Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.06.1953
  • Yunan Başvekili Papagos dün aksa m At inay a döndü Papagos Afinada verdiği beyanatta!Türkiye seyahatinden çok memnun olduğunu bildirdi Hükümetimizin davetlisi oîarak memleketimizi resmen ziyaret eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1953
  • Fransız kabinesini Pinay kuracak Pinay bu hususta yapılan teklifi bu akşam cevaplandıracak Paris,21 A.A.Cumhurbaşkanı Vincent Aurioi,kabine yi kurmak vazifesini Antoine Pinay'e vermiştir Pinay ba husu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1953
  • Kadri Dağ Müfettişlik vazifesinden alınıyor Birçok hâdiselere adı karışan gümrük müfettişi Mersine tayin ediliyor Ankara,21 Milliyet)MU-1 ti sırasında Yeşilköy gümr'jgür lî takımımızın îsvicreyc harek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1953
  • EMLÂKÇILERİN TOPLAN TISI i-Kadıköydeki Emlâkçiler Derneği dün eski Kadıköy Halkevinde bir toplantı tertip etmişler ve mesleki bazı kararlar almışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1953
  • Rosenberglerin cenazesi kaldırıldı Nevyork.21 A-A.Atom casusluğu suçundan idam edilen Rosenberg'lerin cenaze merasimi bugün yapılmıştır.Merasim.Rosenberg'lere adaleti temin etmek için kurulan komisyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1953
  • Amerikanın G.Koreye sert cevabı Eisenhower hükümeti mütarekenin tesbit edilen şartlarla imzalanmasına karar verdi Vaşington,21 AP)isviçre,Hindistan ve İsveç,Korede ateş kesildikten sonra mütarekeyi ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1953
  • Londra canavarının muhakemesi başlıyor Christienin suçu sabit görüldüğü takdirde idam edilmesi muhtemel Londra,21 A.A.Son senelerin en müthiş kadın katili.Londra Landru'su lâkabiy le tanınan John Chri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1953
  • Malatya Valisi merkeze alınıyor Ankara,21 Milliyet)içişleri Vekâleti Valiler arasıntfa yeniden bazı tayinler yapmıştır.Bu arada Malatya Valisi Şefik San merkez Valiliğine ve merkez Valilerinden Sebati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1953
  • M.P.İl kongresi dün sona erdi Delegeler İstanbul teşkilâtının çalışmalarını şiddetle tenkid ettiler Millet Partisi 1953 İstanbul Vilâyet Kongresi dün gece "geç vakte kadar çalışarak mesaisini tamamlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1953
  • C.H.P.Kurultayı bugün toplanıyor ismet İnönünün Kurultayda söyliyeceği nutuk önemle bekleniyor Ankara,21 Milliyet)Cum huriyet Halk Partisinin 10 uncu büyük kurultayı yann saat 10 da Büyük Sinemada top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1953
  • Sıcaklar bastırdı Dün hava sıcaklığı gölgede 28 dereceye kadar yükseldi Dün istanbul en sıcak günlerinden birini daha yaşamıştır-Bir kaç günden beri kapa lı ve yağışlı geçen hava dün düzelmiş ve sühun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1953
  • Bermuda konferansı geri kaldı Üçlü sulh konferansı 29 hazirandan 6 temmuza bırakıldı Vaşington,21 A.A.Amerikan çevrelerinde teyit edildiğine göre önce 17 hazirandan 29 hazirana tehir edilen Bermuda Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1953
  • 4t.0flfa«*fiU mm Bugün havanın bulutlu ve yağışlı,rüzgârların değişik yönlerden eseceği ve sıcaklık derecesinin artacağı tahmin e-dilmektedir.ı BS^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1953
  • Doğu Almanyadakî isyan tekrar alevlendi Rus makamları yüzlerce Almanı kurşuna dizdi Doğu Alman komünistleri arasında tasfiye başladı Berlin,21 AP)Rusya bu akşam Batı devletlerini Doğu Almanyada harp ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1953
