğu Turpin ila Carl Olson;karşılaşmanın neticesi 25 Ağustosta yapılacak olan dünya orta siklet boks şampiyon luğu maçının dedikoduları Avrupanın her tarafında dolaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.06.1953
  • Beden Terbiye siU.Müdürlüğünün yeni karar-I a r ı Ankarada toplanan ^eden Teıbiyesi Umum Mütlürlüğü merkez istişare heyeti 18,19 haziran günleri şu kararlan almıştır:1 Futbol profesyonellik talimatnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.06.1953
  • RÖPORTAJ Bizim yokuşun oyuncuları maça hazırlanıyor TT Ortümüzdeki pazar günü Mithatpaşa Stadyomunda gazeci 2rle artistler arasında oynanacak sempatik maçın dedikodusu şimdiden arşı â'âya çıktı 4 Önüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1953
  • Hlülhtet ADone şaşıları Lr,Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 2z 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 Ecnebi memleketle»» iki mislidirilân şartları 2 ve 3 üncü sayfa 3ant.4 T.L.7 ve 8 mci sayfa s*.nt.2,50 T.L,İlânl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1953
  • KOMEDİ TİYATROSUNDA Her ukşam 21.30 da Bütün eski usul ve ad etleriyle ORTA OYUNT7 Bu hafta:23 hazira-na kadar j$Kj\CİNLİ YAZICI fü Gişe her gün 10 da çıhr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1953
  • Kilitlemiş okluğuna emindi.A.ncak şimdi farkına varıyordu.Belle'i o öldürmediğine göre cinayeti eve giren birisinin yap mış olması zarurî di.Bu basit hakikati na eıl olmuş da derhal anlayamamıştı Bu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1953
  • TÂRlHÎEkl KORKUNÇ ff CİNAYETLERE Nakleden;AZU OZBAY Seçilen İİIc kurbanın sofiyane aşkı onu ölmekten koruyor 3 Bir gün eline bir Amerikalı ta rafından yazılmış âdi bir polis romanı geçti.Romanın kahra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMlRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1953
  • "Patronalıların bütün has maiyetine hifat giydirilmesini,paye verilmesini irade ettim,90 Yüzü gülüyordu^ memflehetin sırtına keneler gibi yapışmış olan bu damların kaldırılmış olmalarından dolayı heps
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1953
  • A£eyva ve sebze fiat'arı Dün Meyva ve Sebze Halinde toptan fiatlar şöyleydi:Çilek mangora 45-60-vişne 30-50.şeftali 60-75-erik 15-25-kiraz siyah 25-35-kiraz yarımca 40-50.kayısı 30-50» domates 25-30.d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1953
  • Antalya Asliye Hukuk Mahkemesi WS/29* İstanbul Boğaziçi Çengel Köyünde Hamallar iskelesinde Bakkal Ahmet yanında Hüseyin kızı Ayşeye:Yeriniz meçhul bulunduğun dan gıyap kararının ilânl.ı ya pılmasma k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1953
  • Hazırlmn Sadi BORAK 1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12 1 i 2 a 4 mm 5 f 6 7 8 Mü j 9 10 11 12 J £ Qİdan sağa:1 Takdim et;Fakir halısı;Çift.2 Bir renk;Mangalın arkadaşı;Bir sahne oyunu.ters)3 Uzun kulaklıya bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.06.1953
  • Int;har ed®D hayvanlar Alaska'da kır farelerinin kendi lerini denize atarak kütle halinde intihar ettikleri bildiriliyor Nev York,24 Nafen)Alas İta sahillerinde,taLictm izah cdilemiyen ckütle halinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.06.1953
  • Hükümet Başmakaleden devam)rasında anlayışlı bir işbirliği tesisine de imkân kalmıyordu.Şüphe ve jtimadsızlık çok fena bir şeydir.Bir kere yer aldı mı ortadan kaldırılması,tek rar emniyetin tesisi müş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.06.1953
  • çlü Balkan Paktı FBaş tarafı birincide] mezkûr andlaşma mucibince] üç Dışişleri Vekilinin,yakında' yapacakları toplantıya intizarem Türkiye.Yunanistan ve Yugoslavya hükümetleri,aralarında görüş teatis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.06.1953