  • C.Bayar Mersinde Mersinlilere hitabeden Reisicumhur:«Turk Milletine hizmet edebilmek insanlığa nasip olan şereflerin en büyüğüdür*» dedi Mersin,21 A.A.Reisicumhur Celâl Bayar,bu sabah refakatindeki ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1953
  • EVEREST FATİHİ DÖNDÜ Kraliçe Elizabeth'in taç giy diği gün Everesttn zirvesine çıkmağa muvaffak olan İngiliz Albayı Hunt Nepale dön* muştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1953
  • Kız Lisesinde diploma tevzi töreni istanbul Kız Lisesinden bn yıl mezun olanlarm diplomaları dün törenle tevzi edilmiştir.Re simde dün diplomalarım alan genç kızlarımızdan bir grup göuulmektedir.Foto:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1953
  • 1953 Türkiye Güzellik Kraliçesi Ayten Akyol Türkiye güzellik kraliçesi **tm iftOM Ayten Akyol 3 temmuzda Amerikaya gidecek Türkiye güzeli Amerikada da milEetime lâyık ofmıya Türkiye güzellik kraliçesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.06.1953
  • TAKVIMMN^ YAPRAK Sis ve biz ULUNAY 1958 senes' güzelinin seçimi,evvelki akşam sabahın birine kadar sürdü.Son trenü vapura yetişmek için reyimizi verdikten sonra Köprüye can attık,yarım vapuru seferini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.06.1953
  • İstanbul Kız Lisesinden mezun olanSar Şehrimizde bulunan liselerin 1952-53 ders yılı lise bitirme im tihanları evvelki/gün sona ermiştir.İstanbul Kız Lisesinden bu yıl 127 talebe,mezun olmuş ve dün sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.06.1953
  • 10 Haıiran 9 Scvva 1953 Hazir 13,2 Pazarte.i 13 ® VAKİT VASATİ EZANI Güneg 4.29 8.44 Öfle 12.16 4.31 İkindi 16.17 8.32 Akşam 19.44 12.00 Yatsı 21.48 2.04 İmsak 2.08 6.23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.06.1953
  • Zeytinyağı rekoltesi Alâkalılar yeni rekoltenin 70 bin tonu geçeceğini tahmin ediyorlar İstihsal bölgelerinden gelen haberlere göre;memleketimizde bu yıl zeytinyağı rekoltesi rekor sayılacak bir seviy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.06.1953
  • Yıldırım iki kişinin ölümüne sebep oldu Evvelki günkü şiddetli yağmurlar esnasında Kuşdili ve Kısıklı mevkilerine d'jşen yıldırımlar iki kişinin ölümüne sebep olmuştur.Kuıbağalıderede,Müsavat so kakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.06.1953
  • Kahve fiat arttın düşmesi bek'eniyor Kahve fiatlart son günlerde bariz bir şekilde artmış,perakende olarak 13 liraya kadar yükselmiştir.Fakat Ticaret Vekâleti,kahve ithali için kâfi miktarda tahsis ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.06.1953
  • Kemerburgaz muhtar seçimini D.P kazandı Dün,Eyübe bağlı Kemerburgaz nahiyesinin münhal muhtar seçimi dün yapılmış ve Demokrat Parti adayı İsmail Akkaya 226 reyle kazanmıştır.Millet Partisi ve C.H.P.ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.06.1953
  • MRBEEJMRAM Ya Halife,Yezit bin Mehlip başkanlığında bir ordu Irak'a yürümektedir 71 Zavallı Ömer ibni Abdttîaziz iyi olmanın,dürüst ve namuskârlığmın cezasını çekiyordu.Fakat Halifenin bir suikasie ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.06.1953
  • Francala ima I âtı Ekmek ve francalaların daha iyi undan imali için tetkiklere başlandı Bu seneki hububat mahsulünün çok bereketli olacağına mu hakkak nazariyle bakılmaktadır.Bu sebeple hükümet,buğday
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.06.1953
  • Yolcu uçaklarında tadilât yapılıyor Bayındırlık Vekâleti Meydanlar Bürosu tarafından,Yeşilköy hava meydanı rîda büyük bir atölye binası inşa ettirilmiştir.Devlet Hava Yollan Umum Müdürlüğünce teslim a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.06.1953
  • İzciler için kamp açılıyor Bu sene şehrimizde teşekkül eden «İstanbul il tzci Kurulu» 5 temmuzda başlamak ve ağustos sonuna kadar devam etmek üzere 15 er ¦günlük dört devreli kız ve erkek bütün yurt i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.06.1953
  • Halk kömüre rağbet göstermiyor Kömür Tevzi ve Satış Müesseseleri tarafından yapılan kö mür satışları devam etmektedir.Zonguldakta 70 e yakın şilep kömür yüklemek için sırşı beklemektedir.Ancak halk sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.06.1953
  • ¦»Jiw HALKIN SESİ Kadıköy semti hs k otobüsleri Kadırgada,Şehsuvarbej sokağında oturan Bay Salâhaddin Dikici bildiriyor:«Kadıköy ile Maltepe arasında işliyen 135 plâka numaralı Halk Otobüsüne perşembe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.06.1953
  • O'limie netic otomobil kaza Şehirdeki vesait kazaları son günlerde bir hayli fazlaiaşfr Son günlerde şehrin muhtelif yerlerinde vuku bulan otomobil ve kamyon kazaları çoğalmıştır.Dün de bir kişinin öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.06.1953
  • Yumurta f«atları bir miktar yükse'dî Yumurta fiatlan son bir hafta zarfında artmıştır.Geçen hafta,toptan 6 kuruşa satılan ikinci kalite yumurtalar 9 kuruşa kadar çıkmıştır.Bu artışa sebep,külliyetli m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.06.1953
  • Sarhoşluk yüzünden çık^n kanlı kavga Kara gümrükte Muhtar Muhittin sokağında oturan Kemal Akçacıl adında biri ile,aynı ma hailede oturan Rıza ve Rasım adında iki kardeş sarhoşluk yüzünden kavgaya tutu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.06.1953
  • "Kadınlar hayat!dün şehrümiza döndü Bir müddet Önce Kıbrısa giden 14 kişilik bir kadınlar heyeti,muhtelif ziyaret ve temaslarda bulunduktan sonra,dün saat 16 da uçakla şehrimize dön müştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.06.1953
  • Bir kız bir erkeği bıçakla yaraiadı Beykozda Şahinkayada otu ran Suzan özen admda 17 yağlarında genç bir kız,kendisine sarkıntılık eden Remzi Yıldırım adında bir genci bıçakla yaralamıştır.Suzan yakal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.06.1953
  • Ev eşyası çalan hırsız aranıyor Yeniköyde,Köyfoaşı Caddesinde oturan Perihan Budak adında birinin evine giren meçhul bir hırsız,1700 Ura kıymetinde muhtelif eşya çalarak kaç mistir.Hırsız aranmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.06.1953
  • Güneşten nasıl faydalanmalı JNÜINI M LEL ten na I ydaît Güneş banyosunun ifrata kaçmamak şartile.hayat için zarurî bazı vitaminler bilhassa D vitamini)ve fermentlerin husulüne büyük yardımı dokunur.Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.06.1953
  • EC B S A H&BERLER iç Merkez Bankasının takas transferlerini tüccara uzun formalitelerden sonra vermesi sika yetleve yol açmıştır.Halen bazı firmalar daha fazla prim Ödemek suretiyle diğer bankalar tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.06.1953
  • POLİSTE it Salih Külük adında bir taşralı,Tophane Rıhtımında,430 lirasını iki zarfçıya çarptırmıştı.Zarfçılardan biri yakalanmışsa da,kendisini karakola go türmekte olan jandarmanın elinden kaçmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.06.1953
  • PİLAV GÜNÜ Galatasaray Lisesinin ananevi g^V günü 28 haziran pazar günü okul binasında yapılacaktır.TÖKEN Ağaçlıda tesis edilen yetiştirme yurdunun açılış töreni 23 haziran salı günü saat 12 de yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.06.1953
  • Yugoslavya Avusturya anlaşması Yugoslavya Dışişleri Vekili Koco Popoviç'in Avus tnrya hükümetine bîr Avusturya Yugoslavya an taşmasının imzalanmasını teklif edeceği bildiriliyor.Londra,21 A.P)Yugos la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.06.1953