  • Rektör seçimi [Baş tarafı birincide] rinin gösterecekleri namzetlerden biri rektörlüğıe getirilecektir.Rektörlüğe en kuvvetli nam zetler şunlardır:Edebiyat Fa-i kültesi Dekanı Macit Gökberk,Fen F&kül^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.06.1953
  • M.P.Izmir kongresi [Baş tarafı birincide!elektrikli hava içinde bulunan kongre birdenbire alevlenmiş vû bir çok delegeler Nihat Payko ça hücum ederek kendioiai döv müşlerdir.B^ı sırada Ankaradan Basma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.06.1953
  • Türk Ceza Kanununun tâdiı [Baş tarafı birincide] nin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı unaddeler eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin müzakeresine de^m olundu.Kasden adam öldürmek suçu faillerine 24 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.06.1953
  • Iran hükümetinin bir kararı Irandan petrol alnııyan gemilerin Abadan» Karamsar* Bamdar.Maşur ve Banoan limanlarına girmeleri yasak edildi Londra,24 A.A.Lloyd Acentesinin Basra Şubesinden bugün bildiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.06.1953
  • Doğu Aîman hükümeti uruma düştü Başvekil,Grotswohl,hükümetinin istifa etmiyecsğini,tertipcîlerîn acımaksızın cezalandırılacaklarını söyledi Berlin,24 A.A.Doğu Almanya Başvekili Otto Grotewohl,Berlin'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.06.1953
  • Londra canavarı hakkında bugün karar veriliyor Londra,24 A.A.Nutting Hill Gate katili John Chris tie'nin yargılanmasına bu sabah tan itibaren Londranın «Old Bailey» Ağır Ceza mahkemesinde devam edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.06.1953
  • Kraliçe Elizabeth İskoç tacını kabul etti TBaş tarafı birincide!muş,müteakiben Hamilton Dü-i küne iade etmiştir.Dük o anda hafifçe sendelemiş ve kıymetli taşlarla süslü tarihî taç,yere yuvarlanacak gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.06.1953
  • Kaydıbay dâvası Muzaffer Kayalıbay davasında yalan şahadette bulundukları iddiası ile hakkında dâva açı-In Olga Kyahbay ve diğer altı sanığın duruşmasına dun 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.06.1953
  • Hububat satışımız [Baş tarafı birincide] varmıştır.Bu sayede memleketimize 210 milyon Türk lirası veya 70 milyon dolar döviz girmiş olacaktır.Alâkalılar heyetimizin mü-Eakerelere devam ettiğini ve önü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.06.1953
  • Montreux mukavelesi [Baş tarafı birmcîdel rine,işçi mebus şu suali so-rmuj tur:«I^u,mukavele hakkında görüşmek üzere Rus notasını aldığından beri Türkiyeden bu hu susta hiçbir malûmat alınmadığı mânas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.06.1953
  • Genç bir kadın intihara kalkıştı Bcsiktaşta Yıldız caddesinde 47 sayılı evde oturan Aîediha Tamj'glu adında orta yaşU bit kadın,Bebekte sandalcılık yapan Eşref Ürkmez adınJa bir sandalcıya giderek,san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.06.1953
  • Kızıllar tekrar taarruza geçtiler [Baş tarafı birincide] ne saldırmışlardır.Düşman,tam gece yarısı taarruza geçmiştir.Müttefik kaynakları,bu muharebeler hakkında cepheden henüz mufassal haber gelmediğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.06.1953
  • Kahirede yapılan görüşmeler Nehru ile General Necip'in ingiliz Mısır ihtilâfını müzakere ettikleri bildiriliyor Kahire,24 AP)Reisi' cumhur Necip ve Hindistan Baş vekili Nehru b^ *n Nil Nehrinde yaptık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.06.1953