  • Türk sergi gemisi Napoüye vardı Napoli,21 A.P)Bir yüzen fuar haline getirilen Türk bandıralı Tarsus yolcu gemisi bugün Napoli limanına gelmiştir.Uç gün burada kalacak olan gemide tertip edilmiş buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.06.1953
  • Siyası İcmal Yugoslavyada toprak ıslahatı Sanayi ve madenciliği geniş inkişaflara mazhar olmasına rağmen Yugoslavya,bugün de bir ziraat memleketidir.Halkın ekseriyetini çiftçiler ve çiftlik işçileri t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.06.1953
  • Ürdün Kralının Irak'a yapacağı seyahat Amman,21 AP Ürdün Kralı Hüseyin 27 haziranda uçakla Bağdada giderek Iraka resmî bir ziyarette bulunacaktır.Krala,dayısı Şerif Nasır,Başveldfı,hususî doktoru,Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.06.1953
  • Bİr İngiliz gemisi Cinde tecavüze uğradı Hongkong,21 AP)Formoza'dan buraya gelmekte olan İngiliz bandıralı Wing Sang şilepi Swatow sahilleri açıklarında silâhlı bir conk'un tecavüzüne uğradığını fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.06.1953
  • Rektör seçimi 25 haziranda yapılacak İstanbul Üniversitesi Rektörü Ord.Prof.Dr.Kâzım îsmai!Gürkanm vazifesinin sona ermesi münasebetiyle Hukuk Fakültesi Dekanı tarafından bugün saat 17.30 da Baltalima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.06.1953
  • Hesap makinelerinden seri çalışan adam Londra,21 Nafen)Hollanda'dan Amsterdam şehrinden Londraya konferans vermek üzere gelmiş olan Hollandalı hesap sihirbazı Wim Klien,bütün İngiltere hesap uzmanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.06.1953
  • Kazablankada büyük ölçüde tevkifler yapılıyor Rabat 21 A.A.İstiklâl Partisinin üyelerinden 27 işçi,Kazablanka'nın işçi mahallesinde polis tarafından tevkif edilmiştir.Bu parti hücrelerinin merkezlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.06.1953
  • Hububatın muhafazası Açıkta kalan hububatın yağmurdan muhafazası için Avrupadan büyük örtüler getirtiliyor Ankara.21 Anka)Açık ta kalıp da yağmurlardan zarar gören hububat yığınlarını koruyabilmek içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.06.1953
  • Bağdat'ta nümayişler Yedi komünistin idamını protesto maksadiyle dün Bağdat sokaklarında yapılan nümayişlerde çarpışmalar oldu Bağdat,21 A.P.Başka bir hapishaneye nakledilmele rine karşı koymak için i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.06.1953
  • s senen ar;had safhada Maîenkcv'un liderlik ettiği grupun ağır basmağa başladığı bildiriliyor Berlin.21 T.H.A/Sovyet işgali altındaki bölgeden buraya gelen ve hakikate uygun olduğu muhtelif menbalarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.06.1953
  • İKTİBAS Gökyüzünü insana vatan yapacak bir daha Uzak dünyaların fethî için İmali düşünülen dev cösscîi bir füzö Ttl Kili uçağın bile ancaic 30 saatte aşabileceği bu mesafeyi yeni füze 1 saatte katediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.06.1953
  • T:oçki'nin katili 6 aya kadar tahliye edilecek Mexico City,21 A.A.13 sene evvel Bolşevik lideri Trcgki'yi katletmek suçundan hapse atılan Frank Wachson,6 aya kadar kefalete rapten tahliye edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.06.1953
  • Murat büyük bir sabırla derae devam ettiği sırada o hep ertesi günü düşünüyordu.Koca Timurlenk!Bütün Asya yi ayağının altında titrettiği zamanLarda.tarihinin,bir terzi kızın yanında bu derece sönük ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.06.1953
  • Kssa harici haberler AMVMKA Vaşingtonda açıklandığına göre 944 senesi haziranın 6 sında başlayan Normandiya muharebesinde Amerikalıların zayiatı 63.360 kişidir.İNGİLTERE «Sunday Express» in bil dirdiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.06.1953
  • Âmsterdam'da da bîr eksâsianayalist merkez:kuruldu Amsterdam,21 T.H.A.Burada da Parisin Saint Germain Bulvarındaki «Existentialist» kahvesine mümasil bir lokal açılmıştır.Bu lokalde,Amsterdam Üni-vers
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.06.1953
  • IPİ8A 'cnratiA'Bg «5fU *Hiv Charles WTlson Orta-Doğuycı y ardım Amerikan Savunma Tekili Charles Wilson Orta Doğunun yeni tahsislere ihtiyacı olduğunu söyledi Vaşington.21 A.A.Ayan Meclisi Dış Münasebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.06.1953
  • Evlendiğinden 18 gün sonra öen adamın bıraktığı miras Londra,21 Nafen)78 yaşında bulunan Blodwenpark isminde bir ingiliz iş adamı,41 yaşındaki bir hanımla evlendikten 18 gün sonra ölmüş ve karısına 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.06.1953
  • Kamboç Kralı memleketin 3 döndü Saygon,21 AP)Geçen hafta anî olarak memleketini terkeden ve bir haftadan beri Siyam'da bulunan Kamboç Kra ]ı Norodom Sihanouk dün mem leketine dönmeğe karar vermiş ve K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.06.1953
  • FIKRA Eşrefe ve Dünkü yazımda,Cevdet Knd ret Solokun hazırladığı,Yeditepe'nin çıkardığı «Eşreften Hicivler» den bahsetmiş,fa-kat daha çok hicvim üzerinde durmuştum.Hiciv üzerine söylenecek daha birkaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.06.1953
  • Ksmal Ay gün dün Amsterdam'a gitti Ankara Valisi ve Emniyet Umum Müdürü Kemal Aygün,beraberinde eşi ve Genel Müdürlük Şube Müdürlerinden Aimi Yu mak ve Salâh-addin Sonışık olduğu halde dün saat 11.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.06.1953
  • 1 Kore'de mütarekesinin yeni bir safhaya girmesi Üzerine bitaraf komisyona dahil olan isveç delegeleri takip edecekleri hattı harekâtı tâyin eden yeni bir toplantı yapmışlardır.2 Birkaç günden beri Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 22.06.1953
  • Tanınmış italyan bale artistlerinden Nana Giovanni» anî bir kararla film artistliği sahasına atılmıştır.Halen «Vahşî bir aşk» isimli bir film çevirmekte olan Giovanni f dm yıldızlığını tercVhi hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 22.06.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A At yerine eden meşhur Vahşi hayvanlar içinde yaşamasını seven,kendisine Orfıan Gazi bütün finegölü bağışladığı halde bir çöpünü almaksızın dağlara çekilen dervişm*şre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.06.1953
  • Yugoslavya?atletlerinin?millî rekorları î 27 ve 28 haziran tarihle-J rinde Atinada yapılacak A Türk Yunan ve Yugoslav atletizm karşılaşmalarının jj favorisi olan Yugoslavya-nın millî rekorları:100 me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.06.1953
  • Kısa Spor Haberleri fi FENERBAHÇE Genç)3 anda yarışı bitirdiklerinden SULTANTEPE;3 müştereken birinci ilân edil-Bundan 15 gün kadar evvel mislerdir.Üsküdardaki kulüp binaları yanan 4.küme kulüplerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.06.1953
  • ada yapılacak üçlü atletizm neticeleri Muzaffer Selvi iyi bîr gününde olursa birinde iyi bir derece alması 100 ve 200 metreden ihtimali vardır 27—28 haziran tarihlerinde Atinada meşhur olimpiyad stadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.06.1953
  • Beden Terbiyesi Merkez İstişare Heyeti tarafından UM w 'imm m H0m m Profesyonellik talimatnamesinde w siklikler yapıldı Ankara,20 ANKA)Beden Terbiyesi Merkez İstişare Hey'eti,yaptığı toplantılarda Fut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.06.1953