  • Kamboç Kralı,Fransaya karşı meydan okuyor Kral,yayınladığı bir tebliğde bir harekete geçmedan evvel Fransanıa vereceği cevabın beklenmesini istedi Phnom Penn Kamboç)24 A.A.Kamboç Kralı Norodom Shanouk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.06.1953
  • Halk Partisi Kurultayı münakaşalı geçiyor [Baş tarafı birincide] fç meselelerini tenkid ederlerken diğer bir kısmı da Demokrat Partiye tarizlerde bulunmuşlardır.Sabah ve öğleden sonra ol mak üzere 2 c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.06.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pis-13.30 Dans müziği «Pl» 13.5 Şarkılar.Okuyanlar:Rabia Köşker,Feriha Tunceli 14.20 öğle konseri «Pl» 14.45 Şarkılar «Pb 15.00 Kapanış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1953
  • Balıkesir Valiliğinden Aşağıda isimleri,keşif bedelleri,geçici teminatları yazılı köylerde yeni yaptırılacak okul binalarının inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkartılmıştır.2 İhale 7 temmuz 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1953
  • Yeni Neşriyat PAZARTESİ KONUŞMASI Fransız klâsiklerinden Sainte-Beuve'in «Pazartesi Konuş maları» ndan bir seçme yapan Millî Eğitim Vekâleti,bu seçmelerin biinci cildini yayımlamış ^bulunuyor.Fehmi Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1953
  • i.T.Ü.Makina Fakültesi Dekanlığından Su makinaları kürsüsüne ait Hidromekanik laboratuarım» 57011 lira keşif bedelli inşaatı açık eksiltme ile ihaleye konmuş-tur.1 Bu işe ait fennî ve idarî şartnamele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1953
  • Bükülür bakır boru alınacak Devlet Demir yo lan Haydarpaşa SatînaSms Komisyonundan 1 25.35 ve 40 milim iç kuturlarında cem'an 460 metrfl bükülür bakır boru acık eksiltme ile satın alınacaktır.2 Muhamm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1953
  • Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden îki adet exkavator teklif alma suretiyle satın alınacaktık Tekliflerin en geç 17/7/953 cuma günü saat 14.00 de kadar Ankara'da İdare Merkezinde Malzeme Dairesi R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1953
  • İLÂN İstanbul Valiliğinden Ankara Anıt Kabir Parkı ihtiyacı için bir adet kademe!su tulumbası açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır-Bu '3 ait muhammin bedel 6000 lira olup geçici teminatı 450-00 dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden veriBen Askerî Kıtaat ilâmSara Kapalı zarfla 400.000 çift er yün çorabı 1/7/953 çarşafla saat 11.30 da Ankara M.S.V.4 No-lı Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 428.000 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1953
  • Kambiyo Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Kr.Florin Liret Drahmi Esköudea ve e&tıam Açılış kapanı?784—280.50 o.ao 64.03 D.SQ 54.12.50 73.68.40 0.44.80 93.34 9.73.yü 784 280.30 O.frû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1953
  • «Aşk Istıraptır» filminin üç yıldızı bir arada:Ayten Alpman,Settar Rörmükçü ve Turhan Ün "Aşk İstıraptır,in çevrilmesi bitti Önümüzdeki sezonda gösteri meşine başlanacak olan bu filmde Ay t n A pınan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1953
  • Kısa sinema haberleri J *fç Tanınmış sinema yıl-ir dizi Frederick March karısı it He birlikte Rodos Adasına gelmiştir.Başka bir isimle J seyaat etmekte olan artist Otel Temal'de kalmaktadır.it fa Holl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1953
  • AVA MüfciN© ¦m Sinemada büyük bir inkılâp yapan üc bnuthı filmler yeni artistler de yaratmaktadır.Film münekkitlerinin bildirdiklerine göre» eski yıldızların bir çoğu üç buuttu filmlerde rol alamıyaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8