  • Ankara atletizm takımı Federasyon karariyle birinci oldu Ankara,21 T.H.A.Bundan bir müddet evvel Bursada yapılan atletizm amatör şilt şampiyonasında bir lisans ihtilâfı olmuş ve İstanbul ve Ankara tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.06.1953
  • Güney Amerikalılara göre Her mevkide en iyi beş futbolcunun isimleri Son günlerde Güney Ameri kada.çıkan en meşhur spor mecmualarından birinin tahrir heyeti Avrupanın her mev künde en iyi beş futbolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.06.1953
  • RÖPORTAJ Sabaha karşı siste deniz ortasında bırakılan halk Evvelki gece saat yarımda köprü d ası Kadıköyüne hareket eden Yeniköy vapuru ancak tesadüfün yardımı ile fcurtulabildi Yeni vapurlarımızın ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.06.1953
  • Büronuza ne kadar kal di?Büroya girmedi.Anlamadım Kapman eşitinde durdu.Tornadan başımı kaldırdığım za man bana baktığını gördüm,geldiğini duymamıştım.Sarih,kati,hatta biriz da küstah bir ifade ile ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.06.1953
  • f İKİ KORK life V lAYPTIF Nakleden:AZİZ QZBAY Rahibe bu söylenenleri gizliyemedi ve meslekdaşlarına anlattı 20 «Gabriyel bir gün hapishanenin avlusuna diğerleri ile birlikte inmeğe kalkıştı.Öbür mahkû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.06.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:AH Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.06.1953
  • Sizler,bundan sonra Patrona Halirin çapulcuları değil,Vezir Halilin kullarısınız 87 Nasıl tensip buyurtil ursa vazifemizi o şekilde göıeceğiz.Mehmet paşa,Canım paşaya' döndü:Bu işleri sen yoluna krvyı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.06.1953
  • Devlet Orman işletmesi Çoruh Müdürlüğünden 1 İşletmemiz Hatila bölgesinin Hatila Ormanı kurukürün çitim zaraf eski ham yolu üzerinde de muhtelif partiler hafinde istifte mevcut 1500 metre küp Ladin GÖ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.06.1953
  • Izmir İli daimi enciimaninden Gülbahçe Karaburun yolunun 24+000 35 000 i«cl kilometreleri arasındaki 27200 lira keşif bedelli toprak tesviyesi,smaî imalât,blokaj ve sair islerin yapımları 22/6/93^ tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.06.1953
  • Eazırlrcan Sadi BORAS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 îlj£ So'.i«oOan sağa:1 Bak iki kelime)2 Bir renk;Belgeler;Nida.3 Kendine bend etmeklik;Arka;Dost.4 aZman;İki harf;Na kit.5 Postacının rehberi;îfade.6 Ateş.8 Şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.06.1953
  • C.H.P.Kurultayı bugün toplanıyor [Baş tarafı birincide] hâdiselerine temas edecek ve iktidar ile muhalefet arasındaki münasebetlerin tahlilini yapa çaktır.Son iki gün zarfında İnönü nün Halk Partisi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.06.1953
  • Doğu Almanyadaki isyan tekrar alevlendi [Baş tarafı birincide] kan şehirleri işgal etmiş vaziyettedirler.Komünist gizli polisine mensup binlerce memur sa nayi şehirlerinde ve diğer mühim yerlerde evle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.06.1953
  • Yunan Başvekili Atinaya döndü [Baş tarafı birincide] hava meydanına geldiklerinde kalabalık bir halk kütlesi tarafından alkışlanmıştır.Yunan Başvekili ve Dışişleri Vekili hava meydanında Baş vekil adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.06.1953
  • Ayten Akyol Amerikaya gidecek [Baş tarafı birincide] yecanı içinde bulunuyordu.20 yaşında,ela gözlü,kumral saçlı zarif kraliçe müsabakaya ani bir kararla ve arkad ıslarının ısrarı üzerine girmiş.Güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.06.1953
  • Fransız Kabinesi [Baş tarafı birincide] tir.Antoine Pinay bu haberi baam mensuplarına verirken de mistir ki:«Şu güç zamanda vazife duygusunun bana emret tigi şeylerden kaçamazdım.Hangi hükümet olursa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.06.1953
  • Balıkesir Valiliğinden Aşağıda isimleri,keşif bedelleri,geçici teminatları yazılı köylerde yeni yaptırılacak okul binalarının inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkartılmıştır.2 îhaie 7 temmuz 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.06.1953
  • Sıcaklar başladı [Baş tarafı birincide] yaşamış ve hararet 40 derece ye yükselmiştir» Nevyork'ta da hararet son haddini bulmuş ve 35.5 dereceye yükselmiştir.Teksas'ta ise hararet 41.5 dereceye yükselm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.06.1953
  • Londra canavarınım muhakemesi [Baş tarafı birincide] John Christie,4 kadını katlettikten sonra evinin döşeme kfi altına sakladığını itiraf et fiştir-Maamafih şimdilik John Christie,yalnız tek bir «adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.06.1953
  • M.P.İl kongresi dün sona erdi fBaş tarafı birincide] *eP olmuştur.Kongre başkanı Ahmet Tahtakıhç,delegeleri •SÜÇİükle susturarak elektriklemen havayı yatıştırmıştır.Ayrıca,hesap raporu da ten-¦kiniere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.06.1953
  • İLLER BANKASINDAN İçmesutesîskri yaptırılacak 1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminat mik tarlan gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacak tır.Kasaba adi Boruların ve diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.06.1953
  • Bermuda kon-fer an sı geri kaldı 1 [Baş tarafı birincide] S malî meseleleri halletmesi gerekmektedir.Yeni hükû-met başkanı,ancak devam-S lı olarak kalacağı temin e-dîldikten sonradır kfi,va-bim mesele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.06.1953
  • Celâl Bayar Mersinde [Baş tarafı birincide] halka hitap ederek ezcümle şunları söylemiştir:«Sevgili vatandaşlarım,Mersinde memleketimizin kıy metli ve vefalı evlâtları her zaman için bana karşı muhabb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.06.1953
  • Amerikanın Güney Koreye sert cevabı [Baş tarafı birincide!vessül edilmemesinin sebebi,Bir leşmiş Milletler Komutanlığının Syngman Rhee'nin teminatlarına inanılmış olmasıdır.Güney Kore devlet ricali ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.06.1953
  • Yün splîrli ve tops ühali Ekonomi ve Ticaret Vekâleti,merinos yünü,ipliği ve tops gibi yıkanmış maddelerin ithali için 80 milyon liralık tahsis ayırmıştır.Bu suretle ham madde sıkıntısı çeken yünlü me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.06.1953
  • Deniz Kolejine öğrenci alınacaktır deniz Harp Oku'u ve Koleji Kumandanlığından:1 Deniz Kolejinin yalnız birinci sınıfına öğrenci alınacaktır-2 Kayıtlar l/Haziran/1953 tarihinden 10/Ağustos/1953 tarihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.06.1953
  • Kocaeli Vilâyeti Daimî Komisyonundan 1 Adapazarı Karasu yolunun 23X400—49X000 kilometreleri arasında 17278 metrelik makdem şose esaslı onarımı 302309 lira 20 kuruşluk keşif bedeli üzerinden kapalı zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.06.1953
  • Maden direği nakil ettirilecek Devlet Demiryolları Sivas 4işletme Komisyonundan i Vezirköprü Orman işletmesinin Çeltik deposundan 950 kayın ve 250 çam ki ceman 1200 metre küp maden direğinin Çeltek kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.06.1953
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden 1953 yılı başından itibaren hadde mamulleri için uygulanacak satış esasları aşğıdadır:1 Hadde mamullerimiz ÜÇER AYLIK DEVRELER halin de satışa arz edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.06.1953
  • Açık eksiltme ilânı 1st.Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Haydarpaşa Numune Hastahanesi üst kat tavanlarının onarımı açık eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 22000 liradır.Eksiltme 10/7/953 tarihinde cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.06.1953
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Küçük öğle konseri «Pl» D.F.Auberden iki uvertür:«Kara Domino» ve «Diavolo» 13.45 Şarkılar.Okuy anlar:Türkân ve Salih Dixer 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.06.1953
  • ilan Devlet hava yolları umum müdürlüğünden Afis müsabakası i 1 Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünce bastırılacak af iğler için bir müsabaka açılmıştır.2 Afişler,hava yolculuğu ve Devlet Havayolları u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.06.1953
  • Beykoz kazası M.Müdafaa Mükellefiyeti komisyonu Bsk.dan ı Kazamızda bulunan bilumum kara.deniz motorlu ve motorsuz nakil vasıtalarile At.Katır,Öküz.Manda gibi canlı araçlar aşağıda yazılı günlerde say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.06.1953
  • Bükülür bakır boru alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan 1 25-35 ve 40 milim iç kuturlarında cem'an 460 metre bükülür bakır boru açık eksiltme ile satın alınacaktır.2 Muhamme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.06.1953
  • İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Haydarpaşa Numune hastahanesinde yapılacak yeni pencere doğrama işi açık eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 17500)liradır.Eksiltme 26/6/953 tarihinde cuma günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.06.1953
  • Minerva Dikiş Makînalara uzun senelerin,tecrübe* ihtisas1 ve gayretlerin*netice^idir J^inenrifc,dünyanın^en^ûkemlmıel dikiş ye nafc» m akmalarıdır.Tecrübeli öğretmenler nezaretinde devamlı olarak mecc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.06.1953
  • Kambiyo Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret.Drahmi ISskoudes ve esham Açılış Kapanı*!784_784.282_282.52 0.80 0.80 64.03 64.03 5.50 5.60 54.12.50 54.12.50 78.68
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.06.1953
  • Bayan ve Bay ingilizce Mütercim ve Mühendis Alınacaktır 1 Kara Kuvvetleri Ordu Donatım Dairesine azamî 750 lira ayhk ücretle 6 makine mühendisi ile azamî 625 lira aylık ücretle 9 ingilizce mütercim da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.06.1953
  • ist.Lv.AmirHiğinden Verilen Askerî Kıtaıl Hânları Aşağıda cms ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla Kartal Maltepe As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.06.1953
  • KOMEDİ TİYATROSUNDA Her akşam 21.30 da Bütün eski usul ve adetleriy19 ORTA OYUN** Bu hafta:23 na kadar CİNLİ YAZİ01 Gişe her gün 10 da açılır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.06.1953
  • Abone şartları SeneHk 42 00 ^Ki ayl* 22 üç aykk Bta aylak 4 J EciwW memleket**» i» mislidirhâıı şartları 3 we a Um» oufa aant.4 T.U 7 ve 8 fcnci sayfa »ant.8.S0 TJ* tlâPtedan ın«uliye€ »amil odttneı,O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.06.1953
  • İstanbul Jandarma Satmalına Komisyon Başkanlığından 1 Jandarma ihtiyacı için tahminen beher adeti 9 liradan 2600 adet ambalaj sandığı kapalı zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır.2 Eksiltmesi 26* hazir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan